Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 30 november 2006 - BrusselUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Farmaceutische werkzame bestanddelen (schriftelijke verklaring): zie notulen
 4.Aids
 5.Situatie van personen met een handicap in de uitgebreide Europese Unie: Europees Actieplan 2006-2007
 6.Tijd voor een hogere versnelling: Een Europa van ondernemerschap en groei tot stand brengen
 7.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 8.Stemmingen
  8.1.Harmonisatie van technische voorschriften en administratieve procedures op het gebied van de burgerluchtvaart (stemming)
  8.2.Vaststelling van de technische voorschriften voor binnenvaartschepen (stemming)
  8.3.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EG/Kaapverdië (stemming)
  8.4.Garantie van de Gemeenschap aan de Europese Investeringsbank (stemming)
  8.5.Wijziging van artikel 139 van het Reglement, overgangsbepaling met betrekking tot de taalregeling (stemming)
  8.6.Oprichting van een Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (stemming)
  8.7.Bureau voor de grondrechten (Activiteiten bedoeld in titel VI van het EU-Verdrag) (stemming)
  8.8.Toetreding van Bulgarije (stemming)
  8.9.Toetreding van Roemenie (stemming)
  8.10.Zevende kaderprogramma voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013) (stemming)
  8.11.Regels voor deelname aan het zevende kaderprogramma van de EG (2007-2013), verspreiding van de onderzoeksresultaten (stemming)
  8.12.Pyrotechnische artikelen (stemming)
  8.13.Europees systeem van geïntegreerde statistieken van de sociale bescherming (ESSOBS) (stemming)
  8.14.Regels voor deelname aan het zevende kaderprogramma van de EGAE (2007-2011), verspreiding van de onderzoeksresultaten (stemming)
  8.15.Specifiek programma "Mensen" (7e kaderprogramma voor OTOD, 2007-2013) (stemming)
  8.16.Specifiek programma "Ideeën" (7e kaderprogramma voor OTOD, 2007-2013) (stemming)
  8.17.Specifiek programma "Capaciteiten" (7e kaderprogramma voor OTOD, 2007-2013) (stemming)
  8.18.Specifiek programma "Samenwerking" (7e kaderprogramma voor OTOD, 2007-2013) (stemming)
  8.19.Specifiek programma dat door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek door middel van eigen acties moet worden uitgevoerd (7e kaderprogramma voor OTOD, 2007-2013) (stemming)
  8.20.Specifiek programma dat door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek door middel van eigen acties moet worden uitgevoerd (7e kaderprogramma voor nucleair onderzoek en opleiding, 2007-2011) (stemming)
  8.21.Specifiek programma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (7e kaderprogramma voor onderzoek en opleiding, 2007-2011) (stemming)
  8.22.Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (stemming)
  8.23.aids (stemming)
  8.24.Situatie van personen met een handicap in de uitgebreide Europese Unie: Europees Actieplan 2006-2007 (stemming)
  8.25.Tijd voor een hogere versnelling: Een Europa van ondernemerschap en groei tot stand brengen (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 11.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 12.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 13.Onderbreking van de zitting
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (242 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (557 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid