Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2006. november 29., Szerda - Brüsszel Lektorált változat

17. Egyperces felszólalások jelentős politikai kérdésekben
Jegyzőkönyv
MPphoto
 
 

  Le Président. – L'ordre du jour appelle les interventions d'une minute sur des questions politiques importantes.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Jordan Cizelj (PPE-DE). – Naj najprej toplo pozdravim Romunijo in Bolgarijo v Evropski uniji. Želim pa spregovoriti o enem izmed pogojev za vstop Bolgarije v Evropsko unijo, to je zaprtje jedrske elektrarne Kozloduj. Kljub posodobljenemu varnostnemu sistemu in pozitivni oceni stopnje varnosti s strani ustreznih inštitucij na evropski ravni, mora Bolgarija še pred iztekom leta 2006 zapreti reaktorja 3 in 4.

Bolgarija izvaža elektriko v vse sosednje države in številni poslanci vztrajno opozarjamo na ogromno socialno, gospodarsko in okoljsko škodo ter na probleme, povezane s povečano uvozno odvisnostjo in zanesljivo dobavo energije, ki bi nastali z zaprtjem obeh enot. Zaradi narave problema pričakujem, da bo Svet reagiral fleksibilno in se dogovoril z bolgarsko vlado, naj preloži zaprtje obeh enot. Zahteva po zaprtju Kozloduja je namreč v času, ko toliko poudarjamo konkurenčnost, varnost in trajnost energetske oskrbe, naravnost smešna.

 
  
MPphoto
 
 

  Yannick Vaugrenard (PSE). – Monsieur le Président, mes chers collègues, certains pays membres de l'Organisation mondiale du commerce ne respectent pas les normes sociales fondamentales et font du non-respect des droits sociaux un élément de concurrence déloyale et de distorsion des règles de concurrence. Au-delà de la communication européenne sur le travail décent, comment l'Union pèse-t-elle à l'OMC pour s'assurer du respect des droits fondamentaux des travailleurs des pays adhérents?

Dans le monde, 200 millions d'enfants sont engagés dans un travail rémunéré, 12 millions de personnes font du travail forcé, plus de deux millions de salariés meurent des suites d'accidents du travail ou de maladies professionnelles et, l'année dernière, 145 syndicalistes ont été assassinés. Dans ces conditions, ne nous étonnons pas que la mondialisation fasse peur à nos concitoyens.

Les déclarations de bonnes intentions sont louables mais insuffisantes. Il serait temps de sanctionner tous les pays qui profitent de l'ouverture des marchés mais refusent de respecter les conventions de l'Organisation internationale du travail. L'Europe doit s'organiser et peser collectivement au sein de l'OMC pour qu'enfin, les exigences de l'Organisation internationale du travail soient respectées.

 
  
MPphoto
 
 

  Margarita Starkevičiūtė (ALDE). – Europos Parlamentas dažnai aptaria temas aktualias visoms šalims, o taip pat kitas temas, kurios domina atskirų šalių atstovus. Tačiau Europos Parlamento spaudos tarnyba neatspindi šio pasiskirstymo, o nacionalinės Europos Parlamento spaudos tarnybos (pvz.: Lietuvos) teigia, kad jie negali savo apžvalgose prioritetinėmis temomis nurodyti tas, kurios nėra nurodytos Europos Parlamento spaudos tarnybai. Todėl tokie svarbūs Lietuvai klausimai, kaip Baltijos jūros strategija ar santykiai su Rusija, Lietuvos spaudos pranešimuose neatspindimi. Jiems teikiamas antraeilis vaidmuo. Aš labai prašau, kad Europos Parlamento biuras susidomėtų Europos Parlamento spaudos tarnybos veikla ir užtikrintų, kad būtų atspindėti tiek bendraeuropiniai interesai, tiek interesai tų šalių, kurių klausimai taip pat yra svarstomi Europos Parlamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL). – Voorzitter, morgen stemt dit Parlement over een voorstel om de Europese vuurwerkmarkt te liberaliseren. Er is niemand in Europa die hierom heeft gevraagd, behalve de vuurwerkindustrie, wiens hand overduidelijk zichtbaar is zowel in het Commissiestuk als in het verslag.

Er zijn grote verschillen tussen de wetgeving voor vuurwerk in de Europese landen. In mijn eigen land, Nederland, zijn wij sinds de afschuwelijke ramp in een vuurwerkfabriek in Enschede bijzonder voorzichtig. Wij zitten niet te wachten om vanuit Europa een opgelegde harmonisering te krijgen waarbij we niet meer onze eigen strengere eisen kunnen stellen aan vuurwerk.

De veiligheid van de burgers dient, wat mij betreft, altijd voor de winst van de vuurwerkindustrie te gaan. Daarom zal ik morgen ook iedereen aanraden om tegen dit verslag te stemmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Tomasz Zapałowski (IND/DEM). – Panie Przewodniczący! W dniu wczorajszym poseł Giovanni Claudio Fava przedstawił projekt sprawozdania dotyczącego domniemanych więzień CIA na terenie Europy. We wspomnianym sprawozdaniu Polska jest wymieniana jako jedyne państwo Unii Europejskiej, w którym mogły znajdować się tajne ośrodki zatrzymania CIA. Zapis ten nie jest podparty żadnymi dowodami, a tylko przypuszczeniami.

Jest to skandal, gdyż próbuje się kompromitować nowe państwo członkowskie poprzez oskarżanie go o współpracę w torturowaniu terrorystów. Nasuwa się sugestia: jest to kara niektórych państw Unii Europejskiej za fakt bliskiej współpracy militarnej Polski ze Stanami Zjednoczonymi. W ten sposób próbuje się przywołać Polskę do porządku. Chciałbym podkreślić, iż przesadnie zwracamy uwagę na te domniemania, a nie zajmujemy się w wystarczający sposób zagrożeniem terroryzmem w Europie.

 
  
MPphoto
 
 

  György Schöpflin (PPE-DE). – Mr President, colleagues will recall last week’s exhibition in Parliament showing the multilingual attainment of the Babeş-Bolyai University in Cluj, Romania.

A wholly regrettable incident cast serious doubts over the commitment of the university to genuine multilingualism. In 2005, the university’s senate passed a resolution that notices in the university should be displayed in all its three languages: Romanian, Hungarian and German. Yet attempts to introduce Hungarian language notices in the university building last week were prevented by force, and those involved were sacked by the university on Monday.

There is a far-reaching contradiction here. Either the university is indeed multilingual, meaning that it must accept the full equality of the Hungarian language, or it is not, in which case it should stop pretending that it is.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE). – Mr President, in Ireland we are in the middle of a 16-day campaign to highlight the issue of domestic violence. It is essential that domestic violence is confronted and the proper services put in place, because domestic violence destroys millions of lives – those of women, children and sometimes men – right across Europe.

Awareness-raising is the first step. Yesterday I had the opportunity to launch an exhibition of artwork and poetry, run by the Donegal Women’s Domestic Violence Service, with contributions from three local schools: St Columba’s, the Vocational School and Loreto Convent in Letterkenny in north-west Ireland.

A related issue, and an important one for Ireland, is human trafficking. I call on our Taoiseach, who was here in Parliament today, to ratify immediately both the Council of Europe Convention on Trafficking in Human Beings and the United Nations Protocol on Trafficking in Persons. It has been assessed that Ireland is a transit and destination country for trafficking in women and children, and evidence suggests that organised criminal gangs are helping international traffickers establish trafficking routes in Ireland.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (IND/DEM). – Mr President, I should like to pay tribute to my constituent, Mr Alexander Litvinenko. Alexander was fearless in exposing the political gangsters that now run Russia, and the creatures of the KGB and FSB that still hold political office in Europe. For his bravery, he paid the ultimate price.

In April, I made two speeches in this Parliament repeating allegations made to me by Alexander that Romano Prodi had been an agent of some kind of the KGB. Alexander told me that the key figure to understanding Mr Prodi’s alleged relationship with the KGB in the 1970s was a man named Sokolov, also known as Konopkine, who worked for TASS in Italy.

Since Alexander can no longer testify to this effect, as he was ready, willing and able to do, I am pleased to provide this service for him posthumously.

 
  
MPphoto
 
 

  Witold Tomczak (IND/DEM). – Panie Przewodniczący! Podobnie jak w Szwecji my w Polsce chcemy, aby to drogą referendum zdecydowano o utracie narodowej waluty na rzecz euro.

Choć traktat akcesyjny z 1994 r. zawierający szwedzkie warunki akcesji obliguje władze w Sztokholmie do zastąpienia korony unijną walutą, to w kraju tym rozpisano narodowe referendum na ten temat. Po szwedzkim referendum w 2003 r., które zakończyło się zwycięstwem zwolenników korony, wycofano się z pomysłu wprowadzania euro.

Polacy również mają prawo wypowiedzieć się w tak ważnej i żywotnej dla nich kwestii. Dzisiaj aż 36% moich rodaków euro uważa za powód przyszłego wzrostu cen i pogorszenia się warunków życia, za eksperyment polityczny o wątpliwych korzyściach. Nie chcemy oddać polskiej polityki monetarnej w ręce Europejskiego Banku Centralnego z siedzibą we Frankfurcie.

 
  
MPphoto
 
 

  Oldřich Vlasák (PPE-DE). – Vážený pane předsedo, dámy a pánové. Nejen Českou republikou dnes hýbe diskuse nad otázkou zvyšování spotřebních daní na pivo projednávanou na včerejší Radě ministrů financí Evropské unie. Zdanění piva a alkoholu vůbec je třeba vnímat v kontextu. My Češi totiž považujeme pivo za nedílnou součást národní gastronomie stejně významnou, jako je pro Francouze kvalitní víno. Tak jak si řada z mých frankofonních kolegů nedokáže představit dobrý oběd bez skleničky červeného vína, já si neumím představit náš tradiční oběd bez půllitru kvalitního českého piva. Včerejší české veto na zvyšování spotřebních daní na pivo je proto třeba interpretovat nejen jako výzvu ke komplexnímu řešení problematiky zdanění alkoholických nápojů, ale také jako snahu řešit veškeré evropské problematiky principiálně na základě rovnosti.

Dámy a pánové, chceme-li bojovat proti negativním dopadům alkoholu, zaveďme stejný systém zdanění pro veškeré alkoholické nápoje. Chceme-li oživit evropské zemědělství, reformujme společnou zemědělskou politiku a podporujme všechny farmáře stejně. Chceme-li společně bojovat proti terorismu, zajistěme, že se všechny členské státy budou podílet na tomto boji stejnou měrou.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). – Panie Przewodniczący! Nałożone rok temu rosyjskie embargo na niektóre polskie produkty mięsne i roślinne było jednym z powodów zablokowania przez Polskę negocjacji pomiędzy Unią Europejska a Rosją w sprawie nowego porozumienia o współpracy i partnerstwie, co było tematem dzisiejszej debaty.

Stosując veto Polska broniła swoich interesów. Veto było testem dla europejskiej jedności wobec Rosji i wyrazem silnego ducha unijnej solidarności, testem zdanym przez Unię Europejską. Unia pokazała, że dba o interesy poszczególnych państw członkowskich. Szkoda tylko, że dopiero po roku trwania embarga przewodniczący Komisji Europejskiej, José Manuel Barroso, wezwał Rosję do zniesienia embarga przekonując, że zakaz importu jest nieuzasadniony.

Polskie veto zablokowało niezwykle istotne dla całej Unii Europejskiej rozmowy w sprawie nowego porozumienia z Rosją. Obecna, licząca już 10 lat umowa nie odpowiada bieżącym problemom, a bez nowego porozumienia wspólna polityka handlowa i energetyczna z Rosją, potrzebna całej Unii Europejskiej, jest niemożliwa. Pozostaje zatem mieć nadzieję, że na przyszłość kwestie jednostronnych blokad wobec członków Unii stosowanych przez kraje trzecie będą z pomocą Komisji Europejskiej rozwiązywane na bieżąco, bez potrzeby zrywania kluczowych negocjacji, jak te dotyczące wspólnej polityki Unii Europejskiej wobec Rosji.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, proprio oggi in cui ci confrontiamo con la decisione di rallentare i negoziati sull'adesione della Turchia all'Unione europea, ciò che mi parrebbe più sbagliato è raccontare alle nostre opinioni pubbliche che la ragione di tale rallentamento è la questione di Cipro, i dettagli dei cui negoziati sono noti probabilmente a un cittadino europeo su 1000 o su 10.000.

La verità è che questa Europa ha paura e "cavalca" la paura di chi mette sullo stesso piano immigrazione clandestina, fondamentalismo, terrorismo, e cerca di esorcizzare questi nemici come se fossero nemici esterni ai nostri confini, trovando pertanto la Turchia come capro espiatorio. Si tratta di paure che non vanno cavalcate e che andrebbero invece sconfitte da una leadership politica europea capace di proporre un grande sogno, una grande visione di Europa laica, tollerante, moderna e coraggiosa, e quindi capace di aprirsi per battere i nemici esterni, e soprattutto quelli interni che sempre più la occupano.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – Panie Przewodniczący! Polskie nie dla mandatu negocjacyjnego Unii na rozmowy z Rosją nie jest działaniem przeciw Rosji, a tym bardziej przeciw wynegocjowaniu dobrej umowy partnerskiej Unia-Rosja.

Nasze stanowisko było koniecznością, choć mamy świadomość, że lepiej unikać tego typu incydentów. Tak chcielibyśmy postępować w przyszłości. Chciałbym jednak, aby strona unijna - Komisja, Rada - zrobiły sobie rachunek sumienia: jakie w tej sprawie podjęły działania?

Sam wielokrotnie występowałem przynajmniej do trzech komisarzy: ds. handlu, rolnictwa i bezpieczeństwa żywności. Zadawałem pytania na obradach Parlamentu, a także Komisji Rolnictwa. Stwierdzam, że brak było współdziałania pomiędzy odpowiednimi dyrekcjami generalnymi i komisarzami w tej sprawie. Na przyszłość w takich sytuacjach liczy się nie tylko stanowisko instytucji Unii Europejskiej, ale wsparcie i jedność działania wszystkich państw członkowskich.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE). – Mr President, hard drug abuse is a worldwide disease for which there is no significant cure. People suffering from this serious illness must get their daily drug dose irrespective of cost or danger to themselves. They will steal, prostitute themselves or kill if necessary in order to obtain their required drug. In satisfying their dependency, they are providing life support for the flourishing drug-trafficking criminals. Many will die from the consequences of their addiction; others will suffer severe complications.

Our society has been trying to deal with this problem using expensive police methods, partly due to ignorance and partly due to desperation. These methods have failed conclusively because drug addicts need the help of a doctor, not a policeman. Recently, some courageous senior police officers, including a deputy chief constable in the UK, have called for a change in tactics. They are right! Let us consider taking the brave step of beginning to treat drug abuse victims by providing them with their required drug in a controlled medical environment, free of charge, free of complications, free of police and the law and free of crime. Let us at last start treating them like patients, not criminals.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Caspary (PPE-DE). – Herr Präsident! Ich möchte etwas zur Übertragung unserer Sitzungen sagen. Wenn das Plenum dieses Hauses zusammentritt, wie im Moment, und wir uns über verschiedene Themen unterhalten, wie im Anschluss über das Siebte Forschungsrahmenprogramm, ist es aus meiner Sicht untragbar, dass für die Verwaltung alle anderen Dinge wichtiger sind, als diese Sitzung mit einer ordentlichen Kameraführung über das Internet und entsprechend dann auch an die Schnittstellen zu den Medien zu übertragen. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie sich auch dieses Themas, das unsere interne Arbeit betrifft, annehmen würden.

 
  
MPphoto
 
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE). – Pastarųjų mėnesių įvykiai Europos Sąjungos - Rusijos santykiuose rodo, kad Europa ima suvokti realybę. Strateginis tariamų bendrų vertybių partneris jau diskvalifikuotas į pragmatinį partnerį, ir nebe daug liko laukti, kol Iranas su jo energetiniais resursais bus taip pat pripažintas Europos pragmatiniu partneriu. Parama teroristams nebus jokia kliūtis. Mums juk priimtina, kad Rusijos „suverenūs“ įstatymai leidžia jos agentams užmušinėti režimo priešus bet kur pasaulyje. Mums priimtina, kai Kremlius sako Europai atvirai: jūsų puoselėjamos vertybės yra dirbtinės, nemėginkit platinti savo demokratijos kolonializmo. Mes tylime ir tikimės tokia kaina gauti Energijos chartiją, nors Rusija jau pasakė ne vieną kartą, kad ji perrašys tą dokumentą savaip ir privers europiečius nusileisti. Dabar štai Lenkija pamėgino ginti Europos solidarumo principą ir ES nebuvo tuo patenkinta. Nustūmėm lenkų keltą energetikos problemą, kalbėjom tik apie mėsą. Todėl ir kalbos apie Konstitucinę sutartį yra be perspektyvos, kol mes neturim solidarumo sutarties savo protuose ir širdyse, kol Rusija gali nusipirkti ne tik dujų vamzdžius, bet ir Europos politikus.

 
  
MPphoto
 
 

  Le Président. – Nous en avons à présent terminé avec les interventions d'une minute sur des questions politiques importantes.

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat