Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Mandag den 11. december 2006 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 3.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 4.Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet : se protokollen
 5.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure: se protokollen
 6.Modtagne dokumenter: se protokollen
 7.Skriftlige erklæringer (artikel 116): se protokollen
 8.Skriftlige erklæringer og mundtlige forespørgsler (modtagne dokumenter): se protokollen
 9.Andragender: se protokollen
 10.Tekster til aftaler sendt af Rådet: se protokollen
 11.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 12.Arbejdsplan
 13.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 14.Reach, kemikalieagentur og miljøgifte - Ændring af direktiv 67/548/EØF om farlige stoffer (Reach) (forhandling)
 15.EF-toldkodeks - Told 2013-programmet (forhandling)
 16.Forebyggelse af personskader og fremme af sikkerhed (forhandling)
 17.Udgifter på veterinærområdet (forhandling)
 18.Banansektoren (forhandling)
 19.Handel med foderblandinger (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 21.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (385 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (809 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik