Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2006 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Υπογραφή των πράξεων που εγκρίθηκαν με συναπόφαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 116 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Γραπτές δηλώσεις και προφορικές ερωτήσεις (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Διάταξη των εργασιών
 13.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων
 14.Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων - Τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ για τα χημικά προϊόντα (REACH) (συζήτηση)
 15.Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας - Πρόγραμμα Τελωνεία 2013 (συζήτηση)
 16.Πρόληψη των τραυματισμών και προαγωγή της ασφάλειας (συζήτηση)
 17.Δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (συζήτηση)
 18.Τομέας της μπανάνας (συζήτηση)
 19.Κυκλοφορία των σύνθετων ζωοτροφών (συζήτηση)
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (711 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (1000 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου