Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0125(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0282/2006

Συζήτηση :

PV 12/10/2006 - 3
CRE 12/10/2006 - 3

Ψηφοφορία :

PV 12/10/2006 - 7.23
CRE 12/10/2006 - 7.23
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0415
P6_TA(2006)0510

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2006 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

9. Αιτιολογήσεις ψήφου
Συνοπτικά πρακτικά
  

- Έκθεση Freitas (A6-0395/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η παρούσα αλιευτική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες για τον αλιευτικό στόλο της Κοινότητας για την περίοδο 2006-2011. Είναι μια σημαντική συμφωνία για τον κλάδο της αλιείας τόννου και χορηγεί άδειες αλιείας στα επτά παραγαδιάρικα επιφανείας της Πορτογαλίας.

Συνεπώς, ψηφίσαμε υπέρ της έκθεσης αυτής.

Η συμφωνία αυτή, μαζί με τις άλλες αλιευτικές συμφωνίες με τρίτες χώρες, εγείρει επίσης σημαντικά ζητήματα, ωστόσο, όσον αφορά την οικονομική βιωσιμότητα των αλιευτικών στόλων που αναπτύσσουν δραστηριότητα σε μακρινές θάλασσες και τις πραγματικές αλιευτικές δυνατότητες που εκχωρούνται στο πεδίο τους, δεδομένου ότι ο εμπορικός χαρακτήρας αυτών των συμφωνιών αλλάζει συνεχώς, και η διάσταση της εταιρικής σχέσης και της ανάπτυξης έχει ενισχυθεί.

Υπήρξε άμεση αύξηση του κόστους της συμφωνίας, στο πλαίσιο των λιγότερων αλιευτικών δυνατοτήτων, ιδιαίτερα λόγω των περικοπών στον αριθμό των αδειών που χορηγούνται. Από την άλλη πλευρά, το κόστος για τους πλοιοκτήτες αυξήθηκε από 25 σε 35 ευρώ ανά τόνο αλιεύματος τόννου που αλιεύεται με θυνναλιευτικά και παραγάδια. Οι όροι αυτοί επιδείνωσαν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πλοιοκτήτες όσον αφορά τη χρησιμοποίηση αυτών των αδειών για την προμήθεια του κλάδου σε εθνικό επίπεδο, και την αύξηση του εξωτερικού ελλείμματος που σχετίζεται με αλιευτικά προϊόντα.

 
  
  

- Έκθεση Friedrich (A6-0391/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα την έκθεση του κ. Ingo Friedrich καθώς περιέχει θετικά στοιχεία, όπως την εξέταση ανά εξάμηνο με τη διαδικασία παρακολούθησης και υποβολής περιοδικών εκθέσεων όσων έχουν γίνει για να διασφαλιστεί ότι ο πολυγλωσσικός τρόπος εργασίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτείνεται στο σύνολο των επίσημων γλωσσών και γλωσσών εργασίας.

Εντούτοις, βλέπω με λύπη τις καθυστερήσεις και τους περιορισμούς για το τι θα είναι δυνατό στην ιρλανδική γλώσσα στο προσεχές διάστημα. Αυτή η απογοήτευση πηγάζει όχι από τον ρόλο του κ. Friedrich, αλλά από το γεγονός ότι δεν έγιναν οι αναγκαίες προπαρασκευαστικές εργασίες από την ιρλανδική κυβέρνηση ή τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Θα συνεχίσω να πιέζω για την άρση των περιορισμών μέσω της διαδικασίας για την ενίσχυση των ιρλανδικών.

 
  
  

- Έκθεση Gál (A6-0306/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση Gál προτείνει τη σύσταση μιας υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Φοβούμαι ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα των Ευρωπαίων εκπροσωπούνται ελάχιστα και στα θεωρούμενα ως ανώτερης μορφής δικαστήρια. Θα ήθελα να αναφερθώ στα διεθνή ποινικά δικαστήρια και ειδικότερα σε αυτό που συστάθηκε για την πρώην Γιουγκοσλαβία.

Τη στιγμή που σας μιλώ, ένας εξαιρετικά σημαντικός ηγέτης της Σερβίας, ο Vojislav Seselj –Πρόεδρος του Ριζοσπαστικού Σερβικού Κόμματος, ενός από τα σημαντικότερα κόμματα της Σερβίας– ο οποίος παραδόθηκε οικειοθελώς σε αυτό το δικαστήριο, κρατείται επί τέσσερα χρόνια. Δεν έχει πρόσβαση στη γλώσσα του σε όλα τα έγγραφα που αφορούν την κατηγορία που του έχει απαγγελθεί. Είναι καθηγητής νομικής και αρνείται να τον υπερασπιστεί επίσημα διορισμένος δικηγόρος. Επιπλέον, του αρνούνται το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Πρόκειται κατά τη γνώμη μου, για μια πολύ σοβαρή παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή του Κοινοβουλίου μας σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, η οποία είναι εξαιρετικά σοβαρή.

 
  
  

- Έκθεση Kósáné Kovács (A6-0282/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, όπως μόλις ανέφερα, πρέπει να φοβόμαστε ότι αυτά τα δικαστήρια, τα οποία εσφαλμένα παρουσιάζονται ως οι απόλυτοι εγγυητές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη, συμβάλλουν αντίθετα στην παραβίαση αυτών των δικαιωμάτων. Με τις υπερβολές αυτών των δικαστηρίων, οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των εθνών διαιωνίζονται σε υπερβολικό βαθμό, καθυστερώντας έτσι την αναγκαία συμφιλίωση αυτών των εθνών. Αυτό ακριβώς ισχύει και στην περίπτωση του ποινικού δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα αναφερόμαστε στην περίπτωση του κ. Seselj κάθε φορά που τίθεται το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Γίνεται ολοένα σαφέστερο ότι το πραγματικό κίνητρο πίσω από τη δημιουργία του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ είναι η ενίσχυση του παρεμβατισμού της ΕΕ σε τρίτες χώρες.

Εξ ου και η πρόταση, που μόλις εγκρίθηκε, να καταστεί η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της ΕΕ ένας από τους τομείς δράσης του νέου Οργανισμού, γεγονός που θα ανοίξει τον δρόμο στη χρησιμοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως μέσου άσκησης πίεσης και επέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών, αλλά και για τη χρήση των χρηματοδοτικών πόρων βάσει των κριτηρίων και των συμφερόντων της ΕΕ.

Αυτό που είναι σημαντικό για την ΕΕ, η οποία χαρακτηρίζεται από δυο μέτρα και δυο σταθμά στην προσέγγισή της στα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι οι «σύμμαχοι» και οι «εχθροί». Ή, για να το θέσω αλλιώς, η επικρατούσα τάξη πραγμάτων υπαγορεύει τα συμφέροντά της όσον αφορά την κυριαρχία και την εκμετάλλευση, και τις ιμπεριαλιστικές φιλοδοξίες της· η Παλαιστίνη είναι ένα χαρακτηριστικότατο παράδειγμα αυτού.

Για τον λόγο αυτόν, απορρίψαμε αυτές τις προτάσεις, στο πλαίσιο της εκστρατείας μας για τους ζωτικούς σκοπούς της ελευθερίας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και εχεγγύων των πολιτών, της κοινωνικής προόδου, της ειρήνης και της αλληλεγγύης μεταξύ των λαών.

 
  
  

- Εκθέσεις Gál (A6-0306/2006) και Kósáné Kovács (A6-0282/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL), γραπτώς. (EN) Το Sinn Féin υποστηρίζει την προς τα άνω εναρμόνιση των προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη και κατά συνέπεια υποστηρίζει την αρχή σχετικά με τη σύσταση ενός Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Για αυτόν τον λόγο υποστηρίξαμε την έκθεση των κυριών Gal και Kovács.

Ανησυχούμε, όμως, για την πιθανή επικάλυψη των ρόλων, λόγω του θεσμοθετημένου ρόλου του Συμβουλίου της Ευρώπης σε αυτά τα ζητήματα. Δεν νιώθουμε, επίσης, άνετα με την εκχώρηση εξουσιών από το Συμβούλιο της Ευρώπης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθώς ο Οργανισμός θα αποτελέσει εξέλιξη του υφιστάμενου Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας, πρέπει το έργο του Οργανισμού να συνεχίσει να επιλαμβάνεται των φαινομένων ρατσισμού.

Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να καταπολεμά τις διακρίσεις όχι κατά περίπτωση, όπως στην περίπτωση του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά σε συστηματική βάση.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), γραπτώς. (EN) Εγώ και οι βρετανοί συντηρητικοί συνάδελφοί μου υποστηρίζουμε θερμά την αρχή του σεβασμού και της προώθησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Εντούτοις, αν μπορούμε να κρίνουμε από την εμπειρία του προκατόχου του, του Παρατηρητηρίου, αυτός ο οργανισμός δεν πρόκειται να συμβάλει στην επίτευξη αυτών των καλών στόχων, έχοντας στο παρελθόν αποδείξει ότι είναι ευάλωτος στην πολιτική χειραγώγηση. Σε σοβαρότερο επίπεδο, έμπνευση για τη σύσταση του οργανισμού αποτέλεσε ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο οποίος δεν έχει νομικό καθεστώς εν αναμονή της θέσης σε ισχύ του προταθέντος ευρωπαϊκού Συντάγματος, κάτι προς το οποίο είμαστε κατ’ αρχήν τελείως αντίθετοι.

Επιπλέον, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε τη σύσταση αυτού του νέου οργανισμού καθώς είμαστε αντίθετοι στη σύσταση νέων οργανισμών εφόσον δεν έχει αποδειχθεί η χρησιμότητά τους. Οι φορολογούμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δικαιούνται να περιμένουν πως έχουν οι βουλευτές μια σαφή κατανόηση του κόστους της σύστασης νέων ευρωπαϊκών οργανισμών. Δεν έχουμε πειστεί ότι αυτό το σημαντικό θέμα έχει λάβει τη δέουσα προσοχή που του αρμόζει.

 
  
  

- Έκθεση Van Orden (A6-0420/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). – (FI) Κύριε Πρόεδρε, παρουσιάζω αυτή την αιτιολόγηση ψήφου όχι μόνο για λογαριασμό μου αλλά και για λογαριασμό της συναδέλφου μου Piia-Noora Kauppi. Θέλω να πω ότι είμαι δυσαρεστημένη με δύο πράγματα που σχετίζονται με την ψηφοφορία επί της έκθεσης του κ. Van Orden.

Πρέπει καταρχάς να καταγγείλω ότι η κ. Harms έδωσες σε όλους εσφαλμένες πληροφορίες σχετικά με τις τροπολογίες που καταθέσαμε, ακριβώς μεσούσης της ψηφοφορίας. Δεν έχει καμία αίσθηση εντιμότητας; Αυτό ήταν απαράδεκτο.

Δεύτερον, πρέπει να επισημάνω ότι δεν δώσατε την ευκαιρία να διορθώσουμε αυτές τις λανθασμένες πληροφορίες, παρά τα σχετικά αιτήματά μας προς εσάς. Καθώς το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν πολύ κοντά, μπαίνω στον πειρασμό να σκεφτώ ότι μπορεί να ήταν διαφορετικό αν δεν είχαν μεσολαβήσει οι εσφαλμένες πληροφορίες.

Εγώ η ίδια είπα σε αυτό το Σώμα νωρίτερα ότι δεν ζητούμε την ανάκληση αυτής της Συνθήκης, αλλά την τροποποίησή της υπό το πρίσμα των τελευταίων πληροφοριών έτσι ώστε να μπορέσουμε να είμαστε ευέλικτοι όσον αφορά την ημερομηνία κλεισίματος. Μπορεί να υπάρξει μόνο μερική αποζημίωση για το κλείσιμο, και αυτό θα είναι για τα εργοστάσια λιγνίτη, που είναι η πλέον ακάθαρτη πηγή ενέργειας. Ως εκ τούτου, η ενίσχυση που ζητείται στην τροπολογία που κατέθεσε η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας θα δαπανούνταν για τη μετάβαση από μια καθαρότερη σε μια πιο ρυπαρή τεχνολογία. Για άλλη μία φορά, τα μέτρα που προτείνουν οι Πράσινοι τείνουν προς την επιτάχυνση της κλιματικής αλλαγής, δεν την αναχαιτίζουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Αν και καταρχήν είμαι υπέρ της προσχώρησης της Βουλγαρίας στην Ένωση, απείχα από αυτή την έκθεση. Με τους ισχύοντες κανόνες της, η ΕΕ αντιμετωπίζει επί του παρόντος πραγματικές δυσκολίες στη λήψη αποφάσεων και στην επίτευξη συμφωνιών. Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι πρόωρο να φέρουμε νέους συμμετέχοντες γύρω από το τραπέζι. Οι κοινοί θεσμοί μας πρέπει να μεταρρυθμιστούν και πρέπει να βρεθούν νέες πηγές χρηματοδότησης προτού προχωρήσουμε σωστά στην ενσωμάτωση νέων κρατών μελών στην ΕΕ. Πρέπει να γίνει ένα διάλειμμα στη διαδικασία διεύρυνσης σε αυτό το στάδιο. Εν πάση περιπτώσει, αν η προσχώρηση της Βουλγαρίας επιβεβαιωθεί την 1η Ιανουαρίου, ελπίζω ότι θα μπορέσουν να ενεργοποιηθούν ορισμένες ρήτρες διασφάλισης, ειδικά σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. (EN) Δεν πρόκειται να υποστηρίξω αυτήν την έκθεση. Υποστηρίζω την ιδέα ότι η Βουλγαρία πρέπει να μπορέσει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν πιστεύω ότι σε αυτήν τη χρονική στιγμή είναι έτοιμη για ένταξη ή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να τη δεχτεί. Η κατάσταση επιδεινώνεται από τη στάση των βουλγαρικών αρχών έναντι των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Συνειδητοποιώ ότι λίγα πράγματα μπορούν να γίνουν σε αυτό το στάδιο, αλλά δυστυχώς πιστεύω ότι η στάση μου θα δικαιωθεί από μελλοντικά γεγονότα. Εντούτοις, δεν πρόκειται για ψήφο κατά της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών της ΕΕ. Όταν γίνουν μέλη την 1η Ιανουαρίου θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλους τους άλλους.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Ενόψει της προσχώρηση της Βουλγαρίας, που έχει προγραμματιστεί για την 1η Ιανουαρίου 2007, η πλειονότητα του Κοινοβουλίου υιοθέτησε μια έκθεση που, για πολλοστή φορά, απαριθμεί τις υποχρεώσεις που πρέπει να εκπληρώσει η Βουλγαρία· επικρίνει, συγχαίρει, παρακινεί, και έχει το θράσος να ζητά από τη Βουλγαρία να κάνει ό,τι άλλα κράτη μέλη δεν έχουν καταφέρει.

Η πλειονότητα του Κοινοβουλίου για μία ακόμη φορά άδει τον νεοφιλελεύθερο ύμνο. Επανήλθε στα παλιά δίδοντας έμφαση στην ιδιωτικοποίηση, στους δημόσιους διαγωνισμούς και στις δημόσιες συμβάσεις –τονώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα– και σε πιο ευέλικτους εργασιακούς νόμους.

Εξωτερικά, συγχαίρει για μία ακόμη φορά τη Βουλγαρία για τις δραστηριότητές της ως μέλος του ΝΑΤΟ και για τη συμφωνία της με τις ΗΠΑ σχετικά με τη χρήση στρατιωτικών εγκαταστάσεων «ως απτό δείγμα προσήλωσης στη διατλαντική συμμαχία». Με άλλα λόγια, αυτή είναι η ΕΕ και η διεύρυνσή της χωρίς προσωπεία.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard και Erik Meijer (GUE/NGL), γραπτώς. (NL) Πέρυσι, κατατρυχόμασταν ακόμη από την ψευδαίσθηση ότι η προσχώρηση της Βουλγαρίας στην ΕΕ δεν θα ήταν με κανέναν τρόπο προβληματική, σε αντίθεση με αυτή της Ρουμανίας, η οποία ήταν βέβαιο ότι θα προξενούσε, ή θα υφίστατο σοβαρά προβλήματα, ως αποτέλεσμα των οποίων η προσχώρηση θα έπρεπε να αναβληθεί μέχρι το 2008. Το Κοινοβούλιο επέμενε στο δικαίωμα να μπορεί να συναποφασίσει για την αναβολή της προσχώρησης της Ρουμανίας, αλλά δεν έκανε το ίδιο για τη Βουλγαρία. Εν τω μεταξύ, τα προβλήματα στη Βουλγαρία δεν φαίνονται λιγότερο σημαντικά. Κρίνοντας το εκ των υστέρων, μπορούμε να πούμε ότι το Σώμα έπρεπε να είχε επιμείνει πέρυσι για το ίδιο δικαίωμα και όσον αφορά την αναβολή της προσχώρησης της Βουλγαρίας.

Αν και αρχικά ήταν κάθε άλλο παρά εμφανές ότι θα ήταν δυνατόν να γίνουν δεκτές οι νεοεισερχόμενες χώρες την 1η Ιανουαρίου 2007, τους τελευταίους μήνες η εναντίωση διαλύθηκε εκπληκτικά γρήγορα. Η φιλοδοξία να ολοκληρωθεί η πολυπόθητη διεύρυνση μετά την κατάρρευση του Σιδηρού Παραπετάσματος επικράτησε των πρακτικών αντιρρήσεων. Η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου αποφάσισε σήμερα ότι η Βουλγαρία μπορεί να ενταχθεί στην ΕΕ σε 32 ημέρες. Αν και κανείς δεν είναι ενθουσιασμένος, επικρατεί η άποψη ότι καθυστέρηση για άλλον ένα χρόνο δεν θα έλυνε τίποτα. Πιστεύουμε ότι αυτοί που είναι υπέρ υποτιμούν το πόσο αρνητική θα είναι η εμπειρία της διεύρυνσης αυτής στα κράτη μέλη όπου οι άνθρωποι θα μπουν σε μπελάδες εξαιτίας της και πόσο δυσμενές μπορεί να αποδειχθεί αυτό για την περαιτέρω εισδοχή νέων χωρών.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα την έκθεση Van Orden. Χάρηκα που το Σώμα αντιστάθηκε στις προσπάθειες να αμβλυνθεί η υποχρέωση της Βουλγαρίας να κλείσει τις μονάδες 3 και 4 του πυρηνικού σταθμού του Κοσλοντούι. Αυτή η δέσμευση περιλαμβάνεται ρητά στη Συνθήκη Προσχώρησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE-DE), γραπτώς. (DE) Απορρίπτω την έκθεση για τη Βουλγαρία. Αυτό δεν σημαίνει ότι θεωρώ πως η χώρα αυτή δεν ανήκει στην ευρωπαϊκή κοινότητα κρατών ή πως δεν καλωσορίζω θερμά τους νέους συναδέλφους.

Το θέμα είναι πως κατά τη γνώμη μου, η έκθεση παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις, για παράδειγμα σχετικά με το θέμα της πυρηνικής ενέργειας ή με το γεγονός ότι δεν ζητά αρκετά κατηγορηματικά από την Επιτροπή την προσεκτική αναθεώρηση των ρητρών διασφάλισης και την έγκαιρη εφαρμογή τους, εφόσον χρειαστεί.

 
  
  

- Έκθεση Moscovici (A6-0421/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Michl Ebner (PPE-DE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, παρεμβαίνω για να δηλώσω εν τάχει ότι ψήφισα υπέρ της έκθεσης Moscovici, γιατί πιστεύω ότι η Ρουμανία πρέπει να ενταχθεί πλήρως στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς έχει πραγματοποιήσει γιγάντια βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Όσον αφορά το ζήτημα των μειονοτήτων, ελπίζω να υπάρξει στη Ρουμανία το ίδιο άνοιγμα και η ίδια προθυμία που παρατηρείται, για παράδειγμα, στην Ιταλία, όπου αναγνωρίσθηκε ότι οι μειονότητες αποτελούν μια προστιθέμενη αξία και ότι, παρέχοντας τους ευκαιρίες και επιτρέποντάς τους να έχουν τον δικό τους πολιτισμό, ακόμη και τη δική τους τοπική αυτοδιοίκηση, οι μειονότητες δημιουργούν πράγματι μια προστιθέμενη αξία για την πλειοψηφία. Από αυτήν την άποψη, βασίζομαι στην καλή θέληση της ρουμανικής κυβέρνησης και των μειονοτήτων, ο αριθμός των οποίων είναι αρκετά μεγάλος στη Ρουμανία.

 
  
MPphoto
 
 

  Árpád Duka-Zólyomi (PPE-DE). – (SK) Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές αδυναμίες σε σχέση με το επίπεδο ετοιμότητας της Ρουμανίας, ψήφισα υπέρ της εγκριθείσας έκθεσης, καθώς είναι ταυτόχρονα επικριτική και ασυμβίβαστη. Θα ήθελα να τονίσω ότι, πέρα από τους τομείς που επικρίνονται συχνότερα, δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης τους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Χαιρετίζω, ως εκ τούτου, τις διατάξεις που επισημαίνουν, αν και σε πολύ γενική μορφή, την ανάγκη για επικουρικότητα, και πολιτισμική αυτοδιάθεση τουλάχιστον, με τη χρηματοδότηση ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στη μητρική γλώσσα για τους πολίτες ουγγρικής καταγωγής. Πιστεύω ότι τα κριτήρια της Κοπεγχάγης που ορίζουν τα δικαιώματα των εθνοτικών μειονοτήτων δεν έχουν εκπληρωθεί με συνέπεια, όπως μαρτυρά η είδηση του σκανδάλου στο Πανεπιστήμιο Babeş-Bolyai, στο Cluj, όπου τρεις λέκτορες απολύθηκαν τη Δευτέρα επειδή απλά ζήτησαν οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου να αναγράφονται στις πινακίδες σε πολλές γλώσσες. Αυτό αποτελεί ένα πολύ κακό σημάδι, πολύ δε περισσότερο επειδή η Ρουμανία θα αναλάβει στην Επιτροπή το χαρτοφυλάκιο της πολυγλωσσίας στην ΕΕ. Μετά την προσχώρηση της Ρουμανίας, τα προβλήματα της χώρας αυτής θα αποτελέσουν ένα πρόσθετο βάρος στην εξωτερική και εσωτερική ανασφάλεια της ΕΕ. Η κίνηση της Επιτροπής να θεσπίσει παρακολούθηση και συστηματική αξιολόγηση με τη δυνατότητα ενεργοποίησης των ρητρών διασφάλισης είναι μια πολύ συνετή απόφαση.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Αν και καταρχήν είμαι υπέρ της προσχώρησης της Ρουμανίας στην Ένωση, απείχα από αυτή την έκθεση. Εκτιμώ ότι στο τρέχον πλαίσιο, στο οποίο τα θεσμικά όργανα δεν έχουν μεταρρυθμιστεί ακόμα, η Ευρώπη χάνει σε σοβαρό βαθμό την αποτελεσματικότητά της στην επιδίωξη της διεύρυνσης. Τα οικονομικά της Κοινότητας πρέπει να μεταρρυθμιστούν και πρέπει να βρεθούν νέες πηγές χρηματοδότησης προτού προχωρήσουμε στην ενσωμάτωση χωρών που, όπως έχουν τα πράγματα, δεν θα είναι καθαροί συνεισφέροντες στον προϋπολογισμό αλλά οφειλέτες. Πρέπει να ανασταλεί η διαδικασία της διεύρυνσης σε αυτό το στάδιο. Εν πάση περιπτώσει, αν η προσχώρηση της Ρουμανίας επιβεβαιωθεί την 1η Ιανουαρίου, ελπίζω ότι θα μπορέσουν να ενεργοποιηθούν ορισμένες ρήτρες διασφάλισης, ειδικά σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. (EN) Πάρα πολλά, πάρα πολύ γρήγορα! Δεν πρόκειται να υποστηρίξω αυτήν την έκθεση. Υποστηρίζω την ιδέα ότι θα πρέπει η Ρουμανία να μπορέσει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν πιστεύω σε αυτήν τη φάση ότι είναι έτοιμη για ένταξη ή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να τη δεχτεί. Η κατάσταση επιδεινώνεται οριακά από τη στάση τους έναντι των διεθνών υιοθεσιών.

Συνειδητοποιώ ότι λίγα πράγματα μπορούν να γίνουν σε αυτό το στάδιο, αλλά δυστυχώς πιστεύω ότι η θέση μου θα δικαιωθεί από μελλοντικά γεγονότα. Εντούτοις, δεν πρόκειται για ψήφο κατά της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν γίνουν μέλη, όπως θα συμβεί την 1η Ιανουαρίου, θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλους τους άλλους.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard και Erik Meijer (GUE/NGL), γραπτώς. (NL) Εχθές η Ομάδα μας δεν πήρε τον λόγο για να συζητήσει ξανά τη διεύρυνση, διότι το αποτέλεσμα είναι προδεδικασμένο. Η πλειοψηφία του παρόντος Σώματος αποφάσισε σήμερα ότι η Ρουμανία μπορεί να ενταχθεί στην ΕΕ σε 32 ημέρες. Φαίνεται ότι η αναβολή, ως αποτέλεσμα της οποίας δεν επιτράπηκε στη Ρουμανία να προσχωρήσει στην ΕΕ την 1η Μαΐου 2004 μαζί με τις άλλες δέκα χώρες, δεν είναι αρκετή για να υποχρεώσει τη χώρα αυτή να συμμορφωθεί με τις αρχικές προσδοκίες. Αν και κανείς δεν είναι ενθουσιασμένος, επικρατεί η άποψη ότι η αναβολή για έναν ακόμη χρόνο δεν θα έλυνε τίποτα.

Πιστεύουμε ότι αυτοί που είναι υπέρ υποτιμούν το πόσο αρνητική θα είναι η εμπειρία της διεύρυνσης αυτής στα κράτη μέλη όπου οι άνθρωποι θα μπουν σε μπελάδες εξαιτίας της και πόσο δυσμενές μπορεί να αποδειχθεί αυτό για την περαιτέρω εισδοχή νέων χωρών. Η κοινή γνώμη συνδέει ολοένα και περισσότερο αυτή τη διεύρυνση με χαμηλούς μισθούς και κακή υποδοχή των μεταναστών εργατών, ή με το έγκλημα, τη διαφθορά, την περιβαλλοντική ρύπανση, τις διακρίσεις κατά των Ρόμα, τα φασιστικά κινήματα, τη νομική ανασφάλεια, τα παιδιά επαίτες και τα οικονομικά σκάνδαλα. Αυτό θα γίνει επιχείρημα κατά των υποψηφιοτήτων της Κροατίας και της Μακεδονίας, επισκιάζοντας το γεγονός ότι οι χώρες αυτές είναι πιθανόν να προκαλέσουν λιγότερα προβλήματα από ό,τι η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Στις 15 Δεκεμβρίου 2004, ψηφίσαμε υπέρ της αρχής ότι η Ρουμανία και η Βουλγαρία θα μπορέσουν να γίνουν δεκτές στο μέλλον, αλλά σήμερα, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η εισδοχή τους το 2007 δεν είναι δικαιολογημένη.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα αυτή την έκθεση σχετικά με την προσχώρηση της Ρουμανίας. Πιστεύω ότι οι ρουμανικές αρχές πρέπει να καταβάλουν εντονότερες προσπάθειες για να βάλουν σε τάξη το σύστημα των διεθνών υιοθεσιών παιδιών ρουμανικής ιθαγένειας, αλλά αυτό δεν είναι ζήτημα το οποίο θα πρέπει να καθυστερήσει την ένταξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE), γραπτώς. (EN) Παρόλο που οι βρετανοί Συντηρητικοί στηρίζουν τα πολιτισμικά και γλωσσικά δικαιώματα των εθνοτικών μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ουγγρικών μειονοτήτων σε ολόκληρη την ΕΕ, ανησυχούμε γιατί η επίκληση της αρχής της επικουρικότητας και της αυτοδιοίκησης για την ουγγρική μειονότητα στη Ρουμανία ίσως δημιουργήσει προηγούμενο, υποχρεώνοντας τα κράτη μέλη να εγκαταλείψουν τις ενιαίες συνταγματικές ρυθμίσεις τους. Η επικουρικότητα βάσει του άρθρου 3, παράγραφος 2, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει η νομική βάση για την απόδοση αρμοδιοτήτων από την ΕΕ στα κράτη μέλη όποτε είναι δυνατόν. Παραμένει κυριαρχικό δικαίωμα του κάθε κράτους μέλους να καθορίζει πώς οι αρμοδιότητες, της αυτοδιοίκησης συμπεριλαμβανομένης, θα πρέπει να κατανέμονται εσωτερικά βάσει εθνοτικών, θρησκευτικών, γλωσσικών ή εδαφικών κριτηρίων.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), γραπτώς. (SV) Επέλεξα να ψηφίσω κατά της έκθεσης διότι η Ρουμανία, συγκεκριμένα, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι πληροί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης. Τα προβλήματά της με τη διαφθορά πρέπει να θεωρηθούν ιδιαίτερα σοβαρά, εφόσον κινδυνεύουν να υπονομεύσουν τη νομική ασφάλεια και, τελικά, το δημοκρατικό σύστημα.

Το λογικό θα ήταν να έχει αναβληθεί η προσχώρηση μέχρι τουλάχιστον το 2008 προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι μεταρρυθμίσεις θα συνεχίζονταν και θα έφταναν σε ένα αποδεκτό επίπεδο. Μόλις πραγματοποιηθεί η ένταξή τους, οι εν λόγω χώρες όχι μόνο θα έχουν μικρότερο κίνητρο για να διεξάγουν μεταρρυθμίσεις, αλλά η ΕΕ θα έχει λιγότερες ευκαιρίες να ασκήσει πίεση.

 
  
  

- Εκθέσεις Van Orden (A6-0420/2006) και Moscovici (A6-0421/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Luciana Sbarbati (ALDE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, λαμβάνω τον λόγο για να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την επιτυχία των εκθέσεων σχετικά με τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία και ειδικότερα για την έκθεση Moscovici. Πρέπει να πω ότι, παρά την ικανοποίηση για την έκθεση και τις προόδους που συντελέσθηκαν στη Ρουμανία σε σχέση με το Πρωτόκολλο Προσχώρησης, είμαι βαθιά απογοητευμένη, όπως και πολλοί συνάδελφοι στο Κοινοβούλιο, για το ζήτημα του μορατόριουμ στις διεθνείς υιοθεσίες, οι οποίες αφορούν 1 200 παιδιά.

Η Ρουμανία μας είχε διαβεβαιώσει ότι θα επανεξετάσει αυτές τις περιπτώσεις, πράγμα που αντιθέτως δεν έπραξε. Σήμερα, αυτά τα παιδιά, που γνώρισαν τις οικογένειές τους, βρίσκονται και πάλι στα ορφανοτροφεία. Είναι απαράδεκτο να προβάλλεται τέτοιου είδους αντίδραση, καθώς, όπως αναφέρθηκε επανειλημμένα στο Σώμα, πρέπει να βρούμε μια λύση για αυτά τα παιδιά, χωρίς να παραβιάσουμε το θεμελιώδες δικαίωμά τους να αποκτήσουν μια οικογένεια. Έχουν συνδεθεί με τις οικογένειες που τα είχαν αναλάβει και πρέπει να επιστρέψουν σ’ αυτές.

Ζητάμε περισσότερη ευαισθησία από τη ρουμανική κυβέρνηση, έστω και αν δεν εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο οι τροπολογίες που κατέθεσαν η κ. Gibault και άλλοι συνάδελφοι, και θα θέλαμε η ευαισθησία αυτή να εκφρασθεί με μια κίνηση καλής θέλησης προς αυτά τα παιδιά, τις παραμονές τουλάχιστον των Χριστουγέννων.

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, η αντιπροσωπεία του Λαϊκού Κόμματος της Αυστρίας ενέκρινε την τροπολογία 2 της έκθεσης van Orden εξασφαλίζοντάς της έτσι την πλειοψηφία. Με τον τρόπο αυτόν διασαφηνίστηκε και εξασφαλίστηκε ότι θα τηρηθεί το άρθρο 30 του πρωτοκόλλου που αφορά τους όρους και τις λεπτομέρειες της εισδοχής της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα τηρηθεί δηλαδή η Συνθήκη και έτσι κατά συνέπεια θα πρέπει να κλείσουν το 2006 οι αντιδραστήρες 3 και 4 του πυρηνικού σταθμού Κοσλοντούι. Επειδή έτσι εξασφαλίστηκε ότι θα κλείσει το Κοσλοντούι, η αντιπροσωπεία του Λαϊκού Κόμματος της Αυστρίας ενέκρινε την έκθεση στο σύνολό της και συνακόλουθα την ένταξη της Βουλγαρίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Caspary (PPE-DE), γραπτώς. (DE) Είμαι βαθύτατα πεπεισμένος ότι η Βουλγαρία και η Ρουμανία αποτελούν μέρος της Ευρώπης και ως εκ τούτου πρέπει να γίνουν πλήρη μέλη της ΕΕ. Ωστόσο θεωρώ ότι η χρονική στιγμή, η αρχή του επόμενου έτους, είναι πρόωρη αφού και οι δύο χώρες παρουσιάζουν ακόμα σε πολλούς τομείς ελλείμματα ως προς την εφαρμογή και τη μεταφορά ευρωπαϊκών απαιτήσεων.

Ενόψει των πολυάριθμων καθυστερήσεων που διαπιστώθηκαν στις δύο χώρες σχετικά με την εκπλήρωση των κριτηρίων ένταξης, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της απάτης και την καλή λειτουργία του συστήματος δικαιοσύνης, θεωρώ απαράδεκτο ότι δεν θα ισχύσουν αυτόματα την 1η Ιανουαρίου 2007 οι προβλεπόμενες ρήτρες διασφάλισης για τους τομείς της οικονομίας, της εσωτερικής αγοράς, της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων.

Για τους παραπάνω λόγους δεν μου ήταν δυνατό να εγκρίνω τις εκθέσεις κατά τη σημερινή ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Η Λίστα του Ιουνίου έχει επισημάνει σε πολλές περιπτώσεις ότι είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να διευρυνθεί η ΕΕ, αλλά ότι αυτό πρέπει να συμβεί μόνο όταν οι υποψήφιες χώρες θα είναι έτοιμες να προσχωρήσουν, δηλαδή μόλις θα έχουν εκπληρώσει τα κριτήρια ένταξης. Δυστυχώς, είχαμε πρόσφατα μια ατυχή εξέλιξη όπου ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις χωρίς οι υποψήφιες χώρες να πλησιάζουν λογικά την εκπλήρωση των όρων προσχώρησης.

Τόσο η Βουλγαρία όσο και η Ρουμανία παλεύουν με σοβαρά προβλήματα, ιδίως όσον αφορά τη νομική ασφάλεια και τη διαφθορά. Το να τις δεχτούμε ως κράτη μέλη στην παρούσα συγκυρία θα ήταν αντίθετο, συνεπώς, με τις αρχές της ΕΕ. Θα ’πρεπε να έχουμε απαιτήσει από τις χώρες αυτές να σημειώσουν πολύ μεγαλύτερη πρόοδο πριν τους προσφερθεί η ιδιότητα μέλους της ΕΕ, μια διαδικασία που μπορεί να διαρκούσε αρκετά χρόνια.

Η Λίστα του Ιουνίου πιστεύει, ωστόσο, ότι όταν μια χώρα γίνει τελικά κράτος μέλος της ΕΕ, πρέπει να εφαρμόζονται σε αυτήν οι ίδιοι κανόνες με τους κανόνες που εφαρμόζονται στα άλλα κράτη μέλη και στους πολίτες τους. Η ΕΕ πρέπει να έχει μια κοινή αγορά εργασίας με ελευθερία κυκλοφορίας για τους εργαζόμενους. Σύμφωνα με τις συνθήκες προσχώρησης, τα μεμονωμένα κράτη μέλη δύνανται, ωστόσο, να εισάγουν μεταβατικούς κανόνες σε αυτόν τον τομέα για μια περιορισμένη περίοδο, και ότι το δικαίωμα αυτό πρέπει να γίνει σεβαστό. Μολαταύτα, δεν πιστεύουμε ότι η Σουηδία πρέπει να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος.

Εφόσον δεν πιστεύουμε ότι η Βουλγαρία και η Ρουμανία είναι έτοιμες να γίνουν μέλη από το 2007, ψηφίσαμε κατά των δύο εκθέσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE-DE), γραπτώς. (DE) Η πολιτική της ΕΕ για τη διεύρυνση ήταν και είναι ένα σημαντικό μέσο για τη σταθεροποίηση της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων. Με το κίνητρο της ένταξης ήταν και είναι δυνατό να πεισθούν αυτές οι χώρες να συμπεριλάβουν στα συντάγματά τους και να εφαρμόσουν στα κράτη τους θεμελιώδεις αρχές δημοκρατίας, κράτους δικαίου και οικονομίας της αγοράς.

Είναι υψίστης σημασίας να μη μειωθεί με πρόωρες υποσχέσεις και εμμονή σε ημερομηνίες ένταξης η πίεση για μεταρρυθμίσεις που ασκείται στις υποψήφιες χώρες από την ΕΕ. Εξακολουθώ να θεωρώ ότι η ένταξη της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας γίνεται πρόωρα. Έτσι δημιουργούνται προηγούμενα, εφόσον και στις δύο περιπτώσεις δεν φαίνεται να έχει γίνει η εκπλήρωση των βασικών προϋποθέσεων για την ένταξη, οι οποίες πρέπει να πληρούνται ουσιαστικά και όχι μόνο στα χαρτιά πριν ακόμα από την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων.

Γι’ αυτό, είναι ακόμα πιο σημαντικό να εξακολουθήσει να ασκείται πραγματικά πίεση στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία εκ μέρους όλων των θεσμικών οργάνων και να παρακολουθείται συστηματικά εάν υλοποιούνται οι μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται ακόμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE), γραπτώς. (EN) Το Εργατικό Κόμμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποστηρίζει αυτό το ψήφισμα και θα ήθελα να επαναλάβω τα συγχαρητήρια και την υποδοχή που επιφυλάχθηκε στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία ήδη πριν από την προσχώρησή τους την 1η Ιανουαρίου 2007, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τη σημασία της συμμόρφωσης στις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί με τη συνθήκη προσχώρησης. Σε αυτές περιλαμβάνεται το κλείσιμο των μονάδων 3 και 4 του πυρηνικού σταθμού του Κοσλοντούι πριν από τα τέλη του 2006. Το Εργατικό Κόμμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ήθελε, επίσης, να υπογραμμίσει ότι η ΕΕ είναι θεμελιωμένη σε σαφείς αρχές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είναι επομένως απαραίτητο όλα τα κράτη μέλη και οι υπό προσχώρηση χώρες να σέβονται τα δικαιώματα των μειονοτήτων και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Margrietus van den Berg (PSE), γραπτώς. (NL) Ψήφισα κατά της προσχώρησης της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Η διαφθορά και το κράτος δικαίου είναι σε τέτοια κατάσταση που δεν πληρούνται τα κριτήρια.

Το ζήτημα ήταν αν η προσχώρηση της μίας ή και των δύο χωρών μπορεί να αναβληθεί για έναν χρόνο. Η δυνατότητα αναβολής δεν χρησιμοποιήθηκα για μία ακόμη φορά, αν και αντικειμενικά, σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής, θα ήταν απόλυτα δικαιολογημένο. Για τον λόγο αυτόν σήμερα, θα ψηφίσω για μία ακόμη φορά κατά των εκθέσεων Moscovici και Van Orden.

Οι ψηφοφόροι ζητούν κατ’ επανάληψη να εφαρμοστούν αυστηρά τα κριτήρια, και ενώ η υπόσχεση αυτή έχει δοθεί επανειλημμένως, αυτό δεν γίνεται. Γι’ αυτό, εγώ προσωπικά –αν και είμαι υπέρ της ένταξης της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στην ΕΕ εν ευθέτω χρόνω– θα την καταψηφίσουμε σήμερα.

 
  
  

- Έκθεση Buzek (A6-0392/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Hiltrud Breyer (Verts/ALE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ πολύ απογοητευτικό το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο δεν κατάφερε να δώσει σήμερα και πάλι ένα πολύ σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη είναι κοινότητα αξιών και ότι είναι απαράδεκτο η ανθρώπινη ζωή με τη μορφή εμβρύων να δημιουργείται, να γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης και διάθεσης όπως τα απορρίμματα. Ελπίζω όμως ότι η δήλωση της Επιτροπής θα φανεί ότι έχει κάποια χρησιμότητα.

Θεωρώ πραγματικά ντροπή να αμφισβητείται από σήμερα η δήλωση της Επιτροπής ή να ερμηνεύεται με τέτοιο τρόπο ώστε να τίθεται ουσιαστικά το ερώτημα: αν είναι σωστό αυτό που λέει ο κ. Busquin, τότε γιατί προέβη τελικά σε δήλωση η Επιτροπή; Η Επιτροπή προέβη σε δήλωση, πράγμα στο οποίο είχαν επιμείνει πολλά κράτη μέλη προκειμένου να αποκλειστεί κατηγορηματικά ότι κάποια κράτη μέλη όπως π.χ. η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας θα υποχρεωθούν να συγχρηματοδοτήσουν άμεσα ή έμμεσα ένα είδος έρευνας που στη Γερμανία είναι σαφώς παράνομο. Ακριβώς αυτός ήταν και ο στόχος της εν λόγω δήλωσης. Ελπίζω ότι αυτό θα διασαφηνιστεί και πάλι και στην επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου, γιατί είναι απαράδεκτο να είναι η Ευρώπη αυτή που θα ανοίξει την πόρτα για την εμπορευματοποίηση της ανθρώπινης ζωής.

Ως εκ τούτου πιστεύω ότι σήμερα δεν ήταν μια μαύρη ημέρα, αλλά ότι διαπιστώσαμε ξεκάθαρα γι’ άλλη μια φορά το εξής: στη δήλωση της Επιτροπής μπορεί να δοθεί μόνο η ερμηνεία ότι δεν πρόκειται να ενισχυθεί με ευρωπαϊκούς πόρους ούτε η χρησιμοποίηση, ούτε η δημιουργία εμβρύων – και ιδίως η καταστροφή που συνδέεται με τη δημιουργία αυτών των εμβρύων.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), γραπτώς. (EN) Υποστηρίζω την έγκριση της έκθεσης Buzek, η οποία θα επιτρέψει τη συμβιβαστική συμφωνία για κοινή θέση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής ώστε να θεσπιστεί και να εφαρμοστεί το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο, παρά την απογοήτευσή μου για το ότι ο προϋπολογισμός που διατέθηκε στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης έχει μειωθεί.

Υποστηρίζω ιδιαίτερα τη συμβιβαστική συμφωνία η οποία επετεύχθη στο λεπτό ζήτημα της έρευνας στον τομέα των βλαστοκυττάρων, ενήλικων και εμβρυϊκών. Επομένως θα καταψηφίσω τροπολογίες όπως η τροπολογία 49, η οποία έχει κατατεθεί από την κ. Cathy Sinnot και άλλους, η οποία διακυβεύει την έρευνα εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων.

Υποστηρίζω, επίσης, ιδιαίτερα τις αναφορές της κοινής συμβιβαστικής θέσης οι οποίες χαρακτηρίζουν τις επιστήμες και τις τεχνολογίες της θάλασσας εγκάρσια επιστημονική προτεραιότητα. Ελπίζω ότι αυτές οι αναφορές θα διευκολύνουν το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Ερευνών, με έδρα το Oranmore της κομητείας Galway, να συνεχίσει να παρέχει μια παγκόσμιας κλάσης πλατφόρμα για την ανάπτυξη των επιστημών της θάλασσας στην Ιρλανδία, και θα επιτρέψουν στην Ιρλανδία να διαδραματίσει διεθνώς έναν περισσότερο σημαίνοντα ρόλο.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL) γραπτώς. (PT) Ένα από τα ζητήματα που αφορούν το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) και αναπόφευκτα εμφανίζεται είναι η χρηματοδότησή του, ή στην προκειμένη περίπτωση η ισχνή χρηματοδότησή του, η οποία αποτελεί συνέπεια της μη ικανοποιητικής συμφωνίας για τις δημοσιονομικές προοπτικές για την περίοδο 2007-2013. Αυτό είναι ενδεικτικό της έλλειψης συνοχής μεταξύ αυτών που διατυμπανίζονται ως βασικοί στόχοι της ΕΕ και των πόρων που διατίθενται για την επίτευξή τους. Πρόκειται για ένα μόνιμο πρόβλημα τόσο στην ΕΕ όσο και στην Πορτογαλία.

Κάποια θετικά αποτελέσματα, ωστόσο, προέκυψαν από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου, τα οποία μόλις συζητήθηκαν και τέθηκαν σε τελική ψηφοφορία. Από αυτά θα ήθελα να υπογραμμίσω την αύξηση των κονδυλίων για τις ΜΜΕ και την πρόληψη των ατυχημάτων που σχετίζονται με την εργασία.

Δυστυχώς, ωστόσο, κάποιες προτάσεις που κατέθεσε η Ομάδα μας δεν εγκρίθηκαν, όπως αυτές που σχετίζονται με το ελεύθερο λογισμικό.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. (EN) Εκφράζω την ικανοποίησή μου γι’ αυτήν την έκθεση. Θα την υπερψηφίσω. Το μέλλον της Ευρώπης βρίσκεται στην υψηλή τεχνολογία, όπου μπορούμε να ανταγωνιστούμε τον υπόλοιπο κόσμο με το να είμαστε οι καλύτεροι στον κόσμο. Θα προτιμούσα ακόμη περισσότερους πόρους και ένα πλαίσιο προγραμμάτων εγγύτερα στην αγορά, αλλά τουλάχιστον η Ευρώπη κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Υποστηρίζω με επιφυλάξεις την έρευνα με χρήση ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων και υποστηρίζω τη διάθεση πόρων του έβδομου πλαισίου σε αυτήν την έρευνα.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Η ΕΕ όρισε το ζήτημα των ωκεανών ως μία από τις νέες στρατηγικές προτεραιότητές της στην πολιτική της ατζέντα. Η προστασία της θάλασσας και των συναφών θαλάσσιων δραστηριοτήτων είναι κάτι περισσότερο από μια πρόσκαιρη μανία· είναι μια ζωτική προϋπόθεση για την ευημερία σε μια ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένη Ευρώπη.

Στο μέλλον, η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που σχετίζονται με τη θάλασσα και να είναι πρωτοπόρος σε νέους τομείς. Ο τομέας της αλιείας πρέπει να διαδραματίσει εξέχοντα ρόλο στο επόμενο κοινοτικό πλαίσιο και πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για έρευνα, λόγω των σημερινών αδυναμιών του, και δεδομένου ότι η προστασία των ωκεανών είναι μια στρατηγική προτεραιότητα της ΕΕ.

Ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε για τη συμπερίληψη της αλιείας ως ένα από τα κύρια θέματα του έβδομου προγράμματος πλαισίου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της διατήρησης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και την υπεράσπιση του αλιευτικού τομέα της Κοινότητας.

Λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική σημασία της για την έρευνα στην Ευρώπη και το γεγονός ότι δόθηκε η αρμόζουσα προσοχή στη συναφή με την αλιεία έρευνα, ψήφισα υπέρ αυτού του εγγράφου.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Liese (PPE-DE), γραπτώς. (EN) Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την υιοθέτηση του ΠΠ7. Από την άλλη όμως πλευρά, υπογραμμίζουμε ότι ο επιτευχθείς συμβιβασμός για την έρευνα με χρήση ανθρώπινων εμβρύων και ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων δεν αντικατοπτρίζει τη θέση της Ομάδας PPE-DE, όπως είχε διατυπωθεί πριν από την πρώτη ανάγνωση τον Ιούνιο. Σε μια ψηφοφορία κατόπιν συζήτησης επανειλημμένως, μεγάλη πλειοψηφία της Ομάδας υποστήριξε την τροπολογία 319 του κ. Niebler και άλλων, οι οποίοι επιδίωξαν να οριστεί μια καταληκτική ημερομηνία. Λυπούμαστε που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν υποστήριξε αυτήν την τροπολογία, ιδίως επειδή χρειάζονταν μόλις 19 ψήφοι ακόμη για την αναγκαία πλειοψηφία. Η Ομάδα του PPE-DE δέχεται ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η τροπολογία 319 δεν μπορεί να υποβληθεί για τη δεύτερη ανάγνωση. Αυτό δεν αλλάζει τη θέση της Ομάδας PPE-DE στο ζήτημα.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Χαίρομαι που η Επιτροπή Βιομηχανίας κατόρθωσε να επιτύχει συναίνεση με το Συμβούλιο και την Επιτροπή, η οποία θα επιτρέψει την έγκριση του έβδομου προγράμματος πριν από τα τέλη του χρόνου. Ελπίζω ότι η πραγματικότητα του έβδομου προγράμματος θα είναι καλύτερη από εκείνη του έκτου. Οι επαφές μου με χρήστες και πιθανούς χρήστες των ερευνητικών κονδυλίων της ΕΕ υποδεικνύουν ότι πολλοί, πιθανώς η πλειοψηφία τους, θεωρούν τα διοικητικά εμπόδια τα οποία σχετίζονται με την χρήση των κονδυλίων, αποτρεπτικά, δυσκίνητα και συχνά δυσανάλογα προς τα οφέλη της χρηματοδότησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE), γραπτώς. (EN) Xαιρετίζουμε την έγκριση του ΠΠ7. Από την άλλη όμως πλευρά, υπογραμμίζουμε ότι ο επιτευχθείς συμβιβασμός για τη χρηματοδότηση της έρευνας με χρήση ανθρώπινων εμβρύων και ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων δεν αντικατοπτρίζει τη θέση της Ομάδας PPE-DE, όπως είχε διατυπωθεί πριν από την πρώτη ανάγνωση τον Ιούνιο. Σε μια ψηφοφορία κατόπιν συζήτησης επανειλημμένως, μεγάλη πλειοψηφία της Ομάδας υποστήριξε την τροπολογία 319 του κ. Niebler και άλλων, οι οποίοι επιδίωξαν να οριστεί μια καταληκτική ημερομηνία. Λυπούμαστε που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν υποστήριξε αυτήν την τροπολογία, ιδίως επειδή χρειάζονταν μόλις 19 ψήφοι ακόμη για την αναγκαία πλειοψηφία. Η Ομάδα PPE-DE δέχεται ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η τροπολογία 319 δεν μπορεί να κατατεθεί για τη δεύτερη ανάγνωση. Αυτό δεν αλλάζει τη θέση της Ομάδας PPE-DE στο ζήτημα.

Χαιρετίζουμε τη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με το άρθρο 6 και ζητούμε από την Επιτροπή και τη ρυθμιστική επιτροπή να έχουν υπόψη της ότι σχεδόν το 50% του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισε υπέρ μιας πιο περιορισμένης προσέγγισης αυτού του λεπτού ζητήματος. Ζητούμε επομένως από την Επιτροπή και τη ρυθμιστική επιτροπή να εγκρίνουν μια προσεκτική προσέγγιση κατά την εφαρμογή του ΠΠ7 καθώς και τη διαδικασία η οποία περιγράφεται στη δήλωση της Επιτροπής.

 
  
  

- Έκθεση Busquin (A6-0304/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Brigitte Douay (PSE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα σήμερα υπέρ της έκθεσης Busquin σχετικά με τους κανόνες συμμετοχής στο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη. Η έκθεση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της έρευνας και συμπληρώνει το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη για την περίοδο 2007-2013, το οποίο ψήφισα επίσης.

Οι τροποποιήσεις που προβλέπονται από αυτήν την έκθεση για τους κανόνες συμμετοχής, θα επιτρέψουν να απλοποιηθεί και να βελτιωθεί η λειτουργία και η εφαρμογή του επόμενου προγράμματος πλαισίου, κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), η συμμετοχή των οποίων στα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα θα ενθαρρυνθεί αναλόγως.

Σε αυτήν την έκθεση δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις ΜΜΕ, ζητώντας περισσότερη ευελιξία, καθώς και κανόνες και έλεγχους οι οποίοι θα είναι προσαρμοσμένοι στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των επιχειρήσεων. Εκφράζω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπεται για τις ΜΜΕ πρόκειται να αυξηθεί και ότι η έκθεση αναφέρεται σε λογικότερες προθεσμίες για την πραγματοποίηση των πληρωμών.

 
  
  

- Έκθεση Hasse Ferreira (A6-0289/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Josu Ortuondo Larrea (ALDE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ στην οδηγία σχετικά με τη διάθεση στην αγορά ειδών πυροτεχνίας. Πρέπει να ξεκινήσω λέγοντας ότι έχω ψηφίσει υπέρ, διότι στο σύνολό τους, έχουμε βελτιώσει πραγματικά τις πτυχές ασφάλειας, τις περιβαλλοντικές πτυχές, τις πτυχές που σχετίζονται με την ανθρώπινη υγεία και επίσης τις πτυχές που σχετίζονται με τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Πιστεύω, ωστόσο, ότι χάσαμε μια καλή ευκαιρία να θεσπίσουμε μια πολύ ξεκάθαρη διάκριση μεταξύ των πυροτεχνημάτων που χρησιμοποιούνται σε δημόσιες εορταστικές εκδηλώσεις ή θεάματα, σε θέατρα, στον κινηματογράφο, κτλ., και των επικρουστικών εμβόλων που χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια, σε αερόσακους οχημάτων, ακόμη και σε ζώνες ασφαλείας. Πιστεύω ότι το κείμενό μας είναι λίγο ασαφές από αυτή την άποψη. Ελπίζω ότι αυτό θα μπορέσει να βελτιωθεί στο μέλλον. Προς το παρόν, η ψήφος μου είναι θετική, αν και δεν θεωρώ ότι το κείμενο είναι απολύτως ικανοποιητικό.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Χρειαζόμαστε σαφείς κανόνες για την αγορά ειδών πυροτεχνίας, και υποστήριξα, ως εκ τούτου, την έκθεση του Joel Hasse Ferreira. Χάρη στη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι επαγγελματίες χρήστες θα έχουν τώρα πρόσβαση σε απλούστερες διαδικασίες και ονομασίες των προϊόντων, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται στους αερόσακους και τις ζώνες ασφαλείας στα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν τεχνολογία πυροτεχνίας. Το βήμα αυτό θα συμβάλει στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Μια ενιαία οδηγία της ΕΕ με εναρμονισμένες απαιτήσεις ασφαλείας θα αντικαταστήσει τώρα τις 25 εθνικές διαδικασίες έγκρισης, που λειτουργούν παράλληλα, εξαλείφοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το υφιστάμενο πολύπλοκο νομικό πλαίσιο, το οποίο στερείται διαφάνειας και δημιουργεί πρόσθετο διοικητικό φόρτο για τις επιχειρήσεις. Είμαι πεπεισμένη ότι έχουμε κάνει ένα αξιοσημείωτο βήμα προς την κατεύθυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ειδών πυροτεχνίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και της δημόσιας ασφάλειας.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Η αγορά πυροτεχνημάτων διακρίνεται για τα προβλήματα σχετικά με την ποιότητα των εισαγόμενων προϊόντων, τον ασφαλή χειρισμό τους, την ασφαλή αποθήκευσή τους και την ποιότητα κατασκευής τους. Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση και χαιρετίζω τις κινήσεις με σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας των πυροτεχνημάτων και της χρήσης τους. Υπερβολικά μεγάλος αριθμός ανθρώπων (ιδιαίτερα νέων) υφίστανται εγκαύματα και ουλές εξαιτίας ελαττωματικών πυροτεχνημάτων και λανθασμένου χειρισμού τους.

 
  
  

- Έκθεση Andersson (A6-0324/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Δεν συμμεριζόμαστε την άποψη του εισηγητή ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό σύστημα ολοκληρωμένων στατιστικών κοινωνικής προστασίας σε επίπεδο ΕΕ. Τα κράτη μέλη είναι ικανά να συνεργαστούν για σημαντικά καθήκοντα αυτού του είδους χωρίς την παρεμβολή των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

 
  
  

- Έκθεση Laperrouze (A6-0305/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Jens-Peter Bonde (IND/DEM), γραπτώς. (DA) Διαμαρτυρόμενος κατά της συνθήκης Ευρατόμ, καταψηφίζω όλες τις εκθέσεις για την αναθεώρηση των προγραμμάτων πλαισίου έρευνας και ανάπτυξης στο εσωτερικό του πυρηνικού χώρου.

Αντιθέτως, η 50ή επέτειος της συνθήκης Ευρατόμ πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως μια ευκαιρία για μια αναθεώρηση που θα αποσκοπεί να εξασφαλίσει ότι μόνο οι χώρες που επιθυμούν να συμμετέχουν θα είναι συμβαλλόμενα μέρη του άρθρου 43 της Συνθήκης της Νίκαιας, το οποίο αφορά την ενισχυμένη συνεργασία. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη που, όπως η Δανία, δεν είχαν ποτέ ούτε σκοπεύουν να αποκτήσουν πυρηνική ενέργεια δεν θα είναι πλέον υποχρεωμένα να συμβάλλουν στη χρηματοδότησή της.

Το Κίνημα του Ιουνίου πιστεύει ότι είναι λάθος να επενδύουμε είτε στην πυρηνική ενέργεια είτε στην ενέργεια σύντηξης. Ο λόγος είναι ότι το δυναμικό της ηλιακής και της αιολικής ενέργειας παγκοσμίως είναι τόσο μεγάλο που, ακόμη και αν εκμεταλλευτούμε μόνο το 10% των δυνατοτήτων τους, θα παράσχουμε 30 φορές περισσότερη ενέργεια από αυτήν που θα καταναλωθεί παγκοσμίως το 2010. Η ενεργειακή πολιτική πρέπει, ως εκ τούτου, να ασχολείται αποκλειστικά με την επινόηση ενός σχεδίου για την αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης και επέκτασης της ήδη υπάρχουσας τεχνολογίας, περιλαμβανομένων των ανεμογεννητριών, των ηλιακών κυττάρων και της κυματικής ενέργειας –και, εν τέλει, του υδρογόνου– για τη μεταφορά και αποθήκευση ενέργειας.

 
  
  

- Έκθεση Riera Madurell (A6-0379/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Lambert van Nistelrooij (PPE-DE), γραπτώς. (NL) Ψηφίζουμε όχι μόνο για τα προγράμματα πλαίσια για την επιστημονική έρευνα, αλλά και για τα ειδικά προγράμματα, και μολονότι αυτό επί του οποίου θα ψηφίσουμε είναι ο συμβιβασμός Κοινοβουλίου/ Συμβουλίου σε σχέση με το πρόγραμμα πλαίσιο, τα ειδικά προγράμματα θα αποτελέσουν και αυτά αντικείμενο ομαδικής ψηφοφορίας. Εξαιρέσεις είναι τα ειδικά προγράμματα «Ιδέες», «Συνεργασία», και «Ικανότητες», όπου, αν και έγινε μια επιπλέον αλλαγή στην έρευνα με βλαστικά κύτταρα, η γνώμη που υιοθέτησε το παρόν Σώμα το 2006 και επί της οποίας επιτεύχθηκε ο ακόλουθος συμβιβασμός παραμένει ανέπαφη:

«Ορισμένοι τομείς έρευνας, όπως οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στην κλωνοποίηση του ανθρώπου για σκοπούς αναπαραγωγής ή στην αλλαγή του ανθρώπινου γενετικού υλικού, δεν είναι επιλέξιμες για κοινοτική χρηματοδότηση. Επιπλέον, η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι θα παραμείνει πιστή στην τρέχουσα πρακτική, και θα απόσχει από την υποβολή προτάσεων στη ρυθμιστική επιτροπή οι οποίες περιλαμβάνουν ερευνητικές δραστηριότητες κατά τις οποίες ανθρώπινα έμβρυα καταστρέφονται, και συγκεκριμένα όταν αυτό περιλαμβάνει την εξαγωγή βλαστικών κυττάρων. Ενώ αυτό το στάδιο της έρευνας αποκλείεται από τη χρηματοδότηση, η Κοινότητα έχει δεσμευτεί να χρηματοδοτήσει τα επακόλουθα ερευνητικά στάδια, που περιλαμβάνουν ανθρώπινα εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα».

Για τον λόγο αυτόν, η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών ψήφισε υπέρ αυτών των τροπολογιών στο «Ιδέες» και στο «Ικανότητες». Σε σχέση με το «Συνεργασία», ωστόσο, η σκιώδης εισηγήτρια υπέδειξε ελεύθερη ψήφο, πράγμα που δεχόμαστε επίσης με ικανοποίηση.

 
  
  

- Έκθεση Guidoni (A6-0333/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Anna Hedh, Ewa Hedkvist Petersen, Inger Segelström και Åsa Westlund (PSE), γραπτώς. (SV) Θα είχαμε ψηφίσει κατά των τροπολογιών 11, 20 και 21 αν δεν είχαν συμπεριληφθεί στην ομαδική ψηφοφορία. Εφόσον, ωστόσο, η έκθεση του κ. Guidoni δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία και την ασφάλεια, ψηφίσαμε υπέρ της έκθεσης συνολικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. (EN) Θα καταψηφίσω αυτήν την έκθεση, κυρίως επειδή πιστεύω ότι ο ITER αποτελεί παράδειγμα της «Μεγάλης Επιστήμης» η οποία σπαταλά χρήματα που θα ήταν καλύτερα να επενδυθούν σε άλλα σχέδια έρευνας και ανάπτυξης, πολύ πιο ωφέλιμα για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και την αυτάρκεια σε ενέργεια απ’ ό,τι αυτό το τεράστιο «χάσιμο χρόνου». Για περισσότερο από μισό αιώνα η σύντηξη θα έφερνε το «αύριο» αλλά αυτό δεν έγινε ποτέ.

 
  
  

Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (B6-0625/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Lydia Schenardi (NI). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, αφού άνοιξαν οι κρουνοί της ανεξέλεγκτης μετανάστευσης με την κατάργηση των συνοριακών ελέγχων της ΕΕ μέσω των συμφωνιών Σένγκεν και κοινοτικοποιήθηκαν μεγάλα τμήματα της νομοθεσίας στον τομέα του ασύλου μέσω της συνθήκης του Άμστερνταμ, καλούμαστε τώρα να προχωρήσουμε περισσότερο όσον αφορά την εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην ΕΕ, εγκαταλείποντας την ομόφωνη λήψη αποφάσεων στο Συμβούλιο για ζητήματα δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας.

Προφανώς, οι ευρωκράτες μας δεν συμμορφώνονται με κανέναν τρόπο. Αφού ανησύχησαν με την παράνομη άφιξη δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών στις ακτές της Ισπανίας και της Ιταλίας, οι οποίοι επωφελήθηκαν από την έλλειψη συνοριακών ελέγχων για να εισέλθουν στο έδαφος της Ευρώπης και έχοντας διαπιστώσει πικρά την αδυναμία της Ευρώπης να διαχειριστεί παρόμοιες καταστάσεις, ακούμε τώρα τον κ. Cavada, συνεχίζοντας από εκεί που σταμάτησε ο κ. Sarkozy, να δηλώνει ότι ενεργοποιώντας τη ρήτρα γέφυρας, εξαλείφεται ο κανόνας ομοφωνίας στο Συμβούλιο, μειώνοντας έτσι ακόμη περισσότερο την αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων των κρατών μελών όσον αφορά τη διαχείριση των μεταναστευτικών τους ρευμάτων.

Δεν πρόκειται μια Ευρώπη ομοσπονδιακού τύπου να καταφέρει να μειώσει τα διασυνοριακά εγκλήματα. Αντιθέτως, τα έθνη της Ευρώπης, κατά το πρότυπο της Ελβετίας, πρέπει να πάρουν στα χέρια τους το μέλλον τους και να μπορέσουν να προστατευθούν αποτελεσματικά από τη μεταναστευτική εισβολή.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Cashman (PSE), γραπτώς. (EN) Η αντιπροσωπεία του βρετανικού εργατικού κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EPLP) υπερψήφισε την έκθεση Cavada και το ψήφισμα του ΕΚ σχετικά με την πρόοδο της ΕΕ στο χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (ΧΕΑΔ) (άρθρα 2 και 39 της Συνθήκης ΕΕ) επειδή υποστηρίζουμε κάθε ενέργεια που αποβλέπει στη βελτίωση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας των κοινοτικών οργάνων στο χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και της ικανότητάς τους να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πολιτών μας στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Ενώ χαιρετίζουμε το αίτημα του ΕΚ για τη σπουδαιότητα της έναρξης ενός ευρέως διαλόγου για το πώς να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητά μας σε αυτόν τον τομέα, τόσο διαδικαστικά όσο και στην πράξη, εντούτοις αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε τη σημασία που έχει για τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο το να συμφωνήσουν πώς θα αναπτύξουν αυτήν την ατζέντα. Οποιεσδήποτε διαδικαστικές αποφάσεις, οι οποίες θα επηρέαζαν ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, επιβάλλεται να εξετάζονται πλήρως και σοβαρά πριν ληφθούν αποφάσεις. Σε αυτόν τον διάλογο θα πρέπει να συμμετέχουν τα εθνικά κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και τα κράτη μέλη του Συμβουλίου και η Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark και Anna Ibrisagic (PPE-DE), γραπτώς. (SV) Λυπούμαστε που δεν στάθηκε δυνατό να τεθεί σε ισχύ το Σύνταγμα και που, εξαιτίας αυτού, δεν υπάρχει συναπόφαση στον πολύ σημαντικό και εκτεταμένο τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων.

Έχουμε, ωστόσο, σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με την επίλυση της παρούσας κατάστασης μέσω της χρησιμοποίησης του μέσου γέφυρας και επιλέξαμε, συνεπώς, να απόσχουμε από την τελική ψηφοφορία επί του ψηφίσματος σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειώσει η ΕΕ όσον αφορά τη δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (B6-0625/2006).

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Το Κοινοβούλιο έχει το καθήκον της αξιολόγησης, σε ετήσια βάση, της προόδου που έχει σημειωθεί από την ΕΕ όσον αφορά τη δημιουργία του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

Επικροτώ θερμά την ιδέα ότι το ευρωπαϊκό σχέδιο δεν πρέπει να περιορίζεται στους οικονομικούς τομείς και ότι, πέρα από την Ευρώπη του εμπορίου, των κεφαλαίων και των υπηρεσιών, πρέπει να δημιουργηθεί μια Ευρώπη των πολιτών.

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι έχουν πραγματοποιηθεί κάποια βήματα και έχει σημειωθεί αξιόλογη πρόοδος. Ωστόσο, πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι ο ρυθμός και το πεδίο εφαρμογής των μέτρων πρέπει να ανταποκρίνεται καλύτερα στις καθολικά αναγνωρισμένες ανάγκες σε αυτόν τον τομέα.

Ένας από τους λόγους για την έλλειψη σημαντικότερης προόδου είναι θεσμικός· η διατήρηση πολλών αποφάσεων στον τρίτο πυλώνα και στην υποχρέωση ομοφωνίας καθιστά την έγκριση των αναγκαίων μέτρων δυσκολότερη.

Θέλω επίσης να υπογραμμίσω αυτό που θεωρώ ότι είναι η σημαντικότερη νέα εξέλιξη αυτού του έτους, ήτοι τη νομική βάση για τη δεύτερη γενιά του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν. Πιστεύω ότι θα ήταν επιθυμητό το SIS II να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το συντομότερο δυνατόν και πιστεύω ότι η Επιτροπή πρέπει να γνωστοποιήσει στο Κοινοβούλιο οποιαδήποτε καθυστέρηση συμβεί και τους λόγους γι’ αυτές τις καθυστερήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Αν και το ψήφισμα καταδικάζει το γεγονός ότι η απαράδεκτη μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων από την ΕΕ στις ΗΠΑ υπονομεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα και εγγυήσεις, το ψήφισμα που έχουμε ενώπιον μας είναι ενδεικτικό της φεντεραλιστικής εμμονής που διακατέχει την πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο.

Εξ ου και οι αμέτρητες προτάσεις για μεταφορά της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων από τον κυρίαρχο έλεγχο των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων τους στο υπερεθνικό επίπεδο της ΕΕ. Παραδείγματα αυτού περιλαμβάνουν τις προτάσεις για τη «μεταβίβαση στο κοινοτικό πλαίσιο των διατάξεων που αφορούν την αστυνομική συνεργασία (συμπεριλαμβανομένης της EUROPOL) και τη δικαστική συνεργασία σε θέματα ποινικού δικαίου (συμπεριλαμβανομένης της EUROJUST)» και την «επέκταση της συναπόφασης με το Κοινοβούλιο και της ειδικής πλειοψηφίας στο Συμβούλιο» στη μετανάστευση.

Ψηφίσαμε, συνεπώς, και κατά της έκθεση. Ένας άλλος λόγος που την καταψηφίσαμε ήταν ότι η πλειονότητα του Κοινοβουλίου απέρριψε την ενσωμάτωση στο ψήφισμα προτάσεων που κατατέθηκαν από την Ομάδα μου και αποσκοπούσαν στα εξής: καταρχάς, καταδίκαζαν τα κέντρα κράτησης μεταναστών· δεύτερον, ζητούσαν τον σεβασμό του δικαιώματος ασύλου και τη συμμόρφωση με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία των δικαιωμάτων των διακινούμενων εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους· και τρίτον, ζητούσαν τη χρησιμοποίηση χρηματοδότησης για τη βελτίωση των συστημάτων ασύλου, την ένταξη των μεταναστών και την καταπολέμηση των βαθύτερων αιτιών της μετανάστευσης, αντί για την προώθηση πολιτικών κράτησης και επαναπατρισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernand Le Rachinel (NI), γραπτώς. – (FR) Αν πράγματι υπάρχει ένας τομέας όπου το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν πλανηθεί, αυτός είναι η καθιέρωση του τόσο πολύτιμου και επιθυμητού «χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης».

Όταν εγκρίθηκε η συνθήκη του Άμστερνταμ, μας υποσχέθηκαν έναν ευρωπαϊκό χώρο όπου όλες οι ελευθερίες θα ήταν παρούσες και ουσιαστικές και στον οποίο θα προστατευόμασταν από κάθε ανασφάλεια. Όπως προβλέψαμε, συνέβη το αντίθετο.

Με την κατάργηση των συνοριακών ελέγχων από τη Συνθήκη Σένγκεν και την κοινοτικοποίηση των πολιτικών ασύλου και θεωρήσεων, τα επίπεδα μετανάστευσης, και ειδικότερα της παράνομης μετανάστευσης, δεν ήταν ποτέ τόσο υψηλά, η έλλειψη ασφάλειας δεν ήταν ποτέ τόσο έντονη και ποτέ δεν υπήρχαν τόσες συμμορίες και τόσο πολλοί εγκληματίες.

Σήμερα, το ψήφισμα του κ. Cavada μας προτείνει να προχωρήσουμε περισσότερο στην εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της μεταναστευτικής πολιτικής, καταργώντας τον κανόνα ομοφωνίας στο Συμβούλιο.

Για μια ακόμη φορά, δεν πρόκειται χορηγώντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά τα προνόμια εθνικής κυριαρχίας, να αποτραπούν η παράνομη μετανάστευση και τα ανθρώπινα δράματα που συνδέονται με αυτή. Η κυριότερη αιτία αυτών των προβλημάτων έγκειται στην κατάργηση των συνοριακών ελέγχων των κρατών μελών. Ας αποκαταστήσουμε αυτούς τους ελέγχους: τότε, και μόνο τότε, τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά τις μαζικές εισροές λαθρομεταναστών και τα πολλά διασυνοριακά εγκλήματα.

 
  
  

AIDS (B6-0619/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Ο παγκόσμιος αγώνας κατά του HIV/AIDS είναι ένα πολύ πιεστικό ζήτημα, που απαιτεί ολοκληρωμένη διεθνή δέσμευση. Είμαστε, ωστόσο, της άποψης ότι το HIV/AIDS δεν πρέπει να εξετάζεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας. Πιστεύουμε ότι ο αγώνας κατά του HIV/AIDS πρέπει να διεξαχθεί από τα μεμονωμένα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ).

Η Λίστα του Ιουνίου επιδιώκει περιορισμένη ευρωπαϊκή συνεργασία. Είμαστε αντίθετοι στο να έχει η ΕΕ επιρροή και αρμοδιότητες σε σχέση με ζητήματα με τα οποία ήδη ασχολούνται άλλοι διεθνείς οργανισμοί.

Ωστόσο, το ψήφισμα αυτό είναι, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, μια γνώμη για το πώς θα πρέπει να καταπολεμηθεί το AIDS. Επιλέξαμε, συνεπώς, να ψηφίσουμε υπέρ του ψηφίσματος στο σύνολό του και των τροπολογιών εκείνων που υποστηρίζουν την περίθαλψη στον τομέα της αναπαραγωγικής υγείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jules Maaten (ALDE), γραπτώς. (NL) Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την εξάπλωση του HIV και του AIDS, είναι ουσιαστικό να διοχετεύσουμε ειδικά κονδύλια προς τις διάφορες ευάλωτες ομάδες. Από αυτή την άποψη, είναι σημαντικό για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις να συμμετέχουν ενεργά, έτσι ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν τις εθνικές αρχές και να τις καλέσουν να λογοδοτήσουν όταν εφαρμοστούν οι διεθνείς συμφωνίες. Επιπλέον, οι άνθρωποι που πάσχουν από HIV πρέπει να συμμετέχουν στη χάραξη πολιτικής και να είναι στο επίκεντρο της πολιτικής που τους αφορά. Εφόσον η καταπολέμηση του HIV και του AIDS είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο κόσμος, το ψήφισμα αυτό αξίζει τη στήριξή μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Διαμάντω Μανωλάκου (GUE/NGL), γραπτώς. – Το ψήφισμα αναδεικνύει υπαρκτά προβλήματα, προτείνοντας κάποιες πρακτικές αντιμετώπισης-διαχείρισης της κατάστασης. Όμως η αδυναμία πρόληψης και αντιμετώπισης της νόσου, συντηρείται ως παράμετρος αναπαραγωγής της φτώχειας και εξαθλίωσης του πληθυσμού στις λιγότερο καπιταλιστικά ανεπτυγμένες χώρες, για παραπέρα εκμετάλλευση, κύρια του φυσικού πλούτου. Επιπλέον η τεράστια εξάπλωση της νόσου στις λιγότερο καπιταλιστικά αναπτυγμένες χώρες, αποτελεί πηγή διασποράς της νόσου παγκοσμίως, με σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια Δημόσια Υγεία. H ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος του AIDS εδράζεται στην λύση αυτού του πολιτικοοικονομικού ζητήματος προς όφελος των λαών.

Το φάρμακο, η επιστημονική γνώση και τεχνική που οδηγεί στην παραγωγή του, είναι κοινωνικά αγαθά. Αντιπαλεύουμε τις ενέργειες προστασίας των μονοπωλίων, που απαγορεύουν ή δυσκολεύουν τους λαούς να αποκτούν είδη πρώτης ανάγκης.

Αποτελεί υποχρέωση κάθε κράτους να προστατεύει την υγεία του λαού. Αρνούμαστε-καταγγέλλουμε την υποκατάσταση των δημόσιων και μόνιμων υπηρεσιών υγείας από ΜΚΟ, την λογική εθελοντικής προσφοράς και ατομικής ευθύνης, προβαλλόμενες διεθνώς ως λύση στα προβλήματα Δημόσιας Υγείας. Τα κράτη όπου δεν υπάρχει σύστημα υγείας πρέπει να προσανατολιστούν στην δημιουργία μόνιμων, δημόσιων υποδομών-υπηρεσιών, σε όλες τις βαθμίδες, με κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό και με κύριο προσανατολισμό την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Μπορούν να υποστηριχθούν και από διεθνή χρηματοδότηση, με την ευθύνη διαχείρισης στους Διεθνείς Οργανισμούς Υγείας και να εγκατασταθεί παγκόσμια συνεργασία-βοήθεια στο επιστημονικό και πρακτικό επίπεδο ανάμεσα στα κράτη.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα αυτό το ψήφισμα σχετικά με την καταπολέμηση του AIDS. O ιός HIV/AIDS διαβαίνει τα σύνορα και δεν γνωρίζει όρια. Είναι αδυσώπητος καθώς εξαπλώνεται παγκοσμίως, προσβάλλοντας πάνω από 450 ανθρώπους κάθε ώρα, συνολικά πάνω από 4 εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως. Το 2005, 40 εκατομμύρια άνθρωποι ζούσαν με τον ιό του HIV, περίπου το 95% από αυτούς σε αναπτυσσόμενες χώρες, επιβαρύνοντας αφόρητα το σύστημα υγείας και την οικονομία γενικά. Ο ιός HIV/AIDS είναι ίσως η μεγαλύτερη απειλή για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας. Πιστεύω ότι ο πρωταρχικός στόχος της επιστημονικής κοινότητας και της φαρμακοβιομηχανίας σήμερα είναι η ανακάλυψη εμβολίου για το AIDS. Μια τέτοια ανακάλυψη θα επέτρεπε να φανταστούμε έναν κόσμο δίχως AIDS.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), γραπτώς. – (FR) Το AIDS επιστρέφει δυναμικά. Το Βέλγιο σημείωσε επίπεδα ρεκόρ, με 1 072 νέες λοιμώξεις το 2005. Πρόκειται για μια αύξηση 52% σε οκτώ έτη.

Λιγότεροι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από την ασθένεια, τουλάχιστον στο Βέλγιο. Το AIDS ωστόσο αποτελεί πλέον κοινό τόπο. Η χρήση των προφυλακτικών αποτελεί κάτι σαν δίαιτα που πρέπει να ακολουθείται κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους. Ορισμένες φορές όμως θέλουμε να ενδώσουμε. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε τα μέσα πρόληψης και, σε περιοχές που επηρεάζονται έντονα από θρησκευτικές πεποιθήσεις, να τονίζουμε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν εκκλήσεις για εγκράτεια.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συνυπέγραψα το σχέδιο ψηφίσματος για το AIDS. Ήθελα να επιστήσω την προσοχή στα παιδιά που πέφτουν θύματα του AIDS. 15 εκατομμύρια παιδιά ορφάνεψαν λόγω της ασθένειας, εκ των οποίων τα 12 εκατομμύρια βρίσκονται μόνο στην Αφρική. Ο καθηγητής Montagnier, ο οποίος ανακάλυψε τον ιό, ανέφερε ότι θα χρειάζονταν δέκα χρόνια για να γίνει αντιληπτός ο πλήρης αντίκτυπος του κύματος μόλυνσης και ότι ο δημογραφικός αντίκτυπος θα είναι σημαντικός, γιατί η ασθένεια θα θερίσει ολόκληρο πληθυσμό νεαρών ενηλίκων.

Αυτή την Παρασκευή, είναι η διεθνής ημέρα καταπολέμησης του HIV/AIDS. Δεν πρέπει να χαθεί η ευκαιρία να επισημανθεί η αυξημένη σοβαρότητα του AIDS. Ευτυχώς, η θνησιμότητα που οφείλεται σε άλλες μολυσματικές ασθένειες, θα πρέπει στο μεταξύ να μειωθεί.

 
  
  

- Έκθεση Lynne (A6-0351/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). (LT) Στη σημερινή ψηφοφορία, υποστήριξα τις σημαντικότερες διατάξεις της έκθεσης για την κατάσταση των ατόμων με αναπηρία στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση: το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης 2006-2007. Θα ήθελα ειδικότερα να τονίσω τη σημασία της απασχόλησης για τα άτομα με αναπηρία, και μέσω της απασχόλησης, την ευκαιρία να αποφύγουμε την κοινωνική απομόνωση. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει επίσης διαθέσιμη εργασία για τα άτομα με διανοητική αναπηρία ή για τα άτομα με πολλαπλή αναπηρία, ανάλογα με τις ικανότητές τους. Ως εκ τούτου, είναι ουσιαστικό όχι μόνο να εφαρμοστεί η οδηγία του Συμβουλίου που θεσπίζει τη γενική βάση για μια ισότιμη αντιμετώπιση στην απασχόληση και στο επαγγελματικό πεδίο, αλλά επίσης να προετοιμαστεί μια ειδική οδηγία όσον αφορά την αναπηρία και να δημιουργηθεί ένας κοινός ευρωπαϊκός ορισμός για την αναπηρία. Επιπλέον, είναι σημαντικό να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό ενημερωτικές εκστρατείες και εκπαίδευση της κοινότητας και των εργοδοτών όσον αφορά την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία. Πρέπει να υπάρξει δημόσια εκδήλωση του σεβασμού και της συλλογικής εκτίμησης για τις εταιρείες που απασχολούν άτομα με αναπηρία.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Οι διάφορες μορφές διακρίσεων και αδικίας που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους είναι πολύ γνωστές. Αν και έχει σημειωθεί πρόοδος, μένουν ακόμη να γίνουν πολλά. Μία από τις βασικές προτεραιότητες είναι η ενίσχυση των δημοσίων πολιτικών που αποσκοπούν στη διασφάλιση της αρχής των ίσων δικαιωμάτων. Χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις στις δημόσιες πολιτικές για την υγεία, την εκπαίδευση, την κοινωνική ασφάλιση και την απασχόληση, οι οποίες θα εγγυώνται την ελεύθερη πρόσβαση σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, θα προάγουν την κοινωνική ένταξη και θα καταπολεμούν την φτώχεια και τον αποκλεισμό.

Η έκθεση που εγκρίθηκε σήμερα αναφέρεται στους διάφορους τομείς στους οποίους οι δράσεις των κρατών μελών θα μπορούσαν να βελτιωθούν.

Χαιρετίζουμε επίσης την έκκληση, την οποία μόλις υιοθέτησε το Κοινοβούλιο, για την έγκριση μιας ειδικής οδηγίας για την αναπηρία και για την υπογραφή και επικύρωση της προσφάτως εγκριθείσας Διεθνούς Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Εξ ου και η ψήφος μας υπέρ του εγκριθέντος ψηφίσματος, με την ελπίδα ότι θα δοθεί σε αυτό η δέουσα προσοχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Διαμάντω Μανωλάκου (GUE/NGL), γραπτώς. – Η ΕΕ συνειδητά συγκαλύπτει τα ταξικά αίτια των προβλημάτων των αναπήρων.

Πολλοί δεν θα ήταν σήμερα ανάπηροι αν υπήρχαν μέτρα υγιεινής-ασφάλειας στους τόπους δουλειάς και δράσης των επιχειρηματιών, αν υπήρχαν αποκλειστικά Δημόσια-Δωρεάν συστήματα Υγείας και Κέντρα αποκατάστασης, ενταγμένα σ' αυτά χωρίς επιχειρηματική δραστηριότητα.

Προτείνεται, σε αντίθετη κατεύθυνση, μεγαλύτερη αποσύνδεση των αναπήρων από υπηρεσίες υγείας, θεωρώντας δεδομένες τις αντιλαϊκές αποφάσεις Μάαστριχτ-Λισαβόνας.

Κάποια επιμέρους μέτρα φαίνονται θετικά. Διευκολύνουν όμως τα περισσότερα τις ιδιωτικοποιήσεις, τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας του κεφαλαίου, μεθοδεύοντας την εξάλειψη αντιστάσεων από αναπηρικά και λαϊκά κινήματα.

Δεν αναφέρεται η υποχρέωση των κρατών να εξασφαλίσουν για όλα τα ανάπηρα παιδιά αντίστοιχα σχολεία, αποκλειστικά δωρεάν, δουλειά με πλήρη δικαιώματα για τους ικανούς προς εργασία και ιδιαίτερη φροντίδα και προστασία.

Η απασχόληση των αναπήρων αναφέρεται συνδεδεμένη με περικοπή παροχών, όχι με το δικαίωμα στη δουλειά, στην προστασία τους.

Αποσιωπούνται οι κατακτήσεις στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες, που ο καπιταλισμός παίρνει πίσω. Πόσοι ανάπηροι πήγαιναν σχολείο και πόσοι πηγαίνουν τώρα. Πόσοι δούλευαν επί σοσιαλισμού και πόσοι δουλεύουν τώρα.

Αυτό που ενδιαφέρει το κεφάλαιο είναι η διαμόρφωση ελίτ στις οργανώσεις αναπήρων για τη χειραγώγησή τους.

Οι ανάπηροι να δυσπιστήσουν στα περί «ίσων ευκαιριών», «καταπολέμησης διακρίσεων»: στοχεύουν στην επέκταση της ιδιωτικοποίησης-εμπορευματοποίησης της κοινωνικής πολιτικής, πλήττοντας τους ανάπηρους των φτωχών λαϊκών στρωμάτων.

Να δυναμώσουν τον αγώνα ενάντια στην πολιτική του κεφαλαίου.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα αυτήν την εξαίρετη έκθεση. Τα άτομα με αναπηρίες έχουν το δικαίωμα να είναι σε θέση να μπορούν να κάνουν τις ίδιες ατομικές επιλογές και να έχουν τον ίδιο έλεγχο της καθημερινότητάς τους με τα άτομα χωρίς αναπηρίες. Αυτό υπογραμμίζει σαφώς την ανάγκη για ένα περιβάλλον που να επιτρέπει στα άτομα με αναπηρίες να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ανεξάρτητα. Οι συστάσεις της έκθεσης, αν εφαρμοστούν, θα μας οδηγήσουν ακόμη μακρύτερα σε αυτόν τον αξιόλογο δρόμο.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Η τάση προς την εξάλειψη πολλών μορφών διακρίσεων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία είναι ευπρόσδεκτη.

Όσον αφορά την απασχόληση, οι κύριοι περιορισμοί που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι με αναπηρία αφορούν προκαταλήψεις μεταξύ των οργανώσεων των εργοδοτών, την πρόσβαση σε τεχνολογίες επικοινωνίας και τη χρήση των δημόσιων μεταφορών για να πάνε στη δουλειά. Η κύρια συνέπεια αυτών των φυσικών φραγμών είναι τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας μεταξύ των εργαζόμενους με αναπηρία.

Είμαι, συνεπώς, υπέρ συγκεκριμένων δράσεων τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο που αποσκοπούν στην εστίαση της στήριξης στις υπηρεσίες που ενθαρρύνουν την ένταξη στην κοινωνία, την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και την αγορά εργασίας των ατόμων με αναπηρία.

Σε αυτό το πλαίσιο, υποστηρίζω αυτή την έκθεση, καθώς επικροτώ για παράδειγμα την προώθηση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στο Διαδίκτυο, και ειδικότερα στους δικτυακούς τόπους δημοσίων οργανισμών.

Θεωρώ τρομακτικό το γεγονός ότι η σοσιαλιστική κυβέρνηση στην Πορτογαλία ακολουθεί την ακριβώς αντίθετη γραμμή, προτείνοντας μείωση της ανικανότητας και των φορολογικών οφελών για τα άτομα με αναπηρία στον κρατικό προϋπολογισμό του 2007.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Vergnaud (PSE), γραπτώς. – (FR) Η πρόσβαση στις δημόσιες συγκοινωνίες και στις τεχνολογίες ενημέρωσης και επικοινωνιών, είναι ζωτικής σημασίας για τα άτομα με αναπηρία, τα οποία έχουν το δικαίωμα να ενσωματωθούν καλύτερα στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας. Η εισηγήτρια ορθώς προτείνει έναν ευρωπαϊκό χάρτη για «την ποιότητα υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία».

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Lynne, η οποία επίσης επισημαίνει την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματα πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία σε όλα τα μέσα μεταφοράς κατά το πρότυπο της νομοθεσίας που ισχύει για τα άτομα με αναπηρία που ταξιδεύουν αεροπορικώς.

Πρέπει να απαλλαγούμε από τις προκαταλήψεις. Πρέπει να πραγματοποιηθούν εκστρατείες ενημέρωσης για την ενθάρρυνση των εργοδοτών να εξετάζουν απροκατάληπτα την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία, κυρίως υπό το πρίσμα των λανθασμένων απόψεων για το οικονομικό κόστος αυτού του είδους εργασίας και τις ικανότητες των υποψηφίων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η διαχείριση της αναπηρίας προσφέρεται ως μια νέα υπηρεσία για τις επιχειρήσεις. Όσον αφορά την πρόληψη, αυτό θα διασφαλίσει ότι τα άτομα με αναπηρία θα διατηρήσουν την εργασία τους. Όσον αφορά την αποκατάσταση, αυτό θα βοηθήσει τα άτομα αυτά να επιστρέψουν στην εργασία τους.

 
  
  

- Έκθεση Castillo Vera (A6-0384/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Μολονότι χαιρετίζουμε τα μέτρα που αποσκοπούν στην εξάλειψη της γραφειοκρατίας και στην απλούστευση της διοίκησης, ειδικότερα για τις ΜΜΕ –με την προϋπόθεση ότι αυτό δεν σημαίνει «απλούστευση» των υφιστάμενων διαδικασιών που έχουν στόχο την προστασία των εργαζομένων– και στη βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, πιστεύουμε ότι το μονοπάτι που προτείνει η έκθεση αυτή είναι επικίνδυνο.

Η αυξανόμενη έμφαση στη σύνδεση μεταξύ συστημάτων εκπαίδευσης/κατάρτισης και επιχειρηματικού κόσμου είναι ανησυχητική, καθώς θα οδηγήσει στην εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης και την αντικατάσταση της εκπαίδευσης για τον πολίτη με κατάρτιση που προσανατολίζεται στο εργατικό δυναμικό. Ταυτόχρονα, η «επιχειρηματικότητα» προβάλλεται ως λύση στα προβλήματα της ανεργίας στην ΕΕ, μαζί με προσπάθειες για την επικύρωση της ιδέας της «απασχολησιμότητας», σύμφωνα με την οποία τομείς που υπάγονται στην ευθύνη του κράτους επανέρχονται αποκλειστικά στην ατομική ευθύνη, γεγονός που αντιβαίνει σε όλα όσα προτείνονται στο επονομαζόμενο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί για το «αναπόφευκτο» της αύξησης της ηλικίας συνταξιοδότησης, η οποία υπονομεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων και των νέων που αναζητούν δουλειά σε μια ολοένα και πιο ανεπαρκή αγορά εργασίας.

Τέλος, δίνει μεγάλη σημασία στις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, οι οποίες κατά κανόνα αποτελούν έναν τρόπο για να προσφερθούν στο πιάτο στον ιδιωτικό τομέα σημαντικοί τομείς που, λόγω του κοινωνικού χαρακτήρα τους, ανήκουν στη σφαίρα του δημοσίου. Εξ ου και η ψήφος μας κατά της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Ποιους σκοπούς εξυπηρετεί η έκθεση της κ. del Castillo Vera; Πίσω από τον προκλητικό τίτλο «Ώρα να ανεβάσουμε ταχύτητα: Δημιουργώντας μια Ευρώπη της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης» κρύβεται ένας κατάλογος, όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτό το κοινοβούλιο, κοινοτοπιών και αρχών. Ορισμένες από αυτές είναι πολύ χρήσιμες, όπως η προώθηση των ΜΜΕ ή ο εκσυγχρονισμός της γραφειοκρατίας, δεν εφαρμόζονται όμως ποτέ στην κοινοτική νομοθεσία. Άλλες –δογματική προσήλωση στο ελεύθερο εμπόριο, ακραίος ανταγωνισμός και η συνεχώς αυξανόμενη ευρωπαϊκή διάσταση κλπ– αποτελούν την πραγματική αιτία των προβλημάτων που υποτίθεται ότι επιθυμούμε να επιλύσουμε.

Στο τέλος, το πιο ενημερωτικό τμήμα αυτής της έκθεσης είναι οι τρεις σελίδες «αιτιολογικών αναφορών», οι οποίες αποτελούν τουλάχιστον το ένα τρίτο του κειμένου. Περιέχουν τον ενδεχομένως μη πλήρη κατάλογο των εγγράφων που συνοψίζει η έκθεση, γεγονός που απέχει πολύ από την αυξημένη ταχύτητα που μας υποσχέθηκαν. Πρωτίστως συμβολίζουν τη λογοδιάρροια που μπορούν να επιδείξουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σχετικά με την ανάπτυξη και την απασχόληση προκειμένου να συγκαλύψουν το μερίδιο της ευθύνη τους για την καταστροφική κοινωνική και οικονομική κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Υποστήριξα αυτή την εξαίρετη έκθεση, η οποία προσφέρει έναν τρόπο στην ΕΕ να αντιμετωπίσει επιτυχώς τον ανταγωνισμό στην παγκόσμια αγορά. Η ΕΕ μπορεί να αποκομίσει οφέλη όσον αφορά την αντιμετώπιση του διεθνούς ανταγωνισμού από την προώθηση μιας κουλτούρας καινοτομίας και έρευνας.

Ακολουθώντας αυτή τη γραμμή, η ΕΕ πρέπει να διοχετεύσει όλες της τις προσπάθειες στην προαγωγή του επιχειρηματικού πνεύματος και ειδικότερα των ΜΜΕ. Αυτό γιατί:

- διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία, συμβάλλοντας σε ισχυρότερη και πιο μακροχρόνια ανάπτυξη·

- ευθύνονται για το 95% περίπου των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται·

- μπορούν να αποτελέσουν ένα αποτελεσματικό σημείο συνάντησης μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων·

- διασφαλίζουν έναν ζωτικό δεσμό μεταξύ της πραγματικότητας της παραγωγής και της εδαφικής της διάστασης, και με αυτόν τον τρόπο δίνουν τη δυνατότητα για την επιτυχή αντιμετώπιση και διαχείριση του φαινομένου της μετεγκατάστασης.

Οι ΜΜΕ, παρά τη θεμελιώδη αυτή συνεισφορά στην οικονομική ανάπτυξη, εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται από εμπόδια.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Οι αιτιολογήσεις ψήφου ολοκληρώθηκαν.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου