Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 11 december 2006 - Strasbourg EUT-utgåva

4. Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet: se protokollet
Protokoll
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy