Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 16 november 2006 - Straatsburg Uitgave PB

Jaarverslag van de Europese ombudsman (2005) (debat)
MPphoto
 
 

  Robert Atkins (PPE-DE). (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik feliciteer de heer Schwab. Hij heeft een heel goed verslag geproduceerd en ik ben blij dat ik daaraan heb kunnen meewerken.

De Ombudsman is buitengewoon succesvol geweest, maar de ironie wil dat zijn succes de belangstelling alleen maar heeft verhoogd. Dat is overigens goed nieuws voor de Commissie verzoekschriften, waaraan de Ombudsman rapporteert en wier gezamenlijke werk met de Ombudsman zo belangrijk is.

Ik ben het volledig eens met Diana Wallis dat het van essentieel belang is dat de burgers van de Europese Unie beter worden gewezen op de faciliteiten die hun ter beschikking staan om hun grieven te uiten, en vooral op die van de Ombudsman en de Commissie verzoekschriften.

Ik feliciteer net als alle anderen de heer Diamandouros met wat hij heeft bereikt, en met name, als ik dat mag zeggen, met zijn vastbeslotenheid, nu, in het verleden en in de toekomst, om het gebruik van zijn bevoegdheden uit te leggen aan de lidstaten en de lidstaten aan te moedigen om gebruik te maken van zijn diensten. We hebben plannen om hetzelfde te doen namens de Commissie verzoekschriften en ik moet zeggen dat de combinatie van een commissaris uit Zweden, waar de ombudsman ooit is uitgevonden, en een Ombudsman uit Griekenland, krachtig en invloedrijk is.

Ik ben in het bijzonder geïnteresseerd in de speciale verslagen van de Ombudsman. Hij weet ongetwijfeld dat ik de “gemankeerde” rapporteur ben voor één zo’n verslag, dat over OLAF. Hij moet weten, en ook dit Huis moet weten, dat ik deze kwestie niet loslaat. Transparantie en openheid moeten voorop staan en dit verslag moet en zal aan de orde komen wanneer de gerechtelijke procedure is afgerond.

Zoals de voorzitter heeft gezegd, wordt de Commissie verzoekschriften steeds belangrijker en zal zij spoedig niet meer worden gezien als de Assepoester onder de commissies, die onderaan de lijst bungelt en waar weinig belang aan wordt gehecht. De activiteiten van de Ombudsman en van de Commissie verzoekschriften zijn omvangrijk en gevarieerd en ze groeien exponentieel. Het Parlement en de Conferentie van voorzitters moeten dat erkennen en deze organen de autoriteit toekennen die ze verdienen.

(Applaus)

 
Juridische mededeling - Privacybeleid