Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 30. novembra 2006 - BruselRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3.Farmaceuticky účinné látky (písomné vyhlásenie): pozri zápisnicu
 4.AIDS
 5.Situácia ľudí so zdravotným postihnutím v rozšírenej Európskej únii: Európsky akčný plán 2006 - 2007
 6.Čas zaradiť vyššiu rýchlosť - vytváranie Európy podnikania a rastu
 7.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 8.Hlasovanie
  8.1.Harmonizácia technických požiadaviek a správnych postupov v oblasti civilného letectva (hlasovanie)
  8.2.Technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy (hlasovanie)
  8.3.Dohoda o partnerstve v oblasti rybného hospodárstva medzi ES a Kapverdskou republikou (hlasovanie)
  8.4.Záruka Spoločenstva Európskej investičnej banke (hlasovanie)
  8.5.Zmena a doplnenie článku 139 rokovacieho poriadku (hlasovanie)
  8.6.Agentúra Európskej únie pre základné práva (hlasovanie)
  8.7.Agentúra pre základné práva, činnosti uvedené v Hlave VI Zmluvy o Európskej únii (hlasovanie)
  8.8.Pristúpenie Bulharska (hlasovanie)
  8.9.Pristúpenie Rumunska (hlasovanie)
  8.10.Činnosti v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračné činnosti (2007-2013, 7. rámcový program) (hlasovanie)
  8.11.Pravidlá účasti na 7. rámcovom programe ES (2007 - 2013), šírenie výsledkov výskumu (hlasovanie)
  8.12.Umiestňovanie pyrotechnických výrobkov na trh (hlasovanie)
  8.13.Európsky systém integrovanej štatistiky sociálnej ochrany (ESSPROS) (hlasovanie)
  8.14.Pravidlá účasti na 7. rámcovom programe Euratomu (2007 - 2011), šírenie výsledkov výskumu (hlasovanie)
  8.15.Osobitný program "Ľudia" 2007 - 2013 (7. rámcový program ES v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností) (hlasovanie)
  8.16.Osobitný program "Myšlienky" 2007 - 2013 (7. rámcový program ES v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností) (hlasovanie)
  8.17.Osobitný program "Kapacity" 2007 - 2013 (7. rámcový program ES v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností) (hlasovanie)
  8.18.Osobitný program "Spolupráca" (siedmy rámcový program v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností, 2007 - 2013) (hlasovanie)
  8.19.Osobitný program, ktorý sa má vykonať prostredníctvom priamych akcií Spoločného výskumného centra (Siedmy rámcový program v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností, 2007 - 2013) (hlasovanie)
  8.20.Osobitný program, ktorý sa má vykonávať prostredníctvom priamych akcií Spoločného výskumného centra (siedmy rámcový program v oblasti jadrového výskumu a vzdelávania, 2007 - 2011) (hlasovanie)
  8.21.Osobitný program Euratomu 2007-2011 (7. rámcový program v oblasti jadrového výskumu a vzdelávania) (hlasovanie)
  8.22.Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (hlasovanie)
  8.23.AIDS (hlasovanie)
  8.24.Situácia ľudí so zdravotným postihnutím v rozšírenej Európskej únii: Európsky akčný plán 2006 - 2007 (hlasovanie)
  8.25.Čas zaradiť vyššiu rýchlosť - vytváranie Európy podnikania a rastu (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 11.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 12.Termíny nasledujúcich schôdzí: pozri zápisnicu
 13.Prerušenie zasadania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (305 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia