Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0117(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0411/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0411/2006

Συζήτηση :

PV 11/12/2006 - 19
CRE 11/12/2006 - 19

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2006 - 14.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0546

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2006 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

19. Κυκλοφορία των σύνθετων ζωοτροφών (συζήτηση)
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την έκθεση (A6-0411/2006) του κ. Graefe zu Baringdorf, εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη διόρθωση της οδηγίας 2002/2/ΕΚ για την τροποποίηση της οδηγίας 79/373/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί κυκλοφορίας των σύνθετων ζωοτροφών (COM(2006)0340 C6-0209/2006- 2006/0117(COD)).

 
  
MPphoto
 
 

  Μάρκος Κυπριανού, Μέλος της Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, θα ήθελα να αρχίσω ευχαριστώντας την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου για τις εργασίες της σε σχέση με αυτόν το φάκελο, και ιδιαίτερα τον εισηγητή, κ. Graefe zu Baringdorf, που, δυστυχώς, δεν τα κατάφερε να βρίσκεται σήμερα εδώ.

Οι συζητήσεις της Επιτροπής απεικονίζουν το υψηλό ενδιαφέρον που γεννά η σήμανση των σύνθετων ζωοτροφών. Η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί τη λογική συνέπεια της απόφασης που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τον περασμένο Δεκέμβριο. Η πρόταση επιδιώκει απλώς να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία μας, δηλαδή την οδηγία 2002/2, έτσι ώστε να εκφράζει την εν λόγω απόφαση του Δικαστηρίου. Καταλαβαίνω πλήρως και αναγνωρίζω την ανάγκη πολιτικής συζήτησης σχετικά με τις πιθανές βελτιώσεις του σημερινού συστήματος σήμανσης των σύνθετων ζωοτροφών.

Εκτιμώ ιδιαίτερα την ευρεία συναντίληψη εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι η σημερινή πρόταση δεν είναι το κατάλληλο πλαίσιο γι' αυτή τη συζήτηση. Το κυλιόμενο πρόγραμμα απλούστευσης της Επιτροπής περιλαμβάνει για το 2007 τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της νομοθεσίας περί ζωοτροφών. Το σκοπό αυτό ακολουθεί η Επιτροπή στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης επιπτώσεων κατά την οποία θα ληφθούν υπόψη ενδιαφέρουσες νέες ιδέες σχετικά με τη σήμανση των σύνθετων ζωοτροφών που συζητήθηκαν εντός του Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων.

Όπως ενημέρωσα και πρόσφατα την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, η αξιολόγηση των επιπτώσεων θα ετοιμάσει το δρόμο για τη νομοθετική πρόταση για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας μας σχετικά με τη σήμανση των ζωοτροφών που αναμένεται να είναι έτοιμη κατά το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου χρόνου. Αυτό θα αποτελέσει την ευκαιρία να μελετηθεί πλήρως ο καλύτερος τρόπος με τον οποίο θα εκσυγχρονιστούν όλες οι πτυχές της νομοθεσίας σχετικά με τη σήμανση των ζωοτροφών.

 
  
MPphoto
 
 

  Albert Jan Maat, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. (NL) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή, και ειδικά το επιτελείο του, για την αφοσίωση που επέδειξαν κατά την κατάρτιση αυτής της έκθεσης. Ενώ πρόκειται ασφαλώς για μια ενδιαφέρουσα έκθεση, είναι ταυτόχρονα και αντιφατική και η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου έκανε μια διόρθωση στην πρόταση της Επιτροπής. Αυτό σημαίνει ότι το άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο β, της οδηγίας 2002 έπρεπε να διαγραφεί σύμφωνα με την πρόταση που υποβλήθηκε μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Κατά την ανταλλαγή απόψεων, έγινε σύντομα προφανές ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικές γνώμες σχετικά με τη σήμανση των σύνθετων ζωοτροφών. Το θέμα δεν είναι ο ακριβής χαρακτηρισμός, αλλά το αν θέλουμε πραγματικά να διεξαγάγουμε μια συζήτηση σχετικά με τα άρθρα ανοικτής δήλωσης στη σχετική νομοθεσία. Κατά τη γνώμη μου, αυτή η ανοικτή δήλωση θα πρέπει να είναι εκτεθειμένη, καθώς ο ισχύων κανονισμός σε αυτόν τον τομέα δεν είναι εφαρμόσιμος και ούτε διαφανής ακόμα, διότι κυκλοφορούν ακόμα επισημάνσεις που αναφέρουν το 110% των συστατικών.

Επίσης, δίνεται ελάχιστη προσοχή στην πνευματική ιδιοκτησία της βιομηχανίας ζωοτροφών, η οποία, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, είναι υποχρεωμένη να δημοσιοποιεί τις συνταγές της. Αυτό είναι επιζήμιο όχι μόνο για τη βιομηχανία, αλλά και για τους γεωργούς, διότι οι συνέπειες είναι ότι οι ανταγωνιστές μας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ξέρουν ακριβώς τι κάνουμε. Επίσης, η τρέχουσα νομοθεσία αποτρέπει την καινοτομία στη βιομηχανία ζωοτροφών και ούτε αυτό ωφελεί τους γεωργούς. Δυστυχώς, διέρρευσε ότι διακυβευόταν η διαγραφή του άρθρου 1, παράγραφος 1 στοιχείο β, και αυτό, σύμφωνα με τις νομικές υπηρεσίες της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, σημαίνει ότι δεν είναι δυνατή η τροποποίηση των άλλων άρθρων της νομοθεσίας.

Πρέπει να πω ότι οι συντονιστές όλων των κομμάτων είχαν την ίδια άποψη. Γι’ αυτό, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ζητά την άμεση αναθεώρηση ολόκληρης της νομοθεσίας περί ζωοτροφών, ειδικά ως μέσο για να διασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια.

Όσον αφορά τις τροπολογίες, οφείλω να πω ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι συγκλονισμένο από το γεγονός ότι η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη κατέθεσε μια τροπολογία σε ένα άλλο άρθρο, ενώ ο δικός τους συντονιστής χαρακτήρισε αυτή την τροπολογία μη αποδεκτή. Αυτό που θέλουμε εμείς στην ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ είναι μια άμεση αναθεώρηση και χαιρετίζουμε τη δέσμευση του Συμβουλίου να διεξαγάγει πλήρη επανεξέταση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2007. Υποθέτω ότι ο κύριος Επίτροπος θα ενεργήσει σύμφωνα με αυτή την πρόταση της Επιτροπής στο Συμβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Heinz Kindermann, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, η Ομάδα μου υποστηρίζει την έκκληση του εισηγητή για σαφήνεια και διαφάνεια όσον αφορά την κυκλοφορία των σύνθετων ζωοτροφών. Αναγνωρίζουμε επίσης αυτές τις σημαντικές προσπάθειές του για την επίτευξη μιας συμβιβαστικής λύσης. Οι συζητήσεις στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου αποκάλυψαν μια μεγάλη ποικιλία απόψεων, ειδικά όσον αφορά την ανοικτή δήλωση σχετικά με τις σύνθετες ζωοτροφές. Υπήρξαν διαφορετικές απόψεις όχι μόνον όσον αφορά τα υπέρ και τα κατά των επιμέρους τροπολογιών, αλλά κυρίως σε σχέση με το παραδεκτό των τροπολογιών από νομικής άποψης. Αυτό δεν οφειλόταν κατ’ ανάγκη στην αμφιλεγόμενη φύση του θέματος, αλλά κυρίως στην ασυνήθιστα περίπλοκη νομική προπαρασκευή για τη διαδικασία.

Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να υπενθυμίσω στο Σώμα ότι συζητούμε για μια πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη διόρθωση μιας οδηγίας του 2002 για την τροποποίηση μιας οδηγίας του 1979 σχετικά με την κυκλοφορία σύνθετων ζωοτροφών που βασίζεται σε μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 6ης Δεκεμβρίου 2005. Εφαρμόστηκε η διαδικασία της συναπόφασης, μολονότι συνήθως η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου έχει μόνο το δικαίωμα να γνωμοδοτεί. Μετά από μια μακρά παλινδρόμηση, οι προκαταρκτικές συζητήσεις με το Συμβούλιο κατέληξαν σε μια γραμμή που η Ομάδα μου, η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορεί να υποστηρίξει.

Η Επιτροπή υποσχέθηκε να παρουσιάσει το προσεχές έτος μια αναθεωρημένη έκδοση της συνολικής δήλωσης για τις σύνθετες ζωοτροφές. Ελπίζω ότι αυτό θα φέρει πραγματικά σαφήνεια και διαφάνεια για τους γεωργούς, τους καταναλωτές, τη βιομηχανία, αλλά κυρίως για εμάς τους πολιτικούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Mulder, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (NL) Κύριε Πρόεδρε, μπορεί ο εισηγητής να απουσιάζει, παρά ταύτα θέλω να του εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου, διότι έχω την εντύπωση ότι, αν και είναι βουλευτής του Κοινοβουλίου εδώ και χρόνια, δεν έχασε καθόλου τον αρχικό ενθουσιασμό που επιδείκνυε στο παρελθόν. Αν κοιτάξουμε στο παρελθόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αντιμετωπίσει αρκετά άνευ προηγουμένου σκάνδαλα σε σχέση με τις ζωοτροφές των βοοειδών που επηρέασαν βαθιά την πολιτική σε αυτόν τον τομέα. Είναι συνεπώς αυτονόητο ότι απαιτείται εξαιρετικά μεγάλη προσοχή στον τομέα των ζωοτροφών και έχουμε κάθε λόγο να καθιερώσουμε λεπτομερείς ελέγχους.

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα δηλώνοντας ακριβή ποσοστά και ποσότητες στην επισήμανση, και επομένως αυτή η μέθοδος είναι πιθανόν αναποτελεσματική, καθώς η σύσταση αλλάζει ημέρα με την ημέρα και δεν ξέρω και πολλούς κτηνοτρόφους που να μελετούν κάθε επισήμανση πριν αποφασίσουν ποια ζωοτροφή θα αγοράσουν. Αυτό που έχει σημασία για έναν μέσο κτηνοτρόφο, έναν μέσο κτηνοτρόφο βοοειδών, είναι η περιεκτικότητα σε ενέργεια της ζωοτροφής και η φήμη της εταιρείας. Ποιος είναι ο ρόλος της κυβέρνησης σε όλα αυτά; Πρέπει να έχει πάντα η κυβέρνηση έναν ορισμένο βαθμό επίγνωσης σχετικά με το τι κάνει ένας συγκεκριμένος παραγωγός, και πώς μπορεί αυτό να επιτευχθεί;

Κατά συνέπεια, πιστεύω ότι είναι σημαντικό κάθε παραγωγός ζωοτροφών στην Ευρώπη να έχει τις πληροφορίες διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή προκειμένου να μπορεί να τις παρουσιάσει σε όποιον ενδιαφερθεί, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλα τα μυστικά της εταιρείας θα πρέπει ξαφνικά να αποκαλυφθούν. Το αντίθετο μάλιστα, αμφιβάλλω αν μπορούμε να ζητήσουμε κάτι τέτοιο. Υπάρχουν ορισμένες εμπειρίες ωφέλιμες για κάποια εργοστάσια και αυτές μπορούν να διατηρηθούν, αλλά εκτιμώ ότι η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση να πει ότι, ως κυβερνητικό η εθνικό όργανο, πρέπει να μπορεί πάντα να ελέγχει τη σύσταση της ζωοτροφής και τις πιθανές επιπτώσεις αυτής στη δημόσια υγεία.

Μία από τις ενδιαφέρουσες πτυχές της απόφασης του Δικαστηρίου ήταν ότι τα κριτήρια της οδηγίας, όπως τα γνωρίζουμε, δεν συμφωνούσαν καθόλου με τον βασικό στόχο της οδηγίας, δηλαδή την καλύτερη δημόσια υγεία. Το καυτό μου ερώτημα είναι λοιπόν: η σημερινή Επιτροπή είναι υπέρ της λιγότερης νομοθεσίας, αλλά πώς μπορεί αυτό να συνδυαστεί με τις προηγούμενες απαιτήσεις της Επιτροπής –και ίσως και τις σημερινές, αν ερμηνεύω σωστά την πρόταση– που περιλαμβάνουν ακριβή ποσοστά; Δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει. Λιγότερη ρύθμιση και παράλληλα αναγραφή των ακριβών ποσοστών; Ένας άλλος σημαντικός τομέας ανησυχίας για μένα είναι το γεγονός ότι σε επτά από τα κράτη μέλη, οι εθνικές δικαστικές αρχές χαρακτήρισαν ήδη την οδηγία μη αποδεκτή. Μπαίνω λοιπόν στον πειρασμό να σκεφτώ ότι ολόκληρη η οδηγία υπό την τρέχουσα μορφή της είναι ένα νομοθετικό τέρας. Κατά συνέπεια, χαιρετίζω την πρόταση της Επιτροπής για εκ νέου υποβολή πρότασης το ταχύτερο δυνατόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnes Schierhuber (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας, διότι ο κ. Graefe zu Baringdorf κατέβαλε ουσιαστικές προσπάθειες να εξεύρει μια κοινή συναίνεση με όλα τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου.

Υποστηρίζω δύο ουσιαστικές τροπολογίες, διότι πιστεύω ότι το κείμενο που είναι υπερβολικά λεπτομερές και με υπερβολικά καλές προθέσεις οδηγεί συχνά σε σύγχυση παρά ενημερώνει. Συμφωνώ απολύτως ότι, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να λάβουν ακριβείς πληροφορίες για τις πρώτες ύλες που περιέχονται στις σχετικές ζωοτροφές και ότι αυτές οι λεπτομέρειες πρέπει να αποκαλύπτονται. Φυσικά, ο ορισμός της έννοιας «περίπτωση έκτακτης ανάγκης» είναι ανοιχτός προς συζήτηση, αλλά, κατά τη γνώμη μου, η κοινή λογική είναι αυτή που τελικά θα την καθορίσει.

Δεύτερον είναι σημαντικό ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος απλοποίησης, οι προτάσεις για την αναμόρφωση της νομοθεσίας για τις ζωοτροφές θα έχει θεσπιστεί έως τα μέσα του 2007. Πιστεύω ότι όλοι μας διδαχθήκαμε από τα λάθη του παρελθόντος. Ελπίζουμε η κρίση της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών στα τέλη της δεκαετίας του 1990 να ήταν μοναδική, μια ακραία κατάσταση που δεν πρόκειται να ξανασυμβεί ποτέ. Θα ήθελα να επισημάνω στον Επίτροπο ότι η διαφάνεια είναι σημαντική όταν αφορά κυρίως την παραγωγή των τροφίμων. Το πρόγραμμα απλοποίησης για το δίκαιο των τροφίμων και των ζωοτροφών κινείται επίσης προς την ίδια κατεύθυνση. Σήμερα περισσότερο από ποτέ, η διαφάνεια και η εμπιστοσύνη σε ένα προϊόν είναι συντριπτικά πλεονεκτήματα στον διεθνή ανταγωνισμό για τους καταναλωτές· αλλά πρέπει επίσης να επιτρέψουμε τον διεθνή ανταγωνισμό και στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον εισηγητή –τις οποίες θα του διαβιβάσετε, είμαι σίγουρος– αλλά λυπάμαι που η Επιτροπή δεν ενέκρινε την πρόταση του Κοινοβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας του 2002 περί κυκλοφορίας των σύνθετων ζωοτροφών. Πράγματι, παρόλο που η απαίτηση για την πληροφόρηση μόνο των αρχών για τα συστατικά στοιχεία των μειγμάτων σε περίπτωση κρίσης είναι μια πρόοδος, δεν επαρκεί και αυτό το ζήτημα θα πρέπει να εξεταστεί όταν θα επανεξεταστεί η νομοθεσία από την Επιτροπή το 2007.

Είναι ουσιώδους σημασίας οι κτηνοτρόφοι, που χρησιμοποιούν αυτές τις ζωοτροφές, να γνωρίζουν την προέλευση των συστατικών στοιχείων, είτε αυτά είναι φυτικής είτε ζωικής προέλευσης. Διαφορετικές μεταλλικές και φυτικές πρωτεΐνες έχουν και διαφορετικές ιδιότητες, και από έλλειψη ενημέρωσης για την προέλευση ήταν που, παραδείγματος χάρη, ζωοτροφές βρέθηκαν να περιέχουν κατάλοιπα ζωικών λιπών, επιφέροντας τη γνωστή κρίση της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών.

Επιπλέον, η σύνθεση των μειγμάτων δεν μπορεί να παραμένει κρυφή υπό το πρόσχημα της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του συστατικού τύπου. Στην εκπλήρωση των εργασιών τους και στην κατασκευή της τροφής για τα ζώα που εκτρέφουν, οι κτηνοτρόφοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εξισορροπούν την τροφή, συμπληρώνοντάς την με ένα μείγμα. Προκειμένου να διατηρήσουν αυτήν την ισορροπία, είναι ζωτικής σημασίας για τους κτηνοτρόφους να έχουν επίγνωση της σύνθεσης των μειγμάτων που αγοράζουν. Οι κτηνοτρόφοι πρέπει να διατηρήσουν τον έλεγχο των υποθέσεών τους, και το μονοπώλιο των κατασκευαστών δεν πρέπει να τους εμποδίζει από την εκτέλεση των εργασιών τους, ειδικά αφού, σε περίπτωση κρίσης, αυτοί θα κατηγορηθούν για την εσφαλμένη χρήση ζωοτροφών, για τις οποίες δεν γνωρίζουν τίποτα.

Με λίγα λόγια, παρά τις τροποποιήσεις που επήλθαν στις προτάσεις της Επιτροπής με αυτήν την έκθεση, οι γεωργικές επιχειρήσεις και οι κατασκευαστές ζωοτροφών ευνοούνται υπέρμετρα σε βάρος των κτηνοτρόφων.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Jeggle (PPE-DE). – (DE) Κύριε Επίτροπε, σήμερα, βάσει μιας απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, συζητούμε για τη διόρθωση της οδηγίας 2002/2/ΕΚ όσον αφορά την κυκλοφορία των σύνθετων ζωοτροφών ή την ανοικτή δήλωση για τις σύνθετες ζωοτροφές. Ο σκοπός αυτής της οδηγίας δεν είναι η προστασία της υγείας· από την άποψη αυτή, η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ήταν αποδεκτή. Ωστόσο, η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου πραγματοποίησε μια εκτενή συζήτηση, την οποία ακολούθησε η παρουσίαση των τροπολογιών που απαιτούν διατάξεις για τον καθορισμό των συστατικών των ζωοτροφών σύμφωνα με το βάρος και για την αναφορά τους σε ποσοστά.

Θα ήθελα να εκφράσω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μου στον εισηγητή. Υποστηρίζω επίσης τις τροπολογίες που κατατέθηκαν από την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, κυρίως όμως την τροπολογία μου –η οποία εγκρίθηκε– που ζητά να μην υπάρξουν περαιτέρω τροπολογίες της νομικής πράξης από τούδε και στο εξής, ούτως ώστε να επιτευχθεί μια γρήγορη δράση. Η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να καταθέσει προτάσεις έως τα μέσα του 2007 για ευρεία αναμόρφωση του δικαίου ζωοτροφών και πρέπει να το πράξει. Αυτός θα είναι ο κατάλληλος χρόνος για να συζητήσουμε τις προτάσεις, οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο τα ζητήματα των καταναλωτών, αλλά επίσης τα συμφέροντα των γεωργών, στους οποίους θα παρέχονται ακριβείς και λεπτομερείς πληροφορίες όσον αφορά τα συστατικά που περιέχονται στις ζωοτροφές, καθώς επίσης και τα συμφέροντα των επιχειρήσεων διασφαλίζοντας ότι τα επιχειρηματικά μυστικά θα προφυλαχθούν καταλλήλως. Θα μπορούσε επίσης να είναι ο κατάλληλος χρόνος για να επανεξετάσουμε την πιθανότητα, στο μέλλον, να χρησιμοποιηθούν υψηλής ποιότητας ζωικές πρωτείνες ή συστατικά πρωτεϊνών, που ασφαλώς είχαν απαγορευτεί μετά τη σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών και εξακολουθούν να μην είναι αποδεκτές. Όπως όλοι γνωρίζουμε, μόνον οι ζωοτροφές που περιέχουν τα καλύτερα, υψηλής ποιότητας συστατικά εγγυώνται την ευεξία των ζώων, βέλτιστες επιδόσεις και υψηλής ποιότητας τρόφιμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Thijs Berman (PSE). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, μετά τη σκάνδαλα της ΣΕΒ και της διοξίνης, οι γεωργοί και οι καταναλωτές χρειάζονται, τώρα περισσότερο από ποτέ, αξιόπιστες πληροφορίες για την προέλευση και τη σύσταση των ζωοτροφών. Δεν υπάρχουν σαφείς κανόνες ως προς αυτό το θέμα. Η αποτελεσματική πρόληψη της εκδήλωσης ζωικών ασθενειών απαιτεί μέγιστη διαφάνεια και αυτή πρέπει να κυριαρχεί πάνω από τα συμφέροντα της βιομηχανίας που αρνείται να αποκαλύψει τη σύσταση των ζωοτροφών. Καθώς ο συμβιβασμός είναι έτοιμος να επιτευχθεί, απευθύνω έκκληση στην Επιτροπή να υποβάλει μια νέα πρόταση το 2007.

Η δήλωση όλων των συστατικών ουσιών πρέπει να είναι υποχρεωτική, αλλά τα ποσοστά είναι απαραίτητα μόνο για τις ουσίες που καθορίζουν το όνομα του προϊόντος. Τα ακριβή ποσοστά δεν χρειάζεται να αναφέρονται πάντα. Οι κανόνες για τις ζωοτροφές των βοοειδών δεν θα πρέπει να είναι πιο αυστηροί από εκείνους που ισχύουν για τα ανθρώπινα τρόφιμα, αλλά οι πληροφορίες πρέπει να αναγράφονται στα ίδια τα προϊόντα προς όφελος των χρηστών, των γεωργών και των καταναλωτών και όχι να παραμένουν μυστικές μέχρι κάτι να πάει στραβά, διότι τότε είναι πολύ αργά.

Η πρόταση της Επιτροπής πρέπει να οδηγήσει στην αποσαφήνιση του τομέα των συστατικών ουσιών. Απαιτείται μια διαφανής αγορά· οι γεωργοί και οι καταναλωτές τη δικαιούνται, όπως και η βιομηχανία ζωοτροφών. Δυστυχώς, οι Συντηρητικοί και οι Φιλελεύθεροι σε αυτό το Σώμα παρασύρθηκαν, στις τροπολογίες τους, υπερβολικά από τη βιομηχανία. Η ΕΕ θα πρέπει να αποφασίσει υπέρ των κανόνων που είναι προς όφελος των καταναλωτών και των γεωργών. Όχι περιττές καθυστερήσεις· κάθε κτηνοτρόφος θέλει να γνωρίζει την ακριβή σύσταση της ζωοτροφής που δίνει στα ζώα του. Η πρόληψη μιας νέας κρίσης απαιτεί μέγιστη διαφάνεια που πρέπει να επιτευχθεί το 2007.

 
  
MPphoto
 
 

  Μάρκος Κυπριανού, Μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, επιθυμώ να ευχαριστήσω τους βουλευτές για αυτήν την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα συνεχίσω τώρα στα ελληνικά.

Κύριε Πρόεδρε, αυτό που θα ήθελα να υπενθυμίσω σήμερα είναι ότι καλούμαστε να αποφασίσουμε ή να συμφωνήσουμε σε μια πρόταση για απόφαση που διορθώνει την οδηγία έχοντας ως βάση την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Και εδώ, νομίζω, συμφωνούμε ότι, ασχέτως των απόψεων που μπορεί να έχει ο καθένας, αυτή η στιγμή δεν είναι κατάλληλη για να συζητήσουμε την πλήρη αναθεώρηση της νομοθεσίας. Αυτό, όπως σας έχω διαβεβαιώσει και προηγουμένως, θα γίνει μέσα στον επόμενο χρόνο· ευελπιστώ, πριν το τέλος του επόμενου χρόνου.

Βεβαίως είναι ενδιαφέρον - πιστεύω, και για εσάς - ότι στο μεταξύ θα εκδώσουμε έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2000/2, δηλαδή το πώς έχει εφαρμοστεί αυτή η οδηγία από τα κράτη μέλη, πράγμα που νομίζω ότι θα βοηθήσει και εσάς και εμάς στην περαιτέρω συζήτηση για την πλήρη αναθεώρηση της νομοθεσίας.

Βεβαίως, η σημερινή συζήτηση δείχνει το υψηλό επίπεδο ενδιαφέροντος για τη βελτίωση της νομοθεσίας - και πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης - και, βεβαίως, τη δέσμευση του Κοινοβουλίου να ακολουθηθούν οι καθιερωμένες διαδικασίες. Είμαι βέβαιος ότι το Κοινοβούλιο θα ακολουθήσει την πρότασή μας, διορθώνοντας σε αυτή τη φάση την οδηγία για τη σήμανση των ζωοτροφών με βάση την απόφαση του Δικαστηρίου.

Σχετικά με τις τροπολογίες, θα κυκλοφορήσουμε πλήρη κατάλογο με τις θέσεις Επιτροπής για καθεμιά από τις τροπολογίες και ελπίζω ότι αυτός ο κατάλογος θα συμπεριληφθεί στα πρακτικά της παρούσας συνόδου.(1)

Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε ένα-δυο ακόμη θέματα: Η Οδηγία 2002/2 έχει ως νομική της βάση την προστασία της δημόσιας υγείας, πράγμα που συμβάλλει, βεβαίως, σημαντικά στην ασφάλεια των ζωοτροφών. Τούτο έχει επιβεβαιωθεί από την απόφαση του Δικαστηρίου, γι' αυτό δεν μπορεί η Επιτροπή να δεχθεί την τροπολογία αριθ. 1, που θα μπορούσε να υποσκάψει σοβαρά αυτή την αρχή.

Το νέο άρθρο που προτείνεται με την τροπολογία αριθ. 4 σχετικά με την κοινοποίηση των ακριβών ποσοστών σε περίπτωση μεγάλων κρίσεων περιλαμβάνει κάτι το οποίο έχει ήδη ενσωματωθεί στην οδηγία με σαφέστερο τρόπο. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα δίνονται τα ακριβή ποσοστά, γι' αυτό δεν πιστεύουμε ότι χρειάζεται να υιοθετηθεί η ρύθμιση που επικαλύπτει ήδη αυτή την πρόνοια, ως εκ τούτου η Επιτροπή δεν μπορεί να δεχθεί την τροπολογία 4.

Θέλω να διαβεβαιώσω ξανά ότι η Επιτροπή στο πρόγραμμά της για απλούστευση και βελτίωση της νομοθεσίας έχει συμπεριλάβει και αυτή την πρόταση, δηλαδή στην πρότασή της έχει συμπεριλάβει και αυτή τη νομοθεσία για την σήμανση των ζωοτροφών. Πιστεύω ότι όλη η συζήτηση που έχει προηγηθεί αυτής της διορθωτικής απόφασης θα ληφθεί υπόψη στην διαμόρφωση της νέας μας πρότασης αλλά θα έχουμε, βεβαίως, την ευκαιρία να συζητήσουμε, επανειλημμένως, σε εύθετο χρόνο σχετικά με τη μελλοντική μας πρόταση όσον αφορά τη νομοθεσία για την επισήμανση των ζωοτροφών, προσπαθώντας πάντα - δεν είναι εύκολο, το παραδέχομαι - να συνδυάσουμε την προστασία των καταναλωτών, τις καλύτερες υπηρεσίες προς τους καταναλωτές με τη μείωση της επιβάρυνσης που θα υφίστανται άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς. Αυτός είναι ο στόχος μας και πιστεύουμε ότι μέσω της συνεργασίας μας θα μπορέσουμε να τον επιτύχουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τρίτη στις 12.30.

 
  
  

Παράρτημα – Θέση της Επιτροπής

Έκθεση Graefe zu Baringdorf (A6-0411/2006)

Ναι/ αιτιολογική σκέψη 1α: τροπολογία 5, τροπολογίες 11 ή 14

Ναι/ αιτιολογική σκέψη 1β: τροπολογία 2

Ναι/ αιτιολογική σκέψη 2β: τροπολογίες 7 ή 13 ή 16

Ναι/ αιτιολογική σκέψη 3α: τροπολογίες 9 ή 12 ή 15

Η τροπολογία 3/αιτιολογική σκέψη 3α μπορεί να γίνει δεκτή με νέα διατύπωση.

Η Επιτροπή δεν κάνει δεκτές τις τροπολογίες 1, 4, 6, 8 και 10.

 
  

(1) Βλ. Παράρτημα "Θέση της Επιτροπής"

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου