Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 15 november 2006 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Skriftliga förklaringar (inkomna dokument): se protokollet
 3.Tjänster på den inre marknaden (debatt)
 4.Omröstning
  4.1.En ny ramstrategi för flerspråkighet (omröstning)
  4.2.Europeiska unionens allmänna preferenssystem (omröstning)
 5.Välkomsthälsning
 6.Högtidligt möte
 7.Omröstning (forts.)
  7.1.Tjänster på den inre marknaden (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser till avgivna röster och röstavsikter: se protokollet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 11.Situationen i Gaza (debatt)
 12.Konvention om förbud mot biologiska och kemiska vapen, splitterbomber och konventionella vapen (debatt)
 13.Europeiska initiativ på området för civilskydd (debatt)
 14.Ramvillkor för EU:s tillsynsmyndigheter (debatt)
 15.En Östersjöstrategi för den nordliga dimensionen (debatt)
 16.Tillämpning av den europeiska säkerhetsstrategin i samband med den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP) (debatt)
 17.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 18.Tillämpning av den europeiska säkerhetsstrategin i samband med den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP) (fortsättning på debatten)
 19.Arv och testamente (debatt)
 20.Kvinnor i den internationella politiken (debatt)
 21.Bekämpning av människohandeln- en integrerad strategi och förslag till en handlingsplan (debatt)
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 23.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (635 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (1164 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy