Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 11 december 2006 - Strasbourg EUT-utgåva

5. Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet: se protokollet
Protokoll
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy