Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/2105(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0351/2006

Predkladané texty :

A6-0351/2006

Rozpravy :

PV 30/11/2006 - 5
CRE 30/11/2006 - 5

Hlasovanie :

PV 30/11/2006 - 8.24
CRE 30/11/2006 - 8.24
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0527

Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 30. novembra 2006 - Brusel Revidované vydanie

5. Situácia ľudí so zdravotným postihnutím v rozšírenej Európskej únii: Európsky akčný plán 2006 - 2007
Zápisnica
MPphoto
 
 

  El Presidente. El siguiente punto es el informe de Elizabeth Lynne, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la situación de las personas con discapacidad en la Unión Europea ampliada: el Plan de Acción Europeo 2006-2007 (2006/2105(INI)).

 
  
MPphoto
 
 

  Elizabeth Lynne (ALDE), rapporteur. – Mr President, I am pleased to have been given the opportunity to be Parliament’s rapporteur on the disability action plan. I worked closely with disabled people’s organisations, the Commission and fellow MEPs, and I should like to thank the shadow rapporteurs very much for their cooperation. I should also like to thank the Secretariat and I extend my special thanks to the European Disability Forum. I also sought advice from another 100 disability organisations across the European Union. I sincerely hope the report reflects the fact that it was produced not just by me but by the whole committee.

I welcomed the Commission communication, but I felt there were some areas that could be strengthened. With regard to employment in particular, it is essential first and foremost to implement existing legislation, particularly the 2000 Employment Directive. I know the Commission is monitoring that closely.

However, certain grey areas need to be clarified, such as reasonable accommodation or reasonable adjustment. It is also vital that trade unions inform people of their rights under anti-discrimination legislation. However, whatever we do in terms of employment, it is of little use to disabled people unless they have access to the built environment or to transport facilities. That is why one of my demands is further legislation on bus and coach travel, similar to that for air travel. I know the Commission is looking at that as well.

Education and training are also the key to integration. I have always said that Member States should work towards including children in mainstream education wherever possible, but, at the same time, recognising that some children may not thrive in that atmosphere, especially if there is no proper back-up. Children’s needs must come first.

We also have to address access to information technology. That means accessible websites. At the moment, 80% of public websites are not accessible and we must ensure all documents are in accessible formats, particularly Commission and EU documents.

We must also ensure that disabled children and adults have access to sporting facilities. However, one of the most important areas is the deinstitutionalisation of disabled people, but this needs a sufficient level of Community-based quality services. We must also destigmatise people with mental health problems.

When we talk about disability, we must remember that we are talking about all forms of disability: people with mobility problems, hearing impairments, visual impairments, mental health problems, learning disabilities, chronic illnesses and other, hidden, disabilities. That is why I called in my report for a definition of disability. I welcome the Court of Justice ruling of 11 July, but we must take this forward.

Another milestone was agreement earlier this year on the United Nations Convention on the Rights of People with Disabilities, for which I was Parliament’s rapporteur. However, we must campaign now for the swift signing and ratification of the Convention.

We must also continue our campaign for a specific disability directive under Article 13 to outlaw discrimination on access to goods and services. I make no apology for mentioning this repeatedly, and I have called for it in my report yet again.

There is no point in paying lip service to disabled people’s rights. We have to continue the fight for all EU citizens, disabled or non-disabled, to be treated equally.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, člen Komise. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji Parlamentu a zejména zpravodajce paní Lynnové za zařazení této důležité otázky na pořad jednání dnešního plenárního zasedání. Jsem rád, že Parlament a Komise jsou si velmi blízké ve svých názorech na problematiku zdravotně postižených. Zejména bych chtěl Parlamentu poděkovat za jeho podporu při vypracování a uplatňování evropské strategie ve prospěch zdravotně postižených.

Nejde pouze o to poskytnout zdravotně postiženým možnosti využívat svých práv, práva na lidskou důstojnost, na rovné zacházení, na nezávislost na ostatních lidech a na plnohodnotné zařazení do společnosti. Zdravotně postižení musí mít možnost uplatnit své schopnosti a účastnit se společenského života a být i ekonomicky aktivní. Akční plán Komise pro rovnost příležitostí zdravotně postižených poskytuje strategický rámec pro stanovení aktuálních priorit. Jak zpráva paní Lynnové zdůrazňuje, politiky a aktivity Společenství nejrůznějším způsobem ovlivňují postavení zdravotně postižených. Rada proto také v roce 2003 doporučila členským státům, aby se při koncepci svých politik v oblasti zdravotně postižených plně řídili akčním plánem.

Koncem roku 2005 jsem předložil sdělení o rovnosti příležitostí zdravotně postižených, které zahajuje druhou fázi akčního plánu Evropské unie ve prospěch zdravotně postižených 2006–2007. Tato druhá fáze je také předmětem zprávy paní Lynnové.

Nejdříve k současné situaci. Statistiky, které má Komise k dispozici, hovoří samy za sebe. 44,6 milionu lidí v produktivním věku, to je každý šestý z našich spoluobčanů, má podle svého vlastního hodnocení dlouhodobý zdravotní problém nebo postižení. Míra zaměstnanosti postižených osob dosahuje maxima 40 % oproti 64,2 % u osob bez postižení. Dokonce i u osob s relativně lehkým postižením nepřesahuje míra zaměstnanosti 50 %. 43,7 % zdravotně postižených, kteří nepracují, je přesvědčeno, že by pracovat mohli, pokud by mohli využít adekvátní asistence. Program Komise pro období 2006–2007 chce na tuto situaci reagovat. Konkrétně je třeba vytvořit prostředí, které umožní zdravotně postiženým využívat svých práv, mít stejnou možnost volby jako osoby bez postižení, rozhodovat o svém životě, účastnit se ekonomických aktivit života, uplatnit své schopnosti v osobním i pracovním životě a plnit své povinnosti jako kterýkoliv jiný občan.

V tomto duchu byly pro období 2006–2007 stanoveny čtyři prioritní oblasti. Zvýšení míry zaměstnanosti a pracovní aktivity zdravotně postižených Evropská rada na svém jarním zasedání v roce 2006 rovněž označila za prioritu. Klíčovým bodem evropského akčního programu příštích let musí být přístup zdravotně postižených ke kvalitním a dostupným a levným službám. Přístup zdravotně postižených osob k materiálním hodnotám a službám je pro zajištění výkonu jejich občanských práv a nezávislosti zcela zásadní. Unie musí umět lépe analyzovat situaci a identifikovat vývojové faktory, které mají vliv na postavení zdravotně postižených osob. Tento akční plán již přinesl pozitivní výsledky. Byl přijat první evropský právní předpis, který se vztahuje specificky na zdravotně postižené, a to předpis o právech a povinnostech zdravotně postižených v oblasti letecké dopravy, který byl paní zpravodajkou citován. Předpisy, které se vztahují na nové strukturální fondy, zaručují právo zdravotně postižených osob na přístup k projektům financovaným Společenstvím a stanoví, že zásada přístupnosti musí být respektována ve všech etapách činnosti fondu.

Událostí historického významu je nedávné přijetí úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením. Její smluvní stranou se poprvé v dějinách stává i Evropské společenství. V této úmluvě jsou pevně zakotveny základní principy strategie Evropské unie v oblasti zdravotního postižení, tj. nediskriminace, rovnost příležitostí a aktivní opatření ve prospěch sociální integrace.

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE), draftsman of the opinion of the Committee on Culture and Education. – I will speak on this item, as our chairman, Mr Sifunakis, has other duties today. However, we and every member of the PSE working party in the Committee on Culture and Education agree on the subject’s importance.

The year 2007 will be the European Year of Equal Opportunities, as part of which we must also give attention to disability in education and culture programmes. The new digital technologies, especially relating to the media, can provide equal opportunities for the disabled. It is crucial to use these tools for the advantage of disabled people. The European Union has important multiannual cultural programmes between 2007 and 2013. Our group wants to increase the involvement of people with disabilities in these programmes.

Some weeks ago, I welcomed a group of visitors that included some disabled people. We, Members of this European Parliament, can also act at a personal level. Our possibilities may be modest, but we can invite more disabled visitors to Parliament.

 
  
MPphoto
 
 

  Iles Braghetto, a nome del gruppo PPE-DE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il piano d'azione europeo 2006-2007 per le persone con disabilità individua una strategia basata sul principio della non discriminazione nell'accesso ai beni e ai servizi per ogni cittadino europeo. Si tratta di una cultura non più legata ad un'idea di una passiva assistenza ma all'obiettivo dell'integrazione, della partecipazione attiva alla vita economica e sociale e del riconoscimento della tutela dei loro diritti. Centrale diventa il tema della qualità della vita, in modo che le persone diversamente abili realizzano le loro aspettative nel rispetto della dignità umana. E' per questo che si sottolinea l'importanza anche del rapporto fra stato di salute ed ambiente in cui si vive.

Condividiamo l'articolazione dei tre obiettivi: completare l'attuazione della direttiva sulla parità di trattamento in tema di occupazione e di condizione di lavoro; rafforzare l'integrazione delle questioni legate alla disabilità nelle pertinenti politiche comunitarie; migliorare l'accessibilità per tutti. I nostri emendamenti hanno evidenziato la necessità di comportamenti tendenzialmente omogenei in tutti gli Stati membri, in materia di trasporti e di mobilità e a garantire un'adeguata assistenza del processo scolastico e formativo e nella famiglia, oltre a promuovere il linguaggio dei segni.

Fondamentale è anche sottolineare la necessità di stabilire e garantire principi europei elevati di qualità nella prestazione dei servizi sociali, perché è sulla qualità percepita dalla persona che si gioca la qualità di una vita piena nel futuro. Auspichiamo poi che all'affermazione di principio, seguano sempre più concreti atti operativi. Ringrazio infine la relatrice Lynne per il suo lavoro.

 
  
MPphoto
 
 

  Ευαγγελία Τζαμπάζη, εξ ονόματος της ομάδας PSE. – Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση της συναδέλφου, κυρίας Lynne -την οποία θα ήθελα να συγχαρώ για τη συνεκτική και ολοκληρωμένη εργασία της- θέτει τις βασικές αρχές τις οποίες οφείλει να ακολουθεί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών όσον αφορά την αναπηρία.

Θα ήθελα ιδιαίτερα να αναφερθώ στη διασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στο δομημένο περιβάλλον. Οφείλουμε να απαλείψουμε τα εμπόδια που κάνουν απαγορευτική τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή. Αποκλείοντας τη φυσική τους πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, δεν περιθωριοποιούμε μόνο μια σημαντική μερίδα του πληθυσμού αλλά, ταυτόχρονα, προκαλούμε και σημαντική οικονομική ζημία, καθώς τους αποκλείουμε από την αγορά εργασίας και την οικονομική ζωή εν γένει, ωθώντας τους σε μια επιδοματική πολιτική που μόνο ζημιογόνος μπορεί να είναι.

Επιπλέον, παρότι θεωρώ ότι η συνεκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία, η οποία συμβάλλει αποφασιστικά στην απρόσκοπτη ένταξή τους στην κοινωνία και την καταπολέμηση του στίγματος και των διακρίσεων, οφείλουμε να μην παραβλέπουμε την ανάγκη στήριξης των υποδομών ειδικής εκπαίδευσης όπου αυτές είναι αναγκαίες.

Επίσης, θα ήθελα να τονίσω τη σημασία των προβλημάτων της ψυχικής υγείας και των προκαλούμενων αναπηριών και να υπογραμμίσω την ανάγκη της προαγωγής της ψυχικής υγείας του πληθυσμού.

Θέλω, ακόμη, να αναφερθώ και να προσθέσω ότι η θέσπιση ενός κοινού ορισμού της αναπηρίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα διευκολύνει σημαντικά την αναγνώριση των κοινών ζητημάτων των ατόμων με αναπηρία για την υιοθέτηση πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι οποίες θα δώσουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στις εθνικές κοινωνικές πολιτικές σε έναν τομέα που αποτελεί ακόμη -σε σημαντικό βαθμό- αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Τέλος, θέλω να μεταφέρω εκ μέρους του συνάδελφου, κυρίου Σηφουνάκη, ο οποίος ήταν ο συντάκτης γνωμοδότησης, δύο σημεία, αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε: πρώτον, η Επιτροπή πρέπει να αυξήσει τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στα νέα πολυετή προγράμματα της επόμενης δημοσιονομικής περιόδου και δεύτερον να υπάρξει αντίστοιχη βελτίωση στους αθλητικούς χώρους.

 
  
  

VORSITZ: SYLVIA-YVONNE KAUFMANN
Vizepräsidentin

 
  
MPphoto
 
 

  Arūnas Degutis, ALDE frakcijos vardu. – Noriu pasveikinti rengėjus, nuodugniai išanalizavusius ir pateikusius pasiūlymus dėl vieno aktualiausių nūdienos socialinių reiškinių - visaverčio žmonių su negalia integravimosi į mūsų visuomenę. Pritariu pranešimo rengėjų gausiems siūlymams, kurie liudija, kad šiandien problemų minėtoje srityje dar pakankamai daug. Norėčiau atkreipti dėmesį į keletą iš jų. Modernios informacinės technologijos, internetas, skaitmeninė televizija atveria visiškai naujas galimybes pritaikyti informaciją kiekvienam vartotojui atsižvelgiant į jo poreikius bei galimybes. Tai yra platesnis subtitrų, gestų kalbos naudojimas televizijoje, specialiai neįgaliesiems pritaikyti valdymo pultai, atitinkamai pritaikytos prieigos prie interneto, ypač viešųjų tinklaviečių. Turime skatinti ir užtikrinti, kad visos šios galimybės būtų išnaudojamos. Projektuojant naujus pastatus atitinkamas dėmesys turi būti skirtas neįgaliesiems. Patobulintos transporto sistemos ateityje padidins šių žmonių mobilumą. Apie šiuos specializuotus poreikius privalu galvoti kiekvieną kartą, ypač naudojant Europos regioninės plėtros fondo bei struktūrinių fondų lėšas.

Paraleliai turi būti tobulinama ir nacionalinė teisė, iš jos šalinamos visos diskriminacinės nuostatos, neatitinkančios Amsterdamo sutarties 13 straipsnio. Reikia toliau siekti atsisakyti medicininio negalios modelio, pakeičiant jį socialiniu. Svarbiausia, kad visos šios priemonės būtų lydimos bendrų pastangų šalinti stereotipus ir išankstines nuostatas neįgaliųjų atžvilgiu ir šviečiant visuomenę. Tik koordinuotos ir visa apimančios pastangos, išvardytos pranešime, leis greičiau pasiekti geresnių rezultatų.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo, em nome do Grupo GUE/NGL. – É fundamental que a Comissão e os Estados-Membros não se fiquem pelas bonitas palavras na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. É urgente que as práticas sejam mais consequentes e que a legislação existente nesta área seja efectivamente cumprida, e garantidos os direitos humanos a todos. Por isso, sublinhamos a importância das recomendações contidas neste relatório da Senhora Lynne, a quem cumprimentamos e para o qual também contribuímos com algumas propostas.

Chamamos, em especial, a atenção para a aplicação de forma eficaz do quadro jurídico a favor da igualdade de tratamento em matéria de emprego, no acesso a todos os transportes públicos e às novas tecnologias de informação e na eliminação das barreiras arquitectónicas. Insistimos, mais uma vez, numa directiva específica relativa à deficiência com base no artigo nº 13º do Tratado, bem como na assinatura e ratificação da nova Convenção da ONU nesta área.

Apelo também a uma redobrada atenção por parte dos Estados-Membros às crianças e jovens com deficiência, à sua educação e à inclusão dos estudantes com deficiência, sempre que possível, no ensino regular, mas com os apoios específicos adequados às necessidades educativas especiais dos alunos. E, por último, uma nota para requerer uma atenção muito especial às pessoas com deficiência profunda e igualmente às suas famílias.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski, w imieniu grupy UEN. – W imieniu grupy UEN dziękuję pani Lynne za dobrze wykonaną pracę. Odnosimy się dzisiaj do problemu, który jest na miarę naszego człowieczeństwa. Każda, bowiem dyskryminacja osoby niepełnosprawnej zaprzecza poszanowaniu praw i godności człowieka.

Sformułowanie „osoba niepełnosprawna pełnoprawnym obywatelem” nie może być jedynie retorycznym hasłem. Trzeba obiektywnie stwierdzić, że w ostatnich latach wiele zrobiono w tej materii. Jednak ciągle jeszcze, i w nazbyt wielu sytuacjach, osoby te czują się jak ludzie drugiej kategorii.

Państwa członkowskie mają przed sobą poważne zadanie, by integrować środowisko niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa. Chodzi o likwidowanie wszelkich barier, nie tylko architektonicznych i komunikacyjnych, ale także w dostępie do pracy, opieki medycznej, socjalnej, edukacji, kultury, sportu itd. Szczególnie istotna jest kwestia niepełnosprawności wśród dzieci i młodzieży, tak fizycznej i psychicznej, jak i wrodzonej oraz nabytej. Chciałbym także zwrócić uwagę na sytuację osób, które mają ograniczoną sprawność z racji podeszłego wieku.

Wyrażam przekonanie, iż działania, które podejmiemy w tej materii na forum Parlamentu przyczynią się do poprawy sytuacji życiowej. To nie jest żadna łaska, to nasz obowiązek.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Tomasz Zapałowski, w imieniu grupy IND/DEM. – Pani Przewodnicząca! Sprawozdanie w sprawie sytuacji niepełnosprawnych w rozszerzonej Unii Europejskiej zawiera bardziej oczekiwania w stosunku do poprawy życia niepełnosprawnych, niż rzeczywisty opis oraz analizę ich obecnej sytuacji. Poza oczywistymi kwestiami związanymi z likwidacją barier architektonicznych i komunikacyjnych, niezwykle ważnym problemem jest podjęcie działań mających na celu wsparcie finansowe pracodawców i zrównoważenie poniesionych przez nich strat wskutek niejednokrotnie mniejszej wydajności pracy niepełnosprawnych.

Ogromną szansą i problemem dla niepełnosprawnych rodzin jest kwestia ciągłego wspierania procesu edukacji samych niepełnosprawnych jak i ich opiekunów, także poprzez systemy zapewnienia pozostania na niezbędny czas rodziców w domu i danie im możliwości otrzymania godnych świadczeń finansowych. W tym przypadku Unia Europejska powinna się zaangażować i zapewnić odpowiednie środki na te cele.

We wszystkich dokumentach dotyczących wytycznych mających na celu poprawę losu niepełnosprawnych trzeba opracować odpowiednią gradację ważności działań, aby nasza pomoc i zabiegi nie zostały tylko politycznymi deklaracjami. Niepełnosprawni potrzebują pewności, że państwa Unii wspierają ich także poprzez zaostrzony system karny, w stosunku do przestępstw, których ofiarami padają osoby niepełnosprawne.

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Mato Adrover (PPE-DE). – Señora Presidenta, señor Comisario Špidla, Señorías, hoy es un día importante para esta Cámara, y por eso quiero felicitar a la señora Lynne por su informe, porque estamos dando un paso más en la construcción de la Europa de las oportunidades por la que estamos trabajando.

Hoy aprobaremos con un amplio acuerdo nuevas medidas para avanzar en la igualdad de oportunidades para las personas que sufren algún tipo de discapacidad.

Me parece que este nuevo Plan de Acción Europeo 2006-2007 es un gran reto para lograr eliminar cualquier tipo de discriminación y, además, recoge necesidades de las personas con discapacidad en toda Europa.

Voy a destacar varias cuestiones. En primer lugar, trata de establecer un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, no sólo en la educación y el acceso, sino en la promoción y en la formación continua.

En segundo lugar, mejora, sin duda, las condiciones y los derechos de los pasajeros con discapacidad en la utilización del transporte aéreo, marítimo y terrestre. Pero tengo que advertir —y así lo he hecho en el informe— de la necesidad de no crear una nueva y hasta ahora inexistente barrera: la barrera económica. Obligar a que las personas con discapacidad vayan acompañadas es positivo para mejorar la calidad de su viaje, pero no lo es que la persona con discapacidad tenga que hacerse cargo del billete del acompañante, porque en ese caso estas personas tendrían que pagar dos billetes, mientras que el resto de las personas pagaríamos solamente uno.

En tercer lugar, la mejora del acceso a las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías, sin ninguna duda, podrían romper múltiples barreras para las personas con discapacidad, siempre que consigamos el acceso universal a las mismas y siempre que los avances tecnológicos tengan en cuenta a estas personas, desde el inicio, en sus diseños.

En cuarto lugar, tenemos que tener respuestas integradas y coordinadas frente a la discapacidad de niños y de personas ya discriminadas de por sí, como las mujeres y las personas mayores.

Y, por último, la prevención de riesgos laborales. Hemos apostado por un gran acuerdo sobre riesgos laborales, ya presentado en esta Cámara, que todavía no ha acogido la Comisión —y se lo recuerdo, señor Špidla—, y en el que habrá que prestar especial atención a los riesgos que pueden sufrir las personas en el ámbito laboral.

Quiero recordar, además, el gran papel que desempeñan las asociaciones de discapacitados.

Sin duda, creo que éste es un gran reto y un nuevo avance para conseguir la Europa de las oportunidades por la que todos apostamos.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE). – I join with the rapporteur in reiterating Parliament’s support for a comprehensive non-discrimination directive on disability under Article 13. The Portuguese Presidency promised it to us in 2000, as did the former Commissioner for Employment and Social Affairs in 2003. Four years later and unless there is action, the Commission will continue saying that there is a hierarchy of discrimination, which none of us can accept.

Secondly, I welcome the action plan’s emphasis on moving beyond employment rights to social care. I call on the Commission to undertake this work with a genuine spirit and commitment towards an independent lifestyle for people with disabilities, to the right to personal assistance and to the right for disabled people and disabled children and their parents to choose mainstream provision, whether that is education or housing, not only employment.

Thirdly, we can do much more on the international front in external assistance. We claim to adopt a human rights approach to disability. Let us do more within our human rights programmes worldwide. We have not done enough regarding the human rights of disabled people in assessing candidate countries for accession to the European Union. We can do better in that area. We should not only move swiftly to ratify and sign the draft UN Convention on People with Disabilities but work with third-country governments to make sure they do too.

Finally on PPE-DE Group’s Amendment 5, I am outraged that the Conservatives should try to withdraw the part of my text suggesting that the Commission should be required to monitor the participation of people with disabilities in their programmes. We should not just talk about participation, we should make it happen. The PPE-DE Group should withdraw that amendment.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE). – Madam President, the European Union is a society of shared values. One way by which we judge our success as a society is how we address the issues facing the most vulnerable members of our society.

Last year, as rapporteur on the Commission paper on demographic change, I was invited to speak at a special conference on disability in Graz during the Austrian Presidency. The banner on the platform behind me said simply: Leben wie andere auch – to live the same as other people. In English the translation of the word ‘leben’ is not just ‘to live’ but ‘to have a life’, and it should be the aim of our society to help all members of society to live and to have a life like every other member of society.

UK Conservatives are not persuaded that we need more EU legislation to secure this aim, but we do believe that we need the whole of society to embrace it. We need not just a welfare state, but a welfare society, in which communities recognise their responsibilities for the support of all members of those communities.

Governments cannot do everything, but they can become enablers of individual choice, helping people with disabilities to do what they themselves want to do by removing the barriers that stand in their way – barriers in education, employment or simply in getting from A to B. Governments can also promote and enable a culture of independence rather than dependence. Support for people with disabilities is not just about care: it is about support for their desires to fulfil their lives and to live in the same way as other people.

We welcome this thoughtful own-initiative report on this important subject, we shall of course be supporting it, and we congratulate the rapporteur.

 
  
MPphoto
 
 

  Elizabeth Lynne (ALDE). – (Beginning of speech off-microphone) … particularly what the Commissioner was just saying about how close together the Parliament and the Commission are in terms of disabled people’s rights.

Commissioner, you talked about the accessibility of services. Of course, we can only have accessibility of services if we have a specific disability directive. I am pleased that Richard Howitt and many other Members brought that up as well. I would like some sort of commitment today as regards a timescale of when you might be bringing that forward, Commissioner. I welcome what you were saying about structural funds. It is very important that we have a disability criterion in the structural funds. I am very pleased that it is in there now.

One of the Members here also talked about mainstreaming. It is very important that we should have that.

Mrs Tzampazi, thank you very much for all your support and work. We have worked very closely on this. It is very right to talk about the European Year of People with Disabilities and to build on that.

Unfortunately, I have not had enough time to talk about education and training. There are so many points that I would like to mention, but really the bottom line is a specific disability directive.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, člen Komise. Dámy a pánově, děkuji za debatu, kterou jsem se zájmem vyslechl. Myslím si, že závěr, který učinila paní zpravodajka Lynnová, odpovídá realitě a velmi mě potěšilo poselství výboru, že totiž názor Parlamentu a názor Komise jsou si velmi blízké.

V debatě byly vystiženy nejdůležitější principy, právě princip nediskriminace aktivního začlenění, a déle byly osvětleny nebo sledovány některé věci z různých dílčích hledisek. Protože se několikrát v debatě objevila úvaha o změnách evropského právního rámce, chci konstatovat, že v letošním roce bude dokončena studie proveditelnosti, která se bude zabývat možnostmi vylepšení právního rámce Evropské unie v oblasti zdravotně postižených.

Dámy a pánové, snad je také vhodné ještě zmínit rok 2007, který je rokem rovných příležitostí, což vidím jako velmi dobrou příležitost k mobilizaci společnosti jako takové.

 
  
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin. Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet heute statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Casini (PPE-DE). – Esprimo il mio più convinto favore alla relazione Lynne, in quanto ha saputo cogliere in ampia parte le problematiche che interessano il composito mondo della disabilità, ipotizzando azioni e strumenti sufficientemente appropriati per venire incontro alle relative esigenze di vita, di relazione e di collocazione sociale.

Da quest'Aula vorrei rappresentare anche l’auspicio che alle affermazioni di principio, condivisibili, seguano sempre più concreti atti operativi da parte della Commissione esecutiva, che i “diversamente abili” (o, se si preferisce, i “portatori di abilità differenti”) possano realizzare le aspettative di vita nel rispetto della loro dignità umana. Il testo che ci apprestiamo a votare ben sintetizza, con il lavoro fatto dalla relatrice nella nostra commissione parlamentare, nonché le istanze sociali provenienti dalle varie realtà nazionali.

Sottolineo a questo proposito l’opportunità che il comportamento degli Stati membri della Comunità europea sia tendenzialmente omogeneo, per evitare che si concretizzino in questa materia sperequazioni ingiustificate tra cittadini europei per il solo fatto della diversa appartenenza geografica.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Gurmai (PSE). – A fogyatékkal élők helyzete ma Európában rendkívül nehéz, többszörös diszkriminációval kell szembenézniük. A legtöbb helyen még a mozgásukhoz alapvető akadálymentes közlekedésük sem megoldott, nemhogy társadalmi beilleszkedésük. Fontos, hogy tudatosuljon: az önálló élet nemcsak azt jelenti, hogy valaki egyszerűen a társadalom tagja, hanem azt is, hogy ő is ugyanolyan tagja a társadalomnak, mint bárki más. Erre figyelmet kell fordítania valamennyi politikaformálónak, döntéshozónak.

A fogyatékkal élők az európai lakosság 10%-át jelentik, így beilleszkedésük, boldogulásuk nem csupán szociális kérdés, hanem kölcsönös érdek, hiszen számukra munkahelyek létesítése, az élethosszig tartó oktatásba és képzésbe való bekapcsolásuk nem csupán életkörülményeik javításához járul hozzá, hanem az európai gazdaság fejlődéséhez is.

Problematikus a kérdés megközelítése is. Nem csak a statisztikai adatok e téren is elégtelen volta miatt. A fogyatékosok igenis sokszínű, nem homogén csoportot alkotnak, így a velük kapcsolatos számtalan kihívás integrált, nemi alapú megközelítést igényel, s ezt a politikaformálás valamennyi szintjén figyelembe kell venni. Sőt. Mint sok egyéb területen, így ezen is a fogyatékkal élő nők helyzete gyakran hátrányosabb a fogyatékkal élő férfiak helyzeténél, és gyakrabban áldozatai a szegénységnek és a társadalmi kirekesztettségnek, és erre a programok, intézkedések széles körű eszközrendszerénél figyelemmel kell lenni.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin (IND/DEM). – Junilistan anser att det är fullständigt oacceptabelt att människor med funktionshinder möts av fördomar, negativ särbehandling och begränsade möjligheter. Detta överrensstämmer inte med vår uppfattning av EU som en värderingsunion.

Europaparlamentets och rådets förordning av den 5 juli 2006 är därmed en framgång. Denna klargör något som borde vara en självklarhet, inte minst eftersom vi har en gemensam inre marknad, nämligen att funktionshindrade ska ha samma rättigheter som övriga medborgare i samband med flygresor.

Sverige är ett föregångsland vad gäller funktionshindrades rättigheter. En långtgående EU-lagstiftning, med detaljerade synpunkter på hur funktionshindrade ska behandlas, hade kunnat innebära att de framgångsrika svenska reformerna på 70- och 80-talen hade ifrågasatts. Låt oss därmed undvika detaljreglering och istället klart och tydligt fastställa att samhället, näringslivet och vi medmänniskor fullt ut ska behandla funktionshindrade likvärdigt med övriga medborgare.

Låt oss avslutningsvis ägna oss åt självkritik. EU-institutionerna lägger fram betänkanden om funktionshindrades rättigheter, men kan samtidigt inte se till att samtliga EU-byggnader fullt ut är anpassade för funktionshindrade. Europeiska unionens webbplatser och dokument är inte heller tillgängliga i lämpliga format för funktionshindrade, främst synskadade. När tänker kvestorerna i EU-parlamentet och de berörda EU-myndigheterna agera i dessa angelägna och näraliggande frågor?

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia