Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 11 december 2006 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 4.Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet: se protokollet
 5.Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet: se protokollet
 6.Inkomna dokument: se protokollet
 7.Skriftliga förklaringar (artikel 116 i arbetsordningen): se protokollet
 8.Skriftliga förklaringar och frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 9.Framställningar: se protokollet
 10.Avtalstexter översända av rådet: se protokollet
 11.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 12.Arbetsplan
 13.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 14.En europeisk kemikaliemyndighet – Ändring av direktiv 67/548/EEG om farliga kemikalier (REACH) (debatt)
 15.Gemenskapens tullkodex – Programmet Tull 2013 (debatt)
 16.Förebyggande av skador och främjande av säkerhet (debatt)
 17.Utgifter inom veterinärområdet (debatt)
 18.Banansektorn (debatt)
 19.Avyttring av foderblandningar (debatt)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 21.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (397 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (795 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy