Ευρετήριο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
PDF 648k
Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2006 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3. Ενεργά συστατικά των φαρμάκων (γραπτή δήλωση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4. AIDS
 5. Η κατάσταση των ατόμων με αναπηρία στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση: ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης 2006-2007
 6. Ώρα να ανεβάσουμε ταχύτητα - Δημιουργώντας μια Ευρώπη επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης
 7. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8. Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1. Εναρμόνιση τεχνικών κανόνων και διοικητικών διαδικασιών στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας (ψηφοφορία)
  8.2. Τεχνικές προδιαγραφές για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ψηφοφορία)
  8.3. Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΚ/Πράσινου Ακρωτηρίου (ψηφοφορία)
  8.4. Κοινοτική εγγύηση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ψηφοφορία)
  8.5. Μεταβατική ρύθμιση για το γλωσσικό καθεστώς (ψηφοφορία)
  8.6. Ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)
  8.7. Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (δραστηριότητες σχετικές με τον τίτλο VΙ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση) (ψηφοφορία)
  8.8. Προσχώρηση της Βουλγαρίας (ψηφοφορία)
  8.9. Προσχώρηση της Ρουμανίας (ψηφοφορία)
  8.10. Δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007-2013) (ψηφοφορία)
  8.11. Κανόνες συμμετοχής στο έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο της ΕΚ (2007-2013), διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων (ψηφοφορία)
  8.12. Διάθεση στην αγορά ειδών πυροτεχνίας (ψηφοφορία)
  8.13. Ευρωπαϊκό σύστημα ολοκληρωμένων στατιστικών κοινωνικής προστασίας (ESSPROS) (ψηφοφορία)
  8.14. Κανόνες συμμετοχής στο έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο της ΕΚΑΕ (2007-2011), διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων (ψηφοφορία)
  8.15. Ειδικό πρόγραμμα «Άνθρωποι» 2007-2013 (έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο ΕΤΑΕ της ΕΚ) (ψηφοφορία)
  8.16. Ειδικό πρόγραμμα «Ιδέες» 2007-2013 (έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο ΕΤΑΕ της ΕΚ) (ψηφοφορία)
  8.17. Ειδικό πρόγραμμα «Ικανότητες» 2007-2013 (έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο ΕΤΑΕ της ΕΚ) (ψηφοφορία)
  8.18. Ειδικό πρόγραμμα «Συνεργασία» 2007-2013 (έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο ΕΤΑΕ της ΕΚ) (ψηφοφορία)
  8.19. Ειδικό πρόγραμμα 2007-2013 που θα υλοποιηθεί με άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών (έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο ΕΤΑΕ της ΕΚ) (ψηφοφορία)
  8.20. Ειδικό πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί με άμεσες δράσεις από το Κοινό Κέντρο Ερευνών 2007-2011 (έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης της ΕΚΑΕ) (ψηφοφορία)
  8.21. Ειδικό πρόγραμμα της ΕΚΑΕ 2007-2011 (έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης) (ψηφοφορία)
  8.22. Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (ψηφοφορία)
  8.23. AIDS (ψηφοφορία)
  8.24. Η κατάσταση των ατόμων με αναπηρία στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση: ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης 2006-2007 (ψηφοφορία)
  8.25. Ώρα να ανεβάσουμε ταχύτητα – Δημιουργώντας μια Ευρώπη επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης (ψηφοφορία)
 9. Αιτιολογήσεις ψήφου
 10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12. Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13. Διακοπή της συνόδου


  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. VIDAL-QUADRAS
Αντιπροέδρου

 
1. Έναρξη της συνεδρίασης
  

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00)

 

2. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

3. Ενεργά συστατικά των φαρμάκων (γραπτή δήλωση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

4. AIDS
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με το AIDS.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, Επιτροπή. (CS) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί, σε γενικές γραμμές, αξιόλογη πρόοδος στο θέμα της καταπολέμησης της επιδημίας HIV/AIDS, περιλαμβανομένης της καλύτερης πρόσβασης σε αποτελεσματική θεραπεία και σε προγράμματα πρόληψης. Μολαταύτα, ο αριθμός των ανθρώπων που μολύνονται με τον ιό HIV ή πεθαίνουν από AIDS εξακολουθεί να αυξάνεται. Στο τέλος του 2006, υπολογίζεται ότι περίπου 40 εκατομμύρια άνθρωποι θα έχουν μολυνθεί με HIV, ήτοι 2,6 εκατομμύρια περισσότεροι από ό,τι στο τέλος του 2004. Εκτιμάται ότι το 2006 ο αριθμός των νέων κρουσμάτων HIV ήταν 4,3 εκατομμύρια άνθρωποι, ενήλικες και παιδιά, ήτοι 400 000 περισσότερα από ό,τι πριν από δύο χρόνια.

Η νοτίως της Σαχάρας Αφρική εξακολουθεί να κατέχει την πρώτη θέση όσον αφορά αυτή την επιδημία. Πάνω από το 63% του συνόλου των ενηλίκων που έχουν μολυνθεί με HIV ζουν σήμερα σε χώρες της νοτίως της Σαχάρας Αφρικής, και το 33% αυτών στη Νότιο Αφρική. Η μεγαλύτερη αύξηση τα τελευταία δύο χρόνια παρατηρήθηκε στην Ανατολική Ασία, την Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, όπου ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί με HIV αυξήθηκε κατά 21%. Η συνεχής αύξηση του αριθμού νέων κρουσμάτων στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, μαζί με τα αποτελέσματα ερευνών του Ευρωβαρόμετρου του 2005, καταδεικνύουν ότι τα επίπεδα της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τις επιδημίες στην ΕΕ και τις γειτονικές χώρες πρέπει να αυξηθούν επειγόντως και ότι τα προγράμματα πρόληψης σε αυτό το πεδίο πρέπει να ενισχυθούν. Η στρατηγική που κατήρτισε η Επιτροπή το 2005 επικεντρώθηκε στην προτεραιότητα της ενίσχυσης της πρόληψης, της θεραπείας και της ιατρικής περίθαλψης σε ορισμένες περιοχές.

Παρά τα ανησυχητικά αυτά νούμερα, σημειώθηκε μείωση των κρουσμάτων του AIDS σε ορισμένες χώρες της Αφρικής και της Καραϊβικής και σε ορισμένες περιοχές της νότιας Ασίας. Είναι δυνατόν να αντιστραφεί αυτή η τάση. Σήμερα υπάρχουν περισσότερες γυναίκες στον κόσμο που είναι μολυσμένες με τον ιό HIV από ποτέ άλλοτε. Το 2006, ο αριθμός των μολυσμένων γυναικών έφτασε τα 17,7 εκατομμύρια, δηλαδή ένα εκατομμύριο περισσότερα κρούσματα από ό,τι τα δύο τελευταία χρόνια. Η κατάσταση στις νοτίως της Σαχάρας αφρικανικές χώρες είναι ακόμη χειρότερη. Οι γυναίκες αποτελούν το 60% των ενηλίκων ηλικίας 15 ετών και άνω που πάσχουν από HIV. Πέρα από τους βιολογικούς παράγοντες και από το γεγονός ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι πολύ πιο ευάλωτα στη μόλυνση με τον ιό HIV, κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες που προκύπτουν από την έλλειψη ισότητας μεταξύ των φύλων και την παραμέληση των δικαιωμάτων τους διαδραματίζουν επίσης κάποιο ρόλο. Τα ίσα δικαιώματα για τις γυναίκες είναι μια βασική κοινωνική πρόκληση και μια ουσιαστική προϋπόθεση για τη δίκαιη ανάπτυξη και τη βελτίωση της πρόληψης του HIV. Προκειμένου τα κορίτσια και οι γυναίκες σε όλο τον κόσμο να μπορέσουν να αποκτήσουν πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, πρέπει να ενισχυθούν οι υπηρεσίες υγείας στις αναπτυσσόμενες χώρες προκειμένου να εδραιωθούν η εθελοντική συμβουλευτική, οι ιατρικές εξετάσεις, η υγειονομική περίθαλψη και υποστήριξη, στο πλαίσιο ενός συνολικού πακέτου.

Η πρόσβαση σε φάρμακα και υγειονομική περίθαλψη έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, αν και στις περισσότερες χώρες βρισκόταν αρχικά σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Χάρη στην αυξημένη παροχή αντιρετροϊκής αγωγής, περίπου 2 εκατομμύρια ζωές έχουν σωθεί σε τέσσερα σχεδόν χρόνια και ακόμη και σε χώρες της νοτίως της Σαχάρας Αφρικής, περίπου 8 000 άτομα έχουν λάβει θεραπευτική αγωγή. Εντούτοις, παρά την ευπρόσδεκτη αυτή πρόοδο, η κατάσταση προκαλεί ανησυχία, και η διεθνής κοινότητα χρειάζεται να αφιερώσει περισσότερη προσοχή στο θέμα αυτό.

Η Επιτροπή προετοιμάζει εντατική βοήθεια, για τις χώρες εταίρους στην Αφρική και αλλού, η οποία εστιάζεται στην καταπολέμηση της επιδημίας μέσω της ενοποίησης της πρόληψης, της θεραπείας και της περίθαλψης. Το HIV/AIDS δεν είναι ένα πρόβλημα που μπορεί να εξεταστεί μεμονωμένα, καθώς υπογραμμίζει όλα τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αναπτυσσόμενες χώρες, ήτοι την περιορισμένη πρόσβαση σε βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, την έλλειψη ισότητας μεταξύ των φύλων, την άνιση κατανομή των πόρων, την αναποτελεσματική δημόσια διοίκηση, και τα χαμηλά επίπεδα οικονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης. Το HIV/AIDS συνδέεται στενά με τη φυματίωση και την ελονοσία, που είναι επίσης μεταδοτικές ασθένειες που σχετίζονται με τη φτώχεια. Το HIV/AIDS μπορεί να καταπολεμηθεί επιτυχώς μόνο αν οι χώρες εταίροι δώσουν τη μάχη εναντίον του στο πλαίσιο προσπαθειών για τη μείωση της φτώχειας.

Η κύρια αρχή που διέπει το ευρωπαϊκό πολιτικό πλαίσιο, το οποίο εγκρίθηκε το 2004, και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για την Αντιμετώπιση του ιού HIV/AIDS, της ελονοσίας και της φυματίωσης, που εγκρίθηκε το επόμενο έτος, είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στον ιό HIV. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης πρέπει να υλοποιείται και να συντονίζεται από την Επιτροπή, τόσο σε επίπεδο κράτους όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι χώρες εταίροι είναι πράγματι εκείνες που βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή θέση να αποφασίσουν ποιος είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος διανομής των πόρων με αποδοτικό, δίκαιο και διαφανή τρόπο μεταξύ των διαφόρων πρωτοβουλιών.

Με το πέρασμα των ετών, η Επιτροπή αυξάνει συνεχώς τους πόρους που διαθέτει για την καταπολέμηση του ιού HIV/AIDS σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδιαίτερα στην Αφρική, όπου βοηθά τις χώρες εταίρους μέσω δημοσιονομικής στήριξης στις προσπάθειές τους να αντιμετωπίσουν τους διαρθρωτικούς παράγοντες που αποτελούν τα θεμέλια της επιδημίας του HIV, όπως οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και η κρίση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα της υγείας. Μεταξύ άλλων πρωτοβουλιών, η Επιτροπή έχει επίσης επενδύσει ένα σημαντικό ποσό χρημάτων. 522 εκατ. ευρώ, κατανεμημένα σε περίοδο πέντε ετών, διατέθηκαν για την καταπολέμηση του HIV/AIDS στις αναπτυσσόμενες χώρες από το Παγκόσμιο Ταμείο για την καταπολέμηση του HIV/AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας. Κατά τη διάρκεια του 2006, ο ρόλος της Επιτροπής στο Παγκόσμιο Ταμείο επιβεβαιώθηκε πλήρως από το γεγονός ότι το συμβούλιο εξέλεξε ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέση του Αντιπροέδρου του Ταμείου.

Η Επιτροπή ηγείται παραδοσιακά των προσπαθειών για τη βελτίωση της πρόσβασης σε αντιρετροϊκά φάρμακα στις αναπτυσσόμενες χώρες και για τη διασφάλιση της πλήρους διαθεσιμότητας θεραπείας και πρόσβασης στην πρόληψη για όσους τις έχουν ανάγκη μέχρι το 2010, και έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη μείωση του κόστους των φαρμακευτικών προϊόντων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, σημειώθηκε μείωση μέχρι και 98%, η οποία επιτεύχθηκε μέσω της εισαγωγής ενός μηχανισμού διαφοροποίησης τιμών που επιτρέπει στις αναπτυσσόμενες χώρες να πληρώνουν λιγότερα για φάρμακα που είναι κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ενώ παράλληλα προστατεύει τους κατασκευαστές από την επανεισαγωγή των προϊόντων αυτών σε ανοιχτές αγορές όπου μπορούν να πραγματοποιηθούν κέρδη.

Επίσης στο πλαίσιο του ΠΟΕ, η Επιτροπή βοηθά τις φτωχότερες χώρες, όπου η ικανότητα παραγωγής είναι περιορισμένη, να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και να εισάγουν γενόσημα φάρμακα που παράγονται με υποχρεωτικές άδειες. Η Επιτροπή έχει αυξήσει επίσης τις επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη εμβολίων και άλλων μέσων πρόληψης, όπως τα μικροβιοκτόνα, με σκοπό τη διεύρυνση του υφιστάμενου φάσματος των μηχανισμών πρόληψης του HIV. Η Επιτροπή θα συνεχίσει αυτές τις προσπάθειες προκειμένου να καταστήσει μέχρι το 2010 την πρόληψη και την θεραπεία πλήρως διαθέσιμες σε όσους τις χρειάζονται.

Όπως ανέφεραν οι προηγούμενοι ομιλητές, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, ανέλαβαν να καταπολεμήσουν την πανδημία του HIV/AIDS μέσω μιας σειράς μέτρων που αποσκοπούν στην πρόληψη, τη θεραπεία, την υποστήριξη και τη φροντίδα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο απώτατος στόχος για μια γενιά χωρίς AIDS είναι ανέφικτος χωρίς σταθερή πολιτική δέσμευση, ενημερωμένη ηγεσία και αυξημένους πόρους σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Αντιμετωπίζουμε μια τεράστια πρόκληση: να σημειώσουμε περαιτέρω πρόοδο στον αγώνα κατά του HIV/AIDS και να εξασφαλίσουμε ότι μέχρι το 2010 η πρόληψη και η θεραπεία θα είναι πλήρως διαθέσιμες σε όσους τις έχουν ανάγκη. Χρειαζόμαστε επειγόντως μια πιο ισορροπημένη στρατηγική που θα αποσκοπεί στην αύξηση της πρόληψης και της θεραπείας και θα εξασφαλίζει την πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή θεραπεία, ειδικότερα όσον αφορά τα κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας φάρμακα δεύτερου επιπέδου. Πρέπει, ως εκ τούτου, να κινητοποιήσουμε την πολιτική βούληση γι’ αυτό στην Ευρώπη. Πρέπει να συνεργαστούμε πιο στενά με τη φαρμακευτική βιομηχανία, εστιάζοντας στην ανάπτυξη νέων μεθόδων πρόληψης, και ειδικότερα μικροβιοκτόνων, οι οποίες θα παράσχουν καλύτερη πρόληψη για τις γυναίκες και θα εξασφαλίζουν ότι τα νέα φάρμακα έχουν πιο προσιτή τιμή. Η φαρμακευτική βιομηχανία πρέπει να ενθαρρυνθεί να διεξάγει έρευνα και να αναπτύξει εμβόλια και άλλα προϊόντα για την καταπολέμηση του HIV/AIDS. Τέλος, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι χώρες εταίροι θα λαμβάνουν μακροπρόθεσμη αξιόπιστη χρηματοδότηση για την υποστήριξη της καταπολέμησης της επιδημίας του HIV/AIDS.

Εν προκειμένω, η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να εργάζεται, σε ευρύτερη κλίμακα, με τη βοήθεια των χρηματοδοτικών μέσων τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, περιλαμβανομένου του Παγκόσμιου Ταμείου για την καταπολέμηση του HIV/AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας. Χρειαζόμαστε ισχυρή στήριξη και συνεργασία από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ωστόσο, περιλαμβανομένου του Κοινοβουλίου, καθώς αυτά είναι υπεύθυνα για την ετήσια κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων. Στην καταπολέμηση του HIV/AIDS, έχουμε την ευκαιρία να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα, αλλά αυτό απαιτεί πολιτική βούληση. Η Επιτροπή πιστεύει σθεναρά ότι οι απώτατοι στόχοι, ήτοι μια γενιά χωρίς AIDS και η διάθεση θεραπείας και περίθαλψης σε όλους όσοι τις χρειάζονται, είναι εφικτοί. Προσβλέπω στη συνεργασία με το Κοινοβούλιο για την επίτευξη αυτών των στόχων.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  John Bowis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (ΕΝ) Καθώς πλησιάζουμε πάλι την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS, αποτίνουμε φόρο τιμής, θυμόμαστε φίλους και αποφασίζουμε να κάνουμε περισσότερα. Είναι ημέρα μνήμης των 25 χρόνων του AIDS. Θυμόμαστε τους 25 εκατομμύρια συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν πεθάνει από το AIDS και συλλογιζόμαστε τα 40 εκατομμύρια που ζουν με το AIDS. Πολλοί από αυτούς κατοικούν στην Ευρώπη και πολλοί στις γειτονικές ανατολικές χώρες, όπως στη Ρωσία, στο Καλίνινγκραντ και την Κεντρική Ασία, αλλά τα δύο τρίτα κατοικούν στη Νοτίως της Σαχάρας Αφρική.

Εμείς στον Βορρά έχουμε υποσχεθεί την υποστήριξή μας. Έχουμε διαθέσει χρήματα για αυτό και όμως, υπερβολικά συχνά, αποτύχαμε πάλι. Η επιστήμη προοδεύει αλλά δεν είμαστε ακόμη αποτελεσματικοί. Μόνο το 5% των οροθετικών παιδιών λαμβάνουν ιατρική βοήθεια. Λιγότερα από το 10% των 15 εκατομμυρίων ορφανών με AIDS λαμβάνουν οικονομική βοήθεια. Κάθε χρόνο έχουμε ένα ψήφισμα. Ένα ψήφισμα είναι δύο πράγματα: μια μορφή λέξεων και καλών προθέσεων ή αποφασιστικότητα να επιτύχουμε τους σκοπούς αυτούς.

Πρέπει να επενδύσουμε σε έρευνα και κλινικές δοκιμές για την κατασκευή εμβολίων κατά του AIDS. Πρέπει να επενδύσουμε στην παροχή υπηρεσιών και την εκπαίδευση για φάρμακα και θεραπείες, στις μητέρες και στα παιδιά, σε εκστρατείες πρόληψης, σε επαγγελματίες υγείας και πρόνοιας και σε ομάδες υποστήριξης ΜΚΟ. Πρέπει να ρίξουμε όλα τα εμπόδια για να εκπληρώσουμε τον στόχο του ΟΗΕ για καθολική πρόσβαση σε υπηρεσίες, θεραπεία και περίθαλψη έως το 2010, όπως είπε ο κ. Επίτροπος. Το έτος 2010 δεν είναι μακριά, αλλά εμείς είμαστε.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Glenys Kinnock, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η χρηματοδότηση για την πρόληψη του HIV/AIDS ακόμη υπολείπεται κατά πολύ του στόχου, υπολειπόμενη κατά περίπου 12 δισ. δολάρια. Για αυτόν τον λόγο, όπως είπε ο κ. Επίτροπος, υπάρχει επείγουσα ανάγκη για περισσότερη δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση για να αντιμετωπίσουμε τις ανεπάρκειες.

Δεν υπάρχει μοναδική πανάκεια για την εξάλειψη του HIV αλλά πρέπει να υπάρξει περισσότερη εκπαίδευση και περισσότερη χρηματοδότηση όσον αφορά την έρευνα για εμβόλια και μικροβιοκτόνα, τα οποία ανέφερε ο κ. Επίτροπος. Η κατασκευή ενός κολπικού μικροβιοκτόνου πρέπει να αποτελεί άμεση προτεραιότητά μας, και προβλέπεται ότι αυτό μπορεί να εξελιχθεί και να χρησιμοποιείται μέσα σε πέντε χρόνια. Είναι ο μοναδικός τρόπος να έχουν οι γυναίκες πραγματικό έλεγχο της γενετήσιας υγείας τους. Είναι μια μέθοδος η οποία δεν προϋποθέτει τη συναίνεση του συντρόφου.

Επιπροσθέτως, οι θεραπείες του AIDS στον αναπτυσσόμενο κόσμο δεν θα είναι, και δεν μπορούν να είναι, βιώσιμες εκτός αν υπάρξει προμήθεια των νεότερων εκδοχών των γενόσημων φαρμάκων, που χρειάζονται ολοένα και περισσότερο καθώς οι ανθεκτικές στα φάρμακα περιπτώσεις του HIV/AIDS είναι συχνότερες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πιο τολμηροί στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας πίσω από τα οποία εξακολουθούν να κρύβονται οι φαρμακευτικές εταιρείες, καθιστώντας το κόστος της θεραπείας απλησίαστο σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες σύμφωνα με τα συστήματα υγείας τα οποία ανέφερε ο συνάδελφός μου κ. Bowis.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgs Andrejevs, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (LV) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Špidla, χαίρομαι που η Επιτροπή αφιέρωσε το πρώτο τμήμα αυτής της ανακοίνωσης στην ανάγκη συμπερίληψης της κοινωνίας των πολιτών σε όλες τις πτυχές της καταπολέμησης αυτής της επιδημίας. Αυτό συνάδει με την απαίτηση που διατυπώθηκε στις δηλώσεις του Δουβλίνου και του Βίλνιους. Η πληροφόρηση και η παροχή κατάλληλων υπηρεσιών από εύκολα προσβάσιμα κέντρα υποστήριξης, τα οποία διαχειρίζονται μη κυβερνητικές οργανώσεις, σε ομάδες κινδύνου στην κοινωνία που έχουν προσβληθεί από HIV μπορούν να επιβραδύνουν σημαντικά την εξάπλωση του AIDS σε μια χώρα. Ως εισηγητής, είμαι προβληματισμένος από το γεγονός ότι σε αρκετά νέα κράτη μέλη η συνέχεια της ύπαρξης τέτοιων κέντρων υποστήριξης απειλείται άμεσα επί του παρόντος ως αποτέλεσμα της έλλειψης οικονομικών πόρων. Απ’ ό,τι φαίνεται, πριν από την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κέντρα αυτά λάμβαναν πολυμερή χρηματοδοτική στήριξη από διάφορα υφιστάμενα ταμεία και οργανισμούς, μεταξύ των οποίων και ορισμένα έξω από την Ευρώπη, τα οποία τώρα, μετά την προσχώρηση των χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρούν ότι η φιλεύσπλαχνη αποστολή τους έφτασε στο τέλος της. Παρά τη δέσμευση του Υπουργού Υγείας, που διατυπώθηκε στη δήλωση του Βίλνιους, ότι θα χρησιμοποιήσει εθνικά χρηματοδοτικά μέσα καθώς και πόρους της ΕΕ, περιλαμβανομένων των Διαρθρωτικών Ταμείων, στον αγώνα κατά του AIDS, αυτό δεν συμβαίνει στην πράξη σε αρκετά κράτη μέλη. Σε σχέση με τα Διαρθρωτικά Ταμεία, οι επικεφαλής των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών επισημαίνουν την αδυναμία εξασφάλισης συγχρηματοδότησης. Νομίζω ότι τόσο τα κράτη μέλη όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λύσουν αυτό το ζήτημα επειγόντως. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Hélène Aubert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ορθώς επισημάνατε ότι, παρά την ελάχιστη ακόμη πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα της πρόσβασης στην περίθαλψη, η ασθένεια δυστυχώς δεν υποχωρεί. Αντιθέτως: κυρίως στις χώρες μας, η επιδημία έχει μάλλον κερδίσει έδαφος. Εκφράζουμε επομένως την ικανοποίησή μας για τη συναίνεση που διαμορφώνεται στο Κοινοβούλιο σχετικά με την ανάγκη της απαραίτητης επανεξέτασης της συμφωνίας TRIPS για την πρόσβαση στα φάρμακα, εφόσον οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο του γύρου της Ντόχα, δεν επιτρέπουν δυστυχώς επί του παρόντος μια πραγματική πρόσβαση στα φθηνά φάρμακα.

Τούτου λεχθέντος, το πρόβλημα του AIDS δεν αποτελεί μόνο πρόβλημα χρηματοδότησης και πρόσβασης στα φάρμακα. Μπορεί μάλιστα να ειπωθεί ότι η έμφαση που δίδεται στην πρόσβαση στα φάρμακα, έχει αναμφίβολα επισκιάσει την ανάγκη αδιάλειπτης προώθησης της πρόληψης, η οποία επί του παρόντος μειώνεται τόσο στις χώρες μας όσο και οπουδήποτε αλλού. Είναι επομένως απαραίτητο να επαναληφθούν οι εκστρατείες πρόληψης και ενημέρωσης μέσω των ΜΜΕ, εξασφαλίζοντας την πρόσληψη καταρτισμένου προσωπικού, καθώς και των κοινωνικών και ιατρικών δικτύων, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πληθυσμών.

Δεύτερον –και πρόκειται για κάτι το οποίο επισημάνατε και αναμφίβολα είναι το δυσκολότερο να επιτευχθεί– πρέπει επίσης, αν πράγματι σκοπεύουμε να αλλάξουμε την κατάσταση, να τροποποιήσουμε τις πολιτισμικές πρακτικές στον τομέα της σεξουαλικότητας και, κυρίως, να προστατέψουμε τις γυναίκες και να τις διευκολύνουμε να προστατεύουν τον εαυτό τους. Οι γυναίκες αποτελούν σήμερα το 50% των ασθενών, γεγονός που δεν συνέβαινε στην αρχή της επιδημίας. Πλήττονται επίσης με εξαιρετικά σκληρό και βίαιο τρόπο όχι μόνο μέσω της βάναυσης μεταχείρισης και άλλων πρακτικών που εφαρμόζονται σε καιρό πολέμου στις περιοχές των συγκρούσεων, αλλά και των βιασμών, της πορνείας, της εμπορίας γυναικών, του σεξουαλικού δουλεμπορίου των γυναικών – μάστιγες οι οποίες συμβάλλουν στην εξάπλωση της επιδημίας. Επομένως, ο τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα, αποτελεί επίσης έναν πολύ αποτελεσματικό τρόπο για την καταπολέμηση της επιδημίας και για την έμφαση που πρέπει να δοθεί στη μετάδοση της ασθένειας από τη μητέρα στο παιδί – ένας τρόπος μετάδοσης για τον οποίο ελάχιστα έχουν ειπωθεί επί του παρόντος.

Υπάρχουν καινοτόμες λύσεις σε ορισμένες χώρες –για παράδειγμα στο Μαλάουι– όπου, προχωρώντας στηριζόμενοι στην αποκέντρωση, ώστε να προσεγγιστούν περισσότερο οι πληθυσμοί και φροντίζοντας να διαδραματίσουν έναν ενεργό ρόλο οι ίδιοι οι ασθενείς –αυτοί των οποίων η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί– έχουν επιτευχθεί εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα. Αυτό ισχύει ακόμη και σε εξαιρετικά φτωχές χώρες. Συνεπώς, πρέπει να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος σε όλα αυτά τα επίπεδα.

 
  
MPphoto
 
 

  Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η ομιλία του Επιτρόπου μοιάζει ειλικρινά ρητορική: είναι γεμάτη δηλώσεις, στις οποίες δεν αντιστοιχεί ένας εξίσου θετικός ρόλος από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως αποδεικνύουν τα τελευταία στοιχεία που παρουσίασε το UNAIDS (Κοινό πρόγραμμα των Ηνωμένων ΕΘνών για τον ιό HIV και το AIDS), ο αριθμός των κρουσμάτων HIV εξακολουθεί να αυξάνεται και σε ορισμένες χώρες διαπιστώνεται ακόμη και μια νέα επιδημική έκρηξη του ιού. Με δεδομένη αυτήν την κατάσταση τα φάρμακα που είναι κατοχυρωμένα με διπλώματα ευρεσιτεχνίας εξακολουθούν να διατίθενται σε δυσβάστακτες τιμές και οι συμφωνίες TRIPs δημιουργούν ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο στην πρόσβαση στα φάρμακα, καταδικάζοντας σε θάνατο περίπου 3 εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο.

Από την κατάσταση αυτή επωφελούνται οι πολυεθνικές φαρμακοβιομηχανίες, τα κέρδη των οποίων σημείωσαν κατά το 2005 αύξηση 24%. Τις πολυεθνικές αυτές προστατεύει η αμερικανική κυβέρνηση, η οποία δεν έπαψε ποτέ να εκμεταλλεύεται την πολιτική και εμπορική της ισχύ για να επηρεάζει τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τα φαρμακευτικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Σε πολυμερές επίπεδο το πρόγραμμα της κυβέρνησης Μπους επιδιώκει να καταστήσει ανεφάρμοστες τις ρήτρες διασφάλισης που προβλέπουν οι συμφωνίες TRIPs, οι οποίες, σε περίπτωση υγειονομικής κρίσης, θα επέτρεπαν στα κράτη μέλη να παρακάμψουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να αποκτήσουν πρόσβαση σε φάρμακα που σώζουν ζωές.

Ενώ, ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να κατηγορηθούν δικαίως για απόπειρα κατά ενός εκ των βασικότερων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως είναι το δικαίωμα στην υγειονομική περίθαλψη, η Ευρώπη σίγουρα δεν μπορεί να θεωρηθεί άμοιρη ευθυνών. Η αδράνεια της Επιτροπής και των κρατών μελών να θεσπίσουν έναν κοινοτικό κανονισμό που θα είναι ικανός να υλοποιήσει στην πράξη τις δηλώσεις της Ντόχα πρέπει να καταδικαστεί απερίφραστα. Εσείς, κύριε Επίτροπε, αναφερθήκατε σε μερικές χιλιάδες Αφρικανών που υποβάλλονται σε θεραπεία. Ωστόσο, οι φορείς HIV που ζουν στην Αφρική φτάνουν τα 30 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 6,5 εκατομμύρια χρειάζονται περίθαλψη. Αύριο είναι η Παγκόσμια Ημέρα για το AIDS: η παγκόσμια κοινωνία των πολιτών ζητά από την πολιτική να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της, οι οποίες δεν αφορούν μόνο το ζήτημα της πρόσβασης στα φάρμακα, αλλά και τη χρηματοδότηση για τα προγράμματα πρόληψης και έρευνας. Η δημιουργία μιας διεθνούς αγοράς γενόσημων φαρμάκων με την υποστήριξη ενός νέου συστήματος ιατρικής έρευνας για τις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού, παραμένει το καίριο ζήτημα.

Για τον λόγο αυτόν, ως Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών, πιστεύουμε πως είναι αναγκαίο στο ψήφισμα επί του οποίου θα ψηφίσει το Σώμα να δεσμεύονται η Επιτροπή και το Συμβούλιο: 1) να αναγνωρίσουν την αποτυχία της απόφασης της 30ής Αυγούστου 2003· 2) να προτείνουν στο πλαίσιο του ΠΟΕ την τροποποίηση των συμφωνιών TRIPs και των νέων διαδικασιών για τη χορήγηση των υποχρεωτικών αδειών προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται άμεσα στις υγειονομικές κρίσεις από τις επιδημίες του ιού HIV· 3) να υποστηρίξουν με ένα δισεκατομμύριο ευρώ το Παγκόσμιο Ταμείο για την Καταπολέμηση του AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας, σύμφωνα με το αίτημα της 2ας Δεκεμβρίου 2004 που διατυπώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αγνοήθηκε από την Επιτροπή και το Συμβούλιο· 4) να αφιερώσουν περισσότερους πόρους στη φαρμακευτική έρευνα για ασθένειες που ταλανίζουν τον Νότο και να αναγκάσουν τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος επωφελείται ανέκαθεν από τη δημόσια έρευνα, να αφιερώνει ένα εύλογο ποσοστό της έρευνάς του για αυτές τις ξεχασμένες ασθένειες. Πολύς χρόνος και ενέργεια έχουν σπαταληθεί σε απατηλές υποσχέσεις, τώρα όμως είναι ώρα για δράση!

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε πολλά ωραία λόγια και δηλώσεις εκ μέρους της Επιτροπής και αρκετή δημαγωγία από πολλούς συναδέλφους. Έχουμε να κάνουμε με δράσεις που δεν προσδιορίζονται στο έγγραφο της Επιτροπής, αλλά οι οποίες είναι αναγκαίες.

Είναι καταρχάς αναγκαίος ένας αποφασιστικός αγώνας κατά της εξάπλωσης των ναρκωτικών, πράγμα που σημαίνει μηδενική ανοχή, περίθαλψη και αποκατάσταση για ανθρώπους που είναι από κάθε άποψη ασθενείς και ως τέτοιοι πρέπει να αντιμετωπίζονται. Είναι ανάγκη να μην εκθειάζεται η σεξουαλική ελευθεριότητα, η οποία θεωρείται και προβάλλεται σήμερα ως πρότυπο ζωής από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους διαμορφωτές της κοινής γνώμης. Χρειάζεται μια πολιτική διαπαιδαγώγησης, αλλά και αποτροπής από επικίνδυνες συμπεριφορές και μια πολιτική διαπαιδαγώγησης ενημερωμένων γονέων για όσους ασθενούν. Επιβάλλεται επίσης μια σοβαρή εκστρατεία καταπολέμησης της πορνείας, από την οποία απέχουμε πολύ στην Ευρώπη, καθώς επίσης και η ενίσχυση της επιτήρησης, των ελέγχων και ασφαλώς της θεραπείας και της πρόληψης των μολυσματικών ασθενειών, όπως αναφέρεται στο έγγραφο.

Δεν είμαστε, όμως, στον σωστό δρόμο, κύριε Πρόεδρε, καθώς ακούω ακόμη συναδέλφους και διαβάζω παρεμβάσεις που κηρύσσουν «την ελευθερία», μια ελευθερία που για την κοινωνία σημαίνει αδράνεια και για τον πολιτισμό οπισθοδρόμηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Zaleski (PPE-DE). – (PL) Όπως η ελονοσία και άλλες ασθένειες, η τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το AIDS παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα προκλήσεων που περιλαμβάνουν την εκπαίδευση, την πρόληψη, την έρευνα, την περίθαλψη και τις θεραπείες.

Καταρχάς, απαιτείται ενδεδειγμένη εκπαίδευση στον τομέα της σεξουαλικής υγείας, ιδίως στις φτωχές χώρες. Το ζήτημα είναι ο εκτραχηλισμός των ηθών που προκύπτει από κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, κάτι που έχω μάθει ότι υφίσταται, για παράδειγμα, στις φυτείες ζαχαροκάλαμου στη Δομινικανή Δημοκρατία. Οι οικονομικές συνθήκες πρέπει να βελτιωθούν, και οι κοινωνικές αξίες και κανόνες να αλλάξουν. Αυτό θα δημιουργούσε τις κατάλληλες συνθήκες για θετικές αλλαγές στη σεξουαλική συμπεριφορά και θα έθετε τέλος στις ηθικά αμφιλεγόμενες διαδικασίες με αντικείμενο ανθρώπινα έμβρυα.

Δεύτερον, η επιστημονική έρευνα μπορεί να είναι δαπανηρή και να ενέχει συχνά οικονομικό κίνδυνο, αλλά πρέπει να διεξάγεται: είναι απαραίτητο να βρεθούν τόσο εμβόλια όσο και θεραπείες για τους ιούς. Για τον λόγο αυτόν, οι διεθνείς ερευνητικές ομάδες πρέπει να υποστηρίζονται.

Τρίτον, η κοινωνία πρέπει να μεριμνά για εκείνους που έχουν πληγεί από τον ιό, και ιδιαίτερα για τα ορφανά από AIDS, των οποίων η ατυχής κατάσταση οφείλεται στη σεξουαλική συμπεριφορά άλλων ανθρώπων.

Τέταρτον, μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό από τα 40 εκατομμύρια των ατόμων που πάσχουν από τον ιό HIV έχει επί του παρόντος πρόσβαση σε φαρμακευτική αγωγή και ιατρική βοήθεια. Στο πεδίο αυτό έχουμε τις περισσότερες ευκαιρίες δράσης. Η φαρμακευτική αγωγή μπορεί να γίνει διαθέσιμη για πολλούς περισσότερους φορείς αν θεσπιστούν οι κατάλληλες πολιτικές.

 
  
MPphoto
 
 

  Margrietus van den Berg (PSE). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, το Παγκόσμιο Ταμείο είναι ήδη το μεγαλύτερο ταμείο στον αγώνα που διεξάγεται παγκοσμίως κατά των εν λόγω ασθενειών, και είμαι υπερήφανος για το γεγονός ότι η ΕΕ αντιπροσωπεύει το 65% των εισφορών σε αυτό. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Barroso, μίλησε υπέρ του Παγκόσμιου Ταμείου και δεσμεύτηκε σ’ αυτό, γεγονός που είναι απόλυτα αξιέπαινο. Η Ευρώπη έχει ευθύνη ως προς τον υπόλοιπο κόσμο, και αυτό το Ταμείο αποτελεί ενσάρκωση αυτής της ευθύνης.

Επιτρέψτε μου να σας αποκαλύψω ένα μεγάλο σκάνδαλο, ωστόσο. Τον επόμενο χρόνο φαίνεται ότι ο κ. Barroso δεν θα είναι σε θέση να εκπληρώσει την υπόσχεσή του προς το Παγκόσμιο Ταμείο. Φαίνεται ότι τα χρήματα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης που προορίζονταν ειδικά για το Παγκόσμιο Ταμείο για το έτος 2007 έχουν ήδη δαπανηθεί σε άλλα πράγματα. Η Επιτροπή θέλει να καλύψει αυτή την τρύπα αποσπώντας πόρους από τον γενικό προϋπολογισμό για την ανάπτυξη, που σημαίνει ότι απομακρύνει πόρους από τον προϋπολογισμό για την εκπαίδευση, για την ισότητα των φύλων, για την καταπολέμηση της φτώχειας και της πείνας καθώς και από τον αγώνα κατά της παιδικής εργασίας.

Σίγουρα, κύριε Πρόεδρε, αυτό δεν μπορεί να δικαιολογηθεί σε όλους εκείνους τους ανθρώπους που βασίζονται στην υποστήριξή μας και στις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει. Πώς μπορεί η Επιτροπή να μας ζητά να διαλέξουμε μεταξύ της καταπολέμησης θανατηφόρων ασθενειών και όλων των άλλων πραγμάτων τα οποία υποστηρίζουμε, για τα οποία έχουμε κάνει προβλέψεις στον προϋπολογισμό, αφενός, και των εισφορών για την επίτευξη των Στόχων της Χιλιετίας, αφετέρου;

Σε θέματα ζωής και θανάτου, δεν πρέπει να καλούμαστε να κάνουμε επιλογές. Αν μπορείς να βάζεις κατά μέρος 1 δισ. για υποδομές και 3 δισ. για χρηστή διακυβέρνηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης για τα επόμενα λίγα χρόνια, τότε ενδέχεται και να μπορέσεις να συγκεντρώσεις μετά δυσκολίας 100 εκατ. ετησίως για το Παγκόσμιο Ταμείο Υγείας.

Ο κ. Barroso, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, πρέπει να εξασφαλίσει αυτά τα 100 εκατ., όχι εις βάρος της εκπαίδευσης, της παιδικής εργασίας ή της περίθαλψης για τις γυναίκες, αλλά από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Ίσως πρέπει να διαθέσουμε λίγο λιγότερα για τις υποδομές και για τους άλλους τομείς. Αν ιεραρχήσουμε σωστά τις προτεραιότητές μας, τότε είμαστε στον σωστό δρόμο· αν όχι, θα έχουμε αμελήσει να κάνουμε καλό προγραμματισμό για το μέλλον και ως αποτέλεσμα θα έχουμε προξενήσει αρκετά μεγάλη ζημιά. Θέλω να καλέσω την Επιτροπή να κοιτάξει λίγο πιο προσεκτικά το θέμα αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Fiona Hall (ALDE). – (ΕΝ) Η διαθεσιμότητα της αντιρετροϊκής αγωγής δεν φέρνει μόνο την ελπίδα στα ίδια τα θύματα του AIDS. Αλλάζει, επίσης, ριζικά τον τρόπο αντιμετώπισης του AIDS από τον ευρύτερο πληθυσμό. Η γνώση ότι υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία αποτελεί βασικό παράγοντα για την ενθάρρυνση των ανθρώπων να υποβληθούν σε εξέταση για τον ιό HIV. Όσο περισσότεροι άνθρωποι έχουν επίγνωση της μόλυνσής τους από τον ιό HIV, τόσο ευκολότερος είναι ο έλεγχος της εξάπλωσης της ασθένειας.

Γι’ αυτό και είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το ότι η τιμή νέων, βελτιωμένων και δεύτερης γενεάς φαρμάκων κατά του AIDS παραμένει απαγορευτικά υψηλή. Είναι ενθαρρυντικά τα νέα ότι η τιμή ορισμένων καθιερωμένων φαρμάκων πρώτης γενεάς κατά του AIDS έπεσε κατακόρυφα, αλλά οι αριθμοί από τη Νότια Αφρική και το Μαλάουι δείχνουν ότι έως και ένας στους έξι ασθενείς θα χρειαστεί να στραφεί σε νεότερους συνδυασμούς φαρμάκων σε διάστημα τριών έως πέντε ετών.

Τι μπορεί να κάνει η Επιτροπή για να πείσει τις φαρμακευτικές εταιρείες να κατοχυρώσουν τα νεότερα φάρμακά τους στις αναπτυσσόμενες χώρες και να καταστήσουν αυτά τα νεότερα φάρμακα διαθέσιμα σε προσιτές τιμές; Αν αποτύχουμε σε αυτό, θα βρεθούμε και πάλι στην αρχή. Τα φάρμακα που εξακολουθούν να είναι ακόμη αποτελεσματικά, θα είναι απρόσιτα και οι δωρητές, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, θα κάνουν στην πραγματικότητα δωρεές στις φαρμακοβιομηχανίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, απέχουμε ακόμα πολύ από τη νίκη στη μάχη κατά του HIV-AIDS· ωστόσο, το μόνο που χρειαζόμαστε είναι πολιτική βούληση.

Οι αριθμοί είναι σαφείς: η μεγάλη πλειοψηφία των νέων λοιμώξεων σημειώνονται στις αναπτυσσόμενες χώρες, γεγονός που σημαίνει ότι ο ιός HIV είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που επιβραδύνουν την ανάπτυξη χιλιάδων οικισμών και κοινοτήτων.

Επομένως μιλάμε για μια παγκόσμια επείγουσα ανάγκη, τόσο από άποψη υγείας όσο και από κοινωνική και οικονομική άποψη. Γνωρίζουμε ποιο είναι το πρόβλημα και γνωρίζουμε πώς να το αποτρέψουμε και να το αντιμετωπίσουμε. Προκειμένου να το κάνουμε αυτό, ωστόσο, χρειαζόμαστε πόρους, πολιτική υπευθυνότητα, υπευθυνότητα εκ μέρος των οικονομικών τομέων και κοινωνική και πολιτιστική υπευθυνότητα.

Για παράδειγμα, μεταξύ άλλων μέτρων, πρέπει να διασφαλίσουμε την παγκόσμια πρόσβαση σε ζωτικά φάρμακα, κάτι που δεν είναι ακόμη εφικτό λόγω της απληστίας ορισμένων οικονομικών τομέων, ειδικά του φαρμακευτικού τομέα, ο οποίος δεν έχει καθόλου ενδοιασμούς από αυτή την άποψη, και επομένως μοιράζεται σαφώς την ευθύνη για μια μαζική δολοφονία παγκόσμιας κλίμακας.

Επιπλέον, ορισμένα επιχειρήματα από υπερσυντηρητικούς τομείς κατά της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας έχουν μερίδιο της ευθύνης γι’ αυτή την κατάσταση. Για παράδειγμα, βάσει των πληροφοριών που έχουμε, η αντίθεση στη σωστή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση για όλους, ειδικά για τους νέους, στην εποχή μας, είναι, όπως και να το δει κανείς, προσβολή κατά της ζωής και της αξιοπρέπειας, και ειλικρινά είναι ανήθικη.

Φέτος για άλλη μια φορά, επομένως, πρέπει να κάνουμε έκκληση για δράσεις, για δέσμευση, και πάνω απ’ όλα πρέπει να απαιτήσουμε να τηρηθούν οι υποσχέσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Gurmai (PSE). – (HU) Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζουμε όλοι πόσο σημαντική είναι η μάχη κατά του AIDS, και πρέπει επίσης να έχουμε συναίσθηση της ευθύνη μας στο θέμα αυτό. Σε αυτό αποδίδω το γεγονός ότι υποβλήθηκαν τόσες πολλές τροπολογίες για τη γνωμοδότηση μου, η οποία υποβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Τον περασμένο χρόνο οι καταγεγραμμένοι ασθενείς που ζούσαν με το AIDS ήταν σχεδόν 40 εκατομμύρια, και η ασθένεια έχει φτάσει πραγματικά σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για την εξάπλωσή της. Η έλλειψη πληροφόρησης είναι ο πρώτος από αυτούς, αλλά άλλοι σημαντικοί παράγοντες είναι η χρήση ναρκωτικών και η έλλειψη προετοιμασίας από την πλευρά των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης ορισμένων χωρών. Στη χώρα μου, ο ιατρικός έλεγχος εισήχθη πριν από 20 χρόνια, και σε αυτόν οφείλουμε το γεγονός ότι η κατάσταση δεν είναι κακή, μολαταύτα τα προβλήματα είναι παρόντα. Ο ιός διαδίδεται κατά 90% μέσω της σεξουαλικής επαφής και κατά 10% μέσω της χρήσης ναρκωτικών.

Δύο ακόμη εμπειρίες: τα μη θεραπευμένα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα αυξάνουν εκθετικά τον κίνδυνο για AIDS. Οι άνθρωποι με HIV και AIDS αντιμετωπίζουν πολύ μεγαλύτερη δυσκολία όσον αφορά την εξασφάλιση κατάλληλης, ή έστω κάποιας στοιχειώδους, ιατρικής περίθαλψης. Η σημασία της πρόληψης δεν μπορεί να τονιστεί αρκετά, και αυτό περιλαμβάνει την πληροφόρηση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό μεταξύ των ιδιαίτερα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και για τους σπουδαστές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πρέπει να αναλάβουμε δράση. Πρέπει να βοηθήσουμε επίσης τις χώρες εκτός της Ένωσης, ιδίως στις γειτονικές περιοχές. Ο αριθμός των ατόμων στα οποία διαγιγνώσκεται η ασθένεια αυξάνει συνεχώς σε ορισμένες γειτονικές χώρες. Η αμοιβαία δράση είναι προς το συμφέρον όλων μας. Απαιτείται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, όπως δήλωσε επίσης ο Επίτροπος, και πρέπει να αναλάβουμε δράση. Πρέπει όλοι να γίνουμε εταίροι σε αυτή την προσπάθεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Schapira (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το ψήφισμα αυτό αποτελεί βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα ήθελα να προσθέσω ότι η καταπολέμηση του AIDS είναι και ζήτημα διακυβέρνησης το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί σε τοπικό επίπεδο.

Σας υπενθυμίζω ότι το 2007, δηλαδή τώρα, το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού κατοικεί στις πόλεις. Σε πολλές πόλεις της Αφρικής, η πρόληψη και η υγειονομική περίθαλψη απαιτούν τη συμμετοχή των τοπικών αρχών προκειμένου να ανταποκριθούν οι πόλεις αυτές στις τοπικές ανάγκες και να απαλλαγούν από τα κοινωνικά ταμπού, τα οποία είναι συχνά πολύ ισχυρά. Πρέπει να συνεργαστούμε απευθείας με τις πόλεις προκειμένου να τις βοηθήσουμε να διαχειριστούν τις υγειονομικές τους υπηρεσίες και για να τις παράσχουμε αυξημένη χρηματοδότηση.

Θα προτιμούσα το ψήφισμά μας να προωθούσε την εφαρμογή περισσότερων πρακτικών λύσεων επί τόπου. Θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από την Επιτροπή να διευκολύνει την προσφορά συνδυασμένων μορφών θεραπείας, με τη μορφή φαρμάκων που θα συνδυάζουν τρία είδη θεραπειών σε μία μόνο κάψουλα – μια ρύθμιση που θα απλοποιούσε σημαντικά τη θεραπεία ασθενών που κατοικούν σε περιοχές όπου τα νοσοκομεία, οι γιατροί και τα εργαστήρια σπανίζουν. Πρέπει να προωθήσουμε τη χρήση παρόμοιων θεραπειών, κυρίες και κύριοι, καθώς έχουμε ένα επείγον καθήκον: την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, Επιτροπή. (CS) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για μια συζήτηση που έριξε φως σε αυτό το σοβαρό, παγκόσμιο πρόβλημα από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Νομίζω πως μπορώ να πω ότι δεν προέκυψε καμία αντίρρηση από τη συζήτηση που θα μπορούσε να υπονομεύσει τη μεγάλη στρατηγική αξία αυτού του εγγράφου, από την άποψη είτε των ιδεών που περιέχονται στη δήλωση είτε του καθορισμού των τομέων δράσης και των στόχων που πρέπει να επιτύχουμε.

Θα ήθελα να τονίσω τη θεμελιώδη ιδέα ότι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία HIV/AIDS είναι με το είδος της συντονισμένης, ολιστικής προσέγγισης που χρησιμοποιείται επί του παρόντος στον αγώνα κατά της φτώχειας, με άλλα λόγια, με μηχανισμούς πρόληψης που ενσωματώνουν πολιτιστικούς κανόνες, εκπαίδευση, κοινή λογική, έλεγχο και φροντίδα για τους ασθενείς, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης θεραπείας. Νομίζω ότι είναι ασφαλές να πούμε ότι τα σημερινά αποτελέσματα δεν μπορούν να θεωρηθούν επιτυχία. Ούτε όμως μπορούμε να τα θεωρήσουμε κενά λόγια , εφόσον η πρόοδος που έχει σημειωθεί δεν είναι αμελητέα. Όσον αφορά το Ταμείο, υπήρξε ένα σημαντικό ποσό χρηματοδότησης. Η ΕΕ παρέχει επίσης σημαντικούς πόρους για τη χρηματοδότηση μιας σειράς σχεδίων σε όλες τις χώρες και έχουν σημειωθεί κάποιες επιτυχίες. Αναφέρθηκε η συμφωνία TRIPS. Από εφέτος, τα φάρμακα θα μπορούν να παράγονται πιο φτηνά. Ανέφερα το γεγονός ότι υπήρξαν εποχές όπου οι τιμές μειώθηκαν κατά 98%. Αυτό είναι πράγματι μια αξιοσημείωτη πρόοδος, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί επιτυχία. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας.

Θα ήθελα τώρα να στραφώ σε δύο συγκεκριμένα ζητήματα, τα οποία φρονώ ότι χρήζουν ιδιαίτερης απάντησης. Αναφέρθηκε –αν και δεν είμαι βέβαιος ότι κατάλαβα καλά– ότι στα νέα κράτη μέλη δεν υπάρχουν κατάλληλα κέντρα παρακολούθησης αυτής της επιδημίας. Η παρατήρηση αυτή είναι αναληθής· τα κέντρα αυτά υπάρχουν παντού. Αν συγκρίναμε φυσικά την ποιότητά τους, μπορεί να διαπιστώναμε ότι ορισμένα είναι καλύτερα από κάποια άλλα. Δυνάμει της Ευρωπαϊκής Συνθήκης, δεν υπάρχουν πολλές δυνατότητες για άμεσο έλεγχο, αλλά η ιδέα ότι αυτά τα κέντρα δεν υπάρχουν δεν ευσταθεί.

Ένα ακόμη πρόβλημα που αναφέρθηκε είναι η χρηματοδότηση του Ταμείου κατά του AIDS. Η Επιτροπή αντέδρασε στο γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν συνεισφέρουν τίποτα το 2007 αναδιαρθρώνοντας τους πόρους. Νομίζω ότι το αν αυτή η διαδικασία αναδιάρθρωσης έγινε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ή όχι σηκώνει συζήτηση, όπως και το αν θα μπορούσαν να εξεταστούν διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά νομίζω επίσης ότι η ιδέα την αναδιάρθρωσης ήταν κατ’ ουσίαν καλή, διότι το AIDS είναι ένα πρόβλημα τεραστίων διαστάσεων.

Μολαταύτα, πιστεύω ότι αν τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί ότι θα κάνουν ορισμένες συνεισφορές, που δεν θα αφορούσαν σημαντικά ποσά σε σχέση με το ΑΕγχΠ τους, οφείλουν να εκπληρώσουν αυτή την υποχρέωση. Το συνολικό ποσό των χρημάτων είναι πολύ σημαντικό, αλλά σε σχέση με το ΑΕγχΠ είναι ένα ποσό που μπορεί να αποδεσμευτεί στο πλαίσιο των εθνικών προϋπολογισμών. Εναπόκειται σε εμάς να στρέψουμε τις προσπάθειές μας στο να αντιστρέψουμε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση, διότι η αποτυχία μας σε αυτό θα ήταν αδικαιολόγητη και αστήρικτη. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω τη σημασία των ίσων ευκαιριών, που μπορούν αναμφισβήτητα να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου και στη βελτίωση της κατάστασης.

Κυρίες και κύριοι, το γεγονός ότι βάζουμε κάποια πράγματα σε δεύτερη μοίρα ενώ φέρνουμε άλλα στο προσκήνιο αποτελεί μια παράξενη εκκεντρικότητα της ανθρώπινης φύσης. Πάρτε ως παράδειγμα τη γρίπη των πτηνών και την προσοχή που της δώσαμε. Δεν επιθυμώ να υποβαθμίσω αυτή την τραγωδία, αλλά το HIV/AIDS είναι προφανώς ένα απείρως πιο σοβαρό πρόβλημα και δυστυχώς δεν του αφιερώνουμε το ίδιο επίπεδο προσοχής.

Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση, που νιώθω ότι μας επέτρεψε να προχωρήσουμε περισσότερο σε αυτό το μονοπάτι. Πρέπει φυσικά να γνωρίζουμε ότι όσο και αν στρέψουμε όλες μας τις προσπάθειες στην επίλυση του προβλήματος, πρόκειται για ένα πρόβλημα με παγκόσμιες διαστάσεις και οι ευκαιρίες μας για να σημειώσουμε πρόοδο είναι, ως εκ τούτου, περιορισμένες. Ωστόσο, όπως έδειξε ξεκάθαρα η συζήτηση, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εκμεταλλευτούμε αυτές τις ευκαιρίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Έλαβα έξι προτάσεις ψηφίσματος για την περάτωση της συζήτησης.(1)

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 11.00.

 
  

(1) Βλ. Συνοπτικά πρακτικά.


5. Η κατάσταση των ατόμων με αναπηρία στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση: ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης 2006-2007
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την έκθεση της κ. Lynne, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με την κατάσταση των ατόμων με αναπηρία στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση: το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης 2006-2007 (2006/2105(INI)).

 
  
MPphoto
 
 

  Elizabeth Lynne (ALDE), εισηγήτρια. – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που μου δόθηκε η ευκαιρία να είμαι εισηγήτρια του Κοινοβουλίου για το σχέδιο δράσης για τις αναπηρίες. Συνεργάστηκα στενά με οργανώσεις ατόμων με αναπηρίες, με την Επιτροπή και με συνάδελφους βουλευτές του ΕΚ, και θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τους σκιώδεις εισηγητές για τη συνεργασία τους. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τη Γραμματεία και απευθύνω ξεχωριστές ευχαριστίες στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Aναπηρία. Αναζήτησα επίσης συμβουλές και από άλλες εκατό οργανώσεις ατόμων με αναπηρία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω ειλικρινά ότι η έκθεση αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι συντάχθηκε όχι μόνο από εμένα αλλά από ολόκληρη την επιτροπή.

Εξέφρασα την ικανοποίησή μου για την ανακοίνωση της Επιτροπής αλλά είχα την αίσθηση ότι υπήρχαν κάποιοι τομείς που θα μπορούσαν να ενισχυθούν. Όσον αφορά ειδικότερα την απασχόληση, χρειάζεται πρωτίστως να εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία, ιδιαίτερα η Οδηγία για την Απασχόληση του 2000. Γνωρίζω ότι η Επιτροπή ελέγχει στενά την εφαρμογή της.

Εντούτοις, ορισμένα θολά σημεία χρειάζονται αποσαφήνιση, όπως οι εύλογες προσαρμογές ή οι εύλογες ρυθμίσεις. Επιβάλλεται, επίσης, οι συνδικαλιστικές ενώσεις να ενημερώνουν τα άτομα για τα δικαιώματά τους δυνάμει της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων. Όμως, οτιδήποτε και να κάνουμε για την απασχόληση, η χρησιμότητα για τα άτομα με αναπηρία είναι μικρή, εκτός αν έχουν πρόσβαση στα κτίρια και στα μέσα μεταφοράς. Για αυτό και ένα από τα αιτήματά μου είναι περισσότερη νομοθεσία για τα λεωφορεία και τα πούλμαν, παρόμοια με εκείνη για τα αεροπορικά ταξίδια. Γνωρίζω ότι η Επιτροπή μελετά και αυτό επίσης.

Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση αποτελούν επίσης το κλειδί για την ένταξη. Πάντοτε έλεγα ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εργαστούν προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης των παιδιών στη γενική εκπαίδευση, όπου αυτό είναι δυνατόν, κατανοώντας όμως ταυτόχρονα ότι κάποια παιδιά ίσως να μην ευδοκιμήσουν σε αυτό το περιβάλλον, ιδιαίτερα αν δεν υπάρχει κατάλληλη υποστήριξη. Οι ανάγκες των παιδιών προέχουν.

Πρέπει, επίσης, να εξετάσουμε την πρόσβαση στην τεχνολογία των πληροφοριών. Αυτό σημαίνει δυνατότητα πρόσβασης σε ιστότοπους. Αυτή τη στιγμή, το 80% των δημόσιων ιστότοπων δεν είναι προσβάσιμες και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλα τα κείμενα είναι σε προσβάσιμη μορφή, ιδιαίτερα τα κείμενα της Επιτροπής και της ΕΕ.

Πρέπει, επίσης, να διασφαλίσουμε ότι παιδιά και ενήλικες με αναπηρία έχουν πρόσβαση σε αθλητικές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, ένας από τους σημαντικότερους τομείς είναι η αποϊδρυματοποίηση των ατόμων με αναπηρία, αλλά για αυτό χρειάζεται ένα επαρκές επίπεδο ποιοτικών υπηρεσιών βασισμένων στην Κοινότητα. Πρέπει, επίσης, να αποστιγματίσουμε τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας.

Όταν μιλάμε για αναπηρία, πρέπει να θυμόμαστε ότι μιλάμε για όλες τις μορφές αναπηρίας: άτομα με κινητικά προβλήματα, προβλήματα ακοής, προβλήματα όρασης, προβλήματα ψυχικής υγείας, μαθησιακές δυσκολίες, χρόνιες παθήσεις και άλλες κρυφές αναπηρίες. Για αυτόν τον λόγο ζήτησα στην έκθεσή μου έναν ορισμό της αναπηρίας. Χαιρετίζω την απόφαση του Δικαστηρίου της 11ης Ιουλίου αλλά πρέπει να την προωθήσουμε.

Ένα άλλο ορόσημο αποτέλεσε η συμφωνία για τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία νωρίτερα φέτος, για την οποία ήμουν εισηγήτρια του Κοινοβουλίου. Όμως, πρέπει να κάνουμε εκστρατεία για την ταχεία υπογραφή και κύρωση της Σύμβασης.

Πρέπει, επίσης, να συνεχίσουμε την εκστρατεία μας για μια ειδική οδηγία για την αναπηρία βασισμένη στο άρθρο 13 για να εξαλείψουμε τις διακρίσεις στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες. Δεν απολογούμαι που το αναφέρω επανειλημμένα και στην έκθεσή μου το ζήτησα ακόμη μία φορά.

Είναι άσκοπο να επιδεικνύουμε υποκριτική αφοσίωση στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα για την ίση μεταχείριση όλων των πολιτών της ΕΕ, με αναπηρία ή χωρίς.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, Επιτροπή. – (CS) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα την εισηγήτρια, κ. Lynne, που συμπεριέλαβε αυτό το σημαντικό ζήτημα στην ημερήσια διάταξη της σημερινής συνόδου της Ολομέλειας. Είμαι ικανοποιημένος που το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή έχουν πολύ παρεμφερείς απόψεις όσον αφορά το ζήτημα της αναπηρίας. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για τη στήριξή του στην ανάπτυξη και εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα άτομα με αναπηρία.

Δεν αφορά μόνο την παροχή της ευκαιρίας στα άτομα με αναπηρία να ασκούν τα δικαιώματά τους, το δικαίωμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στην ίση μεταχείριση, στην ελευθερία από την εξάρτηση από άλλους και στην πλήρη ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία. Πρέπει να δίνεται στα άτομα με αναπηρία η ευκαιρία να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους, να συμμετέχουν στη ζωή της κοινότητας και να είναι οικονομικά ενεργά. Το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τις ίσες ευκαιρίες για τα άτομα με αναπηρία παρέχει ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ιεράρχηση των σημερινών προτεραιοτήτων. Όπως υπογραμμίζει η έκθεση της κ. Lynne, οι πολιτικές και οι δραστηριότητες της Κοινότητας επηρεάζουν την κατάσταση των ατόμων με αναπηρία με πολλούς και διαφόρους τρόπους. Το 2003 η Επιτροπή συνέστησε, ως εκ τούτου, στα κράτη μέλη να συμμορφωθούν πλήρως με το σχέδιο δράσης κατά την κατάρτιση των πολιτικών τους.

Στο τέλος του 2005, παρευρέθηκα σε μια συνάντηση για τις ίσες ευκαιρίες για τα άτομα με αναπηρία, η οποία εγκαινίασε τη δεύτερη φάση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα άτομα με αναπηρία 2006-7 και η οποία εξετάζεται στην έκθεση Lynne.

Ας κοιτάξουμε αρχικά ποια είναι σήμερα η κατάσταση. Οι αριθμοί που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή λένε τη δική τους ιστορία. Υπάρχουν 44,6 εκατομμύρια άνθρωποι σε ηλικία εργασίας –δηλαδή ένας στους έξι πολίτες της ΕΕ– με μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας ή αναπηρία, σύμφωνα με τι δική τους αξιολόγηση. Η απασχόληση στα άτομα με αναπηρία δεν είναι μεγαλύτερη από 40%, σε αντιδιαστολή με το 62,4% στα άτομα χωρίς αναπηρία. Ακόμη και στα άτομα με αναπηρία που είναι σχετικά λιγότερο σοβαρή, το ποσοστό απασχόλησης είναι λιγότερο από 50%. Έχει αποδειχθεί ότι το 43,7% των ατόμων με αναπηρία θα μπορούσε να εργαστεί αν είχαν επαρκή βοήθεια. Το πρόγραμμα της Επιτροπής για το 2006-7 προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Σε πρακτικό επίπεδο, πρέπει να δημιουργηθούν τα μέσα που θα επιτρέψουν στα άτομα με αναπηρία να ασκούν τα δικαιώματά τους, να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να ψηφίζουν με άτομα χωρίς αναπηρία, να λαμβάνουν αποφάσεις για τις ζωές τους, να συμμετέχουν σε οικονομικές δραστηριότητες της ζωής, να αξιοποιούν τις δυνατότητές τους στην προσωπική και την επαγγελματική ζωή τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους ακριβώς όπως κάθε άλλος πολίτης.

Σε αυτό το πλαίσιο, τέσσερις τομείς προτεραιότητες ορίστηκαν για το 2006-7. Στη συνεδρίαση του την άνοιξη του 2006, το Συμβούλιο έθεσε ως προτεραιότητα την αύξηση των ποσοστών απασχόλησης και των εργασιακών δραστηριοτήτων για τα άτομα με αναπηρία. Το σημείο κλειδί στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης το επόμενο έτος πρέπει να είναι η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε υψηλής ποιότητας, οικονομικά προσιτές υπηρεσίες. Η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε σημαντικές αξίες και υπηρεσίες είναι απολύτως ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση ότι θα ασκούν τα δικαιώματά τους ως πολίτες και για την εγγύηση της ανεξαρτησίας τους. Η Ένωση πρέπει να είναι σε θέση να αναλύσει και να προσδιορίσει καλύτερα την ανάπτυξη των παραγόντων που επηρεάζουν την κατάσταση των ατόμων με αναπηρία. Το Σχέδιο Δράσης έχει ήδη αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα. Εγκρίθηκε η πρώτη ευρωπαϊκή νομοθεσία που αφορά ειδικά τα άτομα με αναπηρία. Αυτός ο νόμος για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ατόμων με αναπηρία στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών αναφέρθηκε από την εισηγήτρια. Η νομοθεσία που αφορά τα νέα διαρθρωτικά ταμεία εγγυάται τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία να έχουν πρόσβαση σε σχέδια χρηματοδοτούμενα από την Κοινότητα και ορίζει ότι η αρχή της πρόσβασης πρέπει να τηρείται σε όλα τα στάδια της δραστηριότητας των Ταμείων.

Η έγκριση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία είναι ένα γεγονός ιστορικής σημασίας. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα υπέγραψε για πρώτη φορά στην ιστορία τη Σύμβαση. Με αυτή τη Σύμβαση οι θεμελιώδεις αρχές της στρατηγικής της ΕΕ για τα άτομα με αναπηρία –ήτοι, η εξάλειψη των διακρίσεων, οι ίσες ευκαιρίες και δραστικά μέτρα που αποσκοπούν στην κοινωνική ένταξη– απέκτησαν σταθερά ερείσματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE), συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. – (EN) Θα μιλήσω εγώ για το θέμα αυτό, καθώς ο πρόεδρος μας κ. Σηφουνάκης έχει σήμερα άλλες υποχρεώσεις. Πάντως εμείς και κάθε μέλος της ομάδας εργασίας του PSE στην Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού συμφωνούμε για τη σημασία του θέματος.

Το έτος 2007 θα είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών, στο πλαίσιο του οποίου πρέπει, επίσης, να δώσουμε προσοχή στην αναπηρία σε εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα. Οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες, ειδικά οι σχετικές με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, μπορούν να παράσχουν ίσες ευκαιρίες στα άτομα με αναπηρία. Είναι ζωτικής σημασία το να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μέσα προς όφελος των ατόμων με αναπηρία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημαντικά πολυετή πολιτιστικά προγράμματα μεταξύ του 2007 και του 2013. Η ομάδα μας επιθυμεί να αυξήσει τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία σε αυτά τα προγράμματα.

Πριν από λίγες εβδομάδες υποδέχτηκα μια ομάδα επισκεπτών η οποία περιελάμβανε ορισμένα άτομα με αναπηρία. Εμείς οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούμε να δράσουμε και σε ατομικό επίπεδο. Μπορεί οι δυνατότητές μας να είναι μικρές αλλά μπορούμε να προσκαλούμε περισσότερους επισκέπτες με αναπηρία στο Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Iles Braghetto, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης 2006-2007 για τα άτομα με αναπηρία θεσπίζει μια στρατηγική που βασίζεται στην αρχή της ίσης πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες για κάθε ευρωπαίο πολίτη. Πρόκειται για μια προσέγγιση που δεν συνδέεται πλέον με την ιδέα της παθητικής κοινωνικής πρόνοιας, αλλά με τον στόχο της ένταξης, της ενεργούς συμμετοχής στην οικονομική και κοινωνική ζωή και της αναγνώρισης της προστασίας των δικαιωμάτων αυτών των ανθρώπων. Κεντρικό ζήτημα καθίσταται η ποιότητα ζωής, προκειμένου τα άτομα με αναπηρία να δύνανται να εκπληρώνουν τις προσδοκίες τους διατηρώντας παράλληλα την ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπογραμμίζουμε τη σημασία και της σχέσης μεταξύ κατάστασης της υγείας και περιβάλλοντος διαβίωσης.

Συμφωνούμε με τη διατύπωση των τριών ακόλουθων στόχων: ολοκλήρωση της εφαρμογής της οδηγίας σχετικά με την ίση μεταχείριση στον τομέα της απασχόλησης και των συνθηκών εργασίας· εντονότερη προσπάθεια για την ένταξη των ζητημάτων που συνδέονται με την αναπηρία στις σχετικές κοινοτικές πολιτικές· και βελτίωση της προσβασιμότητας για όλους. Οι τροπολογίες μας υπογράμμισαν την ανάγκη για μια βασικά ενιαία προσέγγιση σε όλα τα κράτη μέλη σε ζητήματα μεταφορών και κινητικότητας, μια προσέγγιση που θα διασφαλίζει ότι τα άτομα με αναπηρία λαμβάνουν επαρκή υποστήριξη από το σχολείο και το εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και στο σπίτι, και η οποία θα προωθεί τη νοηματική γλώσσα.

Είναι επίσης απαραίτητο να υπογραμμίσουμε την ανάγκη θέσπισης και επιβολής υψηλών ευρωπαϊκών προτύπων ποιότητας στις κοινωνικές υπηρεσίες, γιατί η ποιότητα της υπηρεσίας που λαμβάνουν οι άνθρωποι θα καθορίσει την ποιότητα μιας ολοκληρωμένης ζωής στο μέλλον. Ελπίζουμε, συνεπώς, ότι ολοένα και πιο συγκεκριμένες, πρακτικές ενέργειες θα ακολουθήσουν τη δήλωση της αρχής. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, κ. Lynne, για το έργο της.

 
  
MPphoto
 
 

  Ευαγγελία Τζαμπάζη, εξ ονόματος της ομάδας PSE. – Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση της συναδέλφου, κυρίας Lynne, την οποία θα ήθελα να συγχαρώ για τη συνεκτική και ολοκληρωμένη εργασία της, θέτει τις βασικές αρχές τις οποίες οφείλει να ακολουθεί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών όσον αφορά την αναπηρία.

Θα ήθελα ιδιαίτερα να αναφερθώ στη διασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στο δομημένο περιβάλλον. Οφείλουμε να απαλείψουμε τα εμπόδια που κάνουν απαγορευτική τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή. Αποκλείοντας τη φυσική τους πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, δεν περιθωριοποιούμε μόνο μια σημαντική μερίδα του πληθυσμού αλλά, ταυτόχρονα, προκαλούμε και σημαντική οικονομική ζημία, καθώς τους αποκλείουμε από την αγορά εργασίας και την οικονομική ζωή εν γένει, ωθώντας τους σε μια επιδοματική πολιτική που μόνο ζημιογόνος μπορεί να είναι.

Επιπλέον, παρότι θεωρώ ότι η συνεκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία, η οποία συμβάλλει αποφασιστικά στην απρόσκοπτη ένταξή τους στην κοινωνία και την καταπολέμηση του στίγματος και των διακρίσεων, οφείλουμε να μην παραβλέπουμε την ανάγκη στήριξης των υποδομών ειδικής εκπαίδευσης όπου αυτές είναι αναγκαίες.

Επίσης, θα ήθελα να τονίσω τη σημασία των προβλημάτων της ψυχικής υγείας και των προκαλούμενων αναπηριών και να υπογραμμίσω την ανάγκη της προαγωγής της ψυχικής υγείας του πληθυσμού.

Θέλω, ακόμη, να αναφερθώ και να προσθέσω ότι η θέσπιση ενός κοινού ορισμού της αναπηρίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα διευκολύνει σημαντικά την αναγνώριση των κοινών ζητημάτων των ατόμων με αναπηρία για την υιοθέτηση πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι οποίες θα δώσουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στις εθνικές κοινωνικές πολιτικές σε έναν τομέα που αποτελεί ακόμη –σε σημαντικό βαθμό– αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Τέλος, θέλω να μεταφέρω εκ μέρους του συνάδελφου, κυρίου Σηφουνάκη, ο οποίος ήταν ο συντάκτης γνωμοδότησης, δύο σημεία, αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε: πρώτον, η Επιτροπή πρέπει να αυξήσει τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στα νέα πολυετή προγράμματα της επόμενης δημοσιονομικής περιόδου και δεύτερον να υπάρξει αντίστοιχη βελτίωση στους αθλητικούς χώρους.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. KAUFMANN
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Arūnas Degutis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (LT) Θέλω να συγχαρώ τους εισηγητές, που μελέτησαν διεξοδικά και παρουσίασαν συστάσεις για ένα από τα πιο επείγοντα κοινωνικά ζητήματα της σημερινής εποχής – την πλήρη ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία μας. Υποστηρίζω τις πολυάριθμες συστάσεις εκείνων που εκπόνησαν την έκθεση, που δείχνουν ότι σήμερα εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετά προβλήματα στον τομέα αυτόν. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σε κάποια από αυτά. Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφοριών, το Διαδίκτυο και η ψηφιακή τηλεόραση ανοίγουν εντελώς νέες δυνατότητες για την προσαρμογή της πληροφορίας σε κάθε χρήστη, ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητές του/της. Αυτές περιλαμβάνουν την ευρύτερη χρήση υποτίτλων και νοηματικής στην τηλεόραση, ειδικά διαμορφωμένους σταθμούς εργασίας για τα άτομα με αναπηρία και κατάλληλα προσαρμοσμένες διεπαφές στο Διαδίκτυο, ιδίως για τους δημόσιους δικτυακούς τόπους. Πρέπει να ενθαρρύνουμε και να διασφαλίσουμε ότι όλες αυτές οι δυνατότητες θα εφαρμοστούν. Όταν σχεδιάζονται νέα κτίρια, πρέπει να δίνεται κατάλληλη προσοχή στα άτομα με αναπηρία. Στο μέλλον, βελτιωμένα συστήματα μεταφορών θα αυξήσουν την κινητικότητα αυτών των ανθρώπων. Είναι ουσιαστικό αυτές οι εξειδικευμένες ανάγκες να εξετάζονται κάθε φορά, ιδίως όταν χρησιμοποιούνται οι επιδοτήσεις από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

Η εθνική νομοθεσία πρέπει παράλληλα να βελτιωθεί, εξαλείφοντας όλες τις διατάξεις που εισάγουν διακρίσεις οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με το άρθρο 13 της Συνθήκης του Άμστερνταμ. Πρέπει να γίνουν περαιτέρω προσπάθειες για την αποκήρυξη του ιατρικού προτύπου της αναπηρίας και της αντικατάστασής του με ένα κοινωνικό πρότυπο. Είναι άκρως σημαντικό, κατά την εκπαίδευση του κοινού, όλα τα μέσα που θα εγκριθούν να συνοδεύονται από κοινές προσπάθειες για την εξάλειψη των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων σε σχέση με την αναπηρία. Μόνο οι συντονισμένες και συνολικές προσπάθειες που αναφέρονται στην έκθεση θα επιτρέψουν τη γρηγορότερη επίτευξη βελτιωμένων αποτελεσμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (PT) Είναι σημαντικό οι ευγενείς υποσχέσεις της Επιτροπής και των κρατών μελών ότι θα υπερασπιστούν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία να μην μείνουν απλά ρητορικές. Πρέπει να αναληφθεί αποτελεσματικότερη δράση, η υφιστάμενη νομοθεσία σε αυτόν τον τομέα πρέπει να τηρηθεί αποτελεσματικά και τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των ανθρώπων πρέπει να διασφαλίζονται. Επαινούμε την εισηγήτρια κ. Lynne για το έργο της και θέλουμε να υπογραμμίσουμε τη σημασία των συστάσεων που περιέχονται στην έκθεσή της, στην οποία συνεισφέραμε μερικές προτάσεις.

Θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε την αποτελεσματική εφαρμογή του νομικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση, την πρόσβαση για όλους στις δημόσιες μεταφορές και σε μια νέα τεχνολογία των πληροφοριών, καθώς και την εξάλειψη των αρχιτεκτονικών εμποδίων. Ζητούμε για μία ακόμη φορά τη σύνταξη μιας ειδικής οδηγίας για τα άτομα με αναπηρία, βάσει του άρθρου 13 της Συνθήκης, και την επικύρωση και υπογραφή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών.

Θέλω επίσης να καλέσω τα κράτη μέλη να εστιαστούν περισσότερο στα παιδιά και τους νέους με αναπηρία και στην εκπαίδευσή τους, καθώς και στην ένταξη, όπου είναι δυνατόν, των σπουδαστών με αναπηρία στα κανονικά εκπαιδευτικά συστήματα, λαμβάνοντας υπόψη την ειδική στήριξη που απαιτείται για την ικανοποίηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών. Τέλος, θα ήθελα να ζητήσω να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα με σοβαρή αναπηρία και στις οικογένειές τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. (PL) Εξ ονόματος της Ομάδας Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών, θέλω να ευχαριστήσω την κ. Lynne για την εξαίρετη εργασία της. Ασχολούμαστε σήμερα με ένα ζήτημα που αποτελεί μέτρο της ανθρωπιάς μας. Κάθε φορά που γίνεται μια διάκριση εις βάρος ενός ατόμου με αναπηρία, αυτό συνιστά προσβολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας.

Η ιδέα των ατόμων με αναπηρία που θα είναι σε θέση να απολαμβάνουν τα πλήρη δικαιώματά τους πρέπει να εξελιχθεί σε κάτι περισσότερο από ωραία λόγια. Πρέπει να αναγνωριστεί ότι έχουν επιτευχθεί πολλά σε αυτόν τον τομέα τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, πάρα πολύ συχνά τα άτομα με αναπηρία αισθάνονται ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας.

Η ενσωμάτωση του κόσμου των ατόμων με αναπηρία στην υπόλοιπη κοινωνία συνιστά μια σημαντική πρόκληση για τα κράτη μέλη. Κάθε είδους εμπόδιο πρέπει να αρθεί. Αυτό που εννοώ είναι όχι μόνο τα εμπόδια που σχετίζονται με το οικοδομημένο περιβάλλον και τις εγκαταστάσεις μεταφορών, αλλά επίσης με την πρόσβαση στην εργασία, την ιατρική περίθαλψη, την κοινωνική μέριμνα, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό για παράδειγμα. Το ζήτημα της αναπηρίας στα παιδιά και τους νέους είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Η αναπηρία μπορεί να είναι σωματική, πνευματική, επίκτητη ή εκ γενετής. Αλλά θα ήθελα επίσης να επιστήσω την προσοχή στην κατάσταση των ατόμων που έχουν γίνει λιγότερο ικανά λόγω της προχωρημένης ηλικίας τους.

Είμαι πεπεισμένος ότι η δράση που αναλαμβάνει το παρόν Σώμα στο θέμα αυτό θα οδηγήσει σε βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Δεν είναι φιλανθρωπία. Είναι καθήκον μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Tomasz Zapałowski, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. (PL) Κυρία Πρόεδρε, η έκθεση για την κατάσταση των ατόμων με αναπηρία στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στην πραγματικότητα περισσότερο ένα ευχολόγιο για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ατόμων με αναπηρία παρά μια αντικειμενική περιγραφή και ανάλυση της σημερινής κατάστασής τους. Πέρα από τα προφανή θέματα που σχετίζονται με το οικοδομημένο περιβάλλον και τις μεταφορές, απαιτείται επείγουσα δράση για την παροχή οικονομικής στήριξης στους εργοδότες και για την αποζημίωσή τους για τις ζημίες που υφίστανται από την απασχόληση ατόμων με αναπηρία, τα οποία είναι λιγότερο παραγωγικά στον χώρο εργασίας.

Το ζήτημα της συνεχούς υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τα άτομα με αναπηρία και εκείνους που τα φροντίζουν αποτελεί ταυτόχρονα μια τεράστια ευκαιρία και ένα πρόβλημα για τις οικογένειες με ανάπηρα μέλη. Η παροχή της δυνατότητας στους γονείς να μένουν σπίτι για όσο διάστημα είναι αναγκαίο και η χορήγηση σε αυτούς οικονομικής στήριξης έτσι ώστε να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια θα ήταν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να δεσμευτεί ως προς αυτό και να εξασφαλίσει ότι οι αναγκαίοι πόροι θα είναι διαθέσιμοι.

Για να μην καταντήσουν η βοήθεια και οι προσπάθειές μας πολιτικές δηλώσεις κενές περιεχομένου, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις δραστηριότητες σε όλες τις κατευθυντήριες γραμμές που αποσκοπούν στη βελτίωση της κατάστασης των ατόμων με αναπηρία. Επιπλέον, τα άτομα με αναπηρία χρειάζονται τη βεβαιότητα ότι τα κράτη μέλη της Ένωσης τα υποστηρίζουν επιβάλλοντας αυστηρότερες ποινές για αδικήματα εναντίον των ατόμων με αναπηρία.

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Mato Adrover (PPE-DE). – (ES) Κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε Špidla, κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για το Κοινοβούλιο και θα ήθελα επομένως να ευχαριστήσω την κ. Lynne για την έκθεσή της, διότι κάνουμε ένα ακόμη βήμα στο έργο μας για την οικοδόμηση της Ευρώπης των ευκαιριών.

Μέσω μιας ευρείας συμφωνίας, θα εγκρίνουμε σήμερα νέα μέτρα που θα αποτελέσουν πρόοδο όσον αφορά τις ίσες ευκαιρίες για άτομα με διάφορα είδη αναπηρίας.

Πιστεύω ότι αυτό το νέο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης 2006-2007 αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση όσον αφορά την εξάλειψη οποιουδήποτε είδους διακρίσεων και, επιπλέον, αντιμετωπίζει τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες σε όλη την Ευρώπη.

Θα επισημάνω ορισμένα θέματα. Καταρχάς, αποσκοπεί να θεσπίσει ένα γενικό πλαίσιο για ίση μεταχείριση στην εργασία, όχι μόνο από πλευράς εκπαίδευσης και πρόσβασης, αλλά και από πλευράς προώθησης και δια βίου μάθησης.

Δεύτερον, αναμφίβολα βελτιώνει τις συνθήκες και τα δικαιώματα για επιβάτες με αναπηρίες που χρησιμοποιούν, αεροπορικές, θαλάσσιες και χερσαίες μεταφορές. Πρέπει να σας προειδοποιήσω ωστόσο —όπως έχω κάνει στην έκθεση— για την ανάγκη να μην δημιουργηθεί ένα νέο και μέχρι στιγμής ανύπαρκτο εμπόδιο: το οικονομικό εμπόδιο. Η υποχρέωση να συνοδεύονται τα άτομα με αναπηρίες είναι θετική από την άποψη της βελτίωσης της ποιότητας του ταξιδιού τους, αλλά δεν θα ήταν θετικό για τα άτομα με αναπηρία να είναι υποχρεωμένα να πληρώσουν το εισιτήριο του ατόμου που τους συνοδεύει, καθώς αυτό θα σήμαινε ότι αυτά τα άτομα θα έπρεπε να πληρώνουν για δύο εισιτήρια, ενώ εμείς οι υπόλοιποι πληρώνουμε μόνο για ένα.

Τρίτον, η βελτίωση της πρόσβασης σε νέες τεχνολογίες. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι νέες τεχνολογίες θα άρουν πολλά εμπόδια για τα άτομα με αναπηρίες, με την προϋπόθεση ότι θα επιτύχουμε καθολική πρόσβαση σε αυτές και με την προϋπόθεση ότι οι τεχνολογικές πρόοδοι λαμβάνουν αυτά τα άτομα υπόψη από την αρχή του σχεδιασμού τους.

Τέταρτον, χρειαζόμαστε ολοκληρωμένες και συντονισμένες απαντήσεις στην αναπηρία των παιδιών και των ατόμων που υφίστανται ήδη άλλες μορφές διακρίσεων, όπως οι γυναίκες και οι ηλικιωμένοι.

Τέλος, η πρόληψη των κινδύνων στον χώρο εργασίας. Υποστηρίξαμε μια ευρεία συμφωνία σχετικά με τους κινδύνους που έχουν σχέση με την εργασία, η οποία έχει παρουσιαστεί ήδη στο Κοινοβούλιο και την οποία η Επιτροπή δεν έχει υιοθετήσει ακόμη —και θα ήθελα να σας το υπενθυμίσω αυτό, κύριε Špidla— και στην οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους πιθανούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα άτομα στον χώρο εργασίας.

Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω τον εξαιρετικά σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι οργανώσεις ατόμων με αναπηρία.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή είναι μια μεγάλη πρόκληση και αποτελεί πρόοδο προς την επίτευξη της Ευρώπης των ευκαιριών που θέλουμε όλοι να δούμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE). – (EN) Θέλω και εγώ όπως ο εισηγητής να επαναλάβω την υποστήριξη του Κοινοβουλίου για μία συνεκτική οδηγία κατά των διακρίσεων λόγω αναπηρίας, βασισμένη στο άρθρο 13. Η πορτογαλική Προεδρία μας την υποσχέθηκε το 2000, όπως και ο προηγούμενος Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων το 2003. Τέσσερα χρόνια αργότερα και, αν δεν υπάρξει δράση, η Επιτροπή θα συνεχίσει να λέει ότι υπάρχει ιεράρχηση των διακρίσεων, κάτι που κανένας μας δεν μπορεί να δεχτεί.

Δεύτερον, χαιρετίζω την έμφαση την οποία δίνει το σχέδιο δράσης στο να προχωρήσουμε από τα εργασιακά δικαιώματα στην κοινωνική μέριμνα. Ζητώ από την Επιτροπή να αναλάβει το έργο αυτό με πραγματική διάθεση και αφοσίωση προς έναν ανεξάρτητο τρόπο ζωής των ατόμων με αναπηρία, προς το δικαίωμα για προσωπική βοήθεια και το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία και των παιδιών με αναπηρία και των γονέων τους να επιλέγουν τη γενική μέριμνα, είτε αυτή αφορά την εκπαίδευση είτε τη στέγαση, όχι μόνο την απασχόληση.

Τρίτον, μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα στον τομέα της εξωτερικής βοήθειας σε διεθνές επίπεδο. Ισχυριζόμαστε ότι υιοθετούμε μια προσέγγιση της αναπηρίας βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ας κάνουμε περισσότερα μέσα στο πλαίσιο των προγραμμάτων για τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως. Δεν έχουμε κάνει αρκετά όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στην αξιολόγηση των υποψήφιων για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρών. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα σε αυτόν τον τομέα. Δεν πρέπει μόνο να κινηθούμε γρήγορα για την κύρωση και υπογραφή του σχεδίου Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία αλλά πρέπει και να συνεργαστούμε με τις κυβερνήσεις των τρίτων κρατών για να βεβαιωθούμε ότι θα το κάνουν και αυτές.

Τέλος, όσον αφορά την τροπολογία 5 της Ομάδας PPE-DE, είμαι αναστατωμένος που οι Συντηρητικοί ίσως δοκιμάσουν να αποσύρουν το απόσπασμα του κειμένου μου όπου προτείνεται ότι θα πρέπει να ζητηθεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στα προγράμματά της. Δεν πρέπει να μιλάμε μόνο για συμμετοχή αλλά πρέπει και να την κάνουμε πραγματικότητα. Η Ομάδα PPE-DE θα πρέπει να αποσύρει αυτήν την τροπολογία.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE). – (ΕΝ) Κυρία Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια κοινωνία κοινών αξιών. Ένας τρόπος με τον οποίο κρίνουμε την επιτυχία μας ως κοινωνία είναι ο τρόπος με τον οποίο χειριζόμαστε τα ζητήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωπα τα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας μας.

Πέρυσι, ως εισηγητής για το κείμενο της Επιτροπής σχετικά με τις δημογραφικές αλλαγές, είχα προσκληθεί να μιλήσω σε ένα ειδικό συνέδριο για την αναπηρία στο Graz κατά τη διάρκεια της αυστριακής Προεδρίας. Το πανό στην εξέδρα πίσω μου έλεγε απλά: Leben wie andere auch - να ζεις όπως οι άλλοι άνθρωποι. Στα αγγλικά η μετάφραση της λέξης leben δεν είναι απλώς «ζω» αλλά «έχω ζωή», και θα πρέπει να αποτελεί τον στόχο της κοινωνίας μας, να βοηθά όλα τα μέλη της κοινωνίας να ζουν και να έχουν μια ζωή όπως κάθε άλλο μέλος της κοινωνίας.

Οι βρετανοί Συντηρητικοί δεν έχουν πειστεί ότι χρειαζόμαστε περισσότερη κοινοτική νομοθεσία για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο αλλά πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε να τον αγκαλιάσει το σύνολο της κοινωνίας. Δεν χρειαζόμαστε απλώς ένα κράτος πρόνοιας αλλά μια κοινωνία πρόνοιας στην οποία οι κοινότητες να αναγνωρίζουν τις ευθύνες τους για την υποστήριξη όλων των μελών αυτών των κοινοτήτων.

Οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να κάνουν τα πάντα αλλά μπορούν να διευκολύνουν την ατομική επιλογή, βοηθώντας άτομα με αναπηρία να κάνουν τα ίδια αυτό που επιθυμούν, απομακρύνοντας τα εμπόδια τα οποία ορθώνονται στον δρόμο τους – εμπόδια στην εκπαίδευση, στην απασχόληση ή απλώς στη μετάβασή τους από το σημείο Α στο σημείο Β. Οι κυβερνήσεις μπορούν, επίσης, να προάγουν και να προωθούν μια νοοτροπία ανεξαρτησίας και όχι εξάρτησης. Η υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία δεν αφορά μόνο την πρόνοια: αφορά την υποστήριξη της επιθυμίας τους να βρουν τον δρόμο τους στη ζωή και να ζουν όπως και οι άλλοι άνθρωποι.

Χαιρετίζουμε αυτήν την εμπεριστατωμένη έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με αυτό το σημαντικό ζήτημα και πρόκειται, φυσικά, να την υποστηρίξουμε και συγχαίρουμε την εισηγήτρια.

 
  
MPphoto
 
 

  Elizabeth Lynne (ALDE). – (EN) (Έναρξη παρέμβασης με κλειστό μικρόφωνο) … ιδιαίτερα αυτό που μόλις έλεγε ο κ. Επίτροπος για το πόσο συμπορεύονται το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή όσον αφορά τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Κύριε Επίτροπε, μιλήσατε για την πρόσβαση στις υπηρεσίες. Βέβαια, μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στις υπηρεσίες μόνο αν διαθέτουμε μία συγκεκριμένη οδηγία για την αναπηρία. Χαίρομαι που ο κ. Richard Howitt και πολλοί άλλοι βουλευτές έθιξαν το ζήτημα αυτό. Θα ήθελα κάποιας μορφής δέσμευση όσον αφορά ένα χρονοδιάγραμμα για το πότε θα την προωθήσετε, κύριε Επίτροπε. Χαιρετίζω αυτό που λέγατε για τα διαρθρωτικά ταμεία. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα κριτήριο αναπηρίας στα διαρθρωτικά ταμεία. Χαίρομαι που αυτό υπάρχει τώρα.

Κάποιος από τους βουλευτές εδώ έκανε λόγο για γενικότητα. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και αυτήν.

Κυρία Τζαμπάζη, σας ευχαριστώ για την υποστήριξη και τη δουλειά σας. Συνεργαστήκαμε πολύ στενά για αυτό. Είναι πολύ σωστό να μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Έτος των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και να το έχουμε ως βάση.

Δυστυχώς δεν είχα αρκετό χρόνο να μιλήσω για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση. Υπάρχουν τόσα πολλά σημεία στα οποία θα ήθελα να αναφερθώ, αλλά το τελικό συμπέρασμα είναι μία συγκεκριμένη οδηγία για την αναπηρία.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, Επιτροπή. (CS) Κυρίες και κύριοι, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συζήτηση, την οποία παρακολούθησα με ενδιαφέρον. Φρονώ ότι το συμπέρασμα της κ. Lynne ανταποκρίνεται στη σημερινή κατάσταση και ήμουν ευτυχής να μάθω για την άποψη της επιτροπής ότι οι γνώμες του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής είναι πολύ κοντά.

Οι σημαντικότερες αρχές, ήτοι η εξάλειψη των διακρίσεων και η ενεργή ένταξη, τέθηκαν προς συζήτηση και ορισμένα ζητήματα διευκρινίστηκαν ή προέκυψαν από αρκετές διαφορετικές αντιλήψεις στη συζήτηση. Καθώς αρκετοί ομιλητές ανέφεραν αλλαγές στο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο, θα ήθελα να επισημάνω ότι μια μελέτη σκοπιμότητας πρόκειται να ολοκληρωθεί εφέτος σχετικά με το πώς μπορεί να βελτιωθεί το νομικό πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με τα άτομα με αναπηρία.

Αξιότιμοι βουλευτές, ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή να αναφέρω ότι το 2007 είναι το Έτος Ίσων Ευκαιριών, γεγονός που, κατά την άποψή μου, παρέχει μια καλή ευκαιρία για να κινητοποιηθεί η Κοινότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα γίνει σήμερα.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Casini (PPE-DE). – (IT) Εκφράζω την αμέριστη υποστήριξή μου στην έκθεση Lynne, καθώς κατόρθωσε να ενσωματώσει μεγάλο μέρος των προβλημάτων που αφορούν τον κόσμο της αναπηρίας, και πρότεινε πρόσφορες δράσεις και μέσα που μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της ζωής, των σχέσεων και της θέσης των ατόμων στην κοινωνία.

Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την ελπίδα, σε αυτό το Σώμα, οι δηλώσεις αρχής, τις οποίες υποστηρίζω, να ανοίξουν τον δρόμο για ολοένα και πιο συγκεκριμένες, πρακτικές ενέργειες εκ μέρους της Επιτροπής και τα «άτομα με αναπηρία» (ή, εάν προτιμάτε, τα «άτομα με ειδικές ικανότητες») να μπορέσουν να υλοποιήσουν τις προσδοκίες τους για τη ζωή διατηρώντας παράλληλα την ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους. Χάρη στο έργο που επιτέλεσε η εισηγήτρια στην κοινοβουλευτική μας επιτροπή, το κείμενο που πρόκειται να ψηφίσουμε συνοψίζει, μεταξύ άλλων, τις κοινωνικές ανάγκες που ανακύπτουν από τις καταστάσεις σε διάφορα κράτη μέλη.

Υπογραμμίζω εν προκειμένω ότι θα ήταν ενδεδειγμένο τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας να υιοθετήσουν μια ουσιαστικά ομοιογενή προσέγγιση, για να αποφευχθεί στον τομέα αυτό η δημιουργία αδικαιολόγητων ανισοτήτων μεταξύ ευρωπαίων πολιτών απλώς και μόνο λόγω διαφορετικής γεωγραφικής προέλευσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Gurmai (PSE). – (HU) Τα άτομα με αναπηρία στην Ευρώπη σήμερα αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες και διακρίσεις σε διάφορα επίπεδα. Στα περισσότερα μέρη δεν έχει καταστεί δυνατή η βασική, ανεμπόδιστη κινητικότητα, για να μην αναφέρουμε την κοινωνική ένταξη. Είναι σημαντικό να γίνει γνωστό το εξής: ο ανεξάρτητος τρόπος ζωής δεν σημαίνει μόνο ότι κάποιος είναι απλά μέλος της κοινωνίας, αλλά ότι είναι ισότιμο μέλος της κοινωνίας με οποιονδήποτε άλλον. Κάθε φορέας χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων πρέπει να δώσει τη δέουσα προσοχή σε αυτό το θέμα.

Τα άτομα με αναπηρία αποτελούν το 10% του ευρωπαϊκού πληθυσμού, και ως εκ τούτου, η ένταξή τους και η ικανότητά τους να λειτουργούν δεν είναι απλά κοινωνικό ζήτημα, αλλά αμοιβαίο συμφέρον, εφόσον η δημιουργία χώρων εργασίας για τα άτομα με αναπηρία, και η συμμετοχή τους στη δια βίου μάθηση και την επαγγελματική κατάρτιση συμβάλουν όχι μόνο στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους, αλλά και στην ανάπτυξη της οικονομίας της Ευρώπης.

Η εξεύρεση μιας προσέγγισης στο ζήτημα είναι επίσης προβληματική, και όχι μόνο γιατί τα στατιστικά δεδομένα σε αυτόν τον τομέα είναι ανεπαρκή. Τα άτομα με αναπηρία αποτελούν σίγουρα μια ποικιλόμορφη, κάθε άλλο παρά ομοιογενή, ομάδα, και, ως εκ τούτου, οι πολλές προκλήσεις σε αυτόν τον τομέα απαιτούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, που θα βασίζεται στο φύλο· το σημείο αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε επίπεδο της χάραξης πολιτικής. Επιπλέον, όπως σε πολλούς άλλους τομείς, η κατάσταση των γυναικών με αναπηρία είναι συχνά πιο μειονεκτική από αυτή των ανδρών με αναπηρία, και οι γυναίκες είναι συχνότερα θύματα φτώχειας και σεξουαλικού αποκλεισμού. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη στο ευρύ φάσμα των προγραμμάτων και των μέτρων.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin (IND/DEM). – (SV) Η Λίστα του Ιουνίου πιστεύει ότι είναι εντελώς απαράδεκτο τα άτομα με αναπηρία να αντιμετωπίζουν προκαταλήψεις, μη εξυπηρετική ειδική μεταχείριση και περιορισμένες ευκαιρίες. Τέτοιου είδους εμπειρίες δεν συνάδουν με την άποψή μας ότι η ΕΕ είναι μια ένωση αξιών.

Ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 συνιστά πρόοδο, επομένως, και διευκρινίζει κάτι που θα πρέπει να είναι αυτονόητο, ιδίως από τη στιγμή που έχουμε μια κοινή εσωτερική αγορά: δηλαδή, ότι τα άτομα με αναπηρία πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους άλλους πολίτες όσον αφορά τα αεροπορικά ταξίδια.

Η Σουηδία είναι μια πρωτοπόρος χώρα όσον αφορά τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Η φιλόδοξη νομοθεσία της ΕΕ, που περιλαμβάνει λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με το πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται τα άτομα με αναπηρία, μπορεί να έβαλε ένα ερωτηματικό στις επιτυχημένες σουηδικές μεταρρυθμίσεις της δεκαετίας του 1970 και του 1980. Επιτρέψτε μας, λοιπόν, να προχωρήσουμε χωρίς λεπτομερή ρύθμιση και άντ’ αυτού να δηλώσουμε καθαρά και απερίφραστα ότι η κοινωνία, το εμπόριο και η βιομηχανία, καθώς και όλοι οι υπόλοιποι, πρέπει να μεταχειριζόμαστε τα άτομα με αναπηρία ακριβώς το ίδιο με τους άλλους ανθρώπους.

Επιτρέψτε μας, εν κατακλείδι, να ασκήσουμε κάποια αυτοκριτική. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ παρουσιάζουν εκθέσεις για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία αλλά δεν μπορούν, την ίδια στιγμή, να εξασφαλίσουν ότι όλα τα κτίρια της ΕΕ είναι απόλυτα προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους. Ούτε οι δικτυακοί τόποι και τα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι προσβάσιμα σε κατάλληλες μορφές για τα άτομα με αναπηρία, ιδίως αυτά με προβλήματα όρασης. Πότε οι Κοσμήτορες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι αρμόδιες αρχές της ΕΕ σκοπεύουν να αναλάβουν δράση γι’ αυτά τα επείγοντα ζητήματα που προκαλούν τόσο έντονη ανησυχία;

 

6. Ώρα να ανεβάσουμε ταχύτητα - Δημιουργώντας μια Ευρώπη επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0384/2006) της κ. del Castillo Vera εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά με το θέμα: Ώρα να ανεβάσουμε ταχύτητα - Δημιουργώντας μια Ευρώπη επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης (2006/2138(INI)).

 
  
MPphoto
 
 

  Pilar del Castillo Vera (PPE-DE), εισηγήτρια. – (ES) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, συζητάμε επί του παρόντος μια έκθεση επί της οποίας θα διεξαχθεί ψηφοφορία σήμερα το πρωί και η οποία εξετάζει, μαζί με μια σειρά εκθέσεων που υποβλήθηκαν από την Επιτροπή, έναν βασικό και πολύ καλά καθορισμένο στόχο που δεν είναι άλλος από τη θέσπιση μιας σειράς μέτρων τα οποία θα μας διευκολύνουν να αναπτύξουμε στην Ευρώπη μια κοινωνία και μια οικονομία βασισμένη στη γνώση, κάτι που αποτελεί τελικά το βασικό μέσο για τη δημιουργία απασχόλησης και ανάπτυξης και επομένως ευημερίας για όλους τους Ευρωπαίους.

Σε αυτή την έκθεση, καθώς και σε άλλες εκθέσεις εμπειρογνωμόνων, όπως για παράδειγμα στην έκθεση Aho, η οποία είναι μια εξαιρετικά ολοκληρωμένη και ακριβής έκθεση που εξετάζει τα ίδια θέματα, ή άλλες προηγούμενες εκθέσεις της Επιτροπής, μας παρουσιάζεται μια κατάσταση στην οποία έχουμε μια πολύ καλή διάγνωση ―θα έλεγα― για το πού βρισκόμαστε, γιατί βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση και τι χρειαζόμαστε. Ίσως δεν υπάρχει κανένας άλλος τομέας στον οποίο να έχουμε τόσο ακριβείς γνώσεις όσο σε αυτόν που μας επιτρέπουν να προωθήσουμε την ανάπτυξη στην Ευρώπη.

Έχουμε μια διάγνωση και έχουμε επίσης τις λύσεις. Γνωρίζουμε όλοι ότι για να προωθήσουμε μια κοινωνία βασισμένη στη γνώση πρέπει να προωθήσουμε την καινοτομία. Γνωρίζουμε όλοι ότι πρέπει να προωθήσουμε την κατάρτιση ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται τα άτομα σε όλες τις αλλαγές στην απασχόληση και να μπορούν να ανακυκλώνονται και να βρίσκουν νέες μορφές εργασίας. Γνωρίζουμε όλοι ότι η καινοτομία είναι αναγκαία ώστε να μην χάσει το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας την ικανότητά του να αντιμετωπίζει τις ανάγκες των πολιτών όσον αφορά την υγεία, την κατάρτιση, κτλ. Γνωρίζουμε όλοι, επίσης, ότι οι εταιρείες χρειάζονται ένα ευνοϊκό πλαίσιο, ένα πλαίσιο που θα τις βοηθά, που θα τις ενθαρρύνει να αναπτύξουν την καινοτομία και θα τις απαλλάσσει από την αντιμετώπιση γραφειοκρατικών προβλημάτων και δυσκολιών σε μια ολόκληρη σειρά πεδίων δράσης.

Τώρα δεν είναι ώρα να απαριθμήσουμε κάθε μία από τις πτυχές της έκθεσης, διότι βρίσκονται εκεί και τις γνωρίζετε όλοι. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να δώσω όσο μεγαλύτερη έμφαση μπορώ στην ανάγκη να σταματήσουμε μια για πάντα τα λόγια και να σταματήσουμε να δίνουμε στις εκθέσεις και στις αναλύσεις ωραίους τίτλους, ενώ εξακολουθεί να υπάρχει ένας βαθμός παράλυσης στις δράσεις των εθνικών κρατών. Το βήμα που έγινε σε σχέση με τα 25 εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης είναι σημαντικό, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε εξαιρετικά μεγάλη έμφαση σε μια πολύ διεξοδική αξιολόγηση της προόδου που έχει γίνει με αυτά τα εθνικά προγράμματα.

Καθώς περνάει ο καιρός, μένουμε ολοένα και πιο πίσω. Όταν σχεδιάστηκε η Στρατηγική της Λισαβόνας, υπήρχαν προσδοκίες σχετικά με το πώς θα εξελίσσονταν τα πράγματα. Στα μισά της εφαρμογής της Στρατηγικής της Λισαβόνας, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος —η κατάσταση διαφέρει από χώρα σε χώρα, φυσικά— ήταν χειρότερος απ’ όσο ήταν όταν σχεδιάστηκε η Ατζέντα της Λισαβόνας. Μπορεί να ανακαλύψουμε ότι το 2010 θα εξακολουθούμε να μην έχουμε σημειώσει πρόοδο και ότι επομένως θα έχουμε μείνει ακόμη πιο πίσω. Πραγματικά πιστεύω ότι αν προσλαμβάναμε μια εξωτερική ελεγκτική αρχή, θα ξαφνιαζόταν βλέποντας πόσο καλή διάγνωση έχουμε, και πόσο καλές θεραπείες και λύσεις έχουμε, αλλά, παρόλ’ αυτά, υπήρξε τόσο απόλυτη έλλειψη δράσης στην εφαρμογή τους.

Όπως και η ίδια η ζωή, οι κοινωνίες δημιουργούνται μέσω της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών γενεών. Η μία γενιά δίνει τη σκυτάλη στην άλλη· είναι σαν σκυταλοδρομία, αλλά αυτό που μεταφέρουμε στην επόμενη γενιά είναι οι βάσεις μας. Πολλοί Ευρωπαίοι μεγαλώνουν και γεννιούνται αυτή τη στιγμή. Άλλοι, όπως εμείς, θα συνταξιοδοτηθούν στο όχι πολύ μακρινό μέλλον. Όλοι χρειαζόμαστε μια κοινωνία στην οποία η Ευρώπη θα μπορέσει να συνεχίσει να έχει την ικανότητα να ανταγωνίζεται, να έχει την ηγεσία και την αίσθηση του μέλλοντος που είχε στο παρελθόν, διότι οι Ευρωπαίοι ήταν κάποτε αποφασισμένοι, με την καρδιά και την ψυχή τους, να αφήσουν μια καλύτερη κληρονομιά για το μέλλον των χωρών τους και, στην περίπτωσή μας, για το μέλλον όλων των χωρών που απαρτίζουν την ευρωπαϊκή κοινωνία.

Αυτή είναι η ευθύνη μας, επομένως, και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε γι’ αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Verheugen, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Επιτροπή επιδοκιμάζει την ευκαιρία για αυτή τη συζήτηση σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη και την απασχόληση και επικροτεί ιδιαίτερα την παρούσα έκθεση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την εισηγήτρια κ. del Castillo Vera για την συστηματική και αντικειμενική της θεώρηση.

Διεξάγουμε τη συζήτηση αυτή λίγες ημέρες πριν από την απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την έκθεση προόδου του 2006 για την πολιτική για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Συμφωνώ με την ανάλυση της εισηγήτριας ότι ουσιαστικά ξέρουμε πολύ καλά πού βρίσκονται τα προβλήματά μας στην Ευρώπη. Επίσης, ξέρουμε πολύ καλά τι πρέπει να γίνει. Έχουμε τις σωστές απαντήσεις στα προβλήματα, όμως –και εδώ έχει απόλυτο δίκιο η κ. del Castillo Vera– υπάρχει πρόβλημα στην υλοποίηση των μέτρων που έχουν θεωρηθεί σωστά, ιδίως σε εθνικό επίπεδο, και είναι εύκολο να εξηγήσουμε τους λόγους.

Οι μακροπρόθεσμες ανάγκες μεταρρυθμίσεων που διαπιστώσαμε ως προς την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη και την απασχόληση βρίσκονται διαρκώς αντιμέτωπα με βραχυπρόθεσμα συμφέροντα της εθνικής πολιτικής. Πάντα κάπου γίνονται εκλογές και κάπου μπλοκάρει ο μηχανισμός. Παρόλ’ αυτά μπορώ σήμερα να σας πω ότι η έκθεση προόδου που θα εγκρίνουμε σε 14 ημέρες θα στείλει δύο ασυνήθιστα θετικά μηνύματα.

Το πρώτο είναι ότι έχουμε για πρώτη φορά έναν πραγματικά λειτουργικό μηχανισμό στην Ευρώπη για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της Ένωσης. Αυτό ήταν άλλωστε το μεγάλο πρόβλημα της στρατηγικής της Λισαβόνας, στο οποίο αναφερθήκατε: οι στόχοι της ήταν ασφαλώς πολύ φιλόδοξοι, αλλά ο μηχανισμός εφαρμογής της ήταν στην ουσία ανυπόστατος.

Η δεύτερη θετική απάντηση είναι ότι οι προτεραιότητες των κρατών μελών παρουσιάζουν σαφή αλλαγή. Θα μπορέσουμε να δείξουμε στις εκθέσεις μας, που ασχολούνται με κάθε επιμέρους χώρα και τομέα της οικονομίας, ότι τώρα παντού στην Ευρώπη βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη τα θέματα που περιλαμβάνει η στρατηγική μας: εκπαίδευση και κατάρτιση, έρευνα και ανάπτυξη, καινοτομία, καλύτερες συνθήκες για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρές και τις μεσαίες, βελτίωση της απασχολησιμότητας εκείνων των ομάδων του πληθυσμού που δεν έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Όλα αυτά βλέπουμε πως βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας όλων των κρατών μελών και γι’ αυτό χαίρομαι διότι η έκθεση που συζητούμε σήμερα εδώ περιλαμβάνει πολύ σαφείς δηλώσεις ακριβώς γι’ αυτά τα θέματα. Θα ήθελα να δηλώσω κατηγορηματικά πόσο επιδοκιμάζω το γεγονός ότι αυτή η έκθεση υποστηρίζει τόσο ξεκάθαρα την πολιτική της Επιτροπής για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και για την καινοτομία.

Θα ήθελα να πω ξεκάθαρα ότι το μέλλον της ανάπτυξής μας και των θέσεων εργασίας μας εξαρτάται από το αν θα καταφέρουμε να ενισχύσουμε το δυναμικό των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεών μας για καινοτομία τόσο ώστε να μπορούν να συμβάλουν ολοένα και πιο πολύ στην ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη. Οι επιπλέον θέσεις εργασίας που χρειαζόμαστε, θα δημιουργηθούν σε αυτόν τον τομέα και γι’ αυτό είναι σημαντικό να εξετάσουμε όλες τις πολιτικές μας ως προς το αν παραχωρούν στις μικρές και μεσαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις το απαραίτητο περιθώριο ή όχι.

Θα μπορέσουμε ασφαλώς με βάση την έκθεση προόδου της Επιτροπής να συζητήσουμε πολύ σύντομα για την κατάσταση της πολιτικής για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Είμαι μάλλον βέβαιος, κυρία del Castillo Vera, ότι τότε θα συμφωνήσετε μαζί μου πως στην Ευρώπη δεν παρατηρείται στασιμότητα, αλλά μία σαφής κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrizia Toia (ALDE), συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναμφίβολα ανάγκη από μια νέα ώθηση για να καλύψει την απόσταση και το υφιστάμενο χάσμα από τις άλλες ισχυρές οικονομίες του κόσμου, οι οποίες εμφανίζονται δυναμικές και ανταγωνιστικές. Δεν εννοώ μόνο τις παραδοσιακές, αλλά και τις νέες οικονομίες που εμφανίσθηκαν στη διεθνή σκηνή. Η Ευρώπη διατρέχει, συνεπώς, σοβαρό κίνδυνο εάν δεν μπορέσει να παρακολουθήσει τις εξελίξεις και να εκσυγχρονισθεί, αποκτώντας την αναγκαία ορμή και επιτάχυνση, όπως της ζητείται να πράξει, μεταξύ άλλων μέσω και αυτής της συζήτησης. Η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει τη συμβατότητα που επεδείκνυε ανέκαθεν μεταξύ της οικονομικής, παραγωγικής και βιομηχανικής της ανάπτυξης, και την ίδια στιγμή, της κοινωνικής συνοχής και της ικανότητας ενίσχυσης της απασχόλησης και της διάστασης μιας ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς.

Κατά την άποψή μου, αυτή η επιτάχυνση έχει ανάγκη από δύο στοιχεία. Καταρχάς, πρέπει να αναλάβουμε δράση όσον αφορά τους νέους παράγοντες ανάπτυξης της οικονομίας και της απασχόλησης: το ανθρώπινο κεφάλαιο, την κατάρτισή του, την ενίσχυση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ατόμων και την τεχνολογική καινοτομία, υπό την έννοια της μεταφοράς στις παραγωγικές διαδικασίες των αποτελεσμάτων της έρευνας και όλων των γνώσεων που θέτει σήμερα στη διάθεσή μας η επιστήμη. Υπάρχει, ωστόσο, ένα δεύτερο στοιχείο στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ κλείνοντας και το οποίο έχει αποφασιστικό χαρακτήρα για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης: πρέπει η Ευρώπη να αναλάβει περισσότερη κοινή δράση! Η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει αυτή τη στρατηγική ικανότητα που αποτελεί κοινή προσέγγιση. Είκοσι πέντε εθνικά σχέδια αποδυναμώνουν την ικανότητά μας για κοινή ανάπτυξη. Χρειάζεται μια ενιαία, μια πιο μονοσήμαντη προσέγγιση. Χρειάζονται εν ολίγοις περισσότερο εναρμονισμένες πολιτικές στον τομέα της φορολογίας, της απασχόλησης και της βιομηχανικής πολιτικής.

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE), συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, τον παλιό καιρό οι νέοι άνθρωποι μάθαιναν τα επαγγέλματά τους στα εργαστήρια τεχνιτών μεγαλύτερης ηλικίας. Στην Ουγγαρία, πριν τους Παγκόσμιους Πόλεμους και το Σιδηρούν Παραπέτασμα, πολλοί νέοι πήγαιναν στη δυτική Ευρώπη για λίγα χρόνια ώστε να διευρύνουν την επαγγελματική κατάρτισή τους εργαζόμενοι στα εργαστήρια ξένων τεχνιτών. Με αυτόν τον τρόπο, μάθαιναν ταυτόχρονα το επάγγελμά τους και μία ή δύο ξένες γλώσσες.

Δεν πρέπει να εφευρίσκουμε νέα πράγματα, αλλά να θυμόμαστε τις παλιές παραδόσεις. Οι καιροί έχουν βέβαια αλλάξει και το κράτος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική κατάρτιση. Εντούτοις, όπως και στην περίπτωση των μεμονωμένων τεχνιτών ή των συντεχνιών τον παλιό καιρό, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να συμμετέχουν στην παροχή πρακτικής εμπειρίας για τους μαθητευόμενους. Tα σχέδιά μας στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης δεν είναι ιδιαίτερα φιλόδοξα. Πρέπει να παρέχουμε περισσότερους χρηματοδοτικούς πόρους στα προγράμματα που παρέχουν εμπειρία στο εξωτερικό και, πιθανόν, την ανταλλαγή μαθητευόμενων.

Η επαγγελματική κατάρτιση θα πρέπει επίσης να παρέχει μαθήματα ξένων γλωσσών, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής και τεχνολογικής ορολογίας. Είναι ωραίο να μαθαίνουν απέξω τους μονόλογους του Άμλετ, αλλά οι ξυλουργοί και οι χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών πρέπει να γνωρίζουν τους επαγγελματικούς όρους και σε άλλες γλώσσες.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. (PL) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ θερμά την εισηγήτρια και να τη ευχαριστήσω για το έργο που επιτέλεσε σε ένα ζήτημα τόσο μεγάλης σημασίας για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας. Είμαστε, δυστυχώς, υποχρεωμένοι να αναγνωρίσουμε ότι τα οικονομικά αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι συνεχώς απογοητευτικά, ιδίως αν λάβουμε υπόψη τις ευκαιρίες που προσφέρει η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Σε τελική ανάλυση, οι ΜΜΕ είναι μεταξύ των στυλοβατών της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η βελτίωση της νομοθεσίας και η απλούστευση έχουν καίρια σημασία για την αύξηση της συνοχής και της σαφήνειας της κοινοτικής νομοθεσίας και θα συνέβαλαν στη μείωση του διοικητικού βάρους που επιβαρύνει τόσο πολύ τις ΜΜΕ. Οι μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις πρέπει να υιοθετήσουν μια ευρεία και περιεκτική προσέγγιση βάσει λεπτομερούς εξέτασης της υφιστάμενης νομοθεσίας και μιας ενδελεχούς εκτίμησης των επιπτώσεων. Θα πρέπει να υπάρχει τακτική επαφή με τις ΜΜΕ και τις οργανώσεις που τις εκπροσωπούν έτσι ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη κοινοτικών προγραμμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto, εξ ονόματος της ομάδας PPE-DE. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω την εισηγήτριά μας, κυρία del Castillo Vera και να την συγχαρώ για την εξαιρετική της έκθεση, ιδιαίτερα επειδή είναι διαρθρωμένη γύρω από σαφείς θεματικές που αποσκοπούν στη βελτίωση της παρακολούθησης της Στρατηγικής της Λισαβόνας. Πιστεύω επιπλέον ότι ένα ζήτημα πρέπει κυρίως να μας κινητοποιήσει: αυτό της αναθεώρησης του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Για πολύ καιρό ισχυριζόμασταν, όπως μόλις ανέφερε η κ. del Castillo Vera, ότι είναι ζωτικής σημασίας η προώθηση της καινοτομίας μέσω της εναρμόνισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα, αυτό που λέμε πρέπει να εισακουσθεί. Αναφερόμαστε στη θέσπιση καλύτερης νομοθεσίας και το πεδίο εφαρμογής μιας τέτοιας νομοθεσίας είναι ευρύ. Υπάρχουν εντούτοις λόγοι ώστε να εκφράσουμε την έκπληξή μας για το ότι η Ευρώπη βρίσκεται τόσο πίσω όσον αφορά την καινοτομία. Λαμβάνοντας υπόψη ωστόσο, ότι ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στοιχίζει κατά μέσο όρο 46 700 ευρώ στην Ευρώπη συγκριτικά με τα 10 250 ευρώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, πιστεύω ότι γνωρίζουμε δυστυχώς γιατί συμβαίνει αυτό. Αυτή η υψηλή χρέωση αποτελεί τον καλύτερο τρόπο παρεμπόδισης της καινοτομίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης. Το κόστος αυτό είναι απολύτως απαγορευτικό. Είναι επομένως επιτακτική η ανάγκη να πείσουμε το Συμβούλιο να αναθεωρήσει τις απόψεις του και να βοηθήσει στο να απαλλαγούν οι επιχειρήσεις μας από αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση.

Θα ήθελα επίσης τώρα να τονίσω ένα άλλο σημαντικό σημείο που οφείλαμε να εξετάσουμε σε αυτή την έκθεση, τη συμφωνία δηλαδή σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις. Η συμφωνία αυτή, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία αναδιοργάνωσης υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, προσφέρει στους 36 υπογράφοντες, μεταξύ των οποίων τα 25 κράτη μέλη μας, πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις των εταίρων τους. Ωστόσο, ορισμένοι από αυτούς τους εταίρους δεν τηρούν τους κανόνες. Αρκεί να παρατηρήσουμε αυτό που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς. Μέσω εθνικών διατάξεων, αποκλείουν από το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας τις δημόσιες συμβάσεις που εξασφαλίζουν για τις δικές τους ΜΜΕ, παρόλο που οι χώρες αυτές μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για τις δημόσιες συμβάσεις των 25 κρατών μελών.

Θεωρώ απαράδεκτο ολόκληρη η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στις διατλαντικές σχέσεις να κινείται αποκλειστικά προς την ίδια κατεύθυνση. Αποτελεί επομένως δικό μας καθήκον να προωθήσουμε έναν ευρωπαϊκό νόμο για τις μικρές επιχειρήσεις κατά το πρότυπο εκείνου που ισχύει στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 1953. Μπορεί να θεωρηθεί ότι βρισκόμαστε πίσω κατά 50 έτη. Θα συμφωνήσετε πως ως εδώ και μη παρέκει. Απομένει να προχωρήσουμε στη βελτίωση της νομοθεσίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Norbert Glante, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, επανειλημμένα διαπιστώνουμε πως οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας στην Ευρώπη, καθώς απασχολούν τους περισσότερους ευρωπαίους εργαζομένους, ωστόσο εξακολουθούν να έχουν προβλήματα.

Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι τον Ιούλιο του 1994 εκδόθηκε η πρώτη σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής, στην οποία θίγονταν πολλά προβλήματα. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους ακολούθησαν συστάσεις, το 1998 εκδόθηκε δεύτερη ανακοίνωση και το 2000, εμπειρογνώμονες διαπίστωσαν ότι στα κράτη μέλη δεν εφαρμόζονταν ούτε τα μισά από τα μέτρα. Σήμερα είμαστε υποχρεωμένοι να διαπιστώσουμε πως εξακολουθεί να εφαρμόζεται μόνο το 55% των μέτρων. Είναι ανάγκη τώρα τα κράτη μέλη, μετά από τα λόγια τους, να περάσουν σε πράξεις.

Θα ήθελα να θίξω έναν ακόμα σημαντικό τομέα, συγκεκριμένα τη μεταβίβαση επιχειρήσεων, στο οποίο δεν δίδεται αρκετή σημασία στο πλαίσιο των γενικών προβληματισμών, ούτε από τις αρμόδιες υπηρεσίες για το φορολογικό δίκαιο στα κράτη μέλη, ούτε από τους ίδιους τους επιχειρηματίες που πρέπει να επιδιώξουν έγκαιρα να περάσει η επιχείρησή τους σε έναν νέο ιδιοκτήτη.

Πρέπει να εργαστούν όλες οι πλευρές. Το Σώμα ανέλαβε δράση και στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα προς το συμφέρον των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Έχουν γίνει αρκετές συζητήσεις – τώρα πια είναι καιρός για δράση.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (LT) Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την προετοιμασία της ομιλίας της. Κατ’ ουσία συμφωνώ μαζί της. Πρόκειται για ένα ακόμη έγγραφο που έρχεται να προστεθεί σε έναν μεγάλο αριθμό παρόμοιων εγγράφων που ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη – αρχής γενομένης με την επέκταση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Πράγματι, η πολιτική της Κοινότητας στο ζήτημα αυτό είναι συνεπής και, θα έλεγα, δίκαιη. Το πρόβλημα είναι ότι στην πραγματική ζωή συχνά δεν τηρείται. Οι νόμοι αγνοούνται συχνά και δημιουργούνται γραφειοκρατικά εμπόδια. Θέλω να επισημάνω δύο προβλήματα, από την επίλυση των οποίων νομίζω ότι εξαρτάται η επιτυχία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Καταρχάς, υπάρχει το πρόβλημα με τις διαδικασίες καταχώρισης των επιχειρήσεων στα μητρώα. Η Επιτροπή υποσχέθηκε ότι μέχρι το τέλος του 2007 η επονομαζόμενη αρχή της μονοαπευθυντικής αρχής (One-Window Principle) θα εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Κοινότητα. Στη σύνοδο κορυφής τον Μάρτιο, τα κράτη μέλη συμφώνησαν επίσης να απλουστεύσουν τις διαδικασίες καταχώρισης των επιχειρήσεων για τις νέες επιχειρήσεις. Συμφωνήθηκε ότι δεν θα πρέπει να διαρκούν περισσότερο από μία εβδομάδα. Ωστόσο, στην πραγματικότητα η καταχώριση των επιχειρήσεων στα μητρώα σε ορισμένες κοινοτικές χώρες διαρκεί σήμερα από μία μέρα ως μερικές εβδομάδες. Το κόστος της καταχώρισης διαφέρει επίσης σημαντικά. Σε ορισμένες χώρες δεν κοστίζει τίποτα, ενώ σε άλλες το κόστος μπορεί να ανέλθει σε εκατοντάδες ευρώ.

Το δεύτερο πρόβλημα είναι ο έλεγχος επί των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, ο οποίος διενεργείται από διάφορα κρατικά όργανα. Στη Λιθουανία, σήμερα, λειτουργούν 152 ελεγκτικοί φορείς. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με τις επιχειρήσεις το αναφέρουν ως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα και πηγές διαφθοράς. Πρόσφατα, 300 υπάλληλοι της Επιτροπής ανέλαβαν τη δέσμευση ότι μέχρι το 2009 θα εργάζονταν για τουλάχιστον μία εβδομάδα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο θα επιχειρήσουν να κατανοήσουν τα προβλήματα. Αυτό είναι ένα ευπρόσδεκτο και συγκεκριμένο βήμα. Ίσως παρόμοιες πρωτοβουλίες να πρέπει να επεκταθούν σε άλλα μέρη της Ευρώπης, αλλά η Κοινότητα θα τις υποστήριζε; Είμαι βέβαιη ότι θα χρειαστεί να εξαλείψουμε τα γραφειοκρατικά εμπόδια στην επέκταση των επιχειρήσεων. Τότε θα είμαστε σε θέση να πούμε ότι δημιουργούμε την Ευρώπη μέσω των επιχειρήσεων και ότι ενθαρρύνουμε την ανάπτυξή της.

 
  
MPphoto
 
 

  Guntars Krasts, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. (LV) Σας ευχαριστώ. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι οι πρόοδοι στην καινοτομία, η επιδεξιότητα να τις χρησιμοποιήσουμε και η ικανότητα να αναζωογονήσουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον, ιδίως στον τομέα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, θα εδραιώσουν τη θέση της Ευρώπης στον παγκόσμιο οικονομικό ανταγωνισμό. Η Ευρώπη πρέπει να υιοθετήσει μια προορατική και ηγετική θέση στην παγκόσμια οικονομική και κοινωνική ρύθμιση. Συνεπώς, αν θέλουμε, για παράδειγμα, να φτάσουμε τις ΗΠΑ στο πεδίο της καινοτομίας όπου, σύμφωνα με μια εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είμαστε αυτή τη στιγμή 50 χρόνια πίσω, είναι ζωτικό να τροποποιήσουμε τις υφιστάμενες σχέσεις μεταξύ επιστήμης και επιχειρήσεων, και μεταξύ επιχειρήσεων και του ρυθμιστικού ρόλου του κράτους, καθώς και τα πρότυπα για τη χρηματοδότηση της επιστήμης. Οι περιορισμοί, και όχι η έλλειψη τόλμης, είναι ο λόγος για τον οποίο η πλειονότητα των κατοίκων της Ευρώπης θέλουν να είναι υπάλληλοι και όχι εργοδότες. Χαιρετίζουμε την έμφαση που δίνει η έκθεση στον ρόλο της κοινής αγοράς στην προώθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τα πεδία στα οποία η κοινή αγορά δεν λειτουργεί ικανοποιητικά είναι οι υπηρεσίες και η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Ένα έργο που έχει καθυστερήσει στην προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων είναι η επίτευξη συγκρισιμότητας μεταξύ των πτυχίων και των προσόντων των κρατών μελών, ένα θέμα που έχει γίνει ιδιαίτερα επίκαιρο μετά τη διεύρυνση του 2004 και την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Ελπίζω ότι η έκθεση θα παρακινήσει τις ΜΜΕ να επανεξετάσουν και να κατανοήσουν τα λάθη στα οποία υπέπεσαν, ιδιαίτερα όσον αφορά την προσφάτως εγκριθείσα οδηγία για τις υπηρεσίες, αλλά και την απόρριψη της καθιέρωσης του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Godfrey Bloom, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να δοκιμάσω για μία μόνο στιγμή τους εξαίρετους διερμηνείς μας. Η «επιχειρηματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης» είναι οξύμωρο σχήμα, έτσι δεν είναι; Όλο το raison d’être –αν μπορώ να χρησιμοποιήσω το ιδίωμα του τόπου– είναι να οδηγήσει τις μικρές επιχειρήσεις στην ασφυξία. Ο ένας κανόνας μετά τον άλλον, ο ένας κανονισμός μετά τον άλλον θεσπίζονται από άτομα τα οποία δεν έχουν καμία απολύτως επιχειρηματική εμπειρία. Μόλις χτες, μελέτησα επισταμένως τον κατάλογο με περισσότερους από 700 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεν μπόρεσα να βρω περισσότερα από 5 άτομα να έχουν αξιόλογη επιχειρηματική εμπειρία.

Οι Επίτροποι πηγαίνουν για διακοπές με τη θαλαμηγό της Microsoft, ο βρετανός πρωθυπουργός διατηρεί στενές σχέσεις με τον λόρδο Browne της BP και ούτω καθεξής, αλλά αυτό δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τις επιχειρήσεις.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα στη δυτική Ευρώπη είναι τα πολλά εκατομμύρια επιχειρηματιών, ανδρών και γυναικών, οι οποίοι ζουν μια ζωή βουβής απόγνωσης προσπαθώντας να φτιάξουν τη ζωή τους. Πάνω από το 52% του βρετανικού ΑΕγχΠ οφείλεται στις μικρές επιχειρήσεις.

Μας λέτε στο Σώμα σε ποια ηλικία μπορούμε να προσλάβουμε προσωπικό· μας λέτε τι χρώμα πρέπει να έχει· μας λέτε πόση άδεια πρέπει να έχουν· μας λέτε πόση θα είναι η σύνταξή τους. Ο κατάλογος αυτός δεν έχει τέλος. Αν όντως θέλαμε να βάλουμε τάξη στο Σώμα και όντως επιθυμούσαμε να αυξήσουμε την επιχειρηματικότητα, θα πρότεινα να έχουμε μόνο Επίτροπους και βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι οποίοι έχουν δουλέψει πραγματικά έστω μια μέρα στη ζωή τους. Δεν υπάρχει κανείς!

(Χειροκροτήματα από τα θεωρεία)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Ασφαλώς καταλαβαίνω ότι ορισμένες από τις αγορεύσεις εδώ στο Σώμα τυγχάνουν της επιδοκιμασίας ή της αποδοκιμασίας των επισκεπτών, θα ήθελα όμως να παρακαλέσω θερμά να μην εκφράζονται γνώμες από τα θεωρεία.

 
  
MPphoto
 
 

  Ashley Mote (NI). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, αναρωτιέμαι πόσα άτομα σε αυτό το Σώμα είχαν μία ιδέα για μια νέα επιχείρηση, συγκέντρωσαν οι ίδιοι τα χρήματα με δικό τους ρίσκο και διηύθυναν με επιτυχία αυτήν την επιχείρηση επί είκοσι ακόμη χρόνια και δημιούργησαν θέσεις εργασίας και πλούτο. Δεν βλέπω κανένα χέρι να σηκώνεται και όμως έχουμε εδώ μια Επιτροπή η οποία μιλά για εξουσιοδότηση των επιχειρηματιών και ισότιμα πλαίσια – που είναι η πιο βασική αντίφαση του «επιχειρηματικού» κόσμου που θα μπορούσατε να φανταστείτε. Όλη η ουσία της επιχειρηματικότητας είναι να δημιουργήσεις κάτι το οποίο κανείς δεν είχε σκεφτεί προηγουμένως.

Κάθεται εκεί ο κ. Επίτροπος μιλώντας για την ποινικοποίηση της χρήσης των βρετανικών μονάδων μέτρησης στις εξαγωγές από το ΗΒ μετά το 2009. Κατά συνέπεια αυτού, οι κατασκευαστές ελαστικών, ποδηλάτων, ρουχισμού, ιατρικού εξοπλισμού, γαλακτοκομικών προϊόντων, κατεψυγμένων τροφίμων, ειδικών χαρτιών, οικιακών συσκευών, εργαλείων, εξαρτημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξαρτημάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, όλοι ανεξαιρέτως θα ζημιωθούν. Ένας από αυτούς στην εκλογική περιφέρειά μου θα αναγκαστεί να κλείσει την επιχείρησή του επειδή δεν υπάρχει τρόπος να πουλήσει τα εξαρτήματά του σε επιχειρήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτές δεν πρόκειται να ανασύρουν το γεωτρύπανο μόνο και μόνο για να ελέγξουν τη μονάδα μέτρησης – αποκλείεται! Είτε θα παρανομήσει για να διατηρήσει την επιχείρησή του είτε θα την κλείσει.

Πριν από πολλά χρόνια μπήκα στο γραφείο ενός από τους μεγαλύτερους βιομηχάνους στις Ηνωμένες Πολιτείες και πίσω του υπήρχε μια επιγραφή η οποία έλεγε: «Αν δεν είσαι μέρος της λύσης, είσαι μέρος του προβλήματος, γι’ αυτό κάνε στην άκρη!» Αυτό είναι ένα μήνυμα που συνιστώ στο Σώμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). – (PL) Κυρία Πρόεδρε, υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση βγαίνει ζημιωμένη όταν ανταγωνίζεται με άλλες χώρες. Δεν τα πηγαίνει καλά έναντι τόσο των άκρως βιομηχανοποιημένων όσο και των αναπτυσσόμενων χωρών. Δεν μπορώ να απαριθμήσω τώρα όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες, αλλά οι κύριοι είναι η ανεπαρκής στήριξη για τις ΜΜΕ και οι ανεπαρκείς επενδύσεις στην επιστήμη και την εκπαίδευση.

Θα ήθελα, ωστόσο, να εστιαστώ σε μια διαφορετική πτυχή σήμερα, ήτοι τις πολύ έντονες διαφορές στην ανάπτυξη στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν πραγματικό ευρωπαϊκό, επιστημονικό και τεχνολογικό χώρο, θα πρέπει καταρχάς να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ των πλουσιότερων και φτωχότερων κρατών μελών. Αυτό απαιτεί προφανώς πρόσθετους πόρους, και δεν εννοώ μόνο τους διαρθρωτικούς πόρους ή τα κονδύλια που διατίθενται στη γεωργία, αλλά επίσης τους πόρους για την έρευνα και την ανάπτυξη, την επιστήμη και την εκπαίδευση.

Δυστυχώς, οι πλουσιότερες χώρες κατάφεραν να εξασφαλίσουν σχεδόν όλη τη χρηματοδότηση που προοριζόταν για αυτούς τους σκοπούς, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι είναι πιο αποτελεσματικές σε αυτούς τους τομείς. Δεν πρέπει, επομένως, να προξενεί καμία έκπληξη το γεγονός ότι οι διαφορές μεταξύ των πλούσιων και των φτωχών περιοχών της Ένωσης μάλλον οξύνονται παρά αμβλύνονται και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσεται με σημαντικά χαμηλότερο ρυθμό από ό,τι οι Ηνωμένες Πολιτείες ή οι χώρες της Ασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Verheugen, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να πω δυο πράγματα ακόμα.

Πρώτον: παρ’ όλη την κατανόηση για την κριτική της κατάστασης –άλλωστε και η Επιτροπή δεν διστάζει να ασκήσει κριτική στις καταστάσεις όταν χρειάζεται– δεν πρέπει να παραβλέπουμε το εξής: τα οικονομικά δεδομένα για την Ευρώπη παρουσιάζουν ανοδική τάση. Εφέτος, η ανάπτυξη είναι πολύ μεγαλύτερη από την αναμενόμενη, έχουμε αισθητή μείωση της ανεργίας, βελτίωση της παραγωγικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και βλέπουμε πολύ καθαρά ότι οι προτεραιότητες των κρατών μελών αλλάζουν και προσανατολίζονται στη βελτίωση των συνθηκών για την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Δεύτερον, πραγματικά στην Ευρώπη υπάρχουν, συγκριτικά π.χ. με τις ΗΠΑ, λιγότεροι άνθρωποι που είναι διατεθειμένοι να ιδρύσουν ή να διευθύνουν μια επιχείρηση ή, όπως μόλις το έθεσε ένας βουλευτής, να πάρουν το ρίσκο να δημιουργήσουν με δικά τους χρήματα θέσεις εργασίας για άλλους. Οι λόγοι είναι πολύ ενδιαφέροντες και απορρέουν από τον πολιτισμό μας. Άλλωστε, γι’ αυτό η Επιτροπή συνηγόρησε τόσο έντονα για να συνδεθεί η επιχειρηματικότητα με την παιδεία. Η δυνατότητα προσέγγισης της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας πρέπει να δίδεται ήδη από το σχολείο και το πανεπιστήμιο. Στις χώρες όπου γίνεται αυτό, παρατηρούμε αξιοσημείωτες επιτυχίες. Όπου δεν γίνεται, απλά υπάρχουν πολύ λίγες επιχειρήσεις, και μια ανύπαρκτη επιχείρηση δεν μπορεί –έτσι απλά– να δημιουργήσει θέσεις εργασίας.

Αυτό που μαθαίνουμε επί του παρόντος –και αποτελεί θέμα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος– είναι ότι το καλύτερο εξακολουθεί να είναι το learning by doing. Δρομολόγησα το πρόγραμμα Enterprise Experience, που αναφέρθηκε ήδη εδώ κατά τη συζήτηση, με σκοπό να βάλω όλους τους ανώτερους υπαλλήλους των υπηρεσιών μου να εργαστούν για τουλάχιστον μία εβδομάδα σε μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση. Τώρα επέστρεψαν οι πρώτοι 50 και το αποτέλεσμα είναι καταπληκτικό. Όλοι, και εννοώ πραγματικά «όλοι», επέστρεψαν με σημαντικές προτάσεις για βελτίωση, που πρέπει να συζητηθούν σοβαρά, για το πώς μπορούμε να διευκολύνουμε τη ζωή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Αλλά από την άλλη πλευρά, και οι επιχειρήσεις που δέχτηκαν τους υπαλλήλους μας για να εργαστούν εκεί, λένε ότι έμαθαν πολλά από αυτό και κατάλαβαν πολύ καλύτερα τι είναι δυνατό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τι όχι.

Θα ήθελα πραγματικά να ενθαρρύνω τα κράτη μέλη να αναλάβουν παρόμοιες πρωτοβουλίες. Η εξέλιξη των επιχειρήσεων είναι τόσο γρήγορη ώστε είναι απολύτως απαραίτητο να γνωρίζουν πραγματικά εξ ιδίας πείρας εκείνοι που δημιουργούν τους όρους πλαίσιο για τις επιχειρήσεις αυτές τι ακριβώς συμβαίνει εκεί και ποιες είναι οι επιπτώσεις όσων κάνουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 11.00.

Γραπτή δήλωση (άρθρο 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE). – (FR) Ψήφισα υπέρ της εξαιρετικής έκθεσης της κ. del Castillo Vera σχετικά με το ζήτημα της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης. Η έκθεση αυτή αποτελεί ουσιαστική συμβολή για την επίτευξη των στόχων που ορίζει η αναθεωρημένη στρατηγική της Λισαβόνας, η οποία αποσκοπεί στο να καταστήσει την Ευρώπη την περισσότερο ανταγωνιστική περιοχή στον κόσμο, επικεντρώνοντας εκ νέου το ενδιαφέρον της στην ανάπτυξη και την απασχόληση, διατηρώντας ταυτόχρονα την ισορροπία μεταξύ των τριών πυλώνων της διαδικασίας: της οικονομίας, της κοινωνικής διάστασης και του περιβάλλοντος.

Αν η ΕΕ επιθυμεί να ανταποκριθεί επιτυχώς σε αυτήν την τεράστια πρόκληση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, πρέπει να λάβει υπόψη τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) οι οποίες, ας μην το λησμονούμε, αντιπροσωπεύουν το 70% του συνολικού αριθμού των θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη με 75 εκατομμύρια εργαζόμενους. Έχοντας οικοδομήσει την εσωτερική αγορά επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον της στους καταναλωτές και στηριζόμενη ταυτόχρονα στον ανταγωνισμό, η ΕΕ πρέπει εφεξής να ενδιαφερθεί για τους παραγωγούς και, ενώ θα μας προστατεύει από τις αρνητικές πτυχές της παγκοσμιοποίησης, να διασφαλίσει την πλήρη επικράτηση της ευρωπαϊκής δημιουργικότητας. Τέλος, εκφράζω τη λύπη μου για το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε κριτική στην ολέθρια νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), καθώς η νομισματική πολιτική δεν έχει ταχθεί επαρκώς στην υπηρεσία της οικονομικής ανάπτυξης.

 
  
  

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 10.50 και επαναλαμβάνεται για την Ώρα των Ψηφοφοριών στις 11.00).

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. EDWARD McMILLAN-SCOTT
Αντιπροέδρου

 

7. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
MPphoto
 
 

  Jacky Henin (GUE/NGL). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επικαλεστώ τον Κανονισμό. Ορισμένοι βουλευτές μεταξύ των οποίων και εγώ, είμαστε ανήσυχοι. Φαίνεται ότι ελήφθησαν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας στο Κοινοβούλιο. Μπορείτε να μας παράσχετε κάποια σχετική πληροφορία ή πρόκειται απλώς για τον εκφοβισμό υπαλλήλων οι οποίοι προτίθενται να ασκήσουν συνδικαλιστική δράση;

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Δεν γνωρίζω κάποιον ιδιαίτερο λόγο για πρόσθετα μέτρα ασφαλείας, αλλά θα το ελέγξουμε και θα ενημερώσουμε το Σώμα. Σας ευχαριστώ για αυτήν την παρατήρηση, κ. Henin.

 

8. Ώρα των ψηφοφοριών
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ώρα των ψηφοφοριών.

Μου έχει διατυπωθεί αίτημα από ορισμένους βουλευτές που έχουν ανειλημμένες υποχρεώσεις οι οποίες θα τους εμποδίσουν να παρευρίσκονται εδώ για το σύνολο της ώρας των ψηφοφοριών, να μετακινηθούν δηλαδή στην αρχή του καταλόγου οι ψηφοφορίες επί της έκθεσης του κ. Van Orden για τη Βουλγαρία και επί της έκθεσης του κ. Moscovici για τη Ρουμανία. Επομένως προτείνω να διεξαγάγουμε τις ψηφοφορίες επί των εκθέσεων για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία μετά την απλοποιημένη διαδικασία ψηφοφορίας. Υπάρχουν τυχόν ενστάσεις για την αλλαγή της σειράς ψηφοφορίας;

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, ασφαλώς δεν υπάρχει βασικά λόγος να συζητούνται ενωρίτερα κάποιες εκθέσεις μόνο και μόνο επειδή κάποιοι συνάδελφοι δεν μπορούν να βρίσκονται εδώ, όμως ενόψει της σημασίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας και της ένταξής τους μπορούμε κατ’ εξαίρεση να συμφωνήσουμε.

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την αλλαγή της σειράς ψηφοφορίας)

(Για τα αποτελέσματα και άλλες λεπτομέρειες των ψηφοφοριών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά)

 

8.1. Εναρμόνιση τεχνικών κανόνων και διοικητικών διαδικασιών στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας (ψηφοφορία)

8.2. Τεχνικές προδιαγραφές για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ψηφοφορία)

8.3. Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΚ/Πράσινου Ακρωτηρίου (ψηφοφορία)

8.4. Κοινοτική εγγύηση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ψηφοφορία)

8.5. Μεταβατική ρύθμιση για το γλωσσικό καθεστώς (ψηφοφορία)

8.6. Ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)
  

- Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE-DE), εισηγήτρια. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, στις 12 Οκτωβρίου, όταν για τελευταία φορά το Κοινοβούλιο ψήφισε επί του κανονισμού για την ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητήσαμε να αναπεμφθεί εκ νέου στην επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 53, παράγραφος 2, του Κανονισμού. Έκτοτε το Συμβούλιο και η Επιτροπή αποφάσισαν να προσθέσουν πολιτικές δηλώσεις για να συμπληρώσουν το νομικό κείμενο. Αυτό έγινε δεκτό από το Κοινοβούλιο σε ένα κύκλο τριμερών συζητήσεων. Ζητώ επομένως από το Σώμα να τον υπερψηφίσουν στην τελική ψηφοφορία επί αυτών των θεμάτων και να μην παρακωλύεται περαιτέρω η διαδικασία.

 

8.7. Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (δραστηριότητες σχετικές με τον τίτλο VΙ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση) (ψηφοφορία)
  

- Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Magda Kósáné Kovács (PSE), εισηγήτρια. – (HU) Κύριε Πρόεδρε, η έκθεσή μου ζητά την επέκταση της αρμοδιότητας του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στον τρίτο πυλώνα. Ζητώ από τους συναδέλφους μου βουλευτές να συνεχίσουν να υποστηρίζουν αυτή τη σύσταση, και να ψηφίσουν υπέρ της αρχικής πρότασης του Κοινοβουλίου. Από την πλευρά μου, έχω διαπιστώσει ότι η πολιτική δήλωση περιέχει αυτή την πρόταση σε έναν ελαφρώς περιορισμένο βαθμό.

 

8.8. Προσχώρηση της Βουλγαρίας (ψηφοφορία)
  

- Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 2:

 
  
MPphoto
 
 

  Rebecca Harms (Verts/ALE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά την τροπολογία 2 της Ομάδας μου, θα ήθελα να σας πω ότι η έκθεση Van Orden απομακρύνει το Σώμα από τη νομική βάση του πρωτοκόλλου προσχώρησης.

(DE) Στο πρωτόκολλο για την ένταξη ορίσαμε ότι πρέπει να κλείσει ο πυρηνικός σταθμός στο Κοσλοντούι. Αντίθετα με όσα ισχυρίζεται η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, το Συμβούλιο και η Euratom δεν είπαν τίποτα που θα άλλαζε αυτήν την άποψη που αφορά την ασφάλεια. Γι’ αυτό καλώ τους συναδέλφους να εγκρίνουν την τροπολογία μας για να μην υπάρξει παραβίαση του πρωτοκόλλου για την ένταξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ, κυρία Harms. Το σημειώνουμε, αλλά δεν επιθυμώ την επανάληψη της συζήτησης τώρα.

- Μετά την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 2:

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), εισηγητής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, προσπάθησα να μου δοθεί ο λόγος πριν ψηφίσουμε σε αυτήν την τελευταία ψηφοφορία. Δώσατε τον λόγο σε κάποιον που ήταν αντίθετος με τη θέση που είχε ο εισηγητής σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Ήταν σοβαρό λάθος το ότι ειπώθηκε ότι εναντιωνόμαστε στη Συνθήκη Προσχώρησης. Το μόνο που ζητούσαμε ήταν περισσότερη ευελιξία στο ζήτημα αυτό. Κατόπιν των ανωτέρω, ζητώ να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία επί της τροπολογίας 9.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Γνωρίζω, κύριε Van Orden, ότι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κρίθηκε από λίγες ψήφους αλλά δεν πιστεύω ότι όσα είπε η κ. Harms επηρέασαν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας . Πιστεύω ότι η αντίδραση του Σώματος στις παρατηρήσεις της δείχνει ότι όλοι γνώριζαν τι επρόκειτο να πει. Δεν προτείνω όμως την επανάληψη της ψηφοφορίας. Θα ήταν λάθος. Λυπούμαι για αυτό και ζητώ συγγνώμη που δεν είδα το σηκωμένο χέρι σας. Ωστόσο όμως δεν νομίζω ότι μπορούμε να αλλάξουμε την ψήφο σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), εισηγητής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, δεν ζητούμε την επανάληψη της ψηφοφορίας, ζητούμε να ψηφίσουμε επί του κειμένου που έχουμε ενώπιον μας. Φοβούμαι ότι η παρέμβαση όντως επηρέασε τα πράγματα όσον αφορά τη συγκεκριμένη τροπολογία. Υπήρξε διαφορά μόλις τριών η τεσσάρων ψήφων. Ειλικρινά πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στο Σώμα να ψηφίσει επί των άλλων τροπολογιών όπως έχουν υποβληθεί εκεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Το καταλαβαίνω, κύριε Van Orden, αλλά φοβούμαι ότι δεν μπορώ να την επαναλάβω. Η ψηφοφορία ήταν ονομαστική και το αποτέλεσμα ήταν σαφές, αν και κρίθηκε από λίγες ψήφους. Ακόμη και αν ο Πρόεδρος έχει κάποια περιθώρια όταν πρόκειται για ψηφοφορία με ανάταση της χειρός, φοβούμαι ότι υπό αυτές τις περιστάσεις δεν είναι δυνατή η επανάληψή της.

(Χειροκροτήματα)

 

8.9. Προσχώρηση της Ρουμανίας (ψηφοφορία)

8.10. Δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007-2013) (ψηφοφορία)
  

- Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Giles Chichester (PPE-DE), συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. – (EN) Επιθυμώ απλώς να ενημερώσω το Σώμα ότι η συμβιβαστική δέσμη τροπολογιών, η οποία είναι στην πρώτη ομάδα τροπολογιών, και η τροπολογία 15 αντιπροσωπεύουν έναν συμβιβασμό με το Συμβούλιο και την Επιτροπή, ο οποίος επετεύχθη με σκληρές διαπραγματεύσεις. Θα παρότρυνα τους συναδέλφους να υπερψηφίσουν τη δέσμη και να καταψηφίσουν κάθε άλλη τροπολογία, άσχετα από το περιεχόμενο ή τα πλεονεκτήματά της, επειδή έχουμε μια συμφωνία η οποία θα επιτρέψει στο πρόγραμμα πλαίσιο να προχωρήσει και να εφαρμοστεί τον Ιανουάριο. Η έγκριση κάθε άλλης τροπολογίας θα μπορούσε να διακυβεύσει την πρόοδο του προγράμματος λόγω επανάληψης της διαδικασίας, γεγονός που θα προκαλούσε μεγάλη ανησυχία στην κοινότητα των ερευνητών.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Casini (PPE-DE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κατέθεσα τις τροπολογίες αριθ. 47 και 48. Ωστόσο, όσον αφορά τη δεύτερη τροπολογία, την τροπολογία αριθ. 48, επήλθε μια διόρθωση της κοινής θέσης προς την κατεύθυνση αυτής της τροπολογίας. Δηλώνω συνεπώς ικανοποιημένος, καθώς δεν έχει νόημα να τεθεί σε ψηφοφορία μια τροπολογία που έχει γίνει ήδη δεκτή.

Η δεύτερη τροπολογία κρίθηκε μη αποδεκτή κατά το δεύτερο μέρος της, εκείνο δηλαδή που όριζε τη σημερινή ημερομηνία της 30ής Νοεμβρίου ως τελική προθεσμία για την καταστροφή εμβρύων που χρησιμοποιούνται για την προμήθεια βλαστικών κυττάρων. Δεν συμφωνώ με τη δήλωση απόρριψης, κατά της οποίας δεν μπορώ δυστυχώς να κάνω τίποτα. Αυτό που απομένει από το άρθρο είναι η αντικατάσταση της λέξης «εξαγωγή» που εμφανίζεται στην κοινή θέση, με τη λέξη «χρήση» όπως είχε προτείνει ήδη το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη ανάγνωση.

Είναι ένα ζήτημα δευτερεύουσας σημασίας, αν και πιστεύω πως πρόκειται για μια πρόταση που θα πρέπει να γίνει δεκτή, καθώς ο κ. Επίτροπος δήλωσε εχθές το βράδυ ότι η Επιτροπή δέχεται τη λέξη «χρήση» και όχι τη λέξη «εξαγωγή» σε όλη τη φάση ανάπτυξης του προγράμματος, πράγμα που σημαίνει στην πράξη ότι δεν θα χρηματοδοτείται καμία έρευνα που προβλέπει την καταστροφή εμβρύων. Συνεπώς, εάν συμφωνούν και οι συνάδελφοι που υπέγραψαν την τροπολογία, θα έλεγα ότι δεν πρέπει να επιμείνουμε στην ψηφοφορία επ’ αυτού του σημείου.

 
  
MPphoto
 
 

  Vittorio Prodi (ALDE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αναφέρομαι στην παρέμβαση του συναδέλφου μου κ. Casini και στην τροπολογία αριθ. 49 που κατέθεσα μαζί με άλλους συναδέλφους. Εχθές το βράδυ ο Επίτροπος Potočnik παρείχε σαφείς διαβεβαιώσεις σχετικά με τη δήλωση της Επιτροπής και συνεπώς, όσον αφορά εμένα, δηλώνω ικανοποιημένος και πιστεύω πως δεν πρέπει να επιμείνουμε σε αυτήν την τροπολογία. Αυτή ασφαλώς είναι η προσωπική μου άποψη επί του θέματος, αλλά εάν υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι μπορούν προφανώς να επιμείνουν στην τροπολογία.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Busquin (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να επανέλθουμε στην πρόταση του κ. Chichester. Η δέσμη πρέπει να υποβληθεί προς ψήφιση στο σύνολό της και οι ερμηνείες ορισμένων σχετικά με την απάντηση της Επιτροπής είναι λανθασμένες. Η Επιτροπή υπήρξε εξαιρετικά σαφής. Ανέφερε ότι επρόκειτο να εφαρμόσει το πρωτόκολλο συμφωνίας – μια συνημμένη δήλωση που αποσκοπεί στο ότι η έρευνα όσον αφορά τα εφεδρικά εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα θα διεξάγεται κάτω από εξαιρετικά αυστηρές συνθήκες που θα διέπονται από ζητήματα δεοντολογίας. Επομένως, δεν τίθεται ζήτημα επανάληψης της συζήτησης. Κάθε φορά συμβαίνει το ίδιο και πιστεύω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε με την πρόταση του κ. Chichester.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Hiltrud Breyer (Verts/ALE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, μετά από την αγόρευση του κ. Busquin έχουμε πραγματικά πρόβλημα. Η Επιτροπή διατύπωσε χθες σαφή γνώμη, στην οποία αναφέρθηκαν ο κ. Casini και ο κ. Prodi. Τώρα, ο κ. Busquin διατυπώνει αμφιβολίες. Ο κ. Prodi και ο κ. Casini υπονόησαν ότι θα αποσύρουν τις τροπολογίες τους, όμως πριν γίνει αυτή η ψηφοφορία, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε και πάλι μια επιβεβαίωση. Ως εκ τούτου παρακαλώ να δώσουμε ξανά τον λόγο στον κ. Potočnik για να επαναλάβει τη χθεσινή του δήλωση.

(Διαμαρτυρίες)

Μας λένε διαφορετικά πράγματα, ωστόσο πρέπει να μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία και όλοι να ξέρουν για ποιο πράγμα ψηφίζουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ, κυρία Breyer. Η κατάσταση είναι απλή. Ο κ. Casini απέσυρε τις τροπολογίες του· έκανε την πολιτική δήλωσή του. Οι κ.κ. Prodi και Busquin κατέστησαν σαφή τη θέση τους. Όλοι κατανοούν ότι αποτελεί επιθυμία του Σώματος να συνεχίσει με βάση τις ομαδικές ψηφοφορίες, και αυτό θα κάνουμε.

 

8.11. Κανόνες συμμετοχής στο έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο της ΕΚ (2007-2013), διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων (ψηφοφορία)

8.12. Διάθεση στην αγορά ειδών πυροτεχνίας (ψηφοφορία)

8.13. Ευρωπαϊκό σύστημα ολοκληρωμένων στατιστικών κοινωνικής προστασίας (ESSPROS) (ψηφοφορία)

8.14. Κανόνες συμμετοχής στο έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο της ΕΚΑΕ (2007-2011), διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων (ψηφοφορία)

8.15. Ειδικό πρόγραμμα «Άνθρωποι» 2007-2013 (έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο ΕΤΑΕ της ΕΚ) (ψηφοφορία)

8.16. Ειδικό πρόγραμμα «Ιδέες» 2007-2013 (έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο ΕΤΑΕ της ΕΚ) (ψηφοφορία)

8.17. Ειδικό πρόγραμμα «Ικανότητες» 2007-2013 (έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο ΕΤΑΕ της ΕΚ) (ψηφοφορία)

8.18. Ειδικό πρόγραμμα «Συνεργασία» 2007-2013 (έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο ΕΤΑΕ της ΕΚ) (ψηφοφορία)

8.19. Ειδικό πρόγραμμα 2007-2013 που θα υλοποιηθεί με άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών (έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο ΕΤΑΕ της ΕΚ) (ψηφοφορία)

8.20. Ειδικό πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί με άμεσες δράσεις από το Κοινό Κέντρο Ερευνών 2007-2011 (έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης της ΕΚΑΕ) (ψηφοφορία)

8.21. Ειδικό πρόγραμμα της ΕΚΑΕ 2007-2011 (έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης) (ψηφοφορία)
  

- Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Herczog (PSE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, είμαι η σκιώδης εισηγήτρια για την Ομάδα PSE. Χτες είχαμε μια ψηφοφορία με βάση πληροφορίες σχετικά με τις τροπολογίες 22 και 23. Γνωρίζαμε ότι διάφορες ενώσεις σύντηξης είχαν διαφορετικές απόψεις. Θα ήθελα επομένως να πω στην Ομάδα μου ότι λάβαμε μία επιστολή από την Ένωση Σύντηξης ότι υποστηρίζει ομόφωνα τον τρόπο με τον οποίο ψηφίσαμε στην επιτροπή. Επομένως ζητώ από τους συναδέλφους μου να αλλάξουν την ψήφο τους όσον αφορά το άρθρο 2, παράγραφος 2, και να καταψηφίσουν αυτές τις τροπολογίες.

 

8.22. Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (ψηφοφορία)

8.23. AIDS (ψηφοφορία)
  

- Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 19:

 
  
MPphoto
 
 

  John Bowis (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, όπως συμβαίνει μερικές φορές, ορισμένες λέξεις χάνονται την ώρα των διαπραγματεύσεων ή μεταξύ αυτών και των εγγράφων και, με τη στήριξη όλων των εμπλεκομένων ομάδων, θα ήθελα να προστεθεί μετά την παράγραφο 19 η ακόλουθη νέα παράγραφος «Ζητεί να πραγματοποιηθούν μεγαλύτερες επενδύσεις για την εξέλιξη και παροχή παιδιατρικών φαρμακευτικών σκευασμάτων για παιδιά.»

 
  
  

- Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία.

 

8.24. Η κατάσταση των ατόμων με αναπηρία στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση: ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης 2006-2007 (ψηφοφορία)
  

- Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Elizabeth Lynne (ALDE), εισηγήτρια. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η αγγλική εκδοχή της παραγράφου 40 πρέπει να μείνει ως έχει. Προφανώς υπήρξαν προβλήματα με τη γαλλική και ισπανική μετάφραση της φράσης «απομακρυνόμενοι από την ιδρυματοποίηση των ατόμων με αναπηρίες». Στα αγγλικά «απομακρύνομαι» δεν σημαίνει «εγκαταλείπω» αλλά μια βαθμιαία προσέγγιση.

Στην παράγραφο 47, η φράση «προγράμματα κοινοτικής βοήθειας για την ανασυγκρότηση, την ανάπτυξη και τη σταθεροποίηση (CARDS) θα πρέπει να αντικατασταθεί με τη φράση «μέσο προσχώρησης (ISPA)»

 

8.25. Ώρα να ανεβάσουμε ταχύτητα – Δημιουργώντας μια Ευρώπη επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης (ψηφοφορία)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ώρα των ψηφοφοριών έληξε.

 

9. Αιτιολογήσεις ψήφου
  

- Έκθεση Freitas (A6-0395/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η παρούσα αλιευτική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες για τον αλιευτικό στόλο της Κοινότητας για την περίοδο 2006-2011. Είναι μια σημαντική συμφωνία για τον κλάδο της αλιείας τόννου και χορηγεί άδειες αλιείας στα επτά παραγαδιάρικα επιφανείας της Πορτογαλίας.

Συνεπώς, ψηφίσαμε υπέρ της έκθεσης αυτής.

Η συμφωνία αυτή, μαζί με τις άλλες αλιευτικές συμφωνίες με τρίτες χώρες, εγείρει επίσης σημαντικά ζητήματα, ωστόσο, όσον αφορά την οικονομική βιωσιμότητα των αλιευτικών στόλων που αναπτύσσουν δραστηριότητα σε μακρινές θάλασσες και τις πραγματικές αλιευτικές δυνατότητες που εκχωρούνται στο πεδίο τους, δεδομένου ότι ο εμπορικός χαρακτήρας αυτών των συμφωνιών αλλάζει συνεχώς, και η διάσταση της εταιρικής σχέσης και της ανάπτυξης έχει ενισχυθεί.

Υπήρξε άμεση αύξηση του κόστους της συμφωνίας, στο πλαίσιο των λιγότερων αλιευτικών δυνατοτήτων, ιδιαίτερα λόγω των περικοπών στον αριθμό των αδειών που χορηγούνται. Από την άλλη πλευρά, το κόστος για τους πλοιοκτήτες αυξήθηκε από 25 σε 35 ευρώ ανά τόνο αλιεύματος τόννου που αλιεύεται με θυνναλιευτικά και παραγάδια. Οι όροι αυτοί επιδείνωσαν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πλοιοκτήτες όσον αφορά τη χρησιμοποίηση αυτών των αδειών για την προμήθεια του κλάδου σε εθνικό επίπεδο, και την αύξηση του εξωτερικού ελλείμματος που σχετίζεται με αλιευτικά προϊόντα.

 
  
  

- Έκθεση Friedrich (A6-0391/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα την έκθεση του κ. Ingo Friedrich καθώς περιέχει θετικά στοιχεία, όπως την εξέταση ανά εξάμηνο με τη διαδικασία παρακολούθησης και υποβολής περιοδικών εκθέσεων όσων έχουν γίνει για να διασφαλιστεί ότι ο πολυγλωσσικός τρόπος εργασίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτείνεται στο σύνολο των επίσημων γλωσσών και γλωσσών εργασίας.

Εντούτοις, βλέπω με λύπη τις καθυστερήσεις και τους περιορισμούς για το τι θα είναι δυνατό στην ιρλανδική γλώσσα στο προσεχές διάστημα. Αυτή η απογοήτευση πηγάζει όχι από τον ρόλο του κ. Friedrich, αλλά από το γεγονός ότι δεν έγιναν οι αναγκαίες προπαρασκευαστικές εργασίες από την ιρλανδική κυβέρνηση ή τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Θα συνεχίσω να πιέζω για την άρση των περιορισμών μέσω της διαδικασίας για την ενίσχυση των ιρλανδικών.

 
  
  

- Έκθεση Gál (A6-0306/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση Gál προτείνει τη σύσταση μιας υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Φοβούμαι ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα των Ευρωπαίων εκπροσωπούνται ελάχιστα και στα θεωρούμενα ως ανώτερης μορφής δικαστήρια. Θα ήθελα να αναφερθώ στα διεθνή ποινικά δικαστήρια και ειδικότερα σε αυτό που συστάθηκε για την πρώην Γιουγκοσλαβία.

Τη στιγμή που σας μιλώ, ένας εξαιρετικά σημαντικός ηγέτης της Σερβίας, ο Vojislav Seselj –Πρόεδρος του Ριζοσπαστικού Σερβικού Κόμματος, ενός από τα σημαντικότερα κόμματα της Σερβίας– ο οποίος παραδόθηκε οικειοθελώς σε αυτό το δικαστήριο, κρατείται επί τέσσερα χρόνια. Δεν έχει πρόσβαση στη γλώσσα του σε όλα τα έγγραφα που αφορούν την κατηγορία που του έχει απαγγελθεί. Είναι καθηγητής νομικής και αρνείται να τον υπερασπιστεί επίσημα διορισμένος δικηγόρος. Επιπλέον, του αρνούνται το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Πρόκειται κατά τη γνώμη μου, για μια πολύ σοβαρή παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή του Κοινοβουλίου μας σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, η οποία είναι εξαιρετικά σοβαρή.

 
  
  

- Έκθεση Kósáné Kovács (A6-0282/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, όπως μόλις ανέφερα, πρέπει να φοβόμαστε ότι αυτά τα δικαστήρια, τα οποία εσφαλμένα παρουσιάζονται ως οι απόλυτοι εγγυητές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη, συμβάλλουν αντίθετα στην παραβίαση αυτών των δικαιωμάτων. Με τις υπερβολές αυτών των δικαστηρίων, οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των εθνών διαιωνίζονται σε υπερβολικό βαθμό, καθυστερώντας έτσι την αναγκαία συμφιλίωση αυτών των εθνών. Αυτό ακριβώς ισχύει και στην περίπτωση του ποινικού δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα αναφερόμαστε στην περίπτωση του κ. Seselj κάθε φορά που τίθεται το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Γίνεται ολοένα σαφέστερο ότι το πραγματικό κίνητρο πίσω από τη δημιουργία του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ είναι η ενίσχυση του παρεμβατισμού της ΕΕ σε τρίτες χώρες.

Εξ ου και η πρόταση, που μόλις εγκρίθηκε, να καταστεί η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της ΕΕ ένας από τους τομείς δράσης του νέου Οργανισμού, γεγονός που θα ανοίξει τον δρόμο στη χρησιμοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως μέσου άσκησης πίεσης και επέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών, αλλά και για τη χρήση των χρηματοδοτικών πόρων βάσει των κριτηρίων και των συμφερόντων της ΕΕ.

Αυτό που είναι σημαντικό για την ΕΕ, η οποία χαρακτηρίζεται από δυο μέτρα και δυο σταθμά στην προσέγγισή της στα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι οι «σύμμαχοι» και οι «εχθροί». Ή, για να το θέσω αλλιώς, η επικρατούσα τάξη πραγμάτων υπαγορεύει τα συμφέροντά της όσον αφορά την κυριαρχία και την εκμετάλλευση, και τις ιμπεριαλιστικές φιλοδοξίες της· η Παλαιστίνη είναι ένα χαρακτηριστικότατο παράδειγμα αυτού.

Για τον λόγο αυτόν, απορρίψαμε αυτές τις προτάσεις, στο πλαίσιο της εκστρατείας μας για τους ζωτικούς σκοπούς της ελευθερίας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και εχεγγύων των πολιτών, της κοινωνικής προόδου, της ειρήνης και της αλληλεγγύης μεταξύ των λαών.

 
  
  

- Εκθέσεις Gál (A6-0306/2006) και Kósáné Kovács (A6-0282/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL), γραπτώς. (EN) Το Sinn Féin υποστηρίζει την προς τα άνω εναρμόνιση των προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη και κατά συνέπεια υποστηρίζει την αρχή σχετικά με τη σύσταση ενός Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Για αυτόν τον λόγο υποστηρίξαμε την έκθεση των κυριών Gal και Kovács.

Ανησυχούμε, όμως, για την πιθανή επικάλυψη των ρόλων, λόγω του θεσμοθετημένου ρόλου του Συμβουλίου της Ευρώπης σε αυτά τα ζητήματα. Δεν νιώθουμε, επίσης, άνετα με την εκχώρηση εξουσιών από το Συμβούλιο της Ευρώπης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθώς ο Οργανισμός θα αποτελέσει εξέλιξη του υφιστάμενου Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας, πρέπει το έργο του Οργανισμού να συνεχίσει να επιλαμβάνεται των φαινομένων ρατσισμού.

Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να καταπολεμά τις διακρίσεις όχι κατά περίπτωση, όπως στην περίπτωση του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά σε συστηματική βάση.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), γραπτώς. (EN) Εγώ και οι βρετανοί συντηρητικοί συνάδελφοί μου υποστηρίζουμε θερμά την αρχή του σεβασμού και της προώθησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Εντούτοις, αν μπορούμε να κρίνουμε από την εμπειρία του προκατόχου του, του Παρατηρητηρίου, αυτός ο οργανισμός δεν πρόκειται να συμβάλει στην επίτευξη αυτών των καλών στόχων, έχοντας στο παρελθόν αποδείξει ότι είναι ευάλωτος στην πολιτική χειραγώγηση. Σε σοβαρότερο επίπεδο, έμπνευση για τη σύσταση του οργανισμού αποτέλεσε ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο οποίος δεν έχει νομικό καθεστώς εν αναμονή της θέσης σε ισχύ του προταθέντος ευρωπαϊκού Συντάγματος, κάτι προς το οποίο είμαστε κατ’ αρχήν τελείως αντίθετοι.

Επιπλέον, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε τη σύσταση αυτού του νέου οργανισμού καθώς είμαστε αντίθετοι στη σύσταση νέων οργανισμών εφόσον δεν έχει αποδειχθεί η χρησιμότητά τους. Οι φορολογούμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δικαιούνται να περιμένουν πως έχουν οι βουλευτές μια σαφή κατανόηση του κόστους της σύστασης νέων ευρωπαϊκών οργανισμών. Δεν έχουμε πειστεί ότι αυτό το σημαντικό θέμα έχει λάβει τη δέουσα προσοχή που του αρμόζει.

 
  
  

- Έκθεση Van Orden (A6-0420/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). – (FI) Κύριε Πρόεδρε, παρουσιάζω αυτή την αιτιολόγηση ψήφου όχι μόνο για λογαριασμό μου αλλά και για λογαριασμό της συναδέλφου μου Piia-Noora Kauppi. Θέλω να πω ότι είμαι δυσαρεστημένη με δύο πράγματα που σχετίζονται με την ψηφοφορία επί της έκθεσης του κ. Van Orden.

Πρέπει καταρχάς να καταγγείλω ότι η κ. Harms έδωσες σε όλους εσφαλμένες πληροφορίες σχετικά με τις τροπολογίες που καταθέσαμε, ακριβώς μεσούσης της ψηφοφορίας. Δεν έχει καμία αίσθηση εντιμότητας; Αυτό ήταν απαράδεκτο.

Δεύτερον, πρέπει να επισημάνω ότι δεν δώσατε την ευκαιρία να διορθώσουμε αυτές τις λανθασμένες πληροφορίες, παρά τα σχετικά αιτήματά μας προς εσάς. Καθώς το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν πολύ κοντά, μπαίνω στον πειρασμό να σκεφτώ ότι μπορεί να ήταν διαφορετικό αν δεν είχαν μεσολαβήσει οι εσφαλμένες πληροφορίες.

Εγώ η ίδια είπα σε αυτό το Σώμα νωρίτερα ότι δεν ζητούμε την ανάκληση αυτής της Συνθήκης, αλλά την τροποποίησή της υπό το πρίσμα των τελευταίων πληροφοριών έτσι ώστε να μπορέσουμε να είμαστε ευέλικτοι όσον αφορά την ημερομηνία κλεισίματος. Μπορεί να υπάρξει μόνο μερική αποζημίωση για το κλείσιμο, και αυτό θα είναι για τα εργοστάσια λιγνίτη, που είναι η πλέον ακάθαρτη πηγή ενέργειας. Ως εκ τούτου, η ενίσχυση που ζητείται στην τροπολογία που κατέθεσε η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας θα δαπανούνταν για τη μετάβαση από μια καθαρότερη σε μια πιο ρυπαρή τεχνολογία. Για άλλη μία φορά, τα μέτρα που προτείνουν οι Πράσινοι τείνουν προς την επιτάχυνση της κλιματικής αλλαγής, δεν την αναχαιτίζουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Αν και καταρχήν είμαι υπέρ της προσχώρησης της Βουλγαρίας στην Ένωση, απείχα από αυτή την έκθεση. Με τους ισχύοντες κανόνες της, η ΕΕ αντιμετωπίζει επί του παρόντος πραγματικές δυσκολίες στη λήψη αποφάσεων και στην επίτευξη συμφωνιών. Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι πρόωρο να φέρουμε νέους συμμετέχοντες γύρω από το τραπέζι. Οι κοινοί θεσμοί μας πρέπει να μεταρρυθμιστούν και πρέπει να βρεθούν νέες πηγές χρηματοδότησης προτού προχωρήσουμε σωστά στην ενσωμάτωση νέων κρατών μελών στην ΕΕ. Πρέπει να γίνει ένα διάλειμμα στη διαδικασία διεύρυνσης σε αυτό το στάδιο. Εν πάση περιπτώσει, αν η προσχώρηση της Βουλγαρίας επιβεβαιωθεί την 1η Ιανουαρίου, ελπίζω ότι θα μπορέσουν να ενεργοποιηθούν ορισμένες ρήτρες διασφάλισης, ειδικά σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. (EN) Δεν πρόκειται να υποστηρίξω αυτήν την έκθεση. Υποστηρίζω την ιδέα ότι η Βουλγαρία πρέπει να μπορέσει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν πιστεύω ότι σε αυτήν τη χρονική στιγμή είναι έτοιμη για ένταξη ή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να τη δεχτεί. Η κατάσταση επιδεινώνεται από τη στάση των βουλγαρικών αρχών έναντι των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Συνειδητοποιώ ότι λίγα πράγματα μπορούν να γίνουν σε αυτό το στάδιο, αλλά δυστυχώς πιστεύω ότι η στάση μου θα δικαιωθεί από μελλοντικά γεγονότα. Εντούτοις, δεν πρόκειται για ψήφο κατά της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών της ΕΕ. Όταν γίνουν μέλη την 1η Ιανουαρίου θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλους τους άλλους.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Ενόψει της προσχώρηση της Βουλγαρίας, που έχει προγραμματιστεί για την 1η Ιανουαρίου 2007, η πλειονότητα του Κοινοβουλίου υιοθέτησε μια έκθεση που, για πολλοστή φορά, απαριθμεί τις υποχρεώσεις που πρέπει να εκπληρώσει η Βουλγαρία· επικρίνει, συγχαίρει, παρακινεί, και έχει το θράσος να ζητά από τη Βουλγαρία να κάνει ό,τι άλλα κράτη μέλη δεν έχουν καταφέρει.

Η πλειονότητα του Κοινοβουλίου για μία ακόμη φορά άδει τον νεοφιλελεύθερο ύμνο. Επανήλθε στα παλιά δίδοντας έμφαση στην ιδιωτικοποίηση, στους δημόσιους διαγωνισμούς και στις δημόσιες συμβάσεις –τονώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα– και σε πιο ευέλικτους εργασιακούς νόμους.

Εξωτερικά, συγχαίρει για μία ακόμη φορά τη Βουλγαρία για τις δραστηριότητές της ως μέλος του ΝΑΤΟ και για τη συμφωνία της με τις ΗΠΑ σχετικά με τη χρήση στρατιωτικών εγκαταστάσεων «ως απτό δείγμα προσήλωσης στη διατλαντική συμμαχία». Με άλλα λόγια, αυτή είναι η ΕΕ και η διεύρυνσή της χωρίς προσωπεία.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard και Erik Meijer (GUE/NGL), γραπτώς. (NL) Πέρυσι, κατατρυχόμασταν ακόμη από την ψευδαίσθηση ότι η προσχώρηση της Βουλγαρίας στην ΕΕ δεν θα ήταν με κανέναν τρόπο προβληματική, σε αντίθεση με αυτή της Ρουμανίας, η οποία ήταν βέβαιο ότι θα προξενούσε, ή θα υφίστατο σοβαρά προβλήματα, ως αποτέλεσμα των οποίων η προσχώρηση θα έπρεπε να αναβληθεί μέχρι το 2008. Το Κοινοβούλιο επέμενε στο δικαίωμα να μπορεί να συναποφασίσει για την αναβολή της προσχώρησης της Ρουμανίας, αλλά δεν έκανε το ίδιο για τη Βουλγαρία. Εν τω μεταξύ, τα προβλήματα στη Βουλγαρία δεν φαίνονται λιγότερο σημαντικά. Κρίνοντας το εκ των υστέρων, μπορούμε να πούμε ότι το Σώμα έπρεπε να είχε επιμείνει πέρυσι για το ίδιο δικαίωμα και όσον αφορά την αναβολή της προσχώρησης της Βουλγαρίας.

Αν και αρχικά ήταν κάθε άλλο παρά εμφανές ότι θα ήταν δυνατόν να γίνουν δεκτές οι νεοεισερχόμενες χώρες την 1η Ιανουαρίου 2007, τους τελευταίους μήνες η εναντίωση διαλύθηκε εκπληκτικά γρήγορα. Η φιλοδοξία να ολοκληρωθεί η πολυπόθητη διεύρυνση μετά την κατάρρευση του Σιδηρού Παραπετάσματος επικράτησε των πρακτικών αντιρρήσεων. Η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου αποφάσισε σήμερα ότι η Βουλγαρία μπορεί να ενταχθεί στην ΕΕ σε 32 ημέρες. Αν και κανείς δεν είναι ενθουσιασμένος, επικρατεί η άποψη ότι καθυστέρηση για άλλον ένα χρόνο δεν θα έλυνε τίποτα. Πιστεύουμε ότι αυτοί που είναι υπέρ υποτιμούν το πόσο αρνητική θα είναι η εμπειρία της διεύρυνσης αυτής στα κράτη μέλη όπου οι άνθρωποι θα μπουν σε μπελάδες εξαιτίας της και πόσο δυσμενές μπορεί να αποδειχθεί αυτό για την περαιτέρω εισδοχή νέων χωρών.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα την έκθεση Van Orden. Χάρηκα που το Σώμα αντιστάθηκε στις προσπάθειες να αμβλυνθεί η υποχρέωση της Βουλγαρίας να κλείσει τις μονάδες 3 και 4 του πυρηνικού σταθμού του Κοσλοντούι. Αυτή η δέσμευση περιλαμβάνεται ρητά στη Συνθήκη Προσχώρησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE-DE), γραπτώς. (DE) Απορρίπτω την έκθεση για τη Βουλγαρία. Αυτό δεν σημαίνει ότι θεωρώ πως η χώρα αυτή δεν ανήκει στην ευρωπαϊκή κοινότητα κρατών ή πως δεν καλωσορίζω θερμά τους νέους συναδέλφους.

Το θέμα είναι πως κατά τη γνώμη μου, η έκθεση παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις, για παράδειγμα σχετικά με το θέμα της πυρηνικής ενέργειας ή με το γεγονός ότι δεν ζητά αρκετά κατηγορηματικά από την Επιτροπή την προσεκτική αναθεώρηση των ρητρών διασφάλισης και την έγκαιρη εφαρμογή τους, εφόσον χρειαστεί.

 
  
  

- Έκθεση Moscovici (A6-0421/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Michl Ebner (PPE-DE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, παρεμβαίνω για να δηλώσω εν τάχει ότι ψήφισα υπέρ της έκθεσης Moscovici, γιατί πιστεύω ότι η Ρουμανία πρέπει να ενταχθεί πλήρως στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς έχει πραγματοποιήσει γιγάντια βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Όσον αφορά το ζήτημα των μειονοτήτων, ελπίζω να υπάρξει στη Ρουμανία το ίδιο άνοιγμα και η ίδια προθυμία που παρατηρείται, για παράδειγμα, στην Ιταλία, όπου αναγνωρίσθηκε ότι οι μειονότητες αποτελούν μια προστιθέμενη αξία και ότι, παρέχοντας τους ευκαιρίες και επιτρέποντάς τους να έχουν τον δικό τους πολιτισμό, ακόμη και τη δική τους τοπική αυτοδιοίκηση, οι μειονότητες δημιουργούν πράγματι μια προστιθέμενη αξία για την πλειοψηφία. Από αυτήν την άποψη, βασίζομαι στην καλή θέληση της ρουμανικής κυβέρνησης και των μειονοτήτων, ο αριθμός των οποίων είναι αρκετά μεγάλος στη Ρουμανία.

 
  
MPphoto
 
 

  Árpád Duka-Zólyomi (PPE-DE). – (SK) Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές αδυναμίες σε σχέση με το επίπεδο ετοιμότητας της Ρουμανίας, ψήφισα υπέρ της εγκριθείσας έκθεσης, καθώς είναι ταυτόχρονα επικριτική και ασυμβίβαστη. Θα ήθελα να τονίσω ότι, πέρα από τους τομείς που επικρίνονται συχνότερα, δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης τους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Χαιρετίζω, ως εκ τούτου, τις διατάξεις που επισημαίνουν, αν και σε πολύ γενική μορφή, την ανάγκη για επικουρικότητα, και πολιτισμική αυτοδιάθεση τουλάχιστον, με τη χρηματοδότηση ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στη μητρική γλώσσα για τους πολίτες ουγγρικής καταγωγής. Πιστεύω ότι τα κριτήρια της Κοπεγχάγης που ορίζουν τα δικαιώματα των εθνοτικών μειονοτήτων δεν έχουν εκπληρωθεί με συνέπεια, όπως μαρτυρά η είδηση του σκανδάλου στο Πανεπιστήμιο Babeş-Bolyai, στο Cluj, όπου τρεις λέκτορες απολύθηκαν τη Δευτέρα επειδή απλά ζήτησαν οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου να αναγράφονται στις πινακίδες σε πολλές γλώσσες. Αυτό αποτελεί ένα πολύ κακό σημάδι, πολύ δε περισσότερο επειδή η Ρουμανία θα αναλάβει στην Επιτροπή το χαρτοφυλάκιο της πολυγλωσσίας στην ΕΕ. Μετά την προσχώρηση της Ρουμανίας, τα προβλήματα της χώρας αυτής θα αποτελέσουν ένα πρόσθετο βάρος στην εξωτερική και εσωτερική ανασφάλεια της ΕΕ. Η κίνηση της Επιτροπής να θεσπίσει παρακολούθηση και συστηματική αξιολόγηση με τη δυνατότητα ενεργοποίησης των ρητρών διασφάλισης είναι μια πολύ συνετή απόφαση.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Αν και καταρχήν είμαι υπέρ της προσχώρησης της Ρουμανίας στην Ένωση, απείχα από αυτή την έκθεση. Εκτιμώ ότι στο τρέχον πλαίσιο, στο οποίο τα θεσμικά όργανα δεν έχουν μεταρρυθμιστεί ακόμα, η Ευρώπη χάνει σε σοβαρό βαθμό την αποτελεσματικότητά της στην επιδίωξη της διεύρυνσης. Τα οικονομικά της Κοινότητας πρέπει να μεταρρυθμιστούν και πρέπει να βρεθούν νέες πηγές χρηματοδότησης προτού προχωρήσουμε στην ενσωμάτωση χωρών που, όπως έχουν τα πράγματα, δεν θα είναι καθαροί συνεισφέροντες στον προϋπολογισμό αλλά οφειλέτες. Πρέπει να ανασταλεί η διαδικασία της διεύρυνσης σε αυτό το στάδιο. Εν πάση περιπτώσει, αν η προσχώρηση της Ρουμανίας επιβεβαιωθεί την 1η Ιανουαρίου, ελπίζω ότι θα μπορέσουν να ενεργοποιηθούν ορισμένες ρήτρες διασφάλισης, ειδικά σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. (EN) Πάρα πολλά, πάρα πολύ γρήγορα! Δεν πρόκειται να υποστηρίξω αυτήν την έκθεση. Υποστηρίζω την ιδέα ότι θα πρέπει η Ρουμανία να μπορέσει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν πιστεύω σε αυτήν τη φάση ότι είναι έτοιμη για ένταξη ή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να τη δεχτεί. Η κατάσταση επιδεινώνεται οριακά από τη στάση τους έναντι των διεθνών υιοθεσιών.

Συνειδητοποιώ ότι λίγα πράγματα μπορούν να γίνουν σε αυτό το στάδιο, αλλά δυστυχώς πιστεύω ότι η θέση μου θα δικαιωθεί από μελλοντικά γεγονότα. Εντούτοις, δεν πρόκειται για ψήφο κατά της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν γίνουν μέλη, όπως θα συμβεί την 1η Ιανουαρίου, θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλους τους άλλους.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard και Erik Meijer (GUE/NGL), γραπτώς. (NL) Εχθές η Ομάδα μας δεν πήρε τον λόγο για να συζητήσει ξανά τη διεύρυνση, διότι το αποτέλεσμα είναι προδεδικασμένο. Η πλειοψηφία του παρόντος Σώματος αποφάσισε σήμερα ότι η Ρουμανία μπορεί να ενταχθεί στην ΕΕ σε 32 ημέρες. Φαίνεται ότι η αναβολή, ως αποτέλεσμα της οποίας δεν επιτράπηκε στη Ρουμανία να προσχωρήσει στην ΕΕ την 1η Μαΐου 2004 μαζί με τις άλλες δέκα χώρες, δεν είναι αρκετή για να υποχρεώσει τη χώρα αυτή να συμμορφωθεί με τις αρχικές προσδοκίες. Αν και κανείς δεν είναι ενθουσιασμένος, επικρατεί η άποψη ότι η αναβολή για έναν ακόμη χρόνο δεν θα έλυνε τίποτα.

Πιστεύουμε ότι αυτοί που είναι υπέρ υποτιμούν το πόσο αρνητική θα είναι η εμπειρία της διεύρυνσης αυτής στα κράτη μέλη όπου οι άνθρωποι θα μπουν σε μπελάδες εξαιτίας της και πόσο δυσμενές μπορεί να αποδειχθεί αυτό για την περαιτέρω εισδοχή νέων χωρών. Η κοινή γνώμη συνδέει ολοένα και περισσότερο αυτή τη διεύρυνση με χαμηλούς μισθούς και κακή υποδοχή των μεταναστών εργατών, ή με το έγκλημα, τη διαφθορά, την περιβαλλοντική ρύπανση, τις διακρίσεις κατά των Ρόμα, τα φασιστικά κινήματα, τη νομική ανασφάλεια, τα παιδιά επαίτες και τα οικονομικά σκάνδαλα. Αυτό θα γίνει επιχείρημα κατά των υποψηφιοτήτων της Κροατίας και της Μακεδονίας, επισκιάζοντας το γεγονός ότι οι χώρες αυτές είναι πιθανόν να προκαλέσουν λιγότερα προβλήματα από ό,τι η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Στις 15 Δεκεμβρίου 2004, ψηφίσαμε υπέρ της αρχής ότι η Ρουμανία και η Βουλγαρία θα μπορέσουν να γίνουν δεκτές στο μέλλον, αλλά σήμερα, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η εισδοχή τους το 2007 δεν είναι δικαιολογημένη.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα αυτή την έκθεση σχετικά με την προσχώρηση της Ρουμανίας. Πιστεύω ότι οι ρουμανικές αρχές πρέπει να καταβάλουν εντονότερες προσπάθειες για να βάλουν σε τάξη το σύστημα των διεθνών υιοθεσιών παιδιών ρουμανικής ιθαγένειας, αλλά αυτό δεν είναι ζήτημα το οποίο θα πρέπει να καθυστερήσει την ένταξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE), γραπτώς. (EN) Παρόλο που οι βρετανοί Συντηρητικοί στηρίζουν τα πολιτισμικά και γλωσσικά δικαιώματα των εθνοτικών μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ουγγρικών μειονοτήτων σε ολόκληρη την ΕΕ, ανησυχούμε γιατί η επίκληση της αρχής της επικουρικότητας και της αυτοδιοίκησης για την ουγγρική μειονότητα στη Ρουμανία ίσως δημιουργήσει προηγούμενο, υποχρεώνοντας τα κράτη μέλη να εγκαταλείψουν τις ενιαίες συνταγματικές ρυθμίσεις τους. Η επικουρικότητα βάσει του άρθρου 3, παράγραφος 2, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει η νομική βάση για την απόδοση αρμοδιοτήτων από την ΕΕ στα κράτη μέλη όποτε είναι δυνατόν. Παραμένει κυριαρχικό δικαίωμα του κάθε κράτους μέλους να καθορίζει πώς οι αρμοδιότητες, της αυτοδιοίκησης συμπεριλαμβανομένης, θα πρέπει να κατανέμονται εσωτερικά βάσει εθνοτικών, θρησκευτικών, γλωσσικών ή εδαφικών κριτηρίων.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), γραπτώς. (SV) Επέλεξα να ψηφίσω κατά της έκθεσης διότι η Ρουμανία, συγκεκριμένα, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι πληροί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης. Τα προβλήματά της με τη διαφθορά πρέπει να θεωρηθούν ιδιαίτερα σοβαρά, εφόσον κινδυνεύουν να υπονομεύσουν τη νομική ασφάλεια και, τελικά, το δημοκρατικό σύστημα.

Το λογικό θα ήταν να έχει αναβληθεί η προσχώρηση μέχρι τουλάχιστον το 2008 προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι μεταρρυθμίσεις θα συνεχίζονταν και θα έφταναν σε ένα αποδεκτό επίπεδο. Μόλις πραγματοποιηθεί η ένταξή τους, οι εν λόγω χώρες όχι μόνο θα έχουν μικρότερο κίνητρο για να διεξάγουν μεταρρυθμίσεις, αλλά η ΕΕ θα έχει λιγότερες ευκαιρίες να ασκήσει πίεση.

 
  
  

- Εκθέσεις Van Orden (A6-0420/2006) και Moscovici (A6-0421/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Luciana Sbarbati (ALDE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, λαμβάνω τον λόγο για να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την επιτυχία των εκθέσεων σχετικά με τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία και ειδικότερα για την έκθεση Moscovici. Πρέπει να πω ότι, παρά την ικανοποίηση για την έκθεση και τις προόδους που συντελέσθηκαν στη Ρουμανία σε σχέση με το Πρωτόκολλο Προσχώρησης, είμαι βαθιά απογοητευμένη, όπως και πολλοί συνάδελφοι στο Κοινοβούλιο, για το ζήτημα του μορατόριουμ στις διεθνείς υιοθεσίες, οι οποίες αφορούν 1 200 παιδιά.

Η Ρουμανία μας είχε διαβεβαιώσει ότι θα επανεξετάσει αυτές τις περιπτώσεις, πράγμα που αντιθέτως δεν έπραξε. Σήμερα, αυτά τα παιδιά, που γνώρισαν τις οικογένειές τους, βρίσκονται και πάλι στα ορφανοτροφεία. Είναι απαράδεκτο να προβάλλεται τέτοιου είδους αντίδραση, καθώς, όπως αναφέρθηκε επανειλημμένα στο Σώμα, πρέπει να βρούμε μια λύση για αυτά τα παιδιά, χωρίς να παραβιάσουμε το θεμελιώδες δικαίωμά τους να αποκτήσουν μια οικογένεια. Έχουν συνδεθεί με τις οικογένειες που τα είχαν αναλάβει και πρέπει να επιστρέψουν σ’ αυτές.

Ζητάμε περισσότερη ευαισθησία από τη ρουμανική κυβέρνηση, έστω και αν δεν εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο οι τροπολογίες που κατέθεσαν η κ. Gibault και άλλοι συνάδελφοι, και θα θέλαμε η ευαισθησία αυτή να εκφρασθεί με μια κίνηση καλής θέλησης προς αυτά τα παιδιά, τις παραμονές τουλάχιστον των Χριστουγέννων.

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, η αντιπροσωπεία του Λαϊκού Κόμματος της Αυστρίας ενέκρινε την τροπολογία 2 της έκθεσης van Orden εξασφαλίζοντάς της έτσι την πλειοψηφία. Με τον τρόπο αυτόν διασαφηνίστηκε και εξασφαλίστηκε ότι θα τηρηθεί το άρθρο 30 του πρωτοκόλλου που αφορά τους όρους και τις λεπτομέρειες της εισδοχής της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα τηρηθεί δηλαδή η Συνθήκη και έτσι κατά συνέπεια θα πρέπει να κλείσουν το 2006 οι αντιδραστήρες 3 και 4 του πυρηνικού σταθμού Κοσλοντούι. Επειδή έτσι εξασφαλίστηκε ότι θα κλείσει το Κοσλοντούι, η αντιπροσωπεία του Λαϊκού Κόμματος της Αυστρίας ενέκρινε την έκθεση στο σύνολό της και συνακόλουθα την ένταξη της Βουλγαρίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Caspary (PPE-DE), γραπτώς. (DE) Είμαι βαθύτατα πεπεισμένος ότι η Βουλγαρία και η Ρουμανία αποτελούν μέρος της Ευρώπης και ως εκ τούτου πρέπει να γίνουν πλήρη μέλη της ΕΕ. Ωστόσο θεωρώ ότι η χρονική στιγμή, η αρχή του επόμενου έτους, είναι πρόωρη αφού και οι δύο χώρες παρουσιάζουν ακόμα σε πολλούς τομείς ελλείμματα ως προς την εφαρμογή και τη μεταφορά ευρωπαϊκών απαιτήσεων.

Ενόψει των πολυάριθμων καθυστερήσεων που διαπιστώθηκαν στις δύο χώρες σχετικά με την εκπλήρωση των κριτηρίων ένταξης, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της απάτης και την καλή λειτουργία του συστήματος δικαιοσύνης, θεωρώ απαράδεκτο ότι δεν θα ισχύσουν αυτόματα την 1η Ιανουαρίου 2007 οι προβλεπόμενες ρήτρες διασφάλισης για τους τομείς της οικονομίας, της εσωτερικής αγοράς, της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων.

Για τους παραπάνω λόγους δεν μου ήταν δυνατό να εγκρίνω τις εκθέσεις κατά τη σημερινή ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Η Λίστα του Ιουνίου έχει επισημάνει σε πολλές περιπτώσεις ότι είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να διευρυνθεί η ΕΕ, αλλά ότι αυτό πρέπει να συμβεί μόνο όταν οι υποψήφιες χώρες θα είναι έτοιμες να προσχωρήσουν, δηλαδή μόλις θα έχουν εκπληρώσει τα κριτήρια ένταξης. Δυστυχώς, είχαμε πρόσφατα μια ατυχή εξέλιξη όπου ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις χωρίς οι υποψήφιες χώρες να πλησιάζουν λογικά την εκπλήρωση των όρων προσχώρησης.

Τόσο η Βουλγαρία όσο και η Ρουμανία παλεύουν με σοβαρά προβλήματα, ιδίως όσον αφορά τη νομική ασφάλεια και τη διαφθορά. Το να τις δεχτούμε ως κράτη μέλη στην παρούσα συγκυρία θα ήταν αντίθετο, συνεπώς, με τις αρχές της ΕΕ. Θα ’πρεπε να έχουμε απαιτήσει από τις χώρες αυτές να σημειώσουν πολύ μεγαλύτερη πρόοδο πριν τους προσφερθεί η ιδιότητα μέλους της ΕΕ, μια διαδικασία που μπορεί να διαρκούσε αρκετά χρόνια.

Η Λίστα του Ιουνίου πιστεύει, ωστόσο, ότι όταν μια χώρα γίνει τελικά κράτος μέλος της ΕΕ, πρέπει να εφαρμόζονται σε αυτήν οι ίδιοι κανόνες με τους κανόνες που εφαρμόζονται στα άλλα κράτη μέλη και στους πολίτες τους. Η ΕΕ πρέπει να έχει μια κοινή αγορά εργασίας με ελευθερία κυκλοφορίας για τους εργαζόμενους. Σύμφωνα με τις συνθήκες προσχώρησης, τα μεμονωμένα κράτη μέλη δύνανται, ωστόσο, να εισάγουν μεταβατικούς κανόνες σε αυτόν τον τομέα για μια περιορισμένη περίοδο, και ότι το δικαίωμα αυτό πρέπει να γίνει σεβαστό. Μολαταύτα, δεν πιστεύουμε ότι η Σουηδία πρέπει να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος.

Εφόσον δεν πιστεύουμε ότι η Βουλγαρία και η Ρουμανία είναι έτοιμες να γίνουν μέλη από το 2007, ψηφίσαμε κατά των δύο εκθέσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE-DE), γραπτώς. (DE) Η πολιτική της ΕΕ για τη διεύρυνση ήταν και είναι ένα σημαντικό μέσο για τη σταθεροποίηση της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων. Με το κίνητρο της ένταξης ήταν και είναι δυνατό να πεισθούν αυτές οι χώρες να συμπεριλάβουν στα συντάγματά τους και να εφαρμόσουν στα κράτη τους θεμελιώδεις αρχές δημοκρατίας, κράτους δικαίου και οικονομίας της αγοράς.

Είναι υψίστης σημασίας να μη μειωθεί με πρόωρες υποσχέσεις και εμμονή σε ημερομηνίες ένταξης η πίεση για μεταρρυθμίσεις που ασκείται στις υποψήφιες χώρες από την ΕΕ. Εξακολουθώ να θεωρώ ότι η ένταξη της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας γίνεται πρόωρα. Έτσι δημιουργούνται προηγούμενα, εφόσον και στις δύο περιπτώσεις δεν φαίνεται να έχει γίνει η εκπλήρωση των βασικών προϋποθέσεων για την ένταξη, οι οποίες πρέπει να πληρούνται ουσιαστικά και όχι μόνο στα χαρτιά πριν ακόμα από την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων.

Γι’ αυτό, είναι ακόμα πιο σημαντικό να εξακολουθήσει να ασκείται πραγματικά πίεση στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία εκ μέρους όλων των θεσμικών οργάνων και να παρακολουθείται συστηματικά εάν υλοποιούνται οι μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται ακόμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE), γραπτώς. (EN) Το Εργατικό Κόμμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποστηρίζει αυτό το ψήφισμα και θα ήθελα να επαναλάβω τα συγχαρητήρια και την υποδοχή που επιφυλάχθηκε στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία ήδη πριν από την προσχώρησή τους την 1η Ιανουαρίου 2007, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τη σημασία της συμμόρφωσης στις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί με τη συνθήκη προσχώρησης. Σε αυτές περιλαμβάνεται το κλείσιμο των μονάδων 3 και 4 του πυρηνικού σταθμού του Κοσλοντούι πριν από τα τέλη του 2006. Το Εργατικό Κόμμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ήθελε, επίσης, να υπογραμμίσει ότι η ΕΕ είναι θεμελιωμένη σε σαφείς αρχές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είναι επομένως απαραίτητο όλα τα κράτη μέλη και οι υπό προσχώρηση χώρες να σέβονται τα δικαιώματα των μειονοτήτων και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Margrietus van den Berg (PSE), γραπτώς. (NL) Ψήφισα κατά της προσχώρησης της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Η διαφθορά και το κράτος δικαίου είναι σε τέτοια κατάσταση που δεν πληρούνται τα κριτήρια.

Το ζήτημα ήταν αν η προσχώρηση της μίας ή και των δύο χωρών μπορεί να αναβληθεί για έναν χρόνο. Η δυνατότητα αναβολής δεν χρησιμοποιήθηκα για μία ακόμη φορά, αν και αντικειμενικά, σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής, θα ήταν απόλυτα δικαιολογημένο. Για τον λόγο αυτόν σήμερα, θα ψηφίσω για μία ακόμη φορά κατά των εκθέσεων Moscovici και Van Orden.

Οι ψηφοφόροι ζητούν κατ’ επανάληψη να εφαρμοστούν αυστηρά τα κριτήρια, και ενώ η υπόσχεση αυτή έχει δοθεί επανειλημμένως, αυτό δεν γίνεται. Γι’ αυτό, εγώ προσωπικά –αν και είμαι υπέρ της ένταξης της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στην ΕΕ εν ευθέτω χρόνω– θα την καταψηφίσουμε σήμερα.

 
  
  

- Έκθεση Buzek (A6-0392/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Hiltrud Breyer (Verts/ALE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ πολύ απογοητευτικό το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο δεν κατάφερε να δώσει σήμερα και πάλι ένα πολύ σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη είναι κοινότητα αξιών και ότι είναι απαράδεκτο η ανθρώπινη ζωή με τη μορφή εμβρύων να δημιουργείται, να γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης και διάθεσης όπως τα απορρίμματα. Ελπίζω όμως ότι η δήλωση της Επιτροπής θα φανεί ότι έχει κάποια χρησιμότητα.

Θεωρώ πραγματικά ντροπή να αμφισβητείται από σήμερα η δήλωση της Επιτροπής ή να ερμηνεύεται με τέτοιο τρόπο ώστε να τίθεται ουσιαστικά το ερώτημα: αν είναι σωστό αυτό που λέει ο κ. Busquin, τότε γιατί προέβη τελικά σε δήλωση η Επιτροπή; Η Επιτροπή προέβη σε δήλωση, πράγμα στο οποίο είχαν επιμείνει πολλά κράτη μέλη προκειμένου να αποκλειστεί κατηγορηματικά ότι κάποια κράτη μέλη όπως π.χ. η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας θα υποχρεωθούν να συγχρηματοδοτήσουν άμεσα ή έμμεσα ένα είδος έρευνας που στη Γερμανία είναι σαφώς παράνομο. Ακριβώς αυτός ήταν και ο στόχος της εν λόγω δήλωσης. Ελπίζω ότι αυτό θα διασαφηνιστεί και πάλι και στην επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου, γιατί είναι απαράδεκτο να είναι η Ευρώπη αυτή που θα ανοίξει την πόρτα για την εμπορευματοποίηση της ανθρώπινης ζωής.

Ως εκ τούτου πιστεύω ότι σήμερα δεν ήταν μια μαύρη ημέρα, αλλά ότι διαπιστώσαμε ξεκάθαρα γι’ άλλη μια φορά το εξής: στη δήλωση της Επιτροπής μπορεί να δοθεί μόνο η ερμηνεία ότι δεν πρόκειται να ενισχυθεί με ευρωπαϊκούς πόρους ούτε η χρησιμοποίηση, ούτε η δημιουργία εμβρύων – και ιδίως η καταστροφή που συνδέεται με τη δημιουργία αυτών των εμβρύων.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), γραπτώς. (EN) Υποστηρίζω την έγκριση της έκθεσης Buzek, η οποία θα επιτρέψει τη συμβιβαστική συμφωνία για κοινή θέση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής ώστε να θεσπιστεί και να εφαρμοστεί το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο, παρά την απογοήτευσή μου για το ότι ο προϋπολογισμός που διατέθηκε στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης έχει μειωθεί.

Υποστηρίζω ιδιαίτερα τη συμβιβαστική συμφωνία η οποία επετεύχθη στο λεπτό ζήτημα της έρευνας στον τομέα των βλαστοκυττάρων, ενήλικων και εμβρυϊκών. Επομένως θα καταψηφίσω τροπολογίες όπως η τροπολογία 49, η οποία έχει κατατεθεί από την κ. Cathy Sinnot και άλλους, η οποία διακυβεύει την έρευνα εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων.

Υποστηρίζω, επίσης, ιδιαίτερα τις αναφορές της κοινής συμβιβαστικής θέσης οι οποίες χαρακτηρίζουν τις επιστήμες και τις τεχνολογίες της θάλασσας εγκάρσια επιστημονική προτεραιότητα. Ελπίζω ότι αυτές οι αναφορές θα διευκολύνουν το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Ερευνών, με έδρα το Oranmore της κομητείας Galway, να συνεχίσει να παρέχει μια παγκόσμιας κλάσης πλατφόρμα για την ανάπτυξη των επιστημών της θάλασσας στην Ιρλανδία, και θα επιτρέψουν στην Ιρλανδία να διαδραματίσει διεθνώς έναν περισσότερο σημαίνοντα ρόλο.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL) γραπτώς. (PT) Ένα από τα ζητήματα που αφορούν το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) και αναπόφευκτα εμφανίζεται είναι η χρηματοδότησή του, ή στην προκειμένη περίπτωση η ισχνή χρηματοδότησή του, η οποία αποτελεί συνέπεια της μη ικανοποιητικής συμφωνίας για τις δημοσιονομικές προοπτικές για την περίοδο 2007-2013. Αυτό είναι ενδεικτικό της έλλειψης συνοχής μεταξύ αυτών που διατυμπανίζονται ως βασικοί στόχοι της ΕΕ και των πόρων που διατίθενται για την επίτευξή τους. Πρόκειται για ένα μόνιμο πρόβλημα τόσο στην ΕΕ όσο και στην Πορτογαλία.

Κάποια θετικά αποτελέσματα, ωστόσο, προέκυψαν από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου, τα οποία μόλις συζητήθηκαν και τέθηκαν σε τελική ψηφοφορία. Από αυτά θα ήθελα να υπογραμμίσω την αύξηση των κονδυλίων για τις ΜΜΕ και την πρόληψη των ατυχημάτων που σχετίζονται με την εργασία.

Δυστυχώς, ωστόσο, κάποιες προτάσεις που κατέθεσε η Ομάδα μας δεν εγκρίθηκαν, όπως αυτές που σχετίζονται με το ελεύθερο λογισμικό.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. (EN) Εκφράζω την ικανοποίησή μου γι’ αυτήν την έκθεση. Θα την υπερψηφίσω. Το μέλλον της Ευρώπης βρίσκεται στην υψηλή τεχνολογία, όπου μπορούμε να ανταγωνιστούμε τον υπόλοιπο κόσμο με το να είμαστε οι καλύτεροι στον κόσμο. Θα προτιμούσα ακόμη περισσότερους πόρους και ένα πλαίσιο προγραμμάτων εγγύτερα στην αγορά, αλλά τουλάχιστον η Ευρώπη κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Υποστηρίζω με επιφυλάξεις την έρευνα με χρήση ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων και υποστηρίζω τη διάθεση πόρων του έβδομου πλαισίου σε αυτήν την έρευνα.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Η ΕΕ όρισε το ζήτημα των ωκεανών ως μία από τις νέες στρατηγικές προτεραιότητές της στην πολιτική της ατζέντα. Η προστασία της θάλασσας και των συναφών θαλάσσιων δραστηριοτήτων είναι κάτι περισσότερο από μια πρόσκαιρη μανία· είναι μια ζωτική προϋπόθεση για την ευημερία σε μια ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένη Ευρώπη.

Στο μέλλον, η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που σχετίζονται με τη θάλασσα και να είναι πρωτοπόρος σε νέους τομείς. Ο τομέας της αλιείας πρέπει να διαδραματίσει εξέχοντα ρόλο στο επόμενο κοινοτικό πλαίσιο και πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για έρευνα, λόγω των σημερινών αδυναμιών του, και δεδομένου ότι η προστασία των ωκεανών είναι μια στρατηγική προτεραιότητα της ΕΕ.

Ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε για τη συμπερίληψη της αλιείας ως ένα από τα κύρια θέματα του έβδομου προγράμματος πλαισίου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της διατήρησης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και την υπεράσπιση του αλιευτικού τομέα της Κοινότητας.

Λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική σημασία της για την έρευνα στην Ευρώπη και το γεγονός ότι δόθηκε η αρμόζουσα προσοχή στη συναφή με την αλιεία έρευνα, ψήφισα υπέρ αυτού του εγγράφου.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Liese (PPE-DE), γραπτώς. (EN) Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την υιοθέτηση του ΠΠ7. Από την άλλη όμως πλευρά, υπογραμμίζουμε ότι ο επιτευχθείς συμβιβασμός για την έρευνα με χρήση ανθρώπινων εμβρύων και ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων δεν αντικατοπτρίζει τη θέση της Ομάδας PPE-DE, όπως είχε διατυπωθεί πριν από την πρώτη ανάγνωση τον Ιούνιο. Σε μια ψηφοφορία κατόπιν συζήτησης επανειλημμένως, μεγάλη πλειοψηφία της Ομάδας υποστήριξε την τροπολογία 319 του κ. Niebler και άλλων, οι οποίοι επιδίωξαν να οριστεί μια καταληκτική ημερομηνία. Λυπούμαστε που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν υποστήριξε αυτήν την τροπολογία, ιδίως επειδή χρειάζονταν μόλις 19 ψήφοι ακόμη για την αναγκαία πλειοψηφία. Η Ομάδα του PPE-DE δέχεται ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η τροπολογία 319 δεν μπορεί να υποβληθεί για τη δεύτερη ανάγνωση. Αυτό δεν αλλάζει τη θέση της Ομάδας PPE-DE στο ζήτημα.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Χαίρομαι που η Επιτροπή Βιομηχανίας κατόρθωσε να επιτύχει συναίνεση με το Συμβούλιο και την Επιτροπή, η οποία θα επιτρέψει την έγκριση του έβδομου προγράμματος πριν από τα τέλη του χρόνου. Ελπίζω ότι η πραγματικότητα του έβδομου προγράμματος θα είναι καλύτερη από εκείνη του έκτου. Οι επαφές μου με χρήστες και πιθανούς χρήστες των ερευνητικών κονδυλίων της ΕΕ υποδεικνύουν ότι πολλοί, πιθανώς η πλειοψηφία τους, θεωρούν τα διοικητικά εμπόδια τα οποία σχετίζονται με την χρήση των κονδυλίων, αποτρεπτικά, δυσκίνητα και συχνά δυσανάλογα προς τα οφέλη της χρηματοδότησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE), γραπτώς. (EN) Xαιρετίζουμε την έγκριση του ΠΠ7. Από την άλλη όμως πλευρά, υπογραμμίζουμε ότι ο επιτευχθείς συμβιβασμός για τη χρηματοδότηση της έρευνας με χρήση ανθρώπινων εμβρύων και ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων δεν αντικατοπτρίζει τη θέση της Ομάδας PPE-DE, όπως είχε διατυπωθεί πριν από την πρώτη ανάγνωση τον Ιούνιο. Σε μια ψηφοφορία κατόπιν συζήτησης επανειλημμένως, μεγάλη πλειοψηφία της Ομάδας υποστήριξε την τροπολογία 319 του κ. Niebler και άλλων, οι οποίοι επιδίωξαν να οριστεί μια καταληκτική ημερομηνία. Λυπούμαστε που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν υποστήριξε αυτήν την τροπολογία, ιδίως επειδή χρειάζονταν μόλις 19 ψήφοι ακόμη για την αναγκαία πλειοψηφία. Η Ομάδα PPE-DE δέχεται ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η τροπολογία 319 δεν μπορεί να κατατεθεί για τη δεύτερη ανάγνωση. Αυτό δεν αλλάζει τη θέση της Ομάδας PPE-DE στο ζήτημα.

Χαιρετίζουμε τη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με το άρθρο 6 και ζητούμε από την Επιτροπή και τη ρυθμιστική επιτροπή να έχουν υπόψη της ότι σχεδόν το 50% του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισε υπέρ μιας πιο περιορισμένης προσέγγισης αυτού του λεπτού ζητήματος. Ζητούμε επομένως από την Επιτροπή και τη ρυθμιστική επιτροπή να εγκρίνουν μια προσεκτική προσέγγιση κατά την εφαρμογή του ΠΠ7 καθώς και τη διαδικασία η οποία περιγράφεται στη δήλωση της Επιτροπής.

 
  
  

- Έκθεση Busquin (A6-0304/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Brigitte Douay (PSE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα σήμερα υπέρ της έκθεσης Busquin σχετικά με τους κανόνες συμμετοχής στο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη. Η έκθεση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της έρευνας και συμπληρώνει το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη για την περίοδο 2007-2013, το οποίο ψήφισα επίσης.

Οι τροποποιήσεις που προβλέπονται από αυτήν την έκθεση για τους κανόνες συμμετοχής, θα επιτρέψουν να απλοποιηθεί και να βελτιωθεί η λειτουργία και η εφαρμογή του επόμενου προγράμματος πλαισίου, κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), η συμμετοχή των οποίων στα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα θα ενθαρρυνθεί αναλόγως.

Σε αυτήν την έκθεση δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις ΜΜΕ, ζητώντας περισσότερη ευελιξία, καθώς και κανόνες και έλεγχους οι οποίοι θα είναι προσαρμοσμένοι στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των επιχειρήσεων. Εκφράζω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπεται για τις ΜΜΕ πρόκειται να αυξηθεί και ότι η έκθεση αναφέρεται σε λογικότερες προθεσμίες για την πραγματοποίηση των πληρωμών.

 
  
  

- Έκθεση Hasse Ferreira (A6-0289/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Josu Ortuondo Larrea (ALDE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ στην οδηγία σχετικά με τη διάθεση στην αγορά ειδών πυροτεχνίας. Πρέπει να ξεκινήσω λέγοντας ότι έχω ψηφίσει υπέρ, διότι στο σύνολό τους, έχουμε βελτιώσει πραγματικά τις πτυχές ασφάλειας, τις περιβαλλοντικές πτυχές, τις πτυχές που σχετίζονται με την ανθρώπινη υγεία και επίσης τις πτυχές που σχετίζονται με τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Πιστεύω, ωστόσο, ότι χάσαμε μια καλή ευκαιρία να θεσπίσουμε μια πολύ ξεκάθαρη διάκριση μεταξύ των πυροτεχνημάτων που χρησιμοποιούνται σε δημόσιες εορταστικές εκδηλώσεις ή θεάματα, σε θέατρα, στον κινηματογράφο, κτλ., και των επικρουστικών εμβόλων που χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια, σε αερόσακους οχημάτων, ακόμη και σε ζώνες ασφαλείας. Πιστεύω ότι το κείμενό μας είναι λίγο ασαφές από αυτή την άποψη. Ελπίζω ότι αυτό θα μπορέσει να βελτιωθεί στο μέλλον. Προς το παρόν, η ψήφος μου είναι θετική, αν και δεν θεωρώ ότι το κείμενο είναι απολύτως ικανοποιητικό.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Χρειαζόμαστε σαφείς κανόνες για την αγορά ειδών πυροτεχνίας, και υποστήριξα, ως εκ τούτου, την έκθεση του Joel Hasse Ferreira. Χάρη στη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι επαγγελματίες χρήστες θα έχουν τώρα πρόσβαση σε απλούστερες διαδικασίες και ονομασίες των προϊόντων, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται στους αερόσακους και τις ζώνες ασφαλείας στα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν τεχνολογία πυροτεχνίας. Το βήμα αυτό θα συμβάλει στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Μια ενιαία οδηγία της ΕΕ με εναρμονισμένες απαιτήσεις ασφαλείας θα αντικαταστήσει τώρα τις 25 εθνικές διαδικασίες έγκρισης, που λειτουργούν παράλληλα, εξαλείφοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το υφιστάμενο πολύπλοκο νομικό πλαίσιο, το οποίο στερείται διαφάνειας και δημιουργεί πρόσθετο διοικητικό φόρτο για τις επιχειρήσεις. Είμαι πεπεισμένη ότι έχουμε κάνει ένα αξιοσημείωτο βήμα προς την κατεύθυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ειδών πυροτεχνίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και της δημόσιας ασφάλειας.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Η αγορά πυροτεχνημάτων διακρίνεται για τα προβλήματα σχετικά με την ποιότητα των εισαγόμενων προϊόντων, τον ασφαλή χειρισμό τους, την ασφαλή αποθήκευσή τους και την ποιότητα κατασκευής τους. Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση και χαιρετίζω τις κινήσεις με σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας των πυροτεχνημάτων και της χρήσης τους. Υπερβολικά μεγάλος αριθμός ανθρώπων (ιδιαίτερα νέων) υφίστανται εγκαύματα και ουλές εξαιτίας ελαττωματικών πυροτεχνημάτων και λανθασμένου χειρισμού τους.

 
  
  

- Έκθεση Andersson (A6-0324/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Δεν συμμεριζόμαστε την άποψη του εισηγητή ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό σύστημα ολοκληρωμένων στατιστικών κοινωνικής προστασίας σε επίπεδο ΕΕ. Τα κράτη μέλη είναι ικανά να συνεργαστούν για σημαντικά καθήκοντα αυτού του είδους χωρίς την παρεμβολή των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

 
  
  

- Έκθεση Laperrouze (A6-0305/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Jens-Peter Bonde (IND/DEM), γραπτώς. (DA) Διαμαρτυρόμενος κατά της συνθήκης Ευρατόμ, καταψηφίζω όλες τις εκθέσεις για την αναθεώρηση των προγραμμάτων πλαισίου έρευνας και ανάπτυξης στο εσωτερικό του πυρηνικού χώρου.

Αντιθέτως, η 50ή επέτειος της συνθήκης Ευρατόμ πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως μια ευκαιρία για μια αναθεώρηση που θα αποσκοπεί να εξασφαλίσει ότι μόνο οι χώρες που επιθυμούν να συμμετέχουν θα είναι συμβαλλόμενα μέρη του άρθρου 43 της Συνθήκης της Νίκαιας, το οποίο αφορά την ενισχυμένη συνεργασία. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη που, όπως η Δανία, δεν είχαν ποτέ ούτε σκοπεύουν να αποκτήσουν πυρηνική ενέργεια δεν θα είναι πλέον υποχρεωμένα να συμβάλλουν στη χρηματοδότησή της.

Το Κίνημα του Ιουνίου πιστεύει ότι είναι λάθος να επενδύουμε είτε στην πυρηνική ενέργεια είτε στην ενέργεια σύντηξης. Ο λόγος είναι ότι το δυναμικό της ηλιακής και της αιολικής ενέργειας παγκοσμίως είναι τόσο μεγάλο που, ακόμη και αν εκμεταλλευτούμε μόνο το 10% των δυνατοτήτων τους, θα παράσχουμε 30 φορές περισσότερη ενέργεια από αυτήν που θα καταναλωθεί παγκοσμίως το 2010. Η ενεργειακή πολιτική πρέπει, ως εκ τούτου, να ασχολείται αποκλειστικά με την επινόηση ενός σχεδίου για την αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης και επέκτασης της ήδη υπάρχουσας τεχνολογίας, περιλαμβανομένων των ανεμογεννητριών, των ηλιακών κυττάρων και της κυματικής ενέργειας –και, εν τέλει, του υδρογόνου– για τη μεταφορά και αποθήκευση ενέργειας.

 
  
  

- Έκθεση Riera Madurell (A6-0379/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Lambert van Nistelrooij (PPE-DE), γραπτώς. (NL) Ψηφίζουμε όχι μόνο για τα προγράμματα πλαίσια για την επιστημονική έρευνα, αλλά και για τα ειδικά προγράμματα, και μολονότι αυτό επί του οποίου θα ψηφίσουμε είναι ο συμβιβασμός Κοινοβουλίου/ Συμβουλίου σε σχέση με το πρόγραμμα πλαίσιο, τα ειδικά προγράμματα θα αποτελέσουν και αυτά αντικείμενο ομαδικής ψηφοφορίας. Εξαιρέσεις είναι τα ειδικά προγράμματα «Ιδέες», «Συνεργασία», και «Ικανότητες», όπου, αν και έγινε μια επιπλέον αλλαγή στην έρευνα με βλαστικά κύτταρα, η γνώμη που υιοθέτησε το παρόν Σώμα το 2006 και επί της οποίας επιτεύχθηκε ο ακόλουθος συμβιβασμός παραμένει ανέπαφη:

«Ορισμένοι τομείς έρευνας, όπως οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στην κλωνοποίηση του ανθρώπου για σκοπούς αναπαραγωγής ή στην αλλαγή του ανθρώπινου γενετικού υλικού, δεν είναι επιλέξιμες για κοινοτική χρηματοδότηση. Επιπλέον, η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι θα παραμείνει πιστή στην τρέχουσα πρακτική, και θα απόσχει από την υποβολή προτάσεων στη ρυθμιστική επιτροπή οι οποίες περιλαμβάνουν ερευνητικές δραστηριότητες κατά τις οποίες ανθρώπινα έμβρυα καταστρέφονται, και συγκεκριμένα όταν αυτό περιλαμβάνει την εξαγωγή βλαστικών κυττάρων. Ενώ αυτό το στάδιο της έρευνας αποκλείεται από τη χρηματοδότηση, η Κοινότητα έχει δεσμευτεί να χρηματοδοτήσει τα επακόλουθα ερευνητικά στάδια, που περιλαμβάνουν ανθρώπινα εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα».

Για τον λόγο αυτόν, η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών ψήφισε υπέρ αυτών των τροπολογιών στο «Ιδέες» και στο «Ικανότητες». Σε σχέση με το «Συνεργασία», ωστόσο, η σκιώδης εισηγήτρια υπέδειξε ελεύθερη ψήφο, πράγμα που δεχόμαστε επίσης με ικανοποίηση.

 
  
  

- Έκθεση Guidoni (A6-0333/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Anna Hedh, Ewa Hedkvist Petersen, Inger Segelström και Åsa Westlund (PSE), γραπτώς. (SV) Θα είχαμε ψηφίσει κατά των τροπολογιών 11, 20 και 21 αν δεν είχαν συμπεριληφθεί στην ομαδική ψηφοφορία. Εφόσον, ωστόσο, η έκθεση του κ. Guidoni δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία και την ασφάλεια, ψηφίσαμε υπέρ της έκθεσης συνολικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. (EN) Θα καταψηφίσω αυτήν την έκθεση, κυρίως επειδή πιστεύω ότι ο ITER αποτελεί παράδειγμα της «Μεγάλης Επιστήμης» η οποία σπαταλά χρήματα που θα ήταν καλύτερα να επενδυθούν σε άλλα σχέδια έρευνας και ανάπτυξης, πολύ πιο ωφέλιμα για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και την αυτάρκεια σε ενέργεια απ’ ό,τι αυτό το τεράστιο «χάσιμο χρόνου». Για περισσότερο από μισό αιώνα η σύντηξη θα έφερνε το «αύριο» αλλά αυτό δεν έγινε ποτέ.

 
  
  

Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (B6-0625/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Lydia Schenardi (NI). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, αφού άνοιξαν οι κρουνοί της ανεξέλεγκτης μετανάστευσης με την κατάργηση των συνοριακών ελέγχων της ΕΕ μέσω των συμφωνιών Σένγκεν και κοινοτικοποιήθηκαν μεγάλα τμήματα της νομοθεσίας στον τομέα του ασύλου μέσω της συνθήκης του Άμστερνταμ, καλούμαστε τώρα να προχωρήσουμε περισσότερο όσον αφορά την εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην ΕΕ, εγκαταλείποντας την ομόφωνη λήψη αποφάσεων στο Συμβούλιο για ζητήματα δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας.

Προφανώς, οι ευρωκράτες μας δεν συμμορφώνονται με κανέναν τρόπο. Αφού ανησύχησαν με την παράνομη άφιξη δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών στις ακτές της Ισπανίας και της Ιταλίας, οι οποίοι επωφελήθηκαν από την έλλειψη συνοριακών ελέγχων για να εισέλθουν στο έδαφος της Ευρώπης και έχοντας διαπιστώσει πικρά την αδυναμία της Ευρώπης να διαχειριστεί παρόμοιες καταστάσεις, ακούμε τώρα τον κ. Cavada, συνεχίζοντας από εκεί που σταμάτησε ο κ. Sarkozy, να δηλώνει ότι ενεργοποιώντας τη ρήτρα γέφυρας, εξαλείφεται ο κανόνας ομοφωνίας στο Συμβούλιο, μειώνοντας έτσι ακόμη περισσότερο την αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων των κρατών μελών όσον αφορά τη διαχείριση των μεταναστευτικών τους ρευμάτων.

Δεν πρόκειται μια Ευρώπη ομοσπονδιακού τύπου να καταφέρει να μειώσει τα διασυνοριακά εγκλήματα. Αντιθέτως, τα έθνη της Ευρώπης, κατά το πρότυπο της Ελβετίας, πρέπει να πάρουν στα χέρια τους το μέλλον τους και να μπορέσουν να προστατευθούν αποτελεσματικά από τη μεταναστευτική εισβολή.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Cashman (PSE), γραπτώς. (EN) Η αντιπροσωπεία του βρετανικού εργατικού κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EPLP) υπερψήφισε την έκθεση Cavada και το ψήφισμα του ΕΚ σχετικά με την πρόοδο της ΕΕ στο χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (ΧΕΑΔ) (άρθρα 2 και 39 της Συνθήκης ΕΕ) επειδή υποστηρίζουμε κάθε ενέργεια που αποβλέπει στη βελτίωση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας των κοινοτικών οργάνων στο χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και της ικανότητάς τους να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πολιτών μας στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Ενώ χαιρετίζουμε το αίτημα του ΕΚ για τη σπουδαιότητα της έναρξης ενός ευρέως διαλόγου για το πώς να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητά μας σε αυτόν τον τομέα, τόσο διαδικαστικά όσο και στην πράξη, εντούτοις αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε τη σημασία που έχει για τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο το να συμφωνήσουν πώς θα αναπτύξουν αυτήν την ατζέντα. Οποιεσδήποτε διαδικαστικές αποφάσεις, οι οποίες θα επηρέαζαν ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, επιβάλλεται να εξετάζονται πλήρως και σοβαρά πριν ληφθούν αποφάσεις. Σε αυτόν τον διάλογο θα πρέπει να συμμετέχουν τα εθνικά κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και τα κράτη μέλη του Συμβουλίου και η Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark και Anna Ibrisagic (PPE-DE), γραπτώς. (SV) Λυπούμαστε που δεν στάθηκε δυνατό να τεθεί σε ισχύ το Σύνταγμα και που, εξαιτίας αυτού, δεν υπάρχει συναπόφαση στον πολύ σημαντικό και εκτεταμένο τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων.

Έχουμε, ωστόσο, σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με την επίλυση της παρούσας κατάστασης μέσω της χρησιμοποίησης του μέσου γέφυρας και επιλέξαμε, συνεπώς, να απόσχουμε από την τελική ψηφοφορία επί του ψηφίσματος σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειώσει η ΕΕ όσον αφορά τη δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (B6-0625/2006).

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Το Κοινοβούλιο έχει το καθήκον της αξιολόγησης, σε ετήσια βάση, της προόδου που έχει σημειωθεί από την ΕΕ όσον αφορά τη δημιουργία του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

Επικροτώ θερμά την ιδέα ότι το ευρωπαϊκό σχέδιο δεν πρέπει να περιορίζεται στους οικονομικούς τομείς και ότι, πέρα από την Ευρώπη του εμπορίου, των κεφαλαίων και των υπηρεσιών, πρέπει να δημιουργηθεί μια Ευρώπη των πολιτών.

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι έχουν πραγματοποιηθεί κάποια βήματα και έχει σημειωθεί αξιόλογη πρόοδος. Ωστόσο, πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι ο ρυθμός και το πεδίο εφαρμογής των μέτρων πρέπει να ανταποκρίνεται καλύτερα στις καθολικά αναγνωρισμένες ανάγκες σε αυτόν τον τομέα.

Ένας από τους λόγους για την έλλειψη σημαντικότερης προόδου είναι θεσμικός· η διατήρηση πολλών αποφάσεων στον τρίτο πυλώνα και στην υποχρέωση ομοφωνίας καθιστά την έγκριση των αναγκαίων μέτρων δυσκολότερη.

Θέλω επίσης να υπογραμμίσω αυτό που θεωρώ ότι είναι η σημαντικότερη νέα εξέλιξη αυτού του έτους, ήτοι τη νομική βάση για τη δεύτερη γενιά του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν. Πιστεύω ότι θα ήταν επιθυμητό το SIS II να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το συντομότερο δυνατόν και πιστεύω ότι η Επιτροπή πρέπει να γνωστοποιήσει στο Κοινοβούλιο οποιαδήποτε καθυστέρηση συμβεί και τους λόγους γι’ αυτές τις καθυστερήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Αν και το ψήφισμα καταδικάζει το γεγονός ότι η απαράδεκτη μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων από την ΕΕ στις ΗΠΑ υπονομεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα και εγγυήσεις, το ψήφισμα που έχουμε ενώπιον μας είναι ενδεικτικό της φεντεραλιστικής εμμονής που διακατέχει την πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο.

Εξ ου και οι αμέτρητες προτάσεις για μεταφορά της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων από τον κυρίαρχο έλεγχο των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων τους στο υπερεθνικό επίπεδο της ΕΕ. Παραδείγματα αυτού περιλαμβάνουν τις προτάσεις για τη «μεταβίβαση στο κοινοτικό πλαίσιο των διατάξεων που αφορούν την αστυνομική συνεργασία (συμπεριλαμβανομένης της EUROPOL) και τη δικαστική συνεργασία σε θέματα ποινικού δικαίου (συμπεριλαμβανομένης της EUROJUST)» και την «επέκταση της συναπόφασης με το Κοινοβούλιο και της ειδικής πλειοψηφίας στο Συμβούλιο» στη μετανάστευση.

Ψηφίσαμε, συνεπώς, και κατά της έκθεση. Ένας άλλος λόγος που την καταψηφίσαμε ήταν ότι η πλειονότητα του Κοινοβουλίου απέρριψε την ενσωμάτωση στο ψήφισμα προτάσεων που κατατέθηκαν από την Ομάδα μου και αποσκοπούσαν στα εξής: καταρχάς, καταδίκαζαν τα κέντρα κράτησης μεταναστών· δεύτερον, ζητούσαν τον σεβασμό του δικαιώματος ασύλου και τη συμμόρφωση με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία των δικαιωμάτων των διακινούμενων εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους· και τρίτον, ζητούσαν τη χρησιμοποίηση χρηματοδότησης για τη βελτίωση των συστημάτων ασύλου, την ένταξη των μεταναστών και την καταπολέμηση των βαθύτερων αιτιών της μετανάστευσης, αντί για την προώθηση πολιτικών κράτησης και επαναπατρισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernand Le Rachinel (NI), γραπτώς. – (FR) Αν πράγματι υπάρχει ένας τομέας όπου το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν πλανηθεί, αυτός είναι η καθιέρωση του τόσο πολύτιμου και επιθυμητού «χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης».

Όταν εγκρίθηκε η συνθήκη του Άμστερνταμ, μας υποσχέθηκαν έναν ευρωπαϊκό χώρο όπου όλες οι ελευθερίες θα ήταν παρούσες και ουσιαστικές και στον οποίο θα προστατευόμασταν από κάθε ανασφάλεια. Όπως προβλέψαμε, συνέβη το αντίθετο.

Με την κατάργηση των συνοριακών ελέγχων από τη Συνθήκη Σένγκεν και την κοινοτικοποίηση των πολιτικών ασύλου και θεωρήσεων, τα επίπεδα μετανάστευσης, και ειδικότερα της παράνομης μετανάστευσης, δεν ήταν ποτέ τόσο υψηλά, η έλλειψη ασφάλειας δεν ήταν ποτέ τόσο έντονη και ποτέ δεν υπήρχαν τόσες συμμορίες και τόσο πολλοί εγκληματίες.

Σήμερα, το ψήφισμα του κ. Cavada μας προτείνει να προχωρήσουμε περισσότερο στην εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της μεταναστευτικής πολιτικής, καταργώντας τον κανόνα ομοφωνίας στο Συμβούλιο.

Για μια ακόμη φορά, δεν πρόκειται χορηγώντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά τα προνόμια εθνικής κυριαρχίας, να αποτραπούν η παράνομη μετανάστευση και τα ανθρώπινα δράματα που συνδέονται με αυτή. Η κυριότερη αιτία αυτών των προβλημάτων έγκειται στην κατάργηση των συνοριακών ελέγχων των κρατών μελών. Ας αποκαταστήσουμε αυτούς τους ελέγχους: τότε, και μόνο τότε, τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά τις μαζικές εισροές λαθρομεταναστών και τα πολλά διασυνοριακά εγκλήματα.

 
  
  

AIDS (B6-0619/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Ο παγκόσμιος αγώνας κατά του HIV/AIDS είναι ένα πολύ πιεστικό ζήτημα, που απαιτεί ολοκληρωμένη διεθνή δέσμευση. Είμαστε, ωστόσο, της άποψης ότι το HIV/AIDS δεν πρέπει να εξετάζεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας. Πιστεύουμε ότι ο αγώνας κατά του HIV/AIDS πρέπει να διεξαχθεί από τα μεμονωμένα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ).

Η Λίστα του Ιουνίου επιδιώκει περιορισμένη ευρωπαϊκή συνεργασία. Είμαστε αντίθετοι στο να έχει η ΕΕ επιρροή και αρμοδιότητες σε σχέση με ζητήματα με τα οποία ήδη ασχολούνται άλλοι διεθνείς οργανισμοί.

Ωστόσο, το ψήφισμα αυτό είναι, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, μια γνώμη για το πώς θα πρέπει να καταπολεμηθεί το AIDS. Επιλέξαμε, συνεπώς, να ψηφίσουμε υπέρ του ψηφίσματος στο σύνολό του και των τροπολογιών εκείνων που υποστηρίζουν την περίθαλψη στον τομέα της αναπαραγωγικής υγείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jules Maaten (ALDE), γραπτώς. (NL) Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την εξάπλωση του HIV και του AIDS, είναι ουσιαστικό να διοχετεύσουμε ειδικά κονδύλια προς τις διάφορες ευάλωτες ομάδες. Από αυτή την άποψη, είναι σημαντικό για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις να συμμετέχουν ενεργά, έτσι ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν τις εθνικές αρχές και να τις καλέσουν να λογοδοτήσουν όταν εφαρμοστούν οι διεθνείς συμφωνίες. Επιπλέον, οι άνθρωποι που πάσχουν από HIV πρέπει να συμμετέχουν στη χάραξη πολιτικής και να είναι στο επίκεντρο της πολιτικής που τους αφορά. Εφόσον η καταπολέμηση του HIV και του AIDS είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο κόσμος, το ψήφισμα αυτό αξίζει τη στήριξή μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Διαμάντω Μανωλάκου (GUE/NGL), γραπτώς. – Το ψήφισμα αναδεικνύει υπαρκτά προβλήματα, προτείνοντας κάποιες πρακτικές αντιμετώπισης-διαχείρισης της κατάστασης. Όμως η αδυναμία πρόληψης και αντιμετώπισης της νόσου, συντηρείται ως παράμετρος αναπαραγωγής της φτώχειας και εξαθλίωσης του πληθυσμού στις λιγότερο καπιταλιστικά ανεπτυγμένες χώρες, για παραπέρα εκμετάλλευση, κύρια του φυσικού πλούτου. Επιπλέον η τεράστια εξάπλωση της νόσου στις λιγότερο καπιταλιστικά αναπτυγμένες χώρες, αποτελεί πηγή διασποράς της νόσου παγκοσμίως, με σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια Δημόσια Υγεία. H ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος του AIDS εδράζεται στην λύση αυτού του πολιτικοοικονομικού ζητήματος προς όφελος των λαών.

Το φάρμακο, η επιστημονική γνώση και τεχνική που οδηγεί στην παραγωγή του, είναι κοινωνικά αγαθά. Αντιπαλεύουμε τις ενέργειες προστασίας των μονοπωλίων, που απαγορεύουν ή δυσκολεύουν τους λαούς να αποκτούν είδη πρώτης ανάγκης.

Αποτελεί υποχρέωση κάθε κράτους να προστατεύει την υγεία του λαού. Αρνούμαστε-καταγγέλλουμε την υποκατάσταση των δημόσιων και μόνιμων υπηρεσιών υγείας από ΜΚΟ, την λογική εθελοντικής προσφοράς και ατομικής ευθύνης, προβαλλόμενες διεθνώς ως λύση στα προβλήματα Δημόσιας Υγείας. Τα κράτη όπου δεν υπάρχει σύστημα υγείας πρέπει να προσανατολιστούν στην δημιουργία μόνιμων, δημόσιων υποδομών-υπηρεσιών, σε όλες τις βαθμίδες, με κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό και με κύριο προσανατολισμό την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Μπορούν να υποστηριχθούν και από διεθνή χρηματοδότηση, με την ευθύνη διαχείρισης στους Διεθνείς Οργανισμούς Υγείας και να εγκατασταθεί παγκόσμια συνεργασία-βοήθεια στο επιστημονικό και πρακτικό επίπεδο ανάμεσα στα κράτη.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα αυτό το ψήφισμα σχετικά με την καταπολέμηση του AIDS. O ιός HIV/AIDS διαβαίνει τα σύνορα και δεν γνωρίζει όρια. Είναι αδυσώπητος καθώς εξαπλώνεται παγκοσμίως, προσβάλλοντας πάνω από 450 ανθρώπους κάθε ώρα, συνολικά πάνω από 4 εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως. Το 2005, 40 εκατομμύρια άνθρωποι ζούσαν με τον ιό του HIV, περίπου το 95% από αυτούς σε αναπτυσσόμενες χώρες, επιβαρύνοντας αφόρητα το σύστημα υγείας και την οικονομία γενικά. Ο ιός HIV/AIDS είναι ίσως η μεγαλύτερη απειλή για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας. Πιστεύω ότι ο πρωταρχικός στόχος της επιστημονικής κοινότητας και της φαρμακοβιομηχανίας σήμερα είναι η ανακάλυψη εμβολίου για το AIDS. Μια τέτοια ανακάλυψη θα επέτρεπε να φανταστούμε έναν κόσμο δίχως AIDS.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), γραπτώς. – (FR) Το AIDS επιστρέφει δυναμικά. Το Βέλγιο σημείωσε επίπεδα ρεκόρ, με 1 072 νέες λοιμώξεις το 2005. Πρόκειται για μια αύξηση 52% σε οκτώ έτη.

Λιγότεροι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από την ασθένεια, τουλάχιστον στο Βέλγιο. Το AIDS ωστόσο αποτελεί πλέον κοινό τόπο. Η χρήση των προφυλακτικών αποτελεί κάτι σαν δίαιτα που πρέπει να ακολουθείται κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους. Ορισμένες φορές όμως θέλουμε να ενδώσουμε. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε τα μέσα πρόληψης και, σε περιοχές που επηρεάζονται έντονα από θρησκευτικές πεποιθήσεις, να τονίζουμε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν εκκλήσεις για εγκράτεια.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συνυπέγραψα το σχέδιο ψηφίσματος για το AIDS. Ήθελα να επιστήσω την προσοχή στα παιδιά που πέφτουν θύματα του AIDS. 15 εκατομμύρια παιδιά ορφάνεψαν λόγω της ασθένειας, εκ των οποίων τα 12 εκατομμύρια βρίσκονται μόνο στην Αφρική. Ο καθηγητής Montagnier, ο οποίος ανακάλυψε τον ιό, ανέφερε ότι θα χρειάζονταν δέκα χρόνια για να γίνει αντιληπτός ο πλήρης αντίκτυπος του κύματος μόλυνσης και ότι ο δημογραφικός αντίκτυπος θα είναι σημαντικός, γιατί η ασθένεια θα θερίσει ολόκληρο πληθυσμό νεαρών ενηλίκων.

Αυτή την Παρασκευή, είναι η διεθνής ημέρα καταπολέμησης του HIV/AIDS. Δεν πρέπει να χαθεί η ευκαιρία να επισημανθεί η αυξημένη σοβαρότητα του AIDS. Ευτυχώς, η θνησιμότητα που οφείλεται σε άλλες μολυσματικές ασθένειες, θα πρέπει στο μεταξύ να μειωθεί.

 
  
  

- Έκθεση Lynne (A6-0351/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). (LT) Στη σημερινή ψηφοφορία, υποστήριξα τις σημαντικότερες διατάξεις της έκθεσης για την κατάσταση των ατόμων με αναπηρία στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση: το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης 2006-2007. Θα ήθελα ειδικότερα να τονίσω τη σημασία της απασχόλησης για τα άτομα με αναπηρία, και μέσω της απασχόλησης, την ευκαιρία να αποφύγουμε την κοινωνική απομόνωση. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει επίσης διαθέσιμη εργασία για τα άτομα με διανοητική αναπηρία ή για τα άτομα με πολλαπλή αναπηρία, ανάλογα με τις ικανότητές τους. Ως εκ τούτου, είναι ουσιαστικό όχι μόνο να εφαρμοστεί η οδηγία του Συμβουλίου που θεσπίζει τη γενική βάση για μια ισότιμη αντιμετώπιση στην απασχόληση και στο επαγγελματικό πεδίο, αλλά επίσης να προετοιμαστεί μια ειδική οδηγία όσον αφορά την αναπηρία και να δημιουργηθεί ένας κοινός ευρωπαϊκός ορισμός για την αναπηρία. Επιπλέον, είναι σημαντικό να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό ενημερωτικές εκστρατείες και εκπαίδευση της κοινότητας και των εργοδοτών όσον αφορά την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία. Πρέπει να υπάρξει δημόσια εκδήλωση του σεβασμού και της συλλογικής εκτίμησης για τις εταιρείες που απασχολούν άτομα με αναπηρία.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Οι διάφορες μορφές διακρίσεων και αδικίας που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους είναι πολύ γνωστές. Αν και έχει σημειωθεί πρόοδος, μένουν ακόμη να γίνουν πολλά. Μία από τις βασικές προτεραιότητες είναι η ενίσχυση των δημοσίων πολιτικών που αποσκοπούν στη διασφάλιση της αρχής των ίσων δικαιωμάτων. Χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις στις δημόσιες πολιτικές για την υγεία, την εκπαίδευση, την κοινωνική ασφάλιση και την απασχόληση, οι οποίες θα εγγυώνται την ελεύθερη πρόσβαση σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, θα προάγουν την κοινωνική ένταξη και θα καταπολεμούν την φτώχεια και τον αποκλεισμό.

Η έκθεση που εγκρίθηκε σήμερα αναφέρεται στους διάφορους τομείς στους οποίους οι δράσεις των κρατών μελών θα μπορούσαν να βελτιωθούν.

Χαιρετίζουμε επίσης την έκκληση, την οποία μόλις υιοθέτησε το Κοινοβούλιο, για την έγκριση μιας ειδικής οδηγίας για την αναπηρία και για την υπογραφή και επικύρωση της προσφάτως εγκριθείσας Διεθνούς Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Εξ ου και η ψήφος μας υπέρ του εγκριθέντος ψηφίσματος, με την ελπίδα ότι θα δοθεί σε αυτό η δέουσα προσοχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Διαμάντω Μανωλάκου (GUE/NGL), γραπτώς. – Η ΕΕ συνειδητά συγκαλύπτει τα ταξικά αίτια των προβλημάτων των αναπήρων.

Πολλοί δεν θα ήταν σήμερα ανάπηροι αν υπήρχαν μέτρα υγιεινής-ασφάλειας στους τόπους δουλειάς και δράσης των επιχειρηματιών, αν υπήρχαν αποκλειστικά Δημόσια-Δωρεάν συστήματα Υγείας και Κέντρα αποκατάστασης, ενταγμένα σ' αυτά χωρίς επιχειρηματική δραστηριότητα.

Προτείνεται, σε αντίθετη κατεύθυνση, μεγαλύτερη αποσύνδεση των αναπήρων από υπηρεσίες υγείας, θεωρώντας δεδομένες τις αντιλαϊκές αποφάσεις Μάαστριχτ-Λισαβόνας.

Κάποια επιμέρους μέτρα φαίνονται θετικά. Διευκολύνουν όμως τα περισσότερα τις ιδιωτικοποιήσεις, τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας του κεφαλαίου, μεθοδεύοντας την εξάλειψη αντιστάσεων από αναπηρικά και λαϊκά κινήματα.

Δεν αναφέρεται η υποχρέωση των κρατών να εξασφαλίσουν για όλα τα ανάπηρα παιδιά αντίστοιχα σχολεία, αποκλειστικά δωρεάν, δουλειά με πλήρη δικαιώματα για τους ικανούς προς εργασία και ιδιαίτερη φροντίδα και προστασία.

Η απασχόληση των αναπήρων αναφέρεται συνδεδεμένη με περικοπή παροχών, όχι με το δικαίωμα στη δουλειά, στην προστασία τους.

Αποσιωπούνται οι κατακτήσεις στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες, που ο καπιταλισμός παίρνει πίσω. Πόσοι ανάπηροι πήγαιναν σχολείο και πόσοι πηγαίνουν τώρα. Πόσοι δούλευαν επί σοσιαλισμού και πόσοι δουλεύουν τώρα.

Αυτό που ενδιαφέρει το κεφάλαιο είναι η διαμόρφωση ελίτ στις οργανώσεις αναπήρων για τη χειραγώγησή τους.

Οι ανάπηροι να δυσπιστήσουν στα περί «ίσων ευκαιριών», «καταπολέμησης διακρίσεων»: στοχεύουν στην επέκταση της ιδιωτικοποίησης-εμπορευματοποίησης της κοινωνικής πολιτικής, πλήττοντας τους ανάπηρους των φτωχών λαϊκών στρωμάτων.

Να δυναμώσουν τον αγώνα ενάντια στην πολιτική του κεφαλαίου.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα αυτήν την εξαίρετη έκθεση. Τα άτομα με αναπηρίες έχουν το δικαίωμα να είναι σε θέση να μπορούν να κάνουν τις ίδιες ατομικές επιλογές και να έχουν τον ίδιο έλεγχο της καθημερινότητάς τους με τα άτομα χωρίς αναπηρίες. Αυτό υπογραμμίζει σαφώς την ανάγκη για ένα περιβάλλον που να επιτρέπει στα άτομα με αναπηρίες να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ανεξάρτητα. Οι συστάσεις της έκθεσης, αν εφαρμοστούν, θα μας οδηγήσουν ακόμη μακρύτερα σε αυτόν τον αξιόλογο δρόμο.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Η τάση προς την εξάλειψη πολλών μορφών διακρίσεων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία είναι ευπρόσδεκτη.

Όσον αφορά την απασχόληση, οι κύριοι περιορισμοί που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι με αναπηρία αφορούν προκαταλήψεις μεταξύ των οργανώσεων των εργοδοτών, την πρόσβαση σε τεχνολογίες επικοινωνίας και τη χρήση των δημόσιων μεταφορών για να πάνε στη δουλειά. Η κύρια συνέπεια αυτών των φυσικών φραγμών είναι τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας μεταξύ των εργαζόμενους με αναπηρία.

Είμαι, συνεπώς, υπέρ συγκεκριμένων δράσεων τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο που αποσκοπούν στην εστίαση της στήριξης στις υπηρεσίες που ενθαρρύνουν την ένταξη στην κοινωνία, την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και την αγορά εργασίας των ατόμων με αναπηρία.

Σε αυτό το πλαίσιο, υποστηρίζω αυτή την έκθεση, καθώς επικροτώ για παράδειγμα την προώθηση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στο Διαδίκτυο, και ειδικότερα στους δικτυακούς τόπους δημοσίων οργανισμών.

Θεωρώ τρομακτικό το γεγονός ότι η σοσιαλιστική κυβέρνηση στην Πορτογαλία ακολουθεί την ακριβώς αντίθετη γραμμή, προτείνοντας μείωση της ανικανότητας και των φορολογικών οφελών για τα άτομα με αναπηρία στον κρατικό προϋπολογισμό του 2007.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Vergnaud (PSE), γραπτώς. – (FR) Η πρόσβαση στις δημόσιες συγκοινωνίες και στις τεχνολογίες ενημέρωσης και επικοινωνιών, είναι ζωτικής σημασίας για τα άτομα με αναπηρία, τα οποία έχουν το δικαίωμα να ενσωματωθούν καλύτερα στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας. Η εισηγήτρια ορθώς προτείνει έναν ευρωπαϊκό χάρτη για «την ποιότητα υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία».

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Lynne, η οποία επίσης επισημαίνει την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματα πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία σε όλα τα μέσα μεταφοράς κατά το πρότυπο της νομοθεσίας που ισχύει για τα άτομα με αναπηρία που ταξιδεύουν αεροπορικώς.

Πρέπει να απαλλαγούμε από τις προκαταλήψεις. Πρέπει να πραγματοποιηθούν εκστρατείες ενημέρωσης για την ενθάρρυνση των εργοδοτών να εξετάζουν απροκατάληπτα την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία, κυρίως υπό το πρίσμα των λανθασμένων απόψεων για το οικονομικό κόστος αυτού του είδους εργασίας και τις ικανότητες των υποψηφίων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η διαχείριση της αναπηρίας προσφέρεται ως μια νέα υπηρεσία για τις επιχειρήσεις. Όσον αφορά την πρόληψη, αυτό θα διασφαλίσει ότι τα άτομα με αναπηρία θα διατηρήσουν την εργασία τους. Όσον αφορά την αποκατάσταση, αυτό θα βοηθήσει τα άτομα αυτά να επιστρέψουν στην εργασία τους.

 
  
  

- Έκθεση Castillo Vera (A6-0384/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Μολονότι χαιρετίζουμε τα μέτρα που αποσκοπούν στην εξάλειψη της γραφειοκρατίας και στην απλούστευση της διοίκησης, ειδικότερα για τις ΜΜΕ –με την προϋπόθεση ότι αυτό δεν σημαίνει «απλούστευση» των υφιστάμενων διαδικασιών που έχουν στόχο την προστασία των εργαζομένων– και στη βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, πιστεύουμε ότι το μονοπάτι που προτείνει η έκθεση αυτή είναι επικίνδυνο.

Η αυξανόμενη έμφαση στη σύνδεση μεταξύ συστημάτων εκπαίδευσης/κατάρτισης και επιχειρηματικού κόσμου είναι ανησυχητική, καθώς θα οδηγήσει στην εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης και την αντικατάσταση της εκπαίδευσης για τον πολίτη με κατάρτιση που προσανατολίζεται στο εργατικό δυναμικό. Ταυτόχρονα, η «επιχειρηματικότητα» προβάλλεται ως λύση στα προβλήματα της ανεργίας στην ΕΕ, μαζί με προσπάθειες για την επικύρωση της ιδέας της «απασχολησιμότητας», σύμφωνα με την οποία τομείς που υπάγονται στην ευθύνη του κράτους επανέρχονται αποκλειστικά στην ατομική ευθύνη, γεγονός που αντιβαίνει σε όλα όσα προτείνονται στο επονομαζόμενο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί για το «αναπόφευκτο» της αύξησης της ηλικίας συνταξιοδότησης, η οποία υπονομεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων και των νέων που αναζητούν δουλειά σε μια ολοένα και πιο ανεπαρκή αγορά εργασίας.

Τέλος, δίνει μεγάλη σημασία στις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, οι οποίες κατά κανόνα αποτελούν έναν τρόπο για να προσφερθούν στο πιάτο στον ιδιωτικό τομέα σημαντικοί τομείς που, λόγω του κοινωνικού χαρακτήρα τους, ανήκουν στη σφαίρα του δημοσίου. Εξ ου και η ψήφος μας κατά της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Ποιους σκοπούς εξυπηρετεί η έκθεση της κ. del Castillo Vera; Πίσω από τον προκλητικό τίτλο «Ώρα να ανεβάσουμε ταχύτητα: Δημιουργώντας μια Ευρώπη της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης» κρύβεται ένας κατάλογος, όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτό το κοινοβούλιο, κοινοτοπιών και αρχών. Ορισμένες από αυτές είναι πολύ χρήσιμες, όπως η προώθηση των ΜΜΕ ή ο εκσυγχρονισμός της γραφειοκρατίας, δεν εφαρμόζονται όμως ποτέ στην κοινοτική νομοθεσία. Άλλες –δογματική προσήλωση στο ελεύθερο εμπόριο, ακραίος ανταγωνισμός και η συνεχώς αυξανόμενη ευρωπαϊκή διάσταση κλπ– αποτελούν την πραγματική αιτία των προβλημάτων που υποτίθεται ότι επιθυμούμε να επιλύσουμε.

Στο τέλος, το πιο ενημερωτικό τμήμα αυτής της έκθεσης είναι οι τρεις σελίδες «αιτιολογικών αναφορών», οι οποίες αποτελούν τουλάχιστον το ένα τρίτο του κειμένου. Περιέχουν τον ενδεχομένως μη πλήρη κατάλογο των εγγράφων που συνοψίζει η έκθεση, γεγονός που απέχει πολύ από την αυξημένη ταχύτητα που μας υποσχέθηκαν. Πρωτίστως συμβολίζουν τη λογοδιάρροια που μπορούν να επιδείξουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σχετικά με την ανάπτυξη και την απασχόληση προκειμένου να συγκαλύψουν το μερίδιο της ευθύνη τους για την καταστροφική κοινωνική και οικονομική κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Υποστήριξα αυτή την εξαίρετη έκθεση, η οποία προσφέρει έναν τρόπο στην ΕΕ να αντιμετωπίσει επιτυχώς τον ανταγωνισμό στην παγκόσμια αγορά. Η ΕΕ μπορεί να αποκομίσει οφέλη όσον αφορά την αντιμετώπιση του διεθνούς ανταγωνισμού από την προώθηση μιας κουλτούρας καινοτομίας και έρευνας.

Ακολουθώντας αυτή τη γραμμή, η ΕΕ πρέπει να διοχετεύσει όλες της τις προσπάθειες στην προαγωγή του επιχειρηματικού πνεύματος και ειδικότερα των ΜΜΕ. Αυτό γιατί:

- διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία, συμβάλλοντας σε ισχυρότερη και πιο μακροχρόνια ανάπτυξη·

- ευθύνονται για το 95% περίπου των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται·

- μπορούν να αποτελέσουν ένα αποτελεσματικό σημείο συνάντησης μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων·

- διασφαλίζουν έναν ζωτικό δεσμό μεταξύ της πραγματικότητας της παραγωγής και της εδαφικής της διάστασης, και με αυτόν τον τρόπο δίνουν τη δυνατότητα για την επιτυχή αντιμετώπιση και διαχείριση του φαινομένου της μετεγκατάστασης.

Οι ΜΜΕ, παρά τη θεμελιώδη αυτή συνεισφορά στην οικονομική ανάπτυξη, εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται από εμπόδια.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Οι αιτιολογήσεις ψήφου ολοκληρώθηκαν.

 

10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

11. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

12. Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

13. Διακοπή της συνόδου
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Κηρύσσω τη διακοπή της συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(Η συνεδρίαση λήγει στις 12.20)

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου