Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0075(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0428/2006

Συζήτηση :

PV 11/12/2006 - 15
CRE 11/12/2006 - 15

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2006 - 14.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0538

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2006 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

15. Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας - Πρόγραμμα Τελωνεία 2013 (συζήτηση)
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση των εκθέσεων:

- (A6-0429/2006) της κ. Fourtou, εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (Εκσυγχρονισμένος Τελωνειακός Κώδικας) [COM(2005)0608 C6-0419/2005 2005/0246(COD)], και

- (A6-0428/2006) της κ. Fourtou, εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση προγράμματος δράσης για τα τελωνεία στην Κοινότητα (Τελωνεία 2013) [COM(2006)0201 C6-0158/2006 2006/0075(COD)].

 
  
MPphoto
 
 

  László Kovács, Μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, καθώς και τις άλλες επιτροπές που συμμετείχαν, και ιδιαίτερα την εισηγήτρια, κ. Fourtou, για τις εκθέσεις που πρόκειται να συζητηθούν σήμερα το βράδυ.

Ο εκσυγχρονισμός του ευρωπαϊκού τελωνειακού περιβάλλοντος συμβάλλει με ουσιαστικό τρόπο στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας. Είναι απαραίτητο, αν θέλουμε να παραμείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα ελκυστικό μέρος για τη διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς και για να διατηρηθεί η εξωτερική ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εμβαθύνουμε την ενιαία αγορά, καθιστώντας την ΕΕ ένα πλήρως ολοκληρωμένο τελωνειακό έδαφος.

Η εν λόγω μεταρρύθμιση είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντική, αν θέλουμε να αντεπεξέλθουμε στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και να ενισχύσουμε τον ρόλο των τελωνείων όσον αφορά την προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεών μας από κινδύνους που απειλούν την ασφάλειά τους, όπως η διάθεση εμπορευμάτων παραποίησης/απομίμησης, τα επικίνδυνα προϊόντα ή τα τεχνάσματα της διεθνούς τρομοκρατίας.

Ο εκσυγχρονισμένος Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας θα παράσχει το νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη ενός απλοποιημένου και απαλλαγμένου από χαρτί περιβάλλοντος για τα τελωνεία και το εμπόριο που θα βασίζεται στη βέλτιστη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας.

Ο ισχύων Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας τροποποιήθηκε το 1992. Έκτοτε, έχει υποστεί μόνον ελάχιστες μεταβολές. Αυτό σημαίνει ότι ο Κώδικας δεν συμβαδίζει με τις ραγδαίες μεταβολές που έχουν πραγματοποιηθεί στο περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν τα τελωνεία και οι έμποροι, ιδιαίτερα όσον αφορά την ταχεία και μη αναστρέψιμη εφαρμογή της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων. Ο Τελωνειακός Κώδικας πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να προσαρμοστεί στο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Επιπλέον, τόσο οι τελωνειακές αρχές όσο και οι έμποροι θεωρούν ότι οι τρέχουσες τελωνειακές διαδικασίες και μέθοδοι είναι πολύπλοκες χωρίς λόγο. Επίσης, δεν αντικατοπτρίζουν την αλλαγή του κέντρου βάρους στις τελωνειακές πρακτικές, οι οποίες μετατοπίζονται από την είσπραξη των ολοένα και χαμηλότερων τελωνειακών δασμών στην εφαρμογή μη δασμολογικών μέτρων. Αυτό περιλαμβάνει, ειδικότερα, μέτρα προστασίας και ασφάλειας, την καταπολέμηση της διάθεσης εμπορευμάτων παραποίησης/απομίμησης, το ξέπλυμα χρήματος και τα ναρκωτικά, καθώς και την εφαρμογή υγειονομικών μέτρων και μέτρων για την υγεία και την προστασία των καταναλωτών.

Με την υποστήριξή σας, η πρόταση που εξετάζουμε απόψε για έναν εκσυγχρονισμένο τελωνειακό κώδικα, μαζί με τις προτάσεις που κατατέθηκαν στο Συμβούλιο καθώς και με τα ηλεκτρονικά τελωνεία (e-customs) θα καταστήσουν τα τελωνεία αποδοτικότερα, ταχύτερα και οικονομικότερα.

Επιτρέψτε μου ακόμη μια φορά, και πιο συγκεκριμένα τώρα, να στραφώ στην κ. Fourtou και στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς για τη λεπτομερή και ιδιαίτερα πολύτιμη αξιολόγησή τους όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής για έναν εκσυγχρονισμένο τελωνειακό κώδικα. Γνωρίζω ότι η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς υποστηρίζει ομόφωνα τις συστάσεις της εισηγήτριας. Η πρόοδος που σημειώνεται στο Συμβούλιο συμπληρώνει το έργο σας. Είμαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι στις 4 Δεκεμβρίου το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα βασικά στοιχεία της μεταρρύθμισης. Οι υπουργοί υποστήριξαν σθεναρά τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με την ενιαία θυρίδα, τον κεντρικό εκτελωνισμό και τους τελωνειακούς αντιπροσώπους, καλώντας ταυτόχρονα την Επιτροπή να συνεχίσει το έργο της εφαρμογής των παραπάνω με αποδεκτό για όλα τα κράτη μέλη τρόπο.

Επιθυμώ να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για την εποικοδομητική συμβολή του στη συζήτηση σχετικά με αυτά τα τρία ζητήματα, πρέπει όμως και να σας πληροφορήσω ότι, τουλάχιστον σε ένα από αυτά, η θέση της Επιτροπής παραμένει αμετάβλητη. Συνεπώς, η σταθερή θέση της Επιτροπής είναι ότι η διαπίστευση επαγγελματιών τελωνειακών αντιπροσώπων δεν εμπίπτει στο πεδίο του τελωνειακού κώδικα. Το επάγγελμα αυτό έχει μέλλον σε μια ανοικτή ανταγωνιστική αγορά, μέσω της αυτορρύθμισης και της αναγνώρισης που παρέχει το καθεστώς του εξουσιοδοτημένου οικονομικού παράγοντα.

Αν και η πρόταση για τα ηλεκτρονικά τελωνεία (e-customs) δεν συζητήθηκε απόψε, θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτήν την ευκαιρία για να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ. Heaton-Harris, και την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς για την πλήρη υποστήριξή τους στην εξαιρετικά φιλόδοξη πρόταση της Επιτροπής. Αποτελεί πράγματι πρόκληση η πρόταση να δεσμευτούν όλα τα κράτη μέλη και η Επιτροπή για την ανάπτυξη κοινών ηλεκτρονικών συστημάτων για τα τελωνεία εντός καθορισμένης ημερομηνίας. Επιτρέψτε μου να τονίσω ότι η σταθερή υποστήριξη του Κοινοβουλίου είναι περισσότερο από ευπρόσδεκτη, προκειμένου να πεισθούν τα κράτη μέλη ότι, παρά τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, χρειάζεται να αναπτύξουν το ηλεκτρονικό τελωνειακό τους σύστημα σε κοινοτικό πλαίσιο. Είμαι βέβαιος ότι το Συμβούλιο θα αναγνωρίσει αυτήν την πρόοδο και η πρόταση θα μπορέσει σύντομα να εγκριθεί.

Εκτιμώ ιδιαίτερα τις προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδιαίτερα εκείνες της κ. Fourtou, ώστε να επιτευχθεί συμφωνία σε μια μόνον ανάγνωση όσον αφορά την πρόταση για τα Τελωνεία 2013. Αυτό θα διασφαλίσει οπωσδήποτε τη συνέχεια των δραστηριοτήτων του προγράμματος από την 1η Ιανουαρίου 2008. Η ταχεία έγκριση της πρότασης για τα Τελωνεία 2013 καταδεικνύει ότι έχει επιτευχθεί ευρεία συμφωνία σε όλα τα θεσμικά όργανα όσον αφορά την προφανή ανάγκη να διασφαλισθεί η αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον τελωνειακό τομέα. Πράγματι, το τελωνειακό περιβάλλον υφίσταται μείζονες αλλαγές. Το πρόγραμμα «Τελωνεία 2013» θα αποτελέσει σημαντικό μέσο για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ όλων των τελωνειακών υπηρεσιών. Θα διευκολύνει την εισαγωγή νέων διευρωπαϊκών μηχανογραφικών συστημάτων, θα ενισχύσει τα δίκτυα μεταξύ των τελωνειακών υπαλλήλων και θα προωθήσει και καθιερώσει κοινές αυτοτελείς ενότητες.

Όταν οι δύο προτάσεις για τα τελωνεία που βρίσκονται υπό συζήτηση και η πρόταση για τα ηλεκτρονικά τελωνεία (e-customs) εγκριθούν τελικά, τόσο από το Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο θα επιτρέψουν στις τελωνειακές υπηρεσίες της ΕΕ να αντιμετωπίσουν τις μείζονες προκλήσεις. Θα διευκολύνουν το διεθνές εμπόριο, θα επιτρέψουν την απλούστευση των ελέγχων και θα παράσχουν αποτελεσματικότερη προστασία στην εσωτερική αγορά καθώς και στην υγεία και την ασφάλεια των πολιτών μας μέσω αποτελεσματικότερων ελέγχων.

 
  
MPphoto
 
 

  Janelly Fourtou (ALDE), εισηγήτρια. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, «εκσυγχρονισμένος τελωνειακός κώδικας», «τελωνεία χωρίς χαρτί», «Πρόγραμμα Τελωνεία 2013», αυτές οι τρεις εκθέσεις που συζητούμε σε αυτήν τη συνεδρίαση δείχνουν την αυξανόμενη σημασία των τελωνείων και του ρόλου τους στην επιθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανταγωνιστικότητα και αποτελεσματικότητα.

Αυτές οι τρεις εκθέσεις συνδέονται στενά μεταξύ τους αλλά, χάριν μεγαλύτερης σαφήνειας, θα παρουσιάσω τον εκσυγχρονισμένο τελωνειακό κώδικα και έπειτα θα προχωρήσω στο Πρόγραμμα Τελωνεία 2013.

Ο τελωνειακός κώδικας –όπως είπατε, κύριε Kovacs– χρονολογείται από το 1992. Ήταν ορθό να τον εκσυγχρονίσουμε προκειμένου να τον προσαρμόσουμε στην εξελισσόμενη κλίμακα των καθηκόντων που αναλαμβάνουν τα τελωνεία, και στις ριζικές αλλαγές που έχουν σημειωθεί στο διεθνές εμπόριο. Πρόκειται για ζήτημα εκλογίκευσης των τελωνειακών διαδικασιών θέτοντας τις βάσεις συστημάτων εκτελωνισμού, τα οποία είναι προσβάσιμα και διαλειτουργικά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για αυτόν τον λόγο, αυτή η πρόταση κανονισμού συνοδεύεται από μια πρόταση απόφασης που αφορά τα ηλεκτρονικά τελωνεία, της οποίας εισηγητής είναι ο κ. Heaton-Harris.

Ο νέος Κώδικας περιλαμβάνει 200 άρθρα και έχουμε επικεντρωθεί στα κυριότερα σημεία ή, τουλάχιστον, στα πιο αμφιλεγόμενα σημεία, δηλαδή τον τελωνειακό αντιπρόσωπο, τον εγκεκριμένο οικονομικό φορέα, τον κεντρικό εκτελωνισμό και την επιτροπολογία.

Το άρθρο 11 αφορά τον τελωνειακό αντιπρόσωπο. Μέχρι σήμερα, η εθνική νομοθεσία επέτρεπε την επιφύλαξη του δικαιώματος αντιπροσώπευσης σε μία επαγγελματική κατηγορία. Όμως, στο πλαίσιο της Ενιαίας Αγοράς και του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος, δεν δικαιολογείται πλέον αυτό το μονοπώλιο. Επιπλέον, μερικές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν μια ενοποιημένη υπηρεσία που διεκπεραιώνει τις τελωνειακές διατυπώσεις. Για αυτόν τον λόγο, το δικαίωμα αντιπροσώπευσης πρέπει να επεκταθεί σε όλους. Παρόλα αυτά, σε πολλά κράτη μέλη, η προσφυγή σε εκτελωνιστές αποτελεί παράδοση και είναι πολύ χρήσιμη για τις μικρές επιχειρήσεις. Για αυτό, χωρίς να επιθυμεί τη διατήρηση του μονοπωλίου, η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ενέκρινε μια τροπολογία η οποία, μεταξύ των κριτηρίων για το καθεστώς του τελωνειακού αντιπρόσωπου, προβλέπει την αναγνώριση της ύπαρξης πρακτικών κανόνων ικανοτήτων ή επαγγελματικών προσόντων προκειμένου να ικανοποιήσει αυτά τα κράτη μέλη που δυσκολεύονται να αποδεχτούν την κατάργηση αυτού του μονοπωλίου.

Ακόμη δεν έχουμε βρει την ιδανική λύση και αυτό το ζήτημα θα τεθεί και πάλι κατά τη διαδικασία δεύτερης ανάγνωσης επειδή ορισμένες αντιπροσωπείες στο Συμβούλιο εξακολουθούν να διατυπώνουν επιφυλάξεις και φτάνουν ακόμη και στο σημείο να απαιτούν ελεγχόμενη ένταξη στο επάγγελμα.

Ο εγκεκριμένος οικονομικός φορέας προστέθηκε στον Τελωνειακό Κώδικα βάσει του κανονισμού 648 της 13ης Απριλίου 2005, γνωστού ως «κανονισμού ασφαλείας». Αυτό το καθεστώς δεν υφίσταται πλήρως επειδή οι διατάξεις σχετικά με την εφαρμογή μόλις εγκρίθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προέβη σε μια διευκρίνιση, κάνοντας σαφή διάκριση μεταξύ του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα σε επίπεδο «τελωνειακής απλούστευσης» και του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα σε επίπεδο «ασφάλειας και προστασίας».

Ο κεντρικός εκτελωνισμός αποτελεί μια διευκόλυνση η οποία, καταρχήν, έτυχε καλής υποδοχής αλλά τα κράτη μέλη προβληματίζονται σχετικά με την είσπραξη των δασμών. Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών υιοθέτησε μια αρκετά ριζοσπαστική θέση απαιτώντας να είναι ατελής η διεξαγωγή του ηλεκτρονικού εκτελωνισμού και να λειτουργούν τα τελωνεία όλο το εικοσιτετράωρο. Πράγματι, για τον λόγο αυτόν και επιδιώκοντας μια ανταγωνιστική διαδικασία χωρίς διακρίσεις μεταξύ των εθνικών τελωνειακών αρχών, ο κανόνας πρέπει να ισχύει για όλους. Είναι απαραίτητο, όμως, να διασφαλίσουμε την εναρμόνιση της ελεγκτικής διαδικασίας.

Τέλος, οι διατάξεις στην πρόταση κανονισμού αναφέρονται συνεχώς στην επιτροπολογία. Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη γιατί πρέπει να καταφύγουμε σε εμπειρογνώμονες για να καθορίσουμε με ακρίβεια τις διατάξεις της εφαρμογής του Κώδικα. Σύμφωνα με τη νέα διοργανική συμφωνία του Ιουλίου του 2006, ορισμένες διατάξεις του Κώδικα υπόκεινται στη νέα διαδικασία σχετικά με την επιτροπολογία ελέγχου. Επομένως, έχοντας ζητήσει τη γνώμη της νομικής υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εγκρίναμε, στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, τροπολογίες που αποσκοπούν στην προσαρμογή της διαδικασίας επιτροπολογίας κατ’ αντιστοιχία προς τα διαφορετικά άρθρα. Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ενέκρινε τροπολογίες για τη διαδικασία συναπόφασης σχετικά με ορισμένες διατάξεις που κανονικά θα ενέπιπταν στις αρμοδιότητές τους δυνάμει της ενισχυμένης διαδικασίας συνεργασίας. Παρόλα αυτά, θεωρήσαμε ότι η θέση ήταν αντίθετη με αυτήν της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και έπρεπε να απορρίψουμε αυτές τις τροπολογίες.

Αυτά είναι, επομένως, τα κύρια σημεία της έκθεσης και, όπως μόλις τώρα είπα, συνδέεται πολύ στενά με την έκθεση που αφορά το πρόγραμμα Τελωνεία 2013. Η ανάγνωση της ενδιάμεσης αξιολόγησης του προγράμματος Τελωνεία 2007 απέδειξε ότι αυτό το πρόγραμμα είναι καλά προσαρμοσμένο στις ανάγκες των διοικήσεων και ότι διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο στο να βοηθά τις συμμετέχουσες χώρες να ανταλλάσσουν τις εμπειρίες τους. Αυτή η αξιολόγηση πρότεινε την ενίσχυση των ενεργειών που γίνονται στον τομέα της ανταλλαγής επιμόρφωσης και ενημέρωσης. Το πρόγραμμα έχει έναν προϋπολογισμό 322,8 εκατομμυρίων ευρώ για μια περίοδο έξι ετών και αποσκοπεί στο να βοηθήσει τις διοικήσεις των τελωνείων των χωρών που συμμετέχουν ώστε να ενθαρρύνουν τις θεμιτές συναλλαγές, να απλοποιήσει και να επιταχύνει τις τελωνειακές διαδικασίες και να διασφαλίσει την ασφάλεια και προστασία των πολιτών και των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας.

Οι τροπολογίες που εγκρίθηκαν στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ευθυγραμμίζονται με το έργο του Συμβουλίου, και θέλω συγκεκριμένα να ευχαριστήσω τη φινλανδική Προεδρία επειδή, προκειμένου να ικανοποιήσει τις θεμιτές δημοσιονομικές απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε πολλές περιπτώσεις προέβη σε διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη και υπερασπίστηκε τις θέσεις μας. Επομένως, θα μπορέσουμε, ελπίζω, να κλείσουμε το θέμα κατά τη διαδικασία της πρώτης ανάγνωσης.

Οι εκθέσεις που αφορούν τα τελωνεία είναι εξαιρετικά τεχνικές και περίπλοκες, Για αυτόν τον λόγο, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τα διάφορα άτομα με τα οποία μίλησα εντός της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης, που ανταποκρίθηκαν πάντα σε κάθε αίτημά μου και μου έδωσαν τη δυνατότητα να χειριστώ πιο εύκολα τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ, επίσης, τους συναδέλφους βουλευτές και τον πρόεδρο της επιτροπής μας για τη βοήθεια και την υποστήριξή τους. Σε μια περίοδο όπου το εμπόριο επιταχύνεται, όπου το οργανωμένο έγκλημα και η παραποίηση και η απομίμηση απειλούν την ασφάλειά μας και την αγορά μας, τα τελωνεία και οι οικονομικοί φορείς χρειάζονται την πλήρη υποστήριξή μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, πρώτα από όλα, κύριε Επίτροπε, θέλω να σας συγχαρώ για το σημαντικό έργο που εσείς και οι υπηρεσίες σας επιτελέσατε, επιδιώκοντας τον εκσυγχρονισμό της τελωνειακής νομοθεσίας, ο οποίος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την καλή λειτουργία της εσωτερικής μας αγοράς. Θα ήθελα, επίσης, να συγχαρώ θερμά την κ. Fourtou, η οποία διατύπωσε μερικές πολύ χρήσιμες προτάσεις βελτίωσης.

Όσον αφορά το διεθνές εμπόριο, θα κάνω τρία σχόλια που αφορούν ζητήματα αρμοδιότητας μεταξύ επιτροπών, την επιτροπολογία και, τέλος, την κοινοβουλευτική διάσταση στο διεθνές εμπόριο. Θεωρώ, κύριε Πρόεδρε, ότι πρέπει να μπει ένα τέλος στην αντιπαλότητα για τις αρμοδιότητες μεταξύ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου ή, τουλάχιστον, αυτές οι αντιπαλότητες δεν θα πρέπει να καθυστερούν την έγκριση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, που η εσωτερική μας αγορά έχει απεγνωσμένα ανάγκη. Δεν είναι συνετό να αρνούμαστε τη σχέση μεταξύ του διεθνούς εμπορίου και του ζητήματος των κοινοτικών τελωνείων. Σε μια περίοδο όπου η Ευρώπη βρίσκεται υπό στενή επιτήρηση, λυπάμαι που το άρθρο 47 του Κανονισμού μας παραβιάστηκε σε σχέση με την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των επιτροπών, επειδή οι τροπολογίες που εγκρίθηκαν ομόφωνα από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου παραμερίστηκαν κατά τρόπο ασυνήθιστο και, δυστυχώς, δεν θα τεθούν σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια.

Είμαι ευχαριστήμενος, παρόλα αυτά, που οι τροπολογίες ανέδειξαν μια καταχρηστική άσκηση των διαδικασιών επιτροπολογίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζω ότι τελικά θα υποχρεωθεί να χρησιμοποιήσει τη νέα διαδικασία επιτροπολογίας ελέγχου, η οποία ήταν αποτέλεσμα της διοργανικής συμφωνίας του Ιουλίου 2006. Σε αυτό το θέμα, θα είναι πολύ σημαντικό να αποσαφηνιστεί η χρήση του άρθρου 194 στοιχείο γ), και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μας διαβεβαιώσει ότι δεν σκοπεύει να τροποποιήσει τον Κοινοτικό Τελωνειακό Κώδικα σύμφωνα με μια διεθνή εμπορική συμφωνία που συνήφθη από την ίδια βάσει του άρθρου 133 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κυρίες και κύριοι, σε μια περίοδο όπου η αποτυχία της Ατζέντας της Ντόχα πλήττει τους κανόνες του διεθνούς εμπορίου, πρέπει να προστατέψουμε τους παραγωγούς μας και τους καταναλωτές μας από τα προβλήματα ασφαλείας και προστασίας εξαιτίας των συνοριακών ελέγχων. Σε αυτό πλαίσιο, ποτέ άλλοτε δεν υπήρξε τόσο σημαντική η κοινοβουλευτική διάσταση του διεθνούς εμπορίου, ειδικά σε σχέση με τη λειτουργία των κοινοτικών τελωνείων.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες σε όλους τους συναδέλφους μου που συνεργάστηκαν σε αυτήν τη δύσκολη υπόθεση· κυρίως όμως την κ. Fourtou, η οποία πάλεψε με μεγάλη επιτυχία μέσα σε αυτό το σύνθετο σύνολο κανόνων.

Ο εισηγητής για την Ομάδα μας, ο κ. Heaton-Harris, δυστυχώς δεν κατάφερε να είναι εδώ σήμερα, και γι’ αυτό ως ο αρμόδιος συντονιστής για αυτήν την υπόθεση, θα μιλήσω σήμερα εκ μέρους του και εξ ονόματος της Ομάδας, εάν μου επιτρέπετε.

Ο Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο που θα άρει τα υφιστάμενα εμπόδια στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά και έχει παγκόσμια σημασία, ιδιαίτερα σε σχέση με την πειρατεία και την πνευματική ιδιοκτησία. Για παράδειγμα, διευκολύνει τον κεντρικό εκτελωνισμό στην έδρα της επιχείρησης, κάτι που είναι ιδιαιτέρως σημαντικό για την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Πιστεύω ότι αυτή η έκθεση για τον εκσυγχρονισμένο τελωνειακό κώδικα βοηθάει στο να απλοποιήσουμε τις υφιστάμενες τελωνειακές διαδικασίες, καθώς και ότι θα βοηθήσει να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε ορισμένα μόνο σημεία. Εξαρχής, ένα κρίσιμο σημείο ήταν το άρθρο 14 σχετικά με τους εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς, στους οποίους αναφέρθηκε η κ. Fourtou. Πιστεύω ότι η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών κατέληξε σε έναν καλό συμβιβασμό σε σχέση με αυτό, ο οποίος δίνει σε αυτά τα πρόσωπα μεγαλύτερη ελευθερία στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους. Για τον λόγο αυτόν, η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών σκοπεύει να αποσύρει την τροπολογία 57 και να υποστηρίξει τον συμβιβασμό που επιτεύχθηκε στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς.

Αυτός ο συμβιβασμός καθιστά σαφές ότι θέλουμε οι επιχειρήσεις μας να απολαμβάνουν μεγαλύτερη ελευθερία και πρέπει επίσης να γνωστοποιήσουμε προς τον έξω κόσμο ότι οι κανονισμοί του εκσυγχρονισμένου τελωνειακού κώδικα θεσπίστηκαν για τις επιχειρήσεις μας και για δικό τους όφελος. Ο Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας δεν πρόκειται να αποτελέσει εμπόδιο για μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα.

Τέλος, θα ήθελα να εξάρω και να υποστηρίξω την τροπολογία για το άρθρο 125 που κατατέθηκε από τον κ. Heaton-Harris εξ ονόματος της Ομάδας μας. Αυτό το άρθρο διευκολύνει τα κράτη μέλη να εισαγάγουν απλοποιήσεις πέρα από το πεδίο δράσης του τελωνειακού κώδικα, στο πλαίσιο διμερών ή πολυμερών συμφωνιών. Ο προηγούμενος τελωνειακός κώδικας περιελάμβανε τη δυνατότητα στενότερης συνεργασίας και επομένως η δυνατότητα αυτή αξιοποιήθηκε ήδη στην πράξη.

Θα ήταν επιβλαβές για τις επιχειρήσεις μας, εάν σκοπεύαμε τώρα να καταργήσουμε αυτό το πλαίσιο, και πιστεύω ότι αυτό ανταποκρίνεται επίσης αρκετά στις σκέψεις του κ. Audy.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Medina Ortega, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, έχω την αίσθηση ότι, όσον αφορά αυτό το θέμα, οι διαφωνίες μεταξύ των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιορίστηκαν στο ελάχιστο, ιδιαίτερα καθώς η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών απέσυρε την τροπολογία 57. Πιστεύω ότι η κ. Fourtou και οι υπηρεσίες της Επιτροπής στη Γενική Διεύθυνση TAXUD επιτέλεσαν ένα εξαιρετικό έργο και εξήγησαν ένα θέμα που φαινόταν περίπλοκο με πολύ σαφή τρόπο, αλλά έχουμε ακόμα ορισμένες τροπολογίες που η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασία των Καταναλωτών επιμένει να παρουσιάσει.

Πιστεύω ότι η πρώτη ομάδα τροπολογιών δεν δημιουργεί δυσκολίες, καθώς αφορά την προσαρμογή των προτάσεων επιτροπολογίας στη νέα συμφωνία επιτροπολογίας μεταξύ του Κοινοβουλίου και των λοιπόν θεσμικών οργάνων. Ένα σημαντικό μέρος των βουλευτών αυτού του Κοινοβουλίου, τουλάχιστον, πιστεύει ότι οι τελωνειακές δραστηριότητες απαιτούν έναν βαθμό επαγγελματικής αφοσίωσης και δεν μπορούν να αντικατασταθούν από μια αφηρημένη ελευθερία στην άσκηση των τελωνειακών δραστηριοτήτων. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα προσωπικής φύσεως, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων ασφάλειας, που καθιστούν αυτό ένα νόμιμο επάγγελμα που πρέπει να διατηρηθεί και δεν πρέπει να καταργηθεί βάσει μιας θεωρίας ελευθέρωσης που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Επίσης θεωρώ ότι είναι θετικές οι τροπολογίες που κατέθεσε η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών σχετικά με τους εξουσιοδοτημένους οικονομικούς φορείς και, ειδικά για τους καταναλωτές και τους πολίτες, σχετικά με τo δωρεάν ηλεκτρονικό τελωνειακό σύστημα διαχείρισης και την εικοσιτετράωρη παροχή αυτών των υπηρεσιών. Πιστεύω ότι θα ήταν καλό να απλοποιηθούν οι τελωνειακές διαδικασίες, οι οποίες είναι συνήθως πολύ περίπλοκες και οι οποίες παρεμποδίζουν την εσωτερική αγορά.

Επομένως είμαι υπέρ –όπως και η Σοσιαλιστική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εν γένει– των τροπολογιών που υποβλήθηκαν από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Πιστεύω ότι ο κ. Audy έχει απόλυτο δίκαιο που έθεσε το θέμα της επιτροπολογίας, αλλά εκτιμώ ότι, σύμφωνα με τις εκθέσεις που λάβαμε από τις νομικές υπηρεσίες, η μοναδική πιθανή λύση είναι αυτή που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και ότι δεν πρόκειται για ένα πρόβλημα αντιπαράθεσης μεταξύ των επιτροπών αλλά, αντίθετα, αφορά την ανάγκη μας να προσαρμοστούμε σε αυτή την κατάσταση, στο πλαίσιο της τρέχουσας πραγματικότητας. Επομένως, δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανενός είδους πρόβλημα μεταξύ των δύο επιτροπών.

Εν ολίγοις, κύριε Πρόεδρε, συμφωνούμε με την έκθεση της κ. Fourtou· πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να καταλήξουμε πολύ γρήγορα σε μια συμφωνία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων προκειμένου να εγκριθούν οι δύο εκθέσεις, και ελπίζουμε ότι το Κοινοβούλιο θα εγκρίνει τις τροπολογίες της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.

 
  
MPphoto
 
 

  Henrik Lax, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (SV) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω θερμά την εισηγήτρια, κ. Fourtou, για το άριστο έργο που επιτέλεσε. Γενικά, δεν υπάρχει κανόνας χωρίς τις εξαιρέσεις του και αυτό είναι καλό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν περιλαμβάνει μόνο κράτη μέλη που θα πρέπει να καλύπτονται πλήρως από τους κοινοτικούς κανονισμούς για τα τελωνεία. Η ΕΕ περιλαμβάνει επίσης τόπους που, για ιστορικούς και άλλους λόγους, υποχρεώθηκαν με διαφορετικούς τρόπους να θέσουν εαυτούς εκτός της κοινοτικής εναρμόνισης της έμμεσης φορολογίας. Αυτές οι περιοχές περιλαμβάνουν τις Νήσους Ώλαντ, οι οποίες ανήκουν στη Φινλανδία, τις Νήσους της Μάγχης, τις Καναρίους Νήσους, το Άγιον Όρος στην Ελλάδα και τα υπερπόντια εδάφη της Γαλλίας.

Είναι σημαντικό τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για τις περιοχές της να διεξάγεται το εμπόριο μεταξύ τους όσο το δυνατόν πιο ομαλά. Επειδή αυτές οι περιοχές είναι πολύ διαφορετικές ακόμα και μεταξύ τους όσον αφορά τις εμπορικές συναλλαγές τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σημαντικό να καταστεί δυνατή η εισαγωγή ειδικών εξαιρέσεων γι’ αυτές. Αυτό θα ωφελήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις προσπάθειές μας να επιτύχουμε τους στόχους της ατζέντας της Λισαβόνας.

Οι ειδικές ρυθμίσεις γι’ αυτές τις περιοχές δεν θα διαταράξουν το εμπόριο εντός της Κοινότητας και θα πρέπει, φυσικά, να ωφεληθούμε όλοι από την ομαλή ροή του εμπορίου και από το γεγονός ότι δεν υψώνονται τα περιττά γραφειοκρατικά εμπόδια. Είμαι συνεπώς ικανοποιημένος διότι, σε αυτή την έκθεση, η επιτροπή έλαβε υπόψη αυτή την ανάγκη και ενέκρινε μια πρακτική προσέγγιση. Ελπίζω τώρα ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα συμφωνήσουν κατόπιν συμβιβασμού σε αυτά τα θέματα. Θα πρέπει να είναι επίσης δυνατές οι διμερείς ρυθμίσεις σε ορισμένες περιπτώσεις. Είναι σημαντικό να ανταποκρίνεται η ΕΕ στις ειδικές ανάγκες του πληθυσμού και να μην εμμένει σε τυπικές λύσεις που είναι κατάλληλες για πολλούς αλλά όχι για όλους. Χαίρομαι που η μεταρρύθμιση του τελωνειακού κώδικα μπορεί επίσης να συμβάλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην ΕΕ, η οποία, φυσικά, έχει κλονιστεί σοβαρά τελευταία.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Jerzy Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα είναι ένα έγγραφο που αντιστοιχεί σε έναν πλήρη εκσυγχρονισμό του τελωνειακού κώδικα που ισχύει από το 1992. Αυτός ο εκσυγχρονισμός είναι απαραίτητος στο πλαίσιο των ριζικών αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στον τομέα του διεθνούς εμπορίου. Συνεπώς, ο κανονισμός αποσκοπεί στην απλούστευση της τελωνειακής νομοθεσίας και διαδικασίας. Σκοπό έχει να ωφελήσει τις εμπορικές οντότητες και τις τελωνειακές διοικήσεις, να μειώσει το κόστος των διατυπώσεων εκτελωνισμού και να ανταποκριθεί στις εμπορικές προκλήσεις που αφορούν την ασφάλεια και την προστασία, τον εντοπισμό της πλαστογράφησης και του ξεπλύματος χρήματος και επίσης την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.

Ο νέος Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας προχωρά πέρα από την απλούστευση ορισμένων διαδικασιών. Αναλήφθηκαν θεμελιώδεις αλλαγές στην τελωνειακή νομοθεσία για διάφορους τομείς. Το παρόν έγγραφο συνδέεται άρρηκτα με την έκθεση σχετικά με τη μηχανογράφηση των τελωνειακών διαδικασιών. Η απόφαση που ελήφθη από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον για τις τελωνειακές αρχές και τους εμπόρους προβλέπει τη δημιουργία και την εφαρμογή ασφαλών, διαλειτουργικών και προσβάσιμων ηλεκτρονικών τελωνειακών συστημάτων, τα οποία θα απλουστεύσουν και θα βελτιώσουν τη ροή της αλυσίδας εφοδιασμού, καθώς και τις τελωνειακές διαδικασίες.

Η τρίτη πρόταση που αφορά τη θέσπιση προγράμματος δράσης για τα τελωνεία στην Κοινότητα (Τελωνεία 2013) βελτιώνει τη συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών διοικήσεων και των υπαλλήλων τους. Προβλέπονται διευρωπαϊκά πληροφοριακά δίκτυα που διευκολύνουν την ολοκλήρωση των διατυπώσεων εκτελωνισμού στην εσωτερική αγορά και επιτρέπουν τη φορολόγηση των προϊόντων σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία εντός της αγοράς. Αυτό το πρόγραμμα διαδραματίζει βασικό ρόλο στην αρμονική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Συμβάλλει επίσης στην υλοποίηση των στόχων 2005-2009 της Επιτροπής και της Στρατηγικής της Λισαβόνας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, μια κωδικοποίηση αποτελεί μια στιγμή νοημοσύνης: κάποιος μεταβαίνει από το δίκαιο στο οποίο υπόκειται προς το δίκαιο που υπήρξε αντικείμενο μελέτης. Χαίρομαι, λοιπόν, για τις εκθέσεις σχετικά την τελωνειακή κωδικοποίηση που υποβλήθηκαν από τους συνάδελφους βουλευτές και φίλους, την κ. Fourtou και τον κ. Audy, ειδικότερα επειδή, από το 1919 στην περίπτωση της Γερμανίας, το 1934-1935 για τη Γαλλία, το 1938 για το Μεξικό, είχαμε χάσει τη φιλοδοξία μας για κωδικοποίηση. Εδώ, βέβαια –ας μην είμαστε αφελείς– κωδικοποιούμε τους τελωνειακούς κανόνες απλά εξαιτίας της πίεσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την 11η Σεπτεμβρίου, οι οποίες θέλουν τελωνεία που δεν αφορούν τους προϋπολογισμούς αλλά την προστασία: για αυτό και η προσθήκη του ελέγχου από εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς, από τελωνειακούς αντιπροσώπους και ούτω καθεξής.

Πέρα όμως από αυτήν την μικρή κωδικοποίηση, πρέπει να σκεφτούμε μία τελωνειακή κωδικοποίηση η οποία είναι νομικά ίση απέναντι στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. Από την κωδικοποίηση του δικαίου της θάλασσας στο Montego Bay τη δεκαετία του 70, και από την κωδικοποίηση του Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου στο Μαρακές τη δεκαετία του 90, ο 21ος αιώνας θα πρέπει να θεσπίσει μια τελωνειακή κωδικοποίηση στο μόνο επίπεδο κατάλληλο του διεθνούς εμπορίου, δηλαδή σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το μέρος για να εργαστούμε για αυτό το μοντέλο ενός παγκοσμίου κώδικα υπάρχει: είναι η Παγκόσμια Ένωση Τελωνείων στις Βρυξέλλες, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου στη Γενεύη. Υπάρχουν και οι πηγές έμπνευσης για το μοντέλο κώδικα: είναι η Σύμβαση του Τόκυο και η Σύμβαση των Βρυξελλών για την τελωνειακή αξία και τους κανόνες προέλευσης. Απομένει ο σκοπός αυτού του μοντέλου τελωνειακού κώδικα, δηλαδή μια επανάσταση στην τελωνειακή τεχνολογία, ώστε να αφήσουμε πίσω μας το σημερινό απαρχαιωμένο σύστημα και να έχουμε δασμούς που μπορούν να προσαρμοστούν, να επανακαταβληθούν, να ενισχυθούν και να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγματεύσεων.

Προσαρμόσιμoι σύμφωνα με τη διαφορά στο κόστος παραγωγής μεταξύ της μίας και της άλλης χώρας· επιστρεφόμενοι με τη μορφή χορήγησης τελωνειακής πίστωσης από τη χώρα εισαγωγής στη χώρα εξαγωγής· τέλος, διαπραγματεύσιμοι στο χρηματιστήριο όπως οι προστατευτικές ποσοστώσεις κατά της ρύπανσης. Έτσι, τουλάχιστον, θα έχουμε επιτύχει έναν συμβιβασμό ανάμεσα στο ελεύθερο διεθνές εμπόριο, που είναι απαραίτητο, και την εθνική κοινωνική προστασία. Αυτός είναι ο γάμος του κ. David Ricardo, υπέρμαχου του ελεύθερου εμπορίου, και του κ. Friedrich List, υπέρμαχου του προστατευτισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE).(SK) Ξεκινώντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές, κ. Fourtou και κ. Heaton-Harris, για το έργο τους στην εκπόνηση αυτών των τεχνικά απαιτητικών εκθέσεων.

Ευθύς εξαρχής, η τελωνειακή ένωση θεωρήθηκε ακρογωνιαίος λίθος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο τελωνειακός κώδικας αποτελεί ένα πρακτικό μέσο που διασφαλίζει το ομαλό διασυνοριακό εμπόριο και θα πρέπει συνεπώς να λάβει υπόψη τις νέες προκλήσεις μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Η δημιουργία και η επακόλουθη εφαρμογή ενός εκσυγχρονισμένου τελωνειακού κώδικα αποτελεί λογική και ουσιαστική προϋπόθεση για την αποτελεσματική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αγοράς.

Η πρόταση αντανακλά τις προσπάθειες για δημιουργία ενός τελωνειακού και εμπορικού περιβάλλοντος βασισμένου στη βελτιωμένη αποτελεσματικότητα των τελωνειακών διαδικασιών μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, της άρσης του διοικητικού φόρτου και της διευκόλυνσης των εμπορικών συναλλαγών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Σε αυτή την εποχή της τεχνολογίας, ένα ηλεκτρονικό σύστημα προσφέρει νέες ευκαιρίες για την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική εφαρμογή κοινώς αναγνωρισμένων προτύπων. Η πρόταση παρέχει μια μοναδική ευκαιρία να ξεπεραστούν οι υπάρχουσες διαφορές μεταξύ των τελωνειακών συστημάτων των κρατών μελών, καθώς θα διασφαλίσει τη βελτιωμένη διαλειτουργικότητα των εθνικών συστημάτων, την οποία μέχρι στιγμής δεν καταφέραμε να ενθαρρύνουμε επαρκώς.

Επί του παρόντος, τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια αποτελούν προτεραιότητα και η πρόταση, ως εκ τούτου, εστιάζει και σε αυτόν τον τομέα. Περιλαμβάνει ειδικά μέτρα για την προστασία των εξωτερικών συνόρων, καθώς και για την προστασία των δεδομένων. Κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι αυτές οι προτάσεις θα γίνουν δεκτές κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Αν δεν συμβεί αυτό, θα δημιουργήσουμε όλως παραδόξως εμπόδια στο ελεύθερο εμπόριο που προσπαθούμε να διευκολύνουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco Assis (PSE).(PT) Κύριε Πρόεδρε, στον οποίο απευθύνω τους θερμότερους χαιρετισμούς μου, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χαιρετίζω φυσικά αυτή την πρωτοβουλία και συγχαίρω τους εισηγητές για την ποιότητα του έργου τους. Αυτή η πρωτοβουλία είναι ύψιστης σημασίας, δεδομένου ότι ο ισχύων κώδικας χρονολογείται από το 1992. Πρέπει να εκσυγχρονιστεί ώστε να αντανακλά τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από τότε και πρέπει να αφορά αυτές τις αλλαγές.

Δύο πτυχές θεωρώ καίριας σημασίας. Πρώτον, ο νέος κώδικας θα συμβάλει στην ενίσχυση του διεθνούς εμπορίου, διότι η απλοποίηση των διαδικασιών μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και συνεπώς σε ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη. Για τον σκοπό αυτόν, το άνοιγμα προς τις νέες τεχνολογίες –καθώς και η μεγαλύτερη εκτίμηση αυτών των τεχνολογιών και ακόμα και η επιβολή της χρήσης τους– αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα που θα συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Τούτου λεχθέντος, υπάρχει ένα δεύτερο θέμα που πρέπει να τονιστεί, το οποίο αφορά στη φύση των σημερινών λειτουργιών των τελωνείων. Η ασφάλεια πρέπει να αυξηθεί σε διάφορα επίπεδα προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία, να διασφαλιστεί η ασφάλεια των τροφίμων και να καταπολεμηθούν εγκλήματα όπως το ξέπλυμα χρήματος, η παραποίηση και η απάτη πιο αποτελεσματικά. Με άλλα λόγια, οι καταναλωτές πρέπει να προστατευθούν καλύτερα.

Θέλω να ολοκληρώσω λέγοντας ότι αυτή η πρόταση αποτελεί ένα θετικό βήμα προς την αποτελεσματικότερη διασφάλιση των συμφερόντων των Ευρωπαίων, τόσο ως κατασκευαστών όσο και ως καταναλωτών. Κατά συνέπεια, φυσικά εγκρίνουμε την πρόταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εργασία της στο εν λόγω θέμα. Επιθυμώ ωστόσο να αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα που αφορά τις τελωνειακές πολιτικές. Το μοναδικό και μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει επί του παρόντος η ΕΕ σε σχέση με τις τελωνειακές πολιτικές της είναι η απροθυμία της τουρκικής κυβέρνησης να εφαρμόσει το Πρωτόκολλο της Άγκυρας. Πριν από 18 μήνες η Τουρκία υποσχέθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα εφάρμοζε το Πρωτόκολλο και ότι, κατά συνέπεια, τα τουρκικά λιμάνια και αεροδρόμια θα άνοιγαν για τα κυπριακά πλοία και αεροπλάνα. Η Τουρκία ωστόσο δεν τίμησε αυτήν την πολιτική δέσμευση, η οποία αποτελεί κεντρικό στοιχείο των τουρκικών διαπραγματεύσεων για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Τουρκία προσφέρθηκε να ανοίξει ένα λιμάνι στα κυπριακά πλοία. Η προσφορά αυτή δεν δόθηκε καν γραπτώς στη φινλανδική Προεδρία και, ακόμη και έτσι, υπολείπεται σαφώς από την υποχρέωση της τουρκικής κυβέρνησης να εφαρμόσει το Πρωτόκολλο. Είναι πλέον πολύ πιθανόν να παγώσουν, κάποια στιγμή εντός της εβδομάδας, περισσότερα από οκτώ κεφάλαια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που έχει συστήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σε ευρύτερο επίπεδο, η Τουρκία αντιμετωπίζει το πραγματικό ενδεχόμενο να ανασταλούν εν καιρώ πλήρως οι ευρωπαϊκές ενταξιακές συνομιλίες, αν δεν εφαρμόσει το Πρωτόκολλο της Άγκυρας και δεν ανοίξει τα τουρκικά λιμάνια και αεροδρόμια στην κυπριακή θαλάσσια και εναέρια κυκλοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Κωνσταντίνος Χατζηδάκης (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ πως η παρέμβαση του προλαλήσαντος ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη και σίγουρα επίκαιρη και θέλω να προσυπογράψω όλα όσα είπε. Αλλά, για να μη σταματήσω απλώς σε όσα είπε, θέλω να έρθω και στο κυρίως θέμα που σήμερα έχουμε να συζητήσουμε, λέγοντας πως η τεχνολογία, η στρατηγική της Λισαβόνας και η ίδια η λογική της ενιαίας αγοράς μάς επιτάσσουν να εκσυγχρονίσουμε τον τελωνειακό κώδικα.

Η λεπτή θέση των τελωνειακών αντιπροσώπων και η ιδιαίτερη επαγγελματική τους φύση καθιστά αναγκαίο τον καθορισμό ορισμένων κριτηρίων για τη σωστή άσκηση των δραστηριοτήτων τους, χωρίς να επιδρούν τα κίνητρα αυτά αρνητικά στην εσωτερική αγορά και στην ελεύθερη διακίνηση των υπηρεσιών. Αυτή είναι και η άσκηση που έχουμε να λύσουμε. Έτσι, διαμορφώσαμε το άρθρο 11 του καινούργιου τελωνειακού κώδικα, ώστε να μην υπάρχει αριθμητικός περιορισμός στον συγκεκριμένο επαγγελματικό κλάδο, να υπάρχει αναγνώριση των τελωνειακών αντιπροσώπων σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, βέβαια, ελεύθερος ανταγωνισμός στον κλάδο συνολικά.

Από την άλλη μεριά όμως, επιμείναμε αρκετοί συνάδελφοι και εγώ προσωπικά να υπάρχει σαφώς καθορισμένο το κριτήριο των πρακτικών προτύπων ή επαγγελματικών προσόντων για τα άτομα που επιθυμούν να ασκήσουν τη δραστηριότητα του τελωνειακού αντιπροσώπου. Και αυτό γιατί αναγνωρίζεται έτσι η χρησιμότητα του επαγγέλματος, αναγνωρίζονται οι αξιόλογες υπηρεσίες που προσφέρουν, τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στις ίδιες τις τελωνειακές αρχές, και, κυρίως, διασφαλίζονται εγγυήσεις ασφάλειας και προστασίας για τα συμφέροντα των συναλλασσομένων.

Επομένως θεωρώ ότι με την πρόταση που καταθέτει σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιτυγχάνουμε, κύριε Πρόεδρε, μια σωστή ισορροπία και, σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Fourtou για την καλή της διάθεση να επιτευχθεί, εντός της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, αυτός ο χρήσιμος συμβιβασμός.

 
  
MPphoto
 
 

  Μαρία Ματσούκα (PSE). – Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι αναμφισβήτητο ότι, εάν θέλουμε να ολοκληρώσουμε την ενιαία αγορά, σύμφωνα και με τις επιταγές της στρατηγικής της Λισαβόνας, για να καταστούμε υπολογίσιμη ανταγωνιστική δύναμη σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις εμπορικές προκλήσεις και να προσαρμοστούμε στις ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις. Για το σκοπό αυτό οφείλουμε όχι μόνο να καταργήσουμε τις γραφειοκρατικές τελωνειακές διαδικασίες αλλά και να τροποποιήσουμε σε βάθος το δίκαιο που τις διέπει.

Μολονότι ο στόχος μας είναι να διευκολύνουμε τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια και την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών, κάτι τέτοιο δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την παρουσία τελωνειακών αντιπροσώπων, δηλαδή ειδικευμένων επαγγελματιών με πιστοποιημένη γνώση του αντικειμένου. Θεωρώ λοιπόν απαραίτητο να χορηγείται διαπίστευση του καθεστώτος αυτού στα κατάλληλα πρόσωπα με τα κοινά πλέον παραδεκτά κριτήρια.

Εκτιμώ ότι οι εκτελωνιστές παρέχουν τις απαραίτητες εγγυήσεις γνώσεων και εμπειρίας για την εκτέλεση τελωνειακών εργασιών, γι' αυτό και πρέπει να θεωρούνται διαπιστευμένοι τελωνειακοί αντιπρόσωποι. Ας μην ξεχνάμε ότι υφίστανται ως επαγγελματίες στη μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών και επιτελούν σημαντικό έργο προς όφελος του συνόλου των οικονομικών παραγόντων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η δραστηριότητα των οποίων είναι ζωτικής σημασίας για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη.

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι ο εκσυγχρονισμός του τελωνειακού κώδικα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ταυτιστεί με την απορρύθμιση της αγοράς εργασίας σοβαρών επαγγελματιών οι οποίοι έχουν αποδείξει ιστορικά την αποτελεσματικότητά τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, το τελωνειακό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να εξυπηρετεί δύο βασικούς σκοπούς. Πρώτον, πρέπει να προστατεύει τα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά συμφέροντα της Κοινότητας και δεύτερον, πρέπει να διευκολύνει τις νόμιμες εμπορικές συναλλαγές και την επιτάχυνση και την απλοποίηση των τελωνειακών διατυπώσεων.

Δυστυχώς, παρά την ύπαρξη του προγράμματος Τελωνεία 2007 και την κατανομή σχεδόν 150 εκατ. ευρώ, αυτοί οι στόχοι δεν επετεύχθησαν πλήρως. Αρκεί κανείς να σκεφτεί τις αρνητικές επιπτώσεις στην κοινοτική αγορά του μεγάλης κλίμακας λαθρεμπορίου αλκοολούχων προϊόντων και προϊόντων καπνού και πρόσφατα επίσης των υγρών καυσίμων. Όχι μόνον αποσταθεροποιείται η αγορά λόγω της κλίμακας αυτού του οργανωμένου λαθρεμπορίου, αλλά πλήττεται και ο προϋπολογισμός της Ένωσης, καθώς χάνει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που θα εξασφάλιζε από τους τελωνειακούς δασμούς.

Αυτή η κατάσταση έχει επίσης επιπτώσεις στο εμπόριο τροφίμων. Τα προϊόντα πωλούνται συχνά σε αυτή την αγορά σε τιμές σημαντικά χαμηλότερες από το κόστος παραγωγής, γεγονός που υποδεικνύει διαφυγή από το τελωνειακός σύστημα. Αυτό συνέβη πρόσφατα στην αγορά πουλερικών στην Πολωνία και τα τελευταία δύο χρόνια υπάρχουν επίσης προβλήματα με τις κατεψυγμένες φράουλες από την Κίνα.

Ο δεύτερος σκοπός του τελωνειακού συστήματος, δηλαδή η διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών, δεν εκπληρώνεται. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία, τη Λευκορωσία και την Ουκρανία. Οι κουραστικές διαδικασίες, η διαφθορά και οι ουρές των οχημάτων που εκτείνονται για μίλια καθιστούν μη ελκυστική την εξαγωγή προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ελπίζω πραγματικά ότι τα 323 εκατ. ευρώ που κατανεμήθηκαν για την εφαρμογή του προγράμματος Τελωνεία 2013 θα επιτρέψουν την πραγματοποίηση σημαντικών βελτιώσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  László Kovács, Μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας τους αξιότιμους βουλευτές για την πολύτιμη συμβολή τους στη συζήτηση, καθώς και για τη θετική στάση τους απέναντι στις προτάσεις της Επιτροπής.

Η Επιτροπή εξέτασε προσεκτικά τις 58 τροπολογίες του Κοινοβουλίου σχετικά με τον Εκσυγχρονισμένο Τελωνειακό Κώδικα και θεωρεί ότι στην πλειονότητά τους –δηλαδή οι 32 από αυτές– είναι αποδεκτές, οι 9 είναι αποδεκτές καταρχήν ή εν μέρει και μόνον οι 17 δεν μπορούν να γίνουν δεκτές.

Τονίζω ότι όσες τροπολογίες θεωρεί η Επιτροπή απαράδεκτες έχουν σχέση με τα βασικά ζητήματα που επεσήμανα προηγουμένως και τα οποία συζητήθηκαν τόσο από το Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο.

Πρέπει να επαναλάβω ότι όσον αφορά την τελωνειακή αντιπροσώπευση –δηλαδή τις τροπολογίες 14, 19 και 57 –η Επιτροπή υποστηρίζει ότι η διαπίστευση επαγγελματιών τελωνειακών αντιπροσώπων δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Τελωνειακού Κώδικα. Η Επιτροπή αναγνωρίζει πλήρως τον ρόλο που διαδραματίζουν οι τελωνειακοί αντιπρόσωποι στον κόσμο του εμπορίου. Οι αντιπρόσωποι αυτοί, όπως και κάθε άλλος οικονομικός παράγοντας, θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ασκούν το επάγγελμά τους σε ένα άλλο κράτος μέλος και θα πρέπει να υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών ικανοτήτων μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της ενιαίας αγοράς και είναι απαραίτητο σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον.

Η Επιτροπή συνεργάζεται ενεργά με τις επαγγελματικές οργανώσεις, όπως η CLECAT και η CONFIAD, ακούγοντας τις ανησυχίες τους και προσπαθώντας να βρει μια ικανοποιητική λύση. Η προτεινόμενη αλλαγή παρέχει σημαντικά οφέλη στον επιχειρηματικό τομέα εν γένει, όπως αυξανόμενο ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων τελωνειακών υπηρεσιών, και προσφέρει νέες και περισσότερο ευρείες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τους τελωνειακούς αντιπροσώπους εκτός εθνικών συνόρων.

Ως προς την επιτροπολογία, πιστεύω ότι τα συμπεράσματα στα οποία έχουν καταλήξει οι νομικές υπηρεσίες μας δεν απέχουν πολύ. Υπάρχουν πράγματι λίγα άρθρα, σχετικά με τα οποία η Επιτροπή θεωρεί ότι η κανονιστική διαδικασία και η αυστηρή επίβλεψή της δεν πρέπει να εφαρμόζονται, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις οι σχετικές αναλύσεις των θεσμικών μας οργάνων συγκλίνουν.

Θα ήθελα να διευκρινίσω για ποιον λόγο η Επιτροπή δεν μπορεί να υποστηρίξει ορισμένες τροπολογίες. Η πρώτη που θέλω να αναφέρω είναι η τροπολογία 21, η οποία προτείνει να διαγραφούν στο άρθρο 22, παράγραφος 1, οι λέξεις «διοικητικές και ποινικές». Όλα τα κράτη μέλη επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις σε τελωνειακά ζητήματα και εφαρμόζουν μέτρα διοικητικής φύσεως, ακόμη και αν αυτά δεν χαρακτηρίζονται πάντοτε ως διοικητικές κυρώσεις, τα οποία έχουν ως στόχο να τιμωρήσουν τη μη συμμόρφωση προς τους τελωνειακούς κανόνες. Για παράδειγμα, υπάρχει η ανάκληση ή αναστολή των εξουσιοδοτήσεων σε περίπτωση σοβαρής κατάχρησης. Τέτοιου είδους διοικητικά μέτρα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ομοιόμορφη και αναλογική εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας. Επομένως το άρθρο 22, παράγραφος 1, πρέπει να συνεχίσει να αναφέρει ρητά τόσο τη διοικητική όσο και την ποινική αντιμετώπιση των παραβάσεων.

Η Επιτροπή δεν μπορεί να συμφωνήσει με τις τροπολογίες 23 και 25 σχετικά με τα τελωνειακά τέλη. Πρόθεση της Επιτροπής είναι να περιοριστεί απλώς, όσο το δυνατόν περισσότερο, η επιβολή τελωνειακών τελών· ειδικότερα, δεν πρέπει να επιβάλλονται τέτοιου είδους τέλη για τη σύνταξη ηλεκτρονικών διασαφήσεων. Από την άλλη πλευρά, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να εμποδίσουμε την είσπραξη τελών σε όσες περιπτώσεις απαιτείται η παρουσία τελωνειακού προσωπικού εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας. Είμαστε της άποψης ότι τα τελωνειακά τέλη είναι νόμιμα μόνο σε όσες περιπτώσεις τα τελωνεία παρέχουν υπηρεσίες που υπερβαίνουν τη συνήθη αποστολή τους.

Πρέπει επίσης να αναφέρω τις τροπολογίες 30, 40 και 41, οι οποίες έχουν ως στόχο να παράσχουν οφέλη στις σιδηροδρομικές εταιρείες. Η Επιτροπή δεν μπορεί να τις αποδεχθεί, καθώς είναι αντίθετες στις προσπάθειές μας να δημιουργήσουμε έναν χώρο δράσης με ίσες ευκαιρίες για όλους τους μεταφορείς, είτε αυτοί είναι οδικοί, εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή αεροπορικοί. Στην πραγματικότητα, ενδέχεται να υπάρχει παρανόηση όσον αφορά τις αρχικές προτάσεις και είμαι βέβαιος ότι, εφόσον διευκρινισθούν ακόμη μια φορά, το σκεπτικό και η ορθότητά τους θα καταστούν προφανή.

Συμπερασματικά, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι τα εν λόγω ζητήματα μπορούν και θα αντιμετωπισθούν επειγόντως και με σοβαρότητα. Η Επιτροπή είναι βέβαιη ότι, με το πνεύμα ειλικρίνειας και συνεργασίας που χαρακτήρισε έως σήμερα τις διαβουλεύσεις τόσο στο Κοινοβούλιο όσο και στο Συμβούλιο, θα βρεθούν πρακτικές και κατάλληλες λύσεις, ώστε να μπορέσει ο Εκσυγχρονισμένος Τελωνειακός Κώδικας να τεθεί σε ισχύ το 2009, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Όσον αφορά την πρόταση για το πρόγραμμα Τελωνεία 2013, επιβεβαιώνω ότι η Επιτροπή υποστηρίζει πλήρως όλες τις τροπολογίες που προτάθηκαν από το Κοινοβούλιο. Ελπίζω ότι η έκθεση της κ. Fourtou θα εγκριθεί αύριο με μεγάλη πλειοψηφία.

Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω επαναλαμβάνοντας ότι η ευρεία υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην πρόταση για τα ηλεκτρονικά τελωνεία (e-customs) θα αναγνωριστεί οπωσδήποτε από το Συμβούλιο και θα επιταχύνει την έγκριση της πρότασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 11.30.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου