Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/0125(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0282/2006

Keskustelut :

PV 12/10/2006 - 3
CRE 12/10/2006 - 3

Äänestykset :

PV 12/10/2006 - 7.23
CRE 12/10/2006 - 7.23
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0415
P6_TA(2006)0510

Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 30. marraskuuta 2006 - Bryssel EUVL-painos

9. Äänestysselitykset
Pöytäkirja
  

- Freitasin mietintö (A6-0395/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Euroopan yhteisön ja Kap Verden tasavallan välisessä nykyisessä kalastussopimuksessa vahvistetaan yhteisön kalastusalusten kalastusmahdollisuudet vuosiksi 2006–2011. Sopimus on tärkeä tonnikalanpyynnille, ja siinä myönnetään kalastuslisenssit seitsemälle portugalilaiselle pintasiima-alukselle.

Äänestimme tämän vuoksi mietinnön puolesta.

Kuten muissakin yhteisön ulkopuolisten maiden kanssa tehdyissä kalastussopimuksissa, tässäkin sopimuksessa tuodaan esiin tärkeitä näkökohtia, jotka liittyvät kalastusta harjoittavan avomerilaivaston taloudelliseen kannattavuuteen ja sille tosiasiassa myönnettyihin kalastusmahdollisuuksiin, kun otetaan huomioon, että näiden sopimusten kaupallinen luonne muuttuu jatkuvasti ja että niiden kumppanuus- ja kehitysulottuvuutta on lujitettu.

Sopimuksen välittömät kustannukset ovat lisääntyneet kalastusmahdollisuuksien vähentymisen vuoksi ja etenkin myönnettyjen lisenssien määrän vähenemisen vuoksi. Toisaalta varustajien kustannukset ovat nousseet 25 eurosta 35 euroon nuottaa käyttävien alusten ja siima-alusten pyytämää tonnikalatonnia kohden. Nämä olot ovat lisänneet varustajien vaikeuksia, koska kyseisiä lisenssejä käytetään toimitusten hoitamiseen kansalliselle teollisuudelle ja koska kalastustuotteiden ulkoinen alijäämä on lisääntynyt.

 
  
  

- Friedrichin mietintö (A6-0391/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL), kirjallinen. (EN) Äänestin tänään Ingo Friedrichin mietinnön puolesta, koska siihen sisältyy myönteisiä asioita, kuten se, että valvonta- ja raportointimenettely, jossa tarkastetaan kuuden kuukauden välein, millä tavoin Euroopan parlamentin monikielinen työskentelytapa on varmistettu, ulotetaan koskemaan kaikkia virallisia kieliä ja työskentelykieliä.

Olen kuitenkin pahoillani viivästyksistä ja rajoituksista, jotka koskevat iirin kielen käyttömahdollisuuksia tulevaisuudessa. Pettymys ei johdu Friedrichistä vaan siitä, ettei Irlannin hallitus eivätkä EU:n toimielimet olleet valmistelleet asiaa riittävästi.

Jatkan eri tahojen painostusta iirin kielen käyttörajoitusten poistamiseksi.

 
  
  

- Gálin mietintö (A6-0306/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Arvoisa puhemies, Gálin mietinnössä ehdotetaan Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamista. Pelkään, että eurooppalaisten perusoikeudet ovat heikosti edustettuina myös tuomioistuimissa, joiden on tarkoitus olla niiden ylimpiä ilmentymiä. Haluan puhua kansainvälisistä rikostuomioistuimista ja erityisesti entiseen Jugoslaviaan perustetusta kansainvälisestä tuomioistuimesta.

Tästä puhuessani hyvin tärkeä Serbian johtaja, Vojislav Seselj – Serbian tärkeimpiin puolueisiin kuuluvan Serbian radikaalipuolueen puheenjohtaja – joka oli vapaaehtoisesti ilmoittautunut oikeudelle, on vangittu neljäksi vuodeksi. Hänellä ei ole saatavillaan kaikkea syytteeseensä liittyvää asiakirja-aineistoa äidinkielellään. Hän on oikeustieteen tohtori ja kieltäytyy siksi virallisen asianajajan edustuksesta. Häneltä on lisäksi evätty oikeus puolustaa itse itseään. Tämä on mielestäni hyvin vakava ihmisoikeusloukkaus, ja halusin parlamentin kiinnittävän huomiota tähän hyvin huolestuttavaan erityistapaukseen.

 
  
  

- Kósáné Kovácsin mietintö (A6-0282/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Arvoisa puhemies, kuten äskettäin totesin, pelkona on, että nämä tuomioistuimet, joita pidetään virheellisesti ihmisoikeuksien täydellisinä takaajina Euroopassa, aiheuttavat ainoastaan näiden oikeuksien rikkomista. Näiden tuomioistuinten kohtuuttomien menettelyjen vuoksi kansakuntien välisiä yhteenottoja pitkitetään kohtuuttomasti ja tällä tavoin tarvittavan yhteisymmärryksen muodostuminen niiden välillä viivästyy. Tämä pätee erityisesti entisen Jugoslavian rikostuomioistuimeen, minkä vuoksi mainitsemme puheenjohtaja Seseljin tapauksen joka kerta, kun ihmisoikeuksia käsitellään täällä parlamentissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) On käymässä entistäkin selvemmäksi, että Euroopan ihmisoikeusviraston perustamisen perimmäinen syy on lisätä EU:n puuttumista yhteisön ulkopuolisten maiden toimiin.

Tämän vuoksi hyväksyttiin juuri ehdotus, jonka nojalla viraston toimialaan sisältyisi myös EU:n yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, mikä lisää ihmisoikeuksien käyttöä painostuskeinona ja tapana puuttua muiden maiden sisäisiin asioihin sekä lisää rahoitusvarojen EU:n kriteerien ja etujen mukaista käyttöä.

EU:ta kuvaa kaksijakoinen lähestymistapa ihmisoikeuksiin, ja "liittolaiset" ja "viholliset" ovat tärkeitä EU:lle. Toisin sanoen nykyinen asiaintila määrää EU:n valta- ja riistoaseman mukaiset edut sekä sen imperialistiset tavoitteet. Tästä räikeänä esimerkkinä on Palestiina.

Olemme tästä syystä hylänneet nämä ehdotukset osana kampanjaamme vapauden elintärkeiden perusteiden, kansalaisten perusoikeuksien ja takuiden, yhteiskunnallisen edistyksen sekä kansojen välisen rauhan ja solidaarisuuden puolesta.

 
  
  

- Gálin mietintö (A6-0306/2006) ja Kósáné Kovácsin mietintö (A6-0282/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL), kirjallinen. (EN) Sinn Féin tukee Euroopan ihmisoikeusnormien yhdenmukaistamista ylöspäin ja kannattaa näin ollen periaatetta, joka koskee perusoikeusviraston perustamista. Tästä syystä äänestimme Gálin ja Kósáné Kovácsin mietinnön puolesta.

Olemme kuitenkin huolissamme tehtävien mahdollisesta päällekkäisyydestä, kun otetaan huomioon Euroopan neuvoston vakiintunut asema näissä kysymyksissä. Emme myöskään täysin hyväksy toimivallan siirtämistä Euroopan neuvostosta EU:n tasolle. Koska virasto on tarkoitus perustaa nykyisen Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen perustalle, viraston työn olisi jatkossakin katettava rasismi.

EU:n perusoikeusviraston olisi puututtava syrjintään järjestelmällisesti eikä tapauskohtaisesti, kuten Euroopan neuvosto tekee.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Me Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiivit tuemme vahvasti periaatetta, joka koskee ihmisoikeuksien puolustamista ja kehittämistä. Jos kuitenkin seurataan virastoa edeltäneen EUMC:n esimerkkiä, uudella virastolla ei edistetä näiden arvokkaiden tavoitteiden saavuttamista, koska menneisyys on osoittanut viraston olevan altis poliittiselle manipuloinnille. Vakavampi asia on se, että viraston innoituksena on perusoikeuskirja, jolla ei ole oikeudellista asemaa niin kauan kuin ehdotettua Euroopan unionin perustuslakia ei ole saatettu voimaan, ja tätä me lähtökohtaisesti vastustamme jyrkästi.

Emme voi kannattaa tämän uuden viraston perustamista myöskään sen vuoksi, että vastustamme turhien uusien virastojen perustamista. Euroopan unionin veronmaksajilla on oikeus olettaa, että parlamentin jäsenet ymmärtävät selkeästi, mitä kustannuksia uusien eurooppalaisten virastojen perustamisesta seuraa. Emme ole vakuuttuneita siitä, että tätä asiaa on harkittu riittävän tarkoin.

 
  
  

- Van Ordenin mietintö (A6-0420/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). – (FI) Arvoisa puhemies, annan tämän äänestysselityksen paitsi itseni myös kollegani Piia-Noora Kaupin puolesta. Minun on todettava pahoitellen kaksi seikkaa, jotka koskevat Van Ordenin mietinnöstä toimitettua äänestystä.

On ensinnäkin valitettavaa, että kollega Harms antoi kesken äänestystä väärää tietoa tarkistuksistamme. Jääköön se painamaan hänen kunniantuntoaan. Se oli väärin toimittu.

Toiseksi on valitettavaa, että Te ette pyynnöistä huolimatta antanut tilaisuutta korjata tuota väärää tietoa. Koska äänestystulos oli äärimmäisen täpärä, minulla on kiusaus ajatella, että tulos olisi voinut olla toinen ilman väärää informaatiota.

Olen itsekin tässä salissa aiemmin todennut, että emme pyydä tehdyn sopimuksen perumista vaan sen tarkistamista ajankohtaisten tietojen valossa, jotta voitaisiin joustaa sulkemispäivän kanssa. Sulkeminen voidaan kompensoida vain osin, ja se tapahtuu ligniittivoimaloilla, likaisimmalla mahdollisella energialähteellä. Näin ollen vihreiden tarkistuksessa peräämiä tukirahoja käytetään siirtymiseen puhtaammasta teknologiasta likaisempaan. Jälleen kerran vihreiden toimet edistävät ilmastomuutoksen kiihdyttämistä, eivät sen hillitsemistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE-DE), kirjallinen. (FR) Vaikka lähtökohtaisesti kannatankin Bulgarian liittymistä Euroopan unioniin, äänestin tästä mietinnöstä tyhjää. Nykyisten sääntöjen voimassa ollessa EU:lla on todellisia vaikeuksia tehdä päätöksiä ja saavuttaa yhteisymmärrys, ja näissä oloissa on liian aikaista ottaa neuvottelupöytään mukaan uusia jäseniä. Yhteisiä toimielimiämme on uudistettava ja käyttöön on saatava uusia rahoituslähteitä, ennen kuin voimme asianmukaisesti edetä uusien jäsenvaltioiden liittämisessä EU:hun. Laajentumisprosessissa on pidettävä tässä vaiheessa tauko. Jos Bulgarian vahvistetaan liittyvän EU:hun joka tapauksessa 1. tammikuuta, toivon, että käyttöön voidaan ottaa ainakin joitakin turvalausekkeita, etenkin henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskeva lauseke.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), kirjallinen. (EN) En aio tukea tätä mietintöä. Tuen ajatusta siitä, että Bulgarian pitäisi voida liittyä EU:hun, mutta en usko, että Bulgaria on tällä hetkellä oikeasti valmis jäsenyyteen tai että Euroopan unioni on valmis ottamaan sen vastaan. Tilannetta pahentaa entisestään Bulgarian viranomaisten asenne vähemmistöjen oikeuksia ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita kohtaan.

Ymmärrän, ettei tässä vaiheessa voida enää tehdä juuri mitään, mutta luulen valitettavasti, että tulevat tapahtumat osoittavat näkemykseni oikeaksi. En kuitenkaan äänestä näin EU:n kansalaisten vapaata liikkuvuutta vastaan. Kun Bulgaria liittyy EU:hun 1. tammikuuta, sen kansalaisilla olisi oltava samat oikeudet kuin kaikilla muillakin.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Juuri ennen Bulgarian liittymistä EU:hun, minkä on määrä tapahtua 1. tammikuuta 2007, parlamentin enemmistö hyväksyi mietinnön, jossa luetellaan jo vaikka kuinka monennen kerran ne velvollisuudet, jotka Bulgarian on täytettävä. Mietinnössä arvostellaan, kehutaan, kehotetaan ja jopa kehdataan vaatia Bulgariaa tekemään sen, missä muut jäsenvaltiot ovat epäonnistuneet.

Parlamentin enemmistö veisaa jälleen kerran uusliberaalien veisuja. Se on alkanut taas korostaa yksityistämistä, tarjouskilpailuja, julkisia sopimuksia – vauhdittaen siten yksityissektorin kehitystä – ja työlainsäädännön joustavoittamista.

Ulkoasioiden osalta parlamentti jälleen kerran onnittelee Bulgariaa sen toimista Naton jäsenenä ja sen Yhdysvaltojen kanssa tekemästä sopimuksesta, joka koskee sotilastukikohtien käyttöä ja jota se pitää "osoituksena konkreettisesta sitoutumisesta transatlanttiseen liittoon". Tämä siis on pohjimmiltaan EU:n ja sen laajentumisen taustalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard ja Erik Meijer (GUE/NGL), kirjallinen. (NL) Viime vuonna työskentelimme yhä siinä luulossa, että Bulgarian liittyminen EU:hun ei olisi lainkaan ongelmallista toisin kuin Romanian liittyminen, jonka uskottiin aiheuttavan tai ylläpitävän suuria ongelmia, minkä vuoksi liittymistä oli tarkoitus lykätä vuoteen 2008. Parlamentti piti tiukasti kiinni oikeudestaan olla mukana päättämässä Romanian jäsenyyden lykkäämisestä, mutta epäonnistui samassa asiassa Bulgarian osalta. Bulgarian ongelmat eivät kuitenkaan näytä olevan yhtään sen vähäisempiä. Jälkiviisaana voidaan todeta, että parlamentin olisi pitänyt pitää viime vuonna kiinni myös oikeudestaan olla päättämässä Bulgarian jäsenyyden lykkäämisestä.

Vaikka alun alkaen ei ollut lainkaan selvää, että uudet jäsenet voitaisiin ottaa mukaan 1. tammikuuta 2007, vastarinta on viime kuukausina hävinnyt uskomattoman nopeasti. Kunnianhimoinen tavoite saada kaivattu laajentuminen täysimääräiseen päätökseen rautaesiripun romahtamisen jälkeen hautaa alleen kaiken käytännön vastarinnan. Parlamentin enemmistö äänesti tänään sen puolesta, että Bulgaria voi liittyä EU:hun 32 päivän kuluttua. Vaikka kukaan ei ole tästä innoissaan, ollaan sitä mieltä, ettei jäsenyyden lykkääminen vuodella muuttaisi mitään nykytilanteeseen nähden. Katsomme, että tämän puolesta äänestäneet aliarvioivat sen, miten kielteisenä tämä laajentuminen koetaan jäsenvaltioissa, joiden kansalaisten on vaikea hyväksyä sitä, ja miten epäedulliseksi tämä saattaa muuttaa tilanteen muiden uusien jäsenten hyväksymisen osalta.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Äänestin Van Ordenin mietinnön puolesta. Olin tyytyväinen, että parlamentti torjui yritykset vesittää Bulgarian velvoite sulkea Kozlodyin ydinvoimalan yksiköt 3 ja 4. Niiden sulkeminen kuuluu selvästi liittymissopimuksen mukaisiin velvoitteisiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE-DE), kirjallinen. (DE) Vaikka äänestin Bulgariaa koskevaa mietintöä vastaan, tunnustan ilman muuta, että Bulgaria kuuluu Euroopan valtioiden yhteisöön, ja iloitsen siitä, että parlamenttiin saadaan pian uusia jäseniä.

Hylkäsin mietinnön, koska sen sisältö on mielestäni aivan virheellinen ydinvoimaa käsittelevien kohtien osalta ja koska siinä ei vaadita riittävän ponnekkaasti komissiota tutkimaan tarkoin turvalausekkeita ja soveltamaan niitä oikea-aikaisesti.

 
  
  

- Moscovicin mietintö (A6-0421/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Michl Ebner (PPE-DE).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, käytän lyhyen puheenvuoron todetakseni, että äänestin Moscovicin mietinnön puolesta, koska mielestäni myös Romaniasta olisi tultava Euroopan unionin täysjäsen, koska se on toteuttanut hyvin merkittäviä ja oikeansuuntaisia toimia.

Toivon, että vähemmistökysymyksen osalta Romaniassa ollaan yhtä avoimia ja määrätietoisia kuin esimerkiksi Italiassa, jossa on tunnustettu, että vähemmistöt luovat lisäarvoa ja että vähemmistöjen koulutusta, toimintamahdollisuuksia ja omaa kulttuuritoimintaa lisäämällä ja jopa muodostamalla vähemmistöjen paikallishallintoja vähemmistöt voivat tuoda lisäarvoa enemmistölle. Luotan tämän osalta Romanian hallituksen ja maan runsaslukuisten vähemmistöjen haluun muuttaa tilannetta.

 
  
MPphoto
 
 

  Árpád Duka-Zólyomi (PPE-DE).(SK) Äänestin mietinnön puolesta niistä monista puutteista huolimatta, joiden vuoksi Romania ei ole vielä täysin valmis jäsenyyteen, koska mietintö on sekä kriittinen että tinkimätön. Haluan korostaa, että useiden kritisoitujen alojen ohella meidän ei pidä unohtaa ihmisoikeuksia ja vähemmistöjen oikeuksia. Suhtaudun näin ollen myönteisesti säännöksiin, joissa osoitetaan – vaikkakin hyvin yleisesti – toissijaisuusperiaatteen tarve ja etenkin tarve väestöryhmien kulttuuriseen itsemääräämiseen, jonka yhteydessä rahoitetaan unkarilaista alkuperää olevien kansalaisten koulutus kokonaan heidän äidinkielellään. Katson, ettei etnisten vähemmistöjen oikeuksia koskevia Kööpenhaminan kriteerejä ole pantu johdonmukaisesti täytäntöön, mikä käy ilmi Clujissa sijaitsevasta Babeş-Bolyain yliopistosta raportoidusta skandaalista, jossa kolme luennoitsijaa menetti maanantaina työnsä vain siksi, että he vaativat yliopiston rakennusten nimien ilmoittamista useilla kielillä. Tämä antaa hyvin synkän kuvan asiasta etenkin, kun komissiossa Romania ottaa vastatakseen EU:n monikielisyyden. Romanian liittymisen jälkeen maan ongelmat luovat lisätaakan EU:n ulkoiselle ja sisäiselle turvallisuudelle. Komission päätös aloittaa seuranta ja järjestelmällinen arviointi ja käyttää mahdollisesti myös turvalausekkeita on erittäin järkevä.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE-DE), kirjallinen. (FR) Vaikka lähtökohtaisesti kannatan Romanian liittymistä Euroopan unioniin, äänestin tyhjää tästä mietinnöstä. Nykytilanteessa, jossa toimielimiä ei ole uudistettu, Euroopan unioni vaarantaa vakavasti toimintakykynsä, mikäli laajentumista jatketaan. Myös yhteisön varainhoitoa on uudistettava ja on saatava uusia rahoituslähteitä, ennen kuin mukaan otetaan maita, jotka eivät tässä vaiheessa ole talousarvion nettomaksajia vaan nettosaajia. Laajentumisprosessia on lykättävä tässä vaiheessa. Jos Romanian vahvistetaan liittyvän EU:hun joka tapauksessa 1. tammikuuta, toivon, että käyttöön voidaan ottaa joitakin turvalausekkeita erityisesti henkilöiden vapaan liikkuvuuden alalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), kirjallinen. (EN) Liian kauas ja liian nopeasti! En tue tätä mietintöä. Tuen ajatusta siitä, että Bulgarian pitäisi voida liittyä EU:hun, mutta en usko, että Bulgaria on tällä hetkellä oikeasti valmis jäsenyyteen tai että Euroopan unioni on valmis ottamaan sen vastaan. Tilannetta pahentaa entisestään Bulgarian viranomaisten asenne vähemmistöjen oikeuksia ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita kohtaan.

Ymmärrän, ettei tässä vaiheessa voida enää tehdä juuri mitään, mutta luulen valitettavasti, että tulevat tapahtumat osoittavat näkemykseni oikeaksi. En kuitenkaan äänestä näin EU:n kansalaisten vapaata liikkuvuutta vastaan. Kun Bulgaria liittyy EU:hun 1. tammikuuta, sen kansalaisilla olisi oltava samat oikeudet kuin kaikilla muillakin.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard ja Erik Meijer (GUE/NGL), kirjallinen. (NL) Ryhmämme ei käyttänyt eilen puheenvuoroa eikä osallistunut jälleen kerran laajentumisesta käytävään keskusteluun, koska lopputulos oli ennalta selvä. Parlamentin enemmistö päätti tänään, että Romania voi liittyä EU:hun 32 päivän kuluttua. Näyttää siltä, että lykkäys, jonka seurauksena Romania ei voinut liittyä EU:hun 1. toukokuuta 2004 kymmenen uuden jäsenvaltion kanssa, ei riittänyt siihen, että Romania yltäisi alkuperäisten odotusten täyttämiseen. Vaikka kukaan ei ole tästä innoissaan, ollaan sitä mieltä, ettei jäsenyyden lykkääminen vuodella muuttaisi mitään nykytilanteeseen nähden.

Katsomme, että tämän puolesta äänestäneet aliarvioivat sen, miten kielteisenä tämä laajentuminen koetaan jäsenvaltioissa, joiden kansalaisten on vaikea hyväksyä sitä, ja miten epäedulliseksi tämä saattaa muuttaa tilanteen muiden uusien jäsenten hyväksymisen osalta. Tämä laajentuminen liitetään yleisessä mielipiteessä yhä enenevässä määrin yhteen alhaisten palkkojen ja maahanmuuttajien epäonnistuneen integroimisen kanssa tai rikollisuuden, korruption, ympäristösaasteiden, romanien syrjimisen, fasististen liikkeiden, oikeudellisen epävarmuuden, lapsikerjäläisten ja rahoitusskandaalien kanssa. Tätä käytetään myöhemmin hyväksi vastustettaessa Kroatian ja Makedonian ehdokkuuksia, eikä sillä tosiseikalla, että nämä maat aiheuttavat luultavasti vähemmän ongelmia kuin Romania ja Bulgaria, ole mitään merkitystä. Äänestimme 15. joulukuuta 2004 sen puolesta, että Romania ja Bulgaria voidaan periaatteessa ottaa EU:n jäseniksi tulevaisuudessa, mutta tänään olemme päätyneet toteamaan, ettei niitä ole perusteltua ottaa jäseniksi vielä vuonna 2007.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Äänestin Romanian liittymistä koskevan mietinnön puolesta. Romanian viranomaisten on mielestäni tehostettava toimiaan, jotta romanialaisten lasten kansainvälisten adoptioiden järjestelmä saadaan asianmukaiseksi, mutta tämän kysymyksen ei pidä viivyttää jäsenyyttä.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Vaikka Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiivipuolue tukee vähemmistöjen, myös unkarilaisvähemmistön, kulttuurisia ja kielellisiä oikeuksia kaikkialla EU:ssa, olemme huolissamme siitä, että toissijaisuusperiaatteeseen ja Romanian unkarilaisen vähemmistön itsehallintoperiaatteeseen vetoaminen saattaa muodostaa ennakkotapauksen, jossa jäsenvaltio pakotetaan luopumaan yhtenäisistä perustuslaillisista järjestelyistään. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 B artiklassa tarkoitettu toissijaisuusperiaate on edelleen oikeusperustana sille, että toimivaltaa on palautettava EU:lta jäsenvaltioille aina, kun se on mahdollista. Kunkin jäsenvaltion suvereenina oikeutena on määrittää, miten valta, myös itsemääräämisoikeus, jaetaan sisäisesti etnisten, kielellisten ja alueellisten näkökohtien perusteella.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), kirjallinen. (SV) Olen päättänyt äänestää mietintöä vastaan, koska Romanian ei voida katsoa täyttävän etenkään Kööpenhaminan kriteerejä. Sen korruptioon liittyviä ongelmia on pidettävä hyvin vakavina, koska ne uhkaavat horjuttaa oikeudellista varmuutta ja lopulta demokraattista järjestelmää.

Järkevää olisi ollut sen sijaan lykätä liittymistä ainakin vuoteen 2008, jotta olisi voitu varmistaa, että uudistuksia jatketaan ja ne saavuttavat hyväksyttävän tason. Kun jäsenyys on saatu, kyseiset maat eivät ole enää niin halukkaita viemään läpi uudistuksia, ja myös EU:lla on vähemmän mahdollisuuksia painostaa niitä siihen.

 
  
  

- Van Ordenin mietintö (A6-0420/2006) ja Moscovicin mietintö (A6-0421/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Luciana Sbarbati (ALDE).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, käytän puheenvuoron ilmaistakseni tyytyväisyyteni Romaniaa ja Bulgariaa koskevien mietintöjen, erityisesti Moscovicin mietinnön, saamaan suosioon. Samalla kun olen tyytyväinen mietintöön ja Romanian edistymiseen liittymispöytäkirjaa koskevissa kysymyksissä, joudun monien muiden parlamentin jäsenten tavoin toteamaan syvän tyytymättömyyteni siihen, että kansainväliset adoptiot, jotka koskettavat noin 1 200 lasta, on keskeytetty.

Romania on vakuuttanut aikovansa tutkia nämä tapaukset uudelleen, mutta se ei ole tehnyt elettäkään tähän suuntaan. Olemme yhä tilanteessa, jossa perheensä jo tavanneet lapset ovat joutuneet takaisin orpokoteihin. Tämänkaltainen vastustus on kestämätöntä, koska, kuten parlamentissa on useaan otteeseen todettu, näiden lasten tilanne on ratkaistava, mutta ehdottomasti siten, ettei heidän perusoikeuttaan perheeseen rikota. Lapset ovat kiintyneet näihin perheisiin, ja heidän pitäisi voida palata niiden luokse.

Kehotamme Romanian hallitusta suhtautumaan asiaan hienotunteisemmin, vaikka parlamentti ei tukenutkaan jäsen Gibaultin ja muiden jäsenten jättämiä tarkistuksia, ja toivomme hallituksen hienotunteisuuden johtavan näitä lapsia koskevaan hyvän tahdon eleeseen viimeistään jouluaattona.

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, se, että Van Ordenin mietintöä koskeva tarkistus 2 sai taakseen enemmistön tuen, johtuu siitä, että Itävallan kansanpuolueen edustajat äänestivät sen puolesta. Tällä tavoin selkiytettiin ja varmistettiin se, että Romanian ja Bulgarian Euroopan unioniin liittymistä koskevia ehtoja ja järjestelyjä koskevaa pöytäkirjan 30 artiklaa noudatetaan eli että perustamissopimus on pantu täytäntöön ja että tämän seurauksena Kozlodyin ydinvoimalan reaktorit 3 ja 4 on suljettava. Koska Kozlodyin ydinvoimalan reaktorien purkaminen varmistetaan tällä tavoin, Itävallan kansanpuolueen edustajat ovat äänestäneet koko mietinnön puolesta ja siten myös Bulgarian liittymisen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Caspary (PPE-DE), kirjallinen. (DE) Olen vahvasti vakuuttunut siitä, että Bulgaria ja Romania kuuluvat Eurooppaan ja niistä olisi siksi tultava EU:n jäseniä. Katson kuitenkin, että tuleva vuosi on liian aikainen ajankohta jäsenyydelle, koska on näyttöä siitä, ettei kumpikaan maa ole noudattanut tai pannut täysimääräisesti täytäntöön Euroopan unionin vaatimuksia.

Kun otetaan huomioon molempien maiden todetut viivästymiset liittymisperusteiden noudattamisessa erityisesti korruption torjunnan ja toimivan oikeusjärjestelmän alalla, on mielestäni anteeksiantamatonta, ettei suunniteltuja turvalausekkeita sovelleta automaattisesti 1. tammikuuta 2007 alkaen talouden, sisämarkkinoiden sekä oikeus- ja sisäasioiden alalla.

Näistä syistä en voinut äänestää tänään näiden mietintöjen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Junilistan on ilmoittanut useaan otteeseen, että EU:n laajentuminen on todella tärkeä asia mutta että sen olisi tapahduttava vasta silloin, kun ehdokasmaat ovat valmiita jäsenyyteen eli kun ne ovat täyttäneet kaikki liittymisperusteet. Olemme viime aikoina joutuneet panemaan merkille valitettavan kehityksen, jossa liittymisneuvotteluja on aloitettu ilman, että on voitu edes kohtuudella olettaa, että ehdokasmaat täyttävät jäsenyysedellytykset lähiaikoina.

Sekä Bulgaria että Romania painiskelevat suurten ongelmien parissa erityisesti oikeusvarmuuden ja korruption aloilla. Niiden ottaminen jäsenvaltioiksi tässä vaiheessa olisi näin ollen EU:n periaatteiden vastaista. Näiltä mailta olisi pitänyt vaatia paljon enemmän edistystä, ennen kuin niille tarjottiin EU:n jäsenyyttä, ja tämän edistyksen saavuttaminen olisi voinut viedä useita vuosia.

Junilistan katsoo kuitenkin, että kun maasta on todella tullut EU:n jäsenvaltio, siihen olisi sovellettava samoja sääntöjä kuin muihinkin jäsenvaltioihin ja niiden kansalaisiin. EU:lla on oltava yhteiset työmarkkinat, joilla työntekijöillä on vapaa liikkuvuus. Liittymissopimusten nojalla yksittäiset jäsenvaltiot voivat kuitenkin ottaa tällä alalla käyttöön siirtymäsäännöksiä rajoitetuksi ajaksi, ja tätä oikeutta on kunnioitettava. Emme kuitenkaan usko, että Ruotsi käyttää hyväkseen tätä oikeutta.

Koska emme usko, että Bulgaria ja Romania ovat valmiita liittymään jäseniksi jo vuonna 2007, äänestimme molempia mietintöjä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE-DE), kirjallinen. (DE) EU:n laajentumispolitiikka oli ja on tärkeä keino vakauttaa Keski- ja Itä-Euroopan sekä Balkanin maita. Se toimi ja toimii yhä kannustimena jäsenyydelle, ja sen ansiosta voitiin ja voidaan yhä suostutella alueen maat sisällyttämään perustuslakeihinsa demokratian perusperiaatteet, oikeusvaltion ja markkinatalouden sekä noudattamaan niitä käytännössä.

On äärimmäisen tärkeää, ettei ehdokasmaihin EU:n taholta kohdistettavaa painostusta heikennetä ennenaikaisilla lupauksilla ja määrättyjen liittymispäivien noudattamisella. Olen yhä sitä mieltä, että Romanian ja Bulgarian liittyminen tapahtuu liian pian. Tämänkaltaisista tilanteista syntyy ennakkotapauksia, koska kumpikaan maa ei näytä täyttäneen perusluonteisia liittymisen edellytyksiä edes paperilla, vaikka jopa neuvottelujen aloittamisen edellytyksenä pitäisi olla näiden edellytysten täyttyminen.

Tämän vuoksi on entistäkin tärkeämpää, että kaikki toimielimet todella jatkavat Bulgarian ja Romanian painostamista ja että vaadittavien uudistusten läpiviemistä valvotaan hyvin tarkoin.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE), kirjallinen. (EN) Yhdistyneen kuningaskunnan työväenpuoluetta edustavat Euroopan parlamentin jäsenet tukevat tätä päätöslauselmaa ja haluavat yhtyä sekä Bulgarialle että Romanialle osoitettuihin onnitteluihin ja tervetulotoivotuksiin 1. tammikuuta 2007 tapahtuvan liittymisen edellä mutta korostavat samalla kuitenkin, kuinka tärkeää on noudattaa liittymissopimuksessa tehtyjä sitoumuksia. Niihin kuuluu Kozlodyin ydinvoimalan reaktoreiden 3 ja 4 sulkeminen vuoden 2006 loppuun mennessä. Yhdistyneen kuningaskunnan työväenpuoluetta edustavat Euroopan parlamentin jäsenet haluavat myös korostaa, että EU perustuu ihmisoikeuksien selkeisiin periaatteisiin, minkä vuoksi on olennaisen tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot ja EU:hun liittyvät valtiot kunnioittavat vähemmistöjen oikeuksia ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuja.

 
  
MPphoto
 
 

  Margrietus van den Berg (PSE), kirjallinen. (NL) Äänestin Romanian ja Bulgarian liittymistä vastaan. Korruptiota ja oikeusvaltiota koskevia perusteita ei ole täytetty.

Kyse oli siitä, voidaanko molempien maiden liittymistä lykätä vuodella. Tilaisuuteen lykätä liittymistä ei ole taaskaan tartuttu, vaikka komission kertomukseen sisältyvän objektiivisen näkemyksen mukaan siihen olisi kaikki syyt. Tämän vuoksi äänestän jälleen kerran tänään Moscovicin ja Van Ordenin mietintöjä vastaan.

Äänestäjät vaativat kerta toisensa jälkeen, että liittymisperusteita sovelletaan tiukasti, ja toistuvista lupauksista huolimatta niin ei kuitenkaan tehdä. Tämän vuoksi äänestän tänään Romanian ja Bulgarian liittymistä vastaan, vaikka kannatankin niiden ottamista jäseniksi ajallaan.

 
  
  

- Buzekin mietintö (A6-0392/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Hiltrud Breyer (Verts/ALE).(DE) Arvoisa puhemies, olen hyvin pettynyt siihen, ettei parlamentti ole onnistunut lähettämään tänään selkeää viestiä, jonka mukaan Euroopan unioni muodostaa arvoyhteisön, jossa ei voida hyväksyä ihmiselämän synnyttämistä, hyväksikäyttöä ja tuhoamista alkioiden muodossa. Toivon kuitenkin, että komission lausunto osoittautuu jotakuinkin järkeväksi.

On mielestäni häpeällistä, että jo tänään komission lausunto kyseenalaistaan ja sitä tulkitaan siten, että herää kysymys, miksi komissio ylipäänsä antoi lausunnon, mikäli jäsen Busquinin väite pitää paikkansa. Komissio kuitenkin antoi lausunnon, ja monet jäsenvaltiot ovat ottaneet siihen kantaa sulkeakseen suoralta kädeltä mahdollisuuden, että Saksan liittotasavallan kaltaisia jäsenvaltioita vaadittaisiin suoraan tai välillisesti yhteisrahoittamaan tutkimusta, joka on esimerkiksi Saksassa selvästi lainvastaista. Juuri tämä eikä mikään muu oli kyseisen lausunnon tarkoituksena. Toivon, että asia toistetaan selvästi neuvoston seuraavassa kokouksessa, koska on kestämätöntä, jos juuri Euroopan unioni avaa väylän ihmiselämän kaupalliselle hyväksikäytölle.

Tämä päivä ei mielestäni ollut mitenkään synkkä, mutta meidän on jälleen kerran korostettava, että komission lausunnon voidaan tulkita tarkoittavan ainoastaan sitä, ettei yhteisön varoilla voida tukea alkioiden käyttöä eikä niiden viljelyä eikä etenkään viljelyyn liittyvää tuhoamista.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), kirjallinen. (EN) Kannatan Buzekin mietinnön hyväksymistä. Mietinnön avulla voidaan muodostaa yhteinen kanta, kompromissi Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välille ja toteuttaa ja panna täytäntöön seitsemäs puiteohjelma. Olen kuitenkin pettynyt siihen, että tutkimukseen ja teknologian kehittämiseen osoitettavia määrärahoja on vähennetty.

Tuen erityisesti kompromissiratkaisua, joka on muodostettu kantasolujen, sekä alkioiden että aikuisten solujen, tutkimusta koskevasta tunteita herättävästä kysymyksestä. Äänestän tämän vuoksi kantasolututkimuksen vaarantavia tarkistuksia, muun muassa Kathy Sinnottin ja muiden jäsenten jättämää tarkistusta 49, vastaan.

Tuen erityisesti niitä yhteistä kantaa koskevan kompromissin viittauksia, joissa yksilöidään meritiede ja meriteknologia laaja-alaiseksi tieteelliseksi painopisteeksi. Toivon, että näiden viittausten ansiosta Marine Institute, jonka päätoimipaikka on Oranmoressa, Co. Galwayssa Irlannissa, voi jatkossakin tarjota maailmanluokkaa olevan perustan meritieteiden kehittämiselle Irlannissa ja antaa Irlannille tilaisuuden saada entistä merkittävämmän kansainvälisen aseman.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007–2013) yhteydessä herää väistämättä kysymys sen rahoituksesta, kun otetaan huomioon vuosia 2007–2013 koskevasta rahoituskehyksestä saavutettu epätyydyttävä sopimus. Tämä on osoitus EU:n keskeisinä tavoitteina kuulutettujen asioiden ja näiden tavoitteiden saavuttamiseen osoitettujen varojen välisestä epäsuhdasta. Tämä on jatkuva ongelma sekä EU:ssa että Portugalissa.

Neuvoston ja parlamentin väliset neuvottelut ovat johtaneet kuitenkin myös joihinkin myönteisiin tuloksiin, joista on juuri keskusteltu ja joista toimitetaan lopullinen äänestys. Tällaisia tuloksia ovat erityisesti pk-yrityksille osoitettavan rahoituksen lisääminen ja työtapaturmien ehkäisy.

Joitakin ryhmäni jättämiä tarkistuksia, jotka koskivat esimerkiksi ilmaisia ohjelmistoja, ei valitettavasti hyväksytty.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), kirjallinen. (EN) Olen tyytyväinen tähän mietintöön. Äänestän sen puolesta. Euroopan unionin tulevaisuus on huipputekniikassa, jonka alalla voimme kilpailla muun maailman kanssa ja olla maailman parhaita. Olisin toivonut enemmän määrärahoja ja markkinoita lähempänä olevaa ohjelmakokonaisuutta, mutta Euroopan unioni on ainakin menossa oikeaan suuntaan.

Tuen tietyn varauksin ihmisalkioiden kantasoluilla tehtävää tutkimusta ja sitä, että seitsemännen puiteohjelman varoja osoitetaan tähän tutkimukseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), kirjallinen. (PT) EU määritteli meriä koskevan kysymyksen poliittisen asialistansa uudeksi strategiseksi painopisteeksi. Kyse ei ole vain uudesta villityksestä, vaan merten ja mereen liittyvien toimintojen suojelu on keskeinen edellytys yhä globalisoituvamman Euroopan unionin vauraudelle.

Euroopan unionin on tulevaisuudessa investoitava merta koskevaan uuteen teknologiaan ja toimittava edelläkävijänä uusilla aloilla. Kalastusalan on oltava keskeisessä asemassa seuraavassa yhteisön puiteohjelmassa, ja sitä koskevan tutkimuksen on oltava ensisijaista, kun otetaan huomioon sen nykyiset heikkoudet ja se, että merien suojelu on EU:n strateginen painopisteala.

Kompromissi, jossa kalastusala sisällytetään seitsemännen puiteohjelman pääaiheisiin, on tärkeä edistysaskel merten ekosysteemien suojelussa ja yhteisön kalastusalan tukemisessa.

Olen äänestänyt tämän asiakirjan puolesta, koska se on yleisesti merkittävä Euroopan unionissa tehtävälle tutkimukselle ja koska siinä on korostettu asianmukaisesti kalastusalan tutkimusta.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Liese (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Olemme tyytyväisiä seitsemännen puiteohjelman hyväksymiseen. Korostamme toisaalta, ettei ihmisalkioiden ja niiden kantasolujen tutkimusrahoituksesta laadittu kompromissi vastaa kantaa, jonka PPE-DE-ryhmä muodosti kesäkuussa ennen ensimmäistä käsittelyä. Monien keskustelujen päätteeksi toimitetussa äänestyksessä ryhmän merkittävä enemmistö tuki Nieblerin ja muiden jäsenten jättämää tarkistusta 319, jolla pyrittiin asettamaan määräaika. Pahoittelemme sitä, että Euroopan parlamentti ei tukenut tätä tarkistusta erityisesti, kun otetaan huomioon, että vaadittavan enemmistön muodostamiseksi olisi tarvittu ainoastaan 19 ääntä enemmän. PPE-DE-ryhmä hyväksyy sen, ettei tarkistusta 319 voida Euroopan parlamentin työjärjestyksen nojalla jättää toisessa käsittelyssä. Tämä ei kuitenkaan muuta PPE-DE-ryhmän tästä asiasta muodostamaa kantaa.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Olen iloinen, että teollisuusvaliokunta on päässyt yhteisymmärrykseen neuvoston ja komission kanssa, minkä ansiosta puiteohjelma voidaan hyväksyä ennen vuoden loppua. Toivon, että seitsemäs puiteohjelma osoittautuu käytännössä kuudetta paremmaksi. Olen ollut yhteydessä EU:n tutkimusrahoituksen käyttäjiin ja mahdollisiin käyttäjiin, ja on käynyt ilmi, että monet, mahdollisesti enemmistö, pitää varojen käyttöön liittyvää hallinnollista taakkaa luotaantyöntävänä ja usein suhteettomana rahoituksen saamisen hyötyihin nähden.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Olemme tyytyväisiä seitsemännen puiteohjelman hyväksymiseen. Korostamme toisaalta, ettei ihmisalkioiden ja niiden kantasolujen tutkimusrahoituksesta saavutettu kompromissi vastaa kantaa, jonka PPE-DE-ryhmä muodosti kesäkuussa ennen ensimmäistä käsittelyä. Monien keskustelujen päätteeksi toimitetussa äänestyksessä ryhmän merkittävä enemmistö tuki Nieblerin ja muiden jäsenten jättämää tarkistusta 319, jolla pyrittiin asettamaan määräaika. Pahoittelemme sitä, että Euroopan parlamentti ei tukenut tätä tarkistusta erityisesti, kun otetaan huomioon, että vaadittavan enemmistön muodostamiseksi olisi tarvittu ainoastaan 19 ääntä enemmän. PPE-DE-ryhmä hyväksyy sen, ettei tarkistusta 319 voida Euroopan parlamentin työjärjestyksen nojalla jättää toisessa käsittelyssä. Tämä ei kuitenkaan muuta PPE-DE-ryhmän tästä asiasta muodostamaa kantaa.

Suhtaudumme myönteisesti komission julistukseen 6 artiklasta ja pyydämme komissiota ja sääntelykomiteaa pitämään mielessä, että lähes puolet Euroopan parlamentin jäsenistä äänesti sen puolesta, että tällä arkaluonteisella alalla sovellettaisiin suppeampaa lähestymistapaa. Kehotamme tämän vuoksi komissiota ja sääntelykomiteaa toimimaan varovaisesti seitsemännen puiteohjelman täytäntöönpanossa ja komission julistuksessa kuvaillussa menettelyssä.

 
  
  

- Busquinin mietintö (A6-0304/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Brigitte Douay (PSE), kirjallinen.(FR) Äänestin tänään seitsemänteen tutkimuksen ja kehittämisen puiteohjelmaan osallistumisen sääntöjä koskevan Busquinin mietinnön puolesta. Mietintö on osa Euroopan unionin politiikkaa, jolla edistetään tutkimusta ja täydennetään vuosia 2007–2013 koskevaa seitsemättä tutkimuksen ja kehittämisen puiteohjelmaa, jonka puolesta niin ikään äänestin.

Tällä mietinnöllä osallistumissääntöihin tehdyillä muutoksilla voidaan yksinkertaistaa ja parantaa seuraavan puiteohjelman toimintaa ja täytäntöönpanoa erityisesti pk-yritysten kohdalla, ja vastaavasti myös pk-yritysten osallistumista eurooppalaisiin tutkimusohjelmiin kannustetaan.

Mietinnössä kiinnitetään erityistä huomiota pk-yrityksiin ja vaaditaan joustavuuden lisäämistä sekä näiden yritysten erityispiirteisiin mukautettuja sääntöjä ja tarkastuksia. Olen iloinen, että Euroopan unionin rahoitusta pk-yrityksille lisätään ja että mietinnössä mainitut maksujen suorittamista koskevat määräajat ovat aiempaa kohtuullisemmat.

 
  
  

- Hasse Ferreiran mietintö (A6-0289/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Josu Ortuondo Larrea (ALDE). – (ES) Arvoisa puhemies, puhun direktiivistä, joka koskee pyroteknisten tuotteiden saattamista markkinoille. Totean aluksi äänestäneeni mietinnön puolesta, koska sillä on aidosti onnistuttu parantamaan turvallisuuteen, ympäristöön ja ihmisten terveyteen liittyviä näkökohtia sekä eurooppalaisten yritysten etujen huomioon ottamista.

Katson kuitenkin, että olemme menettäneet hyvän tilaisuuden tehdä selkeä ero kansallisissa juhlallisuuksissa tai näytöksissä, teattereissa, elokuvissa ja sen sellaisissa käytettävien ilotulitteiden ja leluissa, turvatyynyissä, ajoneuvoissa ja jopa turvavöissä käytettävien nallien välille. Teksti on mielestäni hieman sekava tältä osin. Toivon, että sitä voidaan parantaa tulevaisuudessa. Nyt äänestän mietinnön puolesta, vaikka en pidäkään sen sisältöä täysin tyydyttävänä.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE).(SK) Tarvitsemme selkeät säännöt pyroteknisten tuotteiden markkinoille, ja tämän vuoksi äänestin Joel Hasse Ferreiran mietinnön puolesta. Euroopan parlamentin työn ansiosta ammattimaiset käyttäjät hyötyvät nyt yksinkertaisemmista menettelyistä ja tuotekuvauksista, joita sovelletaan muun muassa ajoneuvojen turvatyynyihin ja turvavöihin, joissa käytetään pyrotekniikkaa. Tämän toimen ansiosta Euroopan unionin autoteollisuuden kilpailukyky voidaan säilyttää. Yhtenäinen EU:n direktiivi yhdenmukaistetuista turvallisuusvaatimuksista korvaa nyt 25 rinnakkain toimivaa kansallista hyväksyntämenettelyä. Näin poistetaan nykyinen monimutkainen lainsäädäntökehys, joka ei ole riittävän avoin ja joka muodostaa merkittävän hallinnollisen taakan yrityksille. Olen vakuuttunut siitä, että olemme ottaneet merkittävän askeleen kohti pyroteknisten tuotteiden vapaata liikkuvuutta, jonka yhteydessä korostetaan erityisesti ihmisterveyden suojelua ja yleistä turvallisuutta.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Ilotulitteiden markkinoita vaivaavat maahantuotujen tuotteiden laatuun, niiden turvalliseen käsittelyyn, turvalliseen varastointiin ja tuotanto-oloihin liittyvät ongelmat. Äänestin tämän mietinnön puolesta ja olen tyytyväinen toimiin, joilla pyritään parantamaan ilotulitteiden ja niiden käytön turvallisuutta. Aivan liian monet, erityisesti nuoret, kärsivät viallisten ilotulitteiden tai niiden virheellisen käsittelyn vuoksi syntyneistä palovammoista tai arvista.

 
  
  

- Anderssonin mietintö (A6-0324/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Emme hyväksy esittelijän väitettä, jonka mukaan on tärkeää luoda eurooppalainen sosiaaliturvan tilastointijärjestelmä. Jäsenvaltiot voivat tehdä yhteistyötä tämänkaltaisten tärkeiden tilastojen parissa ilman EU:n toimielinten väliintuloakin.

 
  
  

- Laperrouzen mietintö (A6-0305/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Jens-Peter Bonde (IND/DEM), kirjallinen. (DA) Vastalauseena Euratom-sopimukselle äänestän kaikkia niitä mietintöjä vastaan, jotka koskevat tutkimuksen ja kehittämisen puiteohjelmien tarkistamista ydinvoiman alalla.

Euratom-sopimuksen 50-vuotispäivä olisi sen sijaan nähtävä tilaisuutena tarkistaa sopimusta siten, että ainoastaan ne maat, jotka haluavat osallistua, ovat osapuolina Nizzan sopimuksen 43 artiklassa, joka koskee tiiviimpää yhteistyötä. Tällä tavoin voidaan varmistaa, että Tanskan kaltaisten jäsenvaltioiden, joissa ei ole käytössä ydinvoimaa eikä sen käyttöönottoa suunnitella, ei ole enää pakko osallistua sen rahoittamiseen.

JuniBevægelsen katsoo, että on virhe investoida ydinvoimaan tai fuusioenergiaan, koska käytettävissä on myös suuret maailmanlaajuiset aurinko- ja tuulienergiavarat, joista saadaan 30 kertaa enemmän energiaa kuin sitä maailmanlaajuisesti tarvitaan vuonna 2010, vaikka hyödyntäisimme näitä varoja vain 10-prosenttisesti. Energiapolitiikassa olisi näin ollen keskityttävä ainoastaan suunnittelemaan näiden varojen käyttöä kehittämällä ja laajentamalla edelleen jo käytössä olevaa tekniikkaa, myös tuuliturbiinien, aurinkokennojen ja aaltoenergian – ja myöhemmin vedyn – käyttöä energian siirrossa ja varastoinnissa.

 
  
  

- Riera Madurellin mietintö (A6-0379/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Lambert van Nistelrooij (PPE-DE), kirjallinen. (NL) Äänestämme paitsi tieteellistä tutkimusta koskevista puiteohjelmista myös erityisohjelmista, ja vaikka äänestyksen kohteena on parlamentin ja neuvoston välinen kompromissi puiteohjelmasta, äänestetään samalla myös erityisohjelmista yhtenä ryhmänä. Poikkeuksen muodostavat ohjelmat "Ideat", "Yhteistyö" ja "Valmiudet", joissa ei ole kantasolututkimusta koskevasta ylimääräisestä muutoksesta huolimatta muutettu parlamentin vuonna 2006 hyväksymää lausuntoa, josta on saavutettu seuraava kompromissi:

"Tietyt tutkimusalat, kuten lisääntymistarkoituksessa tehtävään ihmisen kloonaukseen liittyvä tutkimus tai tutkimus, jossa pyritään muuttamaan ihmisen geeniperimää, eivät voi saada yhteisön rahoitusta. Tämän lisäksi komissio vahvisti, että se aikoo jatkaa nykyistä käytäntöä ja olla toimittamatta sääntelykomitealle hanke-ehdotuksia, joihin kuuluu tutkimus, jolla tuhotaan ihmisalkioita, kantasolujen tuottaminen mukaan lukien. Se, että tämä tutkimusvaihe jätetään rahoituksen ulkopuolelle, ei estä yhteisöä rahoittamasta seuraavia vaiheita, joissa käsitellään ihmisalkioiden kantasoluja."

Tämän vuoksi Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä on äänestänyt näiden tarkistusten puolesta "Ideat"- ja "Valmiudet"-ohjelmien yhteydessä. "Yhteistyö"-ohjelman osalta esittelijä on kuitenkin ehdottanut vapaata äänestystä, jonka hyväksymme myös ilomielin.

 
  
  

- Guidonin mietintö (A6-0333/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Anna Hedh, Ewa Hedkvist Petersen, Inger Segelström ja Åsa Westlund (PSE), kirjallinen. (SV) Olisimme äänestäneet tarkistuksia 11, 20 ja 21 vastaan, jos niistä ei äänestettäisi ryhmänä. Koska Guidonin mietinnössä korostetaan kuitenkin suojelua ja turvallisuutta, olemme äänestäneet koko mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), kirjallinen. (EN) Äänestän tätä mietintöä vastaan lähinnä siksi, että ITER-hanke on mielestäni esimerkki "suuresta tieteestä", johon tuhlataan varoja, joista olisi enemmän hyötyä muissa tutkimuksen ja kehittämisen hankkeissa, joilla voitaisiin parantaa paljon paremmin EU:n kilpailukykyä ja energiaomavaraisuutta kuin tällä suuruudenhullulla hankkeella. Yli puolen vuosisadan ajan fuusion avulla piti luoda uusi "huominen", mutta sellaista päivää ei ole vielä nähty.

 
  
  

Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue (B6-0625/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Lydia Schenardi (NI). – (FR) Arvoisa puhemies, sen jälkeen, kun olemme nähneet hallitsemattomien muuttovirtojen patojen avautuvan EU:n rajatarkastukset poistavien Schengenin sopimusten myötä ja kun olemme nähneet maahanmuuttolainsäädännön merkittävien osien yhteisöllistämisen Amsterdamin sopimuksella, meitä kehotetaan nyt jatkamaan tällä tiellä ja siirtämään lisää toimivaltaa EU:lle siten, ettei oikeus- ja poliisiyhteistyön alalla sovelleta enää neuvoston yksimielisyyteen perustuvaa päätöksentekomenettelyä.

On ilmeistä, etteivät eurokraatit milloinkaan opi. Sen jälkeen, kun meitä on hälytetty rajavalvonnan puuttumista hyväksi käyttävien ja Euroopan unioniin pyrkivien kymmenientuhansien laittomien maahanmuuttajien saapumisesta Espanjan ja Italian rannikoille ja kun olemme katkerina havainneet EU:n voimattomuuden hoitaa tällaisia tilanteita, kuulemme nyt jäsen Cavadan jatkavan siitä, mihin jäsen Sarkozy jäi, ja ehdottavan, että siirtymälausekkeen avulla hankkiudumme eroon neuvoston yksimielisyyttä koskevasta säännöstä ja vähennämme vielä huomattavasti jäsenvaltioiden valtuuksia päättää maahanmuuttovirroistaan.

Liittovaltiomallinen Euroopan unioni ei kykene vähentämään rajat ylittävää rikollisuutta. Euroopan unionin valtioiden on päinvastoin Sveitsin esimerkin mukaisesti otettava tulevaisuus takaisin omiin käsiinsä ja suojauduttava tehokkaasti kiivasta maahanmuuttoa vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Cashman (PSE), kirjallinen. (EN) Yhdistyneen kuningaskunnan työväenpuoluetta edustavat Euroopan parlamentin jäsenet äänestivät Cavadan mietinnön puolesta ja vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen toteuttamisessa tapahtuneesta edistymisestä Euroopan unionissa laaditun Euroopan parlamentin päätöslauselman (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 ja 39 artikla) puolesta, koska tuemme kaikkia toimia, joilla parannetaan EU:n toimielinten avoimuutta ja tehokkuutta sekä niiden valmiuksia edustaa kansalaisiamme oikeus- ja sisäasioiden alalla. Vaikka olemme tyytyväisiä Euroopan parlamentin pyyntöön, jossa korostetaan, että on tärkeää aloittaa laaja keskustelu siitä, miten tehokkuutta voitaisiin tällä alalla lisätä menettelyjen ja käytännön osalta, tunnustamme ja kunnioitamme kuitenkin neuvostossa toimivien jäsenvaltioiden asemaa päätöksenteossa, joka koskee sitä, millä tavalla tätä asiaa voidaan parhaiten viedä eteenpäin. On välttämätöntä, että kaikkia menettelyllisiä päätöksiä, jotka vaikuttaisivat kansalliseen itsemääräämisvaltaan kuuluviin kysymyksiin, harkitaan laajasti ja vakavasti, ennen kuin niitä tehdään. Tällaisen keskustelun osapuolina olisi oltava kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti sekä neuvostossa työskentelevät jäsenvaltiot ja komissio.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark ja Anna Ibrisagic (PPE-DE), kirjallinen. (SV) Pahoittelemme, ettei perustuslaki voinut tulla voimaan ja että tämän vuoksi merkittävällä ja kauaskantoisella oikeus- ja sisäasioiden alalla ei voida tehdä yhteispäätöksiä.

Epäilemme kuitenkin suuresti sitä, että nykytilanne voitaisiin ratkaista siirtymävälineen avulla, minkä vuoksi olemme päättäneet äänestää lopullisessa äänestyksessä tyhjää mietinnöstä (B6-0625/2006), joka koskee vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen toteuttamisessa tapahtunutta edistymistä Euroopan unionissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Parlamenttia pyydetään arvioimaan vuosittain vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen toteuttamisessa tapahtunutta edistymistä Euroopan unionissa.

Kannatan voimakkaasti ajatusta siitä, ettei eurooppalaista hanketta pidä rajoittaa pelkästään talouden alalle ja että kaupan, pääoman ja palvelujen Euroopan unionin lisäksi on rakennettava myös kansalaisten Euroopan unioni.

On syytä panna merkille useat jo toteutetut toimet ja saavutettu merkittävä edistys. Meidän on kuitenkin tunnustettava myös se, että toimien toteuttamisvauhdin ja laajuuden on vastattava aiempaa paremmin tämän alan yleisesti tunnustettuja tarpeita.

Yksi syy siihen, ettei asiassa ole edistytty sen merkittävämmin, liittyy toimielimiin, sillä useiden päätösten perustuminen kolmanteen pilariin ja yksimielisyyden vaatimus vaikeuttavat monien tarvittavien toimien toteuttamista.

Haluan myös korostaa tämän vuoden mielestäni tärkeintä saavutusta eli oikeusperustan vahvistamista Schengenin tietojärjestelmän toiselle sukupolvelle. Mielestäni olisi toivottavaa perustaa ja ottaa SIS II -järjestelmä käyttöön mahdollisimman pian, ja komission olisi ilmoitettava parlamentille mahdollisesti ilmenevistä viivästyksistä ja niiden syistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Vaikka päätöslauselmassa tuomitaan kestämätön tilanne, jossa EU toimittaa henkilötietoja Yhdysvalloille ja joka horjuttaa kansalaisten perusoikeuksia ja perusvapauksia, käsiteltävänämme oleva päätöslauselma on osoitus parlamentin enemmistöä riivaamasta federalismin pakkomielteestä.

Sen vuoksi on tehty useita ehdotuksia oikeus- ja sisäasioiden siirtämiseksi jäsenvaltioiden ja niiden hallintoelinten suvereenista toimivallasta ylikansalliselle EU:lle. Näihin lukeutuvat ehdotus "saattaa yhteisössä voimaan poliisiyhteistyötä (myös Europolia) ja oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa (myös Eurojustia) koskevat määräykset" ja ehdotus "laajentaa parlamentin kanssa harjoitettavan yhteispäätösmenettelyn ja neuvostossa noudatettavan määräenemmistön soveltamista" maahanmuuttoasioihin.

Äänestimme näin ollen mietintöä vastaan. Lisäsyy äänestää mietintöä vastaan oli se, että parlamentin enemmistö hylkäsi ryhmäni ehdotusten sisällyttämisen päätöslauselmaan. Ehdotuksissamme pyrittiin ensinnäkin tuomitsemaan maahanmuuttajien säilöönottokeskukset, toiseksi niissä vaadittiin kaikkien siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksien suojelua koskevan YK:n yleissopimuksen noudattamista sekä kolmanneksi niissä vaadittiin rahoitusta turvapaikkajärjestelmien parantamiseen, maahanmuuttajien kotouttamiseen ja maahanmuuton taustalla olevien syiden torjumiseen säilöönotto- ja kotiinpalauttamistoimien sijasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernand Le Rachinel (NI), kirjallinen. (FR) Jos parlamentti ja Euroopan komissio ovat erehtyneet jollain alalla, niin juuri tällä niin arvokkaalla ja tavoitellulla "vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvalla alueella".

Kun Amsterdamin sopimus hyväksyttiin, tehtiin lupaus sellaisen eurooppalaisen alueen muodostamisesta, jolla kaikki vapaudet olisivat turvattuja ja jolla meitä suojeltaisiin turvattomuudelta. Kuten ennustimme, päinvastainen näkymä on toteutunut.

Rajatarkastusten poistuttua Schengenin sopimuksen nojalla sekä turvapaikka- ja viisumipolitiikan yhteisöllistämisen myötä maahanmuuttovirrat, erityisesti laittoman maahanmuuton määrä, ja turvattomuus ovat suurempia kuin koskaan, eikä koskaan aiemmin ole ollut näin monia mafia- ja rikollisryhmittymiä.

Tänään Cavadan päätöslauselmassa ehdotetaan, että jatkaisimme toimivallan luovuttamista Euroopan unionille maahanmuuttopolitiikan alalla kumoamalla neuvoston yksimielisyyttä koskevan säännön.

Jälleen kerran on todettava, ettei laitonta maahanmuuttoa ja siihen liittyviä murheellisia ihmiskohtaloita voida poistaa siirtämällä nämä kansalliseen suvereniteettiin kuuluvat valtaoikeudet Euroopan unionille. Näiden ongelmien tärkein syy liittyy jäsenvaltioiden rajatarkastusten poistamiseen. Ottakaamme rajatarkastukset uudelleen käyttöön, sillä ainoastaan siten jäsenvaltiot voivat tehokkaasti torjua laittomien maahanmuuttajien suunnatonta virtaa ja monia rajat ylittäviä rikoksia.

 
  
  

Aids (B6-0619/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Hiv/aidsin maailmanlaajuinen torjunta on hyvin kiireellinen asia, joka edellyttää laajaa kansainvälistä sitoutumista. Katsomme kuitenkin, että hiv/aids-kysymyksen tarkastelun ei pitäisi kuulua EU:n yhteistyön piiriin. Mielestämme yksittäisten EU:n jäsenvaltioiden olisi johdettava hiv/aidsin torjuntaa Maailman terveysjärjestössä WHO:ssa.

Junilistan pyrkii rajoittamaan EU:n yhteistyötä. Vastustamme sitä, että EU:lla on vaikutus- ja toimivaltaa kysymyksissä, joita jo käsitellään muissa kansainvälisissä järjestöissä.

Tämän päätöslauselman sisältö koostuu kuitenkin pääasiassa siitä, miten aidsia olisi torjuttava. Olemme tämän vuoksi päättäneet äänestää koko päätöslauselman puolesta sekä niiden tarkistusten puolesta, joilla edistetään lisääntymisterveyttä.

 
  
MPphoto
 
 

  Jules Maaten (ALDE), kirjallinen. (NL) Jotta voisimme puuttua tehokkaasti hiv:n ja aidsin leviämiseen, on äärimmäisen tärkeää kanavoida erityismäärärahoja useille alttiina oleville ihmisryhmille. Tässä yhteydessä on tärkeää ottaa kansalaisjärjestöt aktiivisesti mukaan, jotta ne voivat valvoa kansallisia viranomaisia ja vaatia niitä tilille kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanosta. Lisäksi hi-virukseen sairastuneet ihmiset on otettava mukaan politiikan laatimiseen ja heitä koskevan politiikan ytimeen. Koska hiv/aidsin torjunta on yksi maailman suurimmista haasteista, tuemme tätä päätöslauselmaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), kirjallinen. (EL) Päätöslauselmaesityksessä korostetaan nykyisiä ongelmia ja ehdotetaan menetelmiä tilanteen hoitamiseksi ja hallitsemiseksi. Sairautta ei kuitenkaan kyetä ehkäisemään ja torjumaan asianmukaisesti, mikä aiheuttaa köyhyyttä ja kurjuutta tavalliselle kansalle maissa, jotka eivät juurikaan ole kehittyneet kapitalismin mukaisesti, ja tämä johtaa hyväksikäytön laajenemiseen erityisesti luonnonrikkauksien alalla. Lisäksi sairauksien laaja levinneisyys näissä maissa muodostaa perustan hiv/aidsin maailmanlaajuiselle leviämiselle, millä on vakavia kansanterveydellisiä vaikutuksia koko maailmassa. Aids-ongelmaa koskeva peruslähestymistapa perustuu tämän poliittisen ja taloudellisen kysymyksen ratkaisemiseen kansakuntien eduksi.

Huumausaineet sekä niiden tuotantoon johtavat tieteelliset tiedot ja tekniikat ovat sosiaalista kauppatavaraa. Vastustamme toimia, joilla suojellaan monopoleja, jotka estävät kansalaisia saamasta perushyödykkeitä tai vaikeuttavat niiden saamista.

Jokaisen valtion velvollisuutena on suojella kansansa terveyttä. Tuomitsemme julkisten ja pysyvien terveydenhuoltopalvelujen korvaamisen kansalaisjärjestöillä sekä vapaaehtoiseen tarjontaan ja yksilön vastuuseen perustuvan ajattelutavan, jota markkinoidaan kansainvälisesti ratkaisuna julkisen terveydenhuollon ongelmiin. Valtioiden, joissa on terveydenhuoltojärjestelmä, on suuntauduttava toimissaan pysyvien julkisten infrastruktuurien ja palvelujen, joissa työskentelee asianmukaista ammattitaitoista henkilökuntaa, tarjoamiseen kaikissa tilanteissa ja pidettävä perusterveydenhuollon tarjoamista ensisijaisena tavoitteena. Näitä toimia voidaan tukea myös kansainvälisen rahoituksen avulla, minkä yhteydessä hallinnointivastuut osoitetaan kansainvälisille terveysjärjestöille. Lisäksi kansakuntien välille voidaan perustaa maailmanlaajuisia yhteistyö- ja tukiverkostoja.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Äänestin aidsin torjuntaa koskevan päätöslauselman puolesta. Hiv/aids ylittää valtioiden rajat, eikä sen leviämisellä ole rajoja. Se leviää säälimättömästi kaikkialla maailmassa, ja siihen sairastuu yli 450 ihmistä joka tunti – yhteensä yli 4 miljoonaa ihmistä vuosittain. Vuonna 2005 hi-virukseen sairastuneita oli 40 miljoonaa, joista noin 95 prosenttia eli kehitysmaissa, mistä aiheutui kestämätön taakka näiden maiden terveydenhuoltojärjestelmille ja ylipäänsä taloudelle. Hiv/aids on luultavasti suurin uhka vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiselle. Tieteellisen yhteisön ja lääketeollisuuden ensisijainen tavoite on mielestäni tällä hetkellä aids-rokotteen löytäminen. Jos siinä onnistuttaisiin, aids voitaisiin hävittää maailmasta kokonaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), kirjallinen. – (FR) Aids on palannut kostamaan. Belgiassa on paljastunut ennätysmäärä uusia tapauksia: 1 072 vuonna 2005. Tämä merkitsee 52 prosentin lisäystä kahdeksassa vuodessa.

Yhä harvemmat ihmiset kuolevat tautiin, ainakin Belgiassa. Aidsista on kuitenkin tullut arkipäiväinen ilmiö. Kondomien käyttäminen on kuin dieetin noudattaminen läpi vuoden; joskus siitä haluaa luopua. Meidän on näin ollen lisättävä ehkäisyyn osoitettavia voimavaroja ja korostettava alueilla, joilla uskonnolla on suuri vaikutus, että pidättäytymisvaatimukset eivät tule kyseeseen.

Tämän vuoksi allekirjoitin aidsia koskevan päätöslauselmaesityksen. Halusin kiinnittää huomiota aidsin uhreina oleviin lapsiin. Taudin vuoksi 15 miljoonaa lasta on jäänyt orvoiksi, ja näistä 12 miljoonaa pelkästään Afrikassa. Viruksen löytänyt professori Montagnier totesi, että menisi kymmenen vuotta, ennen kuin nähtäisiin infektioaallon kokonaisvaikutukset ja että sen vaikutukset väestörakenteeseen olisivat huomattavat, koska tauti pyyhkäisee pois kokonaisen nuorten aikuisten populaation.

Perjantai on kansainvälinen hiv:n ja aidsin päivä. Emme voi hukata tätä tilaisuutta, jonka yhteydessä voimme korostaa aidsin kasvavaa merkitystä. Onneksi muiden infektiotautien kuolleisuuslukujen uskotaan samanaikaisesti laskevan.

 
  
  

- Lynnen mietintö (A6-0351/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). (LT) Kannatin tämänpäiväisessä äänestyksessä mietintöä vammaisten tilanteesta laajentuneessa Euroopan unionissa: eurooppalainen toimintasuunnitelma 2006–2007. Haluan erityisesti korostaa, että on tärkeää työllistää vammaisia ja estää siten vammaisten sosiaalinen syrjäytyminen. On myös hyvin tärkeää, että mielenterveysongelmaisten ja monivammaisten saatavilla on heidän valmiuksiaan vastaavaa työtä. Tämän vuoksi on olennaista panna täytäntöön neuvoston direktiivi, jolla muodostetaan perusta työn ja ammattien alan yhtenäiselle lähestymistavalle, laatia erityisdirektiivi vammaisista ja laatia yhteinen eurooppalainen vammaisuuden määritelmä. On myös tärkeää aloittaa mahdollisimman pian vammaisten työllistämiseen liittyviä tiedotuskampanjoita sekä yhteisöjen ja työnantajien koulutus. Vammaisia työllistäville yrityksille olisi annettava julkinen tunnustus ja yhteisön hyväksyntä.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Vammaisten ja heidän perheidensä kohtaamat syrjinnän ja epäoikeudenmukaisuuden monet muodot ovat hyvin tiedossa. Vaikka asiassa on edistytty, paljon on vielä tehtävää. Yksi keskeisistä toimista on tehostaa julkisia toimia, joilla varmistetaan, että yhtäläisiä oikeuksia noudatetaan käytännössä. Julkiseen terveys-, koulutus-, sosiaaliturva- ja työllisyyspolitiikkaan tarvitaan lisää varoja, jotta voidaan varmistaa sosiaalista osallisuutta edistävien korkealuokkaisten palvelujen saatavuus ja jotta köyhyyttä ja syrjäytymistä voidaan torjua.

Tänään hyväksytyssä mietinnössä mainitaan monia aloja, joilla jäsenvaltioiden toimia voitaisiin parantaa.

Suhtaudumme myönteisesti myös parlamentin juuri hyväksymään pyyntöön laatia vammaisia koskeva erityisdirektiivi sekä ratifioida ja panna täytäntöön äskettäin hyväksytty vammaisten henkilöiden oikeuksien suojelua koskeva YK:n kansainvälinen yleissopimus. Äänestimme tämän vuoksi päätöslauselman puolesta ja toivomme, että se saa ansaitsemansa huomion.

 
  
MPphoto
 
 

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), kirjallinen. (EL) EU peittelee tarkoituksellisesti vammaisten ongelmien luokkaperusteisia syitä.

Monet eivät olisi tänään vammautuneita, jos työpaikoilla ja yrityksillä olisi käytössä asianmukaiset terveys- ja turvallisuustoimet ja jos kaikki terveydenhuoltojärjestelmät ja niihin liittyvät kuntoutuskeskukset olisivat ilmaisia eikä niihin liittyisi liiketoimintaa.

Tämän sijasta ehdotetaan vammaisten asioiden eriyttämistä terveyspalveluista entisestään samalla, kun noudatetaan orjallisesti kaukana ruohonjuuritasosta tehtyjä Maastrichtin ja Lissabonin päätöksiä.

Muutamat yksittäiset toimet vaikuttavat myönteisiltä. Niillä kuitenkin pääasiassa edistetään yksityistämistä ja pääoman maksimaalista voitontavoittelua eliminoimalla järjestelmällisesti vammaisjärjestöjen ja ruohonjuuritason järjestöjen vastarinta.

Valtioiden velvollisuutta tarjota vammaisille lapsille ilmaiset erityiskoulut, työkuntoisille työtä yhtäläisin oikeuksin sekä erityistä hoitoa ja suojelua ei mainita.

Vammaisten työllisyys mainitaan etuuksien leikkauksien yhteydessä eikä työ- ja suojeluoikeuden yhteydessä.

Oikeuksia, jotka saavutettiin entisissä sosialistimaissa ja jotka kapitalismi on vienyt mennessään, ei mainita lainkaan. Kuinka monet vammaiset kävivät tuolloin koulua ja kuinka monet nyt käyvät? Kuinka monet heistä kävivät töissä sosialismin aikana ja kuinka monet käyvät nyt?

Pääomaa kiinnostaa ainoastaan eliittien muodostaminen vammaisjärjestöihin, joita se voi ohjata kädestä pitäen.

Vammaisten on suhtauduttava epäillen puheisiin "yhtäläisistä oikeuksista" ja "syrjinnän torjumisesta", sillä niiden todellisena tavoitteena on jatkaa sosiaalipolitiikan yksityistämistä ja kaupallistamista ja aiheuttaa siten vahinkoa vammaisille ja köyhille, alimmille luokille.

Vammaisten on ryhdyttävä taistoon pääoman harjoittamaa politiikkaa vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Äänestin tämän erinomaisen mietinnön puolesta. Vammaisilla on oikeus asemaan, jossa he voivat tehdä samanlaisia yksilöllisiä valintoja ja hallita jokapäiväistä elämäänsä samalla lailla kuin terveetkin ihmiset. Tämä edellyttää selkeästi ympäristöä, jossa vammaiset voivat olla mahdollisimman itsenäisiä. Jos mietinnön suositukset pannaan täytäntöön, edistymme tässä asiassa merkittävästi.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Suhtaudun myönteisesti toimiin, joilla on tarkoitus poistaa vammaisten kohtaaman syrjinnän monet muodot.

Työllisyyden alalla vammaisten kohtaamat suurimmat esteet liittyvät työnantajajärjestöjen ennakkoluuloihin, tiedonsaantiin, viestintätekniikoihin ja julkisten kulkuneuvojen käyttöön työmatkoilla. Näiden fyysisten esteiden merkittävin seuraus on vammaisten korkea työttömyysaste.

Kannatan tämän vuoksi sekä EU:n että kansallisen tason erityistoimia, joilla osoitetaan tukea palveluihin, joilla edistetään vammaisten integroimista yhteiskuntaan, koulutusta, ammatillista koulutusta ja työmarkkinoita.

Tämän vuoksi kannatan tätä mietintöä, koska kannatan esimerkiksi vammaisten Internetiin ja erityisesti julkisten elinten Internet-sivuille pääsyn edistämistä.

On mielestäni pöyristyttävää, että Portugalin sosialistihallitus noudattaa täysin päinvastaista linjaa ehdottamalla vammaisten työkyvyttömyys- ja veroetuuksien vähentämistä vuoden 2007 valtion talousarviossa.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Vergnaud (PSE), kirjallinen. – (FR) Julkisen liikenteen sekä tieto- ja viestintätekniikan saatavuus on elintärkeää vammaisille, joilla on oikeus päästä nykyistä paremmin koulutukseen ja työmarkkinoille. Esittelijä suosittaa perustellusti "vammaisten saaman tuen laatua koskevaa eurooppalaista peruskirjaa".

Tämän vuoksi äänestin Lynnen mietinnön puolesta. Mietinnössä myös korostetaan tarvetta antaa yhteisön lainsäädäntöä, jossa säädettäisiin vammaisten oikeudesta käyttää kaikkia julkisen liikenteen muotoja samaan tapaan kuin nykyisessä lainsäädännössä säädetään vammaisista lentomatkustajista.

Meidän on murrettava ennakkoluuloja. On laadittava tiedotuskampanjoita, joilla kannustetaan työnantajia harkitsemaan ennakkoluulottomasti vammaisten palkkaamista erityisesti, kun otetaan huomioon virheelliset käsitykset tämäntyyppisen työllistämisen kustannuksista ja vammaisten työntekijöiden kyvyistä. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että yritykselle tarjotaan uusia vammaisten työntekijöiden kohtelua koskevia palveluja. Tällä tavoin ehkäisyn tasolla voidaan varmistaa työpaikkojen säilyminen ja kuntouttamisen kannalta voidaan varmistaa tuki työelämään palaamiseen ihmisille, joilla on riski vammautua työpaikalla.

 
  
  

- Castillo Veran mietintö (A6-0384/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Vaikka suhtaudumme myönteisesti toimiin, joilla on tarkoitus poistaa byrokratiaa ja yksinkertaistaa hallintoa erityisesti pk-yrityksiä varten – kunhan kyse ei ole työntekijöiden suojelemiseen tarkoitettujen nykyisten menettelyjen "yksinkertaistamisesta" – ja parantaa rahoituksen saatavuutta, pidämme tässä mietinnössä ehdotettua toimintatapaa vaarallisena.

Koulutus- ja opetusjärjestelmien sekä yritysmaailman välisen yhteyden yhä voimakkaampi korostaminen on huolestuttavaa, koska se johtaa koulutuksen kaupallistamiseen ja kansalaisten koulutuksen korvaamiseen työvoimasuuntautuneella koulutuksella. Samanaikaisesti "yrittäjyyttä" pidetään ratkaisuna EU:n työttömyysongelmiin ja yritetään saada läpi ajatusta "työllistyvyydestä", jonka perusteella valtion toimivaltaan kuuluvat alat kuuluvat yksinomaan yksilön vastuulle ja joka näin ollen on ristiriidassa niin sanotun Euroopan perustuslakiluonnoksen kanssa. Samaa voidaan sanoa eläkeiän nostamisen "välttämättömyydestä", jonka yhteydessä horjutetaan työntekijöiden oikeuksia ja niiden nuorten oikeuksia, jotka etsivät työtä yhä niukemmilla työmarkkinoilla.

Lisäksi yksityisten ja julkisten tahojen välisiä kumppanuuksia pidetään hyvin tärkeinä. Nämä kumppanuudet ovat säännönmukaisesti tapa tarjota yksityiselle sektorille hopealautaselta monia tärkeitä aloja, jotka sosiaalisen luonteensa vuoksi kuuluvat julkiselle sektorille. Tämän vuoksi äänestimme mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen. – (FR) Mihin del Castillo Veran mietinnöllä pyritään? Houkuttelevan otsikon "Aika kiristää tahtia – yrittäjyyttä ja kasvua edistävän Euroopan luominen" alta paljastuu parlamentille hyvin tyypillinen luettelo itsestäänselvyyksistä ja periaatteista. Jotkin niistä ovat hyvinkin käyttökelpoisia, kuten pienten ja keskisuurten yritysten edistäminen tai byrokratian karsiminen, mutta niitä ei ole koskaan toteutettu käytännössä yhteisön lainsäädännössä. Toiset itsestäänselvyydet ja periaatteet – yksisilmäinen vapaan kaupan korostaminen, äärimmilleen viety kilpailu, eurooppalaisen ulottuvuuden jatkuva laajentaminen ja niin edelleen – ovat nimenomaan ratkaistavinamme olevien ongelmien syitä.

Mietinnön lopussa on sen valaisevin osa, joka koostuu kolmen sivun viitetiedoista, jotka muodostavat ainakin kolmasosan koko tekstistä. Niihin sisältyy luettelo, joka ei luultavasti ole edes tyhjentävä, mietinnössä lainatuista asiakirjoista, mikä merkitsee kaikkea muuta kuin luvattua vauhdin lisäämistä. Ne symbolisoivat ennen kaikkea sitä sanatulvaa, jota Euroopan unionin toimielimet tuottavat kasvun ja työllisyyden aiheista peitelläkseen vastuutaan Euroopan unionin katastrofaalisesta sosiaalisesta ja taloudellisesta tilanteesta.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Tuin tätä erinomaista mietintöä, joka tarjoaa EU:lle tavan käsitellä menestyksekkäästi maailmanmarkkinoiden kilpailua. EU voi hyötyä kansainvälisestä kilpailusta, joka edistää innovaatio- ja tutkimustoimintaa.

Tämän vuoksi EU:n on ohjattava kaikki toimensa yrittäjähengen edistämiseen erityisesti pk-yrityksissä. Tämä johtuu siitä, että

- pk-yritykset ovat keskeisessä asemassa Euroopan unionin taloudessa ja vaikuttavat vahvaan ja kestävään kasvuun,

- pk-yrityksiin syntyy noin 95 prosenttia uusista työpaikoista,

- pk-yritykset voivat toimia tehokkaana yhteytenä korkeakoulujen ja liikemaailman välillä,- pk-yritykset takaavat tärkeän yhteyden tuotannon todellisuuden ja sen alueellisen ulottuvuuden välillä ja mahdollistavat näin ollen liiketoimintojen uudelleensijoittamisen ilmiön nujertamisen ja hallitsemisen.

Huolimatta pk-yritysten tällaisesta perusluonteisesta panoksesta talouskasvuun, niiden toimintaa haittaavat monet esteet.

Pk-yritysten suurimpiin esteisiin kuuluvat välilliset työvoimakustannukset. Pk-yritykset eivät luo työpaikkoja usein siksi, etteivät ne pysty vastaamaan niihin liittyvistä hallinnollisista velvoitteista. Pk-yritysten haittana on myös byrokratia pääomamarkkinoille, yhteisön ohjelmiin ja rakennerahastoihin pääsyn osalta.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Äänestysselitykset ovat päättyneet.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö