Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 30 november 2006 - Bryssel EUT-utgåva

3. Aktiva substanser i läkemedel (skriftlig förklaring): se protokollet
Protokoll
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy