Ευρετήριο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
PDF 1000k
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2006 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ
1. Επανάληψη της συνόδου
 2. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3. Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4. Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5. Υπογραφή των πράξεων που εγκρίθηκαν με συναπόφαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7. Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 116 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8. Γραπτές δηλώσεις και προφορικές ερωτήσεις (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9. Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10. Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11. Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12. Διάταξη των εργασιών
 13. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων
 14. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων - Τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ για τα χημικά προϊόντα (REACH) (συζήτηση)
 15. Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας - Πρόγραμμα Τελωνεία 2013 (συζήτηση)
 16. Πρόληψη των τραυματισμών και προαγωγή της ασφάλειας (συζήτηση)
 17. Δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (συζήτηση)
 18. Τομέας της μπανάνας (συζήτηση)
 19. Κυκλοφορία των σύνθετων ζωοτροφών (συζήτηση)
 20. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21. Λήξη της συνεδρίασης


  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. BORRELL FONTELLES
Προέδρου

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.00)

 
1. Επανάληψη της συνόδου
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Κηρύσσω την επανάληψη της συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είχε διακοπεί την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2006.

 

2. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Τα συνοπτικά πρακτικά της συνεδρίασης της Πέμπτης 30 Νοεμβρίου 2006 έχουν διανεμηθεί.

Υπάρχουν παρατηρήσεις;

 
  
MPphoto
 
 

  Margrietus van den Berg (PSE). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, όπως θα θυμάστε και όπως φαίνεται επίσης από τα συνοπτικά πρακτικά, διεξήγαμε τη συζήτηση σχετικά με την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS και τα μέτρα της Ευρώπης σε αυτόν τον τομέα την Πέμπτη, στην οποία το εξέχον θέμα ήταν το Παγκόσμιο Ταμείο Υγείας και η χρηματοδότηση. Στη συζήτηση με την Επιτροπή, κατέστη προφανές ότι το Κοινοβούλιο ανησυχούσε ιδιαίτερα για την έλλειψη χρηματοδότησης. Ο λόγος για τον οποίο ρώτησε την Επιτροπή σχετικά με το μέσο ανάπτυξης –το οποίο θα είναι το θέμα της αυριανής συζήτησης– ήταν διότι αυτό το μέσο διέτρεχε τον κίνδυνο να χρησιμοποιηθεί υπέρ του Παγκόσμιου Ταμείου Υγείας, με την πιθανότητα επανάληψης του ίδιου λάθους για δεύτερη φορά.

Μπορώ να σας πληροφορήσω ότι εμείς στην Επιτροπή Ανάπτυξης λάβαμε μια επιστολή από την Επιτροπή στις 3 Δεκεμβρίου, στην οποία εξακολουθεί να δεσμεύεται ότι θα αντλήσει τους πόρους για το Παγκόσμιο Ταμείο Υγείας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και ότι θα αφήσει κατά μέρος τον προγραμματισμό της θεματικής ενότητας του μέσου ανάπτυξης. Θα συνεχίσουμε αυτήν τη συζήτηση αύριο, αλλά είναι καλό να το έχουμε αυτό υπόψη.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Κύριε Van den Berg, με συγχωρείτε, αλλά δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχει αυτό που είπατε με τα συνοπτικά πρακτικά της συνεδρίασης.

Προτείνετε κάποια τροποποίηση στα συνοπτικά πρακτικά;

 
  
MPphoto
 
 

  Margrietus van den Berg (PSE). – (NL) Όχι, κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο σχετικά με το περιεχόμενο των συνοπτικών πρακτικών.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Ενδώσατε σε λίγη κοινοβουλευτική κωλυσιεργία, αλλά ό,τι έγινε έγινε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι’ αυτό τώρα. Θα καταγραφεί στα πρακτικά, φυσικά.

(Εγκρίνονται τα συνοπτικά πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης)

 

3. Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

4. Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

5. Υπογραφή των πράξεων που εγκρίθηκαν με συναπόφαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

6. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

7. Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 116 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

8. Γραπτές δηλώσεις και προφορικές ερωτήσεις (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

9. Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

10. Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

11. Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

12. Διάταξη των εργασιών
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης που κατάρτισε η Διάσκεψη των Προέδρων κατά τη συνεδρίαση της 7ης Δεκεμβρίου 2006, σύμφωνα με τα άρθρα 130 και 131 του Κανονισμού, έχει διανεμηθεί.

Θα εξετάσουμε τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.

- Τρίτη:

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ένα μικρό λάθος στην ημερήσια διάταξη της Τρίτης σχετικά με την Ώρα των Ερωτήσεων προς την Επιτροπή. Σύμφωνα με την αγγλική έκδοση, η Ώρα των Ερωτήσεων αρχίζει στις 18.00 και διαρκεί έως τις 19.30· στη γαλλική έκδοση, αρχίζει στις 18.30 και διαρκεί έως τις 19.30. Άρα, είτε οι γάλλοι συνάδελφοί μας στερούνται μισής ώρας ερωτήσεων, κάτι που δεν είναι δίκαιο γι’ αυτούς, είτε η γαλλική έκδοση της ημερήσιας διάταξης είναι σωστή και όλοι στερούμαστε μισής ώρας ερωτήσεων, κάτι που δεν είναι δίκαιο για εμάς. Ίσως μπορείτε να μας εξηγήσετε τι από τα δύο ισχύει.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Χωρίς να επιθυμώ να δημιουργήσω προηγούμενο, πρέπει να σας πω ότι η γαλλική έκδοση είναι η σωστή.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, δεν εκπλήσσομαι από τον ισχυρισμό σας ότι αυτό δεν αποτελεί προηγούμενο. Είναι κάτι που περίμενα. Στην πραγματικότητα, από όλες τις Ώρες των Ερωτήσεων φέτος το 75 % συντομεύτηκαν ή αναβλήθηκαν, παρόλα αυτά μας επισημαίνεται διαρκώς ότι αυτό αποτελεί εξαίρεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Όχι, όταν μίλησα για προηγούμενο αναφερόμουν στην υιοθέτηση της γαλλικής έκδοσης ως της σωστής έκδοσης. Αυτό εννοούσα όταν είπα, «χωρίς να επιθυμώ να δημιουργήσω προηγούμενο».

- Πέμπτη:

Αναφορικά με τις συζητήσεις για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών προτείνει να αντικατασταθεί το σημείο «Απελευθέρωση του ιατρικού προσωπικού που κρατείται στη Λιβύη» με το σημείο «Μυανμάρ».

Επιθυμεί αυτή η Ομάδα να αιτιολογήσει την πρότασή της;

Φαίνεται πως όχι.

Κύριε Swoboda, επιθυμείτε να μιλήσετε υπέρ ή κατά;

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, αυτή η ερώτηση είναι πολύ δύσκολη. Θα ήθελα να ακούσω κάποια αιτιολόγηση για το ότι πρέπει να συζητήσουμε τώρα για τη Βιρμανία αντί για τις δύστυχες νοσοκόμες και το ιατρικό προσωπικό στη Λιβύη, το οποίο δεν θέλουμε να απογοητεύσουμε κατ’ αυτόν τον τρόπο. Για να είμαι σε θέση να μιλήσω υπέρ ή κατά, θα ήθελα πρώτα να ακούσω μια αιτιολόγηση· εάν υπάρχουν σοβαροί λόγοι για να δυσκολέψουμε ακόμα περισσότερο τα πράγματα για αυτές τις νοσοκόμες, τότε σκοπεύουμε να απόσχουμε από την ψηφοφορία, ωστόσο το μήνυμα που πρέπει να εκπέμψει αυτό το Σώμα είναι ότι η Λιβύη επικρίνεται για το γεγονός ότι εξακολουθούν να μην έχουν απελευθερωθεί ακόμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Simon Busuttil (PPE-DE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, περί αυτού ακριβώς πρόκειται. Η παρούσα χρονική στιγμή είναι ακατάλληλη. Η ποινική διαδικασία για τις βουλγάρες νοσοκόμες ξεκινά σε μια κρίσιμη περίοδο. Η έγκριση ενός τέτοιου ψηφίσματος αυτή την εβδομάδα θα ήταν πολύ επικίνδυνη· περισσότερο κακό θα έκανε παρά καλό. Γι’ αυτό, θα ήταν καλύτερο να αναβάλουμε οποιαδήποτε πρόταση ψηφίσματος εντός αυτής της εβδομάδας και να αλλάξουμε εντελώς το θέμα της συζήτησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, μολονότι θα απόσχουμε από την ψηφοφορία για την αντικατάσταση, μπορούμε να συμφωνήσουμε με την ουσία αυτών των επιχειρημάτων. Θα ήθελα όμως για μια ακόμη φορά να υπογραμμίσω –και ελπίζω ότι συμφωνούμε ως προς αυτό– ότι θα εγείρουμε αντιρρήσεις για τις δράσεις που αναλήφθηκαν στη Λιβύη και θα συνεχίσουμε να προασπίζουμε τα συμφέροντα των λίβυων νοσοκόμων και του ιατρικού προσωπικού, όπως έχουμε πράξει και στο παρελθόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Δεν κατάλαβα καλά αν μιλήσατε υπέρ ή κατά, αλλά εν πάση περιπτώσει θα προχωρήσουμε στην ψηφοφορία.

(Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση)

(Καθορίζεται η διάταξη των εργασιών)(1)

 
  

(1)Για άλλες αλλαγές στη διάταξη των εργασιών: βλ. Συνοπτικά πρακτικά.


13. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων.

Πολλοί βουλευτές είναι εγγεγραμμένοι, αλλά δεν θα μπορέσουν να μιλήσουν όλοι. Θα πρέπει να είμαι αυστηρός με τους χρόνους αγόρευσης και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι οι βουλευτές που έχουν μιλήσει είτε στη μία είτε και στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις δεν θα έχουν προτεραιότητα. Οι βουλευτές που δεν μίλησαν ούτε στη συνεδρίαση της 13ης Νοεμβρίου ούτε στη συνεδρίαση της 29ης Νοεμβρίου θα έχουν προτεραιότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Μόλις η Επιτροπή ανακοίνωσε τον περασμένο Οκτώβριο ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών από τα νέα κράτη μέλη επρόκειτο να αναβληθεί μέχρι το 2009, εκφράσαμε τις αντιρρήσεις μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξεκινήσαμε επίσης διάφορες πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένων ερωτήσεων προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή, και στη συνέχεια εκπονήσαμε τη δήλωση αριθ. 72, η οποία δεν έχει εγκριθεί ακόμα. Αυτή η δήλωση έχει σκοπό να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με την αρχική προθεσμία για την προσχώρηση στον χώρο Σένγκεν.

Γι’ αυτόν τον λόγο, θεωρώ την απόφαση που ελήφθη την περασμένη εβδομάδα, την ημέρα του Αγ. Νικολάου, από τους υπουργούς Εσωτερικών της ΕΕ, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες από τα εννέα νέα κράτη μέλη να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την 1η Ιανουαρίου 2008, ως μεγάλη επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια συνέπεια της παρέμβασης των βουλευτών του ΕΚ.

Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξή σας. Είμαι πεπεισμένη ότι όλες οι χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Σλοβακίας, θα συμφωνήσουν σύντομα όσον αφορά τις αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας που συνεπάγεται η προσωρινή ανάπτυξη μιας ενισχυμένης έκδοσης του ισχύοντος συστήματος όπως προτείνεται από την Πορτογαλία.

 
  
MPphoto
 
 

  Κυριάκος Τριανταφυλλίδης (GUE/NGL). – Κύριε Πρόεδρε, την περασμένη εβδομάδα η Τουρκία έκανε μια λεγόμενη «διπλωματική κίνηση» συμφωνώντας να ανοίξει ένα λιμάνι και ένα αεροδρόμιο για το εμπόριο με την Κυπριακή Δημοκρατία.

Το τάιμινγκ ήταν λίγο περίεργο, αφού έγινε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του COREPER. Εντούτοις, η τουρκική αυτή πρόταση δεν είναι παρά ένας άγαρμπος, απαράδεκτος και προκλητικός ελιγμός, που στοχεύει στο να παρακάμψει τις υποχρεώσεις τις οποίες έχει αναλάβει η Άγκυρα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες μέλη της. Η Άγκυρα όχι μόνο εξακολουθεί να αρνείται ουσιαστικά τις υποχρεώσεις της αλλά αλαζονικά θέτει και όρους με στόχο να επιτύχει ανταλλάγματα στην Κύπρο.

Οι υποχρεώσεις της Τουρκίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ συγκεκριμένες και δεν υπόκεινται στη λογική παζαρέματος. Με αυτά τα δεδομένα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να απορρίψει χωρίς δεύτερη σκέψη τις λεγόμενες τουρκικές προτάσεις. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει, με μια φωνή, να απορρίψει αυτή την απαράδεκτα προκλητική προσφορά.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, αυτήν τη στιγμή ξεκινάει η δίκη του κ. Vojislav Seselj, προέδρου του μεγαλύτερου κόμματος της Σερβίας, του σερβικού ριζοσπαστικού κόμματος. Ο κ. Vojislav Seselj παραδόθηκε εθελοντικά τον Ιανουάριο του 2003, πριν από 4 χρόνια, όταν δημοσιεύτηκε το κατηγορητήριο εναντίον του. Αυτό το κατηγορητήριο αναφερόταν μόνο σε ομιλίες και σε ένα πολιτικό σχέδιο συνένωσης όλων των Σέρβων σε ένα ενιαίο κράτος, γεγονός που προκαλεί κάποια ερωτηματικά βέβαια, αλλά γνωρίζουμε ποιες πολύ οδυνηρές καταστάσεις έχει βιώσει αυτή η χώρα. Ο κ. Seselj κρατείται στην απομόνωση από τον Δεκέμβριο του 2004 επειδή παραχώρησε συνεντεύξεις σε σερβικές εφημερίδες, αλλά η εισαγγελέας κ. Uertz-Retzlaff μιλάει ελεύθερα εναντίον του στον Τύπο.

Ο κ. Seselj απαιτεί να δει την οικογένειά του· θα έπρεπε να του δοθεί το δικαίωμα αυτό και να αποφυλακιστεί. Απαιτεί να επικοινωνεί με το δικαστήριο στα σερβικά, τη μητρική του γλώσσα, το οποίο είναι, επίσης, δικαίωμά του αλλά στερείται αυτού του δικαιώματος. Ως διδάκτορας και καθηγητής δικαίου, επιθυμεί να υπερασπιστεί ο ίδιος τον εαυτό του, κάτι που αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα. Αρνείται να δεχτεί τους δικηγόρους που έχει ορίσει το δικαστήριο, για τους οποίους η εμπειρία δείχνει ότι μεροληπτούν υπέρ της κατηγορούσας αρχής. Τι έχει να πει για αυτό ο πρόεδρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την Πρώην Γιουγκοσλαβία, κ. Alphons Orie; Παραθέτω αυτολεξεί: το Δικαστήριο εκτιμά πως η υπεράσπιση του κατηγορουμένου από τον ίδιο …

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Mikko (PSE). – (ET) Κυρίες και κύριοι, χθες, ο Igor Smirnov, ο οποίος πριν από 15 χρόνια κατέλαβε την εξουσία με τη βοήθεια των ρωσικών δυνάμεων στην Υπερδνειστερία, επανεξέλεξε τον εαυτό του για άλλα πέντε χρόνια πρόεδρο ενός παράνομου καθεστώτος. Ο δικτάτορας, ο οποίος έχει ρωσικό διαβατήριο και εκπαιδεύτηκε από την KGB, αξίωσε το 80% των ψήφων.

Οι εκλογές οργανώθηκαν από μια παράνομη κυβέρνηση σε μια επικράτεια που ελέγχεται από ξένες στρατιωτικές δυνάμεις. Το αποτέλεσμά τους είναι άκυρο όσον αφορά το διεθνές δίκαιο. Το καθεστώς Smirnov δεν νομιμοποιείται περισσότερο δίνοντας άδεια σε τρεις αδύναμους αντιπάλους να συμμετάσχουν σε ένα αγώνα το αποτέλεσμα του οποίου ήταν γνωστό εκ των προτέρων, καθώς αποφασίστηκε στη Μόσχα το καλοκαίρι. Ο μόνος σοβαρός αντίπαλος του Smirnov, ο κ. Shevchuk, ο αντιπρόσωπος του Ανώτατου Σοβιέτ της Υπερδνειστερίας, απέσυρε την υποψηφιότητά του μετά από επείγον αίτημα του Κρεμλίνου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει την εδαφική ακεραιότητα της Μολδαβίας. Η αποστολή μας συνοριακής συνδρομής αποδείχθηκε επιτυχής όταν το de facto βέτο της Ρωσίας παρέλυσε την αποτελεσματικότητα του ΟΑΣΕ. Το μεγαλύτερο εμπόδιο στην αυτοδιάθεση των κατοίκων της Υπερδνειστερίας είναι η παρουσία των ρωσικών δυνάμεων. Πρέπει να απαιτήσουμε άμεσα την αποχώρησή τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπαστάμκος (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, το άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο προβλέπει ρήτρα προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ορίζει και το ρόλο των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, αποφασιστικό όργανο διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων είναι το Συμβούλιο.

Θέτω δύο ερωτήματα προς το Σώμα και προς την παρούσα Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πρώτον, με βάση ποιο νομικό υπόβαθρο διεξάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύσεις προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποψηφίων κρατών εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Δεύτερον, νομιμοποιείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διατυπώνει πολιτικές θέσεις που άπτονται του σκληρού πυρήνα της επιλεξιμότητας ή μη ενός υποψηφίου κράτους σε ενδιάμεσα, πλην όμως καθοριστικά στάδια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης;

 
  
MPphoto
 
 

  Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να αναφερθώ στην τραγική εξέλιξη στη Μέση Ανατολή και στην άμεση ανάγκη για μια παρέμβαση γρήγορη και αποτελεσματική. Η περιοχή έχει ανάγκη τη σταθεροποίηση ή τουλάχιστον την αποτροπή επιδείνωσης, η οποία θα είχε απρόβλεπτες συνέπειες.

Η Ευρώπη δεν είναι απούσα από την περιοχή. Είναι παρούσα: με τη διπλωματική της δράση, με την αναπτυξιακή και ανθρωπιστική της βοήθεια, με την εταιρική σχέση στη Μεσόγειο, με τη συμμετοχή της στις ειρηνευτικές δυνάμεις. Παρ’ όλα αυτά δεν κατάφερε να παίξει έναν ρόλο αποτελεσματικό, και θα πρέπει να το δούμε άμεσα αυτό, διότι οι ελπίδες μας ότι οι στρατιωτικές παρεμβάσεις θα φέρουν μια νέα Μέση Ανατολή με δημοκρατία και σταθεροποίηση δεν ευοδώνονται. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε μια νέα παρέμβαση, πιστεύω δε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να προωθήσει το σχετικό διάλογο με απαιτήσεις για αποτέλεσμα που θα επιδράσει θετικά στην ευημερία των λαών της περιοχής και φυσικά σε μας, διότι μας αφορούν όλα όσα γίνονται στη γειτονιά μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, λαμβάνω τον λόγο προκειμένου να εκφράσω την ανησυχία μου για την παρέμβαση του Επιτρόπου κ. McCreevy στα πολιτικά πράγματα της Ιρλανδίας την περασμένη εβδομάδα, καθώς προέβη σε δημόσια δήλωση με την οποία αμφισβήτησε την πολιτική της ιρλανδικής κυβέρνησης σχετικά με την ασφάλιση υγείας στην ιρλανδική αγορά. Ο τομέας στον οποίο παρεμβαίνει δεν είναι της αρμοδιότητάς του· είναι αρμόδιος για θέματα εσωτερικής αγοράς, όχι για τον ανταγωνισμό. Επιπροσθέτως, η πολιτική που ασκείται από την κυβέρνηση έχει εγκριθεί από την Επιτροπή και πρόσφατα εγκρίθηκε από τα ιρλανδικά δικαστήρια.

Το μόνο συμπέρασμά μου είναι ότι ο Επίτροπος κ. McCreevy βοηθά τη φίλη του και πρώην συνάδελφό του υπουργό κ. Harney να μεταβάλει την πολιτική της σχετικά με την ασφάλιση υγείας, μεταθέτοντας την ευθύνη στις Βρυξέλλες. Πρόκειται για απαράδεκτη ευθεία παρέμβαση ενός Επιτρόπου στις διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων της Ιρλανδίας. Σας καλώ, κύριε Πρόεδρε, να γνωστοποιήσετε αυτές τις ανησυχίες στον Πρόεδρο κ. Barroso. Θα σας διαβιβάσω την αλληλογραφία που είχα γι’ αυτό το ζήτημα με τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τον Επίτροπο κ. McCreevy.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Θα διαβιβάσω τις απόψεις σας στον κ. Barroso ώστε να μπορέσει να προβεί στις ενέργειες που κρίνει ενδεδειγμένες, κύριε De Rossa.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη που δεν ήμουν παρών την πρώτη φορά που με καλέσατε.

Προ ετών, εγώ και άλλοι βουλευτές δραστηριοποιηθήκαμε όταν η Ευρώπη χορήγησε κονδύλια για μια μελέτη σχετικά με τη δημιουργία πορθμειακής υπηρεσίας μεταξύ του Ballycastle της κομητείας Antrim στη Βόρεια Ιρλανδία και του Campbeltown στη Σκωτία. Η μελέτη διεξήχθη με συνέπεια, αποδείχθηκε καλή και η πορθμειακή υπηρεσία ξεκίνησε και λειτούργησε για σύντομο χρονικό διάστημα.

Το Κοινοβούλιο της Σκωτίας συμφώνησε να χορηγήσει 700 000 στερλίνες, ενώ η Εκτελεστική Αρχή της Βόρειας Ιρλανδίας προτίθετο να χορηγήσει 300 000 στερλίνες, συγκεντρώνοντας έτσι συνολικό ποσό 1 εκατομμυρίου στερλινών ως αρχική επιδότηση για την έναρξη και λειτουργία της υπηρεσίας. Τώρα πληροφορούμαστε ότι, ενώ η Εκτελεστική Αρχή της Σκωτίας είναι διατεθειμένη να τηρήσει τη δέσμευσή της και να προκαταβάλει το ποσό, η αρμόδια –στο πλαίσιο της άμεσης διακυβέρνησης της Βορείου Ιρλανδίας από το Ηνωμένο Βασίλειο– υπουργός κ. Maria Eagle αρνείται να υλοποιήσει τη δέσμευση που είχε αναληφθεί από τη δική της πλευρά. Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο και εσφαλμένο. Ανέφερα το θέμα στο υπουργείο Εξωτερικών και στον Επίτροπο κ. Barrot και θα παρακολουθώ όσο το δυνατόν πιο ενεργά την εξέλιξή του.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Βλέπω ότι τα ιρλανδικά έδρανα ξυπνούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley (UEN).(EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να επιστήσω την προσοχή της Επιτροπής –και, αν είναι δυνατόν, να προσπαθήσουμε να εγκρίνουμε κάποιο ψήφισμα επί του θέματος– σε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτή την περίοδο οι ιρλανδοί αλιείς εξαιτίας της ανελαστικής ερμηνείας του «κανόνα των 100 χιλιομέτρων», που σημαίνει ότι η εκφόρτωση και μεταποίηση των αλιευμάτων πρέπει να γίνεται εντός ακτίνας 100 χιλιομέτρων. Το πρόβλημα είναι ότι πολλές από τις εγκαταστάσεις μεταποίησης στην Ιρλανδία δεν βρίσκονται ακριβώς δίπλα στις ακτές ή στις αποβάθρες, αλλά περισσότερο στην ενδοχώρα. Το γεγονός αυτό προκαλεί δυσκολίες ως προς τις μεταφορές, καθώς οι οδοί μεταφοράς συνυπολογίζονται στην ακτίνα των 100 χιλιομέτρων.

Καλώ τον Επίτροπο κ. Borg να μελετήσει πολύ προσεκτικά αυτό το ζήτημα και να μας δώσει μια πιο ελαστική ερμηνεία του κανόνα: τόσο για να μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία της η πολύ επιτυχημένη ιρλανδική αλιευτική βιομηχανία, όσο και επειδή αυτό έχει αντίκτυπο όχι μόνο στα ιρλανδικά αλιεύματα αλλά και στη δυνατότητα άλλων σκαφών, τα οποία δραστηριοποιούνται στα ιρλανδικά ύδατα, να εκφορτώνουν τα αλιεύματά τους στην Ιρλανδία. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διανύουν μεγαλύτερες αποστάσεις και να καταναλώνουν περισσότερα καύσιμα, ενώ υποχρεώνονται να εκφορτώνουν τα αλιεύματά τους σε άλλες αγορές, γεγονός το οποίο δεν θα είναι απαραίτητα ωφέλιμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Tadeusz Masiel (UEN). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η Τουρκία έχει την εσφαλμένη εντύπωση ότι την περασμένη Πέμπτη έκανε ένα σημαντικό βήμα προς τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το άνοιγμα ενός μόνο αεροδρομίου και ενός λιμένα στους Ελληνοκυπρίους για ένα έτος είναι αστείο και αποτελεί άλλο ένα παράδειγμα της αλαζονικής στάσης του πρωθυπουργού Ερντογάν προς την Ευρώπη.

Η Τουρκία συμπεριφέρεται λες και η Ένωση θέλει να προσχωρήσει στην Τουρκία. Στην πραγματικότητα συμβαίνει το αντίθετο, η Τουρκία ζητά να ενταχθεί στην Ένωση. Από τη στιγμή που η Τουρκία είναι εκείνη που το ζητά, αυτό πρέπει να οφείλεται στο γεγονός ότι θεωρεί τον ευρωπαϊκό πολιτισμό μας που βασίζεται κυρίως στον χριστιανισμό ως ανώτερο από τον δικό της ή τουλάχιστον επιθυμητό κατά κάποιον τρόπο. Σε αυτή την περίπτωση, η Τουρκία θα πρέπει να συμμορφωθεί με τους όρους μας και όχι να επιβάλλει τους δικούς της.

Δεδομένης της κατάστασης, απαιτείται κάτι περισσότερο από τη μερική αναβολή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία. Οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να διακοπούν πλήρως.

 
  
MPphoto
 
 

  Caroline Lucas (Verts/ALE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, λαμβάνω τον λόγο για να επιστήσω την προσοχή στη δεινή θέση στην οποία εξακολουθεί να βρίσκεται ο λαός της Δυτικής Παπουασίας. Πριν από μία εβδομάδα περίπου ήταν η Ημέρα Ανεξαρτησίας της Δυτικής Παπουασίας, η οποία κατά παράδοση εορτάζεται την 1η Δεκεμβρίου για να τιμηθεί η επέτειος της ολλανδικής υπόσχεσης για παραχώρηση ανεξαρτησίας στη Δυτική Παπουασία, μια υπόσχεση που δόθηκε αρχικά τον Δεκέμβριο του 1961. Φυσικά, αυτή η ανεξαρτησία δεν ήρθε ποτέ· απεναντίας, για περισσότερα από 40 χρόνια εξακολουθεί να υφίσταται καθεστώς στρατιωτικής κατοχής από την Ινδονησία, με τους βασανισμούς, τις εξαφανίσεις, τις φυλακίσεις χωρίς δίκη και τις δολοφονίες Παπούα της Δυτικής Παπουασίας να αποτελούν σύνηθες φαινόμενο.

Απευθύνω έκκληση σε εσάς, κύριε Πρόεδρε, όπως και στην Επιτροπή και το Συμβούλιο, να εγείρετε το ζήτημα της αυτοδιάθεσης της Δυτικής Παπουασίας στις αρμόδιες ινδονησιακές αρχές, ενώ καλώ τις ινδονησιακές αρχές να κάνουν ό,τι μπορούν για να διασφαλίσουν την απόσυρση του ινδονησιακού στρατού από τη Δυτική Παπουασία και τη διενέργεια ελεύθερου και δημοκρατικού δημοψηφίσματος σχετικά με την αυτοδιάθεση, με συμμετοχή όλων των ιθαγενών της Δυτικής Παπουασίας.

Ορισμένοι συνάδελφοι έχουν καταθέσει μια γραπτή δήλωση για να συμπέσει αυτή η συνεδρίαση με την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Δυτικής Παπουασίας, και παρακαλώ όλες και όλους τους συναδέλφους μου να συνυπογράψουν αυτή τη γραπτή δήλωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL).(EN) Κύριε Πρόεδρε, όπως ίσως γνωρίζουν οι συνάδελφοι, η ιρλανδική ειρηνευτική διαδικασία εξακολουθεί να κινείται με αργούς ρυθμούς προς την κατεύθυνση της πλήρους εφαρμογής της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αποκατάσταση της κοινής διακυβέρνησης και πανιρλανδικά τοπικά όργανα.

Η σημασία του υπό όρους «ναι» του κ. Ian Paisley, από το Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα (DUP), στη συγκυβέρνηση με τους ιρλανδούς εθνικιστές και τους ρεπουμπλικανούς δεν πρέπει να υποτιμάται. Εντούτοις, ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς και υπάρχουν πολλές προκλήσεις.

Τώρα είναι σημαντικό να ασχοληθούμε πολύ σοβαρά με την αποκατάσταση των πολιτικών θεσμών, έτσι ώστε ο ντόπιος πληθυσμός να μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις σε τοπικό επίπεδο χωρίς την παρέμβαση μη εκλεγμένων και μη υπόλογων υπουργών της βρετανικής κυβέρνησης. Είναι επίσης σημαντικό το Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα να ξεκινήσει τη διαδικασία συνομιλιών με το Sinn Féin για την επίλυση άλλων εκκρεμών ζητημάτων, όπως αυτό της αστυνόμευσης. Καλώ την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να στηρίζει τη διαδικασία αυτή την κρίσιμη χρονική περίοδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Józef Pinior (PSE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, πριν από 25 χρόνια, στις 13 Δεκεμβρίου 1981, επιβλήθηκε στρατιωτικός νόμος στην Πολωνία. Αυτό οδήγησε στο να τεθεί εκτός νόμου το συνδικάτο «Αλληλεγγύη». Ουσιαστικά, ο στρατιωτικός νόμος περιελάμβανε τη χρήση βίας, καταστολής και διώξεων εις βάρος ενεργών μελών συνδικάτων, επιστημόνων, καλλιτεχνών και κατά όλων όσοι αρνούνταν να υποδουλωθούν στον ολοκληρωτισμό στην Πολωνία.

Υπό τον στρατιωτικό νόμο, όταν η Πολωνία διοικούνταν από τον Στρατηγό Jaruzelski, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων, ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων ήταν κοινός τόπος. Πάνω από δέκα χιλιάδες άτομα φυλακίστηκαν ή στάλθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Πολλοί άνθρωποι θυσίασαν τη ζωή τους για να υπερασπιστούν την «Αλληλεγγύη».

Στις 16 Δεκεμβρίου, εννέα εργάτες ορυχείου σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα της βάναυσης διάλυσης διαδηλωτών στο ορυχείο Wujek από ειδικές μονάδες της πολιτοφυλακής ZOMO και 21 άλλοι τραυματίστηκαν.

Ζητώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποτίσει φόρο τιμής σήμερα σε όλους όσοι έπεσαν για την ελευθερία και τη δικαιοσύνη. Αναφέρομαι σε όλα τα θύματα δίωξης υπό τον στρατιωτικό νόμο και σε όλους όσοι αρνήθηκαν να υποταχθούν διά της βίας και συνέχισαν την ανεξάρτητη δράση τους, συμβάλλοντας έτσι στον ερχομό της ελευθερίας και της δημοκρατίας στην Πολωνία.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, ο κ. David Wilson, μέλος της εκλογικής μου περιφέρειας, φυλακίστηκε το 2003 επειδή κάποιοι λαθρομετανάστες είχαν κρυφτεί στο πίσω μέρος του φορτηγού του σε έναν ελληνικό λιμένα. Εντός 24 ωρών και με συνοπτικές διαδικασίες του απαγγέλθηκαν κατηγορίες και καταδικάστηκε, χωρίς επαρκή νομική συνδρομή, με έναν ντόπιο μαγαζάτορα για διερμηνέα και χωρίς συνδρομή από τη βρετανική πρεσβεία.

Καθώς ήταν εντελώς αθώος, απαλλάχθηκε των κατηγοριών κατόπιν έφεσης, όχι όμως πριν να υποστεί τη φρικτή εμπειρία της παραμονής επί σειρά μηνών στη φυλακή μακριά από την οικογένειά του, καθώς και τη μόνιμη απώλεια της εργασίας του. Δεν συνήλθε ποτέ από αυτή την εμπειρία και αυτοκτόνησε με τραγικό τρόπο τον περασμένο μήνα.

Αυτή η τραγωδία ποτέ δεν θα είχε συμβεί αν είχε ήδη τεθεί σε ισχύ η κοινοτική απόφαση πλαίσιο σχετικά με τα δικονομικά δικαιώματα και τις ποινικές διαδικασίες κατά προσώπων που κατηγορούνται για αξιόποινες πράξεις σε άλλα κράτη μέλη. Αυτή η πρόταση απόφασης θα διασφάλιζε ότι κάθε πρόσωπο εις βάρος του οποίου κινείται ποινική διαδικασία θα έχει πρόσβαση στις προξενικές υπηρεσίες της χώρας προέλευσής του, καθώς και ότι θα του προσφέρεται κατάλληλη νομική συνδρομή. Όλα αυτά δεν ίσχυσαν στην περίπτωσή του.

Ζητώ από το Συμβούλιο να επισπεύσει τη διαδικασία και να εγκρίνει επειγόντως αυτή την πρόταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Bourzai (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω την αποδοκιμασία μου για τη δήλωση του Ευρωπαίου Επιτρόπου για την υγεία και την προστασία των καταναλωτών, κ. Κυπριανού, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στις 9 Νοεμβρίου. Πράγματι, ο κ. Επίτροπος συνεχάρη θερμά τέσσερις πολυεθνικές εταιρείες του τομέα των τροφίμων –τις οποίες δεν θα κατονομάσω– για τη δράση τους υπέρ της καταπολέμησης της παχυσαρκίας· τους επέτρεψε, επίσης, να διαφημιστούν με την εγκατάσταση περιπτέρων στην αίθουσα της συνέντευξης Τύπου.

Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ένα στα πέντε παιδιά στην Ευρώπη είναι παχύσαρκο και ότι αυτός ο αριθμός αυξάνεται κάθε χρόνο λόγω των κακών διατροφικών συνηθειών, τις οποίες ενθαρρύνουν η κατανάλωση πρόχειρου φαγητού, αναψυκτικών και σοκολατών, που εμπορεύονται κυρίως αυτές οι τέσσερις πολυεθνικές. Μια δεσμευτική νομοθεσία για την παροχή ενημέρωσης στους ευρωπαίους καταναλωτές σχετικά με τη διατροφική αξία θα τους ωφελούσε περισσότερο από τα εγκώμια προς επιχειρήσεις που συνέβαλαν επί δεκαετίες στην έκρηξη της παχυσαρκίας. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι καταπολέμησης της παχυσαρκίας: η κατανάλωση μεγαλύτερης ποσότητας φρούτων και λαχανικών και η συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες, που οφείλουμε να προωθήσουμε με καλύτερο τρόπο.

Επομένως, μπορώ μόνο να συστήσω στον κ. Κυπριανού να συνεργαστεί με τη συνάδελφό του κ. Fischer-Boel για να συμβάλει στη μεταρρύθμιση της κοινής οργάνωσης της αγοράς (ΚΟΑ) οπωροκηπευτικών υπέρ μιας υγιούς και ισορροπημένης διατροφής.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, συγκρίνοντας τις πρόσφατες δηλώσεις σας κατά τις επισκέψεις στην Ιταλία και την Ιρλανδία, προέκυψε σύγχυση σχετικά με τη θέση σας για τη Συνταγματική Συνθήκη.

Απευθυνόμενος στην ιταλική Βουλή των Αντιπροσώπων και την ιταλική Γερουσία στις 9 Νοεμβρίου 2006, δηλώσατε ότι φαίνεται να υπάρχουν τέσσερα πιθανά σενάρια για τη Συνταγματική Συνθήκη: να διατηρήσουμε το κείμενο με ορισμένες προσθήκες σε επιμέρους σημεία· να διασώσουμε τα κύρια στοιχεία και να καταρτίσουμε μια συντομότερη Συνθήκη· να αρχίσουμε εκ νέου διαπραγματεύσεις για ορισμένα σημεία· ή να εγκαταλείψουμε τη Συνθήκη και να περιμένουμε μια καλύτερη στιγμή για να την επαναδιαπραγματευτούμε.

Δηλώσατε επίσης κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το κείμενο δεν θα τεθεί σε ισχύ ως έχει. Όμως, στο Κάστρο του Δουβλίνου, στις 30 Νοεμβρίου, ζητήσατε από την Ιρλανδία να επικυρώσει το τρέχον κείμενο της Συνταγματικής Συνθήκης. Ασφαλώς αυτό θα είναι άσκοπο αν, όπως δηλώσατε στην Ιταλία, δεν υπάρχει περίπτωση να τεθεί σε ισχύ το τρέχον κείμενο!

Κύριε Πρόεδρε, εκτίθεστε, το λιγότερο, στη μομφή ότι διατυπώνετε διφορούμενες δηλώσεις ή ότι προσαρμόζετε τη δήλωσή σας για να ταιριάξει στο ακροατήριο στο οποίο απευθύνεστε. Ως βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δικαιούμαστε να είμαστε ενήμεροι για την ξεκάθαρη θέση του Προέδρου μας όσον αφορά αυτό το άκρως σημαντικό ζήτημα. Ως αντιπρόσωπος ενός μικρού κράτους μέλους, θεωρώ πολύ σημαντικό όλα τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν στη διαδικασία προβληματισμού. Δεν θέλω να καταλήξουμε να ζητηθεί η γνώμη μόνο των μεγαλύτερων κρατών μελών, όπως η Ιταλία, τα οποία θα αποφασίσουν εν τέλει για το μέλλον του Συντάγματος –και της ίδιας της Ευρώπης– ενώ από τα μικρότερα κράτη μέλη θα ζητηθεί απλώς να επικυρώσουν το κείμενο στη μορφή στην οποία θα τους παρουσιαστεί. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ακούσω τις απόψεις σας επί του θέματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ. Πιστεύω ότι αυτό κατέστη απολύτως σαφές κατά τη διάρκεια μιας ενδιαφέρουσας συζήτησης που διεξήχθη στην Ιρλανδία, στην οποία δεν μπορέσατε να παραστείτε, για πολύ σημαντικούς λόγους, είμαι σίγουρος. Μιλάω για το Ευρωπαϊκό Φόρουμ στην Ιρλανδία, στο οποίο είχα την ευκαιρία να απαντήσω σε ερωτήσεις παρόμοιες με τη δική σας.

Πιστεύω ότι κατέστη απολύτως σαφές και ότι όλοι οι βουλευτές που ήταν παρόντες κατάλαβαν, αλλά όλοι ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε ανθρώπους που δεν θέλουν να καταλάβουν να καταλάβουν. Είπα πολλές φορές στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι κάθε χώρα πρέπει να προσπαθήσει να επικυρώσει τη Συνθήκη. Αυτή είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: να ζητήσει από όλες τις κυβερνήσεις να προσπαθήσουν να επικυρώσουν τη Συνθήκη.

Απ’ όσο γνωρίζω, αυτή είναι και η θέση της Ομάδας σας, όπως εξηγεί συχνά ο αρχηγός της. Αυτό, και μόνον αυτό, είπα: ότι κάθε χώρα πρέπει να προσπαθήσει να επικυρώσει τη Συνθήκη. Εξακολουθείτε να έχετε αμφιβολίες, κυρία Doyle;

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE).(PT) Όπως γνωρίζει η Επιτροπή, η υπηρεσία αερομεταφορών στα νησιά του Ατλαντικού Μαδέρα και Πόρτο Σάντο είναι δημόσια, με την πορτογαλική κυβέρνηση να επιδοτεί την εταιρεία που παρέχει κατ’ αποκλειστικότητα αυτή την υπηρεσία.

Πρόσφατα, ωστόσο, οι τιμές των εισιτηρίων για τις πτήσεις μεταξύ αυτών των νησιών και της πορτογαλικής ενδοχώρας αυξήθηκαν δραματικά, λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου. Αυτή η απόφαση της πορτογαλικής κυβέρνησης προκαλεί ερωτηματικά, κατά τη γνώμη μας, διότι αντίκειται στο πνεύμα του κανονισμού του Συμβουλίου που διέπει αυτή τη μορφή υποχρέωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Γιατί οι επιβάτες σε αυτές τις πτήσεις υποχρεώνονται να πληρώσουν για την αύξηση στην τιμή του πετρελαίου, αντιμετωπίζοντας έτσι εμπόδια στην κυκλοφορία τους, ειδικά τώρα που η τιμή του πετρελαίου πέφτει και το ευρώ γίνεται ισχυρότερο; Επιπροσθέτως, η πορτογαλική κυβέρνηση και τα όργανα της Κοινότητας γνωρίζουν ότι οι επιβάτες για τα νησιά Μαδέρα και Πόρτο Σάντο δεν έχουν εναλλακτική θαλάσσια σύνδεση με τη στεριά.

Αυτός ο λόγος είναι επαρκής για το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή προκειμένου να εξετάσουν και να ελέγξουν αυτό το μέτρο, το οποίο τιμωρεί τους πολίτες μιας από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές της ΕΕ. Θέλουμε να διευκρινιστεί αυτό το θέμα και να αλλάξει η κατάσταση, γι’ αυτό και το θέσαμε υπόψη της Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 
 

  Chris Davies (ALDE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τη βοήθειά σας. Στις 17 Οκτωβρίου υπέβαλα γραπτή ερώτηση προτεραιότητας προς την Επιτροπή αναφορικά με τη διεξαγωγή πειραμάτων σε ζώα βάσει του REACH. Δεν έκανα την ερώτηση για το καλό της υγείας μου· την έκανα προκειμένου να ενημερωθούμε, πριν από την ψηφοφορία την ερχόμενη εβδομάδα, για τον αριθμό των ζώων που πιθανόν θα θανατωθούν ως συνέπεια της διαδικασίας πειραμάτων βάσει του REACH.

Έπρεπε να είχα λάβει απάντηση, πιστεύω, μέχρι τις 18 Νοεμβρίου. Πληροφορούμαι ότι η απάντηση καθυστερεί για κάποιον λόγο στις υπηρεσίες της Επιτροπής, κάτι που ορισμένοι θεωρούν ίσως ότι είναι βολικό για την Επιτροπή ενώ συγχρόνως αποτελεί απόπειρα διαχείρισης της πληροφόρησης. Τα στοιχεία αυτά πιθανότατα θα είναι οδυνηρά για όσους νοιάζονται για τα πειράματα σε ζώα. Ζητώ λοιπόν τη βοήθειά σας ώστε να λάβω απάντηση στην ερώτηση αυτή πριν από την ψηφοφορία της Τετάρτης.

 
  
MPphoto
 
 

  Ιωάννης Γκλαβάκης (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, στις 2 Μαΐου του 2006 κατετέθη ο ετήσιος προϋπολογισμός στο κοινοβούλιο του Καναδά και προτείνει 100% μείωση της φορολογίας για τα κρασιά και τις μπύρες καναδικής παραγωγής. Ο προϋπολογισμός αυτός είναι υπό συζήτηση. Ένας τέτοιος όμως προϋπολογισμός θα δημιουργήσει αθέμιτο ανταγωνισμό όσον αφορά τα κρασιά και τις μπύρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι αντίθετο στις αρχές του ΠΟΕ. Οι εξαγωγές στον Καναδά έχουν ιδιαίτερη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, το 2005 η Ευρωπαϊκή Ένωση εξήγαγε κρασιά αξίας 446 εκατ. ευρώ και μπύρες αξίας 110 εκατ. ευρώ.

Η Επιτροπή πρέπει να αναλάβει πιο ενεργητικό ρόλο και να προχωρήσει στις αναγκαίες ενέργειες, για να υποχρεωθεί η κυβέρνηση του Καναδά να εφαρμόσει τις δεσμεύσεις της προς τον ΠΟΕ.

Εμείς πάντα εφαρμόζουμε ό,τι δεσμευθήκαμε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Το ίδιο πρέπει να κάνουν και τα υπόλοιπα κράτη.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos José Iturgaiz Angulo (PPE-DE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, στις 2 Ιουλίου, πριν από περισσότερους από πέντε μήνες, διεξήχθησαν οι προεδρικές εκλογές στο Μεξικό. Όπως γνωρίζετε όλοι, ο νικητής ήταν ο Felipe Calderón, ο σημερινός μεξικανός Πρόεδρος.

Από τις εκλογές, ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης της αριστεράς, López Obrador, δεν έχει αναγνωρίσει ούτε έχει αποδεχτεί την ήττα του και το χειρότερο είναι ότι η Αριστερά προσπάθησε να σαμποτάρει την ανάληψη του αξιώματος του Πρόεδρου Calderón και εξακολουθεί να απειλεί τη νόμιμη κυβέρνηση και να προκαλεί ταραχές, διαδηλώσεις και να τη σαμποτάρει. Επομένως, θα ήθελα να καταδικάσω αυτήν την αντιδημοκρατική στάση της Αριστεράς υπό την ηγεσία του κ. López Obrador και θα ήθελα επίσης να καταδικάσω το άνευ προηγουμένου και αδικαιολόγητο μποϊκοτάρισμα από την πλευρά της Αριστεράς στο Μεξικό.

Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν μπορούν να εθελοτυφλούν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ειδικά πρέπει να υποστηρίξει τη νόμιμη κυβέρνηση του Προέδρου Calderón στο Μεξικό. Εμείς στο Κοινοβούλιο πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για να διασφαλίσουμε ότι η δημοκρατία γίνεται σεβαστή στο Μεξικό και ότι η Αριστερά θα αναγνωρίσει την ήττα της και θα ασκήσει δημοκρατική και εποικοδομητική αντιπολίτευση αντί για αντιδημοκρατική αντιπολίτευση.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Gaľa (PPE-DE).(SK) Χαιρέτισα την έκθεση στην οποία ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζορτζ Μπους, ανακοίνωσε ότι θα προσπαθήσει να χαλαρώσει τις απαιτήσεις των θεωρήσεων για τα νέα κράτη μέλη της ΕΕ της κεντρικής Ευρώπης. Η απόφαση του Προέδρου Μπους να ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα είναι, μεταξύ άλλων, αποτέλεσμα της μακροχρόνιας πίεσης που άσκησαν τα νέα κράτη μέλη. Οι ηγέτες τους εκμεταλλεύτηκαν κάθε ευκαιρία για να υπενθυμίσουν στον Πρόεδρο Μπους το γεγονός ότι θέλουν την απλούστευση ή την πλήρη ακύρωση των απαιτήσεων για τις θεωρήσεις, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους πολίτες τους να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, όπως ακριβώς οι πολίτες των χωρών της δυτικής Ευρώπης.

Όσον αφορά τη Σλοβακία, θα πρέπει να επισημανθεί ότι, ως αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων που πραγματοποιήθηκαν από την κυβέρνηση του Mikuláš Dzurinda, η χώρα σημείωσε σημαντική οικονομική πρόοδο. Δεν υπάρχουν πλέον τόσο κρίσιμοι οικονομικοί λόγοι ώστε να παραβιάσουν οι Σλοβάκοι το καθεστώς των θεωρήσεών τους και να μεταναστεύσουν παράνομα στις ΗΠΑ. Η διευκόλυνση της κυκλοφορίας και η ακύρωση των απαιτήσεων θεώρησης για τους πολίτες των νέων κρατών μελών θα πρέπει να συνοδευτούν, μεταξύ άλλων, από τη συμμόρφωση με νέες, αυστηρότερες απαιτήσεις ασφάλειας. Πιστεύω ότι ο Πρόεδρος Μπους θα καταφέρει να πείσει το Κογκρέσο να δεχθεί αυτό το πρόγραμμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, πολλά ειπώθηκαν σε αυτήν την Αίθουσα για την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας και για τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανταγωνιστεί τις μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο, όπως των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κίνας ή της Ινδίας. Οι συζητήσεις μας, ωστόσο, δεν έχουν ακόμα αποφέρει πρακτικό αποτέλεσμα και τα όνειρά μας για υψηλή οικονομική ανάπτυξη ενδέχεται να μην πραγματοποιηθούν ποτέ, καθώς μπορεί να μην υπάρχει κανείς για να βοηθήσει στην επίτευξη της επιθυμητής ανάπτυξης.

Σύμφωνα με μια πρόσφατη έκθεση του ΟΗΕ, μέχρι το 2050 θα υπάρχουν εκατό εκατομμύρια λιγότεροι ευρωπαίοι πολίτες απ’ όσους υπάρχουν σήμερα. Γεννιούνται λίγα παιδιά, η ευρωπαϊκή κοινωνία γηράσκει και ένας ολοένα μειούμενος αριθμός εργαζομένων στηρίζει έναν ολοένα αυξανόμενο αριθμό συνταξιούχων.

Οι στόχοι της Λισαβόνας πρέπει να συνοδεύονται από μια κατάλληλη δημογραφική πολιτική για την Ένωση. Αυτή η πολιτική θα μπορούσε ίσως να διαμορφωθεί βάσει των μέτρων που έλαβαν η Φινλανδία, η Γαλλία και η Λετονία. Αυτές οι χώρες βιώνουν επί του παρόντος μια αύξηση των γεννήσεων, λόγω της παροχής των κατάλληλων κινήτρων και διευκολύνσεων στους γονείς που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδιά αλλά θέλουν επίσης να μπορούν και να τα στηρίξουν και στους οποίους δόθηκε η δυνατότητα να συνδυάσουν τις γονικές ευθύνες τους με την αμειβόμενη απασχόληση.

Η Ευρώπη πρέπει να στηριχθεί στην ποιότητα και στην ποσότητα του εργατικού δυναμικού της προκειμένου να επιτύχει οικονομική ανάπτυξη. Είναι λοιπόν ζωτικής σημασίας να δημιουργηθεί μια κοινοτική πολιτική για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής κοινωνίας, η οποία θα περιλαμβάνει τόσο τη δημογραφική πτυχή όσο και τη μετανάστευση των ειδικευμένων εργαζομένων που προέρχονται από χώρες εκτός της Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Καρατζαφέρης (IND/DEM). – Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, γίνεται πολλή συζήτηση τον τελευταίο καιρό για το αν θα πρέπει να είναι η έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι Βρυξέλλες ή το Στρασβούργο. Είναι λάθος και τα δύο. Έδρα της Ευρώπης πρέπει να είναι η πόλη στην οποία λαμβάνονται οι αποφάσεις, και τελευταίως οι αποφάσεις για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνονται στην Άγκυρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα! Όταν έμπαιναν μεγάλες χώρες στην Ευρώπη, όπως η Αγγλία, τους όρους τούς έβαζε η Ευρώπη. Τώρα, για να μπει η Τουρκία, βάζει η Τουρκία όρους στην Ευρώπη. Δεν μπορεί το ένα, δεν αναγνωρίζει το 25ο κράτος, θέλει ένα λιμάνι, θέλει δύο λιμάνια και εμείς όλοι παρακολουθούμε παθητικά! Επιτέλους, δεν θα καταλάβουμε ότι αυτή η πολιτική ενισχύει την αλαζονεία της Άγκυρας; Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι το κακό παιδί πριν καν μπει μέσα; Για φανταστείτε αύριο το πρωί να έρθει η Τουρκία του Ερντογάν να μπει στην Ευρώπη με την ψήφο τη δική μας! Τότε θα μας καταργήσει από την πρώτη στιγμή.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, το έβδομο Συνέδριο του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών διεξήχθη στο Πόρτο από τις 7 έως τις 9 Δεκεμβρίου, με σύνθημα «Μια νέα κοινωνική Ευρώπη». Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου τέθηκαν πολλά βασικά θέματα για το μέλλον της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναγνωρίστηκε ότι η παροχή κατάλληλης και προσιτής παιδικής μέριμνας αποτελεί θέμα προτεραιότητας, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους νέους γονείς να συνεχίσουν την αμειβόμενη απασχόληση. Η επένδυση στο μέλλον των παιδιών μας είναι επένδυση στο δικό μας μέλλον.

Εγκρίθηκαν πολλά έγγραφα. Τα κυριότερα εξ αυτών ήταν ένα ψήφισμα που καθόριζε δέκα αρχές για μια Νέα Κοινωνική Ευρώπη, ένα ψήφισμα για τη Μέση Ανατολή, ένα ψήφισμα για τη Λευκορωσία και ένα ψήφισμα για μια νέα σοσιαλδημοκρατική πολιτική ενέργειας. Η τελευταία θεωρώ ότι είναι απολύτως συναφής και ιδιαίτερα σημαντική λόγω της αυξανόμενης εξάρτησης της Ευρώπης από έναν μικρό αριθμό προμηθευτών ενεργειακών πόρων.

Κύριε Πρόεδρε, αυτό το συνέδριο απέδειξε για άλλη μια φορά ότι οι Σοσιαλιστές είναι η πιο σημαντική πολιτική δύναμη στην Ευρώπη. Αυτοί αποτελούν την κινητήριο δύναμη για τη διασφάλιση του μέλλοντος της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Witold Tomczak (IND/DEM). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, πριν από 25 χρόνια, τη νύχτα της 12ης Δεκεμβρίου, επιβλήθηκε στρατιωτικός νόμος στην Πολωνία. Τα τανκς βγήκαν στους δρόμους, το έθνος έχασε την ελευθερία του και αθώοι Πολωνοί υπέστησαν ξυλοδαρμούς και σκοτώθηκαν.

Όλα αυτά έγιναν από άτομα της εξουσίας που πίστευαν ότι γνώριζαν καλύτερα από το ίδιο το έθνος ποιες ήταν οι ανάγκες του. Πίστευαν ότι η διατήρηση μιας συμμαχίας με ένα ξένο καθεστώς, ή καλύτερα η διατήρηση της υποτέλειας σε αυτό, ήταν πάνω από τη βούληση του λαού. Ουσιαστικά, αυτό που τους ενδιέφερε ήταν να κρατήσουν την εξουσία και όλα τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από αυτή. Αυτά τα διεφθαρμένα άτομα υποστηρίχθηκαν από ξένους που επεδίωξαν τις δικές τους ιμπεριαλιστικές φιλοδοξίες εις βάρος ενός υποδουλωμένου έθνους.

Ελπίζω ότι η επέτειος αυτού του γεγονότος θα αποτελέσει μια αφορμή για να εξετάσει η Ευρώπη τη συνείδησή της. Πιστεύουμε πραγματικά ότι δεν υπάρχουν αυτοχαρακτηριζόμενοι σοφοί ανάμεσά μας που νομίζουν ότι ξέρουν τι χρειάζονται τα άλλα έθνη καλύτερα από αυτά τα ίδια έθνη; Δεν είναι αλήθεια ότι οι ηγέτες εξακολουθούν να συνάπτουν συμφωνίες επιζήμιες για το καλό των χωρών τους και ότι η επιθυμία για εξουσία και για τα οφέλη της συχνά αποτελεί προτεραιότητα εις βάρος του καλού των εθνών που υποτίθεται ότι υπηρετούν οι πολιτικοί;

Η ζωή, η ελευθερία και η αξιοπρέπεια κάθε ατόμου πρέπει να ιερές και απαραβίαστες για εμάς.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν δύο πράγματα που με ανησυχούν ως ευρωπαίο πολίτη και ως ευρωπαίο πολιτικό. Το πρώτο είναι το γεγονός των διαρθρωτικών ελλειμμάτων στην ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις συνέπειες των οποίων έγινε εκ νέου αναφορά προσφάτως στις αρχές Νοεμβρίου.

Δεύτερον, είναι η ποιότητα των σχέσεων της Ευρώπης με τη Ρωσία. Είναι προφανώς εντελώς αφελές να αρνηθούμε την τωρινή μας εξάρτηση από προμηθευτές ενέργειας που δεν είναι μόνο στο εξωτερικό, αλλά ανήκουν και σε ξένα κράτη. Το λυπηρό γεγονός είναι ότι το επόμενο πράγμα που θα συμβεί είναι ότι τα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα θα συνενωθούν και θα αρχίσουν να επηρεάζουν οτιδήποτε συμβαίνει στο πολιτικό πεδίο.

Αξιώσαμε να εμμείνουμε, σε όλες μας τις σχέσεις, στην αρχή ότι οι ευρωπαϊκές αξίες δεν πρέπει ποτέ να έπονται των οικονομικών συμφερόντων, καθώς και ότι αυτή η αρχή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στην Κοινότητά μας. Στις σχέσεις μας με τη Ρωσία, η προσδοκία να καρποφορήσουν οι συζητήσεις μας για την ενέργεια δεν πρέπει να εξαρτάται από την αποσιώπηση των φόβων μας σε σχέση με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας του Τύπου. Αυτό που πρέπει να μας είναι απολύτως ξεκάθαρο είναι ότι είτε θα υπάρξει μια Ευρώπη βασισμένη σε αξίες είτε σύντομα δεν θα υπάρχει καν Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, αυτή είναι μια κάρτα τακτικού επιβάτη της British Airways. Προσπάθησα να κάνω κάτι μ’ αυτή όταν πρόσφατα 100 μέλη της βρετανικής Βουλής των Κοινοτήτων διαμαρτυρήθηκαν σε σχέση με τη μεροληπτική μεταχείριση που δέχθηκε μια υπάλληλος της British Airways η οποία φορούσε έναν μικρό σταυρό.

Κατά τη γνώμη μου, αντιδράσεις αυτού του είδους είναι απαράδεκτες στην Ευρώπη, η οποία βασίζεται στα θεμέλια μιας χριστιανικής κληρονομιάς αιώνων. Ως εκ τούτου, θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη μου προς όλους τους βρετανούς συναδέλφους βουλευτές και προς όλους τους βρετανούς πολιτικούς και δημοσιογράφους που διαμαρτυρήθηκαν γι’ αυτήν την κατάσταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Μάριος Ματσάκης (ALDE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, στα τέλη του 2000 εγκαινιάστηκαν στην Τουρκία φυλακές απομόνωσης τύπου F για πολιτικούς κρατούμενους, με σκοπό την ψυχολογική συντριβή και στη συνέχεια την αναμόρφωση των φυλακισμένων. Τα τελευταία έξι χρόνια, 28 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, 122 έχουν πεθάνει από απεργία πείνας, ενώ έχουν εκδηλωθεί χιλιάδες αντιδράσεις τόσο εντός όσο και εκτός της Τουρκίας.

Ο κ. Behiç Aşçı, δικηγόρος στην Κωνσταντινούπολη ο οποίος εκπροσωπεί φυλακισμένους σε κελιά τύπου F, πραγματοποιεί απεργία πείνας εδώ και 251 ημέρες. Κύριε Πρόεδρε, εσείς ο ίδιος, πράγμα που καθένας αναγνωρίζει, προβήκατε σε δηλώσεις διαμαρτυρίας πριν από λίγες εβδομάδες, αλλά οι τουρκικές αρχές εξακολουθούν να κωφεύουν πεισματικά. Ο κ. Aşçı βρίσκεται πολύ κοντά στον θάνατο. Σας εκλιπαρώ να έρθετε επειγόντως σε άμεση επικοινωνία με τον τούρκο πρωθυπουργό και να ζητήσετε να επιληφθεί ο ίδιος της υπόθεσης του κ.Aşçı σε μια τελευταία προσπάθεια να σωθεί η ζωή ενός τούρκου ιδεαλιστή με ευρωπαϊκό φρόνημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (IND/DEM).(EN) Κύριε Πρόεδρε, εφέτος το καλοκαίρι η ρωσική Δούμα θέσπισε δύο νόμους οι οποίοι επιτρέπουν τη λήψη μέτρων εναντίον Ρώσων και μη Ρώσων πολιτών στο εξωτερικό. Εξουσιοδοτημένες βάσει απόφασης του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, οι κατ’ ευφημισμόν ονομαζόμενες «μονάδες ειδικών αποστολών» των ομοσπονδιακών υπηρεσιών ασφαλείας μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά υποτιθέμενων τρομοκρατών ή ανθρώπων οι οποίοι υποτίθεται ότι εξύβρισαν το κράτος. Αυτοί οι νόμοι ισοδυναμούν με άδεια εκτέλεσης, και η πρώτη δημόσια εκτέλεση ενός βρετανού υπηκόου πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα με τη δηλητηρίαση και τον θάνατο του Alexander Litvinenko στο Λονδίνο. Εντούτοις, η δολοφονία κατέληξε σε φιάσκο, καθώς το μονοπάτι των ραδιενεργών αποδεικτικών στοιχείων εκτείνεται από το Λονδίνο ως τη Μόσχα.

Η αντίδραση του κ. Τόνι Μπλερ ήταν να δηλώσει ότι τίποτε δεν πρέπει να διαταράξει τις σχέσεις της Βρετανίας με τη Ρωσία. Η αντίδραση των Ρώσων ήταν να δηλώσουν ότι κανένας ύποπτος, όποια και αν είναι τα αποδεικτικά στοιχεία, δεν θα εκδοθεί στη Βρετανία. Όμως η αντίδραση του κόσμου πρέπει να είναι ο αποκλεισμός της Ρωσίας από την πολιτισμένη κοινότητα των εθνών μέχρις ότου τερματίσουν τη δράση τους τα διεθνή εκτελεστικά της αποσπάσματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, μόνο σήμερα μπορώ να πω αυτό που θέλω. Σήμερα, 11 Δεκεμβρίου, συμπληρώνονται 60 χρόνια από την ίδρυση της UNICEF και γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού. Έχουν υπογραφεί η Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού –αν και μένουν κράτη που δεν την έχουν ακόμη υπογράψει– και η Επιτροπή έχει κιόλας παρουσιάσει τη Στρατηγική για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ευχόμαστε λοιπόν μια συντονισμένη ενέργεια στις εξωτερικές και στις εσωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και προσπάθεια από κάθε κράτος μέλος για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού που βλέπουμε ότι δεν κινδυνεύει μόνο από τη φτώχεια, τον αναλφαβητισμό, τις συρράξεις σε χώρες έξω από την Ένωση, αλλά κινδυνεύει και μέσα στις ίδιες τις πολιτισμένες χώρες μας από τις κακόβουλες επιθέσεις ατόμων που δεν έχουν συλλογική ευθύνη.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 22 Ιουνίου 2006 κατέθεσε ανακοίνωση για να απαντήσει στην κρίση της υπερπαραγωγής στον ευρωπαϊκό οινοπαραγωγικό τομέα. Η Επιτροπή προτείνει την εκρίζωση 400 000 εκταρίων αμπελώνων στα επόμενα πέντε χρόνια, δηλαδή σχεδόν το 12 % των 3,4 εκατομμυρίων εκταρίων αμπελώνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σήμερα θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στην ύπαρξη παράνομων αμπελώνων στην Ευρώπη, που εκτιμάται ότι καλύπτουν έκταση 150 000 εκταρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωσης συνολικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής σε μια έκθεση του Μαρτίου του 2004, αυτοί οι παράνομοι αμπελώνες αντιστοιχούν σε παραγωγή 5 έως 8 εκατόλιτρων τη στιγμή που η υπερπαραγωγή οίνου στην Ευρώπη υπολογίζεται σε 12 εκατομμύρια εκατόλιτρα. Η οριστική εκρίζωση αυτών των παράνομων αμπελώνων θα επέτρεπε την αποκατάσταση ενός μέτρου ισορροπίας.

Επομένως, πριν από οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με τα μέτρα εκρίζωσης, ζητώ από την Επιτροπή να καθορίσει το ακριβές μέγεθος αυτών των παράνομων αμπελώνων.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – (LT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το πιο σημαντικό θέμα της ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθεί να είναι η ενεργειακή ασφάλεια και η κοινή ενεργειακή πολιτική. Ωστόσο, η διαμόρφωση και η εφαρμογή αυτής της πολιτικής αποτελεί μακροπρόθεσμο έργο.

Η Γερμανία και η Ρωσία συνήψαν διμερή συμφωνία για την κατασκευή ενός αγωγού αερίου κατά μήκος του βυθού της Βαλτικής Θάλασσας, ενός αγωγού που μόνο ασφαλής δεν είναι από οικολογικής άποψης, αν λάβουμε υπόψη τα θραύσματα από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στον πυθμένα που απειλούν τα κράτη της Βαλτικής με φοβερές συνέπειες. Στο μεταξύ, η ΕΕ απαιτεί να κλείσουν ασφαλείς, εκσυγχρονισμένοι πυρηνικοί αντιδραστήρες.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι μέχρι το 2010 θα υπάρχει έλλειψη 3,5 δισ. κιλοβάτ ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της Βαλτικής. Πού θα τα βρούμε, πόσο θα τα πληρώσουμε και θα αισθανόμαστε άραγε ασφαλείς; Έχει υπολογίσει κανείς τον βαθμό στον οποίο η έλλειψη ηλεκτρικής ενέργειας θα επηρεάσει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ;

Καλώ όλα τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στην αγορά ενέργειας, να υποστηρίξουν την εφαρμογή από τη Λιθουανία του άρθρου 37 της Συνθήκης προσχώρησης στην ΕΕ εξετάζοντας το ενδεχόμενο παράτασης της λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού Ignalina.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, ελπίζω να είχατε χρόνο να απολαύσετε λίγο περπάτημα στους λόφους στο διάστημα κατά το οποίο επισκεφθήκατε την Ιρλανδία.

Ένα από τα ζητήματα το οποίο ίσως δεν αντιληφθήκατε κατά την επίσκεψή σας είναι η βαθιά ανησυχία στις αγροτικές περιοχές για τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους στα αγροκτήματα σε σχέση με την κοινή γεωργική πολιτική και την πολλαπλή συμμόρφωση. Υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ των όσων δηλώνει ότι πράττει η Επιτροπή όσον αφορά τις πρωτοβουλίες απλούστευσης και της κατάστασης που επικρατεί επιτόπου σχετικά με τους ελέγχους πολλαπλής συμμόρφωσης.

Ο κατάλογος των κανονισμών με τους οποίους οι κτηνοτρόφοι πρέπει να συμμορφώνονται είναι πολύ μεγάλος και περίπλοκος. Εκτός αυτού, επικρατεί πραγματικός φόβος ότι, εάν παραβεί κανείς κάποιον από τους κανονισμούς, θα του επιβληθεί πρόστιμο με τη μορφή μείωσης των πληρωμών που επρόκειτο να του καταβληθούν. Οι καταναλωτές δικαιούνται να γνωρίζουν ότι οι κτηνοτρόφοι εφαρμόζουν υψηλά πρότυπα ασφάλειας και παραγωγής τροφίμων· θέλω, όμως, να ρωτήσω αν αυτόν τον στόχο μπορούμε να τον επιτύχουμε μέσω των εξονυχιστικών εκτάκτων δειγματοληπτικών ελέγχων τους οποίους περιέγραψα. Η ίδια η ιρλανδική κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για τη μεγάλη καθυστέρηση στην εφαρμογή της οδηγίας για τα νιτρικά άλατα, με αποτέλεσμα να είμαστε αναγκασμένοι τώρα να εντείνουμε τους επιτόπιους ελέγχους στα αγροκτήματα στα τέλη του 2006.

Μπορώ να ζητήσω από την Επιτροπή να προσδιορίσει με σαφήνεια τι ακριβώς ζητεί από τους κτηνοτρόφους και να διασφαλίσει ότι όλα τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με τους κανόνες;

 
  
MPphoto
 
 

  Margarita Starkevičiūtė (ALDE). – (LT) Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο έργο των καλών μεταφραστών μας, στην ποιότητα του έργου τους. Τελευταία ακούγονται πολλές δυσαρεστημένες φωνές που λένε ότι η ποιότητα των μεταφράσεων μειώνεται. Αναμφίβολα γνωρίζετε, κύριε Πρόεδρε, ότι διαθέτουμε μεγάλα ποσά χρημάτων για τις μεταφράσεις και ορθώς καμαρώνουμε για τη δυνατότητα χρήσης διαφόρων γλωσσών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Πιστεύω ότι ένα από τα προβλήματα που προκαλεί αύξηση των παραπόνων για την ποιότητα των μεταφράσεων είναι το γεγονός ότι στο Κοινοβούλιο το σύστημα ποιοτικού ελέγχου των μεταφράσεων δεν είναι κατάλληλα αναπτυγμένο και δεν λειτουργεί επαρκώς. Μάλιστα, η ποιότητα των μεταφράσεων ελέγχεται συνήθως από συναδέλφους, δηλαδή ο ένας ελέγχει τη δουλειά του άλλου, κάτι που δεν είναι ίσως και πολύ αντικειμενικό. Οι ερωτήσεις από βουλευτές του Κοινοβουλίου συχνά δεν λαμβάνουν απάντηση από το προσωπικό της Μεταφραστικής Υπηρεσίας. Τουλάχιστον εγώ δεν έλαβα ποτέ καμία απάντηση. Ελπίζω ότι το Προεδρείο του Κοινοβουλίου θα θέσει αυτό το θέμα υπόψη τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Zaleski (PPE-DE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να είμαστε διαρκώς σε εγρήγορση όσον αφορά την κατάσταση πέρα από τα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης, δηλαδή, στη Ρωσία και στην Ουκρανία. Εστιάσαμε ιδιαίτερα στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία πρόσφατα, αλλά ζητώ από το Σώμα να μην αμελήσει τα γεγονότα στην Ουκρανία.

Θα ήθελα να στείλει το Κοινοβούλιο ένα σαφές μήνυμα ότι είμαστε δίπλα στην Ουκρανία και υποστηρίζουμε την πρόοδό της προς τη δημοκρατία. Με άλλα λόγια, δεν θέλουμε να αναπτυχθούν αντιδημοκρατικές διαδικασίες και να συγκεντρώσουν δύναμη. Η Ουκρανία είναι ένας μεγάλος γείτονάς μας και μας ενδιαφέρει. Δεν πρέπει να παραγκωνιστεί.

Συνεπώς, πιστεύω ότι κάθε μήνυμα που στέλνει αυτό το Σώμα ή τα μέλη άλλων θεσμικών οργάνων στην κυβέρνηση της Ουκρανίας και, συγκεκριμένα, στην ουκρανική κοινωνία είναι εξαιρετικά σημαντικό.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, το προσεχές έτος θα γιορτάσουμε την 50ή επέτειο των Συνθηκών της Ρώμης. Πιστεύω ότι αυτό θα αποτελέσει μια ιδανική ευκαιρία για ώριμη σκέψη και για συζήτηση σχετικά με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενθυμούμενοι τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την έννοια της ολοκλήρωσης θα μπορέσουμε να βρούμε την απάντηση σε βασικά ερωτήματα, όπως το πού κατευθύνεται η Ευρώπη και ποιες είναι οι πιθανότητες για μελλοντική διεύρυνση. Η πολιτική μας προς τα βαλκανικά κράτη, την Ουκρανία, την Τουρκία, καθώς και τη Γεωργία και τη Μολδαβία πρέπει να καθοριστεί με σαφήνεια. Η Ένωση θα πρέπει να συνεργαστεί πιο στενά με αυτές τις χώρες και να παράσχει ισχυρότερη υποστήριξη για τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στις χώρες αυτές.

Το πιο σημαντικό θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε επί του παρόντος είναι η εσωτερική μεταρρύθμιση της Ένωσης, η οποία περιλαμβάνει την ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη βελτίωση του συστήματος λήψης αποφάσεων. Κατά τη διάρκεια των έξι προσεχών μηνών υπό τη γερμανική Προεδρία, θα πρέπει να εργαστούμε επίσης για μια λύση όσον αφορά το μέλλον της Συνταγματικής Συνθήκης και το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Λοιπόν, αυτή είναι η τελευταία λέξη και είναι επίσης η τελευταία φορά που είχα την τιμή να προεδρεύω στις παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων. Αυτός είναι ο λόγος που ήμασταν πιο γενναιόδωροι με τον χρόνο ομιλίας και ζητώ από την Επιτροπή και το Συμβούλιο την κατανόησή τους. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας, αλλά στο τέλος του πάρτι τα ποτά είναι δωρεάν, και θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να ζητήσω συγγνώμη από εκείνους που επιθυμούσαν να μιλήσουν σε προηγούμενες περιπτώσεις αλλά δεν μπόρεσαν να το κάνουν.

Οι παρεμβάσεις ενός λεπτού έληξαν.

 

14. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων - Τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ για τα χημικά προϊόντα (REACH) (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση σχετικά με

- τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση (A6-0352/2006), της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έκδοσης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH), την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ της Επιτροπής [07524/8/2006 - C6-0267/2006 - 2003/0256(COD)] (Εισηγητής: Guido Sacconi), και

- τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση (A6-0345/2006) σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών με σκοπό την προσαρμογή της στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. …/2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων [07525/3/2006 - C6-0268/2006 - 2003/0257(COD)] (Εισηγητής: Guido Sacconi).

 
  
MPphoto
 
 

  Guido Sacconi (PSE), εισηγητής. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες ημέρες, αμέσως μετά την επίτευξη της συμφωνίας με το Συμβούλιο −η οποία επετεύχθη εν μέρει χάρη στην υποστήριξη της Επιτροπής− αναρωτιέμαι με τι θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε αυτήν τη μακρά πορεία, η οποία, για εμένα τουλάχιστον, διήρκεσε τριάμισι χρόνια και μας οδήγησε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα. Για να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση κατέφυγα στο πάθος μου για την ορειβασία: ίσως η πιο αρμόζουσα παρομοίωση θα ήταν να την συγκρίνουμε με την αναρρίχηση ενός ψηλού όρους, το οποίο ενδεχομένως, και χωρίς υπερβολές, θα μπορούσε να είναι μια κορυφή 8000 μέτρων στα Ιμαλάια.

Δεν έχω φτάσει ποτέ σε τέτοια ύψη και ούτε πιστεύω πως θα φτάσω ποτέ, καθώς δεν είμαι παρά μόνον ένας μέτριος ορειβάτης, ξέρω όμως τι συμβαίνει όταν φτάνει κανείς στην κορυφή. Εκεί δεν έχει πια καμία σημασία η κόπωση και οι κίνδυνοι που έχει διατρέξει κανείς και, ίσως, να μην έχει σημασία ούτε η απογοήτευση που αισθάνεται όταν φτάνει στην κορυφή και η θέα είναι περιορισμένη λόγω της ομίχλης. Σε εμένα συνέβη πολλές φορές να φτάσω στην κορυφή και να μην βλέπω τίποτα! Το αίσθημα ικανοποίησης όμως παραμένει εξίσου έντονο.

Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα: το πρώτο είναι να καταλάβει κανείς εάν έφτασε πράγματι στην κορυφή και το δεύτερο να προετοιμαστεί κατάλληλα για την κάθοδο, η οποία συχνά είναι εξίσου δύσκολη με την αναρρίχηση.

Ως επικεφαλής της ορειβατικής ομάδας θα ήθελα να καταθέσω την άποψή μου για τα δύο αυτά ζητήματα. Φτάσαμε πράγματι στην κορυφή; Ειλικρινά πιστεύω πως ναι. Με το πακέτο των κεφαλαίων που συμφωνήσαμε στην τελική φάση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το καθήκον μέριμνας, την καλή διαβίωση των ζώων και, προπαντός, τη δυναμική προώθηση εναλλακτικών μεθόδων αντί των δοκιμών σε ζώα, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων, την κοινοποίηση των πληροφοριών και την προσαρμογή στη νέα διοργανική συμφωνία για θέματα επιτροπολογίας – διαφυλάσσοντας συνεπώς τον ρόλο του Κοινοβουλίου. Αναγκασθήκαμε ωστόσο να παραιτηθούμε από κάτι, από την επέκταση δηλαδή της έκθεσης για τη χημική ασφάλεια στις μικρές ποσότητες, χωρίς παραταύτα να αποτελεί η παραίτηση αυτή θύμα της αναρρίχησης, αλλά απλώς μια πρόωρη επιστροφή στη βάση, καθώς θεσπίσαμε μια ρήτρα αναθεώρησης που θα μας επιτρέψει ενδεχομένως σε επτά χρόνια να επαναφέρουμε αυτήν την υποχρέωση μετά από τη διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού.

Ο λόγος για τον οποίο πιστεύω πως φτάσαμε στην κορυφή είναι το γεγονός ότι στη συμφωνία αυτή κατορθώσαμε να βρούμε μια ικανοποιητική λύση στο πλέον επίμαχο ζήτημα, τον σκοπό του κανονισμού REACH, τη θέσπιση δηλαδή κανόνων για τις πιο επικίνδυνες ουσίες μέσω της διαδικασίας αδειοδότησης.

Για να διαπιστώσουμε εάν φτάσαμε πράγματι στην κορυφή, πρέπει να θυμηθούμε ότι ξεκινήσαμε από μια πολύ μακρινή πεδιάδα. Πράγματι, η αρχική πρόταση της Επιτροπής προέβλεπε την έγκριση βάσει της αρχής του επαρκούς ελέγχου όλων των ουσιών που υπόκεινται στη διαδικασία αδειοδότησης. Ο δρόμος που έχουμε διανύσει ήταν μακρύς. Ήδη, επηρεασμένη θετικά από το Κοινοβούλιο, η κοινή θέση του Συμβουλίου είχε μειώσει τις κατηγορίες αυτών των ουσιών, ενώ αργότερα, με τη συμφωνία που επετεύχθη στις 30 Νοεμβρίου, πραγματοποιήσαμε ένα περαιτέρω βήμα προόδου με τη μείωση του αριθμού των ουσιών που μπορούν να εγκριθούν μέσω αυτής της συντομότερης και απλούστερης διαδικασίας και εντάσσοντας επιπλέον στη διαδικασία υποκατάστασης όλες τις ουσίες, ακόμη και εκείνες που θα μπορούν να εγκριθούν βάσει του επαρκούς ελέγχου. Όταν υπάρχει εναλλακτική λύση, θα πρέπει να υποβάλλεται απαραιτήτως ένα σχέδιο υποκατάστασης, ενώ, εάν δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις τη στιγμή της έγκρισης, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να δηλώνονται τα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης που σκοπεύει να εφαρμόσει η επιχείρηση.

Συνεπώς, βάσει αυτού, η διάρκεια της αδειοδότησης θα αποφασίζεται κατά περίπτωση και θα πρέπει να αιτιολογείται από την Επιτροπή εάν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Εάν δεν προκύψουν εναλλακτικές λύσεις κατά την περίοδο της έγκρισης, θα ισχύει αυτομάτως η υποχρέωση υποβολής σχεδίου υποκατάστασης.

Θέλω να υπογραμμίσω ότι η Επιτροπή θα λάβει τις αποφάσεις της κατά περίπτωση, βασιζόμενη στην έκθεση του οργανισμού, η οποία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της επιτροπής κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης και της επιτροπής αξιολόγησης του κινδύνου που θα συνυπολογίζουν επίσης τη συμβολή τρίτων μερών. Πρόκειται συνεπώς για μια πολύ διαφανή διαδικασία, η οποία δεν βασίζεται μόνο στις δηλώσεις του ίδιου του αιτούντος.

Όσον αφορά την κάθοδο από την κορυφή, θεωρώ πως είναι σημαντικό να επιλέξουμε την ευκολότερη οδό, καθώς ο βαθμός ορειβατικής δυσκολίας της ίδιας διαδρομής μπορεί να αυξηθεί κατά πολύ σε σχέση με την άνοδο. Με αυτήν την παρομοίωση θέλω να πω ότι πρέπει να υιοθετήσουμε τον συμβιβασμό στον οποίο καταλήξαμε, καθώς με τον τρόπο αυτόν θα επιτρέψουμε τη δημοσίευση του κανονισμού εντός του έτους και κατά συνέπεια θα μπορέσουμε να τηρήσουμε την προθεσμία για την έναρξη ισχύος της εφαρμογής της οδηγίας REACH μέχρι την 1η Ιουνίου 2007.

Πρόκειται για ένα σύνθετο ζήτημα που δεν μπορεί να επιλυθεί βιαστικά: η οδηγία REACH είναι τόσο περίπλοκη που θα ήταν λάθος να επιχειρήσουμε την επίλυση όλων των προβλημάτων στη φάση της έγκρισης. Αυτό που έχει τώρα σημασία είναι να ξεκινήσει η εφαρμογή της: έχουμε προβλέψει τόσους μηχανισμούς και προθεσμίες, αυτορρυθμιστικού –θα έλεγα– τύπου, που θα επιτρέψουν προσαρμογές στην πορεία βάσει της πρακτικής εμπειρίας που θα έχουμε αποκτήσει. Βελτιώσαμε την ισορροπία σε όλα τα στάδια αυτής της διαδικασίας, για παράδειγμα με τις λύσεις που προτείναμε για τα προβλήματα των μικρών επιχειρήσεων και με την ενίσχυση των μέτρων προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος κυρίως όσον αφορά τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται οι εργαζόμενοι.

Πιστεύω πως συνολικά το τελικό αυτό προϊόν μπορεί να αξιολογηθεί ως ιδιαίτερα ικανοποιητικό. Παρατήρησα ότι οι συνάδελφοί μου από την Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία και τη Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών παρουσίασαν ένα συνολικά αξιόλογο σύνολο τροπολογιών, οι οποίες μοιάζουν πολύ με εκείνες που κατέθεσα στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή για να καταλήξουμε στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα.

Σε τι χρησιμεύουν αυτές οι τροπολογίες; Πού θα μας οδηγήσουν; Ποια κορυφή μπορούμε να κατακτήσουμε σε μια μάλλον απίθανη διαδικασία συνδιαλλαγής; Όλοι γνωρίζουμε ποιες είναι οι πραγματικές εναλλακτικές λύσεις: ή θα εγκρίνουμε το πακέτο συμβιβασμού που εκπονήσαμε βελτιώνοντας την κοινή θέση ή θα αποδεχθούμε τελικά την κοινή θέση. Ας είμαστε ειλικρινείς, ίσως αυτό είναι το καλύτερο. Αυτές είναι οι πραγματικές εναλλακτικές λύσεις που διαθέτουμε και είμαι βέβαιος ότι το Κοινοβούλιο θα λάβει τη σωστή απόφαση στην ψηφοφορία της Τετάρτης.

Κύριε Πρόεδρε, με τη σημερινή μου παρέμβαση ολοκληρώνω το έργο μου: δεν απομένει πολλή δουλειά, καθώς η κατάσταση ψηφοφορίας είναι μικρή, δύο μόλις σελίδες, πράγμα που αποτελεί ρεκόρ για την οδηγία REACH, εάν λάβουμε υπόψη ότι στην πρώτη ανάγνωση κατατέθηκαν περίπου 5000 τροπολογίες.

Το έργο μου συνεπώς τελειώνει εδώ και δεν μου απομένει παρά να ευχαριστήσω όλους εκείνους που συμμετείχαν, καθένας με τον τρόπο του, σε αυτήν την ορειβατική αποστολή. Οι συμμετέχοντες ήταν πολλοί: ήλθαν και απήλθαν 6 Προεδρίες, αμέτρητοι πρόεδροι επιτροπών και Επίτροποι, ενώ εγώ παρέμεινα επικεφαλής της αποστολής, μολονότι υπήρξαν στιγμές που κάποιοι προσπάθησαν να με ρίξουν αντί να με υποστηρίξουν. Παρόλα αυτά, κατορθώσαμε να φτάσουμε ως εδώ.

Σοβαρά τώρα, θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες, ξεκινώντας από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος, κ. Florenz, όλους τους σκιώδεις εισηγητές, ακόμη και εκείνους που εξέφρασαν τη διαφωνία τους με το τελικό αποτέλεσμα, τις Προεδρίες, και προπαντός τη φινλανδική Προεδρία, που αποτέλεσε πράγματι έναν ουσιαστικό συνομιλητή, και την Επιτροπή, η οποία μπορεί να μην συνέβαλε ιδιαίτερα στην επιτάχυνση των εργασιών, αλλά η συμβολή της στην επίτευξη αυτού του αποτελέσματος ήταν καθοριστική στην τελική φάση. Προπαντός όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα που εργάσθηκε μαζί μου: δύο γυναίκες από την Ιταλία –μία εκ των οποίων ήταν η βοηθός μου, η κ. Sabina Magnano– οι οποίες είχαν πολύ σημαντική συμβολή σε αυτό το έργο. Εάν μπορούσα να αλλάξω το όνομα της έκθεσης, θα της έδινα το δικό τους όνομα μαζί με εκείνο όλων όσων εργάσθηκαν μαζί μου!

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Mauri Pekkarinen, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FI) Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Επίτροποι Verheugen και Δήμα, κυρίες και κύριοι, κύριε Sacconi, ο κανονισμός όσον αφορά την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) είναι ένα από τα πιο σημαντικά νομοθετικά έργα στην ιστορία της ΕΕ. Θα αποτελέσει ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός από το ισχύον σύστημα ελέγχου για τα χημικά προϊόντα, το οποίο είναι περίπου 40 ετών. Θα καταστήσει την Ευρώπη παγκόσμιο πρωτοπόρο και πρόδρομο σε αυτόν τον τομέα.

Για σχεδόν ακριβώς τριάντα χρόνια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή εργάζονται πυρετωδώς από κοινού για την έγκριση του κανονισμού REACH. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης πέρασε από δύσκολες φάσεις. Χωρίς υπερβολή μπορώ να πω ότι, αν δεν υπήρχε η ενθουσιώδης αφοσίωση όλων των μερών σε αυτή την προσπάθεια, δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα.

Η κατάρτιση του κανονισμού από το Συμβούλιο αποτέλεσε πρόκληση για επτά προεδρίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις προεδρίες που προετοίμασαν μια βάση στο Συμβούλιο για την απόφαση που έχουμε τώρα ανά χείρας. Η πολιτική συναίνεση που επιτεύχθηκε στο Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του Ηνωμένου Βασιλείου προετοίμασε άριστα το έδαφος για την ολοκλήρωση των συνομιλιών κατά τη διάρκεια της φινλανδικής προεδρικής θητείας.

Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη παρείχαν τη σταθερή υποστήριξή τους στη συμβιβαστική δέσμη που προέκυψε από τις διαπραγματεύσεις. Ελπίζω επίσης ειλικρινά ότι οι διάφορες πολιτικές Ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα υποστηρίξουν τη συμβιβαστική λύση όσο το δυνατόν ευρύτερα στην ψηφοφορία της Τετάρτης.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα άριστα επίπεδα συνεργασίας που επέδειξε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων του φθινοπώρου. Συγκεκριμένα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ. Sacconi, και τον κ. Florenz, Πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, και πολλούς άλλους βουλευτές που συμμετείχαν ενεργά στην εξεύρεση κοινών λύσεων. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους Επιτρόπους κ. Verheugen και κ. Δήμα για τη σημαντική προσωπική συμβολή τους στις συνομιλίες.

Σε αυτό το στάδιο είναι καλή στιγμή να αξιολογήσουμε τη διαδικασία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθούν γενικά οι στόχοι που τέθηκαν για τον κανονισμό REACH.

Ο κανονισμός θα βελτιώσει κατά πολύ την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Το σύστημα REACH θα βελτιώσει τη γνώση μας για τις ιδιότητες των ουσιών, θα καταστήσει πιο αποτελεσματικό τον έλεγχο των κινδύνων από τα χημικά προϊόντα και θα καταστήσει αναγκαία την αδειοδότηση για τη χρήση των πλέον επικίνδυνων ουσιών. Οι νέες απαιτήσεις ασφαλείας θα είναι οι πιο αυστηρές στον κόσμο. Είναι προς κοινό όφελος τόσο των ευρωπαίων καταναλωτών όσο και της βιομηχανίας η προώθηση της ανάπτυξης νέων και ασφαλέστερων χημικών προϊόντων. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο αναθεωρήθηκε η ισχύουσα διαδικασία κοινοποίησης στην πρόταση. Το σύστημα REACH συνεπάγεται επίσης μεγαλύτερη ευθύνη για τις εταιρείες και περισσότερα καθήκοντα απόρριψης και θα δώσει μια ευκαιρία στις εταιρείες να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της ασφάλειας των χημικών προϊόντων με πιο ανεξάρτητο τρόπο απ’ ό,τι στο παρελθόν.

Θα υπάρξει σημαντική αύξηση στη διαφάνεια του ελέγχου των χημικών προϊόντων με τη δημιουργία ενημερωμένων συστημάτων πληροφόρησης και μητρώων για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων, από τα οποία θα μπορεί και το κοινό να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις χημικές ουσίες και τις ιδιότητές τους πιο εύκολα. Δεν θα υπάρχουν άλλα παρόμοια συστήματα πληροφοριών στον κόσμο.

Προκειμένου να εξεταστούν σωστά οι επιπτώσεις των ουσιών, απαιτείται καλύτερη πληροφόρηση για τις ιδιότητές τους. Ο κανονισμός REACH θα θέσει αυτήν την προσπάθεια σε νέο επίπεδο καθιστώντας δυνατή τη χρήση εναλλακτικών ερευνητικών μεθόδων και προγραμμάτων σε ευρεία βάση. Αυτές οι νέες ερευνητικές μέθοδοι ενδέχεται επίσης να επηρεάσουν τις δοκιμές των χημικών προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι καταναλωτές θα μπορούν επίσης να λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες για τις επικίνδυνες ουσίες που περιέχονται σε αγαθά και προϊόντα. Με το REACH θα καθιερωθεί επίσης ένα σύστημα που θα υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να παρέχουν λεπτομέρειες, εφόσον ζητηθεί από τους καταναλωτές, σχετικά με ουσίες που προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία και περιέχονται σε προϊόντα.

Το θέμα της διαδικασίας αδειοδότησης και των υποκαταστάσεων ήταν τα τελευταία ζητήματα που παρέμειναν αναπάντητα στις διαπραγματεύσεις. Η πρόταση της Προεδρίας είναι ότι ο αιτών ή ο κάτοχος άδειας θα πρέπει να υποβάλει ένα σχέδιο υποκατάστασης, ενώ μια ανάλυση των εναλλακτικών λύσεων υποδεικνύει ότι υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές επιλογές. Το σχέδιο υποκατάστασης πρέπει να υποβάλλεται ανεξάρτητα από το αν η άδεια θα χορηγηθεί με βάση την κατάλληλη διαχείριση του κινδύνου ή τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη. Επιπροσθέτως, η κατάλληλη οδός διαχείρισης του κινδύνου απέκτησε πιο περιορισμένο πεδίο εφαρμογής απ’ ό,τι η έκδοση στην κοινή θέση που εγκρίθηκε, καθώς δεν θα ισχύει για τις ουσίες ΑΒΤ και αΑαΒ. Όσον αφορά τις ουσίες που επηρεάζουν την ορμονική λειτουργία, συμφωνήθηκε ότι αυτό το θέμα θα εξεταστεί ξανά εντός των προσεχών έξι ετών. Πιστεύω ότι αυτή η λύση λαμβάνει υπόψη με ισορροπία και ρεαλισμό την ανησυχία που εκφράστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την υποκατάσταση των πλέον επικίνδυνων χημικών ουσιών.

Με χαρά η φινλανδική Προεδρία μπορεί να βεβαιώσει ότι υπάρχει μια δέσμη τροπολογιών προς ψηφοφορία που βασίζεται στο αποτέλεσμα των τριμερών διαπραγματεύσεων. Μπορώ επίσης να βεβαιώσω ότι αυτές οι τροπολογίες έχουν την έγκριση του Συμβουλίου. Όσον αφορά άλλες τροπολογίες, ελπίζω ότι το αποτέλεσμα των συνομιλιών θα παραμείνει αμετάβλητο.

Ελπίζω ότι στη συνεδρίασή του την Τετάρτη το Κοινοβούλιο θα εγκρίνει τη συμβιβαστική δέσμη σχετικά με τον κανονισμό όπως αυτή προέκυψε από τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Έτσι ένα νομοθετικό έργο σημαντικό τόσο για το κοινό όσο και για τη βιομηχανία θα βρίσκεται ένα μεγάλο βήμα πιο κοντά στην υλοποίησή του.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Verheugen, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η σημερινή συζήτηση σηματοδοτεί το τελευταίο στάδιο μιας μακράς πορείας, μιας πορείας που οδήγησε τελικά σε ένα μεγάλο άλμα προόδου για την υγεία, το περιβάλλον και –επιτρέψτε μου ειδικά να προσθέσω– για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Ελπίζω μάλιστα ότι αυτό το μεγάλο πρόγραμμα θα θέσει πρότυπα για ολόκληρο τον κόσμο όσον αφορά την πολιτική για το περιβάλλον και την υγεία. Το ότι διανύσαμε αυτήν τη μεγάλη απόσταση, το οφείλουμε εντέλει στη μεγάλη αφοσίωση και επιρροή του Σώματός σας και είμαστε ιδιαίτερα υπόχρεοι στον κ. Sacconi, ο οποίος αποδείχθηκε ότι είναι δεινός διαπραγματευτής και ότι έχει βαθιά γνώση του αντικειμένου. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον κ. Florenz, τον πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που μας καθοδήγησε μέσω του τριμερούς διαλόγου, που ήταν μια διαδικασία εξαιρετικά δύσκολη και ενίοτε κοπιαστική, όπως επίσης την κ. Ek, την εισηγήτρια της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας για την πολύτιμη συμβολή της καθώς και τον κ. Nassauer, τον εισηγητή της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, για τον κομβικό ρόλο που διαδραμάτισαν και οι δύο.

Το Σώμα σας άφησε εμφανώς τη σφραγίδα του στα αποτελέσματα που μας κατατέθηκαν σήμερα και θα είμαι ο πρώτος που θα δηλώσει ότι έχουν βελτιωθεί σε σχέση με αυτό που είχε κατατεθεί πριν. Αυτό επιτεύχθηκε κυρίως χάρη στην ενίσχυση των συστημάτων έγκρισης και στην προσφορά μεγαλύτερων κινήτρων για την αντικατάσταση εκείνων των ουσιών για τις οποίες υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις. Θα ήθελα επίσης να επαναλάβω ότι η χρήση υποκατάστατων για ουσίες για τις οποίες υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις είναι οικονομικά συμφέρουσα. Εάν αυτό συμβεί, δεν θα αποβεί εις βάρος μας, αλλά επ’ ωφελεία μας. Είμαι επίσης πολύ ευτυχής που βλέπω ότι κατέστη εφικτό, κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων, να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στην ανάγκη προστασίας των ζώων, διότι μια από τις πτυχές του REACH που θεωρούσα όντως προβληματική ήταν ότι θα μας οδηγούσε σε μια πολύ μεγαλύτερη χρήση δοκιμών σε ζώα, όταν πολλές από αυτές πραγματοποιούνται ήδη. Τώρα όμως μπορώ να αναφερθώ στην ερώτηση του κ. Davies από την προηγούμενη συζήτηση και να πω ότι ο τρόπος που θα εφαρμοστεί το REACH θα καθοριστεί αναμφίβολα από τον τελικό στόχο για να επιτευχθεί μια πραγματική μείωση των πειραμάτων σε ζώα. Βελτιώσαμε την ενημέρωση που παρέχεται στους καταναλωτές, ενώ ταυτόχρονα το παρόν Σώμα αντιλήφθηκε την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες και τα συμφέροντα εκείνων που βρίσκονται στην άλλη πλευρά, δηλαδή των εκατοντάδων χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θα υποχρεωθούν να εφαρμόσουν το REACH.

Η πεποίθηση ότι το REACH θα αποτελέσει πρόβλημα για τις μεγάλες βιομηχανίες στην Ευρώπη ήταν πάντοτε μια εσφαλμένη αντίληψη, μολονότι αυτό αναπαραγόταν από ορισμένες περιβαλλοντικές οργανώσεις. Η ευρωπαϊκή βαριά βιομηχανία δεν έχει απολύτως κανένα πρόβλημα με το REACH, ούτε με τη μορφή που είχε εκπονηθεί τότε ούτε με τη μορφή που έχει τώρα. Ωστόσο, αποτελούσε ανέκαθεν πρόβλημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων η ανταγωνιστικότητα –ουσιαστικά η εν γένει δυνατότητα επιβίωσής τους– θα τεθεί σε κίνδυνο, εάν δεν είμαστε προσεκτικοί και δεν λάβουμε υπόψη τι πραγματικά μπορούν να αντέξουν και τι όχι. Για τον λόγο αυτόν, οι τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν είναι εξαιρετικά σημαντικές, όχι μόνον όσον αφορά τις απαιτήσεις ελέγχου για τις ουσίες που παράγονται σε μικρότερες ποσότητες, αλλά επίσης και όσον αφορά τα ισχυρότερα κίνητρα για την κοινοχρησία δεδομένων με σκοπό την καταχώριση και τη βελτιωμένη προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η Επιτροπή πιστεύει ότι επιτεύχθηκε μια ισορροπία ανάμεσα στην ανταγωνιστικότητα από τη μια πλευρά και τα αναγκαία βήματα προόδου σε σχέση με το περιβάλλον και την υγεία από την άλλη. Αυτός εξάλλου είναι και ο λόγος που υποστηρίζει την πρόταση που σας κατατέθηκε σήμερα. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή υποστηρίζει επίσης τις τροπολογίες στις οποίες βασίζεται η πρόταση του κ. Sacconi.

Επιτρέψτε μου να κλείσω λέγοντας ότι υπάρχει και κάτι άλλο στο οποίο συμφωνώ με τον κ. Sacconi. Ναι μεν μπορεί να βρισκόμαστε λίγο πριν από την επίτευξη του στόχου μας, που είναι η έγκριση αυτού του νόμου, αλλά αυτό δεν σημαίνει –πόρρω απέχουμε από αυτό– ότι οι δυσκολίες ξεπεράστηκαν. Ναι μεν μπορεί να αντιμετωπίσαμε τις περισσότερες από αυτές, αλλά αυτό θα είναι ένας νόμος του οποίου η εφαρμογή θα συνεχίσει να απαιτεί πολύ μεγάλη προσοχή, δημιουργικότητα και ενέργεια. Θα ήθελα να επισημάνω ότι σκοπός μας τώρα είναι να διασφαλίσουμε ότι θα ιδρυθεί και θα λειτουργήσει χωρίς καθυστέρηση ο Οργανισμός στο Ελσίνκι, καθώς και ότι το βασικό πρόβλημα γι’ αυτό σχετίζεται με την επεξεργασία των δεδομένων. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι εκτελεστικοί κανονισμοί να τεθούν σύντομα σε ισχύ και τα εμπλεκόμενα μέρη θα γνωρίζουν το ταχύτερο δυνατόν τι πρέπει να πράξουν. Κυρίως πρέπει να διασφαλίσουμε ότι εκείνοι που θα χρειαστεί να καθοδηγηθούν από το REACH, γνωρίζουν πώς αυτό θα εφαρμοστεί στην πράξη. Η Επιτροπή ξεκίνησε ήδη να προετοιμάζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τροφοδοτώντας τις με εκτενέστερες πληροφορίες, ούτως ώστε να γνωρίζουν τι πρόκειται να συμβεί. Τέλος –επειδή αυτό με το οποίο ασχολούμαστε εδώ είναι μια οδηγία– πρέπει να προσέξουμε να μην προκύψουν νέα προβλήματα και δυσκολίες, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της με διαφορετικούς τρόπους στα διάφορα κράτη μέλη, και ζητώ επομένως τη βοήθεια αυτού του Σώματος γι’ αυτό που πρέπει πλέον να γίνει. Εάν συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε σε αυτό το θέμα και στο μέλλον, είμαι πεπεισμένος ότι θα καταφέρουμε σίγουρα να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο για την υλοποίηση της ευρωπαϊκής μας ιδέας, συνδυάζοντας μια ισχυρή, αποδοτική βιομηχανία που θα διατηρεί τις θέσεις εργασίας με υψηλές προδιαγραφές – τις υψηλότερες δυνατές προδιαγραφές για το περιβάλλον και την υγεία των συμπολιτών μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Σταύρος Δήμας, Μέλος της Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, τις μέρες αυτές ολοκληρώνεται μια μακρόχρονη νομοθετική διαδικασία και το REACH αποκτά την τελική του μορφή.

Η Επιτροπή, όπως είπε και ο αντιπρόεδρος κ. Verheugen, συγχαίρει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για την επίτευξη της συμφωνίας. Με τη συμφωνία αυτή επιτυγχάνεται η καλύτερη προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος καθώς και η προώθηση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας.

Η Επιτροπή λοιπόν υποστηρίζει τη δέσμη συμβιβαστικών προτάσεων που συμφωνήθηκε μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου στις 30 Νοεμβρίου του 2006.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Προεδρία και τον Υπουργό, κ. Pekkarinen, και βέβαια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή Περιβάλλοντος, τον πρόεδρό της, κ. Florenz, και ιδιαίτερα τον εισηγητή, κ. Guido Sacconi, για τις σημαντικές προσπάθειες και την αποφασιστικότητά του, χάρη στις οποίες η πρόταση αυτή έφθασε σε αίσιο τέλος.

Το REACH είναι από τα πιο ολοκληρωμένα, μεγαλόπνοα και φιλόδοξα νομοθετήματα που έχουν καταρτιστεί έως τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα επηρεάσει όλους τους κλάδους της βιομηχανίας, αλλά και τους απλούς πολίτες με άμεσους ή πιο έμμεσους τρόπους, καθώς τα χημικά προϊόντα είναι τόσο διαδεδομένα στην καθημερινή μας ζωή.

Για τους πολίτες και τους καταναλωτές το REACH σημαίνει καλύτερη πληροφόρηση για τις ουσίες που περιέχονται στα προϊόντα καθημερινής χρήσης, προπάντων όμως σημαίνει ότι οι πλέον επικίνδυνες ουσίες θα υποκατασταθούν βαθμιαία με άλλες ασφαλέστερες. Επίσης, ότι οι εκτιμήσεις επικινδυνότητας θα λαμβάνουν ειδικά υπόψη τις ευάλωτες ομάδες, όπως παιδιά, εγκύους γυναίκες και ηλικιωμένους. Έτσι, και η υγεία των πολιτών θα βελτιωθεί και θα αποφευχθούν περιβαλλοντικές ζημιές, που όχι μόνο κοστίζουν πολύ στην αντιμετώπιση και διαχείρισή τους, αλλά και πολλές φορές δεν μπορούν να αποκατασταθούν.

Για τη βιομηχανία το REACH σημαίνει γενική ευθύνη για την αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία και το περιβάλλον από την παραγωγή, τη χρήση και την πώληση χημικών προϊόντων. Σημαίνει επίσης ότι θα βελτιωθεί η ροή πληροφοριών στην παραγωγική αλυσίδα, ώστε οι μεταγενέστεροι χρήστες να έχουν καλύτερη και πληρέστερη γνώση των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων των ουσιών που χρησιμοποιούν. Έτσι θα είναι δυνατόν να τεθούν ακριβέστερα στόχοι για τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου, κάτι το οποίο θα ενισχύσει την προστασία των εργαζομένων και θα μειώσει επομένως προβλήματα υγείας και επαγγελματικής δραστηριότητας.

Παρ’ όλο που θα υπάρξει κάποια αύξηση του κόστους, αυτή η δαπάνη και οι επενδύσεις θα κατανεμηθούν σε μακρό χρονικό διάστημα, λ.χ. σε 11 έτη στην περίπτωση της καταχώρισης ή σε ακόμη περισσότερα έτη στην περίπτωση της δανειοδότησης.

Με το νέο σύστημα αναμένεται να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα χημικά προϊόντα και τη χημική βιομηχανία και, επιπλέον, το REACH θα δώσει ώθηση στην ανταγωνιστικότητα και στην καινοτομία, πράγμα που όχι μόνον θα αντισταθμίσει αλλά και θα υπερκεράσει το μεγαλύτερο μέρος των αρχικών δαπανών και των επενδύσεων.

Το REACH έχει στόχο να μειώσει τις δοκιμές σε ζώα στο απολύτως ελάχιστο. Είναι ικανοποιητική η συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στο σημείο αυτό. Τονίζει τη σημασία των εναλλακτικών μεθόδων και προβλέπει περίοδο 45 ημερών δημόσιας διαβούλευσης για κάθε πρόταση δοκιμής.

Η ψηφοφορία της Τετάρτης θα είναι το τελικό στάδιο μιας διαδικασίας που αποσκοπεί στην επίτευξη του στόχου που έθεσαν αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων κατά την Εαρινή Σύνοδο του 2006, να ολοκληρωθεί δηλαδή το REACH μέχρι το τέλος του 2006. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία όπως έχει προγραμματιστεί, ο κανονισμός να τεθεί σε ισχύ και να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τη μεγάλη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας, δηλαδή να συγκεντρώσουμε βαθμιαία γνώσεις για τις χιλιάδες ουσίες που χρησιμοποιούνται σήμερα και να θεσπίζουμε βελτιωμένα μέτρα διαχείρισης κινδύνου.

Τέλος, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, θα πρέπει να ξεκινήσουμε, και ας ξεκινήσουμε σύντομα, τις προσπάθειες για τη σταδιακή υποκατάσταση επικινδύνων ουσιών. Εάν υπάρχουν διαθέσιμα εναλλακτικά προϊόντα, η υποκατάσταση πρέπει να αποτελεί την πρώτη μας επιλογή.

 
  
MPphoto
 
 

  Ria Oomen-Ruijten, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, το σύστημα REACH αποτέλεσε ένα από τα πιο σημαντικά, πιο εκτεταμένα και πιο σύνθετα νομοθετήματα που συζητήθηκαν ποτέ σε αυτό το Σώμα τα τελευταία χρόνια. Θέλω να είμαι η πρώτη που θα συγχαρεί τον κ. Sacconi για το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε. Τις τελευταίες εβδομάδες, μίλησε πολύ για τον σκύλο του, ο οποίος ήθελε απεγνωσμένα να ασχολείται το αφεντικό του λίγο λιγότερο με το REACH και να περνά περισσότερο χρόνο μαζί του στο σπίτι. Ο σκύλος σας, κ. Sacconi, πρέπει να είναι τεριέ, αν λάβουμε υπόψη το πείσμα με το οποίο ασχοληθήκατε με αυτό το θέμα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν ήταν πάντα εύκολο για τους σκιώδεις εισηγητές να πάρουν αυτό που ήθελαν.

Χάρη στη νομοθεσία REACH, οι 30 000 χημικές ουσίες που είναι διαθέσιμες στην ευρωπαϊκή αγορά καθορίζονται για άλλη μια φορά, οι συναφείς πληροφορίες θα επαληθευτούν και οι αιτήσεις θα ρυθμιστούν, εφόσον χρειάζεται. Αυτό αφορά όλες τις ουσίες που παράγοντες σε ποσότητες άνω του ενός τόνου ετησίως. Οι υπόλοιπες μας δίνουν διαφορετική αναφορά. Επίσης, το REACH αντικαθιστά ένα σύνολο μιας ιδιαίτερα αδιαπέραστης νομοθεσίας που κατέστησε τελικά δυσλειτουργική την ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αφήσουμε το REACH να κάνει αυτό για το οποίο δημιουργήθηκε.

Έχει αποδείξει την αξία του: 1,3 εκατομμύρια άτομα εργάζονται στη χημική βιομηχανία, 27 000 κυρίως μικρές, αλλά και μεγάλες, εταιρείες λειτουργούν με το REACH ή θα το πράξουν στο μέλλον. Ο κύκλος εργασιών είναι 440 δισ. ευρώ. Αυτό είναι που καθιστά τόσο σημαντικό το ότι πρέπει να διασφαλίσουμε την ορθότητα αυτού του νομοθετικού πακέτου. Ο συμβιβασμός που έχουμε τώρα ανά χείρας είναι, κατά τη γνώμη μου, ο καλύτερος συμβιβασμός που θα μπορούσαμε να έχουμε μετά από πολλές μακρές και δύσκολες διαπραγματεύσεις στις οποίες έπρεπε να βρεθεί η μέση οδός για ακραίες απόψεις.

Ο συμβιβασμός είναι πολύ επισφαλής, διότι αφενός προστατεύει τον άνθρωπο, το περιβάλλον και τον καταναλωτή και περιορίζει τις δοκιμές σε ζώα, ενώ αφετέρου παρέχει επίσης μια ευκαιρία για τη δημιουργία του καλύτερου δυνατού κλίματος για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Μπορούμε να πούμε στον φινλανδό υπουργό ότι, όσο είμαστε πρωτοπόροι, πρέπει να διασφαλίσουμε επίσης ότι η θέση μας θα αποφέρει καρπούς.

Το REACH διασφαλίζει τη μετατόπιση της ευθύνης από τα κράτη μέλη στις ίδιες τις εταιρείες, κάτι που αποτελεί την πιο σημαντική βελτίωση όσον αφορά την κοινή θέση. Άλλα βασικά θέματα για την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών είναι το γεγονός ότι τα απόρρητα δεδομένα των εταιρειών προστατεύονται πιο αποτελεσματικά, η καταχώριση προσαρμόζεται καλύτερα στο πακέτο Nassauer/Sacconi –είναι κρίμα όμως που δεν προέκυψε κάτι παραπάνω από αυτό– και η γραφειοκρατία μειώνεται στο ελάχιστο. Επιτεύχθηκε επίσης μια καλή ισορροπία στους τομείς της αδειοδότησης και της υποκατάστασης. Εναπόκειται τώρα στην Επιτροπή να διασφαλίσει ότι αυτή η νομοθεσία θα είναι επίσης βιώσιμη.

 
  
MPphoto
 
 

  Dagmar Roth-Behrendt, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, υποθέτω ότι το 99,9 % της Ομάδας μου θα υπερψηφίσει αυτόν τον συμβιβασμό που επεξεργάστηκε ο κ. Sacconi. Εάν κάποιος μπορούσε να διαβεί αυτόν τον δύσκολο δρόμο μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης, θα ήταν πιθανότατα αυτός – που ήταν πάντοτε πρόθυμος για διάλογο, που προσπαθούσε να επιτύχει κάποιον συμβιβασμό, ακόμα και αν είχε πάντοτε τις δικές του απόψεις, με αποτέλεσμα αυτός ο συμβιβασμός να είναι αποδεκτός από μεγάλα τμήματα αυτού του Σώματος και της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης.

Για ποιο πράγμα λοιπόν συζητάμε; Συζητάμε για να μάθουμε κάτι σχετικά με τις χημικές ουσίες που σήμερα αγνοούμε. Συζητάμε για την επιθυμία μας να προστατεύσουμε τη φύση και κυρίως την υγεία των ανθρώπων που χρησιμοποιούν χημικές ουσίες, είτε ως καταναλωτές είτε ως εργαζόμενοι. Έχοντας αυτόν τον στόχο κατά νου, ο συμβιβασμός είναι καλός.

Ένας συμβιβασμός παραμένει, βέβαια, πάντοτε ένας συμβιβασμός και τίποτε περισσότερο. Η καλύτερη απόδειξη ότι πρόκειται για έναν καλό συμβιβασμό είναι πιθανότατα ότι κανένας δεν δήλωσε πραγματικά ικανοποιημένος. Ασφαλώς, ο κ. Sacconi δεν θα είναι εκατό τοις εκατό ευχαριστημένος με αυτόν, αλλά ούτε και εμείς στο σύνολό μας, αλλά ακόμη και έτσι είμαι πεπεισμένος ότι αυτός είναι ο καλύτερος που μπορούσαμε να επιτύχουμε. Σε κάθε περίπτωση, είναι καλύτερος από πολλές άλλες προτάσεις που έχω δει, και για τον λόγο αυτόν την Τετάρτη θα τον υπερψηφίσω και θα το πράξω απολύτως συνειδητά.

Τι έχει αποτυπωθεί όμως σε αυτό το έγγραφο; Πολλοί το περιγράφουν ως ένα τέρας. Ασφαλώς και δεν είναι κάτι τέτοιο. Η περιγραφή «τέρας» ταιριάζει πολύ περισσότερο στις σαράντα νομοθετικές πράξεις που ίσχυαν πριν. Πρόκειται για ένα συνοπτικό πακέτο που δεν είναι εύκολο να διαβαστεί από όλους, αλλά εκείνοι που θα το προσπαθήσουν θα το καταφέρουν. Είναι επίσης καλό ότι συμφωνήσαμε να επανεξετάσουμε το πεδίο εφαρμογής του σε πέντε χρόνια, αλλά τι θα συμβεί τότε με τις ιατρικές συσκευές ή άλλα μεμονωμένα προϊόντα; Μήπως πρέπει να τα καλύψει ή μήπως είναι καλύτερο να τα αποκλείσουμε; Αυτό θα ήταν λογικό· είναι επίσης σωστό ότι επιτύχαμε βελτιώσεις όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. Ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις για διαφάνεια και το δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση, τα δεδομένα πρέπει να προστατεύονται· πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει ενεργός υποστήριξη για τα ερευνητικά προγράμματα καθώς και ότι η έρευνα μπορεί να συνεχίσει να πραγματοποιείται στα πανεπιστήμια και άλλα ιδρύματα. Όλα αυτά είναι καλά.

Επομένως, τι δεν είναι καλό; Αυτό που δεν είναι καλό είναι αυτό που πρόκειται να συμβεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο Επίτροπος Verheugen το επεσήμανε και τον ευχαριστώ θερμά γι’ αυτό· εάν δεν είμαστε προσεκτικοί, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτές που θα πληρώσουν τα σπασμένα για τη φιλόδοξη νομοθεσία μας και είναι καιρός πλέον να τις λάβουμε υπόψη. Αυτό που ζητώ από τους Επιτρόπους κ. Δήμα και κ. Verheugen να πράξουν είναι να τροποποιήσουν τον ορισμό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις· αυτό έπρεπε να είχε γίνει ήδη από καιρό και θα βοηθήσει ορισμένες από αυτές. Τους ζητώ όμως επίσης να δημιουργήσουν ένα γραφείο υποστήριξης που θα βοηθήσει αυτές τις επιχειρήσεις, θα μεταφράζει γι’ αυτές και θα τους διασφαλίσει εντέλει κάποια βοήθεια, διότι αυτές που ουσιαστικά θα επηρεάσει αυτή η νομοθεσία δεν γνωρίζουν σε ποια μεταβατική περίοδο υπόκεινται, πότε –και γιατί– πρέπει να καταχωρίσουν κάτι ή πότε θα αρχίσει το τάδε ή το δείνα να τις αφορά.

Κλείνοντας, επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι εάν τα εννοούμε σοβαρά όλα αυτά –και τονίζω αυτό το «εάν» για την κ. Oomen-Ruiyten όπως και για οποιονδήποτε άλλον– τότε ας διασφαλίσουμε ότι θα δημιουργηθεί πάραυτα ένας καλός και αποτελεσματικός οργανισμός. Αυτό προϋποθέτει χρήματα. Αυτό είναι κάτι για το οποίο πρέπει να μεριμνήσει η Προεδρία του Συμβουλίου· ενημερώστε τα μέλη του Συμβουλίου ότι χρειαζόμαστε χρήματα για αυτόν τον σκοπό. Εμείς σε αυτό το Σώμα πρέπει να πράξουμε το ίδιο. Συγχωρέστε με κ. Ouzký, συνήθως παραμένω μέχρι το τέλος κάθε συζήτησης στην οποία λαμβάνω τον λόγο, αλλά τώρα πρέπει να παραβρεθώ σε μια συνάντηση του Προεδρείου του Κοινοβουλίου.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. MIROSLAV OUZKÝ
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Chris Davies, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, αυτή η κατάληξη μοιάζει πολύ ήρεμη για μια τόσο θυελλώδη συζήτηση.

Έχουν περάσει επτά περίπου χρόνια από τότε που το REACH ανακοινώθηκε για πρώτη φορά στους υπουργούς του Συμβουλίου Περιβάλλοντος. Θυμηθείτε τους φόβους σχετικά με όλες τις μελέτες αξιολόγησης επιπτώσεων και τις εξωφρενικές εκτιμήσεις σχετικά με το πόσο θα κόστιζε το REACH, καθώς και τον κίνδυνο να εξαφανιστεί από αυτή την ήπειρο και να μετεγκατασταθεί στην Κίνα η ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία. Εντός της αίθουσας αυτής εφαρμόστηκαν κάθε είδους κοινοβουλευτικές τακτικές με σκοπό την καθυστέρηση και την καταστροφή του REACH με την πάροδο των ετών, και να που τώρα καταλήξαμε να συμφωνούμε όλοι σε μεγάλο βαθμό με το αποτέλεσμα. Ίσως στην πράξη να έχουμε κάνει κάποιες τροποποιήσεις. Κινούμαστε, όμως, προς τη σωστή κατεύθυνση.

Έχω μεγάλες ελπίδες για το REACH. Ελπίζω ότι θα μας βοηθήσει να εντοπίσουμε, να ελέγξουμε και να αντικαταστήσουμε χημικά προϊόντα που είναι επιβλαβή για την υγεία μας και το περιβάλλον. Ελπίζω ότι θα εφαρμοστεί χωρίς υπερβολική δυσκολία, ειδικά για τις ΜΜΕ, και με κόστος το οποίο δεν θα απειλεί την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας. Ελπίζω ότι θα ενισχύσει την ανάπτυξη και ανάδειξη εναλλακτικών μεθόδων ελέγχου χωρίς πειραματόζωα. Ελπίζω ότι θα προωθήσει την καινοτομία εντός της βιομηχανίας και ότι θα αναδείξει την Ευρώπη σε παγκόσμιο πρωτοπόρο. Ελπίζω ότι δεν θα οδηγήσει σε μεταφορά θέσεων εργασίας αλλά αντίθετα θα αυξήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, εδώ στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, για τα προϊόντα τα οποία παράγει η βιομηχανία μας. Ελπίζω ότι επαρκής αριθμός επιστημόνων θα θελήσει να αψηφήσει τους σκοτεινούς χειμώνες της Φινλανδίας προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων θα αποδειχθεί επιτυχής, όπως προσδοκούμε. Ελπίζω ότι αυτό θα αποτελέσει παράδειγμα για ολόκληρο τον κόσμο, ένα ρυθμιστικό καθεστώς το οποίο θα αποτελεί σημείο αναφοράς για άλλες κυβερνήσεις. Ελπίζω ότι η δέσμη προτάσεων την οποία εγκρίναμε κατόπιν εσωτερικών διαβουλεύσεων, με τη σημαντική συνδρομή της φινλανδικής Προεδρίας τους τελευταίους μήνες και φυσικά με την καθοδήγηση του κ. Sacconi, θα στρέψει τη βιομηχανία στην κατεύθυνση της αντικατάστασης των χημικών υψηλού κινδύνου με ασφαλέστερες εναλλακτικές ουσίες και θα προαγάγει την ανάπτυξη τέτοιων εναλλακτικών ουσιών.

Έχω όλες αυτές τις ελπίδες, όμως ενδέχεται να περάσει πολύς καιρός πριν από την πραγματοποίησή τους. Υπάρχουν πολλοί αστάθμητοι παράγοντες. Πώς θα ερμηνεύσει πρακτικά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων το πλαίσιο αρμοδιοτήτων του και πώς θα καθοριστεί στην πράξη το REACH; Ο χρόνος μόνο θα δείξει.

Δεν είμαι ενθουσιασμένος με το αποτέλεσμα. Δέχτηκα συμβιβασμούς τους οποίους θα προτιμούσα να είχα αποφύγει. Θα προτιμούσα μεγαλύτερη έμφαση στην αντικατάσταση. Ήταν τρομερό λάθος που, ενώ το Συμβούλιο, στα τελευταία στάδια των διαπραγματεύσεων, μας έδωσε ουσιαστικά τη δυνατότητα να εντάξουμε τους ορμονικούς διαταράκτες –ενδοκρινικούς διαταράκτες– στις κοινωνικοοικονομικές κατηγορίες –κατηγορίες υποκατάστασης– εμείς, ως Σώμα, αρνηθήκαμε και συμβιβαστήκαμε με μια αναθεώρηση μετά από έξι χρόνια. Αυτό είναι απίστευτο!

Εντούτοις, δεν συμφωνώ με έναν εκπρόσωπο της WWF ο οποίος κατήγγειλε ως επαίσχυντο το τελικό κείμενο του REACH. Αντιθέτως, αποτελεί βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και, εφόσον οι ελπίδες μας επαληθευτούν, ίσως να αναδειχθεί σε ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα που έλαβε ποτέ η Ένωση, προσφέροντας ουσιαστικά μακροπρόθεσμα οφέλη τόσο για την οικονομία όσο και για το περιβάλλον μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. (SV) Κύριε Πρόεδρε, ο αρχικός σκοπός του REACH ήταν να προστατεύσει τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Τα ευεργετικά αποτελέσματα της αυξημένης γνώσης και της ανάπτυξης καλύτερων τρόπων χρήσης των χημικών προϊόντων θα πρέπει να περιλαμβάνουν και οικονομικά πλεονεκτήματα. Τον Νοέμβριο, το ιατρικό περιοδικό The Lancet δημοσίευσε μια έκθεση σύμφωνα με την οποία 200 κοινές χημικές ουσίες προκαλούν εγκεφαλική βλάβη, δυσκολίες συγκέντρωσης, διαταραχές της συμπεριφοράς και μειωμένη ευφυΐα. Πώς θα επιτύχουμε μια κοινωνία που θα βασίζεται στη γνώση, την καινοτομία και την ανάπτυξη, όταν επιτρέπουμε χωρίς λόγο τη χρήση χημικών ουσιών που μειώνουν την ευφυΐα και δυσκολεύουν τη συγκέντρωση;

Κυρίες και κύριοι, διεξαγάγαμε πολλές και μακρές συνεδριάσεις. Ξανά και ξανά, επιβεβαιώθηκε ότι η ειδική πλειοψηφία εδώ στο Κοινοβούλιο θεωρεί αυτονόητο ότι τα καταναλωτικά προϊόντα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες θα πρέπει πάντα να αντικαθίστανται με λιγότερο επικίνδυνες εναλλακτικές ουσίες όταν αυτές είναι διαθέσιμες. Ξανά και ξανά, συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να εισαχθούν εκθέσεις ασφάλειας για όλα τα χημικά προϊόντα χαμηλού όγκου. Ξανά και ξανά, τονίσαμε τη σημασία της διαφάνειας και της ειλικρίνειας και γελάσαμε με το πόσο παράλογη είναι η πρόταση ότι το συμβούλιο που θα λαμβάνει αποφάσεις για το μέλλον των χημικών προϊόντων θα πρέπει να είναι μυστικό και να έχει μυστικά οικονομικά συμφέροντα.

Θεωρήσαμε αυτονόητο ότι οι εταιρείες θα πρέπει να είναι υπεύθυνες για τα προϊόντα τους και λάβαμε επίσης αποφάσεις που θα προσφέρουν στις μικρές εταιρείες δίκαιους όρους. Τώρα, την τελευταία στιγμή που τα πράγματα σοβαρεύουν, μια πλειοψηφία από εσάς επέλεξε να μην ενδιαφερθεί γι’ αυτούς τους στόχους και, αντ’ αυτού, να πέσει στην επικίνδυνη αγκαλιά της γερμανικής βιομηχανίας χημικών προϊόντων. Παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων απαίτησε ουσιαστικές βελτιώσεις στο REACH, ο τελευταίος τριμερής διάλογος επιδείνωσε μόνο τα πράγματα. Η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών ήταν εκείνη που έπαιξε το παιχνίδι της βιομηχανίας χημικών προϊόντων, αλλά γιατί μπήκαν και οι άλλοι σε αυτό;

Το REACH θα πρέπει τώρα να μετονομαστεί σε RISK, το οποίο σημαίνει «καταχώριση αλλά ανεπαρκής υποκατάσταση χημικών ουσιών». Την τελευταία φορά που ψηφίσαμε για το REACH, η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελεύθερων και Δημοκρατών για την Ευρώπη συμφώνησαν με τη Δεξιά όσον αφορά την πτυχή της καταχώρισης. Αυτή τη φορά, συμφωνήσατε για το σύνολο του REACH. Την προηγούμενη φορά, ο κ. Sacconi είπε ότι μια συμφωνία είναι σαν ένα μήλο: πρέπει να κοπεί πριν ωριμάσει. Μετά τη συζήτηση, μου δώσατε το μήλο. Έναν χρόνο αργότερα, το μήλο είναι μια απολύτως αηδιαστική και σάπια μάζα. Γι’ αυτό έφερα μαζί μου ένα καινούργιο μήλο να σας δώσω. Κρατήστε το για λίγα χρόνια μέχρι τη λεπτομερή επανεξέταση του REACH, όταν θα μυρίζει σάπιο και θα σας θυμίσει να έρθετε σε συμφωνία με μια άλλη πλειοψηφία. Αυτό που θα ήταν μακράν καλύτερο είναι να καταφέρνατε να έρθετε σε συμφωνία με τον εαυτό σας για τον εναλλακτικό συμβιβασμό, τον οποίο συμβολίζει ο πυρήνας αυτού του μήλου. Ας θεωρήσουμε ότι αυτός ο πυρήνας του μήλου συμβολίζει ένα REACH που αναπτύσσεται και ριζώνει, ένα REACH από το οποίο θα μπορέσουμε όλοι να αδράξουμε οφέλη για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία στις προσεχείς δεκαετίες, αντί να πουλάμε κελεπούρια στα έθνη της Ευρώπης.

Εσείς είστε που πρέπει να επιλέξετε. Θέλετε ένα μήλο REACH που σαπίζει ή έναν πυρήνα που αναπτύσσεται; Στην πολιτική, τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς ρίσκο. Πρέπει να τολμήσετε να εκμεταλλευτείτε αυτήν την τελευταία ευκαιρία τώρα, να επιτύχετε σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο και να διαπραγματευτείτε ανοιχτά με το Συμβούλιο. Τίποτα δεν είναι χειρότερο από το να επιτύχουμε την κοινή θέση του Συμβουλίου, αλλά μπορούμε να επιτύχουμε κάτι πολύ καλύτερο. Ένα από τα πλεονεκτήματα της συνδιαλλαγής είναι ότι θα υπήρχε, εν πάση περιπτώσει, περισσότερη δημοκρατία απ’ όση παρέχει αυτή η σαθρή συμφωνία που επετεύχθη κεκλεισμένων των θυρών.

 
  
MPphoto
 
 

  Francis Wurtz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, δεν θα υπεισέλθω σε λεπτομέρειες της ανάλυσης της συμβιβαστικής λύσης σχετικά με το REACH η οποία πρόκειται να μας υποβληθεί: ο συνάδελφός μου κ. Jens Holm θα το κάνει αυτό σε λίγα λεπτά.Προσωπικά, θα ήθελα να σταθώ σε μία μόνον ιδέα: το REACH αποτελεί ταυτόχρονα μια ωραία εικόνα αυτού που θα μπορούσε να είναι η Ευρώπη και μια θλιβερή επιβεβαίωση των αντιφάσεων που την χαρακτηρίζουν σήμερα.

Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, το REACH υποσχόταν να αποτελέσει το σημάδι μιας πραγματικής φιλοδοξίας για την Ευρώπη: η Ευρωπαϊκή Ένωση επρόκειτο να θεσπίσει νομοθεσία που θα έθετε, επιτέλους, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον πάνω από τους βραχυπρόθεσμους οικονομικούς υπολογισμούς· θα απαιτούσε επιτέλους από τις επιχειρήσεις να λαμβάνουν υπόψη τους το κοινωνικό κόστος του παράλογου αγώνα τους για την ανταγωνιστικότητα· θα απεκόμιζε, τέλος, τα διδάγματα του σκανδάλου του αμιάντου και, δεδομένου ότι η νέα νομοθεσία θα κάλυπτε και τα προϊόντα που εισάγονται σε μεγάλες ποσότητες, η Ευρώπη θα υποχρέωνε την παγκόσμια βιομηχανία να προσαρμοστεί στα νέα της πρότυπα.

Συνεπώς, η Ευρώπη είχε μια μεγάλη ευκαιρία, σε έναν τομέα που αγγίζει μια ευαίσθητη χορδή πολλών συμπολιτών μας, να διαμορφώσει μια ταυτότητα προόδου αλλάζοντας τις συνθήκες εδώ και στον κόσμο. Έχοντας αυτό υπόψη τους, πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις, συνδικάτα και αιρετοί εκπρόσωποι δραστηριοποιήθηκαν για την επιτυχία αυτού του ωραίου σχεδίου. Πολλοί από αυτούς έχουν απογοητευτεί πολύ με τις υπέρμετρες παραχωρήσεις που έγιναν στους μεγάλους ευρωπαϊκούς ομίλους.

Ομολογουμένως, και αυτό είναι σημαντικό να το τονίσω, η αντιστροφή του βάρους απόδειξης ισχύει. Δεν εξαρτάται πια από τις αρχές να αποδείξουν ότι οι χρησιμοποιούμενες χημικές ουσίες είναι τοξικές, αλλά από τις εταιρείες να αποδείξουν ότι αυτές είναι ασφαλείς.

Επομένως, ποια δικαιολογία μπορεί να υπάρχει για το γεγονός ότι επιτρέπεται σε εταιρείες να συνεχίσουν, ακόμη και υπό εποπτεία, να χρησιμοποιούν ουσίες που έχουν αναγνωριστεί ως πολύ επικίνδυνες, παρόλο που υπάρχουν στην αγορά λιγότερο επιβλαβείς εναλλακτικές επιλογές; Μετά το φοβερό προηγούμενο με τον αμίαντο, αυτό είναι ηθικά απαράδεκτο, όπως είναι και το δίκαιωμα που παραχωρήθηκε στις διοικήσεις των επιχειρήσεων να τηρούν απόρρητες τις πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά με την πιθανή τοξικότητα χημικών ουσιών κάτω των 10 τόνων από αυτές που παράγονται κάθε χρόνο, όπως συμβαίνει στη μεγάλη πλειονότητά τους. Σας παρακαλώ να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την οικονομική αδυναμία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ως πρόφαση. Η Ομάδα μου κατέθεσε μια τροπολογία η οποία απαιτεί από τις μεγάλες εταιρείες να παρέχουν στις ΜΜΕ τις πληροφορίες που διαθέτουν για τις εν λόγω ουσίες προκειμένου να τις απαλλάξουν από άσκοπες δαπάνες. Αυτή η τροπολογία απορρίφθηκε από τους συντάκτες της πλειοψηφικής συμβιβαστικής λύσης.

Μια τελευταία παρατήρηση που αξίζει να συλλογιστούμε. Αυτός ο δευτεροκλασάτος συμβιβασμός δεν είναι το αποτέλεσμα της οικονομικής αδυναμίας ενώπιον μιας άνισης ισορροπίας δυνάμεων· το κακό παράδειγμα έρχεται από την κορυφή. Η νομοθεσία REACH είναι υπέρμετρα φιλόδοξη. Δεν είναι το είδος της νομοθεσίας που η Επιτροπή θα προτείνει μελλοντικά, είπε στα μέσα Σεπτεμβρίου ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και αρμόδιος για τη βιομηχανία, ο κ. Verheugen. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι έκανε αυτή την ανακοίνωση κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας σχετικά με την πρωτοβουλία «βελτίωση της νομοθεσίας», γεγονός το οποίο λέει πολλά για τη στρατηγική κατεύθυνση που υποδηλώνει αυτό το ολέθριο σύνθημα. Έχουμε δει τις επιπτώσεις του στον κοινωνικό τομέα, παραδείγματος χάρη με την οδηγία για τις υπηρεσίες και την Πράσινη Βίβλο για την εργατική νομοθεσία. Τώρα είναι η σειρά της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος να υποστούν τις συνέπειες. Η συζήτηση για το τι πρέπει να αλλάξει στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι αποφαστικά πιο επίκαιρη από ποτέ.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, εξελέγην μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων αμέσως μετά τις τελευταίες εκλογές, πριν από δυόμισι χρόνια σχεδόν, και είδα από πρώτο χέρι τις αντιπαραθέσεις και τις διαφορές απόψεων σχετικά με το REACH. Πρέπει να πω ότι εντυπωσιάστηκα πολύ από τις προσπάθειες τόσων ατόμων – ειδικότερα δε επιθυμώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή κ. Sacconi, τους σκιώδεις εισηγητές, τον πρόεδρο της Ομάδας μας, κ. Florenz, την Επιτροπή και το Συμβούλιο και όλους όσοι προέβησαν σε συμβιβασμούς προκειμένου να καταλήξουμε σε αυτή τη δέσμη προτάσεων. Πιστεύω ότι δείχνει την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμικών οργάνων της να συμφωνούν σε ζητήματα κοινού συμφέροντος – αποδεικνύει ότι μπορούμε να συμβιβαζόμαστε και να συζητούμε εποικοδομητικά. Αν οι ψηφοφόροι μας μάς έβλεπαν υπό αυτό το πρίσμα θα αποκόμιζαν πολύ θετικές εντυπώσεις.

Είναι αναμφισβήτητη η ύπαρξη ενός αυξανόμενου μίγματος χημικών ουσιών στην καθημερινή ζωή μας. Υπό το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, χωρίς επαρκή πληροφόρηση για την πλειονότητα των υπαρχουσών χημικών ουσιών, δεν είμαστε σίγουροι για την ποσότητα των χρησιμοποιούμενων χημικών ουσιών και τις επιπτώσεις τους στην υγεία μας και στο περιβάλλον μας. Η συμφωνία είναι ρηξικέλευθη, καθώς αφορά έναν κανονισμό που θα ωφελήσει ξεκάθαρα τους καταναλωτές και το περιβάλλον μέσω αυστηρότερων ελέγχων ασφαλείας. Θα είμαστε καλύτερα ενημερωμένοι. Θα δοθούν μεγαλύτερα κίνητρα σε εταιρείες προκειμένου να πραγματοποιήσουν επενδύσεις και να εξελιχθούν όσον αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη και τα σχέδια υποκατάστασης. Εκτός από την επιτευχθείσα λεπτή ισορροπία, ιδιαίτερη ικανοποίηση μου προκαλεί η αυξημένη ενίσχυση των ΜΜΕ, η προώθηση εναλλακτικών λύσεων αντί των πειραμάτων σε ζώα, το σύστημα σήμανσης σε κοινοτικό επίπεδο και η δημιουργία ενός κοινοτικού οργανισμού για τη διαχείριση των τεχνικών, επιστημονικών και διοικητικών πτυχών του συστήματος REACH σε επίπεδο Κοινότητας.

Δεν πρέπει, όμως, να ξεχνάμε ότι σκοπός αυτής της νομοθεσίας είναι επίσης η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χημικής βιομηχανίας, η οποία έχει μεγάλη σημασία για τη χώρα μου και δημιουργεί άμεσα ή έμμεσα αρκετές θέσεις εργασίας. Τα θεσμικά όργανα εργάστηκαν σκληρά για να εξασφαλιστεί ότι η επιβάρυνση της βιομηχανίας, και ειδικότερα των ΜΜΕ, δεν θα είναι πολύ δαπανηρή, ότι θα προστατευθούν οι εμπιστευτικές εμπορικές πληροφορίες, ότι θα μειωθεί η γραφειοκρατία και δεν θα απειληθούν θέσεις εργασίας, ενώ θα είναι επωφελής για τους πολίτες, τους εργαζόμενους και το οικοσύστημά μας. Η μεγάλη πρόκληση ενώπιον της οποίας βρισκόμαστε τώρα είναι η εφαρμογή του κανονισμού REACH στις χώρες μας κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η δέουσα εκπροσώπηση των συμφερόντων αυτών που μας έστειλαν εδώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Blokland , εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. (NL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου για τον κ. Sacconi. Η καθοδήγησή του ήταν αυτή που έδωσε τη δυνατότητα σε αυτό το Σώμα να διασφαλίσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από τις διαπραγματεύσεις, κάτι που ήταν ιδιαίτερα δύσκολο με ένα διχασμένο Κοινοβούλιο και ένα Συμβούλιο που ενέμενε απεγνωσμένα στην κοινή θέση του. Το γεγονός ότι τελικά, μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις, επετεύχθησαν σε διάφορους τομείς αποτελέσματα που μπορούμε να δεχθούμε αξίζει αναγνώριση.

Μπορώ εύκολα να καταλάβω γιατί το περιβαλλοντικό κίνημα και η χημική βιομηχανία είναι δυσαρεστημένοι με τον συμβιβασμό, αλλά είναι αλήθεια βεβαίως ότι σε αυτήν την περίπτωση ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Η έλλειψη συμβιβασμού στη δεύτερη ανάγνωση θα είχε οδηγήσει είτε στην έγκριση μιας ουσιαστικά αμετάβλητης κοινής θέσης είτε σε μια παρατεταμένη συνδιαλλαγή, με πιθανή συνέπεια την απόσυρση ή την απόρριψη του συνόλου της έκθεσης. Σε αυτήν την περίπτωση, το κάτι είναι καλύτερο από το τίποτα.

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα τελευταίο σημείο. Πιστεύω ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να υιοθετήσουν αυστηρότερη περιβαλλοντική πολιτική από αυτή που καθορίζεται επί του παρόντος. Αυτό ισχύει ασφαλώς αν χώρες όπως η Σουηδία και η Δανία είναι αποφασισμένες να εφαρμόσουν πολύ αυστηρότερη νομοθεσία. Γι’ αυτό θα ψηφίσω υπέρ της τροπολογίας που κατατέθηκε, από εμένα και από άλλους, σχετικά με αυτό το θέμα.

Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη, ειδικά από τον Επίτροπο και τον κ. Sacconi, για την αδυναμία μου να παραστώ στην υπόλοιπη συζήτηση, λόγω μιας ψηφοφορίας στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Hartmut Nassauer (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αυτός ο συμβιβασμός φέρει τη σφραγίδα του Κοινοβουλίου. Αυτή είναι η δεύτερη φορά –η πρώτη ήταν όταν ασχοληθήκαμε με την οδηγία σχετικά με τις υπηρεσίες– που το παρόν Σώμα συνέβαλε καθοριστικά στην εξεύρεση κάποιας λύσης σε μια σημαντική νομοθεσία. Είναι καλό ότι η λύση επιτεύχθηκε στο Κοινοβούλιο.

Παρόλα αυτά, πρόκειται για έναν συμβιβασμό – καμιά άλλη λύση δεν ήταν δυνατή στην παρούσα φάση, ενώ ακόμη και η διαμεσολάβηση θα αποδεικνυόταν αναμφίβολα εξαιρετικά προβληματική. Για τον λόγο αυτόν, η σωστή διαδικασία είναι να εγκρίνουμε αυτόν τον συμβιβασμό – μολονότι θα το πράξω διατηρώντας σημαντικές επιφυλάξεις. Με αυτόν τον κανονισμό REACH επιτεύχθηκε επαναστατική πρόοδος όσον αφορά τη γνώση περίπου 30 000 ουσιών που χρησιμοποιούνται στο εμπόριο και τη βιομηχανία. Αυτό είναι μια τεράστια πρόοδος για την υγεία και το περιβάλλον στην Ευρώπη, όπως ορθώς επεσήμανε ο Προεδρεύων του Συμβουλίου.

Γιατί όμως, τον ερωτώ, δεν έθιξε καθόλου το γεγονός ότι δεν μεταθέτουμε μόνο την ευθύνη για τις ουσίες στις επιχειρήσεις, αλλά επίσης τις επιβαρύνουμε με σημαντικά έξοδα; Γιατί δεν ανέφερε ότι εισάγουμε νέες γραφειοκρατικές διαδικασίες στην Ευρώπη και έτσι κάνουμε ακριβώς το αντίθετο από αυτό που εξαγγείλαμε στις εκ του προχείρου ομιλίες μας για τη μείωση της γραφειοκρατίας και την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας; Πιστεύω ότι, εάν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, πρέπει να παραδεχθούμε ότι επιθυμούμε αυτήν την πρόοδο σε σχέση με το περιβάλλον, αλλά με αυτήν τη διαδικασία επιβαρύνουμε με σημαντικά έξοδα την επιχειρηματική και βιομηχανική κοινότητα. Ο χρόνος θα δείξει, όπως ελπίζει ο κ. Verheugen και εγώ, εάν η ανταγωνιστικότητα αυτής της κοινότητας μπορεί να το αντέξει αυτό.

Καταρχάς, είναι γεγονός ότι οι δαπάνες που αναφέρονται θα μπορούσαν να είναι μικρότερες. Η φινλανδική Προεδρία του Συμβουλίου απέρριψε τη χαλάρωση των απαιτήσεων δοκιμών για χαμηλές χωρητικότητες. Πρώτον, αυτές οι δοκιμές είναι ακριβές, δεύτερον, δεν είναι πολύ χρήσιμες και τρίτον, απαιτούν πάρα πολλές δοκιμές σε ζώα. Θα ήταν καλύτερο να επαναφέρουμε τη λύση που επιτεύχθηκε στην πρώτη ανάγνωση από το Κοινοβούλιο, από κοινού με τον κ. Sacconi – τον οποίο ευχαριστώ για την εργασία του.

Τι ακολουθεί τώρα; Το επόμενο βήμα είναι η εφαρμογή αυτού του τεράστιου έργου, αυτού του κανονισμού που θα ισχύσει άμεσα – δηλαδή δεν χρειάζεται να ενσωματωθεί πρώτα στο εθνικό δίκαιο. Ένας καθοριστικός παράγοντας σε σχέση με αυτό θα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα συμπεριφερθούν η Επιτροπή και ο Οργανισμός προς τους ενδιαφερομένους. Θα ήθελα να ζητήσω κυρίως από τους δύο Επιτρόπους, δηλαδή τους κ. Δήμα και κ. Verheugen –που γνωρίζουν καλύτερα από άλλους ότι η οργάνωση του REACH έχει την τάση να θέτει σε μειονεκτική θέση τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις– να εργαστούν από κοινού με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά την εφαρμογή και με πνεύμα συνεργασίας, καθώς και να διασφαλίσουν ότι η ευρωπαϊκή οικονομία θα μπορέσει να αντέξει αυτό το βάρος.

 
  
MPphoto
 
 

  Riitta Myller (PSE). – (FI) Κύριε Πρόεδρε, μετά από μακρές και σύνθετες συζητήσεις, διαπραγματεύσεις, ψηφοφορίες στην επιτροπή και συμβιβασμούς, βλέπουμε τη μορφή που πρόκειται να λάβει το REACH. Η κατάσταση που κυριαρχούσε μέχρι τώρα, όπως αναφέρθηκε εδώ, ήταν ότι γνωρίζαμε πολύ λίγα για όλες σχεδόν τις χημικές ουσίες στην εσωτερική αγορά. Με την πάροδο των δεκαετιών, εισήλθαν στην αγορά δεκάδες χιλιάδες χημικά προϊόντα και οι συνέπειές τους στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία είναι άγνωστες.

Η ισχύουσα νομοθεσία μας για τα χημικά προϊόντα δεν επιτρέπει την εισαγωγή νέων και καλύτερων χημικών ουσιών στην αγορά, διότι υποστηρίζει μια κατάσταση κατά την οποία είναι δυνατή και φθηνότερη η χρήση παλιών χημικών. Αποτελεί λοιπόν ένα εμπόδιο στην καινοτομία στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισαβόνας. Το βασικό μέσο του REACH είναι η υποχρέωση των βιομηχανιών που χρησιμοποιούν χημικά προϊόντα και των εισαγωγέων ως προς την καταχώριση.

Τις τελευταίες εβδομάδες, συζητήσαμε συγκεκριμένα τη διαδικασία αδειοδότησης και τη σχετική διαδικασία υποκατάστασης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο εισηγητής του, κ. Sacconi, εργάστηκαν στον μέγιστο βαθμό για να βελτιώσουν την αρχική πρόταση της Επιτροπής και την κοινή θέση του Συμβουλίου σχετικά με τη δυνατότητα υποκατάστασης επικίνδυνων χημικών ουσιών και χημικών ουσιών που προξενούν ανησυχία με άλλες καλύτερες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Αυτό το έργο υπήρξε συνεπές και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οδήγησε σε ένα άριστο αποτέλεσμα. Μετά την ψηφοφορία στην πρώτη ανάγνωση, λίγοι πίστευαν ότι θα καταφέρναμε πραγματικά να επιτύχουμε αποτέλεσμα. Τώρα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τον υπό συζήτηση συμβιβασμό, όλες οι επικίνδυνες ουσίες θα καλύπτονται από τη διαδικασία υποκατάστασης και οι πλέον επικίνδυνες χημικές ουσίες πρέπει πάντοτε να αντικαθίστανται εφόσον υπάρχει διαθέσιμη υποκατάστατη χημική ουσία και η χρήση της είναι οικονομικά και τεχνικά εφικτή. Επίσης, πρέπει να αναπτυχθεί ένα σχέδιο υποκατάστασης ή σχέδια έρευνας για άλλες ουσίες που προξενούν ανησυχία ως προϋπόθεση πρόσβασης στην αγορά.

Θα ήθελα να σχολιάσω την παρομοίωση με το μήλο. Εγώ τουλάχιστον θα έκοβα και θα έτρωγα ένα μήλο τη στιγμή που θα ήταν ώριμο και δεν θα περίμενα να σαπίσει. Ομοίως, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να κατανοεί κανείς πότε πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις και πότε είναι η καλύτερη στιγμή για να κοπεί αυτό το ώριμο μήλο.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE). – (SV) Κύριε Πρόεδρε, η ψηφοφορία την Πέμπτη αποτελεί το τέλος μιας μακράς διαδικασίας με σημαντικές συνδρομές από πολλές πλευρές. Πιστεύω ότι πρέπει να προσέξουμε την Επίτροπο Wallström, η οποία υπέβαλε την πρόταση, και τη δημοκρατική καινοτομία της που περιελάμβανε σημαντική συνδιαλλαγή μέσω του Διαδικτύου, τακτική που βελτίωσε σε μεγάλο βαθμό την ίδια την πρόταση REACH. Πρέπει να προσέξουμε τους βουλευτές που πέρασαν πολλά βράδια δουλεύοντας γι’ αυτό το θέμα και με τους οποίους είχαμε ορισμένες δύσκολες συζητήσεις: τον κ. Langen στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, τον εισηγητή, κ. Nassauer, και πολλούς άλλους, ειδικά τον κύριο εισηγητή, κ. Sacconi, και τους Επιτρόπους –τόσο τον κ. Verheugen όσο και τον κ. Δήμα– οι οποίοι εργάστηκαν σκληρά για να εκπονήσουν αυτήν την πρόταση επί της οποίας θα ψηφίσουμε.

Παρά ταύτα, τα συναισθήματά μου είναι ανάμικτα. Αν χρειαζόταν να περιγράψω το τι αισθάνομαι, θα έλεγα ότι αισθάνομαι υπερήφανη αλλά δυσαρεστημένη, για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση επίκαιρη στη Σουηδία τα τελευταία χρόνια. Από την πλευρά μου, είμαι υπερήφανη που συμμετείχα σε αυτό το έργο με την ιδιότητά μου ως εισηγήτριας για την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, όπου πήρα τρία θέματα ως σημείο εκκίνησής μου. Πρώτον, οι περιβαλλοντικές πτυχές της πρότασης πρέπει να ενισχυθούν, ειδικά όσον αφορά την υποκατάσταση. Δεύτερον, η πρόταση πρέπει να αποσαφηνιστεί. Υπήρχε απίστευτος αριθμός ασαφειών και περιπτώσεων αλληλεπικάλυψης με άλλη νομοθεσία και τώρα αφαιρέσαμε τους τομείς «χαρτί και χαρτοπολτός» και «μέταλλα και ορυκτά», οι οποίοι είναι σημαντικοί αλλά δεν ανήκουν σε αυτή την έκθεση. Επίσης απλουστεύσαμε το REACH – μια κίνηση πολύ επωφελής για τις μικρές εταιρείες. Πιστεύω ότι η πρόταση «μία ουσία, μία καταχώριση» θα είναι πολύ σημαντική στο μέλλον.

Το σημείο αφετηρίας μου, λοιπόν, ήταν ότι η ενίσχυση, η αποσαφήνιση και η απλούστευση ήταν καλές για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, τους ευρωπαίους καταναλωτές και τους ευρωπαίους πολίτες. Πιστεύω ότι η αναζήτηση μιας ισχυρής πολιτικής που λαμβάνει υπόψη τόσο την αγορά όσο και το περιβάλλον είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας επιτυχίας.

Είμαι απογοητευμένη για τρεις λόγους. Πρώτον, εκτιμώ ότι θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία να παράσχουμε στους καταναλωτές σαφέστερη πληροφόρηση και, με αυτόν τον τρόπο, να ανταποκριθούμε στις αυξανόμενες απαιτήσεις του περιβάλλοντος και των καταναλωτών. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί, καθώς είχαμε ολοκληρώσει το έργο και είχαμε αναλάβει τις δαπάνες. Ο ανά χείρας συμβιβασμός δεν είναι όσο επωφελής θα μπορούσε να είναι και αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ λυπηρό. Θα ήθελα να μάθω πώς η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα ανταποκριθούν στην απαίτηση για όριο 0,1%. Το αυτοκίνητο είναι που πρέπει να θεωρείται ως έναν βαθμό επικίνδυνο ή μήπως το επικίνδυνο εξάρτημα στο αυτοκίνητο πρέπει να θεωρείται ως έναν βαθμό επικίνδυνο; Είναι σημαντικό να αποσαφηνιστούν αυτά τα θέματα. Η απαίτηση για υποκατάσταση είναι ένα περαιτέρω ζήτημα. Γιατί δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπάνω όσον αφορά τις ουσίες που αποκαλούμε CMR, οι οποίες είναι καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και τοξικές για την αναπαραγωγή; Το τρίτο μου ερώτημα αφορά το καθήκον της μέριμνας. Αυτή η αρχή υπάρχει στο ευρωπαϊκό δίκαιο από τα ρωμαϊκά χρόνια και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί καινοτομία. Πιστεύω ότι θα ήταν χρήσιμο όχι μόνο να εξηγηθεί απλά ως αρχή το καθήκον της μέριμνας στις αιτιολογικές σκέψεις, αλλά και να ενσωματωθεί στο νομοθετικό κείμενο. Δυστυχώς, δεν ολοκληρώσαμε επιτυχώς αυτά τα θέματα. Θέλω να εγείρω ένα τέταρτο θέμα, δηλαδή ότι είναι σημαντικό να δοθεί τώρα η ευκαιρία στις αναπτυσσόμενες χώρες να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες, προκειμένου να μην δημιουργηθεί κανένα εμπόδιο στο εμπόριο.

Συνοψίζοντας, λοιπόν: είμαι υπερήφανη αλλά απογοητευμένη. Το κύριο έργο δεν έχει γίνει ακόμα και, για να χρησιμοποιήσω τη φράση που είπε ένα ζευγάρι Αμερικανών πριν από λίγες εβδομάδες: «Δεν διαβήκαμε τον Ρουβίκωνα για να κάτσουμε να ψαρέψουμε». Κυρίες και κύριοι, το πραγματικό έργο ξεκινά μετά την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Caroline Lucas (Verts/ALE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, τα Χριστούγεννα πρέπει να έφτασαν νωρίς για τη γερμανική χημική βιομηχανία διότι, υποστηρίζοντας αυτόν τον απίστευτα αποδυναμωμένο συμβιβασμό, το Σώμα της προσφέρει ένα πρώιμο και απρόσμενα μεγάλο χριστουγεννιάτικο δώρο, ανταμείβοντάς την για την άσκηση αμείλικτων πιέσεων οι οποίες κατάφεραν να αποψιλώσουν αυτή την πρόταση κανονισμού.

Χάρη σε αυτή την άσκηση πίεσης και τους πολιτικούς που ενέδωσαν, τόσο στο Συμβούλιο όσο και στους κόλπους της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ ειδικότερα, επικίνδυνες χημικές ουσίες θα παραμείνουν στην αγορά για πολλά χρόνια ακόμη, ακόμη και όταν ήδη υπάρχουν ασφαλέστερα υποκατάστατα. Πιστεύω ότι θα είναι δύσκολο να το εξηγήσουμε αυτό στους ευρωπαίους πολίτες. Είναι σκανδαλώδες το ότι περίμεναν συνολικά είκοσι χρόνια για κανόνες που θα συνεχίσουν να επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση επικίνδυνων χημικών ουσιών σε προϊόντα καθημερινής χρήσης, ακόμη και όταν έχουμε ήδη στη διάθεσή μας υποκατάστατα. Είναι επίσης εντελώς περιττό: η δεύτερη ανάγνωση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος έδωσε ξεκάθαρη εντολή στον εισηγητή να προωθήσει την υποχρεωτική υποκατάσταση όλων των χημικών ουσιών υψηλού κινδύνου, όταν υπάρχουν ασφαλέστερα υποκατάστατα. Και όμως, αυτή τη δυνατότητα την απεμπολήσαμε και, μέσω των διαπραγματεύσεων, την εξαλείψαμε τελείως.

Εκτός αυτού, μάλιστα, η όλη νομοθεσία θα καλυφθεί με ένα πέπλο μυστικότητας. Είναι εντελώς απαράδεκτο τα πρόσωπα κλειδιά στον οργανισμό, τα οποία θα εφαρμόσουν αυτή τη νομοθεσία, να έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν εμπιστευτικά τα ονόματά τους και τις δηλώσεις συμφερόντων τους. Αυτό είναι εξωφρενικό, και είναι απίστευτα ειρωνικό επίσης το γεγονός ότι συμβαίνει σε μια περίοδο κατά την οποία υποτίθεται ότι προσπαθούμε να πείσουμε τους ευρωπαίους πολίτες ότι η ΕΕ είναι ανοικτή, διαφανής και υπόλογη. Πώς μπορούμε πραγματικά να διατεινόμαστε κάτι τέτοιο, και την ίδια στιγμή εδώ να συμφωνούμε σε εμπιστευτικότητα;

Κατά τη γνώμη της Ομάδας μου, το Σώμα όφειλε να απορρίψει τον συμβιβασμό και να συνεχίσει να πιέζει για την επίτευξη συμφωνίας μέσω ολοκληρωμένης διαδικασίας δεύτερης ανάγνωσης και συνδιαλλαγής. Δεν υπάρχει τίποτε στη δέσμη προτάσεων το οποίο να μην μπορούσαμε να επιτύχουμε μέσω της διαδικασίας συνδιαλλαγής, ενώ θα μπορούσαμε να κερδίσουμε πολλά. Αντιθέτως, ακολουθήσαμε μια διαδικασία η οποία είναι αδιαφανής, μη δημοκρατική και πολύ εύκολα χειραγωγούμενη.

Η Ομάδα μου κατέθεσε δύο εναλλακτικές δέσμες συμβιβαστικών προτάσεων. Αυτό είναι ρεαλιστικό, παρά τις διαφωνίες ορισμένων. Στην πραγματικότητα, η πρότασή μας είναι πιο αδύναμη από τη δέσμη που ενέκρινε το Σώμα κατά την πρώτη ανάγνωση, αλλά πιο ισχυρή σε σύγκριση με τον άτολμο και αδύναμο συμβιβασμό που κατατέθηκε τώρα. Βασίζεται ακριβώς στα συμπεράσματα τα οποία υποστήριξε η πλειοψηφία του Σώματος καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας μέχρι την τελευταία στιγμή, οπότε επέλεξαν να τα εγκαταλείψουν ως παραχώρηση στο υπόλοιπο της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ.

Επομένως, όταν μας ρωτάτε, κύριε Sacconi, ποιο άλλο βουνό θέλουμε να ανέβουμε, η απάντηση είναι: αυτό που βρισκόταν στους χάρτες μας από την αρχή κιόλας αυτής της διαδικασίας, αυτό που μας είπατε ότι όντως ανεβαίνουμε, στην κορυφή του οποίου μας οδηγούσατε τόσο καλά και τόσο αριστοτεχνικά, μέχρι που την τελευταία στιγμή χάσατε το βήμα σας, παραπατήσατε, πήρατε λάθος στροφή και τώρα κινδυνεύουμε όλοι.

Ένα τελευταίο σημείο σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων. Κατά την πρώτη ανάγνωση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος κατέθεσα μια πρόταση στρατηγικής η οποία προέβλεπε μηδενικές δοκιμές σε πειραματόζωα και η οποία εγκρίθηκε. Δεν προχώρησε πέρα από την ψηφοφορία στην Ολομέλεια που ακολούθησε, αλλά έστειλε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα ότι θέλουμε να δοθεί πολύ μεγαλύτερη έμφαση στις εναλλακτικές λύσεις αντί των δοκιμών σε ζώα. Η προώθηση των δοκιμών χωρίς τη χρήση πειραματόζωων είναι τώρα ένας από τους στόχους του κανονισμού REACH, και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δεν πρέπει να είναι απλώς μια χειρονομία· πρέπει να μεταβληθεί σε νομική υποχρέωση αντικατάστασης των δοκιμών σε πειραματόζωα πιο γρήγορα απ’ ό,τι γίνεται μέχρι στιγμής. Οι δοκιμές σε ζώα δεν είναι μόνον απάνθρωπες, είναι αναποτελεσματικές, είναι ξεπερασμένες και συχνά είναι παραπλανητικές. Το να τις αντικαταστήσουμε το γρηγορότερο δυνατόν δεν είναι αποκλειστικά ζήτημα δικαιωμάτων των ζώων: είναι ζήτημα ανθρώπινης υγείας καθώς και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm (GUE/NGL). – (SV) Κύριε Πρόεδρε, ο πατέρας μου εργαζόταν για πάνω από 20 χρόνια στη βαριά βιομηχανία χημικών στην πόλη Σούντσβαλ της βόρειας Σουηδίας. Μερικές φορές, επέστρεφε τα βράδια στο σπίτι με πόνο στα χέρια και στα πόδια του. Ορισμένες φορές, σχεδόν παρέλυε και δυσκολευόταν να τα κουνήσει. Σύμφωνα με τον γιατρό, έπασχε από οξεία δηλητηρίαση από μέταλλα. Ο πατέρας μου είναι τώρα συνταξιούχος και πολλά από τα βαριά μέταλλα που του προκάλεσαν την ασθένεια είναι τώρα απαγορευμένα. Ωστόσο, εκατομμύρια εργαζόμενοι εξακολουθούν να υφίστανται τις επιπτώσεις των χημικών ουσιών στους ευρωπαϊκούς χώρους εργασίας. Σύμφωνα με μια φινλανδική μελέτη, 32 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ εκτίθενται καθημερινά σε καρκινογόνες χημικές ουσίες στον χώρο εργασίας τους. Για όλους αυτούς τους εργαζομένους χρειαζόμαστε ένα ισχυρό REACH.

Όπως αναφέρθηκε ήδη σε ορισμένες πολύ καλές ομιλίες νωρίτερα στο Κοινοβούλιο, χρειαζόμαστε επίσης ένα ισχυρό REACH για το περιβάλλον και για όλους εμάς που είμαστε καταναλωτές. Εντούτοις, γι’ αυτό ακριβώς είμαι τόσο απογοητευμένος που η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελεύθερων και Δημοκρατών για την Ευρώπη παραδόθηκαν στη βιομηχανία χημικών προϊόντων και στην Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών. Αυτή η πρόταση απογοητεύει τους εργαζόμενους, τους καταναλωτές και το περιβάλλον. Κύριε Sacconi, ίσως γνωρίζετε καλύτερα απ’ όλους μας τι ζητούν οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι θέλουν να δουν ένα ισχυρό REACH στο οποίο οι επικίνδυνες χημικές ουσίες υποκαθίστανται όταν υπάρχουν καλύτερες εναλλακτικές λύσεις, για να ανφέρω ένα μόνο παράδειγμα. Ωστόσο, εσείς εγκαταλείψατε τη βασική αρχή. Αυτό οφείλεται στο ότι η εξουσία και η αφοσίωση στην Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ είναι πιο σημαντικές; Δεν ξέρω.

Εμείς στη Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτήν την πρόταση. Γιατί; Επιτρέψτε μου να δώσω ορισμένα απτά παραδείγματα. Αυτός ο συμβιβασμός δεν περιλαμβάνει καμία έκθεση χημικής ασφάλειας για ουσίες χαμηλού όγκου. Αυτό σημαίνει ότι χιλιάδες χημικές ουσίες θα συνεχίσουν να διανέμονται χωρίς να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι πραγματικοί κίνδυνοι που εγκυμονούν. Δεν υπάρχει νομικώς δεσμευτικό καθήκον μέριμνας και, υπό αυτό το πρίσμα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η βασική ιδέα για το REACH ήταν ακριβώς ότι θα έπρεπε να υπάρχει αυτό το καθήκον και ότι, συγκεκριμένα, το βάρος της απόδειξης όσον αφορά τις χημικές ουσίες θα έπρεπε να επαφίεται στις εταιρείες και όχι στις αρχές. Οι μεγάλες εταιρείες θα μπορούν να κρατούν μυστικά τα στοιχεία για τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούν μόλις η Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ πετύχει την αποδοχή των απαιτήσεών της για μια ενισχυμένη νομοθεσία πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι μεγάλοι χαμένοι θα είναι οι μικρές εταιρείες, οι οποίες δεν θα μπορέσουν να ωφεληθούν από την αυξημένη διαφάνεια.

Δεν εγκρίθηκε ούτε το απολύτως εύλογο αίτημα για δυνατότητα των κρατών μελών να έχουν πιο φιλόδοξη νομοθεσία. Πάνω απ’ όλα, αυτό που θα έπρεπε να αποτελεί κέρδος όσον αφορά τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον ηχεί τώρα ψεύτικο, δηλαδή η αρχή της υποκατάστασης. Αυτή η αρχή, η οποία δηλώνει ότι οι επικίνδυνες χημικές ουσίες πρέπει να αντικαθίστανται όταν υπάρχουν λιγότερο επικίνδυνες εναλλακτικές, περιορίζεται τώρα τόσο πολύ ώστε μόνον ένας πολύ μικρός αριθμός χημικών ουσιών θα καταργηθεί. Ως αποτέλεσμα, θα περιτριγυριζόμαστε από εκατοντάδες επικίνδυνες χημικές ουσίες που είναι καρκινογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή ή προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές.

Εμείς στην Ομάδα GUE/NGL θέλουμε να σώσουμε το REACH. Ως εκ τούτου, υποβάλαμε, μαζί με την Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, ένα κοινό πακέτο REACH το οποίο περιλαμβάνει τροπολογίες που απαιτούν αυστηρότερη διατύπωση σε όλους αυτούς τους τομείς. Για να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των πειραμάτων σε ζώα, απευθύνουμε επίσης έκκληση για προσπάθειες για την πλήρη εφαρμογή νέων μεθόδων χωρίς τη χρήση ζώων μέσω της «τοξικογενομικής». Οι απαιτήσεις μας δεν είναι παράλογες, διότι πολλές από αυτές υποστηρίχθηκαν από μια πλειοψηφία του Κοινοβουλίου πριν από έναν χρόνο. Εν κατακλείδι, την Τετάρτη θα ψηφίσουμε επί της πλέον ολοκληρωμένης νομοθεσία για τις χημικές ουσίες στον κόσμο. Υπάρχουν ακόμα πιθανότητες να σωθεί το REACH και ζητώ από εσάς –ειδικά από εσάς τους Σοσιαλιστές που ισχυρίζεστε ότι προστατεύετε τους εργαζόμενους και το περιβάλλον– να πετάξετε αυτή τη συμφωνία της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ στον κάλαθο των αχρήστων και να ψηφίσετε υπέρ της διάσωσης του REACH.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Krupa (IND/DEM). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση για τον κανονισμό REACH πάντα προκαλούσε έντονα συναισθήματα και διαφωνίες. Τα συναισθήματα έγιναν ακόμα εντονότερα ως αποτέλεσμα του εξωφρενικά μεγάλου καταλόγου τροπολογιών που κατατέθηκαν, οι οποίες ξεπερνούν τις 5 000, και επίσης διότι οι πραγματικοί στόχοι του κανονισμού REACH έχουν καταστεί πλέον σαφείς, αφορούν δηλαδή την προώθηση των συμφερόντων των μεγάλων εταιρειών χημικών που μπορούν να εκμεταλλευτούν το τεράστιο οικονομικό δυναμικό και την υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας, η οποία έχει καταστεί απλώς ένα μέσο που δίνει τη δυνατότητα σε αυτές τις παγκοσμιοποιημένες επιχειρήσεις να έχουν ακόμα μεγαλύτερα κέρδη.

Πίσω από το προκάλυμμα ωραίων συνθημάτων για την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, οι μεγάλοι παράγοντες προσπαθούν να εξαλείψουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εστιάζουν συγκεκριμένα σε αυτές από τα νέα κράτη μέλη της Ένωσης που αποτελούν μέχρι στιγμής την κινητήριο δύναμη της οικονομίας της Ευρώπης.

Μας προβληματίζουν επίσης οι συμβιβασμοί που μόνον αναβάλλουν την εξάλειψη των μικρότερων επιχειρήσεων, στερώντας έτσι από πολλούς ανθρώπους θέσεις εργασίας και την ευκαιρία βελτίωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Karl-Heinz Florenz (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε εισηγητή, κύριοι Επίτροποι Verheugen και Δήμα. Κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, είμαι ευγνώμων που μπορούμε σήμερα να πούμε ότι επιτεύχθηκε τελικά ένας συμβιβασμός. Το τι αναγκάστηκα να ακούσω την τελευταία εβδομάδα: «Ο κ. Florenz είναι μια προέκταση της Καγκελαρίας· προσπαθεί να επιβάλει τη θέληση της γερμανικής χημικής βιομηχανίας· μέχρι που διέκοψε τις διαπραγματεύσεις»: όλα ανοησίες. Σκοπός ήταν απλά να ασκήσω την απαιτούμενη πίεση για να προσεγγιστούν οι διάφορες παρατάξεις στο Κοινοβούλιο – αφενός δηλαδή οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής για την υγεία και το περιβάλλον, που είναι δικαίως πολύ αφοσιωμένοι, και αφετέρου οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής για την οικονομία. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα που δεν μπορούσε να επιλυθεί τόσο εύκολα.

Πιστεύω ότι στην προκειμένη περίπτωση επιτύχαμε έναν αξιοπρεπή συμβιβασμό. Όλοι γκρινιάζουν, όλοι δηλώνουν δυσαρεστημένοι, αλλά αυτό είναι εντέλει το αποτέλεσμα αυτού του συμβιβασμού. Σε όποιον δεν αρέσει, δεν θα πρέπει να συμμετάσχει στην κοινοβουλευτική διαδικασία. Άλλωστε, τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα, όπως ίσως πιστεύουν αρκετοί από τους συναδέλφους μου στην Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία – τους οποίους κατά τα άλλα εκτιμώ βαθύτατα. Υπάρχουν διάφορες παρατάξεις σε αυτόν τον κόσμο, αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που οι συζητήσεις που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών για τη Λευκή Βίβλο ήταν πάντοτε επίμαχες. Τα 18 χρόνια που βρίσκομαι σε αυτό το Σώμα, αυτό δεν το βίωσα με καμία άλλη έκθεση τόσο έντονα όσο με αυτήν του REACH. Αντιμετωπίσαμε μάλιστα ορισμένες εντελώς γελοίες διαμάχες αντιπροσώπων, ενώ η ατμόσφαιρα δεν ήταν πάντοτε χωρίς εντάσεις.

Ωστόσο, ένα πράγμα που ήταν πάντοτε σαφές είναι ότι είχαμε πάντοτε ένα πραγματικό στήριγμα στο γεγονός ότι το REACH δεν αμφισβητήθηκε ποτέ από τη βιομηχανία. Είμαι πολύ ικανοποιημένος γι’ αυτό. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους δύο Επιτρόπους ότι είχαν προαναγγείλει την πρόθεσή τους να αποσύρουν τους 40 παλαιότερους κανονισμούς και τις οδηγίες που θεωρούνται ήδη ξεπερασμένοι. Θα ελέγξω εάν το έχουν πράξει. Αυτή είναι η πρόκληση που καλούνται να αντιμετωπίσουν, επιπροσθέτως των εκτελεστικών κανονισμών – αυτό άλλωστε είναι κάτι που πρέπει όντως να πράξουν, ούτως ώστε να μας δώσουν κάποιο πλεονέκτημα και να μας διευκολύνουν να βάλουμε μια τάξη στη ζούγκλα που επικρατεί σε αυτόν τον τομέα. Η διαδικασία τριών βημάτων –καταχώριση, αξιολόγηση και αδειοδότηση– είναι απολύτως σωστή. Η βιομηχανία πρέπει να δείξει ότι θεωρεί την κοινοποίηση και την αποκάλυψη δεδομένων στον Οργανισμό περισσότερο ως αναπόσπαστο τμήμα μιας σύγχρονης οικονομικής πολιτικής παρά ως αυτοσκοπό. Είμαι πεπεισμένος ότι εκεί που υπάρχουν καλύτερες εναλλακτικές λύσεις, αυτές θα συνδυαστούν στο μέλλον με λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον, υπό την προϋπόθεση της οικονομικής βιωσιμότητας. Ακριβώς αυτό είναι που θέλουμε να προωθήσουμε. Έχω την πεποίθηση και την ελπίδα ότι αυτό δεν πρόκειται να βλάψει τη βιομηχανία, αλλά ακριβώς το αντίθετο, θα αποτελέσει κίνητρο.

Μια σημαντική παράμετρος είναι ότι ανέκαθεν επικεντρωνόμασταν στην ευθύνη του παραγωγού. Αυτό δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά κάτι που πρέπει να πράξει η βιομηχανία στο μέλλον. Το θέμα των εισαγωγών παραμένει άλυτο· αυτό, κατά τη γνώμη μου, δεν ρυθμίστηκε επαρκώς. Τέλος, ένα αμφιλεγόμενο θέμα είναι αυτό της αποκάλυψης των δεδομένων. Χρειαζόμαστε μια πολιτική συζήτηση για το πόση από την τεχνογνωσία τους πρέπει να αποκαλύπτουν οι επιχειρήσεις. Χρειαζόμαστε προφανώς την προστασία των καταναλωτών, αλλά επίσης χρειάζεται να προστατέψουμε τις επιχειρήσεις μας, οι οποίες προσφέρουν απασχόληση από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή.

 
  
MPphoto
 
 

  Linda McAvan (PSE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, τον περασμένο μήνα στην κορυφαία βρετανική ιατρική επιθεώρηση The Lancet δημοσιεύτηκε έκθεση στην οποία γινόταν λόγος για μια σιωπηρή πανδημία μεταξύ των παιδιών, τα οποία αναπτύσσουν νευρολογικές διαταραχές λόγω έκθεσης σε βιομηχανικές χημικές ουσίες. Υπάρχει ανάγκη για περισσότερη έρευνα στον τομέα αυτόν. Όμως τώρα έχουμε την ευκαιρία να αναλάβουμε πρωτοβουλία σχετικά με τις χημικές ουσίες, και πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία.

Η συμβιβαστική δέσμη που συμφωνήθηκε από το Σώμα και το Συμβούλιο είναι πολύ καλή. Θέλω να επαινέσω τη δεξιότητα του κ. Sacconi, του επικεφαλής των διαβουλεύσεων, ο οποίος εργάστηκε κατά τρόπο εξαιρετικά διαφανή και συνεργάσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών των διαβουλεύσεων. Απορρίπτω τη μομφή ότι υπήρχε αδιαφάνεια. Πάντοτε υπέβαλλε αναφορές στους σκιώδεις εισηγητές του και στην επιτροπή, ενώ υπήρχε πάντα ενημέρωση, πολύ μεγαλύτερη μάλιστα από ό,τι σε άλλες νομοθετικές διαδικασίες.

Ελέχθη ότι ο συμβιβασμός δεν είναι αρκετός και δεν καταφέρνει να προσεγγίσει την τελειότητα. Η Ομάδα των Πρασίνων και η Ομάδα GUE/NGL δήλωσαν ότι δεν θα στηρίξουν τον συμβιβασμό, κάτι που δεν με εκπλήσσει. Εντούτοις, η ουσία της πολιτικής δεν είναι να συμπεριφερόμαστε με στόμφο ή να απορρίπτουμε συμβιβασμούς και να επιλέγουμε την ένδοξη ήττα προκειμένου να παραμείνουμε πολιτικά αγνοί, αλλά να κάνουμε τη διαφορά και να επιφέρουμε πραγματικές αλλαγές που έχουν αντίκτυπο σε πραγματικούς ανθρώπους. Αυτό επιτυγχάνεται και μέσω αυτής της νομοθεσίας.

Άκουσα να γίνεται λόγος για βουνά, όμως αυτά θα μας οδηγήσουν σε βουνά παρόμοια με το βουνό στις πλαγιές του οποίου σπρώχνει έναν μεγάλο βράχο ο Σίσυφος. Ποτέ δεν θα συμφωνούσαμε και, κατά συνέπεια, ποτέ δεν θα γινόταν τίποτε, αλλά θα κατρακυλούσαμε απλώς και πάλι από το βουνό. Είδα τους συσχετισμούς που διαμορφώθηκαν στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και δεν υπήρχε πλειοψηφία για κάτι καλύτερο από αυτό που μας προτείνεται απόψε.

Συμφωνώ με τον Επίτροπο κ. Verheugen, ο οποίος μίλησε για την ανάγκη να καταστήσουμε εφαρμόσιμη αυτή τη νομοθεσία. Αναμένω με ενδιαφέρον να πληροφορηθώ τι πρόκειται να κάνει και πώς θα συνεργαστούμε με τη χημική βιομηχανία και τις κυβερνήσεις για να διασφαλίσουμε ότι η νομοθεσία θα λειτουργήσει όπως πρέπει.

Ψηφίζοντας «ναι» στο REACH αυτή την εβδομάδα, μπορούμε να ξεκινήσουμε την εφαρμογή της νομοθεσίας η οποία θα επιτρέψει στον οργανισμό να ξεκινήσει τη λειτουργία του. Δεν σκοπεύω να συνεχίσω να περιμένω θαυματουργές λύσεις κάποια άλλη μέρα. Παρακαλώ τους συναδέλφους να ψηφίσουν «ναι» αυτή την εβδομάδα και να κάνουν τη διαφορά, και όχι απλώς να ανησυχούν για το αν θα βρεθούν στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE). – (FR) Κύριε Πρόδρε, στις 20 Σεπτεμβρίου 2003, προτού αρχίσουμε τις εργασίες μας εδώ, ο κ. Σιράκ, ο κ. Μπλερ και ο κ. Σρέντερ συνέταξαν επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας να μην υπονομεύσει την ανταγωνιστικότητα της χημικής βιομηχανίας. Τέτοιου επιπέδου παρέμβαση, και βέβαια πίεση, δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία μας της διαδικασίας συναπόφασης, και οφείλω να πω ότι εκείνη τη στιγμή ερρίφθη ο κύβος: το REACH θα υπολειπόταν, θα υπολειπόταν κατά πολύ των στόχων που τέθηκαν στη Λευκή Βίβλο, για παράδειγμα, το 2001.

Βέβαια, δεν τίθεται για εμάς θέμα να δημιουργήσουμε εμπόδια σε αυτόν τον τομέα ο οποίος είναι ένας από τους πιο ανταγωνιστικούς και δυναμικούς στην ευρωπαϊκή βιομηχανία. Ακούγαμε πάντα, όλοι μας, τις ανησυχίες του. Το REACH θα είναι λετουργικό. Δείτε τη λιγότερο αυστηρή διαδικασία καταχώρισης για τις ουσίες που παράγονται σε ποσότητες από έναν έως δέκα τόνους, την ενίσχυση του μελλοντικού οργανισμού στο Ελσίνκι, την επιβεβαίωση –και αυτό ειπώθηκε επανειλημένως– της αρχής «μία ουσία, μια καταχώριση» (OSOR) για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των επιχειρήσεων.

Είναι επίσης σημαντικό να περιοριστεί το κόστος της καταχώρισης των δεδομένων. Αυτό πράγματι είναι ουσιώδους σημασίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα εξαίρεσης, δεόντως αιτιολογημένης από τον αιτούντα. Αυτά είναι σημαντικά βήματα προόδου και θα ήμουν ευχαριστημένη με αυτά σήμερα, εάν δεν είχαμε υποχωρήσει σχετικά με την αρχή της υποκατάστασης. Ό,τι έχει απομείνει από αυτόν δεν είναι καν μια αραίωση· θα έλεγα μάλλον ότι είναι μια ψευδαίσθηση, μια επιλεκτική, κατά περίπτωση, σταδιακή υποκατάσταση συμπεριλαμβανομένων των ουσιών που είναι καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και τοξικές για την αναπαραγωγή, εάν υπάρχουν κατάλληλοι έλεγχοι – και εδώ παραθέτω το ίδιο το κείμενο.

Συγκεκριμένα, το REACH είναι επίσης μια λευκή επιταγή για τις ουσίες που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές –πλαστικοποιητές, εντομοκτόνα, επιβραδυντικά φλόγας, οι οποίες όλες συγκαταλέγονται στις πιο θανάσιμες για την ανθρώπινη υγεία χημικές ουσίες– μια λευκή επιταγή που υπογράφτηκε από το Κοινοβούλιό μας, ενώ η φινλανδική Προεδρία συμφωνούσε να καταστεί υποχρεωτική η υποκατάσταση σε αυτήν την περίπτωση. Το θεωρώ εντελώς εξωφρενικό.

Η Ευρώπη γύρισε την πλάτη της στους ανθρώπους της. Προσπαθήστε να τους εξηγήσετε ότι δεν αποσύρουμε από την αγορά μια ουσία η οποία είναι επικίνδυνη για την υγεία, ειδικά εάν υπάρχει μια ασφαλέστερη εναλλακτική επιλογή. Ντρέπομαι, επίσης, και για την άρνηση των ευρωπαϊκών αρχών να ακούσουν τους 2 000 000 ιατρούς, τις αρχές και τους κορυφαίους ειδικούς της επιστημονικής κοινότητας που συνεχώς εφιστούν την προσοχή μας σε αυτήν τη σιωπηλή πανδημία, η οποία προκαλείται, μεταξύ άλλων, από τη χημική ρύπανση. Διάβασα το ίδιο άρθρο στο Lancet όπως και η κ. McAvan και ο κ. Schlyter. Επομένως, η συνάντησή μας με την Ευρώπη των ανθρώπων την επόμενη Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου θα φανεί σαν απογοήτευση, για να το θέσω πιο ήπια, και όλοι αυτοί που, όπως και εγώ, παίρνουν το ρίσκο να συνδυάσουν την υγεία και τη βιώσιμη απασχολήση αντί να εξακολουθούν να τα αντιμετωπίζουν ως μη συμβατά κατά έναν τόσο στείρο και ξεπερασμένο τρόπο, έχουν στη διάθεσή τους μόνον ένα ή δύο λεπτά για να εκφράσουν την απογοήτευσή τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Hiltrud Breyer (Verts/ALE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η εικόνα του όρους χρησιμοποιήθηκε σήμερα πολλές φορές. Το μόνο που μπορώ να πω γι’ αυτό είναι: ώδινεν όρος και έτεκε μυν. Αυτός είναι ένας επισφαλής συμβιβασμός – καμία δικαιολογία δεν μπορεί να συγκαλύψει αυτό το γεγονός. Εάν αναλογιστούμε το σημείο εκκίνησης στην πρώτη ανάγνωση, το Κοινοβούλιο υποχώρησε σαφώς.

Αυτός ο συμβιβασμός είναι ένα χριστουγεννιάτικο δώρο στην ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία, ενώ η σφραγίδα της ομάδας πίεσης της γερμανικής χημικής βιομηχανίας είναι καταφανής. Η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη δεν πληροφορήθηκε για ποιον λόγο το Κοινοβούλιο εγκατέλειψε την υποχρεωτική υποκατάσταση. Το REACH δεν θα προσφέρει κίνητρα για να αντικατασταθούν τα χημικά που προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία με ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις. Η ουσία της υποκατάστασης θυσιάστηκε στον βωμό της χημικής βιομηχανίας.

Αυτό είναι πράγματι επαίσχυντο, διότι οι άνθρωποι, η φύση και τα ζώα θα συνεχίσουν να είναι αντικείμενα δοκιμής σε ένα πείραμα μεγάλης κλίμακας στο μέλλον. Είναι κυρίως επαίσχυντο, διότι οι χημικές ουσίες δεν χρειάζεται να αντικατασταθούν, ακόμα και αν υπάρχουν εφικτές εναλλακτικές λύσεις. Το γεγονός αυτό δεν μπορούν να το συγκαλύψουν πλέον ούτε οι μεγαλόσχημες φράσεις του τύπου «σχέδιο υποκατάστασης» ή «κατάλληλοι έλεγχοι». Αυτό είναι ένας αντικατοπτρισμός, μια οφθαλμαπάτη, καθώς οι τοξίνες της ευρωπαϊκής βιομηχανίας εμφανίζονται εκεί όπου δεν θα έπρεπε να βρίσκονται, δηλαδή στο αίμα των βρεφών και των ενηλίκων, στο μητρικό γάλα, στο πόσιμο νερό και στους λιπώδεις ιστούς των πολικών αρκούδων.

Επίσης αυταπατώμαστε εάν, όπως κάποια από τους προηγούμενους ομιλητές, πιστεύουμε ότι πραγματοποιείται έρευνα για τις νευροτοξίνες που αναφέρονται στην ανησυχητική μελέτη για τον εγκέφαλο, την οποία μνημόνευσε η ομιλήτρια. Ούτε πρόκειται να υπάρξει κάποια υποχρεωτική δοκιμή σε σχέση με αυτό. Ως εκ τούτου, αυτές οι ουσίες θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν στην αγορά, ακόμα και εκεί που υπάρχουν εφικτές εναλλακτικές λύσεις· κάτι που είναι πράγματι επαίσχυντο.

Επίσης, αυτός ο συμβιβασμός αποτελεί εμπαιγμό για τη διαφάνεια. Το γεγονός ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων μπορούν να διατηρήσουν μυστικά τα ονόματά τους και τα οικονομικά τους συμφέροντα δεν είναι μόνο παράλογο αλλά σημαίνει επίσης αποδυνάμωση των καταναλωτών, οι οποίοι θα συνεχίσουν να προχωρούν στα τυφλά. Όχι μόνον είναι εκτεθειμένοι σε κινδύνους, αλλά δεν μπορούν καν να προστατέψουν τους εαυτούς τους από αυτούς. Υπάρχει μόνο ένας πολύ μικρός αριθμός χημικών ουσιών για τις οποίες ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να βρει πληροφορίες – και μόνο μετά από μια μακρά ατομική διαδικασία. Αυτή είναι η εποχή του Διαδικτύου, παρόλα αυτά δεν έχουμε καταφέρει να δώσουμε τη δυνατότητα στους καταναλωτές να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες στο Διαδίκτυο. Συζητούμε κυρίως για ουσίες που προκαλούν, μεταξύ άλλων, νευρολογικές και ηπατικές διαταραχές, αλλά αυτοί δεν επιτρέπεται να γνωρίζουν τίποτε. Για τον λόγο αυτόν, το REACH είναι μια απάτη. Το Κοινοβούλιο είχε στην αρχή την ορμή μιας τίγρης, κατέληξε όμως να είναι χαλάκι του κρεβατιού.

 
  
MPphoto
 
 

  Διαμάντω Μανωλάκου (GUE/NGL). – Κύριε Πρόεδρε, αυτό που συζητάμε δεν έχει σχέση με τον αρχικό στόχο του REACH. Είναι γνωστό ότι εκατοντάδες χημικών ουσιών συμβάλλουν σε επαγγελματικές παθήσεις και θανάτους, όμως αυτό που προωθήθηκε, μετά από ένα παζάρι τροπολογιών και με αντιεπιστημονικά κριτήρια, είναι τα συμφέροντα των επιχειρηματιών της χημικής βιομηχανίας σε βάρος της υγείας των εργαζομένων και του περιβάλλοντος.

Αφαιρέθηκαν ουσιώδη σημεία, ώστε να μη χρειάζεται έλεγχος και εκτίμηση των συνεπειών στο 90% των χημικών ουσιών. Ουσιαστικά αφήνονται περιθώρια για την κατά βούληση εφαρμογή του κανονισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων. Η συμφωνία του ΕΛΚ, των Σοσιαλιστών και των Φιλελεύθερων με τη Φιλανδική Προεδρία κάνει ένα βήμα ακόμα προς την υπέρβαση των αντιθέσεων και των ανταγωνισμών, για να ευνοηθεί η κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου. Αυξάνονται τα περιθώρια του να μη δηλώνονται ουσίες. Αφήνονται ανεξέλεγκτες οι μακροχρόνιες συνέπειες σε εργαζομένους και περιβάλλον και τα κράτη μέλη εμποδίζονται στο να επιβάλουν αυστηρότερες ρυθμίσεις.

Ταυτόχρονα, οι όποιες αλλαγές και αντικαταστάσεις θα είναι ευκολότερες για τους μεγάλους, όχι όμως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στο κόστος με αποτέλεσμα τη συρρίκνωσή τους. Έτσι διευκολύνεται η συγκέντρωση στον κλάδο υπέρ του κεφαλαίου που ενισχύει τη θέση των ευρωενωσιακών μονοπωλίων στο διεθνή ανταγωνισμό τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Tadeusz Masiel (UEN). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, αυτή η αποφασιστική ψηφοφορία επί του κανονισμού REACH λαμβάνει χώρα τον Δεκέμβριο όπου πολλά μέρη της Ευρώπης λαχταρούν το χιόνι και εκφράζονται ανησυχίες για τις υψηλές θερμοκρασίες της εποχής. Είναι καιρός να λάβουμε περισσότερα μέτρα με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.

Ο δύσκολος συμβιβασμός για το REACH αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Πρέπει να γίνουν πολλές παραχωρήσεις και να συμβιβαστούν πολλά αντιφατικά συμφέροντα προκειμένου να επιτευχθεί. Για παράδειγμα, τα συμφέροντα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έπρεπε να συμβιβαστούν με εκείνα των μεγάλων βιομηχανικών εταιρειών και τα συμφέροντα των φτωχότερων χωρών με εκείνων των πλουσιότερων. Επίσης, τα συμφέροντα των θερμών υποστηρικτών του περιβάλλοντος έπρεπε να συμβιβαστούν με εκείνα των υποστηρικτών μιας πιο επιθετικής οικονομίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η συζήτηση διεξάγεται και αυτός ο σημαντικός κανονισμός εγκρίνεται σε μια διευρυμένη Ένωση που περιλαμβάνει δέκα νέες χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin (IND/DEM). – (SV) Κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να επιλέξει να ακολουθήσει μια γραμμή πιο φιλική προς το περιβάλλον και να αντιταχθεί στο Συμβούλιο στις διαπραγματεύσεις για την οδηγία για τα χημικά προϊόντα. Ωστόσο, οι μεγάλες πολιτικές ομάδες επέλεξαν να υποχωρήσουν στο Συμβούλιο αποδεχόμενες τον πολύ ανεπαρκή συμβιβασμό που βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο συμβιβασμός ακυρώνει την αρχή της υποκατάστασης και, ουσιαστικά, ευνοεί ένα και μόνο συμφέρον, δηλαδή το μέρος αυτό της ευρωπαϊκής βιομηχανίας χημικών προϊόντων που είναι απαρχαιωμένο και δεν προχωρά σε μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Αυτό είναι απαράδεκτο.

Αυτό που προκαλεί τη μεγαλύτερη έκπληξη είναι ότι η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέλεξε να υποστηρίξει αυτόν τον συμβιβασμό. Η αλήθεια είναι ότι η Ομάδα PSE επέδειξε αξιοσημείωτη προσήνεια. Υποχώρησε στην Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών και στα βραχυπρόθεσμα ειδικά συμφέροντα της βιομηχανίας χημικών προϊόντων. Ο συμβιβασμός ευνοεί το απαρχαιωμένο τμήμα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας χημικών προϊόντων, ενώ οι Ευρωπαίοι και η σύγχρονη βιομηχανία της Ευρώπης είναι οι χαμένοι. Ως εκ τούτου, η Λίστα του Ιουνίου θα υποστηρίξει την πρόταση που υπέβαλε η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bowis (PPE-DE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, ο εισηγητής μας, κ. Sacconi, εκφώνησε μεγάλο μέρος της ομιλίας του σαν αγριοκάτσικο, ανεβοκατεβαίνοντας βουνά, παίρνοντάς μας μαζί του και λέγοντάς μας ότι κάποιος νιώθει αναζωογονημένος όταν φτάσει στην κορυφή. Πρέπει να του πω ότι οι περισσότεροι από εμάς νιώθουμε εξουθενωμένοι. Παρ’ όλα αυτά, μας ξενάγησε ευχάριστα σε 140 άρθρα, 17 παραρτήματα και εννέα προσαρτήματα των προτάσεων σχετικά με το REACH, και μπορεί δικαίως να νιώθει αναζωογονημένος που μας οδηγεί προς ένα νέο και συνεκτικό σύστημα εντοπισμού και διαχείρισης των κινδύνων που δημιουργούν οι χημικές ουσίες. Ήταν ένας μεγάλος μαραθώνιος. Δεν είμαι σίγουρος αν μπορούμε να μιλάμε για μαραθώνιο ανεβοκατεβαίνοντας βουνά, αλλά, αν μπορούσαμε, μάλλον θα διαρκούσε τα εννέα χρόνια που θα συμπληρωθούν όταν φτάσουμε στον Απρίλιο του 2007 και εφαρμόσουμε τη νομοθεσία.

Έχουμε σημειώσει μεγάλα βήματα και είχαμε μεγάλες φιλοδοξίες, παρ’ όλο που δεν τις ικανοποιήσαμε όλες. Αυτό ίσως εξηγεί κάποια από τα ξεσπάσματα που ίσως αισθάνθηκε πίσω του. Εντούτοις, αυτό που επιζητούσαμε ήταν να ικανοποιήσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτές τις φιλοδοξίες. Πρέπει, όμως, να τηρήσουμε μια ισορροπία – την ισορροπία μεταξύ της ισχυρής προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας, της σταδιακής αλλά πλήρους συλλογής δεδομένων για όλες τις χημικές ουσίες, της ασφάλειας δικαίου, της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων και της ελαχιστοποίησης της ανάγκης για δοκιμές σε ζώα μέσω της ανταλλαγής δεδομένων και της προώθησης και επικύρωσης μεθόδων δοκιμών χωρίς τη χρήση πειραματόζωων. Αυτός είναι ένας συμβιβασμός, και σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε. Κεντρικό στοιχείο αυτού του συμβιβασμού είναι η υποκατάσταση, και οι διαδικασίες έγκρισης, μέσω των σχεδίων υποχρεωτικής υποκατάστασης, θα εξαλείψουν σταδιακά τις χημικές ουσίες πολύ υψηλού κινδύνου για τις οποίες υπάρχουν ασφαλέστερα, βιώσιμα υποκατάστατα και τεχνολογίες. Όπου δεν υπάρχουν, θα απαιτηθούν ερευνητικά προγράμματα.

Έχουμε σημειώσει πρόοδο. Συγχαίρω τη φινλανδική Προεδρία για τη βοήθειά της προς αυτή την κατεύθυνση. Λυπάμαι που η βρετανική κυβέρνηση κάποια στιγμή υπονόμευσε τη φινλανδική Προεδρία, διαφορετικά θα είχαμε καταφέρει περισσότερα.

Όπως ελέχθη, το μέλλον είναι η εφαρμογή. Το μέλλον εξαρτάται από το πώς θα αντιμετωπίσει η αγορά αυτόν τον κανονισμό. Πιστεύω ότι η αγορά θα ανταποκριθεί και θα δείξει τον δρόμο καθώς κατασκευαστές, πωλητές λιανικής και καταναλωτές θα ασκούν πιέσεις για ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις. Προσβλέπουμε στην ικανότητα ανταγωνιστικών επιχειρήσεων να προμηθεύσουν αυτά τα φιλικότερα προς το περιβάλλον προϊόντα που θέλουν οι καταναλωτές. Επίσης, θα δούμε κινήματα υπέρ των δοκιμών χωρίς τη χρήση πειραματόζωων μέσω της τριετούς ανασκόπησης που θα ξεκινήσει από τον οργανισμό.

Πλησιάζουμε τα Χριστούγεννα. Το καλύτερο δυνατό δώρο είναι ένα 2007 χωρίς REACH. Την Επιτροπή θα την απασχολήσει το θέμα, αλλά η ημερήσια διάταξή μας στο Σώμα θα είναι απαλλαγμένη από το REACH. Όλοι οι δρομείς αυτού του μαραθωνίου δικαιούνται τουλάχιστον αυτή την ανάπαυλα!

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Ferreira (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, ξέρουμε ότι τα χημικά προϊόντα μπορούν να είναι επικίνδυνα και να έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον. Επομένως, φαινόταν ευνόητο ότι αυτό το κείμενο έπρεπε να ήταν υποδειγματικό, αφήνοντας πίσω οικονομικές πιέσεις και πολιτικούς διχασμούς. Για αυτόν τον λόγο, σήμερα, με απογοητεύει το γεγονός ότι οι πολύωρες συζητήσεις κατέληξαν σε έναν συμβιβασμό που υπολείπεται και των προσδοκιών μας και αυτού που ψηφίστηκε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Ναι, με απογοητεύει αυτό, και αυτό που με απογοητεύει πιο συγκεκριμένα είναι το γεγονός ότι η αρχή της υποκατάστασης, όταν υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές, έχει αποδυναμωθεί από τις προτάσεις για ένα σχέδιο υποκατάστασης και μια έκθεση σχετικά με τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις που αμφότερα θα καθυστερήσουν την αντικατάσταση των επικίνδυνων ουσιών. Ελπίζω ότι ο οργανισμός θα είναι ανυποχώρητος σε αυτά τα ζητήματα.

Παρομοίως, συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων. Είναι πολύ απογοητευτικό ότι η έκθεση χημικής ασφαλείας θα είναι υποχρεωτική μόνο στις περιπτώσεις που η παραγωγή υπερβαίνει τους 10 τόνους, καθώς αυτό δεν θα συμβάλει στη διαφάνεια και δεν θα επιτρέψει την υιοθέτηση σχεδίων διαχείρισης κινδύνων.

Τέλος, τα διακριτικά υπονοούμενα που διατυπώθηκαν σχετικά με τις καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες, υπονοώντας ότι είναι λιγότερο επικίνδυνες από ό,τι ίσως δείχνουν, με αφήνουν σαστισμένη. Με απογοητεύει, επίσης, το γεγονός ότι ένα μέρος της ευρωπαϊκής βιομηχανίας δεν θέλησε αμέσως να ανταποκριθεί στην πρόκληση της καινοτομίας και να βελτιώσει τη δημόσια εικόνα της. Λέω μέρος της ευρωπαϊκής βιομηχανίας επειδή ξέρω ότι ορισμένες ήδη ανέμεναν το REACH. Για αυτόν τον λόγο, σήμερα, μπορώ μόνο να ελπίζω ότι, εάν η ενοποιημένη έκδοση αυτού του κανονισμού εγκριθεί την Τετάρτη, θα εφαρμοστεί με απόλυτη αυστηρότητα και απόλυτη διαφάνεια. Θα ολοκληρώσω ευχαριστώντας τον κ. Sacconi, του οποίου το έργο δεν ήταν εύκολο.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Laperrouze (ALDE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κύριοι Επίτροποι, κύριοι εισηγητές, ακούω τους συναδέλφους βουλευτές να εκφράζουν την απογοήτευσή τους. Όμως, ο συμβιβασμός που μας κατατέθηκε αυτήν την εβδομάδα, είναι, κατά την άποψή μου, μια αποδεκτή συμφωνία καθώς επετεύχθη επί τη βάσει αμοιβαίων παραχωρήσεων. Θα ήθελα να τονίσω το έργο της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων σε αυτό το θέμα. Όσον αφορά την υποκατάσταση, αυτή έπρεπε να συμπεριληφθεί στη συζήτηση για την αδειοδότηση, καθώς είχε ως τελικό στόχο την εξάλειψη των πολύ επικίνδυνων ουσιών. Η υποχρεωτική υποκατάσταση ήταν ένας ευγενής στόχος αλλά δεν αποτελούσε ρεαλιστική λύση από τεχνική άποψη. Μπορώ να διακρίνω μία συνέπεια του συμβιβασμού που επετεύχθη εδώ: οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ανταγωνιστούν για να αναπτύξουν ουσίες με πιο ασφαλείς ιδιότητες. Αυτές που θα ανακαλύπτουν τέτοιες εναλλακτικές ουσίες θα κατέχουν συνεπώς μια πιο ευνοϊκή θέση στην αγορά και η έρευνα για εναλλακτικές ουσίες θα αποτελέσει μια πρόκληση για αυτές.

Πιστεύω ότι το άρθρο 137 του συμβιβασμού, στην αναθεώρηση, είναι σημαντικό. Είναι απαραίτητη μια εκτίμηση αυτής της γιγαντιαίας νομοθεσίας μετά τα πρώτα χρόνια. Πράγματι, θα είμαστε ήδη σε θέση να αξιολογήσουμε πόσο μακριά έχουμε φτάσει. Ταυτόχρονα, νομίζω ότι θα μας δώσει την ευκαιρία να αποσαφηνίσουμε τη διαχείριση ορισμένων προϊόντων, των οποίων οι εγγενείς ιδιότητες και χρήσεις είναι γνωστές πολύ καιρό, όπως o ασβέστης και οι μπαταρίες, σχετικά με τα οποία μόλις θεσπίσαμε νομοθεσία. Πιστεύω ότι δεν ασχοληθήκαμε επαρκώς με αυτά τα προϊόντα στο παρόν κείμενο. Το γεγονός ότι ουσίες που βρίσκονται στη φύση τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης με ουσίες πλήρως τεχνητές, με απασχολεί ιδιαίτερα.

Κάτι άλλο που με απασχολεί είναι το πώς θα εφαρμοστεί αυτή η νομοθεσία από τις ΜΜΕ. Όταν μίλησα τελευταία φορά στο Σώμα, είπα ότι θα είχαμε σημειώσει επιτυχία τη μέρα που θα θεσπίζαμε ένα σύστημα ισορροπημένο, απλό και εύκολα εφαρμόσιμο από τις επιχειρήσεις. Αμφιβάλλω για το εάν το καταφέραμε αυτό. Για αυτόν τον λόγο, θα ήθελα τα κράτη μέλη, τα συνδικάτα και οι ΜΚΟ να δημιουργήσουν ένα κλίμα που θα επιτρέψει στις ΜΜΕ να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις αυτής της νομοθεσίας, βοηθώντας έτσι στην επίτευξη των στόχων της. Επιπλέον, δεδομένου ότι η νομοθεσία ισχύει και για τα εισαγόμενα προϊόντα, θα πρέπει να γίνει αποδεκτή και από τρίτες χώρες οι οποίες θα πρέπει να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν χημικά που δεν βλάπτουν την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Τέλος, ελπίζω ο προσεχής γύρος διαπραγματεύσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, όπου ίσως αναμένεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα άρει τους περιορισμούς μη δασμολογικού χαρακτήρα, η ΕΕ θα προαγάγει το REACH ως νομοθεσία απαραίτητη για την επιβίωση του ανθρώπινου γένους και του φυσικού κόσμου.

 
  
MPphoto
 
 

  Satu Hassi (Verts/ALE). – (FI) Κυρίες και κύριοι, τα συγχαρητήριά μου στον εισηγητή, κ. Sacconi, για τη μακρά και εξοντωτική αναρρίχησή του στην κορυφή του όρους. Η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία κατέθεσε δύο διαφορετικές προτάσεις για το REACH. Η πρώτη είναι αυτή που προωθούν οι Πράσινοι στην πραγματικότητα, η δεύτερη είναι η τροπολογία που είχαμε κρυμμένη στο μανίκι μας, η οποία περιέχει τις βελτιώσεις που εγκρίθηκαν τώρα από το Συμβούλιο αλλά όχι και τα στοιχεία που ουσιαστικά την κάνουν χειρότερη και που προστέθηκαν το τελευταίο βράδυ των διαπραγματεύσεων κατόπιν αιτήματος των Συντηρητικών και παρά τις αντιρρήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Ο εναλλακτικός συμβιβασμός μας λοιπόν είναι η κορυφή του βουνού χωρίς την ομίχλη που σκεπάζει την ικανοποίηση του κ. Sacconi.

Πριν από δύο εβδομάδες στο Συμβούλιο, η Φινλανδία κατάφερε να κάνει το πρώτο μικρό βήμα προς την κατεύθυνση της υποκατάστασης των επικίνδυνων ουσιών, όπως ζήτησε το Κοινοβούλιο, προσθέτοντας στον κατάλογο χημικών ουσιών προς υποκατάσταση χημικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις ορμόνες. Έμεινα έκπληκτη όταν το βήμα αυτό εμποδίστηκε από τους Συντηρητικούς στις χθεσινοβραδινές συνομιλίες. Επιπλέον, οι πληροφορίες για τον προσδιορισμό των χημικών ουσιών χαρακτηρίστηκαν απόρρητες ως εμπορικό μυστικό. Καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης για τη νομοθεσία περί χημικών προϊόντων, οι Συντηρητικοί ενεργούσαν σκληρά και αδίστακτα σαν παιδιά για τα θελήματα της βιομηχανίας χημικών.

Κυρίες και κύριοι, κατανοώ όλους όσοι θέλουν μια τελική απόφαση τώρα. Το περιεχόμενο της πρότασης που κατατέθηκε στο όνομά μου έχει ήδη εγκριθεί από το Συμβούλιο. Δεν περιλαμβάνει όμως τις αρνητικές τροπολογίες που έγιναν το τελευταίο βράδυ. Εσείς που ψηφίσατε ήδη υπέρ της αυστηρής διαδικασίας υποκατάστασης και θέλετε να απαλλάξετε το περιβάλλον που ζούμε από τις πλέον επικίνδυνες χημικές ουσίες, αν θέλετε να είστε συνεπείς, θα υποστηρίξετε αυτή την πρόταση και θα διαλύσετε την ομίχλη στην κορυφή του βουνού. Οι πολίτες μας θα ρωτήσουν τι κάνατε για να προστατεύσετε την υγεία τους από τις επικίνδυνες χημικές ουσίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL). – Κύριε Πρόεδρε, τις τελευταίες ημέρες το λόμπι της χημικής βιομηχανίας πανηγυρίζει. Πέτυχε τουλάχιστον το 90% των στόχων του. Έκανε το REACH αγνώριστο! Από την αρχική πρόταση της Επιτροπής έμειναν λίγα πράγματα. Έτσι οι χθεσινοί αντίπαλοι έγιναν θερμοί υποστηρικτές. Η αρχή της υποκατάστασης υπονομεύθηκε καίρια σε βάρος της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και των εργαζομένων στη χημική βιομηχανία.

Ο σημερινός συμβιβασμός αποτελεί ουσιαστική προσχώρηση των Σοσιαλιστών στις απόψεις της ευρωπαϊκής Δεξιάς και της χημικής βιομηχανίας. Βρίσκεται πολύ πίσω από την αρχική πρόταση της Επιτροπής, αλλά και από όσα ψηφίσαμε και στην πρώτη ανάγνωση και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος.

Ειλικρινά, παρ’ ό,τι τους εκτιμώ, δεν αντιλαμβάνομαι γιατί πανηγυρίζουν ο Επίτροπος κ. Δήμας και ο εισηγητής κ. Sacconi. Έως χθες άλλα υποστήριζαν και προωθούσαν.

Επίτροπε Verheugen, συγχαρητήρια! Τα καταφέρατε να σκοτώσετε το REACH.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, ο χρόνιος υποσιτισμός στον κόσμο μειώθηκε κατά 50% από το 1945, παρά τη σημαντική αύξηση του πληθυσμού. Η προσδοκώμενη μέση διάρκεια ζωής αυξήθηκε. Η ενέργεια παράγεται και καταναλώνεται πιο αποδοτικά, επιτρέποντάς μας να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλα αυτά οφείλονται στην ανάπτυξη της βιομηχανίας και της επιστήμης τον 19ο και τον 20ό αιώνα. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να υποστηρίζουμε αδικαιολόγητα αυστηρούς ή δαπανηρούς κανονισμούς στην προσπάθειά μας να βρούμε καλές λύσεις για τους ανθρώπους και για το περιβάλλον.

Οι αυστηρότερες διατάξεις για την καταχώριση και την αδειοδότηση θα επιβαρύνουν τη βιομηχανία με τεράστιες δαπάνες. Αυτό συνεπάγεται μείωση των δαπανών για την καινοτομία. Λιγότερη καινοτομία θα οδηγήσει στην έκθεση ημών και των παιδιών μας σε περισσότερες επικίνδυνες ουσίες στην καθημερινή μας ζωή.

Έτσι έχουν τα πράγματα. Το υγιέστερο και καθαρότερο περιβάλλον δεν διασφαλίζεται με αυστηρές περιβαλλοντικές απαγορεύσεις και εντολές, αλλά με τεχνολογική και επιστημονική πρόοδο. Η ευρύτερα διαθέσιμη αδειοδότηση, η αξιολόγηση των κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων ως μέρος της διαδικασίας αδειοδότησης και μια πιο ευέλικτη διαδικασία είναι τα μεγάλα πλεονεκτήματα που συμβιβασμού που επετεύχθη στις 30 Νοεμβρίου. Συνεπώς, θα ψηφίσουμε υπέρ της διατήρησής του.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Železný (IND/DEM).(CS) Φαίνεται, λοιπόν, ότι το REACH είναι μια τελειωμένη υπόθεση. Αντί να επικεντρωθούν στην καινοτομία, οι επιχειρήσεις μας θα πρέπει τώρα να εφαρμόσουν έναν πυκνό κανονισμό 600 σελίδων. Η Ευρώπη εν γένει προχώρησε για άλλη μια φορά προς την κατεύθυνση της μειωμένης ανταγωνιστικότητας, για να μπορούμε εμείς στο Κοινοβούλιο να θρηνούμε για άλλη μια φορά για την αποτυχία της Ατζέντας της Λισαβόνας. Κάθε ανταγωνιστής από μια χώρα που δεν καλύπτεται από το γελοιωδώς ονομαζόμενο REACH θα μπορεί να ανταγωνιστεί ευκολότερα στην υπερφορτωμένη με κανονισμούς Ευρώπη. Το REACH είναι ένα δώρο προς τους ανταγωνιστές μας. Είναι επίσης ένα δώρο –και μάλιστα ακριβό– στην ΕΕ για τις μεγάλες εταιρείες και για τις μεγαλύτερες, πλουσιότερες χώρες. Μολονότι οι δαπάνες που συνεπάγεται ο κανονισμός μπορούν να αναληφθούν από τις γιγαντιαίες γερμανικές εταιρείες, θα εξαλείψουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Τσεχική Δημοκρατία, για τις οποίες οι δαπάνες θα υπερβαίνουν τον μέσο όρο των κερδών τους. Αν και οι ΜΜΕ απασχολούν περίπου το 80% του πληθυσμού, θα καταστραφούν από το REACH, ειδικά στα νέα κράτη μέλη. Το REACH θα αποτελέσει επομένως ένα πολύπλοκο όπλο στον ανταγωνιστικό αγώνα στην ΕΕ και ένα μέσο με το οποίο οι μεγάλοι και οι πλούσιοι θα καταφέρουν να επικρατήσουν έναντι των μικρών και φτωχών. Εξ ου και η ξαφνική και τόσο συγκινητική συμφωνία επί αυτού του θλιβερού κανονισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Επίτροποι, κύριοι εκπρόσωποι του Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, αν καταφέρουμε να εγκρίνουμε τον συμβιβασμό για το REACH αυτήν την εβδομάδα, αυτό το Σώμα θα αποδείξει για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου ότι ακούει τα παράπονα των πολιτών και ότι είναι ικανό να αναλάβει την ευθύνη του σε πολύ εκτεταμένα και πολύπλοκα τεχνικά θέματα και να βοηθήσει στην επιτυχή ολοκλήρωση αυτών των θεμάτων. Οι διαπραγματευτές είχαν ένα πολύ δύσκολο έργο να αντιμετωπίσουν και θα ήθελα να δώσω τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια για τη συμφωνία που επετεύχθη. Χαίρομαι που επετεύχθη συμφωνία στη δεύτερη ανάγνωση. Εξάλλου, είχαν ειπωθεί όλα και ήταν καιρός να ολοκληρωθεί το θέμα και να επιτραπεί σε εκείνους που πρέπει να θέσουν αυτές τις ιδέες σε εφαρμογή στον τομέα να προχωρήσουν και να το πράξουν.

Εμείς στην Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών αρνούμαστε πάντα να υποστηρίξουμε μονομερώς οποιαδήποτε ομάδα άσκησης πίεσης. Προσπαθούμε διαρκώς να επιτύχουμε μια ισορροπία – μια ισορροπία ανάμεσα στη φιλοδοξία να αυξηθεί η προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, αφενός, και να διατηρηθεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να αποτραπούν τα περιττά διοικητικά βάρη, αφετέρου. Κατά τη γνώμη μου, επιτελέσαμε ένα λογικό έργο ως προς αυτό. Το γεγονός ότι κανείς δεν είναι 100% ικανοποιημένος ενυπάρχει στη φύση ενός συμβιβασμού όπως αυτός.

Εκτιμώ ότι, με τη δέσμη επί της οποίας θα ψηφίσουμε την Τετάρτη, βελτιώσαμε τα προηγούμενα κείμενα που εκπονήσαμε και ψηφίσαμε κατά τη διάρκεια αυτής της νομοθετικής διαδικασίας σε πολλά διαφορετικά μέτωπα. Στον τομέα της πολιτικής αδειοδότησης, σημειώνουμε ασφαλώς πρόοδο, τόσο ως προς τους όρους χορήγησης αδειών για επικίνδυνες ουσίες όσο και ως προς τη διάρκεια αυτών των αδειών.

Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας ενισχύθηκε, στοιχείο που ήταν απαραίτητο, και οι περιττές δοκιμές σε ζώα απαγορεύθηκαν. Είμαι πεπεισμένη ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις θα ξέρουν τι να κάνουν με το συμβιβαστικό κείμενό μας, αλλά δεν είμαι βέβαιη για τις μικρές και, ως προς αυτό το θέμα, εμείς στην Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος βασιζόμαστε στα μέτρα εφαρμογής και στα αναγκαία συνοδευτικά μέτρα. Αν η Επιτροπή κρύβει κάτι στο μανίκι της ως προς το θέμα αυτό, θα ήθελα να το μάθω σύντομα.

Έχοντας συνεκτιμήσει όλους τους παράγοντες, θα εγκρίνουμε τη δέσμη, διότι ξέρουμε ότι σε 11 χρόνια, θα έχουμε μια δραστικά ανανεωμένη πολιτική για τις χημικές ουσίες και θα την έχουμε καταστήσει διαφανή. Οι Ευρωπαίοι θα ζουν με λιγότερους κινδύνους για την υγεία και βασιζόμαστε στο γεγονός ότι η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας δεν θα μειωθεί αλλά αντίθετα θα ενισχυθεί. Φυσικά, οι εταιρείες πληρώνουν ένα τίμημα διόλου ευκαταφρόνητο. Οι περισσότεροι άνθρωποι στην κοινωνία, ωστόσο, ζητούν περισσότερη πληροφόρηση σχετικά με την υγεία και περισσότερη προστασία της υγείας και αυτό είναι κάτι που θα αυξηθεί στο μέλλον.

Εν καιρώ, μια επισήμανση «REACH tested» (δοκιμασμένο βάσει REACH) μπορεί να αποτελέσει εμπορικό πλεονέκτημα αντί για οικονομικό μειονέκτημα και, όπως έχει ειπωθεί εδώ ξανά, η νομοθεσία μας θα αποτελέσει πρότυπο σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρέπει εν πάση περιπτώσει να στρωθούμε στη δουλειά, ξεκινώντας, μεταξύ άλλων, κατάλληλες εκστρατείες ενημέρωσης που θα απευθύνονται στους καταναλωτές.

 
  
MPphoto
 
 

  Dorette Corbey (PSE). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια και χιλιάδες τροπολογίες, το REACH είναι επιτέλους πραγματικότητα. Τα εύσημα ανήκουν, φυσικά, στον εισηγητή μας, κ. Sacconi, ο οποίος κατάφερε να φέρει όλη αυτή την προσπάθεια εις πέρας. Το αποτέλεσμα μας κάνει υπερήφανους.

Η αντικατάσταση έγινε ένας από τους στόχους του REACH. Το REACH δεν σχετίζεται μόνο με τη γνώση χιλιάδων χημικών ουσιών, αλλά και με την αντικατάσταση 2 500 επικίνδυνων ουσιών. Είναι καιρός να απαγορευθούν επιτέλους οι επικίνδυνες ουσίες, για τις οποίες υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Η αύξηση του αριθμού των ασθενών με καρκίνο, των αλλεργιών και των προβλημάτων γονιμότητας σε ανθρώπους και ζώα σχετίζεται με επικίνδυνες ουσίες. Η μεγάλη πλειονότητα των ατόμων που εργάζονται στη βιομηχανία χημικών προϊόντων κάνουν ό,τι μπορούν για να αποδίδεται μέγιστη προσοχή στον χειρισμό επικίνδυνων ουσιών, αλλά δυστυχώς δεν εξυπακούεται ότι θα το κάνουν όλοι.

Φυσικά, κατανοώ την άποψη της βιομηχανίας ότι η αντικατάσταση δεν μπορεί να γίνει εν μία νυκτί. Είναι θετικό το γεγονός ότι η νέα συμφωνία επιτρέπει λίγη περισσότερη ευελιξία. Τώρα εξετάζεται κατά περίπτωση η διάρκεια ισχύος μιας άδειας για μια επικίνδυνη ουσία. Αυτό αποτελεί πρόοδο για τους παραγωγούς. Πρέπει να εκπονηθεί ένα σχέδιο μελέτης προκειμένου να αναπτυχθούν ασφαλείς εναλλακτικές ουσίες που θα ωφελήσουν το περιβάλλον αλλά και την καινοτομία. Θα αποτελέσει τεράστια πρόκληση, τα προσεχή έτη, η εξάλειψη των πλέον επικίνδυνων ουσιών από τη διαδικασία παραγωγής και από τα προϊόντα.

Το REACH οδήγησε σε αυτήν την καινοτομία που ευνοεί τόσο την ανταγωνιστικότητα όσο και το περιβάλλον. Όλα, φυσικά, εξαρτώνται τώρα από την αποτελεσματική εφαρμογή και αυτό που έχει σημασία είναι να διασφαλιστεί ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορέσουν να αποτελέσουν μέρος της αλλαγής.

Μια πρώτη αναθεώρηση προγραμματίστηκε σε επτά έτη, οπότε και θα μπορέσουμε να εξετάσουμε αν θα εξακολουθεί να είναι εφικτή η συμπερίληψη περισσότερων ουσιών στο πεδίο εφαρμογής του REACH και αν οι ουσίες που προκαλούν ορμονική απορρύθμιση μπορούν να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής των καθεστώτων αντικατάστασης. Τότε, ελπίζουμε, ότι το καθήκον της μέριμνας θα τύχει της απαραίτητης προσοχής και το καθήκον της πληροφόρησης των εργαζομένων και των καταναλωτών θα μπορέσει να βελτιωθεί περαιτέρω. Μέχρι τότε, αυτό είναι το μέσο με το οποίο θα πρέπει να εργαστούμε και πιστεύω ότι επετεύχθη ένας άριστος συμβιβασμός.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, με το REACH, όλοι εμείς, συμπεριλαμβανομένου του κ. Sacconi, του εισηγητή μας, είχαμε μεγάλες ελπίδες ότι το περιβάλλον μας θα απαλλασσόταν από τις ενοχλητικές, βιοσυσσωρευτικές και τοξικές χημικές ουσίες που δηλητηριάζουν την υγεία μας και το φυσικό μας περιβάλλον. Το σχέδιο για τον έλεγχο των χημικών ουσιών αφύπνισε τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνειδήσεις στην Ευρώπη, ακόμη και πέρα από τα σύνορά μας. Κατά συνέπεια, ο τεράστιος διάλογος με την κοινωνία των πολιτών –συνδικάτα, ΜΚΟ, επιχειρήσεις και κατασκευαστές– θα είχε επιφέρει κάποια συμφωνία για την ανάγκη βελτίωσης της δημόσιας υγείας και της ποιότητας του περιβάλλοντος και της παροχής πληροφοριών στο κοινό και τους εργαζόμενους για τα χημικά προϊόντα που μας περιβάλλουν.

Δυστυχώς, παρά ένα ενθαρρυντικό μήνυμα από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, ο σημερινός συμβιβασμός θα αποδυναμώσει το REACH. Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε στους συμπολίτες μας ότι δεν θα καταστήσουμε τις εταιρείες υπεύθυνες για τη διασπορά τοξικών ουσιών, αλλά ότι θα είναι οι καταναλωτές και οι εργαζόμενοι, οι οποίοι χειρίζονται επικίνδυνες ουσίες, εκείνοι που θα φέρουν αυτήν την ευθύνη; Πώς υποτίθεται ότι θα εξηγήσουμε ότι το Σώμα υπερασπίζεται την υποκατάσταση των καρκινογόνων και μεταλλαξιογόνων μορίων και των ουσιών που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές, αλλά δεν την καθιστά συστηματική απαίτηση; Και τι υποτίθεται ότι θα πούμε για την έλλειψη διαφάνειας σχετικά με την ενημέρωση για τις πιο επικίνδυνες ουσίες; Το θεωρούμε απαράδεκτο και ακατανόητο. Ακόμη και εάν πολλές μικρομεσαίες βιομηχανίες και επιχειρήσεις ανέλαβαν την προστιθέμενη αξία των οικολογικών χημικών, τα μεγαθήρια της ευρωπαϊκής χημικής βιομηχανίας αρνούνται να προχωρήσουν σε αλλαγές. Εξακολοθούν να επηρεάζουν το έργο μας παρά το οικονομικό κόστος για το υγειονομικό μας σύστημα από την αύξηση των παθολογιών, το οποίο ο κ. Nassauer, συμπτωματικά, παραβλέπει.

Φέρουμε μεγάλη ευθύνη σήμερα και πρέπει να ψηφίσουμε ανάλογα. Οι τροπολογίες των Πρασίνων θα ενισχύσουν το REACH, προσδίδοντάς του νόημα και εμποδίζοντας την επ’ αόριστον καθυστέρηση της υποκατάστασης των πιο επικίνδυνων ουσιών. Ο κ. Sacconi το αναγνωρίζει αυτό. Τέλος, θα πω ότι αυτός ο συμβιβασμός είναι ένα μεγάλο βήμα για τη χημική βιομηχανία αλλά θα εξακολουθήσει να αποτελεί υποχώρηση για το Κοινοβούλιό μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL).

(Η ομιλήτρια μιλά στα ιρλανδικά)

(EN) Ο αρχικός στόχος της οδηγίας REACH ήταν να παρασχεθεί κατάλληλη προστασία για τους εργαζόμενους, τους καταναλωτές και το περιβάλλον, διατηρώντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Είναι εξαιρετικά λυπηρό το γεγονός ότι η χημική βιομηχανία πέτυχε να πείσει τόσους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι τα πιο υψηλά πρότυπα ασφαλείας δεν είναι απαραίτητα. Το REACH έχει αποδυναμωθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην είναι αποδεκτές οι παρούσες προτάσεις που έχουν υποβληθεί. Όταν υπάρχουν ασφαλέστερα υποκατάστατα για χημικές ουσίες πολύ υψηλού κινδύνου, οι ασφαλέστερες ουσίες επιβάλλεται να χρησιμοποιούνται αντί των πιο επιβλαβών χημικών ουσιών, τις οποίες πρέπει να αντικαθιστούν πλήρως. Δεν αρκεί να γίνεται λόγος για σχέδια υποκατάστασης και επαρκείς ελέγχους. Ομοίως, οι κατασκευαστές επιβάλλεται να λειτουργούν με διαφάνεια και με ειλικρίνεια για τις ουσίες που περιέχονται στα προϊόντα τους.

(Η ομιλήτρια μιλά στα ιρλανδικά)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Πρόσεξα ότι ορισμένοι συνάδελφοι επισήμαναν ότι δεν υπήρχε μετάφραση. Δεν ήταν λάθος των διερμηνέων μας. Στις παρεμβάσεις της η κ. de Brún χρησιμοποιεί συνήθως την Ιρλανδική, η οποία δεν είναι ακόμη επίσημη γλώσσα στο Σώμα. Η κατάσταση θα αλλάξει το προσεχές έτος.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Καρατζαφέρης (IND/DEM). – Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τους δύο Επιτρόπους καθώς και το Κοινοβούλιο, που κατόρθωσαν ένα εκπληκτικό ρεκόρ: μάζεψαν εδώ, με αυτήν την έκθεση το νομοσχέδιο δηλαδή τους περισσότερους λομπίστες από κάθε άλλη φορά.

Μου έλεγε ένας δημοσιογράφος εδώ, έξω από την αίθουσα, ότι τόσοι λομπίστες δεν έχουν ξαναμαζευτεί στο Στρασβούργο. Εγώ λοιπόν με την ψήφο μου δεν πρόκειται να δώσω βοήθεια σε αυτούς τους λομπίστες. Την Τετάρτη το βράδυ ετοιμάζουν πάρτι μετά την ψηφοφορία. Αυτή είναι η πραγματικότητα! Μπορούμε να δεχθούμε λοιπόν σαν πραγματικότητα αυτό το προϊόν των λομπιστών, το οποίο εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντά τους; Και, αν το δούμε επί της ουσίας, ποιος κερδίζει; Κερδίζουν μόνο οι μεγάλες βιομηχανίες των μεγάλων κρατών. Μπορεί να ανταποκριθεί η Ελλάδα ή η Τσεχία στους όρους που μεθοδεύει αυτό το νομοσχέδιο;

Έχω ανησυχήσει πολύ, κύριε Πρόεδρε, από την επιστολή που έστειλε ο κ. Verheugen πριν από 25 ημέρες στον κ. Barroso, με την οποία έμπαινε στα χωράφια του κ. Δήμα. Από τότε ήμουν υποψιασμένος ότι αυτό το πράγμα δεν θα αντέχει σε σοβαρή κριτική. Και δεν αντέχει!

 
  
MPphoto
 
 

  Werner Langen (PPE-DE). – (DE) Όποιος θυμάται τη 13η Φεβρουαρίου 2001, όταν οι Επίτροποι Wallström και Liikanen παρουσίασαν τη Λευκή Βίβλο, αντιλαμβάνεται πόσο πολύ έχουμε προχωρήσει μέχρι σήμερα. Θα ήθελα να εκφράσω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μου στους δύο Επιτρόπους, διότι επικεντρώθηκαν κυρίως στις θέσεις εργασίας μας και στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας κατά τη διάρκεια της θητείας τους και στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους. Θεωρούσα πάντοτε δεδομένο ότι και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου δεσμευόταν σε μεγάλο βαθμό από την κοινή θέση. Ο κ. Sacconi έκανε εξαιρετική δουλειά, αλλά ακούγοντας τις ομιλίες σε αυτό το Σώμα, θα μπορούσε κάλλιστα να σκεφθεί κάποιος ότι η κομουνιστική Ομάδα και η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία έχουν την πλειοψηφία. Τι ανοησία· δεν διαθέτουν ούτε καν εκατό ψήφους στο Κοινοβούλιο. Γι’ αυτό, αυτός ο συμβιβασμός, ο οποίος απολαμβάνει την υποστήριξη αρκετών Ομάδων, είναι καλός – μολονότι δεν ικανοποιεί τις προσδοκίες μου από κάθε άποψη.

Στους Επιτρόπους κ. Verheugen και κ. Δήμα, θα ήθελα να επισημάνω ότι είναι σημαντικό η εφαρμογή αυτού του κανονισμού να μην μεταμορφωθεί σε ένα τεράστιο γραφειοκρατικό τέρας, αλλά αντ’ αυτού να αποτελέσει πραγματικά παράδειγμα βελτίωσης της νομοθεσίας. Η ευκολία χειρισμού είναι σημαντική γι’ αυτόν τον σκοπό, όπως επεσήμανε ήδη η κ. Roth-Behrendt.

Εάν αναρωτηθούμε σήμερα για το τι δεν καταφέραμε, θα έλεγα ότι το ζήτημα του πώς θα διαχειριστούμε αυτές τις ουσίες σε εισαγόμενα προϊόντα είναι το πιο δύσκολο. Ουδείς έχει βρει λύση σε αυτό το ζήτημα. Σε τι χρησιμεύει άραγε μια εξαιρετικά αυστηρή νομοθεσία, εάν οι ουσίες εισέρχονται στην ΕΕ με τα εισαγόμενα προϊόντα και οι επιχειρήσεις μετεγκαθίστανται εκτός ΕΕ; Ο συμβιβασμός είναι υπεύθυνος, λόγω του τρόπου με τον οποίο επιτεύχθηκε. Δεν ήταν απαραίτητες όλες οι δοκιμές για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα ήταν πιο χρήσιμο να απλοποιηθεί το σύστημα με τον καθορισμό κατηγοριών έκθεσης και χρήσης. Είναι λυπηρό ότι αυτό δεν κατέστη δυνατόν. Παρόλα αυτά, οφείλουμε να υποστηρίξουμε αυτόν τον συμβιβασμό και ελπίζω ότι αυτή η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις χημικές ουσίες θα αποτελέσει οδηγό για τη νομοθεσία για τις χημικές ουσίες παγκοσμίως. Αυτή είναι η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Εάν επιτύχουμε, θα διασφαλίσουμε τις θέσεις εργασίας στην ΕΕ και θα βελτιώσουμε αντί να αποδυναμώσουμε την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, πρώτα από όλα θέλω να αποδώσω εύσημα στον κ. Sacconi, ο οποίος έβαλε τα δυνατά του για την εκπόνηση αυτής της καλής νομοθεσίας. Άρχισα να παρακολουθώ τη συζήτηση για το REACH ως παρατηρητής πριν από τρία χρόνια. Είναι παραπάνω από ενθαρρυντικό να βλέπω ότι καταλήξαμε σε ένα αποδεκτό αποτέλεσμα σε αυτή τη μακρά διαδικασία. Προερχόμενος από ένα νέο κράτος μέλος, είμαι ικανοποιημένος που βλέπω ότι οι τροπολογίες μου έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο. Η ουγγροβρετανική πρωτοβουλία πρέπει, επίσης, να αναφερθεί ως μια σχετική επιτυχία των συμπατριωτών μου.

Ας ελπίσουμε ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα εγκρίνουν την τελική εκδοχή τον Δεκέμβριο, αν και αυτό δεν αποτελεί τη λήξη της διαδικασίας. Σε επτά χρόνια το νομικό καθεστώς θα επανεξεταστεί. Θα είναι μια καλή ευκαιρία να συμπεριλάβουμε στην έκθεση χημικής ασφαλείας τις ουσίες της κλίμακας 1-10 τόνων προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφαλή χρήση τέτοιων ουσιών, όπως είχαμε προτείνει νωρίτερα εγώ και άλλοι σοσιαλιστές συνάδελφοι.

 
  
MPphoto
 
 

  Miloslav Ransdorf (GUE/NGL).(CS) Ο πρώην πρωθυπουργός της Ρωσίας, Viktor Chernomyrdin, είπε κάποτε: «Θέλαμε να το κάνουμε καλύτερο αλλά έγινε το ίδιο όπως πάντα». Αυτό ακριβώς συμβαίνει εδώ. Αυτοί οι κανόνες, οι οποίοι υπό την τρέχουσα μορφή τους λειτουργούν κατά της στρατηγικής της Λισαβόνας και υπέρ των μεγάλων εταιρειών που τους δέχθηκαν ελπίζοντας στην κυριαρχία της αγοράς, βλάπτουν τις ΜΜΕ. Επιπλέον, η αρχή της ανταλλαγής δεδομένων, που αποτελεί θετικό στοιχείο, περιορίζεται από το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως κύρωση σε αυτόν τον τομέα. Οι κανόνες θα απειλήσουν τις θέσεις εργασίας σε χώρες όπως η δική μου και θα έχουν έμμεσες επιπτώσεις σε άλλους τομείς. Πιστεύω ότι υπάρχουν ορισμένοι στην Αίθουσα που θα είναι ικανοποιημένοι με αυτούς τους κανόνες.

Ο Aldous Huxley είπε κάποτε ότι η ευτυχία είναι σαν την κοκαΐνη – κάτι που παίρνεις ως υποπροϊόν της διαδικασίας δημιουργίας κάποιου άλλου πράγματος. Κάτι παρόμοιο θα συμβεί και σε αυτή την περίπτωση, υπό την έννοια ότι ενώ η Ομάδα μας, όπως είπε ο κ. Langen, φαίνεται ότι έχει πλειοψηφία, θα χρειαστούν λίγοι ακόμα κανόνες τέτοιου είδους για να επιτύχουμε πραγματικά πλειοψηφία.

 
  
MPphoto
 
 

  Godfrey Bloom (IND/DEM).(EN) Κύριε Πρόεδρε, ασχολούμαστε, λοιπόν, και πάλι με αυτό. Κατά την άποψή μου, ο κ. Saconni μάλλον δεν κτίζει ένα βουνό αλλά σκάβει έναν μεγάλο λάκκο. Ας μου επιτραπεί να πω αυτή την εορταστική περίοδο ότι ελπίζω ότι αναμιγνύει τα μαρτίνι του με τον ίδιο ενθουσιασμό που αναμιγνύει τις μεταφορές του. Ό,τι και να λέει, μιλάμε για τη νομοθετική ρύθμιση περισσότερων από 30 000 ουσιών, υπό την αστυνόμευση μιας ακόμη στρατιάς ξιπασμένων ελεγκτών που ήδη απομυζούν τον υπερφορολογούμενο και υπερελεγχόμενο φορολογούμενο.

Το εύρος του κανονισμού σίγουρα θα αποσπάσει την προσοχή μας από σχετικά λίγες ουσίες για τις οποίες απαιτείται σοβαρή δράση. Όμως, εμείς οι Βρετανοί βλέπουμε σε αυτή την οδηγία την προώθηση της κατάργησης του τεκμηρίου αθωότητας, χωρίς αποζημίωση για τις ζημίες των βρετανικών επιχειρήσεων, για να μην αναφέρω τη φρικτή διεξαγωγή πειραμάτων σε εκατομμύρια ζώα, όσο και αν προσπαθείτε να πείσετε τον εαυτό σας περί του αντιθέτου.

Οπωσδήποτε εκλιπαρώ τους βρετανούς φεντεραλιστές συναδέλφους μου, που όλοι τους στηρίζουν αυτή την άκριτη νομοθεσία, για μία φορά τουλάχιστον να κινητοποιηθούν και να αγωνιστούν υπέρ του εθνικού μας αστικού δικαίου και κατά του σοβιετισμού αυτού εδώ του μέρους. Όλοι ξέρουμε τις επιπτώσεις του ρωσικού σοβιετισμού στο ρωσικό και το παγκόσμιο περιβάλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Sonik (PPE-DE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, οι χημικές ουσίες είναι μέρος του περιβάλλοντός μας και μπορούν να βρεθούν παντού γύρω μας. Η ραγδαία βιομηχανική ανάπτυξη τον 20ό αιώνα συνεπάγεται, ωστόσο, ότι η καθημερινή χρήση αυτών των ουσιών δεν αποτελεί μόνον αναγκαιότητα αλλά και ευχαρίστηση. Παρά ταύτα, πολλές από αυτές τις ουσίες δεν βελτιώνουν πραγματικά την ποιότητα της ζωής μας, διότι είναι επικίνδυνες και επιβλαβείς για την υγεία μας.

Είναι δύσκολο να φανταστούμε τη ζωή μας χωρίς χημικές ουσίες. Γι’ αυτό ακριβώς πρέπει να επιμείνουμε για μεγαλύτερη διαφάνεια και πληροφόρηση σχετικά με τις ουσίες, τις οποίες περιέχουν τα προϊόντα που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι. Το σύστημα REACH θα πρέπει να βασίζεται στην αρχή της πρόληψης και της προφύλαξης. Η ανάγκη διαβεβαίωσης του καταναλωτή ότι ένα συγκεκριμένο προϊόν δεν είναι επιβλαβές πρέπει να είναι κεντρική στη νέα νομοθεσία και η ευθύνη για την παροχή αυτής της διαβεβαίωσης πρέπει να εναπόκειται στη βιομηχανία.

Κάθε παραγωγός που θέλει να διαθέσει ένα νέο προϊόν στην αγορά ή να διατηρήσει ένα υπάρχον δικαίωμα εκμετάλλευσης πρέπει να μπορεί να αποδείξει ότι τα προϊόντα για τα οποία είναι υπεύθυνος είναι ασφαλή για τους ανθρώπους και το περιβάλλον.

Ο συμβιβασμός που επετεύχθη καταφέρνει σε μεγάλο βαθμό να ανταποκριθεί σε αυτές τις προσδοκίες και κατά συνέπεια αξίζει την υποστήριξή μας. Εντούτοις, όπως όλοι οι συμβιβασμοί, δημιουργεί κάποιους λόγους ανησυχίας. Συγκεκριμένα, έχω επιφυλάξεις σχετικά με τις διατάξεις που αφορούν την ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς αυτό θα αποδυναμώσει σημαντικά τη θέση περίπου 20 000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι προσπάθειες να επεκταθεί η περίοδος προστασίας με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, αρχικά σε 15 έτη και τελικά σε 12, είναι επιζήμιες για την καινοτομία καθώς ενισχύουν την οικονομική κυριαρχία των πλούσιων εταιρειών. Όσο μεγαλύτερες είναι οι περίοδοι προστασίας, τόσο λιγότερη θα είναι η πίεση που θα αισθάνονται οι εταιρείες για να αναζητήσουν νέες λύσεις και να αναλάβουν νέα έρευνα.

Εν κατακλείδι, παρά τα πολλά θετικά στοιχεία του που αφορούν κυρίως τα θέματα υγείας, ο κανονισμός REACH δεν αντιμετωπίζει τις οικονομικές οντότητες σε ισότιμη βάση. Παρά ταύτα, αυτός ο συμβιβασμός αξίζει την υποστήριξή μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Åsa Westlund (PSE). – (SV) Κύριε Πρόεδρε, θέλω ξεκινώντας να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας και συνάδελφό μου, κ. Sacconi. Νομίζω ότι του προκάλεσα ορισμένα προβλήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ζητώντας διαρκώς περισσότερα: περισσότερη υποκατάσταση, περισσότερη πληροφόρηση, την καταχώριση μεγαλύτερου αριθμού χημικών ουσιών και περισσότερα δελτία που εγγυώνται την ασφάλεια των χημικών προϊόντων. Guido, σ’ ευχαριστώ για το έργο που επιτέλεσες και για το γεγονός ότι δεν έχανες την αίσθηση του χιούμορ σου κάθε φορά που προέβαλα απαιτήσεις. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους εκείνους με τους οποίους συνεργάστηκα στην πορεία των εργασιών για το REACH. Μαζί, εργαστήκαμε σκληρά για να επιτύχουμε ένα τόσο ισχυρό REACH.

Ωστόσο, υπάρχει μια εξαιρετικά έντονη αντίθεση, ειδικά από την πολιτική Δεξιά εδώ στο Σώμα και από τη βιομηχανία χημικών προϊόντων. Ο συμβιβασμός που επετεύχθη τώρα πρέπει να κριθεί ως επιτυχής υπό το πρίσμα αυτής της έντονης αντίθεσης, παρά το γεγονός ότι δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που πιστεύω ότι θα έπρεπε πραγματικά να υπάρχουν όσον αφορά την υποκατάσταση και την πληροφόρηση. Και αυτό γιατί η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού, κυρίες και κύριοι. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Το θέμα είναι να επιτύχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα και αυτό ακριβώς κάνουμε μέσω του υπό συζήτηση συμβιβασμού. Είναι το καλύτερο που μπορούμε να επιτύχουμε και συνεπάγεται πολύ καλύτερους κανόνες από τους κανόνες που διέπουν τις χημικές ουσίες που ισχύουν στη Σουηδία και στην ΕΕ επί του παρόντος.

Το REACH εναποθέτει την ευθύνη για τη δοκιμή των χημικών ουσιών στους εισαγωγείς και στους παραγωγούς. Θα αποκτήσουμε περισσότερες γνώσεις και πληροφορίες σχετικά με τις χημικές ουσίες και η συμμόρφωση με την έκκληση για αντικατάσταση των επικίνδυνων ουσιών θα βελτιώσει την τρέχουσα κατάσταση. Δεν υπάρχει τίποτα που να υποδεικνύει ότι θα επιτύχουμε ένα ισχυρότερο REACH καθυστερώντας τη διαδικασία. Το γεγονός ότι η Γερμανία θα αναλάβει την Προεδρία μετά την Πρωτοχρονιά και ότι η γερμανική κυβέρνηση, η οποία υποστηρίζεται θερμά από τη γερμανική βιομηχανία χημικών προϊόντων, είναι ο μεγάλος αντίπαλος ενός ισχυρού REACH αποτελεί άλλον έναν λόγο για να αποφύγουμε την καθυστέρηση. Εμείς οι σουηδοί Σοσιαλδημοκράτες θα αποδεχθούμε το μερίδιο της ευθύνης μας αύριο και θα ψηφίσουμε υπέρ του συμβιβασμού. Καταφέραμε όσο περισσότερα μπορούσαμε και δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο αυτά που επιτύχαμε καθυστερώντας τη διαδικασία. Ωστόσο, σε επτά χρόνια, όταν το REACH θα έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή, θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε και να απαιτήσουμε την περαιτέρω αυστηροποίησή του.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens-Peter Bonde (IND/DEM). – (DA) Κύριε Πρόεδρε, η μεταρρύθμιση στον τομέα των χημικών ουσιών σχεδιάστηκε έχοντας κατά νου την πλήρη εναρμόνιση, η οποία απαγορεύει στα κράτη μέλη να εισαγάγουν καλύτερη προστασία για την υγεία των ανθρώπων και για το περιβάλλον. Τριάντα οκτώ βουλευτές κατέθεσαν τροπολογίες που ζητούν αντ’ αυτού να προταθεί μια ελάχιστη οδηγία ώστε να μπορούν τα κράτη μέλη να παράσχουν στους πολίτες την καλύτερη προστασία που μπορεί να επιθυμούν οι ψηφοφόροι. Ζητήσαμε τη διεξαγωγή ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση για να δούμε ποιοι αναλαμβάνουν την ευθύνη, για παράδειγμα, για τα αυξημένα περιστατικά καρκίνου και αλλεργιών.

Τώρα έχουμε στη Δανία έναν κατάλογο 150 ανεπιθύμητων ουσιών. Πρόκειται για ουσίες με επιβλαβείς επιπτώσεις για την υγεία και το περιβάλλον και αυτός ο κατάλογος είναι απίθανο να διατηρηθεί σε ένα σύστημα που βασίζεται στην πλήρη εναρμόνιση. Η προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των ανθρώπων αντιμετωπίζεται ως στρέβλωση του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. Το REACH μάς εμποδίζει όχι μόνο να απαγορεύσουμε τις επικίνδυνες ουσίες, αλλά και να προειδοποιήσουμε για τη χρήση τους και το REACH θα οδηγήσει σε περαιτέρω πειράματα σε ζώα για ουσίες που ήδη γνωρίζουμε ότι είναι επικίνδυνες ή περιττές. Το κείμενο επί του οποίου θα ψηφίσουμε την Πέμπτη, λοιπόν, είναι μια μεταρρύθμιση που περιλαμβάνει και τη θανάτωση ζώων. Ο συμβιβασμός μπορεί να υποστηριχθεί μόνον αν οι κανόνες του είναι οι ελάχιστοι. Όπως εκφράζεται με όρους πλήρους εναρμόνισης, η πρόταση είναι υπερβολικά αδύναμη για εμάς.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Πρέπει να στηρίξουμε την παρούσα συμβιβαστική δέσμη, στην οποία καταλήξαμε μετά από σκληρές προσπάθειες και η οποία πρέπει να υποβληθεί σε απροκατάληπτη και πολύ ειλικρινή αξιολόγηση στο στάδιο της επταετούς αναθεώρησης. Μετά από τρεισήμισι χρόνια, 700 σελίδες σχεδίων προτάσεων και χιλιάδες τροπολογίες, δεν θα ήταν ποτέ εύκολο, με ένα τόσο περίπλοκο νομοθετικό κείμενο, να βρούμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στους στόχους για την υγεία και το περιβάλλον, διατηρώντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο για τις χημικές ουσίες είναι πολύ περίπλοκο και αναποτελεσματικό, καθώς αποτελείται από 40 διαφορετικές οδηγίες οι οποίες στον έναν ή τον άλλο βαθμό είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Δείτε την οδύσσεια της ανάλυσης των κινδύνων του ψευδαργύρου που έχει κρατήσει 15 χρόνια, μέχρι στιγμής, και ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί. Το REACH θα εκλογικεύσει αυτό το σύστημα και θα καταχωρίζει, θα αξιολογεί και θα αδειοδοτεί χημικές ουσίες οι οποίες ποτέ πριν δεν είχαν δοκιμαστεί για τις επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία.

Καθώς η νομοθετική συζήτηση πλησιάζει στο τέλος της, οι σοβαρές προκλήσεις της εφαρμογής του REACH και της σύστασης του οργανισμού μόλις άρχισαν. Όταν τεθεί σε ισχύ το προσεχές έτος, οι εταιρείες θα επωμισθούν νέες και, σε πολλές περιπτώσεις, επαχθείς ευθύνες σχετικά με τις ουσίες που θα παρασκευάζουν, θα εισάγουν, θα διανέμουν ή θα χρησιμοποιούν. Αυτό θα αποτελέσει ιδιαίτερη πρόκληση για τις εταιρείες που δεν διαθέτουν ήδη την πείρα ώστε να ασχοληθούν με τη νομοθεσία σχετικά με τις χημικές ουσίες, ιδιαίτερα οι μεταγενέστεροι χρήστες χημικών ουσιών και οι χιλιάδες ΜΜΕ που θα κληθούν να ζήσουν και να επιβιώσουν, Επίτροπε Verheugen –αλλά θα προσέθετα σε αυτά και το «να αναπτυχθούν»– υπό το καθεστώς του REACH.

Όμως, η Επιτροπή, οι αρμόδιες αρχές και τα κράτη μέλη, ο οργανισμός και εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλούμαστε να συμβάλουμε στο να διασφαλιστεί ότι το REACH θα εφαρμοστεί ομαλά και αποτελεσματικά. Η Επιτροπή ακόμη αναπτύσσει τεχνική καθοδήγηση και ειδικά εργαλεία της τεχνολογίας της πληροφορίας που θα επιτρέψουν στη βιομηχανία και τις αρχές να εφαρμόσουν τη νομοθεσία από την πρώτη κιόλας στιγμή. Πρέπει να συστηθούν εθνικές γραμμές βοήθειας είτε μόνον από τις αρμόδιες αρχές είτε σε συνεργασία με τη βιομηχανία. Αυτά τα προπαρασκευαστικά μέσα πρέπει να υπάρχουν πολύ πριν από την προθεσμία εφαρμογής του REACH, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι όλες οι απαραίτητες υποδομές στήριξης θα είναι πλήρως λειτουργικές. Συμφωνώ ότι αυτή η οδηγία REACH θα έχει πολύ θετικό αντίκτυπο στις προδιαγραφές παγκοσμίως. Ευχαριστώ όλες και όλους τους εμπλεκόμενους.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να απευθύνω τις θερμότερες ευχαριστίες μου στον κ. Sacconi για την εξαίρετη εργασία του. Αναμφίβολα, το REACH είναι με διαφορά η πιο δύσκολη υπόθεση αυτής της νομοθετικής περιόδου. Είμαι πεπεισμένη ότι ο εισηγητής μας πέτυχε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Επίσης, οι διαπραγματεύσεις εντός του Κοινοβουλίου ήταν επίσης ένα πολύ δύσκολο έργο. Όποιος άκουσε προσεκτικά, θα παρατήρησε ότι σχεδόν καμία από τις πολιτικές Ομάδες δεν έχει την ίδια γνώμη στις τάξεις της ούτε εκπροσωπεί μια σαφή γραμμή. Κάποιος μπορεί να πει, από την κριτική που εκφράστηκε, πόσο δύσκολη πρέπει να ήταν η επίτευξη ενός συμβιβασμού ακόμα και μέσα στο ίδιο το Κοινοβούλιο.

Όπως ο κ. Sacconi και πολλοί άλλοι βουλευτές αυτού του Σώματος, υποστήριζα ανέκαθεν την ισχυρή προστασία των εργαζομένων καθώς επίσης και την ισχυρή προστασία του περιβάλλοντος και των καταναλωτών. Θα προτιμούσα έναν αυστηρότερο συμβιβασμό – συμπτωματικά είχα προβεί στην ίδια παρατήρηση μετά την πρώτη ανάγνωση και κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην πρώτη ανάγνωση. Τώρα όμως πρέπει να αποφασίσουμε, εάν θα εγκρίνουμε τον συμβιβασμό –όπως θα πράξουμε η Ομάδα μου και εγώ προσωπικά– ή θα υιοθετήσουμε την κοινή θέση. Δεν πιστεύω ότι οι τροπολογίες που κατατέθηκαν με σκοπό την ενίσχυση της κοινής θέσης έχουν κάποια πιθανότητα να επιτύχουν ειδική πλειοψηφία. Ξεκινήσαμε ήδη μια προσπάθεια να αποστασιοποιηθούμε από τον συμβιβασμό του κ. Sacconi επανερχόμενοι στην πρώτη ανάγνωση, αλλά δεν επιτύχαμε ούτε καν μια απλή πλειοψηφία.

Εξετάζοντας τις θέσεις αρκετών κρατών μελών, αναρωτιέμαι τι περιμένουν όλοι εκείνοι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ισχυρίζονται ότι αυτός ο συμβιβασμός είναι ένα δώρο προς τη γερμανική χημική βιομηχανία. Εάν κοιτάξουμε ποια παράταξη συγκαταλέγεται στην πλειοψηφία στο Συμβούλιο και λάβουμε υπόψη ότι η Γερμανία από την 1η Ιανουαρίου 2007 θα αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου, αναρωτιέμαι ποιες προσδοκίες θα μπορούσαμε να έχουμε, εάν έχουμε κάποιες, για μια διαμεσολάβηση υπό την καθοδήγηση της γερμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου. Θα ήθελα και πάλι να συγχαρώ τον εισηγητή και το Κοινοβούλιο για αυτό το αποτέλεσμα· πιστεύω, άλλωστε, ότι αυτός ο συμβιβασμός είναι ένα μικρό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 
 

  Αντώνιος Τρακατέλλης (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, ύστερα από αρκετά χρόνια διαδικασιών και διαπραγματεύσεων είμαστε επιτέλους πολύ κοντά στην υιοθέτηση ενός κανονισμού για τα χημικά.

Βέβαια ο κανονισμός δεν είναι ο τέλειος, είναι όμως πολύ καλός. Και μπορεί μελλοντικά να βελτιωθεί, όπως αυτό έχει γίνει με πάρα πολλές κοινοτικές οδηγίες και κανονισμούς. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Sacconi, διότι στην ουσία ο κανονισμός προβλέπει την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, και την προβλέπει με μία χρονική αύξηση, φαντάζομαι δε ότι μακροπρόθεσμα όλες οι ουσίες οι οποίες προκαλούν την ανησυχία των περισσότερων συναδέλφων που ακούμε σήμερα στο βάθος του χρόνου θα αντικατασταθούν.

Είναι πολύ καλό το ότι ο κανονισμός προβλέπει έλεγχο επικίνδυνων ουσιών εκεί όπου μπορεί να γίνει. Προβλέπει υποκατάσταση, η οποία πρέπει να συμβεί, και για τις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν υποκατάστατες ουσίες προβλέπει σχέδια έρευνας, πράγμα επίσης πολύ σημαντικό.

Θα ήθελα να σας θυμίσω, κύριοι συνάδελφοι, ότι η επιστήμη της χημείας έχει δώσει πάρα πολλά στη βελτίωση της ζωής του ανθρώπου πάνω στη γη. Και αυτό το επέτυχε χάρη στην καινοτομία. Αυτό ζητείται και τώρα στην ουσία από τον κανονισμό αυτό στο βάθος του χρόνου· καινοτομία για να υπάρξουν νέες, πολύ καλύτερες, λιγότερο επικίνδυνες ή τελείως ακίνδυνες ουσίες, που να εξυπηρετούν τον άνθρωπο.

Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ και πάλι τον κ. Sacconi, διότι επέτυχε έναν κανονισμό για τα χημικά που θα πρέπει να μην κριθεί ανυπόμονα. Μην περιμένετε να δείτε το τέλειο αύριο! Στο βάθος του χρόνου θα δούμε να βελτιώνεται πραγματικά και η δημόσια υγεία αλλά και το περιβάλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Gierek (PSE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, μία από τις βασικές διατάξεις του κανονισμού REACH είναι η αρχή της υποκατάστασης, η οποία παραμένει στην αρμοδιότητα της βιομηχανίας. Αυτή η αρχή θα μπορούσε να απελευθερώσει το σημαντικό δυναμικό καινοτομίας τόσο της ζωτικής βιομηχανίας χημικών προϊόντων όσο και των τελικών χρηστών των προϊόντων της.

Παρά ταύτα, υπάρχει σημαντικό περιθώριο για την ερμηνεία συγκεκριμένων διατάξεων όπως αυτές που παρουσιάζονται με τον χαρακτηρισμό «κατάλληλες ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις». Η διάταξη που αφορά τα σχέδια έρευνας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων ενδέχεται επίσης να αποδειχθεί προβληματική, καθώς αυτές οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν δικές τους ερευνητικές εγκαταστάσεις μπορούν να εξαιρεθούν.

Υπάρχει λοιπόν ο κίνδυνος να κλείσουν ορισμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διαθέτουν επί του παρόντος δικές τους ερευνητικές εγκαταστάσεις και ως εκ τούτου δεν θα κληθούν να υποβάλουν τα προαναφερόμενα σχέδια.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι ποιος είναι υπεύθυνος για την αναζήτηση υποκατάστατων; Η χημική βιομηχανία, ο τελικός χρήσης ή μήπως η ευθύνη είναι κοινή; Αυτό με τη σειρά του προκαλεί προβληματισμό σχετικά με τη φύση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, η οποία δυστυχώς δεν είναι όσο καλή θα μπορούσε να είναι.

Η προσεκτικά διατυπωμένη αρχή της υποκατάστασης είναι η πιο λογική απάντηση στη χρήση επικίνδυνων ουσιών. Οι διαδικασίες που περιλαμβάνει ο κανονισμός με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας στην έρευνα για νέες και ασφαλείς ουσίες είναι απολύτως απαραίτητες.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, ο γάλλος φιλόσοφος Βολταίρος είπε κάποτε ότι κάθε είδους φανατισμός είναι επικίνδυνος. Πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση είναι ένα καλό παράδειγμα για το πόσο αληθής είναι αυτή η ρήση. Τα λόγια των συναδέλφων μου από την Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, από την Ομάδα Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών ή ακόμα και από την άκρα Αριστερά, μου δημιούργησαν την εντύπωση ότι μόνον οι ηττημένοι θα μπορούσαν εγκρίνουν ένα τέτοιο πακέτο όπως αυτό. Παρόλα αυτά, επιτρέψτε μας να συγκρίνουμε τα πλεονεκτήματα του REACH με τα μειονεκτήματά του. Ως προς αυτό, πρέπει να καταστεί σαφές ότι το REACH αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για όλους μας: μεγαλύτερη προστασία για το περιβάλλον και τον καταναλωτή, αλλά επίσης μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα.

Επομένως, τυχόν απόρριψη του REACH θα απέβαινε αναμφίβολα εις βάρος όλων των μερών. Για αυτόν τον λόγο, έγκειται πλέον σε εμάς να το προβάλουμε σωστά. Πράγματι, παρατηρώντας κάποιος τα μέσα ενημέρωσης, θα θεωρήσει ότι δεν υπάρχουν κερδισμένοι. Η επιδεξιότητά μας θα κριθεί πλέον στο πόσο αποτελεσματικά θα καταφέρουμε να αλλάξουμε αυτήν την εντύπωση. Άλλωστε, σε τελική ανάλυση, οι άνθρωποι, τα ζώα αλλά και το περιβάλλον είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι από αυτήν τη νομοθεσία. Γι’ αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε αυτήν. Σε αυτό το σημείο, πρέπει επίσης να υπενθυμίσουμε στα μέσα ενημέρωσης το καθήκον τους, το οποίο είναι να μεταδώσουν τη σωστή εικόνα αυτής της νέας νομοθεσίας, ιδιαίτερα στην παρούσα φάση. Η δεύτερη φάση συνίσταται στη σωστή εφαρμογή αυτής της εικόνας – κάτι που θα είναι επίσης πολύ δύσκολο, διότι γνωρίζουμε το σενάριο: για όλα φταίει η ΕΕ.

Ωστόσο, όσον αφορά τη νομική μορφή, αυτή η νομοθεσία είναι μια οδηγία και ως εκ τούτου πρέπει να εγκριθεί από τα κράτη μέλη, τα οποία πρέπει να την επιβάλουν και να την εφαρμόσουν σωστά. Όλα τα μέρη βρίσκονται πραγματικά ενώπιον μεγάλων προκλήσεων σε σχέση με αυτό. Η έκκληση απευθύνεται επίσης και σε εμάς: Ας δημιουργήσουμε έναν ισχυρό Οργανισμό για όλα αυτά, ούτως ώστε να αποκτήσουμε ενιαίους κανόνες και όχι ακόμα ένα συνονθύλευμα από 25 ή 27 διαφορετικά συστήματα. Έχουμε λοιπόν αρκετή δουλειά μπροστά μας και οι ελπίδες μας για ένα 2007 χωρίς REACH μάλλον δεν πρόκειται να εκπληρωθούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Noëlle Lienemann (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ας δούμε πόσο μακριά έχουμε φτάσει με το σχέδιο που μας έχει υποβληθεί σήμερα. Το REACH θα αλλάξει τη σχέση μας με τη χημική ρύπανση σε σημαντικό βαθμό, πρώτα από όλα, αντιστρέφοντας το βάρος της απόδειξης. Ένας προηγούμενος ομιλητής ανέφερε το σκάνδαλο με τον αμίαντο. Όλοι ξέρουμε ότι ένα τέτοιου είδους σκάνδαλο θα ήταν πλέον αδύνατο να συμβεί με το κείμενο που ψηφίζουμε σήμερα. Οι πολίτες πρέπει να το ξέρουν αυτό.

Υπάρχουν όλα αυτά τα οφέλη, είναι αλήθεια, αλλά υπάρχουν, βέβαια, και πράγματα με τα οποία δεν είμαστε ικανοποιημένοι ή δεν είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι, αρχής γενομένης από τις φυσικές ουσίες. Θα ήθελα να ήμασταν λίγο πιο ξεκάθαροι, καθώς μπορεί να προκληθούν προβλήματα. Δεν πιστεύω ότι μια φυσική ουσία είναι πράγματι μια χημική ουσία. Όσον αφορά τις εισαγωγές, θα ήθελα να είχαμε περισσότερες εγγυήσεις ότι μπορούμε να επιβάλουμε παρόμοια πρότυπα και στους εισαγωγείς.

Στη συνέχεια, προφανώς, υπάρχει το μεγάλο θέμα της υποκατάστασης. Όπως πολλοί από εσάς, έτσι και εγώ θα ήθελα η υποκατάσταση να ήταν αυτόματη, συστηματική και άμεση. Στην πρώτη ανάγνωση, υπερψήφισα όλες τις τροπολογίες που στόχευαν σε αυτό αλλά είδα ότι δεν είχαμε την ειδική πλειοψηφία. Εάν ο κ. Sacconi δεν κατάφερνε να καταλήξει σε αυτόν τον συμβιβασμό, θα διακινδυνεύαμε κατά την ψηφοφορία της δεύτερης ανάγνωσης να μην εφαρμοστεί αυτή η αρχή. Άλλωστε, πρέπει να λεχθεί ότι ο συμβιβασμός περιλαμβάνει την αρχή αυτή. Αυτό που συζητείται δεν είναι η αρχή, αλλά η βαθμιαία, σταδιακή εφαρμογή –ανεπαρκής, κατά την άποψή μου– αλλά η αρχή ισχύει για όλες τις επικίνδυνες ουσίες. Για αυτό, λοιπόν, ας μην παραβλέπουμε την προσπάθεια που κατέβαλε ο συνάδελφός μας, και τη νίκη που σημειώσαμε σε αυτό το μέτωπο.

Τώρα, έχοντας θεσπίσει αυτήν την αρχή, θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι εφαρμόζεται επαρκώς. Αυτό θα εξαρτηθεί από τα μέσα του Οργανισμού –χρηματοοικονομικούς πόρους, ανθρώπινους πόρους– από την πίεση της κοινής γνώμης και από τα χρηματικά ποσά που θα διατεθούν στην έρευνα. Επιπλέον, σε αυτό το θέμα, θέλουμε η Επιτροπή να είναι περισσότερο δραστήρια στο να διασφαλίσει ότι αυτός ο συμβιβασμός θα οδηγήσει σε όλη την πρόοδο που προσμένουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Péter Olajos (PPE-DE).(HU) Μετά από τρία χρόνια συζητήσεων, φτάσαμε στο σημείο όπου μπορούμε να εκφράσουμε μια τελική κρίση για το σχέδιο νομοθεσίας που είναι γνωστό ως REACH.

Προσφέρονται πολλές επιλογές για την ψηφοφορία της Τετάρτης. Πρώτη: θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε την κοινή θέση του Συμβουλίου. Δεύτερη: μπορούμε να απορρίψουμε το σύνολο της πρότασης. Τρίτη: μπορούμε να δεχθούμε τη συμβιβαστική δέσμη και έτσι να θέσουμε σε εφαρμογή το REACH.

Το πρώτο και πιο σημαντικό ερώτημα είναι αν χρειαζόμαστε όντως νέα νομοθεσία ή αν οι νόμοι που ισχύουν επί του παρόντος είναι επαρκείς για την επίλυση των ανησυχιών μας για την προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία των ανθρώπων και των ζώων και για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας του επιθυμητού βαθμού πληροφόρησης. Με άλλα λόγια, χρειζόμαστε νέα νομοθεσία για να μάθουμε περισσότερα σχετικά με τις 30 000 χημικές ουσίες που μας περιτριγυρίζουν κάθε μέρα; Η απάντηση είναι ένα ηχηρό «ναι». Χρειαζόμαστε νέους, ολοκληρωμένους κανονισμούς, στο πλαίσιο των οποίων θα μπορέσει να διεξαχθεί η μεγάλης κλίμακας επανεξέταση των χημικών ουσιών που συχνά αναβάλλεται.

Το άλλο σημαντικό ερώτημα είναι αν ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε είναι αρκετά καλός. Είναι οι λύσεις που επιτεύχθηκαν καλύτερες από αυτές της πρώτης ανάγνωσης ή μήπως η νομοθεσία απλώς αποδυναμώθηκε και εξασθένησε περαιτέρω κατά τη διάρκεια των έξι «τριμερών διαλόγων»; Ας απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα ξεχωριστά: ποιοι ήταν οι πιο σημαντικοί στόχοι μας μετά την πρώτη ανάγνωση; Θέλαμε μια ισχυρότερη και αυστηρότερη υποκατάσταση και την πετύχαμε. Θέλαμε να δημιουργήσουμε αυστηρότερους κανόνες που θα διέπουν την ευθύνη των παραγωγών και τους δημιουργήσαμε. Θέλαμε να περιορίσουμε τις δοκιμές σε ζώα και τις περιορίσαμε. Θέλαμε μια ισχυρότερη, αλλά εφαρμόσιμη καταχώριση και την πετύχαμε. Θέλαμε η αρχή OSOR (μία ουσία, μία καταχώριση) να κυριαρχεί και να στηρίζει τις ΜΜΕ και το καταφέραμε και αυτό.

Συνολικά, μπορούμε να πούμε ότι η συμβιβαστική δέσμη είναι πολύ καλύτερη από εκείνη που υποβλήθηκε στην πρώτη ανάγνωση. Αγωνιστήκαμε με επιτυχία για ένα ισχυρότερο και ακόμα αυστηρότερο REACH. Κυρίες και κύριοι, για τους λόγους αυτούς, το αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι άλλο από την υποστήριξη του συμβιβασμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Dan Jørgensen (PSE). – (DA) Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν περίπου 100 000 χημικές ουσίες στην αγορά. Επί του παρόντος, δεν έχουμε πληροφορίες για την πλειονότητα αυτών των χημικών ουσιών. Δεν γνωρίζουμε τι επιπτώσεις έχουν στο περιβάλλον και στην υγεία. Αυτό, φυσικά, είναι εντελώς απαράδεκτο, αλλά πρόκειται για μια κατάσταση την οποία τώρα αντιμετωπίζουμε μέσω του REACH, διότι το REACH εισαγάγει δύο βασικές αρχές. Πρώτον, αντιστρέφουμε το βάρος της απόδειξης ώστε, στο μέλλον, να εναπόκειται στη βιομηχανία να αποδεικνύει ότι μια ουσία είναι ασφαλής πριν λάβει άδεια για τη διάθεσή της στην αγορά, ενώ, επί του παρόντος, οι αρχές είναι υπεύθυνες να αποδεικνύουν ότι μια ουσία είναι επικίνδυνη πριν την απαγορεύσουν.

Η δεύτερη βασική αρχή, και η απολύτως σημαντικότερη, είναι ότι οι πλέον επικίνδυνες ουσίες –εκείνες που προκαλούν καρκίνο και αλλεργίες και που επηρεάζουν την αναπαραγωγική ικανότητα των ανθρώπων, κλπ.– πρέπει να υποκατασταθούν. Αν υπάρχει εναλλακτική ουσία που είναι πιο ασφαλής, πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί για την επικίνδυνη ουσία. Αυτή η βασική αρχή είναι πολύ σημαντική.

Είναι επίσης ικανοποιητικό το γεγονός ότι, στο μέλλον, θα πραγματοποιούνται λιγότερα πειράματα σε ζώα. Η εφαρμογή του REACH θα οδηγήσει σε πολύ λιγότερα πειράματα σε ζώα. Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, θα υπάρχουν αρκετά πειράματα, διότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ορισμένα δεδομένα που δεν διαθέτουμε επί του παρόντος, αλλά μακροπρόθεσμα, το REACH θα οδηγήσει σε πολύ λιγότερα πειράματα χάρη στην εισαγωγή της υποχρεωτικής ανταλλαγής δεδομένων, η οποία αποτελεί ασφαλώς μια πτυχή που αξίζει να συμπεριληφθεί.

Όλοι επηρεαστήκαμε σε αυτήν την υπόθεση από πολλές διαφορετικές ομάδες συμφερόντων. Αυτό τουλάχιστον είναι προφανές. Διακυβεύονται μεγάλα συμφέροντα και τα πράγματα δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά. Από τη μια πλευρά ήταν οι οικολογικές οργανώσεις και από την άλλη οι οργανώσεις για τα χημικά προϊόντα και η βιομηχανία τους. Το ερώτημα είναι, ποια είναι η φύση του συμβιβασμού που επιτύχαμε; Το παιχνίδι έληξε με ισοπαλία, όπως είδα να αναφέρεται σε ένα άρθρο εφημερίδας; Όχι. Δεν καταλήξαμε σε ισοπαλία αλλά σε συμβιβασμό, στον οποίο είναι σαφές ότι κέρδισαν τα οικολογικά συμφέροντα. Είναι σαφές ότι κέρδισαν οι προβληματισμοί για το περιβάλλον και την υγεία. Στο παρελθόν είχαμε μια σταθερά ανοιχτή πόρτα, με αποτέλεσμα να διατίθενται στην αγορά, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, διάφορες χημικές ουσίες και να χρησιμοποιούνται αυθαίρετα. Αυτή η πόρτα έχει σχεδόν κλείσει. Η πόρτα δεν είναι τελείως κλειστή διότι υπάρχει μια μικρή χαραμάδα σε αυτή. Σε έναν ιδανικό κόσμο θα έπρεπε, φυσικά, να την έχουμε σφραγίσει, αλλά δεν ζούμε σε έναν ιδανικό κόσμο. Πετύχαμε έναν συμβιβασμό, ο οποίος είναι καλός για το περιβάλλον και για την υγεία των ανθρώπων.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Επίτροποι και μέλη του Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε εν τω μέσω μιας μακράς συζήτησης για τη μεγαλύτερη νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία ασχολήθηκε ποτέ αυτό το Σώμα. Τα συγχαρητήριά μου στον κ. Sacconi για την εργασία του. Όπως κατέδειξαν οι προηγούμενοι ομιλητές, το κείμενο μπορεί μεν να είναι εκτενές, αλλά παραμένει ανοιχτό σε ένα πολύ ευρύ φάσμα ερμηνειών.

Η πρόταση φέρει σαφώς τη σφραγίδα του Κοινοβουλίου. Υπήρξε μια σαφής αλλαγή στον κόσμο των χημικών ουσιών και στην πίστη για την ασφάλειά τους μετά το Seveso και το Bhopal. Το γεγονός ότι όλοι οι προηγούμενοι ομιλητές καλωσόρισαν τον συμβιβασμό μόνο με επιφυλάξεις αποτελεί απόδειξη ότι είναι σχετικά ισορροπημένος. Ωστόσο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή καλούνται τώρα να δημιουργήσουν έναν λειτουργικό και ισχυρό Οργανισμό το ταχύτερο δυνατόν. Αυτό θα κοστίσει χρήματα και θα δημιουργήσει γραφειοκρατία. Ο Οργανισμός είναι το κλειδί για τη λειτουργία του REACH. Η πρόσληψη επαρκούς αριθμού αρμόδιων ειδικών αποτελεί μια πρόκληση.

Ο Οργανισμός πρέπει να λειτουργήσει γρήγορα, με ακρίβεια και χωρίς να υποπέσει σε λάθη, ούτως ώστε να βελτιώσει τη φήμη του REACH ως μοντέλου για άλλα κράτη και ενώσεις κρατών. Κατά τη γνώμη μου, το ζήτημα της πνευματικής ιδιοκτησίας ρυθμίστηκε ικανοποιητικά. Πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά εάν μας ικανοποιεί η παρούσα μορφή της υποκατάστασης μακροπρόθεσμα, και πρέπει να εξετάσουμε επίσης με την ίδια ακριβώς προσοχή πόσο επιβαρύνει η νομοθετική διαδικασία τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Μόνον όταν όλες οι πτυχές είναι εξίσου επιτυχείς, θα έχει εκπληρώσει το REACH τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τη διαδικασία της Λισαβόνας. Το REACH δεν πρέπει να καταλήξει να είναι κενό γράμμα, που δεν θα έχει εκπληρωθεί ούτε μετά από δύο ή τρεις δεκαετίες· η Ευρώπη θα πρέπει να κριθεί με βάση τη δυνατότητα εφαρμογής του.

Όσον αφορά τα επικαλυπτόμενα πεδία, απευθύνω έκκληση για τη διαγραφή των ιατρικών συσκευών, διότι αυτοί οι κανόνες είναι από μόνοι τους συνεπείς και επαρκείς, ενώ εάν αφήσουμε τις ιατρικές συσκευές, αυτό θα σημαίνει ανυπολόγιστες καθυστερήσεις στην αδειοδότηση των φαρμακευτικών προϊόντων.

Πρέπει να εξετάσουμε σε εύλογο χρόνο, εάν η παρούσα λειτουργία του REACH είναι επαρκής και εάν οι κανόνες είναι πολύ αυστηροί ή πολύ επιεικείς. Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την επιτροπολογία για να αποστασιοποιηθούμε από τη συμμετοχή μας στις περαιτέρω εξελίξεις, αλλά πρέπει πολύ περισσότερο να εξετάζουμε την εφαρμογή τακτικά και με κριτική διάθεση.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. DOS SANTOS
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Andres Tarand (PSE). – (ET) Θα ήθελα να χαιρετήσω τον εισηγητή μας, κ. Sacconi, και να τον συγχαρώ για την καλή δουλειά του και για την πειστικότητά του κατά τη διάρκεια των πολλών διαπραγματεύσεων.

Η διαδρομή που οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα μόνο εύκολη δεν ήταν, αλλά στο τέλος όλα όσα επιθυμούσαμε επετεύχθησαν, και δεν εννοώ μόνο τα μέσα για την αδειοδότηση και υποκατάσταση, αλλά και, ως έναν βαθμό, την υποχρεωτική καταχώριση.

Το νομοθετικό πλαίσιο του REACH είναι ένα από τα πιο ουσιαστικά πλαίσια που δημιουργήθηκαν ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί μάλιστα να είναι ένα από τα πλέον ογκώδη που συζητήθηκαν σε οποιοδήποτε κοινοβούλιο στον κόσμο. Το REACH εξυπηρετεί έναν ευρύτερο στόχο στην Ευρώπη και στο μέλλον θα αποτελέσει ένα καλό παράδειγμα για τον υπόλοιπο κόσμο. Αν λάβουμε υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής και την αρχική θέση του Συμβουλίου, η έκθεση του Κοινοβουλίου έχει προχωρήσει κατά πολύ.

Το πιο σημαντικό, ίσως, είναι ότι η διαδικασία υποκατάστασης θα περιλαμβάνει τελικά όλες τις επικίνδυνες ουσίες που απαγορεύονται ή έχουν άδεια περιορισμένης διάρκειας, με την υποχρέωση να σχεδιαστεί η υποκατάσταση ή, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, να αναπτυχθούν εναλλακτικές λύσεις.

Τα επιτεύγματα της νομοθεσίας είναι αποτέλεσμα της ενεργού δράσης στο Κοινοβούλιο τα τελευταία τρεισήμισι χρόνια. Η χώρα μου, η Εσθονία, δεν ήταν ένας από τους διαπραγματευτές στην αρχική φάση της διαδικασίας, αλλά παρακολούθησα τη διαδικασία που οδήγησε στους συμβιβασμούς με μεγάλο ενδιαφέρον, γι’ αυτό θέλω να συγχαρώ θερμά το Κοινοβούλιο για τον συμβιβασμό που πέτυχε και να πω ότι πραγματικά ελπίζω πως τα εθνικά κοινοβούλια θα ακολουθήσουν το παράδειγμά μας.

Ελπίζω ότι η συμβιβαστική δέσμη θα γίνει αποδεκτή στην ψηφοφορία της Τετάρτης με τη μορφή που συμφωνήθηκε κατά τη διάρκεια του προκαταρκτικού έργου. Αυτό θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ευρωπαίων πολιτών και θα αποτελέσει κίνητρο για τη δημιουργία θέσεων εργασίας από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με νέες και υψηλές προδιαγραφές για περιβαλλοντική αειφορία, οι οποίες θα καταστήσουν τον βιομηχανικό τομέα μας πιο καινοτόμο και ανταγωνιστικό.

 
  
MPphoto
 
 

  Erna Hennicot-Schoepges (PPE-DE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Borrell, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή, τους σκιώδεις εισηγητές και όλους αυτούς που συμμετείχαν στην εκπόνηση αυτού του μακροσκελούς και δύσκολου κειμένου. Περιέχει, βέβαια, περισσότερα θετικά παρά αρνητικά σημεία αλλά εκφράζω τη λύπη μου για το γεγονός ότι καμία έκθεση χημικής ασφαλείας δεν απαιτείται για τις 17 000 ουσίες που παράγονται σε ποσότητες από έναν έως δέκα τόνους. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο επιτευχθείς συμβιβασμός στο κεφάλαιο της αδειοδότησης αποτέλεσε μια τελευταία προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας.

Εντούτοις, σχετικά με τις CMR, ουσίες που είναι καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και τοξικές για την αναπαραγωγή, η διαδικασία κατάλληλου ελέγχου, η οποία έχει διατηρηθεί, είναι αποδεκτή, πέρα από το γεγονός ότι η συμφωνία που ορίζει ότι η παρουσίαση ενός σχεδίου έρευνας και ανάπτυξης θα είναι υποχρεωτική χωρίς ταυτόχρονα να επεκτείνει αυτήν την υποχρέωση και στην εφαρμογή αυτού του σχεδίου, αποδυναμώνει το κείμενο. Κατά συνέπεια, σε έξι χρόνια θα είναι αναγκαία μια αναθεώρηση. Στο γενικό πλαίσιο της αύξησης ορισμένων τύπων καρκίνου και της μείωσης της γονιμότητας, δεν έχουμε οπωσδήποτε συλλογική ηθική ευθύνη να ακολουθήσουμε την αρχή της προφύλαξης, ειδικά όσον αφορά τις ουσίες που προκαλούν ορμονικές διαταραχές;

Παρά τις βελτιώσεις που έγιναν στο κείμενο της Επιτροπής, ας θυμόμαστε ότι το REACH θα δώσει τη δυνατότητα στην ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία να διατηρήσει την ηγετική της θέση στην παγκόσμια αγορά, ότι το REACH θα συμβάλει εκ νέου στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και ότι οι τροποποιήσεις στο REACH θα καταστήσουν δυνατή τη βελτίωση των αδυναμιών του συστήματος. Κύριε Πρόεδρε, τώρα πλέον εξαρτάται από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη που θα μεριμνήσουν ώστε να καταστεί λειτουργικός ο Οργανισμός όσο το δυνατόν πιο σύντομα.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης, ορισμένοι ομιλητές από τις Ομάδες GUE/NGL και Verts/ALE χρησιμοποίησαν σκληρή γλώσσα κατά του κ. Sacconi, μελών της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλων. Αυτό με υποχρεώνει να τους υποδείξω ορισμένες πολιτικές πραγματικότητες.

Πρώτον, η συμβιβαστική δέσμη Sacconi είναι καλύτερη από το ισχύον ρυθμιστικό σύστημα που εφαρμόζουμε. Είναι καλύτερη από την κοινή θέση του Συμβουλίου. Εάν επιτύχουν την ανατροπή της, μέσω τροποποιήσεων οι οποίες θα δημιουργούν το ενδεχόμενο να χρειαστεί να ξεκινήσουμε εκ του μηδενός, τότε στην ουσία αυτό θα σημαίνει ότι οι Ομάδες GUE/NGL και Verts/ALE εξυπηρετούν τα συμφέροντα ορισμένων από τις πιο βρώμικες και οπισθοδρομικές χημικές βιομηχανίες στην Ευρώπη. Θέλουμε να σημειώνουμε πρόοδο σε αυτό το Κοινοβούλιο, όχι να οπισθοδρομούμε.

Η ισχύς της Ευρώπης και του Κοινοβουλίου συνίσταται στον εντοπισμό των σημείων στα οποία μπορεί να υπάρξει συναίνεση. Φρονώ ότι ο κ. Sacconi, το επιτελείο του και όλοι οι βουλευτές του Σώματος που μετείχαν σε αυτή τη διαδικασία, εντόπισαν με επιτυχία τα σημεία ως προς τα οποία μπορούσε να επιτευχθεί συναίνεση, και σε αυτή τη βάση σημειώθηκε πρόοδος όσον αφορά τη ρύθμιση της χημικής βιομηχανίας στην Ευρώπη. Δεν πετύχαμε όλοι αυτά που επιθυμούσαμε· όμως, όσο οι απόψεις διίστανται όσον αφορά το πώς μπορούμε να αποκτήσουμε ένα καθαρό, υγιεινό περιβάλλον στην Ευρώπη, το πώς μπορούμε να ελέγξουμε αυτά τα πράγματα, η δημοκρατική διαδικασία θα μας βοηθά πάντα να βρίσκουμε λύσεις. Συνιστώ ολόψυχα την υπερψήφιση της δέσμης Sacconi και συγχαίρω τον ίδιο και όλους όσοι σχετίζονται με αυτό το κείμενο.

 
  
MPphoto
 
 

  Ευαγγελία Τζαμπάζη (PSE). – Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριοι συνάδελφοι, μετά από μακροχρόνια και εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία βρισκόμαστε μπροστά σε ένα αποτέλεσμα για τον κανονισμό σχετικά με την καταχώριση, την αξιολόγηση και τη αδειοδότηση των χημικών ουσιών.

Ο εν λόγω κανονισμός αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για όλους μας προκειμένου να επιτευχθεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας και της περιβαλλοντικής προστασίας, τόσο για μας όσο και για τις μελλοντικές γενιές.

Θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μου στο αποτέλεσμα που πέτυχε ο συνάδελφος Sacconi, στον οποίο οφείλουμε θερμά συγχαρητήρια.

Πιθανόν να επιθυμούσαμε πιο αυστηρές ρυθμίσεις ή ένα μεγαλύτερο εύρος του κανονισμού. Αυτό που οφείλουμε να υπογραμμίσουμε όμως είναι ότι ο βασικός στόχος είναι να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατόν το σύστημα ελέγχου των επικίνδυνων ουσιών, ακόμη κι αν υπάρχουν ζητήματα που επιδέχονται επαναπροσδιορισμούς στο μέλλον.

Με την υιοθέτηση του REACH το υπάρχον νομικό πλαίσιο για τον έλεγχο των επικίνδυνων χημικών ουσιών θα ενδυναμωθεί, προκειμένου να προστατευθεί η υγεία των Ευρωπαίων πολιτών και ταυτόχρονα θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μέσα από την καινοτομία και την έρευνα για την ανάπτυξη ασφαλέστερων χημικών ουσιών.

Το REACH αποτελεί μια νέα, ρεαλιστική πρόταση, την οποία οφείλουμε όλοι να υποστηρίξουμε συνεχίζοντας ταυτόχρονα να εργαζόμαστε για τη βελτίωσή του. Για να γίνει το REACH πιο πράσινο και πιο αριστερό δεν πρέπει να το ξαναστείλουμε στους διαδρόμους, όπου βρισκόταν για πάρα πολλά χρόνια.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Ο συμβιβασμός ως αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης δεν αποτελεί ούτε καταστροφή για την ευρωπαϊκή βιομηχανία ούτε μια χαμένη ευκαιρία για τη βελτίωση της υγείας μισού δισεκατομμυρίου Ευρωπαίων. Είναι ενδεικτικός της επιθυμίας των βουλευτών και των 25 κρατών μελών να βρουν ισορροπημένες λύσεις που αποτελούν οδούς προόδου και όχι εμπόδια και γι’ αυτό είναι άξιοι επαίνων και όχι επικρίσεων. Ο κανονισμός, σε αυτή τη διοικητικά εξορθολογισμένη έκδοση, θα οδηγήσει αναμφίβολα σε νέα γραφειοκρατία, για την οποία η Ένωση θα επικριθεί. Αυτό είναι ένα σαφές τίμημα που θα πρέπει να πληρώσουν οι Ευρωπαίοι σε αντάλλαγμα αυτού που θέλουν, δηλαδή πιο λεπτομερή πληροφόρηση σχετικά με τις χημικές ουσίες των προϊόντων. Θα δούμε πώς αυτό θα επηρεάσει τη συμπεριφορά των καταναλωτών.

Είμαι βέβαιη ότι αυτές οι πληροφορίες, οι οποίες κοστίζουν πολλά χρήματα, θα παράσχουν νέα ώθηση για ευρωπαϊκή έρευνα στην ανάπτυξη χρήσιμων υποκατάστατων και, όπου ο κανονισμός δεν προβλέπει υποκατάστατα, θα διασφαλίσουν τη σταδιακή, φυσική εξάλειψη διαφόρων επιβλαβών ουσιών από τα προϊόντα. Οι γιατροί θα συνεχίσουν να διενεργούν αυστηρούς ελέγχους για επικίνδυνες ουσίες και ορθώς θα το πράξουν. Ωστόσο, τίποτα δεν δίνεται δωρεάν και η βιομηχανία δικαίως προσπαθεί να προστατευτεί από το υψηλότερο κόστος. Δεν θα παραβλέψουμε την επίδραση της ανταγωνιστικότητας και της ανεργίας στην Ένωση για τις οποίες υπεύθυνοι είναι οι πολιτικοί όπως εμείς – και όχι οι γιατροί ή η βιομηχανία.

Μια σοβαρή έλλειψη που θα ήθελα να επισημάνω και πάλι είναι το γεγονός ότι το νέο σύστημα είναι αποκλειστικά ευρωπαϊκό και όχι παγκόσμιο. Συνεπώς, παρά τα αναμφίβολα οφέλη του, το REACH θα φέρει σε μειονεκτική θέση την αυστηρώς ρυθμισμένη ευρωπαϊκή οικονομία στο πλαίσιο του ελευθερωμένου παγκόσμιου εμπορίου. Μάλιστα, για τον ίδιο ακριβώς λόγο, δεν παρέχει καμία προστασία στους καταναλωτές από τους κινδύνους που κρύβονται σε προϊόντα από τρίτες χώρες, ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι οι άνεργοι θα αγοράζουν φθηνά προϊόντα, νομίμως ή όχι.

Ζητώ λοιπόν από την Επιτροπή και από τα 27 κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί θα ανταποκρίνονται στις φιλοδοξίες μας στην παγκόσμια σκηνή, διότι αυτό αποτελεί δική μας πολιτική ευθύνη. Είναι καθήκον μας να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε τα περιβαλλοντικά και τα κοινωνικά πρότυπα και τις προδιαγραφές ασφάλειας, τόσο στην Ένωση όσο και στις τρίτες χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον κ. Sacconi για την επιτέλεση ενός τόσο μακροχρόνιου, σκληρού και δύσκολου έργου. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τη φινλανδική Προεδρία. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη διότι υπό αυτή την Προεδρία καταφέραμε επιτέλους να ολοκληρώσουμε το εντατικό έργο για την ανάπτυξη αυτού του κανονισμού. Χρειάστηκε πολύς καιρός, για την ακρίβεια οκτώ χρόνια, και το γεγονός ότι κανείς δεν είναι απολύτως ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα σημαίνει ουσιαστικά ότι ο κανονισμός REACH μπορεί να εγκριθεί.

Η βιομηχανία χημικών προϊόντων πιστεύει ότι το REACH είναι υπερβολικά ευνοϊκό προς το περιβάλλον. Οι οικολόγοι ισχυρίζονται ότι ο κανονισμός γράφτηκε για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της βιομηχανίας. Αυτό υποδεικνύει ότι επετεύχθη ένας συμβιβασμός που είναι εφικτός στο πλαίσιο των σημερινών κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών.

Θέλω να κάνω μόνο δύο περαιτέρω σχόλια. Πρώτον, αν εξετάσουμε με κριτικό πνεύμα τον κανονισμό REACH, είναι βέβαιο ότι θα αναγνωρίσουμε πως πρόκειται για ένα ενιαίο έγγραφο το οποίο αντικαθιστά 40 διαφορετικούς κανονισμούς που ισχύουν επί του παρόντος και αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να προστατέψουμε αποτελεσματικά την ανθρώπινη ζωή και υγεία. Δεύτερον, αυτός ο κανονισμός αποτελεί σημαντική βελτίωση ως προς ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα. Αν αποφασίσουμε να συνεχίσουμε να τον βελτιώνουμε και να τον τροποποιούμε στο μέλλον, πιστεύω ότι πρέπει να τον εγκρίνουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Libor Rouček (PSE).(CS) Κυρίες και κύριοι, η ΕΕ χαρακτηρίζεται συχνά ως αναρμόδιος, άχρηστος θεσμός που, μετά τη διεύρυνση, είναι ανίκανος να λάβει τις σημαντικές, αποτελεσματικές κοινές αποφάσεις που είναι ζωτικής σημασίας για την Ευρώπη. Πιστεύω ακράδαντα ότι η σημερινή συζήτηση και η ψηφοφορία της Τετάρτης επί της οδηγίας REACH θα αποδείξουν ότι ισχύει το ακριβώς αντίθετο.

Η εκπόνηση και η έγκριση της νομοθεσίας REACH αποτελεί ένα βήμα ευρωπαϊκής αλλά και παγκόσμιας σημασίας. Με αυτή τη νομοθεσία, η Ευρώπη θα δημιουργήσει σαφείς, διαφανείς και δίκαιους κανόνες για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και, όπου απαιτείται, τον περιορισμό της χρήσης χημικών ουσιών. Στην τελική τους μορφή, αυτοί οι κανόνες θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος και θα επιτρέψουν στην ευρωπαϊκή βιομηχανία χημικών προϊόντων όχι μόνο να επιβιώσει αλλά και να ενισχύσει, κατά τη γνώμη μου, τη θέση της στον κόσμο. Και αυτό διότι, μέσω της νομοθεσίας REACH, η Ευρώπη είναι εκείνη που θα καθορίζει στο μέλλον τους κανόνες, τα πρότυπα και τις τάσεις για τη βιομηχανία χημικών προϊόντων σε όλο τον κόσμο.

Όπως με κάθε νομοθεσία, το REACH αποτελεί έναν συμβιβασμό, σε αυτή την περίπτωση μεταξύ των εκπροσώπων των βιομηχανίας χημικών προϊόντων, των καταναλωτών, των οικολόγων και των ομάδων για την προστασία των ζώων. Αποτελεί επίσης έναν συμβιβασμό μεταξύ των εκπροσώπων των μεγάλων χημικών εταιρειών και των ΜΜΕ. Μιλώντας ως βουλευτής από την Τσεχική Δημοκρατία, μια μεσαίου μεγέθους χώρα στην οποία οι ΜΜΕ κυριαρχούν στην παραγωγή χημικών, είμαι βέβαιος ότι, μόλις απορροφηθούν οι αρχικές δαπάνες, η νομοθεσία REACH θα επιτρέψει την εδραίωση και την περαιτέρω ανάπτυξη αυτών των ΜΜΕ, καθώς και τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας. Συνεπώς, θα ψηφίσω υπέρ της οδηγίας REACH στην ψηφοφορία της Τετάρτης.

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Herczog (PSE).(HU) Συνάδελφοι βουλευτές, επιτρέψτε μου να συγχαρώ τον εισηγητή και όλους όσοι βοήθησαν και τελειοποίησαν το έργο του με τις ερωτήσεις τους και την υποστήριξή τους τα τελευταία χρόνια. Θα ήθελα να τονίσω ότι για εμάς, τους αντιπροσώπους από τα ανατολικοευρωπαϊκά κράτη, αυτό το νομοθετικό σχέδιο εκφράζει σε δύο σημαντικές περιπτώσεις τις προτάσεις που εμείς υποβάλαμε στις συζητήσεις της επιτροπής και που ενσωματώθηκαν επιτυχώς και στο Κοινοβούλιο.

Η μία είναι η πρόταση Μάλτας-Σλοβενίας και η άλλη η πρόταση Ουγγαρίας-Βρετανίας, η αποκαλούμενη πρωτοβουλία OSOR. Αυτή από μόνη της εξοικονομεί δυνητικά 10 δισ. φορίντ για τις ουγγρικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιπλέον, αποτελεί άλλη μια απόδειξη ότι καταφέραμε να εναρμονίσουμε τα θέματα προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος με την ικανότητα ανάληψης του κόστους από τον μικρό επιχειρηματία.

Ως εκ τούτου, θέλω να χαιρετίσω αυτόν τον συμβιβασμό. Ως μέλος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη διότι η απαίτηση της παροχής πληροφόρησης στους καταναλωτές ενσωματώθηκε τελικά στην πρόταση συμβιβασμού. Πιστεύω ότι αυτό θα είναι πολύ σημαντικό για όλους τους συμμετέχοντες, καθώς θα μας επιτρέψει να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα του REACH. Ελπίζω ειλικρινά ότι όλο το έργο που επιτύχαμε κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευής δεν θα μείνει ημιτελές κατά την εφαρμογή. Τα συγχαρητήριά μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Guido Sacconi (PSE), εισηγητής. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά τις θέσεις που διατυπώθηκαν, ακόμη και τις πλέον επικριτικές, και όσους πρόκειται να ψηφίσουν υπέρ της κοινής θέσης χωρίς να υποστηρίξουν τη δέσμη των τροπολογιών που τη βελτιώνουν, θα ήθελα να πω ότι στο Κοινοβούλιο ισχύει η ελευθερία έκφρασης και ότι αυτό δεν θα διαταράξει τις μελλοντικές μας σχέσεις.

Υπάρχει ωστόσο ένα ζήτημα που πρέπει να διευκρινίσω: ορισμένοι αναφέρθηκαν σε εκατοντάδες επικίνδυνες ουσίες που θα διατίθενται ελεύθερα στην αγορά και μάλιστα κάποιοι είπαν ότι το 90% των επικίνδυνων ουσιών θα εγκρίνεται, υποστηρίζοντας εν ολίγοις ότι ο συμβιβασμός αποτελεί ένα είδος ελεύθερου φονικού οργάνου. Η μεταστροφή αυτή υποτίθεται πως επιτελέσθηκε το τελευταίο βράδυ των διαπραγματεύσεων. Δεν είναι αλήθεια. Μπορούμε να κάνουμε μόνον εκτιμήσεις, καθώς μόνον η οδηγία REACH θα δείξει ποιες θα είναι οι πραγματικές ποσότητες και οι πλέον αξιόπιστες εκτιμήσεις λένε ότι οι ουσίες που θα υπόκεινται στη διαδικασία αδειοδότησης θα είναι περίπου 2 500.

Σύμφωνα με τον συμβιβασμό, δεν θα είναι περισσότερες από διακόσιες οι ουσίες που θα εγκρίνονται βάσει επαρκούς ελέγχου, ο οποίος δεν αποτελεί άδεια δολοφονίας, αλλά προϋποθέτει μια αξιολόγηση του κινδύνου και, σε κάθε περίπτωση, μετά τις αλλαγές που επιφέραμε στον συμβιβασμό, εάν υπάρχει εναλλακτική λύση, προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής σχεδίου υποκατάστασης και για αυτές τις ουσίες, ενώ, σε αντίθετη περίπτωση, καθίσταται υποχρεωτικό ένα σχέδιο έρευνας και ανάπτυξης.

Κανείς δεν μπορεί συνεπώς να αρνηθεί το γεγονός ότι όλες οι ουσίες θα εγκρίνονται και θα εντάσσονται σε μια διαδικασία, η οποία θα οδηγεί αργά ή γρήγορα στην αντικατάστασή τους. Εάν κάποιοι θεώρησαν τη διαδικασία υποκατάστασης υποχρεωτική, σημαίνει ότι ψήφισαν κάτι που εγώ δεν πρότεινα ποτέ, ούτε στην πρώτη ανάγνωση ούτε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων.

Αυτό που δεν μπορώ να δεχθώ είναι όσα ελέχθησαν σε σχέση με την έλλειψη διαφάνειας και δημοκρατικότητας στη διαπραγματευτική διαδικασία. Συναντούσα τους σκιώδεις εισηγητές πριν και μετά από κάθε γύρο διαπραγματεύσεων, τους ενημέρωνα και, έως και τον τελευταίο γύρο, υπήρχε ευρύτατη συναίνεση όσον αφορά τη διαπραγματευτική εντολή μου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο μου Carl Schlyter που μου επέστρεψε το μήλο που του είχα δώσει πριν από έναν χρόνο. Εγώ θα το φάω αύριο, ενώ αυτός το κράτησε και μού έδειξε σε ένα γυάλινο βαζάκι κάτι που είναι μια πραγματική οικολογική βόμβα. Μιας και αναφερόμαστε στα οπωροκηπευτικά, θα ήθελα να αναφέρω κάτι που μού δίδαξε ο παλιός μου δάσκαλος στις συνδικαλιστικές διαπραγματεύσεις. Ήταν ένας ηλικιωμένος εργάτης που είχε ζήσει πολλά και είχε κάνει πολλές θυσίες. Μού είπε λοιπόν: «δεν πρέπει να είμαστε σαν τα καρύδια, σκληροί από έξω και μαλακοί μέσα, αλλά σαν τα ροδάκινα, που είναι μαλακά από έξω και σκληρά μέσα». Αυτή είναι η διαπραγματευτική γραμμή που ακολούθησα.

 
  
MPphoto
 
 

  Mauri Pekkarinen, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FI) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους βουλευτές του Κοινοβουλίου για μια πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ ανοιχτή συζήτηση. Ακούστηκαν ορισμένες πολύ ειλικρινείς παρεμβάσεις εδώ. Η συζήτηση απέδειξε ότι υπάρχει ακόμα ποικιλία απόψεων σχετικά με το REACH στο Κοινοβούλιο, και γιατί όχι; Κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ κατανοητό και φυσικό να συμβαίνει αυτό.

Αφετέρου, η συζήτηση έδειξε ότι πολλοί βουλευτές του Κοινοβουλίου είναι διατεθειμένοι να επιτύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε αυτήν την κατάσταση μέσω του συμβιβασμού. Φαίνεται ότι η επιθυμία που εξέφρασα στην πρώτη ομιλία μου θα πραγματοποιηθεί στην ψηφοφορία την Τετάρτη. Φαίνεται ότι υπάρχουν τώρα αρκετοί που επιθυμούν έναν συμβιβασμό.

Είμαι βέβαιος και πεπεισμένος ότι το αποτέλεσμα αυτών των συμβιβασμών θα είναι ότι εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουμε την πιο προοδευτική νομοθεσία για τις χημικές ουσίες στον κόσμο. Μετά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, θα ξεκινήσει το σημαντικό έργο: η εφαρμογή του κανονισμού. Το πρακτικό έργο θα ξεκινήσει με τον έλεγχο των 30 000 χημικών ουσιών που διατίθενται τώρα στις ευρωπαϊκές αγορές. Πιστεύω ότι αυτό το έργο θα αποτελέσει μια μεγάλη προσφορά για τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τη φύση, το περιβάλλον και για όλον τον κόσμο.

Με αυτά τα λόγια, λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω τους βουλευτές του Κοινοβουλίου και ειδικά τον εισηγητή, καθώς και τον πρόεδρο της επιτροπής και τους συνεργάτες μας εν γένει στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Verheugen, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να προβώ σε δύο μόνο σύντομες παρατηρήσεις. Ορισμένοι από τους συμμετέχοντες σε αυτήν τη συζήτηση, τους οποίους δεν βλέπω πλέον εδώ αυτή τη στιγμή, διατύπωσαν επικρίσεις για το ότι το πρόγραμμα REACH θα μειώσει το επίπεδο προστασίας για τους απασχολούμενους στη χημική βιομηχανία. Κατηγορηματικά μπορώ να πω ότι αυτό είναι καθαρή ανοησία. Το REACH δεν μπορεί να μειώσει το επίπεδο προστασίας στη χημική βιομηχανία. Οι σχετικές διατάξεις περί προστασίας των εργαζομένων παραμένουν σε πλήρη ισχύ. Το REACH δεν επιτρέπει τίποτα που απαγορευόταν πρωτύτερα. Αντιθέτως, κανείς δεν περιμένει πλέον από τους εργαζόμενους να χειρίζονται μια ολόκληρη σειρά από ουσίες, για τις οποίες ήταν υπεύθυνοι στο παρελθόν. Επομένως, το REACH επέφερε σε κάθε περίπτωση σαφή βελτίωση στην ασφάλεια των εργαζομένων στον χώρο εργασίας. Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να απορρίψω απερίφραστα αυτό το επιχείρημα ορισμένων βουλευτών του Κοινοβουλίου, οι οποίοι προσποιούνται ότι εκπροσωπούν τα συμφέροντα των εργαζομένων.

Η δεύτερη παρατήρησή μου είναι ότι πολλοί ομιλητές επισήμαναν ορθά ότι το σημαντικό θέμα πλέον είναι να εφαρμοστεί πλήρως το REACH, αλλά με διαφάνεια, αποφασιστικότητα και χωρίς περιττή γραφειοκρατία. Αυτό απαιτεί έναν ατελείωτο αριθμό πρωτοβουλιών, προγραμμάτων και μέτρων – θα μπορούσα να τα απαριθμήσω όλα στο Σώμα, αλλά δεν επαρκεί ο χρόνος. Μίλησα ήδη με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και του πρότεινα να επισκεφθώ την επιτροπή τον Φεβρουάριο και να παρουσιάσω μια λεπτομερή έκθεση σχετικά με τα μέτρα που η Επιτροπή έχει ήδη αναλάβει ή σχεδιάζει να αναλάβει όσον αφορά την εφαρμογή του REACH. Ταυτόχρονα, θα ήθελα να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν εδώ αναφορικά με τη στήριξη για τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη χαλάρωση των απαιτήσεων που επιβάλλονται σε αυτές, καθώς για τους εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους που θίγονται.

 
  
MPphoto
 
 

  Σταύρος Δήμας, μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, άκουσα προσεκτικά τους εκλεκτούς βουλευτές και εκτιμώ τις θετικές και εποικοδομητικές παρεμβάσεις και τις καλοπροαίρετες κριτικές.

Η Επιτροπή στηρίζει τις συμβιβαστικές τροπολογίες οι οποίες έχουν στόχο, αφενός, να επιφέρουν σημαντικές βελτιώσεις στον τομέα της προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος και, αφετέρου, να ενισχύσουν την καινοτομία και να διατηρήσουν την οικονομική ανάπτυξη.

Θεωρώ ότι μια από τις σημαντικότερες πτυχές της συμφωνίας στην οποία καταλήξαμε, όπως τόνισε η κ. Corbey, είναι η υποκατάσταση των πιο επικίνδυνων ουσιών με άλλες, ασφαλέστερες εναλλακτικές επιλογές, όταν αυτές είναι διαθέσιμες. Μπορώ να πω ότι από κάποιες απόψεις αυτός ο συμβιβασμός συνιστά βελτίωση σε σύγκριση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής – παραδείγματος χάρη, η αδειοδότηση είναι σε γενικές γραμμές περισσότερο αυστηρή.

Μπορώ να συμφωνήσω πλήρως με το να καταστεί υποχρεωτικό οι αιτήσεις των εταιρειών για τη χορήγηση άδειας να περιλαμβάνουν σχέδια υποκατάστασης των ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία –είτε έχουν παραχθεί είτε έχουν εισαχθεί– εάν οι εταιρείες έχουν διαθέσιμες ασφαλέστερες εναλλακτικές επιλογές. Επίσης, μπορώ να συμφωνήσω πλήρως στο ότι αυτά τα σχέδια υποκατάστασης πρέπει να αποτελούν βασικό παράγοντα κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με αδειοδοτήσεις και την τυχόν επανεξέταση τέτοιων αδειοδοτήσεων.

Η ψηφοφορία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων τον περασμένο Οκτώβριο μπορεί να δημιούργησε ελπίδες για ένα ακόμη πιο φιλόδοξο αποτέλεσμα, όπως είπε ο κ. Bowis. Όπως πολλοί ομιλητές απόψε, θέλω και εγώ να μείνω στην κορυφή του βουνού, και θα προτιμούσα κάποια θέματα να είχαν αντιμετωπιστεί με διαφορετικό τρόπο στην τελική συμφωνία. Για παράδειγμα, όπως υπογράμμισαν ο κ. Davies και η κ. Hassi, οι διατάξεις σχετικά με τις ουσίες που επηρεάζουν το ορμονικό σύστημα –τους λεγόμενους ενδοκρινικούς διαταράκτες– θα μπορούσαν να είναι περισσότερο αυστηρές.

Η κ. Lucas και άλλοι δεν δέχονται ότι η δυνατότητα να μένουν εμπιστευτικές οι επιστημονικές ονομασίες νέων επικίνδυνων ουσιών για διάστημα έξι ετών θα ήταν ωφέλιμη για τη συμφωνία στο σύνολό της. Αυτό στερεί από τους καταναλωτές το δικαίωμα να γνωρίζουν με ποιες ουσίες έχουν να κάνουν, ενώ δυσχεραίνει τον εντοπισμό των εν λόγω ουσιών από τους χρήστες σε διάφορες βάσεις δεδομένων.

Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, όπως πρότειναν η κ. Ek, η κ. Ferreira και άλλοι, η υποχρέωση εκπόνησης εκθέσεων χημικής ασφαλείας για τις πιο επικίνδυνες ουσίες στις μονάδες μικρής παραγωγής θα ήταν χρήσιμη για την περαιτέρω βελτίωση της προστασίας των εργαζομένων. Παρ’ όλα αυτά, όπως τόνισε η κ. Roth-Behrendt, ένας συμβιβασμός δεν παύει να είναι συμβιβασμός, και αυτή η συμβιβαστική δέσμη αποτελεί αξιοσημείωτη βελτίωση όσον αφορά την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, εάν την συγκρίνουμε με την παρούσα κατάσταση.

Η Επιτροπή μπορεί να στηρίξει πλήρως αυτή τη συμβιβαστική δέσμη και ειλικρινά ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα την στηρίξει στην ψηφοφορία της Τετάρτης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η Επιτροπή έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για να διευκολύνει τη συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου και για να επιτευχθούν ισορροπημένοι συμβιβασμοί. Χαιρετίζουμε πραγματικά τη σύγκλιση απόψεων που προέκυψε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και στηρίζουμε πλήρως αυτή τη συμφωνία προκειμένου το REACH να μπορεί εφαρμοστεί μέχρι τον Ιούνιο του 2007. Για μια ακόμη φορά, ευχαριστώ τον κ. Sacconi και τους σκιώδεις εισηγητές για τις προσπάθειές τους να επιτευχθεί αυτός ο συμβιβασμός.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι.

 

15. Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας - Πρόγραμμα Τελωνεία 2013 (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση των εκθέσεων:

- (A6-0429/2006) της κ. Fourtou, εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (Εκσυγχρονισμένος Τελωνειακός Κώδικας) [COM(2005)0608 C6-0419/2005 2005/0246(COD)], και

- (A6-0428/2006) της κ. Fourtou, εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση προγράμματος δράσης για τα τελωνεία στην Κοινότητα (Τελωνεία 2013) [COM(2006)0201 C6-0158/2006 2006/0075(COD)].

 
  
MPphoto
 
 

  László Kovács, Μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, καθώς και τις άλλες επιτροπές που συμμετείχαν, και ιδιαίτερα την εισηγήτρια, κ. Fourtou, για τις εκθέσεις που πρόκειται να συζητηθούν σήμερα το βράδυ.

Ο εκσυγχρονισμός του ευρωπαϊκού τελωνειακού περιβάλλοντος συμβάλλει με ουσιαστικό τρόπο στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας. Είναι απαραίτητο, αν θέλουμε να παραμείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα ελκυστικό μέρος για τη διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς και για να διατηρηθεί η εξωτερική ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εμβαθύνουμε την ενιαία αγορά, καθιστώντας την ΕΕ ένα πλήρως ολοκληρωμένο τελωνειακό έδαφος.

Η εν λόγω μεταρρύθμιση είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντική, αν θέλουμε να αντεπεξέλθουμε στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και να ενισχύσουμε τον ρόλο των τελωνείων όσον αφορά την προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεών μας από κινδύνους που απειλούν την ασφάλειά τους, όπως η διάθεση εμπορευμάτων παραποίησης/απομίμησης, τα επικίνδυνα προϊόντα ή τα τεχνάσματα της διεθνούς τρομοκρατίας.

Ο εκσυγχρονισμένος Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας θα παράσχει το νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη ενός απλοποιημένου και απαλλαγμένου από χαρτί περιβάλλοντος για τα τελωνεία και το εμπόριο που θα βασίζεται στη βέλτιστη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας.

Ο ισχύων Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας τροποποιήθηκε το 1992. Έκτοτε, έχει υποστεί μόνον ελάχιστες μεταβολές. Αυτό σημαίνει ότι ο Κώδικας δεν συμβαδίζει με τις ραγδαίες μεταβολές που έχουν πραγματοποιηθεί στο περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν τα τελωνεία και οι έμποροι, ιδιαίτερα όσον αφορά την ταχεία και μη αναστρέψιμη εφαρμογή της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων. Ο Τελωνειακός Κώδικας πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να προσαρμοστεί στο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Επιπλέον, τόσο οι τελωνειακές αρχές όσο και οι έμποροι θεωρούν ότι οι τρέχουσες τελωνειακές διαδικασίες και μέθοδοι είναι πολύπλοκες χωρίς λόγο. Επίσης, δεν αντικατοπτρίζουν την αλλαγή του κέντρου βάρους στις τελωνειακές πρακτικές, οι οποίες μετατοπίζονται από την είσπραξη των ολοένα και χαμηλότερων τελωνειακών δασμών στην εφαρμογή μη δασμολογικών μέτρων. Αυτό περιλαμβάνει, ειδικότερα, μέτρα προστασίας και ασφάλειας, την καταπολέμηση της διάθεσης εμπορευμάτων παραποίησης/απομίμησης, το ξέπλυμα χρήματος και τα ναρκωτικά, καθώς και την εφαρμογή υγειονομικών μέτρων και μέτρων για την υγεία και την προστασία των καταναλωτών.

Με την υποστήριξή σας, η πρόταση που εξετάζουμε απόψε για έναν εκσυγχρονισμένο τελωνειακό κώδικα, μαζί με τις προτάσεις που κατατέθηκαν στο Συμβούλιο καθώς και με τα ηλεκτρονικά τελωνεία (e-customs) θα καταστήσουν τα τελωνεία αποδοτικότερα, ταχύτερα και οικονομικότερα.

Επιτρέψτε μου ακόμη μια φορά, και πιο συγκεκριμένα τώρα, να στραφώ στην κ. Fourtou και στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς για τη λεπτομερή και ιδιαίτερα πολύτιμη αξιολόγησή τους όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής για έναν εκσυγχρονισμένο τελωνειακό κώδικα. Γνωρίζω ότι η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς υποστηρίζει ομόφωνα τις συστάσεις της εισηγήτριας. Η πρόοδος που σημειώνεται στο Συμβούλιο συμπληρώνει το έργο σας. Είμαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι στις 4 Δεκεμβρίου το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα βασικά στοιχεία της μεταρρύθμισης. Οι υπουργοί υποστήριξαν σθεναρά τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με την ενιαία θυρίδα, τον κεντρικό εκτελωνισμό και τους τελωνειακούς αντιπροσώπους, καλώντας ταυτόχρονα την Επιτροπή να συνεχίσει το έργο της εφαρμογής των παραπάνω με αποδεκτό για όλα τα κράτη μέλη τρόπο.

Επιθυμώ να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για την εποικοδομητική συμβολή του στη συζήτηση σχετικά με αυτά τα τρία ζητήματα, πρέπει όμως και να σας πληροφορήσω ότι, τουλάχιστον σε ένα από αυτά, η θέση της Επιτροπής παραμένει αμετάβλητη. Συνεπώς, η σταθερή θέση της Επιτροπής είναι ότι η διαπίστευση επαγγελματιών τελωνειακών αντιπροσώπων δεν εμπίπτει στο πεδίο του τελωνειακού κώδικα. Το επάγγελμα αυτό έχει μέλλον σε μια ανοικτή ανταγωνιστική αγορά, μέσω της αυτορρύθμισης και της αναγνώρισης που παρέχει το καθεστώς του εξουσιοδοτημένου οικονομικού παράγοντα.

Αν και η πρόταση για τα ηλεκτρονικά τελωνεία (e-customs) δεν συζητήθηκε απόψε, θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτήν την ευκαιρία για να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ. Heaton-Harris, και την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς για την πλήρη υποστήριξή τους στην εξαιρετικά φιλόδοξη πρόταση της Επιτροπής. Αποτελεί πράγματι πρόκληση η πρόταση να δεσμευτούν όλα τα κράτη μέλη και η Επιτροπή για την ανάπτυξη κοινών ηλεκτρονικών συστημάτων για τα τελωνεία εντός καθορισμένης ημερομηνίας. Επιτρέψτε μου να τονίσω ότι η σταθερή υποστήριξη του Κοινοβουλίου είναι περισσότερο από ευπρόσδεκτη, προκειμένου να πεισθούν τα κράτη μέλη ότι, παρά τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, χρειάζεται να αναπτύξουν το ηλεκτρονικό τελωνειακό τους σύστημα σε κοινοτικό πλαίσιο. Είμαι βέβαιος ότι το Συμβούλιο θα αναγνωρίσει αυτήν την πρόοδο και η πρόταση θα μπορέσει σύντομα να εγκριθεί.

Εκτιμώ ιδιαίτερα τις προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδιαίτερα εκείνες της κ. Fourtou, ώστε να επιτευχθεί συμφωνία σε μια μόνον ανάγνωση όσον αφορά την πρόταση για τα Τελωνεία 2013. Αυτό θα διασφαλίσει οπωσδήποτε τη συνέχεια των δραστηριοτήτων του προγράμματος από την 1η Ιανουαρίου 2008. Η ταχεία έγκριση της πρότασης για τα Τελωνεία 2013 καταδεικνύει ότι έχει επιτευχθεί ευρεία συμφωνία σε όλα τα θεσμικά όργανα όσον αφορά την προφανή ανάγκη να διασφαλισθεί η αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον τελωνειακό τομέα. Πράγματι, το τελωνειακό περιβάλλον υφίσταται μείζονες αλλαγές. Το πρόγραμμα «Τελωνεία 2013» θα αποτελέσει σημαντικό μέσο για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ όλων των τελωνειακών υπηρεσιών. Θα διευκολύνει την εισαγωγή νέων διευρωπαϊκών μηχανογραφικών συστημάτων, θα ενισχύσει τα δίκτυα μεταξύ των τελωνειακών υπαλλήλων και θα προωθήσει και καθιερώσει κοινές αυτοτελείς ενότητες.

Όταν οι δύο προτάσεις για τα τελωνεία που βρίσκονται υπό συζήτηση και η πρόταση για τα ηλεκτρονικά τελωνεία (e-customs) εγκριθούν τελικά, τόσο από το Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο θα επιτρέψουν στις τελωνειακές υπηρεσίες της ΕΕ να αντιμετωπίσουν τις μείζονες προκλήσεις. Θα διευκολύνουν το διεθνές εμπόριο, θα επιτρέψουν την απλούστευση των ελέγχων και θα παράσχουν αποτελεσματικότερη προστασία στην εσωτερική αγορά καθώς και στην υγεία και την ασφάλεια των πολιτών μας μέσω αποτελεσματικότερων ελέγχων.

 
  
MPphoto
 
 

  Janelly Fourtou (ALDE), εισηγήτρια. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, «εκσυγχρονισμένος τελωνειακός κώδικας», «τελωνεία χωρίς χαρτί», «Πρόγραμμα Τελωνεία 2013», αυτές οι τρεις εκθέσεις που συζητούμε σε αυτήν τη συνεδρίαση δείχνουν την αυξανόμενη σημασία των τελωνείων και του ρόλου τους στην επιθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανταγωνιστικότητα και αποτελεσματικότητα.

Αυτές οι τρεις εκθέσεις συνδέονται στενά μεταξύ τους αλλά, χάριν μεγαλύτερης σαφήνειας, θα παρουσιάσω τον εκσυγχρονισμένο τελωνειακό κώδικα και έπειτα θα προχωρήσω στο Πρόγραμμα Τελωνεία 2013.

Ο τελωνειακός κώδικας –όπως είπατε, κύριε Kovacs– χρονολογείται από το 1992. Ήταν ορθό να τον εκσυγχρονίσουμε προκειμένου να τον προσαρμόσουμε στην εξελισσόμενη κλίμακα των καθηκόντων που αναλαμβάνουν τα τελωνεία, και στις ριζικές αλλαγές που έχουν σημειωθεί στο διεθνές εμπόριο. Πρόκειται για ζήτημα εκλογίκευσης των τελωνειακών διαδικασιών θέτοντας τις βάσεις συστημάτων εκτελωνισμού, τα οποία είναι προσβάσιμα και διαλειτουργικά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για αυτόν τον λόγο, αυτή η πρόταση κανονισμού συνοδεύεται από μια πρόταση απόφασης που αφορά τα ηλεκτρονικά τελωνεία, της οποίας εισηγητής είναι ο κ. Heaton-Harris.

Ο νέος Κώδικας περιλαμβάνει 200 άρθρα και έχουμε επικεντρωθεί στα κυριότερα σημεία ή, τουλάχιστον, στα πιο αμφιλεγόμενα σημεία, δηλαδή τον τελωνειακό αντιπρόσωπο, τον εγκεκριμένο οικονομικό φορέα, τον κεντρικό εκτελωνισμό και την επιτροπολογία.

Το άρθρο 11 αφορά τον τελωνειακό αντιπρόσωπο. Μέχρι σήμερα, η εθνική νομοθεσία επέτρεπε την επιφύλαξη του δικαιώματος αντιπροσώπευσης σε μία επαγγελματική κατηγορία. Όμως, στο πλαίσιο της Ενιαίας Αγοράς και του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος, δεν δικαιολογείται πλέον αυτό το μονοπώλιο. Επιπλέον, μερικές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν μια ενοποιημένη υπηρεσία που διεκπεραιώνει τις τελωνειακές διατυπώσεις. Για αυτόν τον λόγο, το δικαίωμα αντιπροσώπευσης πρέπει να επεκταθεί σε όλους. Παρόλα αυτά, σε πολλά κράτη μέλη, η προσφυγή σε εκτελωνιστές αποτελεί παράδοση και είναι πολύ χρήσιμη για τις μικρές επιχειρήσεις. Για αυτό, χωρίς να επιθυμεί τη διατήρηση του μονοπωλίου, η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ενέκρινε μια τροπολογία η οποία, μεταξύ των κριτηρίων για το καθεστώς του τελωνειακού αντιπρόσωπου, προβλέπει την αναγνώριση της ύπαρξης πρακτικών κανόνων ικανοτήτων ή επαγγελματικών προσόντων προκειμένου να ικανοποιήσει αυτά τα κράτη μέλη που δυσκολεύονται να αποδεχτούν την κατάργηση αυτού του μονοπωλίου.

Ακόμη δεν έχουμε βρει την ιδανική λύση και αυτό το ζήτημα θα τεθεί και πάλι κατά τη διαδικασία δεύτερης ανάγνωσης επειδή ορισμένες αντιπροσωπείες στο Συμβούλιο εξακολουθούν να διατυπώνουν επιφυλάξεις και φτάνουν ακόμη και στο σημείο να απαιτούν ελεγχόμενη ένταξη στο επάγγελμα.

Ο εγκεκριμένος οικονομικός φορέας προστέθηκε στον Τελωνειακό Κώδικα βάσει του κανονισμού 648 της 13ης Απριλίου 2005, γνωστού ως «κανονισμού ασφαλείας». Αυτό το καθεστώς δεν υφίσταται πλήρως επειδή οι διατάξεις σχετικά με την εφαρμογή μόλις εγκρίθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προέβη σε μια διευκρίνιση, κάνοντας σαφή διάκριση μεταξύ του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα σε επίπεδο «τελωνειακής απλούστευσης» και του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα σε επίπεδο «ασφάλειας και προστασίας».

Ο κεντρικός εκτελωνισμός αποτελεί μια διευκόλυνση η οποία, καταρχήν, έτυχε καλής υποδοχής αλλά τα κράτη μέλη προβληματίζονται σχετικά με την είσπραξη των δασμών. Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών υιοθέτησε μια αρκετά ριζοσπαστική θέση απαιτώντας να είναι ατελής η διεξαγωγή του ηλεκτρονικού εκτελωνισμού και να λειτουργούν τα τελωνεία όλο το εικοσιτετράωρο. Πράγματι, για τον λόγο αυτόν και επιδιώκοντας μια ανταγωνιστική διαδικασία χωρίς διακρίσεις μεταξύ των εθνικών τελωνειακών αρχών, ο κανόνας πρέπει να ισχύει για όλους. Είναι απαραίτητο, όμως, να διασφαλίσουμε την εναρμόνιση της ελεγκτικής διαδικασίας.

Τέλος, οι διατάξεις στην πρόταση κανονισμού αναφέρονται συνεχώς στην επιτροπολογία. Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη γιατί πρέπει να καταφύγουμε σε εμπειρογνώμονες για να καθορίσουμε με ακρίβεια τις διατάξεις της εφαρμογής του Κώδικα. Σύμφωνα με τη νέα διοργανική συμφωνία του Ιουλίου του 2006, ορισμένες διατάξεις του Κώδικα υπόκεινται στη νέα διαδικασία σχετικά με την επιτροπολογία ελέγχου. Επομένως, έχοντας ζητήσει τη γνώμη της νομικής υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εγκρίναμε, στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, τροπολογίες που αποσκοπούν στην προσαρμογή της διαδικασίας επιτροπολογίας κατ’ αντιστοιχία προς τα διαφορετικά άρθρα. Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ενέκρινε τροπολογίες για τη διαδικασία συναπόφασης σχετικά με ορισμένες διατάξεις που κανονικά θα ενέπιπταν στις αρμοδιότητές τους δυνάμει της ενισχυμένης διαδικασίας συνεργασίας. Παρόλα αυτά, θεωρήσαμε ότι η θέση ήταν αντίθετη με αυτήν της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και έπρεπε να απορρίψουμε αυτές τις τροπολογίες.

Αυτά είναι, επομένως, τα κύρια σημεία της έκθεσης και, όπως μόλις τώρα είπα, συνδέεται πολύ στενά με την έκθεση που αφορά το πρόγραμμα Τελωνεία 2013. Η ανάγνωση της ενδιάμεσης αξιολόγησης του προγράμματος Τελωνεία 2007 απέδειξε ότι αυτό το πρόγραμμα είναι καλά προσαρμοσμένο στις ανάγκες των διοικήσεων και ότι διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο στο να βοηθά τις συμμετέχουσες χώρες να ανταλλάσσουν τις εμπειρίες τους. Αυτή η αξιολόγηση πρότεινε την ενίσχυση των ενεργειών που γίνονται στον τομέα της ανταλλαγής επιμόρφωσης και ενημέρωσης. Το πρόγραμμα έχει έναν προϋπολογισμό 322,8 εκατομμυρίων ευρώ για μια περίοδο έξι ετών και αποσκοπεί στο να βοηθήσει τις διοικήσεις των τελωνείων των χωρών που συμμετέχουν ώστε να ενθαρρύνουν τις θεμιτές συναλλαγές, να απλοποιήσει και να επιταχύνει τις τελωνειακές διαδικασίες και να διασφαλίσει την ασφάλεια και προστασία των πολιτών και των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας.

Οι τροπολογίες που εγκρίθηκαν στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ευθυγραμμίζονται με το έργο του Συμβουλίου, και θέλω συγκεκριμένα να ευχαριστήσω τη φινλανδική Προεδρία επειδή, προκειμένου να ικανοποιήσει τις θεμιτές δημοσιονομικές απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε πολλές περιπτώσεις προέβη σε διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη και υπερασπίστηκε τις θέσεις μας. Επομένως, θα μπορέσουμε, ελπίζω, να κλείσουμε το θέμα κατά τη διαδικασία της πρώτης ανάγνωσης.

Οι εκθέσεις που αφορούν τα τελωνεία είναι εξαιρετικά τεχνικές και περίπλοκες, Για αυτόν τον λόγο, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τα διάφορα άτομα με τα οποία μίλησα εντός της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης, που ανταποκρίθηκαν πάντα σε κάθε αίτημά μου και μου έδωσαν τη δυνατότητα να χειριστώ πιο εύκολα τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ, επίσης, τους συναδέλφους βουλευτές και τον πρόεδρο της επιτροπής μας για τη βοήθεια και την υποστήριξή τους. Σε μια περίοδο όπου το εμπόριο επιταχύνεται, όπου το οργανωμένο έγκλημα και η παραποίηση και η απομίμηση απειλούν την ασφάλειά μας και την αγορά μας, τα τελωνεία και οι οικονομικοί φορείς χρειάζονται την πλήρη υποστήριξή μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, πρώτα από όλα, κύριε Επίτροπε, θέλω να σας συγχαρώ για το σημαντικό έργο που εσείς και οι υπηρεσίες σας επιτελέσατε, επιδιώκοντας τον εκσυγχρονισμό της τελωνειακής νομοθεσίας, ο οποίος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την καλή λειτουργία της εσωτερικής μας αγοράς. Θα ήθελα, επίσης, να συγχαρώ θερμά την κ. Fourtou, η οποία διατύπωσε μερικές πολύ χρήσιμες προτάσεις βελτίωσης.

Όσον αφορά το διεθνές εμπόριο, θα κάνω τρία σχόλια που αφορούν ζητήματα αρμοδιότητας μεταξύ επιτροπών, την επιτροπολογία και, τέλος, την κοινοβουλευτική διάσταση στο διεθνές εμπόριο. Θεωρώ, κύριε Πρόεδρε, ότι πρέπει να μπει ένα τέλος στην αντιπαλότητα για τις αρμοδιότητες μεταξύ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου ή, τουλάχιστον, αυτές οι αντιπαλότητες δεν θα πρέπει να καθυστερούν την έγκριση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, που η εσωτερική μας αγορά έχει απεγνωσμένα ανάγκη. Δεν είναι συνετό να αρνούμαστε τη σχέση μεταξύ του διεθνούς εμπορίου και του ζητήματος των κοινοτικών τελωνείων. Σε μια περίοδο όπου η Ευρώπη βρίσκεται υπό στενή επιτήρηση, λυπάμαι που το άρθρο 47 του Κανονισμού μας παραβιάστηκε σε σχέση με την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των επιτροπών, επειδή οι τροπολογίες που εγκρίθηκαν ομόφωνα από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου παραμερίστηκαν κατά τρόπο ασυνήθιστο και, δυστυχώς, δεν θα τεθούν σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια.

Είμαι ευχαριστήμενος, παρόλα αυτά, που οι τροπολογίες ανέδειξαν μια καταχρηστική άσκηση των διαδικασιών επιτροπολογίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζω ότι τελικά θα υποχρεωθεί να χρησιμοποιήσει τη νέα διαδικασία επιτροπολογίας ελέγχου, η οποία ήταν αποτέλεσμα της διοργανικής συμφωνίας του Ιουλίου 2006. Σε αυτό το θέμα, θα είναι πολύ σημαντικό να αποσαφηνιστεί η χρήση του άρθρου 194 στοιχείο γ), και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μας διαβεβαιώσει ότι δεν σκοπεύει να τροποποιήσει τον Κοινοτικό Τελωνειακό Κώδικα σύμφωνα με μια διεθνή εμπορική συμφωνία που συνήφθη από την ίδια βάσει του άρθρου 133 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κυρίες και κύριοι, σε μια περίοδο όπου η αποτυχία της Ατζέντας της Ντόχα πλήττει τους κανόνες του διεθνούς εμπορίου, πρέπει να προστατέψουμε τους παραγωγούς μας και τους καταναλωτές μας από τα προβλήματα ασφαλείας και προστασίας εξαιτίας των συνοριακών ελέγχων. Σε αυτό πλαίσιο, ποτέ άλλοτε δεν υπήρξε τόσο σημαντική η κοινοβουλευτική διάσταση του διεθνούς εμπορίου, ειδικά σε σχέση με τη λειτουργία των κοινοτικών τελωνείων.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες σε όλους τους συναδέλφους μου που συνεργάστηκαν σε αυτήν τη δύσκολη υπόθεση· κυρίως όμως την κ. Fourtou, η οποία πάλεψε με μεγάλη επιτυχία μέσα σε αυτό το σύνθετο σύνολο κανόνων.

Ο εισηγητής για την Ομάδα μας, ο κ. Heaton-Harris, δυστυχώς δεν κατάφερε να είναι εδώ σήμερα, και γι’ αυτό ως ο αρμόδιος συντονιστής για αυτήν την υπόθεση, θα μιλήσω σήμερα εκ μέρους του και εξ ονόματος της Ομάδας, εάν μου επιτρέπετε.

Ο Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο που θα άρει τα υφιστάμενα εμπόδια στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά και έχει παγκόσμια σημασία, ιδιαίτερα σε σχέση με την πειρατεία και την πνευματική ιδιοκτησία. Για παράδειγμα, διευκολύνει τον κεντρικό εκτελωνισμό στην έδρα της επιχείρησης, κάτι που είναι ιδιαιτέρως σημαντικό για την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Πιστεύω ότι αυτή η έκθεση για τον εκσυγχρονισμένο τελωνειακό κώδικα βοηθάει στο να απλοποιήσουμε τις υφιστάμενες τελωνειακές διαδικασίες, καθώς και ότι θα βοηθήσει να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε ορισμένα μόνο σημεία. Εξαρχής, ένα κρίσιμο σημείο ήταν το άρθρο 14 σχετικά με τους εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς, στους οποίους αναφέρθηκε η κ. Fourtou. Πιστεύω ότι η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών κατέληξε σε έναν καλό συμβιβασμό σε σχέση με αυτό, ο οποίος δίνει σε αυτά τα πρόσωπα μεγαλύτερη ελευθερία στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους. Για τον λόγο αυτόν, η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών σκοπεύει να αποσύρει την τροπολογία 57 και να υποστηρίξει τον συμβιβασμό που επιτεύχθηκε στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς.

Αυτός ο συμβιβασμός καθιστά σαφές ότι θέλουμε οι επιχειρήσεις μας να απολαμβάνουν μεγαλύτερη ελευθερία και πρέπει επίσης να γνωστοποιήσουμε προς τον έξω κόσμο ότι οι κανονισμοί του εκσυγχρονισμένου τελωνειακού κώδικα θεσπίστηκαν για τις επιχειρήσεις μας και για δικό τους όφελος. Ο Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας δεν πρόκειται να αποτελέσει εμπόδιο για μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα.

Τέλος, θα ήθελα να εξάρω και να υποστηρίξω την τροπολογία για το άρθρο 125 που κατατέθηκε από τον κ. Heaton-Harris εξ ονόματος της Ομάδας μας. Αυτό το άρθρο διευκολύνει τα κράτη μέλη να εισαγάγουν απλοποιήσεις πέρα από το πεδίο δράσης του τελωνειακού κώδικα, στο πλαίσιο διμερών ή πολυμερών συμφωνιών. Ο προηγούμενος τελωνειακός κώδικας περιελάμβανε τη δυνατότητα στενότερης συνεργασίας και επομένως η δυνατότητα αυτή αξιοποιήθηκε ήδη στην πράξη.

Θα ήταν επιβλαβές για τις επιχειρήσεις μας, εάν σκοπεύαμε τώρα να καταργήσουμε αυτό το πλαίσιο, και πιστεύω ότι αυτό ανταποκρίνεται επίσης αρκετά στις σκέψεις του κ. Audy.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Medina Ortega, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, έχω την αίσθηση ότι, όσον αφορά αυτό το θέμα, οι διαφωνίες μεταξύ των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιορίστηκαν στο ελάχιστο, ιδιαίτερα καθώς η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών απέσυρε την τροπολογία 57. Πιστεύω ότι η κ. Fourtou και οι υπηρεσίες της Επιτροπής στη Γενική Διεύθυνση TAXUD επιτέλεσαν ένα εξαιρετικό έργο και εξήγησαν ένα θέμα που φαινόταν περίπλοκο με πολύ σαφή τρόπο, αλλά έχουμε ακόμα ορισμένες τροπολογίες που η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασία των Καταναλωτών επιμένει να παρουσιάσει.

Πιστεύω ότι η πρώτη ομάδα τροπολογιών δεν δημιουργεί δυσκολίες, καθώς αφορά την προσαρμογή των προτάσεων επιτροπολογίας στη νέα συμφωνία επιτροπολογίας μεταξύ του Κοινοβουλίου και των λοιπόν θεσμικών οργάνων. Ένα σημαντικό μέρος των βουλευτών αυτού του Κοινοβουλίου, τουλάχιστον, πιστεύει ότι οι τελωνειακές δραστηριότητες απαιτούν έναν βαθμό επαγγελματικής αφοσίωσης και δεν μπορούν να αντικατασταθούν από μια αφηρημένη ελευθερία στην άσκηση των τελωνειακών δραστηριοτήτων. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα προσωπικής φύσεως, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων ασφάλειας, που καθιστούν αυτό ένα νόμιμο επάγγελμα που πρέπει να διατηρηθεί και δεν πρέπει να καταργηθεί βάσει μιας θεωρίας ελευθέρωσης που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Επίσης θεωρώ ότι είναι θετικές οι τροπολογίες που κατέθεσε η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών σχετικά με τους εξουσιοδοτημένους οικονομικούς φορείς και, ειδικά για τους καταναλωτές και τους πολίτες, σχετικά με τo δωρεάν ηλεκτρονικό τελωνειακό σύστημα διαχείρισης και την εικοσιτετράωρη παροχή αυτών των υπηρεσιών. Πιστεύω ότι θα ήταν καλό να απλοποιηθούν οι τελωνειακές διαδικασίες, οι οποίες είναι συνήθως πολύ περίπλοκες και οι οποίες παρεμποδίζουν την εσωτερική αγορά.

Επομένως είμαι υπέρ –όπως και η Σοσιαλιστική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εν γένει– των τροπολογιών που υποβλήθηκαν από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Πιστεύω ότι ο κ. Audy έχει απόλυτο δίκαιο που έθεσε το θέμα της επιτροπολογίας, αλλά εκτιμώ ότι, σύμφωνα με τις εκθέσεις που λάβαμε από τις νομικές υπηρεσίες, η μοναδική πιθανή λύση είναι αυτή που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και ότι δεν πρόκειται για ένα πρόβλημα αντιπαράθεσης μεταξύ των επιτροπών αλλά, αντίθετα, αφορά την ανάγκη μας να προσαρμοστούμε σε αυτή την κατάσταση, στο πλαίσιο της τρέχουσας πραγματικότητας. Επομένως, δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανενός είδους πρόβλημα μεταξύ των δύο επιτροπών.

Εν ολίγοις, κύριε Πρόεδρε, συμφωνούμε με την έκθεση της κ. Fourtou· πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να καταλήξουμε πολύ γρήγορα σε μια συμφωνία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων προκειμένου να εγκριθούν οι δύο εκθέσεις, και ελπίζουμε ότι το Κοινοβούλιο θα εγκρίνει τις τροπολογίες της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.

 
  
MPphoto
 
 

  Henrik Lax, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (SV) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω θερμά την εισηγήτρια, κ. Fourtou, για το άριστο έργο που επιτέλεσε. Γενικά, δεν υπάρχει κανόνας χωρίς τις εξαιρέσεις του και αυτό είναι καλό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν περιλαμβάνει μόνο κράτη μέλη που θα πρέπει να καλύπτονται πλήρως από τους κοινοτικούς κανονισμούς για τα τελωνεία. Η ΕΕ περιλαμβάνει επίσης τόπους που, για ιστορικούς και άλλους λόγους, υποχρεώθηκαν με διαφορετικούς τρόπους να θέσουν εαυτούς εκτός της κοινοτικής εναρμόνισης της έμμεσης φορολογίας. Αυτές οι περιοχές περιλαμβάνουν τις Νήσους Ώλαντ, οι οποίες ανήκουν στη Φινλανδία, τις Νήσους της Μάγχης, τις Καναρίους Νήσους, το Άγιον Όρος στην Ελλάδα και τα υπερπόντια εδάφη της Γαλλίας.

Είναι σημαντικό τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για τις περιοχές της να διεξάγεται το εμπόριο μεταξύ τους όσο το δυνατόν πιο ομαλά. Επειδή αυτές οι περιοχές είναι πολύ διαφορετικές ακόμα και μεταξύ τους όσον αφορά τις εμπορικές συναλλαγές τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σημαντικό να καταστεί δυνατή η εισαγωγή ειδικών εξαιρέσεων γι’ αυτές. Αυτό θα ωφελήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις προσπάθειές μας να επιτύχουμε τους στόχους της ατζέντας της Λισαβόνας.

Οι ειδικές ρυθμίσεις γι’ αυτές τις περιοχές δεν θα διαταράξουν το εμπόριο εντός της Κοινότητας και θα πρέπει, φυσικά, να ωφεληθούμε όλοι από την ομαλή ροή του εμπορίου και από το γεγονός ότι δεν υψώνονται τα περιττά γραφειοκρατικά εμπόδια. Είμαι συνεπώς ικανοποιημένος διότι, σε αυτή την έκθεση, η επιτροπή έλαβε υπόψη αυτή την ανάγκη και ενέκρινε μια πρακτική προσέγγιση. Ελπίζω τώρα ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα συμφωνήσουν κατόπιν συμβιβασμού σε αυτά τα θέματα. Θα πρέπει να είναι επίσης δυνατές οι διμερείς ρυθμίσεις σε ορισμένες περιπτώσεις. Είναι σημαντικό να ανταποκρίνεται η ΕΕ στις ειδικές ανάγκες του πληθυσμού και να μην εμμένει σε τυπικές λύσεις που είναι κατάλληλες για πολλούς αλλά όχι για όλους. Χαίρομαι που η μεταρρύθμιση του τελωνειακού κώδικα μπορεί επίσης να συμβάλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην ΕΕ, η οποία, φυσικά, έχει κλονιστεί σοβαρά τελευταία.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Jerzy Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα είναι ένα έγγραφο που αντιστοιχεί σε έναν πλήρη εκσυγχρονισμό του τελωνειακού κώδικα που ισχύει από το 1992. Αυτός ο εκσυγχρονισμός είναι απαραίτητος στο πλαίσιο των ριζικών αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στον τομέα του διεθνούς εμπορίου. Συνεπώς, ο κανονισμός αποσκοπεί στην απλούστευση της τελωνειακής νομοθεσίας και διαδικασίας. Σκοπό έχει να ωφελήσει τις εμπορικές οντότητες και τις τελωνειακές διοικήσεις, να μειώσει το κόστος των διατυπώσεων εκτελωνισμού και να ανταποκριθεί στις εμπορικές προκλήσεις που αφορούν την ασφάλεια και την προστασία, τον εντοπισμό της πλαστογράφησης και του ξεπλύματος χρήματος και επίσης την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.

Ο νέος Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας προχωρά πέρα από την απλούστευση ορισμένων διαδικασιών. Αναλήφθηκαν θεμελιώδεις αλλαγές στην τελωνειακή νομοθεσία για διάφορους τομείς. Το παρόν έγγραφο συνδέεται άρρηκτα με την έκθεση σχετικά με τη μηχανογράφηση των τελωνειακών διαδικασιών. Η απόφαση που ελήφθη από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον για τις τελωνειακές αρχές και τους εμπόρους προβλέπει τη δημιουργία και την εφαρμογή ασφαλών, διαλειτουργικών και προσβάσιμων ηλεκτρονικών τελωνειακών συστημάτων, τα οποία θα απλουστεύσουν και θα βελτιώσουν τη ροή της αλυσίδας εφοδιασμού, καθώς και τις τελωνειακές διαδικασίες.

Η τρίτη πρόταση που αφορά τη θέσπιση προγράμματος δράσης για τα τελωνεία στην Κοινότητα (Τελωνεία 2013) βελτιώνει τη συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών διοικήσεων και των υπαλλήλων τους. Προβλέπονται διευρωπαϊκά πληροφοριακά δίκτυα που διευκολύνουν την ολοκλήρωση των διατυπώσεων εκτελωνισμού στην εσωτερική αγορά και επιτρέπουν τη φορολόγηση των προϊόντων σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία εντός της αγοράς. Αυτό το πρόγραμμα διαδραματίζει βασικό ρόλο στην αρμονική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Συμβάλλει επίσης στην υλοποίηση των στόχων 2005-2009 της Επιτροπής και της Στρατηγικής της Λισαβόνας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, μια κωδικοποίηση αποτελεί μια στιγμή νοημοσύνης: κάποιος μεταβαίνει από το δίκαιο στο οποίο υπόκειται προς το δίκαιο που υπήρξε αντικείμενο μελέτης. Χαίρομαι, λοιπόν, για τις εκθέσεις σχετικά την τελωνειακή κωδικοποίηση που υποβλήθηκαν από τους συνάδελφους βουλευτές και φίλους, την κ. Fourtou και τον κ. Audy, ειδικότερα επειδή, από το 1919 στην περίπτωση της Γερμανίας, το 1934-1935 για τη Γαλλία, το 1938 για το Μεξικό, είχαμε χάσει τη φιλοδοξία μας για κωδικοποίηση. Εδώ, βέβαια –ας μην είμαστε αφελείς– κωδικοποιούμε τους τελωνειακούς κανόνες απλά εξαιτίας της πίεσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την 11η Σεπτεμβρίου, οι οποίες θέλουν τελωνεία που δεν αφορούν τους προϋπολογισμούς αλλά την προστασία: για αυτό και η προσθήκη του ελέγχου από εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς, από τελωνειακούς αντιπροσώπους και ούτω καθεξής.

Πέρα όμως από αυτήν την μικρή κωδικοποίηση, πρέπει να σκεφτούμε μία τελωνειακή κωδικοποίηση η οποία είναι νομικά ίση απέναντι στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. Από την κωδικοποίηση του δικαίου της θάλασσας στο Montego Bay τη δεκαετία του 70, και από την κωδικοποίηση του Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου στο Μαρακές τη δεκαετία του 90, ο 21ος αιώνας θα πρέπει να θεσπίσει μια τελωνειακή κωδικοποίηση στο μόνο επίπεδο κατάλληλο του διεθνούς εμπορίου, δηλαδή σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το μέρος για να εργαστούμε για αυτό το μοντέλο ενός παγκοσμίου κώδικα υπάρχει: είναι η Παγκόσμια Ένωση Τελωνείων στις Βρυξέλλες, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου στη Γενεύη. Υπάρχουν και οι πηγές έμπνευσης για το μοντέλο κώδικα: είναι η Σύμβαση του Τόκυο και η Σύμβαση των Βρυξελλών για την τελωνειακή αξία και τους κανόνες προέλευσης. Απομένει ο σκοπός αυτού του μοντέλου τελωνειακού κώδικα, δηλαδή μια επανάσταση στην τελωνειακή τεχνολογία, ώστε να αφήσουμε πίσω μας το σημερινό απαρχαιωμένο σύστημα και να έχουμε δασμούς που μπορούν να προσαρμοστούν, να επανακαταβληθούν, να ενισχυθούν και να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγματεύσεων.

Προσαρμόσιμoι σύμφωνα με τη διαφορά στο κόστος παραγωγής μεταξύ της μίας και της άλλης χώρας· επιστρεφόμενοι με τη μορφή χορήγησης τελωνειακής πίστωσης από τη χώρα εισαγωγής στη χώρα εξαγωγής· τέλος, διαπραγματεύσιμοι στο χρηματιστήριο όπως οι προστατευτικές ποσοστώσεις κατά της ρύπανσης. Έτσι, τουλάχιστον, θα έχουμε επιτύχει έναν συμβιβασμό ανάμεσα στο ελεύθερο διεθνές εμπόριο, που είναι απαραίτητο, και την εθνική κοινωνική προστασία. Αυτός είναι ο γάμος του κ. David Ricardo, υπέρμαχου του ελεύθερου εμπορίου, και του κ. Friedrich List, υπέρμαχου του προστατευτισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE).(SK) Ξεκινώντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές, κ. Fourtou και κ. Heaton-Harris, για το έργο τους στην εκπόνηση αυτών των τεχνικά απαιτητικών εκθέσεων.

Ευθύς εξαρχής, η τελωνειακή ένωση θεωρήθηκε ακρογωνιαίος λίθος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο τελωνειακός κώδικας αποτελεί ένα πρακτικό μέσο που διασφαλίζει το ομαλό διασυνοριακό εμπόριο και θα πρέπει συνεπώς να λάβει υπόψη τις νέες προκλήσεις μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Η δημιουργία και η επακόλουθη εφαρμογή ενός εκσυγχρονισμένου τελωνειακού κώδικα αποτελεί λογική και ουσιαστική προϋπόθεση για την αποτελεσματική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αγοράς.

Η πρόταση αντανακλά τις προσπάθειες για δημιουργία ενός τελωνειακού και εμπορικού περιβάλλοντος βασισμένου στη βελτιωμένη αποτελεσματικότητα των τελωνειακών διαδικασιών μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, της άρσης του διοικητικού φόρτου και της διευκόλυνσης των εμπορικών συναλλαγών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Σε αυτή την εποχή της τεχνολογίας, ένα ηλεκτρονικό σύστημα προσφέρει νέες ευκαιρίες για την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική εφαρμογή κοινώς αναγνωρισμένων προτύπων. Η πρόταση παρέχει μια μοναδική ευκαιρία να ξεπεραστούν οι υπάρχουσες διαφορές μεταξύ των τελωνειακών συστημάτων των κρατών μελών, καθώς θα διασφαλίσει τη βελτιωμένη διαλειτουργικότητα των εθνικών συστημάτων, την οποία μέχρι στιγμής δεν καταφέραμε να ενθαρρύνουμε επαρκώς.

Επί του παρόντος, τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια αποτελούν προτεραιότητα και η πρόταση, ως εκ τούτου, εστιάζει και σε αυτόν τον τομέα. Περιλαμβάνει ειδικά μέτρα για την προστασία των εξωτερικών συνόρων, καθώς και για την προστασία των δεδομένων. Κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι αυτές οι προτάσεις θα γίνουν δεκτές κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Αν δεν συμβεί αυτό, θα δημιουργήσουμε όλως παραδόξως εμπόδια στο ελεύθερο εμπόριο που προσπαθούμε να διευκολύνουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco Assis (PSE).(PT) Κύριε Πρόεδρε, στον οποίο απευθύνω τους θερμότερους χαιρετισμούς μου, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χαιρετίζω φυσικά αυτή την πρωτοβουλία και συγχαίρω τους εισηγητές για την ποιότητα του έργου τους. Αυτή η πρωτοβουλία είναι ύψιστης σημασίας, δεδομένου ότι ο ισχύων κώδικας χρονολογείται από το 1992. Πρέπει να εκσυγχρονιστεί ώστε να αντανακλά τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από τότε και πρέπει να αφορά αυτές τις αλλαγές.

Δύο πτυχές θεωρώ καίριας σημασίας. Πρώτον, ο νέος κώδικας θα συμβάλει στην ενίσχυση του διεθνούς εμπορίου, διότι η απλοποίηση των διαδικασιών μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και συνεπώς σε ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη. Για τον σκοπό αυτόν, το άνοιγμα προς τις νέες τεχνολογίες –καθώς και η μεγαλύτερη εκτίμηση αυτών των τεχνολογιών και ακόμα και η επιβολή της χρήσης τους– αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα που θα συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Τούτου λεχθέντος, υπάρχει ένα δεύτερο θέμα που πρέπει να τονιστεί, το οποίο αφορά στη φύση των σημερινών λειτουργιών των τελωνείων. Η ασφάλεια πρέπει να αυξηθεί σε διάφορα επίπεδα προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία, να διασφαλιστεί η ασφάλεια των τροφίμων και να καταπολεμηθούν εγκλήματα όπως το ξέπλυμα χρήματος, η παραποίηση και η απάτη πιο αποτελεσματικά. Με άλλα λόγια, οι καταναλωτές πρέπει να προστατευθούν καλύτερα.

Θέλω να ολοκληρώσω λέγοντας ότι αυτή η πρόταση αποτελεί ένα θετικό βήμα προς την αποτελεσματικότερη διασφάλιση των συμφερόντων των Ευρωπαίων, τόσο ως κατασκευαστών όσο και ως καταναλωτών. Κατά συνέπεια, φυσικά εγκρίνουμε την πρόταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εργασία της στο εν λόγω θέμα. Επιθυμώ ωστόσο να αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα που αφορά τις τελωνειακές πολιτικές. Το μοναδικό και μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει επί του παρόντος η ΕΕ σε σχέση με τις τελωνειακές πολιτικές της είναι η απροθυμία της τουρκικής κυβέρνησης να εφαρμόσει το Πρωτόκολλο της Άγκυρας. Πριν από 18 μήνες η Τουρκία υποσχέθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα εφάρμοζε το Πρωτόκολλο και ότι, κατά συνέπεια, τα τουρκικά λιμάνια και αεροδρόμια θα άνοιγαν για τα κυπριακά πλοία και αεροπλάνα. Η Τουρκία ωστόσο δεν τίμησε αυτήν την πολιτική δέσμευση, η οποία αποτελεί κεντρικό στοιχείο των τουρκικών διαπραγματεύσεων για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Τουρκία προσφέρθηκε να ανοίξει ένα λιμάνι στα κυπριακά πλοία. Η προσφορά αυτή δεν δόθηκε καν γραπτώς στη φινλανδική Προεδρία και, ακόμη και έτσι, υπολείπεται σαφώς από την υποχρέωση της τουρκικής κυβέρνησης να εφαρμόσει το Πρωτόκολλο. Είναι πλέον πολύ πιθανόν να παγώσουν, κάποια στιγμή εντός της εβδομάδας, περισσότερα από οκτώ κεφάλαια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που έχει συστήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σε ευρύτερο επίπεδο, η Τουρκία αντιμετωπίζει το πραγματικό ενδεχόμενο να ανασταλούν εν καιρώ πλήρως οι ευρωπαϊκές ενταξιακές συνομιλίες, αν δεν εφαρμόσει το Πρωτόκολλο της Άγκυρας και δεν ανοίξει τα τουρκικά λιμάνια και αεροδρόμια στην κυπριακή θαλάσσια και εναέρια κυκλοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Κωνσταντίνος Χατζηδάκης (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ πως η παρέμβαση του προλαλήσαντος ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη και σίγουρα επίκαιρη και θέλω να προσυπογράψω όλα όσα είπε. Αλλά, για να μη σταματήσω απλώς σε όσα είπε, θέλω να έρθω και στο κυρίως θέμα που σήμερα έχουμε να συζητήσουμε, λέγοντας πως η τεχνολογία, η στρατηγική της Λισαβόνας και η ίδια η λογική της ενιαίας αγοράς μάς επιτάσσουν να εκσυγχρονίσουμε τον τελωνειακό κώδικα.

Η λεπτή θέση των τελωνειακών αντιπροσώπων και η ιδιαίτερη επαγγελματική τους φύση καθιστά αναγκαίο τον καθορισμό ορισμένων κριτηρίων για τη σωστή άσκηση των δραστηριοτήτων τους, χωρίς να επιδρούν τα κίνητρα αυτά αρνητικά στην εσωτερική αγορά και στην ελεύθερη διακίνηση των υπηρεσιών. Αυτή είναι και η άσκηση που έχουμε να λύσουμε. Έτσι, διαμορφώσαμε το άρθρο 11 του καινούργιου τελωνειακού κώδικα, ώστε να μην υπάρχει αριθμητικός περιορισμός στον συγκεκριμένο επαγγελματικό κλάδο, να υπάρχει αναγνώριση των τελωνειακών αντιπροσώπων σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, βέβαια, ελεύθερος ανταγωνισμός στον κλάδο συνολικά.

Από την άλλη μεριά όμως, επιμείναμε αρκετοί συνάδελφοι και εγώ προσωπικά να υπάρχει σαφώς καθορισμένο το κριτήριο των πρακτικών προτύπων ή επαγγελματικών προσόντων για τα άτομα που επιθυμούν να ασκήσουν τη δραστηριότητα του τελωνειακού αντιπροσώπου. Και αυτό γιατί αναγνωρίζεται έτσι η χρησιμότητα του επαγγέλματος, αναγνωρίζονται οι αξιόλογες υπηρεσίες που προσφέρουν, τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στις ίδιες τις τελωνειακές αρχές, και, κυρίως, διασφαλίζονται εγγυήσεις ασφάλειας και προστασίας για τα συμφέροντα των συναλλασσομένων.

Επομένως θεωρώ ότι με την πρόταση που καταθέτει σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιτυγχάνουμε, κύριε Πρόεδρε, μια σωστή ισορροπία και, σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Fourtou για την καλή της διάθεση να επιτευχθεί, εντός της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, αυτός ο χρήσιμος συμβιβασμός.

 
  
MPphoto
 
 

  Μαρία Ματσούκα (PSE). – Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι αναμφισβήτητο ότι, εάν θέλουμε να ολοκληρώσουμε την ενιαία αγορά, σύμφωνα και με τις επιταγές της στρατηγικής της Λισαβόνας, για να καταστούμε υπολογίσιμη ανταγωνιστική δύναμη σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις εμπορικές προκλήσεις και να προσαρμοστούμε στις ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις. Για το σκοπό αυτό οφείλουμε όχι μόνο να καταργήσουμε τις γραφειοκρατικές τελωνειακές διαδικασίες αλλά και να τροποποιήσουμε σε βάθος το δίκαιο που τις διέπει.

Μολονότι ο στόχος μας είναι να διευκολύνουμε τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια και την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών, κάτι τέτοιο δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την παρουσία τελωνειακών αντιπροσώπων, δηλαδή ειδικευμένων επαγγελματιών με πιστοποιημένη γνώση του αντικειμένου. Θεωρώ λοιπόν απαραίτητο να χορηγείται διαπίστευση του καθεστώτος αυτού στα κατάλληλα πρόσωπα με τα κοινά πλέον παραδεκτά κριτήρια.

Εκτιμώ ότι οι εκτελωνιστές παρέχουν τις απαραίτητες εγγυήσεις γνώσεων και εμπειρίας για την εκτέλεση τελωνειακών εργασιών, γι' αυτό και πρέπει να θεωρούνται διαπιστευμένοι τελωνειακοί αντιπρόσωποι. Ας μην ξεχνάμε ότι υφίστανται ως επαγγελματίες στη μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών και επιτελούν σημαντικό έργο προς όφελος του συνόλου των οικονομικών παραγόντων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η δραστηριότητα των οποίων είναι ζωτικής σημασίας για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη.

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι ο εκσυγχρονισμός του τελωνειακού κώδικα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ταυτιστεί με την απορρύθμιση της αγοράς εργασίας σοβαρών επαγγελματιών οι οποίοι έχουν αποδείξει ιστορικά την αποτελεσματικότητά τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, το τελωνειακό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να εξυπηρετεί δύο βασικούς σκοπούς. Πρώτον, πρέπει να προστατεύει τα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά συμφέροντα της Κοινότητας και δεύτερον, πρέπει να διευκολύνει τις νόμιμες εμπορικές συναλλαγές και την επιτάχυνση και την απλοποίηση των τελωνειακών διατυπώσεων.

Δυστυχώς, παρά την ύπαρξη του προγράμματος Τελωνεία 2007 και την κατανομή σχεδόν 150 εκατ. ευρώ, αυτοί οι στόχοι δεν επετεύχθησαν πλήρως. Αρκεί κανείς να σκεφτεί τις αρνητικές επιπτώσεις στην κοινοτική αγορά του μεγάλης κλίμακας λαθρεμπορίου αλκοολούχων προϊόντων και προϊόντων καπνού και πρόσφατα επίσης των υγρών καυσίμων. Όχι μόνον αποσταθεροποιείται η αγορά λόγω της κλίμακας αυτού του οργανωμένου λαθρεμπορίου, αλλά πλήττεται και ο προϋπολογισμός της Ένωσης, καθώς χάνει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που θα εξασφάλιζε από τους τελωνειακούς δασμούς.

Αυτή η κατάσταση έχει επίσης επιπτώσεις στο εμπόριο τροφίμων. Τα προϊόντα πωλούνται συχνά σε αυτή την αγορά σε τιμές σημαντικά χαμηλότερες από το κόστος παραγωγής, γεγονός που υποδεικνύει διαφυγή από το τελωνειακός σύστημα. Αυτό συνέβη πρόσφατα στην αγορά πουλερικών στην Πολωνία και τα τελευταία δύο χρόνια υπάρχουν επίσης προβλήματα με τις κατεψυγμένες φράουλες από την Κίνα.

Ο δεύτερος σκοπός του τελωνειακού συστήματος, δηλαδή η διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών, δεν εκπληρώνεται. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία, τη Λευκορωσία και την Ουκρανία. Οι κουραστικές διαδικασίες, η διαφθορά και οι ουρές των οχημάτων που εκτείνονται για μίλια καθιστούν μη ελκυστική την εξαγωγή προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ελπίζω πραγματικά ότι τα 323 εκατ. ευρώ που κατανεμήθηκαν για την εφαρμογή του προγράμματος Τελωνεία 2013 θα επιτρέψουν την πραγματοποίηση σημαντικών βελτιώσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  László Kovács, Μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας τους αξιότιμους βουλευτές για την πολύτιμη συμβολή τους στη συζήτηση, καθώς και για τη θετική στάση τους απέναντι στις προτάσεις της Επιτροπής.

Η Επιτροπή εξέτασε προσεκτικά τις 58 τροπολογίες του Κοινοβουλίου σχετικά με τον Εκσυγχρονισμένο Τελωνειακό Κώδικα και θεωρεί ότι στην πλειονότητά τους –δηλαδή οι 32 από αυτές– είναι αποδεκτές, οι 9 είναι αποδεκτές καταρχήν ή εν μέρει και μόνον οι 17 δεν μπορούν να γίνουν δεκτές.

Τονίζω ότι όσες τροπολογίες θεωρεί η Επιτροπή απαράδεκτες έχουν σχέση με τα βασικά ζητήματα που επεσήμανα προηγουμένως και τα οποία συζητήθηκαν τόσο από το Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο.

Πρέπει να επαναλάβω ότι όσον αφορά την τελωνειακή αντιπροσώπευση –δηλαδή τις τροπολογίες 14, 19 και 57 –η Επιτροπή υποστηρίζει ότι η διαπίστευση επαγγελματιών τελωνειακών αντιπροσώπων δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Τελωνειακού Κώδικα. Η Επιτροπή αναγνωρίζει πλήρως τον ρόλο που διαδραματίζουν οι τελωνειακοί αντιπρόσωποι στον κόσμο του εμπορίου. Οι αντιπρόσωποι αυτοί, όπως και κάθε άλλος οικονομικός παράγοντας, θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ασκούν το επάγγελμά τους σε ένα άλλο κράτος μέλος και θα πρέπει να υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών ικανοτήτων μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της ενιαίας αγοράς και είναι απαραίτητο σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον.

Η Επιτροπή συνεργάζεται ενεργά με τις επαγγελματικές οργανώσεις, όπως η CLECAT και η CONFIAD, ακούγοντας τις ανησυχίες τους και προσπαθώντας να βρει μια ικανοποιητική λύση. Η προτεινόμενη αλλαγή παρέχει σημαντικά οφέλη στον επιχειρηματικό τομέα εν γένει, όπως αυξανόμενο ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων τελωνειακών υπηρεσιών, και προσφέρει νέες και περισσότερο ευρείες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τους τελωνειακούς αντιπροσώπους εκτός εθνικών συνόρων.

Ως προς την επιτροπολογία, πιστεύω ότι τα συμπεράσματα στα οποία έχουν καταλήξει οι νομικές υπηρεσίες μας δεν απέχουν πολύ. Υπάρχουν πράγματι λίγα άρθρα, σχετικά με τα οποία η Επιτροπή θεωρεί ότι η κανονιστική διαδικασία και η αυστηρή επίβλεψή της δεν πρέπει να εφαρμόζονται, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις οι σχετικές αναλύσεις των θεσμικών μας οργάνων συγκλίνουν.

Θα ήθελα να διευκρινίσω για ποιον λόγο η Επιτροπή δεν μπορεί να υποστηρίξει ορισμένες τροπολογίες. Η πρώτη που θέλω να αναφέρω είναι η τροπολογία 21, η οποία προτείνει να διαγραφούν στο άρθρο 22, παράγραφος 1, οι λέξεις «διοικητικές και ποινικές». Όλα τα κράτη μέλη επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις σε τελωνειακά ζητήματα και εφαρμόζουν μέτρα διοικητικής φύσεως, ακόμη και αν αυτά δεν χαρακτηρίζονται πάντοτε ως διοικητικές κυρώσεις, τα οποία έχουν ως στόχο να τιμωρήσουν τη μη συμμόρφωση προς τους τελωνειακούς κανόνες. Για παράδειγμα, υπάρχει η ανάκληση ή αναστολή των εξουσιοδοτήσεων σε περίπτωση σοβαρής κατάχρησης. Τέτοιου είδους διοικητικά μέτρα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ομοιόμορφη και αναλογική εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας. Επομένως το άρθρο 22, παράγραφος 1, πρέπει να συνεχίσει να αναφέρει ρητά τόσο τη διοικητική όσο και την ποινική αντιμετώπιση των παραβάσεων.

Η Επιτροπή δεν μπορεί να συμφωνήσει με τις τροπολογίες 23 και 25 σχετικά με τα τελωνειακά τέλη. Πρόθεση της Επιτροπής είναι να περιοριστεί απλώς, όσο το δυνατόν περισσότερο, η επιβολή τελωνειακών τελών· ειδικότερα, δεν πρέπει να επιβάλλονται τέτοιου είδους τέλη για τη σύνταξη ηλεκτρονικών διασαφήσεων. Από την άλλη πλευρά, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να εμποδίσουμε την είσπραξη τελών σε όσες περιπτώσεις απαιτείται η παρουσία τελωνειακού προσωπικού εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας. Είμαστε της άποψης ότι τα τελωνειακά τέλη είναι νόμιμα μόνο σε όσες περιπτώσεις τα τελωνεία παρέχουν υπηρεσίες που υπερβαίνουν τη συνήθη αποστολή τους.

Πρέπει επίσης να αναφέρω τις τροπολογίες 30, 40 και 41, οι οποίες έχουν ως στόχο να παράσχουν οφέλη στις σιδηροδρομικές εταιρείες. Η Επιτροπή δεν μπορεί να τις αποδεχθεί, καθώς είναι αντίθετες στις προσπάθειές μας να δημιουργήσουμε έναν χώρο δράσης με ίσες ευκαιρίες για όλους τους μεταφορείς, είτε αυτοί είναι οδικοί, εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή αεροπορικοί. Στην πραγματικότητα, ενδέχεται να υπάρχει παρανόηση όσον αφορά τις αρχικές προτάσεις και είμαι βέβαιος ότι, εφόσον διευκρινισθούν ακόμη μια φορά, το σκεπτικό και η ορθότητά τους θα καταστούν προφανή.

Συμπερασματικά, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι τα εν λόγω ζητήματα μπορούν και θα αντιμετωπισθούν επειγόντως και με σοβαρότητα. Η Επιτροπή είναι βέβαιη ότι, με το πνεύμα ειλικρίνειας και συνεργασίας που χαρακτήρισε έως σήμερα τις διαβουλεύσεις τόσο στο Κοινοβούλιο όσο και στο Συμβούλιο, θα βρεθούν πρακτικές και κατάλληλες λύσεις, ώστε να μπορέσει ο Εκσυγχρονισμένος Τελωνειακός Κώδικας να τεθεί σε ισχύ το 2009, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Όσον αφορά την πρόταση για το πρόγραμμα Τελωνεία 2013, επιβεβαιώνω ότι η Επιτροπή υποστηρίζει πλήρως όλες τις τροπολογίες που προτάθηκαν από το Κοινοβούλιο. Ελπίζω ότι η έκθεση της κ. Fourtou θα εγκριθεί αύριο με μεγάλη πλειοψηφία.

Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω επαναλαμβάνοντας ότι η ευρεία υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην πρόταση για τα ηλεκτρονικά τελωνεία (e-customs) θα αναγνωριστεί οπωσδήποτε από το Συμβούλιο και θα επιταχύνει την έγκριση της πρότασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 11.30.

 

16. Πρόληψη των τραυματισμών και προαγωγή της ασφάλειας (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την έκθεση (A6-0398/2006) της κ. Sinnott, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, σχετικά με την πρόταση σύστασης του Συμβουλίου για την πρόληψη των τραυματισμών και την προαγωγή της ασφάλειας [COM(2006)0329 C6-0238/2006 2006/0106(CNS)].

 
  
MPphoto
 
 

  Μάρκος Κυπριανού, Μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου καταρχάς να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για όλη τη σκληρή δουλειά που επιτέλεσαν τα μέλη των οικείων επιτροπών όσον αφορά την πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την πρόληψη των τραυματισμών και την προαγωγή της ασφάλειας. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω ειδικότερα την κ. Sinnott για τις προσπάθειες που κατέβαλε όσον αφορά αυτήν τη σημαντική πρωτοβουλία. Επίσης, επιθυμώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην αυστριακή Προεδρία για το ότι φιλοξένησε κατά τη θητεία της μια διάσκεψη που επίσης συνέβαλε στο εν λόγω ζήτημα.

Η Επιτροπή άρχισε να υποστηρίζει την ανάληψη ενεργειών στον τομέα της πρόληψης των τραυματισμών στο πλαίσιο του προηγούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος για την πρόληψη των τραυματισμών και έχει συνεχίσει να παρέχει την υποστήριξή της στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος για τη δημόσια υγεία. Όπως γνωρίζετε, μετά τις καρδιοαγγειακές παθήσεις, τον καρκίνο και τις αναπνευστικές παθήσεις, οι τραυματισμοί αποτελούν την τέταρτη συνηθέστερη αιτία θανάτου στα κράτη μέλη. Κάθε χρόνο, περίπου 235 000 ευρωπαίοι πολίτες πεθαίνουν εξαιτίας ατυχήματος ή βίας. Περισσότεροι από 50 εκατομμύρια πολίτες χρειάζονται ιατρική θεραπεία για τους τραυματισμούς και, από αυτούς, τα 6,8 εκατομμύρια διακομίζονται στο νοσοκομείο. Εκτιμάται ότι οι τραυματισμοί, είτε είναι σκόπιμοι είτε όχι, αποτελούν την κύρια αιτία για την πρόκληση μόνιμων αναπηριών στους νέους, και τους στερούν πολλά χρόνια ζωής με καλή υγεία. Μεταξύ των ατόμων που έχουν υπερβεί την ηλικία των 65 ετών, τα ατυχήματα και οι τραυματισμοί αποτελούν επίσης σημαντική αιτία θανάτου και αναπηρίας και, συχνά, προκαλούν μοιραία επιδείνωση της υγείας.

Οι τομείς που κατά το παρελθόν προσέλκυσαν λιγότερη προσοχή περιλαμβάνουν τα ατυχήματα στο σπίτι, στον ελεύθερο χρόνο και στον αθλητισμό, καθώς και τα ατυχήματα σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, όπως είναι τα παιδιά, οι έφηβοι και οι ηλικιωμένοι. Έρευνες καταδεικνύουν ότι ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των σοβαρών ατυχημάτων είναι δυνατόν να προληφθεί και ότι η μείωση των ατυχημάτων κατά ένα τέταρτο θα πρέπει να αποτελεί ρεαλιστικό στόχο για τα επόμενα 10 χρόνια. Φυσικά, όμως, είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχουν αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τους τραυματισμούς στην Ευρώπη, προκειμένου να υπάρξει προγραμματισμός ενεργειών. Οι πληροφορίες για τους τραυματισμούς είναι επίσης σημαντικές για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων όλων μας των προσπαθειών και ενεργειών.

Στην ανακοίνωσή της «Δράση για μια ασφαλέστερη Ευρώπη», η Επιτροπή παρουσίασε ένα κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για την πρόληψη των τραυματισμών και την προαγωγή της ασφάλειας. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να δημιουργήσουν ανάλογα εθνικά σχέδια για την πρόληψη των τραυματισμών. Αυτά τα σχέδια θα πρέπει να λειτουργήσουν ως πλαίσιο για την ανάληψη ενεργειών εκ μέρους των σχετικών εταίρων και ενδιαφερομένων. Θα πρέπει να καθορίζουν τις θεσμικές ευθύνες και να βασίζονται στην προαγωγή των καλών πρακτικών και της ασφάλειας.

Η σύσταση του Συμβουλίου για την πρόληψη των τραυματισμών και την προαγωγή της ασφάλειας αποτελεί ένα πρώτο βήμα προκειμένου να συνδυαστούν οι προσπάθειες της Επιτροπής με εκείνες των κρατών μελών για δράσεις για μια ασφαλέστερη Ευρώπη, προκειμένου να μειωθεί το ατομικό και κοινωνικό βάρος των τραυματισμών. Μέσω μιας τέτοιας κοινής προσέγγισης και μαθαίνοντας ο ένας από τις εμπειρίες του άλλου, μπορούμε να επιτύχουμε ταχύτερα και καλύτερα αποτελέσματα. Ελπίζουμε και προσδοκούμε ότι η κατάσταση στο εσωτερικό των κρατών μελών όσον αφορά τα ατυχήματα και τους τραυματισμούς θα βελτιωθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια.

Ακόμη μια φορά, θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και την επιτροπή. Αναμένω μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), εισηγήτρια. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, οι τραυματισμοί μπορούν να αφαιρέσουν ή να αλλάξουν τη ζωή κάποιου σε δευτερόλεπτα. Μπορεί να είναι τυχαίοι, να έχουν προκληθεί από άλλους ή από το ίδιο το άτομο. Οι τραυματισμοί προκαλούν τον θάνατο ενός τετάρτου του εκατομμυρίου ανθρώπων και οδηγούν σε 65 εκατομμύρια διακομιδές σε νοσοκομεία κάθε χρόνο. Όταν έχει να κάνει κανείς με κάτι τόσο διαδεδομένο, σοβαρό και αποτρέψιμο όπως οι τραυματισμοί, η πρόκληση που αντιμετωπίζει είναι η διάσωση ζωών και η προστασία της υγείας. Για αυτόν τον λόγο, θεώρησα ότι το να εργαστώ επί αυτής της έκθεσης αποτελούσε πρόκληση αλλά και προνόμιο.

Στην εν λόγω έκθεση, η οποία επικεντρώνεται ειδικότερα στη συγκέντρωση δεδομένων σχετικά με τους τραυματισμούς, συνέστησα ότι για την προαγωγή της ασφάλειας και την πρόληψη των τραυματισμών χρειαζόμαστε καλύτερης ποιότητας δεδομένα. Από πλευράς πρόληψης, δεν ωφελεί να γνωρίζουμε τον συνολικό αριθμό των θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων. Πρέπει να γνωρίζουμε τι ήταν αυτό που προκάλεσε τη μοιραία διαφορά. Ήταν η κατάσταση ή ο τύπος του οχήματος; Το θύμα ήταν ο οδηγός, κάποιος επιβάτης του οχήματος ή κάποιος περαστικός στον δρόμο; Έπαιξαν ρόλο το ποτό, η ταχύτητα ή οι κακές καιρικές συνθήκες; Σε ποια κατάσταση βρισκόταν ο δρόμος; Αυτού του είδους τις επιμέρους πληροφορίες χρειαζόμαστε για κάθε τομέα τραυματισμού αν πρόκειται να σώσουμε ζωές. Δεν μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα εξετάσουμε εκ του σύνεγγυς κάθε τραυματισμό, αλλά θα πρέπει –και οφείλουμε– να δημιουργήσουμε ένα σύστημα συγκέντρωσης δεδομένων που θα εξετάζει περισσότερο εκ του σύνεγγυς τους προσδιοριστικούς παράγοντες όλων των τραυματισμών που προκαλούν τον θάνατο ή σοβαρές αναπηρίες, προκειμένου να τους αποτρέψουμε αποτελεσματικότερα στο μέλλον.

Αυτή είναι η προσέγγισή μου στην έκθεση, την οποία υποστήριξε σθεναρά η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Η συγκέντρωση τέτοιου είδους πληροφοριών μπορεί να φαίνεται δύσκολη, όμως στην πραγματικότητα υπάρχει ήδη διαθέσιμος ένας σημαντικός όγκος πληροφοριών: οι ασφαλιστικές εταιρείες διαθέτουν λεπτομερή δεδομένα σχετικά με τα ατυχήματα, ενώ οι αστυνομικές αρχές έχουν στη διάθεσή τους δεδομένα για βίαιους τραυματισμούς καθώς και για αυτοτραυματισμούς. Πρέπει να αναζητήσουμε τους εμπειρογνώμονες στην καταγραφή τραυματισμών και να συνεργαστούμε μαζί τους, ώστε να αποκτήσουμε τις πληροφορίες που μπορούν να μελετηθούν, προκειμένου να αποτρέψουμε πραγματικά τους τραυματισμούς και να προαγάγουμε την ασφάλεια.

Το έγγραφο της Επιτροπής επεφύλαξε στο σύστημα επιτήρησης των τραυματισμών και της ασφάλειας μια θέση σε όλα τα μελλοντικά προγράμματα για την υγεία. Κάτι τέτοιο θα επέτρεπε σίγουρα τη χρηματοδότηση του συστήματος, ανεξάρτητα από το αν αυτό αποδεικνυόταν αποτελεσματικό ή επωφελές. Έχουμε την πεποίθηση ότι είναι τόσο σημαντικό να υπάρξει μια πραγματική πρωτοβουλία για την πρόληψη των τραυματισμών και την προαγωγή της ασφάλειας, ώστε αυτή να πρέπει να τεθεί σε ανεξάρτητη βάση στο πλαίσιο των προγραμμάτων για την υγεία. Αυτό πρέπει να το ξανασκεφτούμε πιο λεπτομερώς όταν εξετάζουμε τα ίδια τα προγράμματα για την υγεία. Αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη σύσταση δεν πρέπει να συνδεθεί ακόμη με τα προγράμματα για την υγεία, αλλά πρέπει να εξεταστεί παράλληλα με αυτά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή Περιβάλλοντος αφαίρεσε από το έγγραφο κάθε αναφορά στα προγράμματα για την υγεία.

Η Επιτροπή έθεσε επτά προτεραιότητες, στις οποίες προσθέσαμε τους τραυματισμούς και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας, και επίσης τονίσαμε την οικιακή βία κατά των γυναικών και των παιδιών. Μια αλλαγή που ζητώ να κάνουμε είναι να αφαιρέσουμε την τροπολογία 4, για την οποία θα ψηφίσουμε χωριστά αύριο, που είναι διατυπωμένη ως ακολούθως: «Η οικιακή βία κατά των γυναικών αποτελεί τη βασική αιτία θανάτου και αναπηρίας για τις γυναίκες μεταξύ 16 και 44 ετών.» Η οικιακή βία κατά των γυναικών και των παιδιών αποτελεί σαφώς έγκλημα και υποστηρίζω έντονα τις τροπολογίες που το τονίζουν αυτό. Ωστόσο, η σύσταση για τη δημιουργία δεδομένων υψηλότερης ποιότητας δεν μπορεί να περιλαμβάνει ανακριβή δεδομένα. Τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζει η εν λόγω τροπολογία σχετικά με τη βασική αιτία θανάτου είναι ανακριβή. Τον Οκτώβριο μόλις, μια δημοσίευση της Eurostat ανέφερε ότι οι βασικές αιτίες θανάτου για τις γυναίκες που ανήκουν στην εν λόγω ηλικιακή ομάδα ήταν τα ατυχήματα κατά τη χρήση των μέσων μεταφοράς και οι αυτοκτονίες.

Θέλοντας να καταστήσουμε την επιτήρηση των τραυματισμών συνεκτικότερη, κάνουμε μεταξύ άλλων λόγο και για τη ριψοκίνδυνη συμπεριφορά, τα ναρκωτικά και το οινόπνευμα, τον παράγοντα του φύλου, τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες. Επίσης, δίνεται έμφαση στους αυτοτραυματισμούς λόγω της αυξανόμενης εμφάνισής τους. Επιπλέον, κάναμε ορισμένες προσθήκες στον κατάλογο με τις ομάδες υψηλού κινδύνου για να συμπεριλάβουμε τους νέους, τους ηλικιωμένους, τα άτομα με αναπηρία και τις γυναίκες. Ο κατάλογος δεν είναι περιοριστικός.

Υποστηρίζω τις τροπολογίες όσον αφορά τους τραυματισμούς από βελόνα και τους τραυματισμούς των εργαζομένων στον τομέα της υγείας. Γνωρίζουμε ποια είναι η λύση για αυτούς τους τραυματισμούς. Μπορούν να αποτραπούν εύκολα και, επομένως, είναι απολύτως αδικαιολόγητοι.

Είναι σαφές ότι οι τραυματισμοί επιβαρύνουν σημαντικά την οικονομία. Για μένα όμως είναι αποτελεί ζήτημα των τραυματιών και των οικογενειών τους. Κατά την άποψή μου, το βασικό μέσο για την πρόληψη των τραυματισμών και την προαγωγή της ασφάλειας είναι η αξία που δίνουμε στον άνθρωπο. Αν έχετε στα χέρια σας ένα αναγεννησιακό αριστούργημα, το κρατάτε με πολύ μεγαλύτερη προσοχή από ό,τι μια αφίσα. Πρέπει να επικεντρωθούμε και πάλι στον άνθρωπο και την αξία του.

Ορισμένοι τραυματισμοί θα συμβούν – δεν μπορούμε να τους αποτρέψουμε όλους. Αν όμως κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο προκαλούνται, κάτι που θα οδηγήσει και στη χρήση ασφαλέστερων προϊόντων και πρακτικών, μπορούμε να μειώσουμε την εμφάνισή τους. Ωστόσο, δεν θα έχουμε μεγάλα αποτελέσματα ως προς τους τραυματισμούς, ωσότου γίνει αντιληπτό ότι κάθε άτομο είναι σημαντικό και ότι η απώλεια ή η αναπηρία έστω και ενός μόνο ατόμου είναι μεγάλη απώλεια για όλους μας. Όταν αυτό γίνει αντιληπτό, θα αντιμετωπίζουμε τους άλλους και τους ίδιους μας τους εαυτούς ως αριστουργήματα και θα αντιληφθούμε την κοινή μας ευθύνη για την ασφάλεια όλων. Αυτό ακριβώς βρίσκεται πίσω από την τροπολογία 21 και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τονίζω στην Επιτροπή ότι η τραγωδία των τραυματισμών είναι ακόμη μεγαλύτερη από το οικονομικό τους βάρος.

 
  
MPphoto
 
 

  Αντώνιος Τρακατέλλης, εξ ονόματος της Oμάδας PPE-DE. – Κύριε Πρόεδρε, είχα την τιμή πριν από οκτώ περίπου χρόνια να είμαι ο εισηγητής στο πρόγραμμα για την πρόληψη των τραυματισμών στον ελεύθερο χρόνο και είχα εντυπωσιαστεί πραγματικά την εποχή εκείνη από τον τεράστιο αριθμό αυτών των τραυματισμών, ο οποίος έδειχνε ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.

Θα ήθελα να πω ότι η έκθεση την οποία υπέβαλε η συνάδελφος, κ. Sinnott, είναι πάρα πολύ καλή και προς την κατεύθυνση αυτή βοήθησα και με δικές μου τροπολογίες ώστε, εφόσον μελλοντικά υπάρξει ένας κοινοτικός μηχανισμός «επιχείρηση καταγραφής των τραυματισμών», να συνεργεί στην ανάπτυξη εθνικών πολιτικών πρόληψης, διότι η συστηματική συλλογή των δεδομένων θα αποκαλύψει και τα αίτια των τραυματισμών, δηλαδή αυτό που λέμε τους καθοριστικούς παράγοντες των τραυματισμών. Θεωρώ ότι οι κυριότεροι τομείς τους οποίους ανέφερε ήδη η εισηγήτρια πρέπει να συνδεθούν αποκλειστικά με την αποτελεσματικότητα της πρόληψης των ατυχημάτων, θα έλεγα δε ότι πρέπει να εγκύψουμε ιδιαίτερα στο πρόβλημα των ηλικιωμένων, οι οποίοι αποτελούν μεγάλο μέρος των θυμάτων, να δούμε τα ατυχήματα τα οποία προέρχονται από τη βία εναντίον των γυναικών πιστεύω ότι είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός και βεβαίως τα ατυχήματα στους δρόμους, τα οδικά ατυχήματα δηλαδή, και τα ατυχήματα στον αθλητισμό καθώς και τα ατυχήματα που προκαλούνται από προϊόντα και υπηρεσίες.

Για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και της μείωσης του κόστους κρίνω αναγκαία την ενσωμάτωση των υφιστάμενων προγραμμάτων και υποδομών (τράπεζες δεδομένων κλπ.), διότι η Επιτροπή είχε ήδη προγράμματα σε αυτό το θέμα, επομένως υπάρχουν δεδομένα που θα πρέπει να λάβει υπόψη της, όταν θα συντάσσει την πρότασή της προς το Κοινοβούλιο. Ο μηχανισμός θα συγκεντρώνει στοιχεία που θα παρέχουν τα κράτη μέλη βάσει εθνικών συστημάτων επιτήρησης των τραυματισμών, επιτρέποντας την εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες και ορθές πρακτικές.

Κυρίες και κύριοι, κλείνω λέγοντας ότι οι χιλιάδες θάνατοι και μαζί η οικονομική αιμορραγία που προκαλούν οι τραυματισμοί είναι μια ανοικτή πληγή για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Δεν κλείνει εύκολα, όμως μπορούμε να δημιουργήσουμε μελλοντικά έναν κοινοτικό μηχανισμό συλλογής δεδομένων που θα μας βοηθήσει στην αποτελεσματική πρόληψη αυτών των τραυματισμών.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela, εξ ονόματος της Ομάδας PSE.(PT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τα στοιχεία είναι ενδεικτικά της ανάγκης να προειδοποιήσουμε τους πολίτες για τις συνέπειες της ριψοκίνδυνης συμπεριφοράς. Πόσα ατυχήματα διαφόρων ειδών γίνονται εξαιτίας του αλκοολισμού ή της χρήσης ναρκωτικών ουσιών; Πόσοι σοβαροί τραυματισμοί παιδιών οφείλονται στην έλλειψη φροντίδας από τους ενήλικες, όπως, για παράδειγμα, η κατάποση απορρυπαντικών ή φαρμάκων; Σήμερα, περίπου 235 000 ευρωπαίοι πολίτες πεθαίνουν ως αποτέλεσμα ατυχήματος ή πράξεων βίας. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε 600 θανάτους την ημέρα μόνο στην ΕΕ. Πρόκειται για συγκλονιστικά στοιχεία, τα οποία οδηγούν, αφενός, σε προσωπικό πόνο και τραγωδία και, αφετέρου, σε κοινωνικό και δημοσιονομικό κόστος.

Είναι γεγονός. Τα ατυχήματα και οι τραυματισμοί έχουν πολύ βαρύ ανθρώπινο κόστος –πρόωρος θάνατος, χρόνια αναπηρία– και συνεπάγονται υψηλό κόστος όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη και την απώλεια για την κοινωνία λόγω έλλειψης παραγωγικότητας. Ωστόσο, οι τραυματισμοί μπορούν να αποφευχθούν. Είναι λοιπόν απαραίτητο να υιοθετηθούν πιο υγιείς τρόποι ζωής και να καταστούν ασφαλέστερες οι συνθήκες διαβίωσης. Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία.

Ο κίνδυνος τραυματισμού δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένος σε όλα τα κράτη μέλη ή σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Οι παράγοντες κινδύνου καθορίζονται επίσης από το οικιακό και εργασιακό περιβάλλον. Η ηλικία και το φύλο θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη. Γι’ αυτό κατέθεσα μια τροπολογία που αποσκοπεί στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για την υγεία. Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να πραγματοποιηθούν μελέτες ποσοτικής ανάλυσης με γνώμονα το φύλο και πρέπει να κατανεμηθούν πόροι με εφαρμογή της αρχής της ένταξης των χρηματοδοτικών αυτών πόρων στον προϋπολογισμό με γνώμονα το φύλο διότι, όπως είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές, η οικιακή βία, η βία κατά των γυναικών, αποτελεί επίσης σημαντική αιτία τραυματισμών φοβερών, πρώτα απ’ όλα, για τις γυναίκες, αλλά και για την κοινωνία.

 
  
MPphoto
 
 

  Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, καταρχάς επιθυμώ να συγχαρώ την κ. Sinnott για την εξαιρετική έκθεσή της, η οποία αξίζει την πλήρη υποστήριξή μας. Το θέμα του εν λόγω σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος είναι αναμφίβολα εξαιρετικά σημαντικό, καθώς αφορά τους πρόωρους θανάτους περισσότερων από 200 000 πολιτών της ΕΕ ετησίως και τον τραυματισμό αρκετών εκατομμυρίων ατόμων στα 25 κράτη μέλη. Ορισμένοι από τους τραυματισμούς αυτούς είναι φρικτοί και πολλοί από αυτούς οδηγούν στη μόνιμη παραμόρφωση ή στη σοβαρή και διά βίου αναπηρία χιλιάδων ανθρώπων.

Δύο κύριες πτυχές της πρόληψης των τυχαίων τραυματισμών είναι ο προσδιορισμός και η αξιολόγηση των παραγόντων κινδύνου, καθώς και η κατάλληλη γνωστοποίηση και εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας. Η κ. Sinnott σωστά σημειώνει ότι, πέρα από τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τους τραυματισμούς μέσω της δημιουργίας ενός συστήματος επιτήρησης, η έκθεση του Συμβουλίου χρειάζεται να εμπλουτιστεί, δίνοντας περισσότερη έμφαση στην προαγωγή της ασφάλειας και αυξάνοντας τη συνειδητοποίηση της κοινής γνώμης όσον αφορά τους κινδύνους. Από τους πολυάριθμους και σοβαρούς κινδύνους που επηρεάζουν την ανθρώπινη ζωή, επιτρέψτε μου να επικεντρωθώ μόνο σε έναν: στο οινόπνευμα και στην οδική ασφάλεια.

Σε αυτόν τον τομέα, πολλά πρέπει να γίνουν όσον αφορά την πρόληψη. Η χρήση του οινοπνεύματος από τους οδηγούς είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, κυρίως επειδή το οινόπνευμα καταστέλλει την υψηλού επιπέδου λειτουργία του εγκεφάλου μας, συντελώντας στην εξασθένιση της αντίληψης των αισθήσεων, στην επιβράδυνση των αντανακλαστικών, στη διαταραχή του συντονισμού της κίνησης των μυών και στη μειωμένη αντίληψη του κινδύνου. Από την άποψη αυτή, το οινόπνευμα ευθύνεται με τα χρόνια για τον θάνατο εκατομμυρίων χρηστών των δρόμων παγκοσμίως. Ωστόσο, είτε λόγω άγνοιας, ή πιθανότερα ως αποτέλεσμα της άσκησης πολύ ισχυρών πιέσεων εκ μέρους της βιομηχανίας οινοπνευματωδών ποτών, δεν κατορθώνουμε να αντιληφθούμε πλήρως ότι είναι απαραίτητο να λάβουμε δραστικότερα μέτρα για την οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος. Αντιθέτως, οδηγούμαστε στο να πιστέψουμε ότι η κατανάλωση οινοπνεύματος είναι ασφαλής κάτω από ορισμένα όρια, δηλαδή τα 50 mg ανά 100 ml αίματος στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Αυτό είναι εντελώς λανθασμένο κατά την άποψή μου. Δεν υπάρχει κανένα ασφαλές όριο για το οινόπνευμα και την οδήγηση. Οποιαδήποτε ποσότητα οινοπνεύματος, όσο μικρή και αν είναι, θα επηρεάσει σε κάποιον βαθμό την εγκεφαλική δραστηριότητα. Αν και ένας οδηγός με επίπεδο οινοπνεύματοςστο αίμα της τάξεως των 20, 30 ή 40 mg/100 ml μπορεί να έχει από τον νόμο το δικαίωμα να οδηγήσει, διατρέχει ωστόσο πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο να εμπλακεί σε ατύχημα σε σύγκριση με κάποιον που δεν έχει καθόλου οινόπνευμα στο αίμα του.

Τα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μας, καθώς και τα νομικά μας συστήματα, δημιουργούν στους οδηγούς μια λανθασμένη αίσθηση ασφάλειας όταν τους επιτρέπουν να σκέφτονται ότι, εφόσον δεν πίνουν υπερβολικά, είναι ασφαλείς στους δρόμους. Πρόκειται για εγκληματικό λάθος και πρέπει να διορθώσουμε αυτήν την κατάσταση, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας προσέγγισης για μηδενικό επίπεδο οινοπνεύματος. Μόνο τότε μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των θανάτων στον δρόμο που οφείλονται στο οινόπνευμα. Αλλά –και δυστυχώς υπάρχει πάντα ένα «αλλά» στην πολιτική– πόσοι από εμάς είναι άραγε διατεθειμένοι και σε θέση να αναλάβουν το έργο να αγωνιστούν υπέρ μιας νομοθεσίας για τους οδηγούς που θα απαγορεύει την κατανάλωση οινοπνεύματος, και πόσοι από εμάς θα επιζήσουν πολιτικά, αν έρθουμε σε άμεση σύγκρουση με τις βιομηχανίες που σχετίζονται με το οινόπνευμα, υποστηρίζοντας ένα μηδενικό επίπεδο οινοπνεύματοςγια τους οδηγούς;

Συμπερασματικά, αν αυτά τα Χριστούγεννα υπάρχει κάποιο σημαντικό μήνυμα για τους ανθρώπους όσον αφορά την πρόληψη των τραυματισμών, αυτό είναι ότι το οινόπνευμα κατά την οδήγηση, τόσο σε μεγάλες όσο και σε μικρές ποσότητες, σκοτώνει και ότι το μοναδικό επίπεδο οινοπνεύματοςπου είναι ασφαλές για την οδήγηση είναι το μηδενικό.

 
  
MPphoto
 
 

  Irena Belohorská (NI). – (SK) Θα ήθελα να υποστηρίξω κι εγώ τις συστάσεις του Συμβουλίου. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εκπόνηση της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με αυτό το θέμα.

Ο βασικός λόγος για την εκπόνηση αυτής της έκθεσης αναφέρθηκε πολλές φορές απόψε. Κάθε μέρα, 600 άνθρωποι πεθαίνουν από ατυχήματα και τραυματισμούς, αριθμός που ισούται περίπου με 250 000 άτομα ετησίως. Αφενός αυτοί οι αριθμοί εκφράζουν τη θλίψη και την απώλεια των οικογενειών και αφετέρου δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι τα ατυχήματα και η βία στον τομέα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής αποτελούν επίσης ένα σημαντικό οικονομικό βάρος για το κράτος.

Σε πολλά κράτη μέλη, τα νοσοκομεία πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά την αποτελεσματικότητα της θεραπείας, για παράδειγμα στους καρκινοπαθείς. Και ενώ η θεραπεία των θυμάτων ατυχημάτων και βίας απαιτεί σημαντικές δαπάνες, οι συνθήκες αυτές μπορούν να αποτραπούν. Κάθε χρόνο, επτά εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση διακομίζονται σε νοσοκομεία και 65 εκατομμύρια χρειάζονται ιατρική περίθαλψη. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία εκφράζουν και αντανακλούν τον τεράστιο πόνο που υφίστανται όλα αυτά τα θύματα.

Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι η πρόταση για κοινές διαδικασίες από τα κράτη μέλη της ΕΕ για τη μείωση του αριθμού των ατυχημάτων και της βίας είναι άκρως αποτελεσματική. Τα λεπτομερή στατιστικά στοιχεία που καταδεικνύουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών θα μας βοηθήσουν να καθορίσουμε με περισσότερη ακρίβεια τις μεθόδους πρόληψης. Από τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών αντιπροσωπεύουν το 16% του πληθυσμού της ΕΕ και το 40% των θανάσιμων τραυματισμών, θα πρέπει να ξεκινήσουμε μια σειρά εκστρατειών ευαισθητοποίησης ή να εισάγουμε σχέδια προστασίας που θα εστιάζουν στα άτομα αυτής της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Οι νέοι αποτελούν άλλη μια σημαντική ομάδα στην οποία θα πρέπει να εστιάσουμε για την πρόληψη των ατυχημάτων και της βίας. Οι τραυματισμοί στον αθλητισμό προκύπτουν συχνά υπό την επίβλεψη των προπονητών και κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου. Πρέπει να σεβόμαστε την υγεία μας και την υγεία των άλλων. Μαζί, πρέπει να αντιταχθούμε στην καθημερινή βία στην οποία εκτιθέμεθα μέσω της τηλεόρασης, των κινηματογραφικών ταινιών και των παιδικών παιχνιδιών, τα οποία συχνά ενθαρρύνουν αυτές τις ανεπιθύμητες μορφές συμπεριφοράς στην κοινωνία.

 
  
MPphoto
 
 

  Horst Schnellhardt (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, οι προσπάθειες της Επιτροπής να μειώσει τον μεγάλο αριθμό ατυχημάτων και θυμάτων και να βελτιώσει σημαντικά την κατάσταση στα κράτη μέλη είναι ασφαλώς καλοδεχούμενες, ενώ και η εισηγήτρια επεσήμανε κάποια πράγματα σχετικά με το θέμα αυτό. Ωστόσο, πιστεύουμε πραγματικά ότι αυτά τα μέτρα θα έχουν ως αποτέλεσμα λιγότερα ατυχήματα σε αυτές τις χώρες; Πιστεύω ότι θα συμβεί το ακριβώς αντίθετο. Αυτά τα μέτρα συνεπάγονται τη δέσμευση κονδυλίων σε αυτές τις χώρες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για αυτά ακριβώς τα μέτρα.

Θα ήθελα να κάνω κάποιο σχόλιο για τις δαπάνες, οι οποίες προβλέπονται πάντοτε. Φυσικά, με ανησυχεί ο αριθμός των θυμάτων. Διάβασα σήμερα, όσον αφορά το REACH, το ποσό που θα μπορούσαμε να μειώσουμε τις δαπάνες ιατρικής περίθαλψης, εάν καταφέρουμε να βελτιώσουμε αυτήν την κατάσταση. Ασφαλώς, οι αριθμοί είναι σωστοί, ωστόσο δεν πρόκειται ποτέ να τους επιτύχουμε. Το μόνο πράγμα που θα καταφέρουμε με το συγκεκριμένο έγγραφο είναι γραφειοκρατία, μολονότι όλοι επιμένουμε ότι η ΕΕ την απορρίπτει και θέλει να την μειώσει. Παρόλα αυτά, τα κράτη μέλη της ΕΕ διαθέτουν τα μέσα για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Συγκεντρώνουν τις δικές τους στατιστικές, λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα και γνωρίζουν την τοπική κατάσταση πολύ καλύτερα από ό,τι εμείς στις Βρυξέλλες ή το Στρασβούργο. Αυταπατώμαστε εάν πιστεύουμε ότι οι στατιστικές μας μπορούν να πουν στα κράτη μέλη κάτι που δεν γνωρίζουν ήδη· είμαστε σε λάθος δρόμο. Λαμβάνοντας την οδήγηση ως παράδειγμα, δεν μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα επηρεάσουμε τον τρόπο οδήγησης στη Σικελία ή τη Φινλανδία από τις Βρυξέλλες. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνον εφόσον αναλάβουμε δράση επί τόπου και επομένως τέτοιου είδους δράση θα πρέπει να ρυθμίζεται αμιγώς μέσω της επικουρικότητας. Θα ήθελα να προβώ σε έναν μάλλον υπερβολικό παραλληλισμό. Ας πούμε ότι κάποιος μου έλεγε σήμερα ότι πολλοί άνθρωποι τραυματίζονται πέφτοντας από τη σκάλα την ώρα που κρεμούν τις κουρτίνες. Υπάρχουν ορισμένες χώρες που παραδοσιακά δεν χρησιμοποιούν κουρτίνες και έτσι δεν σημειώνονται τέτοια ατυχήματα. Ποιος θα μπει άραγε στον κόπο να κάνει τη σύγκριση; Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει επίσης και σε πολλά άλλα πράγματα. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν βρισκόμαστε σε λάθος δρόμο. Θα πρέπει να αναθεωρήσουμε αυτά τα μέτρα και να επικεντρωθούμε σε διμερή μέτρα που θα μας οδηγήσουν πραγματικά σε μείωση των ατυχημάτων, διότι με αυτήν την πρόταση αυτό δεν επιτυγχάνεται.

 
  
MPphoto
 
 

  Μάρκος Κυπριανού, Μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους βουλευτές για αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Συμμερίζομαι με τους περισσότερους από εσάς την απογοήτευσή σας για το ότι εξακολουθούν να υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολλά αίτια τραυματισμού, θανάτου και νόσων που είναι δυνατόν να προληφθούν και για το ότι υπάρχουν πάρα πολλά που θα μπορούσαμε να κάνουμε για αυτό. Νομίζω ότι οι ομιλίες αυτές αποτελούν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και συμβάλλουν σε αυτήν την προσπάθεια. Γνωρίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ασχοληθεί ενεργά με το ζήτημα της πρόληψης των τραυματισμών, και η σημερινή συζήτηση καταδεικνύει το ενδιαφέρον που υπάρχει για το εν λόγω θέμα.

Για εμάς, και για μένα προσωπικά, ο κυριότερος στόχος, το επίκεντρο των πολιτικών μου, είναι ο άνθρωπος –οι άνθρωποι– και αυτό είναι πραγματικότητα. Πρέπει όμως να παραδεχτούμε ότι δυστυχώς, στην εποχή μας, αυτό δεν είναι το μοναδικό πράγμα που σκέφτονται οι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων. Έτσι, όταν θα είμαστε σε θέση να συνοδεύσουμε τα επιχειρήματα αυτά και με οικονομικά επιχειρήματα, θα μπορέσουμε να επιτύχουμε ακόμη καλύτερα αυτόν τον στόχο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η οικονομική ενίσχυση θα αποτελεί προτεραιότητα ή βασική επιδίωξη, σίγουρα βοηθά. Πέρα από την ανθρώπινη δυστυχία, τον πόνο και τον κοινωνικό αντίκτυπο που προκαλούν οι τραυματισμοί, δημιουργούν επίσης και σοβαρό πρόβλημα στις οικονομίες των κρατών μελών και είναι επομένως απαραίτητη από αυτήν την άποψη η επένδυση.

Ως προς τη θέση της Επιτροπής για τις διάφορες τροπολογίες, η Επιτροπή μπορεί να αποδεχθεί πλήρως έναν μεγάλο αριθμό τροπολογιών, για παράδειγμα τις τροπολογίες 5, 18, 21, και να αποδεχθεί εν μέρει τις τροπολογίες 7, 11, 15, 16 και 17. Στο Κοινοβούλιο έχει δοθεί ο πλήρης κατάλογος με τις θέσεις της Επιτροπής για κάθε τροπολογία και είμαι βέβαιος ότι θα συμπεριληφθεί στα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης(1).

Δεν μπορούμε να κάνουμε δεκτή την τροπολογία που αφορά τη διαγραφή των χρηματοδοτικών μηχανισμών του προγράμματος για τη δημόσια υγεία, επειδή δεν έχουμε άλλη εναλλακτική λύση και, από νομικής πλευράς, δεν μπορούμε να αποδεχθούμε μια τροπολογία που δέχεται υποστήριξη από το Ταμείο Συνοχής και τα Διαρθρωτικά Ταμεία. Επομένως, υπό τις παρούσες συνθήκες, θα πρέπει να επιμείνουμε στη διατήρηση της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία.

Ο βασικός στόχος της πρότασης αυτής είναι φυσικά το ζήτημα της πληροφόρησης, επειδή χωρίς τις σωστές πληροφορίες δεν θα μπορέσουμε να χαράξουμε τις πολιτικές, να θέσουμε τους στόχους και δεν θα γνωρίζουμε αν επιτυγχάνουμε τους εν λόγω στόχους. Τα περισσότερα κράτη μέλη χρειάζονται βοήθεια και αυτό φαίνεται από τα αποτελέσματα, από τις πληροφορίες που διαθέτουμε, και βρίσκει έρεισμα τόσο στη Συνθήκη όσο και στις πολιτικές με τις οποίες συμπληρώνονται και υποστηρίζονται οι προσπάθειες των κρατών μελών και συντονίζεται η πολιτική τους ανεξάρτητα από πολιτικές, κάτι που αποτελεί και τη βάση αυτής της πρότασης. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν διάσπαρτες πληροφορίες, αλλά πρέπει να τις συγκεντρώσουμε όλες, ώστε να μπορέσουμε να διδαχθούμε ο ένας από τις εμπειρίες του άλλου και να αποδείξουμε ότι αυτή είναι μια Ευρωπαϊκή Ένωση αλληλεγγύης, μια Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργασίας, όπου μπορούμε να διδαχθούμε από τις εμπειρίες των άλλων και να αλληλοβοηθηθούμε, ώστε να μην χρειάζεται κάθε κράτος μέλος χωριστά να υποβληθεί σε αυτήν τη διαδικασία εκμάθησης με κόστος ανθρώπινες ζωές καθώς και την υγεία Ευρωπαίων πολιτών. Αυτή είναι η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε και νομίζω ότι μπορούμε να εκμεταλλευθούμε σε μεγάλο βαθμό αυτήν τη δυνατότητα ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, πληροφοριών και στενής συνεργασίας. Αυτός είναι ο στόχος της παρούσας πρότασης, και θα ήθελα ακόμη μια φορά να ευχαριστήσω την κ. Sinnott και το Κοινοβούλιο για το ότι υποστήριξαν την πρότασή μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 11.30.

 
  
  

Παράρτημα – Θέση της Επιτροπής

Έκθεση Sinnott (A6-0398/2006)

Η Επιτροπή μπορεί να αποδεχθεί τις τροπολογίες 5, 18 και 21.

Οι τροπολογίες 7, 11, 15, 16 και 17 γίνονται δεκτές εν μέρει.

Η Επιτροπή δεν μπορεί να δεχτεί τις τροπολογίες 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 και 30.

 
  

(1)Θέση της Επιτροπής αναφορικά με τροπολογίες του Κοινοβουλίου: βλ. Παράρτημα.


17. Δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την έκθεση (A6-0409/2006) της κ. Figueiredo, εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα [COM(2006)0273 C6-0199/2006 2006/0098(CNS)].

 
  
MPphoto
 
 

  Μάρκος Κυπριανού, Μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θέλω να πω ότι είμαι ευγνώμων για το έργο που πραγματοποίησαν τα μέλη των επιτροπών όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση της απόφασης 90/424/ΕΟΚ σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα. Η Επιτροπή διέθεσε εφέτος περίπου 210 εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν προγράμματα εκρίζωσης και επιτήρησης για την αντιμετώπιση ζωονόσων. Το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής μας για την ασφάλεια των τροφίμων.

Όπως όλοι γνωρίζουμε, οι ζωονόσοι είναι απρόβλεπτες – το απροσδόκητο μπορεί να συμβεί και πράγματι συμβαίνει. Την περίοδο 2005-2006, αν και είδαμε εξάρσεις της γρίπης των πτηνών, της κυανής γλώσσας και της κλασικής πανώλης των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη, καμία από αυτές δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλη και κατορθώσαμε να τις διατηρήσουμε υπό έλεγχο και να μην επιτρέψουμε να προκαλέσουν εκτεταμένες ζημιές.

Η Επιτροπή έχει επιδοθεί σε μια ευρείας κλίμακας αναθεώρηση της κοινοτικής πολιτικής για την υγεία των ζώων. Προσφάτως ολοκληρώθηκε μια εκτεταμένη αξιολόγηση και τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν σε διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε τον προηγούμενο μήνα στις Βρυξέλλες. Με χαρά παρατήρησα ότι στις συνεδριάσεις παρέστησαν, και μάλιστα προέδρευσαν, αρκετοί αξιότιμοι βουλευτές.

Ένας από τους πρωταρχικούς τομείς ενδιαφέροντος για τη σημερινή συζήτηση, ο οποίος προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ήταν η ενδεχόμενη εισαγωγή μιας παραμέτρου ασφάλισης ή επιμερισμού του κόστους, η οποία θα συνέβαλε στη χρηματοδότηση του κόστους εξάλειψης των ασθενειών. Αυτά τα μέτρα είναι ωστόσο μακροπρόθεσμα και χρειάζεται να συζητηθούν αρκετά με τους διάφορους ενδιαφερόμενους, πριν καθορίσουμε τον τρόπο δράσης μας. Ωστόσο, μπορούμε να προβούμε τώρα σε ορισμένες βασικές αλλαγές, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα στον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή και τα κράτη μέλη διαχειρίζονται τη χρηματοδότηση σε αυτόν τον τομέα. Η πρόταση που έχουμε σήμερα ενώπιόν μας έχει ως στόχο την πραγματοποίηση τέτοιων αλλαγών, παρέχοντας ταυτόχρονα τον απαραίτητο χρόνο για την αντιμετώπιση άλλων μακροπρόθεσμων ζητημάτων στο πλαίσιο της τρέχουσας αναθεώρησης πολιτικής.

Η πρόταση περιλαμβάνει τρία βασικά στοιχεία. Πρώτον, προτείνουμε να εισαχθεί η δυνατότητα πολυετούς προγραμματισμού για τα προγράμματα εξάλειψης των ασθενειών, αλλά με μια απλοποιημένη διαδικασία, η οποία θα τον καταστήσει ευκολότερο τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για την Επιτροπή. Δεύτερον, προτείνουμε την ενίσχυση της νομικής βάσης του προγράμματος TRACES αλλά και της επικοινωνίας. Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι επί του παρόντος διαθέτουμε νομική βάση για επικοινωνιακές δραστηριότητες στον τομέα της καλής μεταχείρισης των ζώων αλλά όχι και στον τομέα της υγείας των ζώων, και αυτό πρόκειται να διορθωθεί στην πρόταση. Τρίτον, προτείνουμε να περιοριστεί ο κατάλογος των προγραμμάτων εξάλειψης ασθενειών που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση σε όσα ανταποκρίνονται σε σαφείς προτεραιότητες, αλλά με μια διαδικασία δυνάμει της οποίας θα είναι δυνατόν να τροποποιείται ο κατάλογος αυτός όταν απαιτείται ανάλογα με τις εξελίξεις.

Οι προτεινόμενες αλλαγές θα βοηθήσουν σημαντικά στο να ενισχύσουμε και να δώσουμε προτεραιότητα στη στρατηγική μας σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων. Η πρόταση προβαίνει σε ορισμένες βελτιώσεις που επίσης θα βοηθήσουν να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και να μειωθεί η γραφειοκρατία, τόσο για την Επιτροπή όσο και για τα κράτη μέλη. Ευχαριστώ το Κοινοβούλιο για την υποστήριξή του.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), εισηγήτρια.(PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η έκθεση που υποβάλλω στο Σώμα εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με το ενδεχόμενο έγκρισης πολυετών προγραμμάτων και επικαιροποίησης ορισμένων από τα μέσα που συνοδεύουν την κοινοτική πολιτική για την υγεία των ζώων. Ωστόσο, εκτιμά επίσης ότι ορισμένα μέτρα στις προτάσεις που αποσκοπούν στην τροποποίηση της απόφασης 909/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες.

Κατά συνέπεια, θέλουμε να επισημάνουμε 12 τροπολογίες που αποσκοπούν στην επίτευξη πέντε βασικών στόχων και είναι οι εξής: υπό το πρίσμα των ελλιπών γνώσεων σχετικά με την εξέλιξη των προγραμμάτων εκρίζωσης, ελέγχου και επιτήρησης συγκεκριμένων ζωικών ασθενειών στα διάφορα κράτη μέλη, ο πρώτος στόχος είναι να ζητήσουμε από την Επιτροπή να υποβάλλει στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, ανά τέσσερα έτη, έκθεση σχετικά με την κατάσταση της υγείας των ζώων και το κόστος-όφελος από την εφαρμογή των προγραμμάτων στα κράτη μέλη, περιλαμβανομένης περιγραφής των προκριθέντων κριτηρίων.

Ο δεύτερος είναι να υποστηριχθεί η διάδοση ορθών πρακτικών και να παρασχεθούν κίνητρα για την υποβολή κοινών προγραμμάτων δύο ή περισσότερων κρατών μελών και παραμεθόριων περιοχών, εφόσον αυτό αποδειχτεί σημαντικό για την πρόληψη, τον έλεγχο, την εκρίζωση και την επιτήρηση μολυσματικών ζωικών ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων των ζωονόσων, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές συμπεριφοράς απέναντι στις ίδιες ασθένειες σε διάφορα κράτη μέλη, ακόμη και γειτονικά, πράγμα που μπορεί να επηρεάσει τα υποβαλλόμενα μέτρα.

Ο τρίτος στόχος είναι να καταστεί υποχρεωτική η υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης σε περίπτωση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, που απαιτούν πολύ υψηλές, αιφνίδιες και μη προγραμματισμένες δαπάνες. Οι προτάσεις χρηματοδότησης δεν πρέπει να υπόκεινται στις προθεσμίες που προβλέπει η παρούσα απόφαση, η οποία θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να επεκτείνει τις προθεσμίες που ορίζονται από την Επιτροπή. Ας πάρουμε για παράδειγμα την εκδήλωση αφθώδους πυρετού στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 2000. Στην περίπτωση των ασθενειών αυτών, τα επιβαλλόμενα μέτρα κερδίζουν σε αποτελεσματικότητα όσο πιο έγκαιρη και ριζική είναι η εφαρμογή τους. Για το λόγο αυτό, απαιτείται η σύσταση ενός ελάχιστου αποθεματικού για την αντιμετώπιση καταστάσεων θεομηνίας που εκδηλώνονται με αιφνίδιο, ύπουλο και απρόβλεπτο τρόπο.

Τέταρτον, προτείνουμε την επέκταση του καταλόγου, ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα, των μολυσματικών ασθενειών για τις οποίες μπορεί να χορηγηθεί κοινοτική χρηματοδοτική στήριξη. Η Επιτροπή πρότεινε την περικοπή αυτού του καταλόγου. Η πρόταση της ανά χείρας έκθεσης της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, λοιπόν, προσθέτει οκτώ ασθένειες στον ισχύοντα κατάλογο και προτείνει επίσης περισσότερα για τη διασφάλιση της χρηματοδότησης για τον έλεγχο και την εκρίζωσή τους.

Θέλω να τονίσω τη ζωτική σημασία αυτής της έκθεσης, διότι σε αρκετές χώρες εφαρμόζονται ήδη προγράμματα εκρίζωσης, τα οποία δεν πρέπει να διακοπούν. Στην Πορτογαλία, όπου γνωρίζω καλύτερα την κατάσταση, η λεύκωση των βοοειδών είναι μια ασθένεια για την εκρίζωση της οποίας υπάρχουν από εικοσαετίας προγράμματα και η οποία βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο οριστικής εκρίζωσης. Τον τελευταίο χρόνο σημειώθηκαν ελάχιστα κρούσματα λεύκωσης στην Πορτογαλία και εκτιμάται ότι ένα ακόμη έτος εκστρατείας κατά της ασθένειας θα επιτρέψει την οριστική εξάλειψή της. Η μη επιλεξιμότητά της για χρηματοδότηση ενδέχεται να υπονομεύσει όλες τις προσπάθειες που έχουν γίνει και να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη αναζωπύρωσή της.

Ένα άλλο παράδειγμα είναι η νόσος του Newcastle, η οποία ενδημεί σε πτηνά των δασών και ενδέχεται ανά πάσα στιγμή να μεταδοθεί στα μη εμβολιασμένα πουλερικά. Οι οικονομικές συνέπειες της ασθένειας στην πτηνοτροφία είναι καταστροφικές. Η νόσος του Aujeszky στους χοίρους, της οποίας τον αποκλεισμό πρότεινε η Επιτροπή, αποτελεί επίσης το αντικείμενο ενός προβλεπόμενου προγράμματος για την Πορτογαλία, δεδομένου ότι η μη εκρίζωση της νόσου ισοδυναμεί με αδυναμία διοχέτευσης χοίρων σε ορισμένες αγορές. Η βρουκέλλωση των χοίρων είναι άλλη μια ασθένεια που δεν περιλαμβάνεται στο σημερινό κατάλογο, η οποία ενδέχεται να δημιουργήσει το ίδιο πρόβλημα στις εμπορικές συναλλαγές, δεδομένου ότι ενδημεί στην Πορτογαλία και στη Λεκάνη της Μεσογείου.

Η Επιτροπή προτείνει επίσης, χάριν απλούστευσης της ισχύουσας νομοθεσίας, την κατάργηση της απόφασης 90/638/ΕΟΚ του Συμβουλίου, για τον καθορισμό των κοινοτικών κριτηρίων που εφαρμόζονται στις ενέργειες εκρίζωσης και επιτήρησης ορισμένων ζωικών ασθενειών, κριτήρια που θα αντικατασταθούν από τα νέα τεχνικά κριτήρια που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα της νέας απόφασης που εξετάζουμε επί του παρόντος και την οποία η Επιτροπή επιθυμεί να μετατρέψει σε κριτήρια και τυπικές απαιτήσεις.

Σε αυτή την έκθεση προτείνουμε να κληθεί εκ νέου το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση τροποποίησης των ισχυόντων κριτηρίων.

Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους όσοι βοήθησαν στην κατάρτιση αυτής της έκθεσης. Ελπίζουμε ότι η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις προτάσεις αυτής της έκθεσης, οι οποίες σκοπό έχουν να συμβάλουν στην βελτίωση της υγείας των ζώων.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. ONYSZKIEWICZ
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εργασία της σχετικά με την παρούσα έκθεση, καθώς και την Επιτροπή για την αποψινή συμβολή της.

Θα ασχοληθώ με το μέλλον, επειδή αυτό είναι το σημαντικό από την άποψη της αναθεώρησης. Ωστόσο, όσον αφορά τα ζητήματα που πραγματεύεται η παρούσα έκθεση, γενικά συμφωνούμε, όπως είπαμε, με πολλά σημεία της πρότασης. Όλοι αναγνωρίζουν την ανάγκη να ελέγχονται και να επιτηρούνται οι ζωονόσοι, όχι μόνο λόγω των επιπτώσεών τους στην ανθρώπινη υγεία, αλλά και λόγω των οικονομικών συνεπειών τους για τις χώρες όπου σημειώνονται εξάρσεις. Ας πάρουμε για παράδειγμα την Ιρλανδία το 2001, όπου σημειώθηκε έξαρση του αφθώδους πυρετού και η χώρα παρέλυσε. Ευτυχώς, θέσαμε τον πυρετό υπό έλεγχο, αλλά το περιστατικό κατέδειξε τι μπορεί να συμβεί όταν υπάρχουν προβλήματα.

Η πληροφόρηση είναι το κλειδί για τον έλεγχο, την επιτήρηση και την αποτελεσματικότητα όταν εμφανίζονται ασθένειες, και με χαρά βλέπω ότι θα διαθέτουμε καλύτερα συστήματα πληροφόρησης στο εσωτερικό των κρατών μελών και μεταξύ τους.

Η πρόταση χρηματοδότησης για την πολιτική πληροφόρησης είναι πολύ θετική, και το πολυετές πρόγραμμα αποτελεί μια πολύ πρακτική πρόταση: διευκολύνει τα κράτη μέλη, κάτι που είναι ευπρόσδεκτο, όπως ευπρόσδεκτα είναι και τα κοινά προγράμματα δύο κρατών μελών ή παραμεθόριων περιοχών. Χρειαζόμαστε την παράταση του χρονικού ορίου για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους των κρατών μελών σε σχέση με τα προγράμματα για τις ασθένειες. Επεκτείναμε τον κατάλογο των ασθενειών: αντιλαμβανόμαστε ότι το άρθρο 6 λαμβάνει υπόψη τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και αυτό είναι ευπρόσδεκτο.

Θέλω να τονίσω ιδιαίτερα ένα σημείο καθώς κοιτάζουμε προς το μέλλον: η Ευρώπη πρέπει να κοιτάξει πέρα από τα σύνορά της και να διασφαλίσει ότι η εμπορική πολιτική μας δεν έρχεται σε σύγκρουση με τα ζητήματα της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων. Εφόσον επιτρέπουμε τις εισαγωγές τροφίμων στην ΕΕ, πρέπει τουλάχιστον να διασφαλίσουμε ότι τα πρότυπα των εισαγωγών μας ανταποκρίνονται στα πρότυπα των εγχώριών τροφίμων μας. Πρέπει να αποκλείσουμε τις εισαγωγές οσάκις έχουμε και την παραμικρή αμφιβολία. Είναι πολύ εύκολο να εισαγάγουμε ένα πρόβλημα, αλλά είναι πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσουμε μόλις βρεθεί εντός των συνόρων μας. Με ανησυχεί το γεγονός ότι ο ΠΟΕ μπορεί να ασκεί πιέσεις για εμπορικές συναλλαγές, χωρίς να ανησυχεί ιδιαίτερα για τις επιπτώσεις στην υγεία των ζώων καθώς και στην ανθρώπινη υγεία. Δεν είμαι πεπεισμένος ότι οι ισχύοντες κανόνες μας ικανοποιούν τις ανησυχίες μου και δεν πιστεύω ότι τα μηχανογραφικά συστήματα είναι αρκετά για να μας προστατέψουν.

Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω λέγοντας ότι, ως προς τα εν λόγω ζητήματα, η ΕΕ κατέχει ηγετική θέση, θα ήταν όμως λυπηρό αν, κατά την επιδίωξη μιας εμπορικής συμφωνίας, θυσιάζουμε τα πρότυπά μας και την υγεία των ζώων και των πολιτών μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Heinz Kindermann, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, η παρούσα πρόταση της Επιτροπής δεν επιφέρει κάποια τροποποίηση στους υπάρχοντες κανόνες σχετικά με την εκρίζωση, τον έλεγχο και την επιτήρηση των ασθενειών των ζώων και των ζωονόσων, αλλά μάλλον αποσκοπεί στην επικαιροποίηση ορισμένων από τα μέσα που συνοδεύουν την κοινοτική πολιτική για την υγεία των ζώων. Χαιρετίζουμε αυτήν την πρόταση, αλλά κυρίως χαιρετίζουμε την ανακοίνωση της Επιτροπής ότι θα καταθέσει σύντομα μια πλήρη έκθεση σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική για την υγεία των ζώων. Αυτός θα είναι ο σωστός χρόνος και η ευκαιρία για να συζητηθούν ακόμα πιο ριζικές αλλαγές των υφιστάμενων κανόνων και, εάν χρειάζεται, να καθορίσουμε ένα νέο νομικό πλαίσιο.

Συμφωνούμε με τους στόχους της πρότασης όπως καθορίζονται στην αιτιολογική έκθεση της Επιτροπής, όπως επίσης και με την εισηγήτρια. Υποστηρίζουμε τις προταθείσες τροποποιήσεις για την απόφαση του Συμβουλίου 90/424/ΕΟΚ, όπως υποστηρίζουμε επίσης τις κριτικές παρατηρήσεις και υποδείξεις της εισηγήτριας τόσο σε σχέση με τη χρηματοδότηση του συστήματος επιτήρησης των κινήσεων των ζώων όσο και σε σχέση με το σύστημα της χρηματοδότησης απρόβλεπτων ασθενειών, εκδήλωσης επιδημιών ή ζωικών ασθενειών που προκαλούν μόνιμες βλάβες. Τα μέτρα για την καταπολέμηση των ασθενειών των ζώων απαιτούν πάντοτε μεγάλα ποσά χρηματοδότησης, ενώ η άμεση διάθεση αυτών των κονδυλίων είναι συνήθως το πρόβλημα. Η πρόταση της εισηγήτριας να διατεθούν συγκεκριμένα κονδύλια για τη δημιουργία ενός αποθεματικού πρέπει ασφαλώς να εξεταστεί. Ενδόμυχα ελπίζουμε ότι οι προταθείσες τροπολογίες θα βελτιώσουν την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στο πλαίσιο της εξάλειψης των ασθενειών των ζώων.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnes Schierhuber (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Επίτροποι, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτριά μας για αυτήν την εξαιρετικά ισορροπημένη έκθεσή της. Όπως επεσήμαναν ήδη οι προηγούμενοι ομιλητές, ιδιαίτερα ο Δρ. Kindermann, αυτή είναι μια τεχνική έκθεση που εισηγείται τροπολογίες που χρειαζόμαστε επειγόντως.

Η ευελιξία είναι σημαντική σε καταστάσεις κρίσεων. Η βοήθεια που παρέχεται γρήγορα αξίζει διπλά σε τέτοιες περιστάσεις. Ωστόσο, η αντίδραση και τα μέτρα που λαμβάνονται πρέπει να είναι προσεκτικά, ενώ η προληπτική δράση είναι καλύτερη από την αντίδραση. Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου απευθύνει έκκληση, η επιτήρηση των εισαγωγών ζώντων ζώων από μη κράτη μέλη της ΕΕ να είναι εξονυχιστική, όπως ακριβώς η επιτήρηση στην ΕΕ εδώ και πολλά χρόνια.

Όπως γνωρίζουμε όλοι, η υγεία των ζώων έχει άμεση επίπτωση στα προϊόντα που παράγονται από ζώα, άρα λοιπόν και στη δημόσια υγεία. Για τον λόγο αυτόν, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για να διασφαλιστεί ότι δεν θα προκύψουν πλέον παρόμοιες αρνητικές επιπτώσεις, όπως τις βιώσαμε στο παρελθόν, όταν η εμπιστοσύνη των πολιτών στα προϊόντα που προέρχονταν από ζώα αμφισβητούνταν έντονα, με επιζήμιες επιπτώσεις στην οικονομία.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Golik (PSE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, ως βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και ως χειρουργός κτηνίατρος, θέλω να εκφράσω την υποστήριξή μου για την έκθεση της κ. Figueiredo και ειδικά για την έκκληση να διατηρηθούν οι μολυσματικές ζωικές νόσοι όπως η λεύκωση των βοοειδών και η νόσος του Aujeszky στον κατάλογο των επιλέξιμων ασθενειών για συγχρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους. Θέλω να υπενθυμίσω στο Σώμα ότι η εκρίζωση αυτών των ασθενειών σε ορισμένα κράτη μέλη είναι ιδιαίτερα σημαντική, λόγω, μεταξύ άλλων, των εμπορικών συναλλαγών εντός της Ένωσης. Μία από τις προϋποθέσεις για τη διάθεση χοίρων στην αγορά είναι να προέρχονται από περιοχή ή χώρα απαλλαγμένη από τη νόσο του Aujeszky. Μια παρόμοια κατάσταση ισχύει και για τα βοοειδή, τα οποία πρέπει να προέρχονται από κοπάδια που πιστοποιείται ότι είναι απαλλαγμένα από ενζωοτική λεύκωση βοοειδών.

Πολλά νέα κράτη μέλη έχουν περιορισμένους προϋπολογισμούς και κατά συνέπεια δεν διαθέτουν τους απαραίτητους χρηματοδοτικούς πόρους για να εκριζώσουν πλήρως αυτές τις ασθένειες. Η προτεινόμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσαρμογή του καταλόγου των ασθενειών με την αφαίρεση της λεύκωσης των βοοειδών και της νόσου του Aujeszky μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές μειώσεις στα ισχύοντα προγράμματα πρόληψης ή ακόμα και στην πλήρη διακοπή τους.

Είναι σημαντικό οποιαδήποτε μελλοντική επικαιροποίηση του καταλόγου των ασθενειών να γίνεται μετά τη λήψη της συγκατάθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Μάρκος Κυπριανού, Μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, εκφράζω την ικανοποίησή μου για το ενδιαφέρον που επέδειξαν οι βουλευτές όσον αφορά την πρόταση να τροποποιηθεί το αποκαλούμενο κτηνιατρικό ταμείο. Εκτιμώ το γεγονός ότι οι γενικές αρχές της πρότασης έγιναν δεκτές από το Κοινοβούλιο.

Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν είναι καλές, πολλές από αυτές όμως ήδη εφαρμόζονται. Για παράδειγμα, η ιδέα να επιτρέπονται δαπάνες έκτακτης ανάγκης σε περιπτώσεις κρίσης είναι πράγματι σημαντική, η διάταξη όμως υπάρχει ήδη στην απόφαση δυνάμει του άρθρου 3. Η Επιτροπή χρηματοδοτεί δράσεις για την αντιμετώπιση των ασθενειών αυτών επί τη βάσει έκτακτης ανάγκης, κατά κανόνα με 50% συγχρηματοδότηση επιλέξιμων μέτρων και 60% για τον αφθώδη πυρετό.

Η ιδέα της διασφάλισης του συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών με την υποβολή προγραμμάτων είναι επίσης ευπρόσδεκτη, και αυτό όμως ισχύει στην πραγματικότητα. Θα συνεχίσουμε την προσέγγιση αυτή, θεωρούμε όμως ότι το άρθρο 16 δεν είναι το κατάλληλο σημείο. Θα εισαγάγουμε την ιδέα σε κάποιο άλλο σημείο – δηλαδή την ιδέα για τις επιχειρησιακές ομάδες και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Τα σχέδια εκρίζωσης είναι διαθέσιμα στο κοινό στον ιστότοπο της Επιτροπής, ευχαρίστως όμως θα παρείχαμε πληροφορίες στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο όσον αφορά την επιτευχθείσα πρόοδο και αυτό είναι κάτι που συνιστούμε στα κράτη μέλη.

Η απόφαση ορίζει τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν τα κράτη μέλη όταν υποβάλουν στην Επιτροπή προς εξέταση προγράμματα εξάλειψης. Τα κριτήρια αυτά είναι τεχνικά. Επομένως η διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής είναι η προσήκουσα για τον καθορισμό των απαιτουμένων πληροφοριών. Τα κράτη μέλη χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα ακριβή στις πληροφορίες που παρέχουν και επομένως θα βοηθήσει πολύ να καθορίσει η Επιτροπή την απαιτούμενη μορφή.

Ως προς την πρόταση παράτασης της τελικής ημερομηνίας για την υποβολή αιτήσεων για χρηματοδότηση, ενθαρρύνουμε τα κράτη μέλη να υποβάλουν αιτήσεις το νωρίτερο δυνατόν εντός του έτους. Ωστόσο, μπορούμε να δεχθούμε ως τελική ημερομηνία την 30ή Απριλίου.

Όσον αφορά τον κατάλογο των ασθενειών που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση, ένα ζήτημα που τέθηκε από πολλούς ομιλητές, προτείναμε να μειωθεί ο κατάλογος, προκειμένου να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στις βασικές προτεραιότητες, δηλαδή σε όσες ασθένειες έχουν έμμεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στις ασθένειες που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στο εμπόριο. Η προσθήκη στον κατάλογο ασθενειών ή άλλων ενδεχόμενων που θα επέτρεπαν στα κράτη μέλη να υποβάλουν οποιοδήποτε πρόγραμμα, θα έθετε σε κίνδυνο τις εν λόγω προτεραιότητες. Ωστόσο, πολλές από τις ασθένειες και τα ζητήματα που τέθηκαν θα καλυφθούν ή καλύπτονται με διαφορετικό τρόπο, για παράδειγμα μέσω των δαπανών έκτακτης ανάγκης (άρθρο 3 της απόφασης). Το άρθρο καλύπτει όσες ασθένειες μπορούν να προκαλέσουν πολύ σοβαρές απώλειες, όπως για παράδειγμα η κλασική πανώλη των χοίρων, η γρίπη των πτηνών ή ο αφθώδης πυρετός.

Σήμερα, ωστόσο, υπάρχουν στον κατάλογο δύο ασθένειες, για τις οποίες τα κράτη μέλη λαμβάνουν επί του παρόντος χρηματοδότηση: η νόσος Aujeszky και η λεύκωση των βοοειδών. Ως προς αυτές τις δύο περιπτώσεις, είμαι έτοιμος να εξετάσω τρόπους, με τους οποίους θα μπορέσει να συνεχιστεί η χρηματοδότηση για αρκετά χρόνια.

Στο Κοινοβούλιο θα δοθεί ένας πλήρης κατάλογος με τη θέση της Επιτροπής για καθεμία από τις τροπολογίες. Είμαι βέβαιος ότι θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης(1).

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τρίτη στις 12.30.

 
  
  

Παράρτημα – Θέση της Επιτροπής

Έκθεση Figueiredo (A6-0409/2006)

Η Επιτροπή μπορεί να αποδεχτεί τις τροπολογίες 7, 8 και 10.

Οι τροπολογίες 1, 2, 4 και 12 γίνονται δεκτές εν μέρει.

Η Επιτροπή δεν κάνει δεκτές τις τροπολογίες 3, 5, 6, 9 και 11.

 
  

(1)Θέση της Επιτροπής αναφορικά με τροπολογίες του Κοινοβουλίου: βλ. Παράρτημα.


18. Τομέας της μπανάνας (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την έκθεση (A6-0422/2006) του κ. Fruteau, εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 404/93, (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και (ΕΚ) αριθ. 247/2006 όσον αφορά τον τομέα της μπανάνας [COM(2006)0489 C6-0339/2006 2006/0173(CNS)].

 
  
MPphoto
 
 

  Mariann Fischer Boel, Μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τους βουλευτές για την προσπάθειά τους να επιταχυνθεί η συζήτηση όσον αφορά την παρούσα πρόταση για τη μπανάνα, και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κ. Fruteau, ο οποίος συνέταξε μια εξαιρετική έκθεση σε πολύ στενό χρονικό πλαίσιο.

Είμαι πεπεισμένη ότι είναι προς το συμφέρον όλων μας να εγκρίνουμε την πρόταση για τη μπανάνα πριν από τη λήξη του έτους, ώστε να δοθεί στους παραγωγούς ένα σαφές πλαίσιο εντός του οποίου θα μπορούν να κινηθούν στο μέλλον και, φυσικά, ώστε να επιτύχουμε δημοσιονομική σταθερότητα· επίσης, όμως, προκειμένου να διαβεβαιωθούν οι περιφέρειες που παράγουν μπανάνες ότι μπορούν να βασίζονται στην απτή αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι μπανάνες είναι πολύ σημαντικές για την κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα των ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιφερειών μας. Αυτές παρέχουν εισόδημα σε περισσότερα από 15 000 νοικοκυριά και εργασία σε περίπου 24 000 αγρότες. Οι εν λόγω περιφέρειες αντιμετωπίζουν πολύ ειδικά μειονεκτήματα και η ίδια η Συνθήκη τους αναγνωρίζει ειδικό καθεστώς στο άρθρο 299. Αποτελούν, από κάθε άποψη, μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν κάθε δικαίωμα να απολαμβάνουν τα οφέλη της πολιτικής της ΕΕ. Η μεταρρύθμιση στον τομέα της μπανάνας είναι η έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσής μας να εδραιωθεί η αλληλεγγύη στο εσωτερικό της Ένωσης. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής για το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνεί με την Επιτροπή όσον αφορά την ανάγκη να μεταρρυθμιστεί το ισχύον σύστημα ενισχύσεων για τη μπανάνα και να καταβληθεί προσπάθεια ώστε να συμβαδίζει με την κοινή αγροτική πολιτική μας.

Έναν κρίσιμο παράγοντα αποτελεί η αδυναμία δημοσιονομικής πρόβλεψης των τρεχουσών δαπανών στον τομέα της μπανάνας. Με χαροποιεί το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνεί όσον αφορά το ουσιαστικό περιεχόμενο της πρότασης, δηλαδή την επιλογή της λύσης POSEI, η οποία παρέχει μεγάλο αριθμό διαφορετικών πλεονεκτημάτων. Καταρχάς αυτή η λύση είναι σύμφωνη με τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ· πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ευέλικτο εργαλείο τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για τις ενδιαφερόμενες περιφέρειες· επιτρέπει στα κράτη μέλη να διαθέσουν πρόσθετη χρηματοδότηση και, τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, παρέχει τη δυνατότητα πρόβλεψης από οικονομικής πλευράς.

Ένα άλλο σημαντικό σημείο, ως προς το οποίο συμφωνείτε με την πρόταση της Επιτροπής, αφορά τον προϋπολογισμό, ο οποίος βασίζεται στη μέση υποστήριξη που χορηγήθηκε κατά την περίοδο 2000-2002, ενώ προστέθηκε και μια οριακή εγγύηση για να ληφθεί υπόψη η μεταβλητότητα στην αγορά μπανάνας. Έχουν επίσης ληφθεί υπόψη η πρόσφατη αλλαγή στις ρυθμίσεις που αφορούν τις εισαγωγές καθώς και η ενδεχόμενη συμφωνία με τρίτες χώρες που παράγουν μπανάνες.

Ζητήσατε από την Επιτροπή να υποβάλει το 2009 ειδική έκθεση σχετικά με το πρόγραμμα POSEI, αν επρόκειτο να υπάρξει επιδείνωση στους βιοτικούς πόρους των παραγωγών μπανάνας κατά κύριο λόγο, ως αποτέλεσμα μεταβολών στο εξωτερικό καθεστώς. Στην πραγματικότητα, η πρότασή μας ήδη επικεντρώνεται σε, ή προβλέπει, την υποβολή έκθεσης για ολόκληρο το καθεστώς POSEI το 2009 και αυτή θα περιλαμβάνει και τον τομέα της μπανάνας. Ας μην λησμονούμε ότι, σε ορισμένες περιφέρειες παραγωγής, ο τομέας της μπανάνας αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 50% των γεωργικών εσόδων.

Αναμφισβήτητα, η εν λόγω έκθεση θα υποβληθεί νωρίτερα σε περίπτωση επιδείνωσης των βιοτικών πόρων στις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες. Όσον αφορά την Κρήτη, την Κύπρο και το Αλγκάρβε, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η παραγωγή μπανάνας αφορά λιγότερα από 400 εκτάρια και περίπου 300 νοικοκυριά συνολικά. Αυτό δύσκολα δικαιολογεί παρέκκλιση από τη γενική αρχή, η οποία παρέχει στους αγρότες την ελευθερία να επιλέγουν τις καλλιέργειές τους ανάλογα με την αγορά και τα βέλτιστα πλεονεκτήματα που μπορούν να αποκομίσουν από την παραγωγή τους.

Αναμένω με ανυπομονησία την αποψινή συζήτηση μαζί σας. Και πάλι σας ευχαριστώ για την ταχεία δραστηριοποίησή σας στο εν λόγω ζήτημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Fruteau (PSE), εισηγητής. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται, σήμερα, να μεταρρυθμίσει το εσωτερικό τμήμα της κοινής οργάνωσης αγοράς (ΚΟΑ) στον τομέα της μπανάνας ώστε το σύστημα ενισχύσεων στους ευρωπαΐους παραγωγούς να προσαρμοστεί στη νέα κατάσταση του παγκόσμιου εμπορίου και στις αρχές της νέας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

Αυτή η αλλαγή, η οποία είναι το θέμα της έκθεσης που υποβάλλεται σήμερα στο Σώμα, κατόπιν έγκρισης με μεγάλη πλειοψηφία από την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Κοινοβουλίου, αναμφίβολα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Για τους παραγωγούς μπανάνας στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, που παράγουν πάνω από το 98% της κοινοτικής παραγωγής, προτείνεται η μεταφορά ενός πακέτου σχεδόν 280 εκατομμυριών ευρώ ετησίως προς τα προγράμματα POSEI, γεγονός που θα συμβάλλει στη μεγαλύτερη ευελιξία και στη καλύτερη χρησιμοποίηση των κοινοτικών πιστώσεων. Από αυτήν την άποψη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, κυρία Επίτροπε, για την επανεκτίμηση των ποσών που εγκρίθηκαν για αυτήν τη μεταρρύθμιση, η οποία θα επιτρέψει να διασφαλίσουμε καλύτερα τη βιωσιμότητα αυτού του τομέα, ιδιαίτερα στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες όπου η παραγωγή μπανάνας διαδραματίζει έναν ζωτικό οικονομικό και κοινωνικό ρόλο, τον οποίο δεν μπορεί να αντισταθμίσει κανένα άλλο γεωργικό προϊόν.

Θ ήθελα, όμως, να σας θυμίσω ότι τα προτεινόμενα ποσά είχαν υπολογιστεί βάσει των ισχύοντων τελωνειακών δασμών. Συνεπώς, η αβεβαιότητα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για το διεθνές εμπόριο αφήνει να διαφανεί ότι ίσως υπάρξει περαιτέρω μείωση του επιπέδου δασμών. Δεδομένου ότι, με 176 ευρώ ανά τόνο, ο τομέας της μπανάνας βρίσκεται ήδη σε μια κατάσταση ιδιαίτερα επισφαλή, που απειλεί την κοινωνικοοικονομική ισορροπία των παραγωγικών περιφερειών, μια περαιτέρω μείωση των τελωνειακών δασμών θα σημάνει το τέλος της κοινοτικής παραγωγής μπανάνας εάν δεν υπάρξει προσαρμογή στο προτεινόμενο από την Επιτροπή σχέδιο.

Εάν το άνοιγμα των αγορών πρόκειται να συνεισφέρει στην αναζωογόνηση των παραγωγικών δομών, αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνον εφόσον συνδυαστούν οι θεμελιώδεις αρχές της ρύθμισης και της ισότητας, οι διάφοροι παραγωγοί, δηλαδή, οφείλουν να σεβαστούν τους κοινούς κανόνες, οι οποίοι τους κατατάσσουν σε ισότιμο εμπορικό επίπεδο. Παρόλα αυτά, είναι προφανές ότι αυτή η ισοτιμία εκλείπει στο παγκόσμιο εμπόριο, δεδομένου του χάσματος που υπάρχει μεταξύ των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων των ευρωπαϊκών κρατών και αυτών των χωρών της Κεντρικής ή Λατινικής Αμερικής. Αντιιμέτωποι με αυτό το πρόβλημα, η επίλυση του οποίου πρέπει να παραμείνει μια από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ενίσχυση των παραγωγών μπανάνας είναι απαραίτητη ώστε να αντισταθμιστούν οι αποτυχίες στο σύστημα του παγκόσμιου εμπορίου. Για να είναι αποτελεσματικά αυτά τα εσωτερικά ρυθμιστικά μέτρα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τα εξωτερικά ρυθμιστικά μέσα. Για αυτόν τον λόγο, η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου εμμένει στην ενίσχυση των μέτρων αξιολόγησης που προτείνονται στις προτάσεις μεταρρύθμισης, ώστε η Επιτροπή να σημειώσει θετικά βήματα σε περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης των εξωτερικών δασμών, αυξάνοντας, παραδείγματος χάρη, τα ποσά των χρηματοδοτικών κονδυλίων προς τους παραγωγούς.

Η επιβίωση της παραγωγής μπανάνας στην Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτάται, επίσης, από την ικανότητά της να βελτιστοποιήσει το κόστος παραγωγής, σεβόμενη ταυτόχρονα τους κοινωνικούς κανόνες και το βιοτικό επίπεδο των παραγωγών. Από τότε που θεσπίστηκε η ΚΟΑ, οι οργανώσεις παραγωγών με αυτόν τον τρόπο κατέστησαν δυνατή την καλύτερη συγκέντρωση της προμήθειας μπανανών στην Κοινότητα και συνέβαλαν στην αξιοσημείωτη μείωση του κόστους αναφορικά με την καλλιέργεια μπανάνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήταν τώρα αντιφατικό από οικονομική άποψη να διαταράξουμε αυτήν την διαδικασία παραγωγής. Για αυτόν τον λόγο, πιστεύουμε ότι είναι ουσιώδους σημασία να διατηρήσουμε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο ως προς το θέμα αυτό σε κοινοτικό επίπεδο σε σχέση με τις οργανώσεις παραγωγών, προκειμένου να προάγουμε τις προσπάθειες που έχουν ήδη γίνει προς την ενίσχυση των παραγωγικών δομών. Όπως ζήτησε η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, αυτή η επιθυμία πρέπει, επιπλέον,να καταδειχθεί με μια υποχρέωση ένταξης στις οργανώσεις των παραγωγών προκειμένου να επωφεληθούν από τις ενισχύσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο των κονδυλίων του POSEI, εκτός εάν δεν το επιτρέπουν οι περιστάσεις.

Τέλος, και αυτό θα είναι το τελευταίο μου σχόλιο, υπάρχει και το ζήτημα της διαχείρισης της ενίσχυσης. Το σύστημα υποστήριξης της παραγωγής στο πλαίσιο της σημερινής ΚΟΑ για τις μπανάνες προβλέπει μηχανισμούς για την καταβολή διμηνιαίων προκαταβολών, που είναι ζωτικής σημασίας για τις δραστηριότητες του τομέα στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες καθώς και στις υπόλοιπες παραγωγικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά ταύτα, η μεταφορά κονδυλίων προς τα προγράμματα δεν συνοδεύεται από κανένα σχέδιο για τη συνέχιση του συστήματος των προκαταβολών. Αυτό θέτει σε κίνδυνο την επιβίωση των παραγωγών, οι οποίοι, κατά συνέπεια, πρέπει να καταφεύγουν στον δανεισμό από τον ιδιωτικό τομέα, σε μια περίοδο όπου οι χαρακτηριστικές διακυμάνσεις του εμπορικού κλίματος αποθαρρύνει τις τράπεζες από το να χορηγούν μακροπρόθεσμα δάνεια. Σε αυτό το πλαίσιο οικονομικής αστάθειας, επαφίεται στις ευρωπαϊκές δημόσιες αρχές να θεσπίσουν επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες ώστε αυτές οι επιλογές εμπορικής πολιτικής να μην αποβαίνουν σε βάρος των συμφερόντων αυτών των παραγωγών που βρίσκονται στην πιο μειονεκτική θέση στην Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvador Garriga Polledo (PPE-DE), συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Προϋπολογισμών. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή Προϋπολογισμών ενέκρινε ομόφωνα την γνωμοδότησή της γι’ αυτή την έκθεση σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου και, επίσης, συμφωνεί απόλυτα με τις βασικές πτυχές την προτεινόμενης τροποποίησης.

Τα μοναδικά μας παράπονα –και τα έχει εξηγήσει ήδη η ίδια η Επίτροπος– σχετίζονται με την έλλειψη χρόνου που είχαμε στη διάθεσή μας να αναλύσουμε την πρόταση, καθώς υποχρεωθήκαμε να εφαρμόσουμε τη διαδικασία κατεπείγοντος.

Εν πάση περιπτώσει, κατά την άποψη της Επιτροπής Προϋπολογισμών, το μόνο που έχει σημασία είναι να δεχτούμε τον προτεινόμενο γενικό μηχανισμό χρηματοδότησης και, ταυτόχρονα, να διασφαλίσουμε ότι η πρόταση είναι απολύτως σύμφωνη με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση της κοινής οργάνωσης της αγοράς στον τομέα της μπανάνας.

Η επιτροπή μας προτείνει απλώς μια τροπολογία γενικού χαρακτήρα, την οποία προτείνουμε για όλα τα προγράμματα που δεν υπόκεινται στη συναπόφαση και με την οποία ζητάμε να γίνει σεβαστό το γενικό δημοσιονομικό πλαίσιο που έχουμε εγκρίνει για την περίοδο 2007-2013.

Ταυτόχρονα, προκειμένου να υπογραμμίσουμε τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου ακόμη περισσότερο και δεδομένου ότι έχει επιλεγεί η διαδικασία διαβούλευσης, θα θέλαμε οι ενισχύσεις στους παραγωγούς μπανάνας να υπόκεινται στον έλεγχο του Κοινοβουλίου μέσω της ετήσιας δημοσιονομικής διαδικασίας.

Συνολικά, ωστόσο, πρόκειται για μια καλή πρόταση και ουσιαστικά βοηθάει όλες εκείνες τις απομακρυσμένες ευρωπαϊκές περιφέρειες που αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες με τον ανταγωνισμό των προϊόντων τρίτων χωρών.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης.(PT) Κύριε Πρόεδρε, η πρόταση της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση της κοινής οργάνωσης της αγοράς (ΚΟΑ) στον τομέα της μπανάνας αποτελεί μέρος της διαδικασίας ελευθέρωσης του γεωργικού τομέα, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

Η Επιτροπή προτείνει την αποσύνδεση της ενίσχυσης από την παραγωγή, την εφαρμογή του συστήματος ενιαίας καταβολής και την κατάργηση του συστήματος αντισταθμιστικών ενισχύσεων που συνέβαλαν στη σταθεροποίηση των τιμών και στην, έστω και μερική, διασφάλιση του εισοδήματος των παραγωγών. Η καλούμενη λύση «POSEI» προϋποθέτει την ένταξη των σημερινών ενισχύσεων στα προγράμματα POSEI για τους παραγωγούς μπανάνας των εξόχως απόκεντρων περιφερειών (ΕΑΠ) – Μαδέρα και Αζόρες, Μαρτινίκα και Γουαδελούπη και Κανάριοι Νήσοι.

Η πρόταση της Επιτροπής στοχεύει επίσης στην εξοικονόμηση χρημάτων με τη σταθεροποίηση των δαπανών του προϋπολογισμού για την ΚΟΑ. Κατά συνέπεια, αν ο στόχος είναι η διασφάλιση εισοδήματος και ενός αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου στους παραγωγούς μπανάνας, είναι δύσκολο να δει κανείς πώς οι προτάσεις της Επιτροπής θα βελτιώσουν την ισχύουσα ΚΟΑ. Μάλιστα, απέχουν πόρρω. Ως εισηγητής της γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, θέλω να τονίσω την κοινωνικοοικονομική σημασία του τομέα της μπανάνας για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και τη συμβολή του στο στόχο της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, λόγω του εισοδήματος και της απασχόλησης που δημιουργεί, των οικονομικών δραστηριοτήτων που συνεπάγεται σε προηγούμενο και επόμενο στάδιο και της διατήρησης της ισορροπίας σε επίπεδο οικολογίας και φυσικών τοπίων, που ενισχύει την ανάπτυξη του τουρισμού.

Οι τροπολογίες που κατατέθηκαν από αυτή την επιτροπή, ορισμένες εκ των οποίων αναφέρονται στην έκθεση, ουσιαστικά αποσκοπούν στην αντιστάθμιση ορισμένων αρνητικών σημείων της έκθεσης της Επιτροπής. Σκοπός τους είναι η προστασία των παραγωγών, η διασφάλιση της ανάπτυξης του τομέα, η διατήρηση της εφαρμογής ενός συστήματος προκαταβολών και η συνέχιση της στήριξης των οργανώσεων παραγωγών προκειμένου να προωθηθεί το εμπόριο. Επίσης, προτείνουμε υποχρεωτικές ενδιάμεσες αξιολογήσεις των νέων μέτρων προκειμένου να διασφαλιστούν τα επίπεδα εισοδήματος και απασχόλησης και να αποτραπεί η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης του τομέα. Τέλος, προτείνουμε μόνο τη μερική αποσύνδεση της ενίσχυσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Carmen Fraga Estévez, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος της Ομάδας μου, θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Fruteau για το εξαιρετικό έργο που επιτέλεσε εκπονώντας αυτή την έκθεση και για την προθυμία του να επιτευχθεί συναίνεση. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Επίτροπο για την προτεινόμενη μεταρρύθμιση, η οποία έγινε δεκτή σε γενικές γραμμές τόσο από τον τομέα όσο και από αυτό το Κοινοβούλιο.

Ελπίζω ότι από εδώ και στο εξής, αυτοί οι νέοι κανόνες θα θέσουν οριστικό τέλος στην πολεμική στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, και επομένως ζητώ, παρά τη νέα πίεση από ορισμένες λατινοαμερικανικές χώρες, ο δασμός των 176 ευρώ ανά τόνο, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Χονγκ Κονγκ, να προστατευθεί και να διατηρηθεί ως ελάχιστο μέτρο προκειμένου να παράσχει στον ευρωπαϊκό τομέα μπανάνας λίγη σταθερότητα.

Κυρία Επίτροπε, οι άκρως απόκεντρες περιφέρειες, που είναι οι κύριοι παραγωγοί μπανάνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από αυτό το προϊόν και επομένως οποιαδήποτε τροποποίηση στις ρυθμίσεις που διέπουν τον τομέα, ειδικά στις εξωτερικές ρυθμίσεις, πρέπει να ληφθεί υπόψη. Επομένως εκπλήσσομαι από τη συζήτηση που διεξάγεται στο Συμβούλιο Υπουργών σχετικά με την προτεινόμενη περίοδο αναφοράς, η οποία οδήγησε σε έναν προϋπολογισμό 280 εκατ. ευρώ ετησίως. Πρέπει να επιμείνω ότι αυτή η περίοδος αναφοράς πρέπει να είναι η ίδια με εκείνη που εφαρμόστηκε σε άλλες μεταρρυθμίσεις της ΚΟΑ, και επομένως θα ήταν αδιανόητο να υπάρξει εξαίρεση στον κανόνα που τέθηκε μέχρι στιγμής ή ένα δημοσιονομικό παζάρι, όταν το 98% αυτού του ποσού προορίζεται πολύ σωστά για τις άκρως απόκεντρες περιφέρειες.

Καθώς είναι σημαντικό, θα ήθελα επίσης να αναφέρω άλλο ένα από τα αιτήματα που συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση: αυτό που σχετίζεται με τη συνέχεια του καθεστώτος για τις οργανώσεις παραγωγών, με στόχο τη διατήρηση της συγκέντρωσης της κοινοτικής παραγωγής, η οποία ήταν μία από τις κύριες επιτυχίες της ΚΟΑ στον τομέα της μπανάνας. Η εξαφάνισή του, κυρία Επίτροπε, θα επιδείνωνε τα μειονεκτήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινοτικοί παραγωγοί έναντι των εισαγωγών από τρίτες χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Medina Ortega, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή έχει καταβάλει τεράστια προσπάθεια να προσαρμόσει το εσωτερικό καθεστώς για τις μπανάνες στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Πιστεύω ότι πρέπει να συγχαρούμε την Επιτροπή γι’ αυτή την προσπάθεια, η οποία ουσιαστικά θα επιτρέψει να επιβιώσουν οι κοινοτικοί παραγωγοί μπανάνας σε πολύ δύσκολες συνθήκες.

Όπως επεσήμανε ο κ. Fruteau, ο εισηγητής αυτής της έκθεσης, εξακολουθεί να υπάρχει ανησυχία για μια πιθανή μελλοντική αλλαγή στην κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα της μπανάνας σε εξωτερικό επίπεδο.

Η Επίτροπος ανέφερε ορισμένες εγγυήσεις αναφορικά με την παρακολούθηση αυτού του θέματος από την Επιτροπή, αλλά ως βουλευτής του Κοινοβουλίου αισθάνομαι υποχρεωμένος να επισημάνω την ανησυχία μας, η οποία διαφαίνεται σε ορισμένες τροπολογίες που έχουν παρουσιαστεί στην έκθεση Fruteau και που ελπίζω ότι θα εγκριθούν από το Κοινοβούλιο αύριο.

Συνοπτικά, κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο θα μπορέσει να εγκρίνει αυτή την έκθεση αύριο και πιθανότητα ορισμένες από τις βασικές τροπολογίες, αλλά το πιο σημαντικό επαναλαμβάνω είναι ότι μπορούμε να είμαστε βέβαιοι πως η Επιτροπή θα συνεχίσει να προστατεύει τον τομέα της μπανάνας στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Witold Tomczak , εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. (PL) Κύριε Πρόεδρε, η μεταρρύθμιση της αγοράς της μπανάνας αφορά κάποιες από τις αποκαλούμενες εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εφαρμογή της είναι ουσιαστικά μια προκαθορισμένη απόφαση, κάτι που δεν ισχύει καθόλου για τη μεταρρύθμιση της αγοράς οπωροκηπευτικών. Αυτή η αγορά αφορά πολλές δεκάδες είδη φρούτων και λαχανικών και η σημασία της είναι πολύ μεγαλύτερη για όλη την Ένωση, αλλά πάντα η μεταρρύθμισή της αναβάλλεται. Στις περιφέρειες παραγωγής μπανάνας, διακυβεύεται το μέλλον περίπου 300 000 θέσεων εργασίας, ενώ μόνο στην Πολωνία από την παραγωγή οπωροκηπευτικών εξαρτώνται περίπου δύο εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Το κόστος της αντιμετώπισης των βασικών προβλημάτων που πλήττουν την αγορά οπωροκηπευτικών είναι μόλις 80 εκατ. ευρώ ετησίως. Ταυτόχρονα, δεν θα υποστεί πιέσεις ο προϋπολογισμός της Ένωσης, καθώς πάνω από 300 εκατ. ευρώ δεν απορροφώνται σε αυτή την αγορά ετησίως. Το ετήσιο κόστος της μεταρρύθμισης της αγοράς μπανάνας ανέρχεται σε 280 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό είναι πολύ υψηλότερο, αλλά θα αντιμετωπίσει λιγότερα προβλήματα.

Υπενθυμίζω στο Κοινοβούλιο ότι, την 1η Μαΐου 2004, η Πολωνία και άλλες εννέα χώρες έγιναν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δικαιούνται ισότιμη συμπεριφορά με τα άλλα κράτη μέλη. Το γεγονός ότι δεν βρίσκονται σε ειδυλλιακά νησιά δεν αποτελεί δικαιολογία για το αντίθετο. Υπό το πρίσμα της κατάστασης που περιέγραψα, οι αναφορές σε μια κοινή γεωργική πολιτική μόνον αμηχανία και ντροπή μπορούν να προκαλέσουν, αλλά δεν είμαι εγώ εκείνος που θα έπρεπε να ντρέπεται.

 
  
MPphoto
 
 

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE).(PT) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, υποστηρίζω πλήρως την έκθεση του κ. Fruteau, τον οποίο συγχαίρω για το άριστο έργο του, που τροποποιεί την πρόταση της Επιτροπής. Υποστηρίζω τους στόχους που καθορίζονται στην έκθεση, οι οποίοι είναι οι εξής: η διατήρηση της κοινοτικής παραγωγής μπανάνας, λαμβάνοντας υπόψη τη ζωτική συμβολή της στην απασχόληση, η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος στις περιφέρειες παραγωγής μπανάνας, ειδικά στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες.

Ο δεύτερος στόχος είναι η διασφάλιση των εισοδημάτων των παραγωγών μπανάνας και η πρόληψη της επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης του τομέα της μπανάνας. Ο τρίτος στόχος είναι να δοθεί στα κράτη μέλη που παράγουν μπανάνες ο έλεγχος της χορήγησης ενισχύσεων, ώστε αυτή να γίνεται με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές προτεραιότητες αυτών των περιφερειών. Η έκθεση προβλέπει επίσης την υποβολή μιας ειδικής έκθεσης μέχρι το 2009 σε περίπτωση τροποποιήσεων στα εισοδήματα των παραγωγών, για παράδειγμα αν αλλάξουν οι δασμοί.

Εκτιμώ ότι είναι δεν είναι αποδεκτό, κυρία Επίτροπε, να εξαρτάται η είσπραξη των ενισχύσεων από τους παραγωγούς από τη συμμετοχή τους σε μια οργάνωση παραγωγών. Πιστεύω ότι θα ήταν δέον να αφήσουμε αυτή την απόφαση για μια τέτοια απαίτηση στα κράτη μέλη. Κατά συνέπεια, προτείνω να ληφθεί αυτό υπόψη και να εγκριθεί από το Συμβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Sérgio Marques (PPE-DE).(PT) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αυτή η πρόταση για μεταρρύθμιση του συστήματος ενισχύσεων της παραγωγής για τους παραγωγούς μπανάνας αποτελεί άψογο παράδειγμα του άρθρου 299, παράγραφος 2, το οποίο προβλέπει την εφαρμογή ειδικής μεταχείρισης στον γεωργικό τομέα για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους.

Στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, η παραγωγή μπανάνας έχει αναμφισβήτητη οικονομική, κοινωνική και ιδίως περιβαλλοντική σημασία. Ως εκ τούτου, η διατήρησή της είναι ζωτική και αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός αυτής της μεταρρύθμισης. Θέλω να συγχαρώ την Επιτροπή, η οποία έδειξε τον σωστό δρόμο προόδου: τη διαχείριση της ενίσχυσης μέσω των προγραμμάτων POSEI, μεγαλύτερη ευελιξία για τα κράτη μέλη στην κατανομή αυτών των πόρων και τέλος στην απομόνωση των παραγωγών από την αγορά, σχετικά με την οποία πρέπει να ληφθούν αμέσως υπόψη οι προειδοποιήσεις των παραγωγών.

Τέλος, η Επιτροπή πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη του τομέα. Ενδέχεται να καταστεί αναγκαία η αλλαγή των συνθηκών διάθεσης στην αγορά που επηρεάζουν αρνητικά τα έσοδα των παραγωγών και η Επιτροπή πρέπει να ανταποκριθεί καταλλήλως σε αυτή την κατάσταση λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η προτεινόμενη μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινή οργάνωση της αγοράς της μπανάνας είναι σύμφωνη με τη φιλοσοφία της μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής του 2003. Είναι επίσης συνεπής με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ένωση στις διαπραγματεύσεις σε επίπεδο ΠΟΕ. Εντούτοις, αξίζει να αξιολογηθεί η επίδραση των μεταρρυθμίσεων στο επίπεδο της παραγωγής μπανάνας στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ένωσης.

Υπάρχει μια σχετική ομοιότητα ανάμεσα στη μεταρρύθμιση της αγοράς μπανάνας και στην επερχόμενη μεταρρύθμιση της αγοράς μαλακών απύρηνων καρπών. Η περιφερειακή αγορά του τομέα της μπανάνας είναι εξίσου σημαντική με την αγορά των μαλακών απύρηνων καρπών. Ο βαθμός απειλής για τη σταθερότητα των αγροτικών περιοχών και τα εισοδήματα των καλλιεργητών και των οικογενειών τους είναι επίσης όμοιος. Και τα δύο προϊόντα είναι πολύ υψηλής έντασης.

Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι η αγορά μαλακών απύρηνων καρπών υφίσταται μεγαλύτερη απειλή από την παράνομη δράση τρίτων χωρών σε σχέση με την αγορά της μπανάνας. Στην περίπτωση των μαλακών απύρηνων καρπών, υπάρχουν μόνο προσωρινά μέτρα αντιντάμπινγκ, ενώ στην περίπτωση της αγοράς μπανάνας εφαρμόζεται ένα αποτελεσματικό σύστημα ενιαίων δασμών.

Κάποιοι από τους μηχανισμούς στήριξης που προτείνονται για την αγορά μπανάνας θα μπορούσαν να επιλύσουν τις δυσκολίες της αγοράς μαλακών απύρηνων καρπών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει συνεπώς να εξετάσει το ενδεχόμενο εφαρμογής τους σε αυτή την αγορά, και ειδικά το σύστημα πληρωμών ανά έκταση για καλλιεργητές μαλακών απύρηνων καρπών που προορίζονται για μεταποίηση.

Ας ελπίσουμε ότι τα προτεινόμενα μέτρα θα έχουν θετική επίπτωση στην κατάσταση των παραγωγών μπανάνας. Ωστόσο, ακόμα περιμένουμε μια αναφορά των πραγματικών δαπανών αυτής της μεταρρύθμισης.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariann Fischer Boel, Μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις όσον αφορά τα θέματα που εθίγησαν εδώ απόψε.

Όπως εξήγησα ήδη στην εισαγωγική μου ομιλία, το αργότερο έως το 2009 θα υποβληθεί έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των προγραμμάτων POSEI, η οποία θα επιτρέψει την αξιολόγηση της κατάστασης στις περιφέρειες που παράγουν μπανάνες. Αν υπάρξουν ουσιαστικές μεταβολές στις οικονομικές συνθήκες, που μπορεί να επηρεάσουν τους βιοτικούς πόρους στις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές, η Επιτροπή ενδέχεται να υποβάλει την εν λόγω έκθεση νωρίτερα.

Τέθηκε ένα ερώτημα σχετικά με την κατάσταση των οργανώσεων παραγωγών. Για μένα είναι σημαντικό να τονιστεί με σαφήνεια ότι οι οργανώσεις παραγωγών δεν έχουν καταργηθεί. Απλώς, δεν υφίσταται πλέον η ανάγκη ενός κοινού ορισμού των οργανώσεων παραγωγών σε κοινοτικό επίπεδο. Η συντριπτική πλειονότητα των παραγωγών της Κοινότητας αποτελούν ήδη μέλη οργανώσεων παραγωγών. Είναι επομένως σκοπιμότερο να επιτραπεί στα κράτη μέλη να αποφασίσουν αν επιθυμούν να θεσπίσουν τους κανόνες για τις οργανώσεις παραγωγών, με τους οποίους θα μπορούν να αντιμετωπίζουν πολύ πιο στοχευμένα τις τοπικές ανάγκες και να παρέχουν υποστήριξη στο πλαίσιο του προγράμματος POSEI. Αυτό είναι εφικτό. Στις περιφερειακές αρχές θα δοθεί η δυνατότητα να κάνουν τις δικές τους επιλογές. Μια τέτοιου είδους ενσωματωμένη στο σύστημα ευελιξία θα ήταν ο καλύτερος τρόπος να εξασφαλιστεί η λήψη βιώσιμων και συνεκτικών αποφάσεων πολιτικής στις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες.

Υπήρξαν ορισμένα ερωτήματα αναφορικά με τις προκαταβολές. Είναι σημαντικό να μην λησμονούμε ότι το νέο σύστημα προσφέρει ορισμένα απτά οφέλη στους αγρότες που παράγουν μπανάνες. Πρώτον, μόλις εγκριθούν τα προγράμματα POSEI, θα υπάρξει δημοσιονομική σαφήνεια για το σύνολο της περιόδου 2007-2013. Το γεγονός αυτό θα βελτιώσει τη θέση των αγροτών, αν υπάρξει ανάγκη να ζητήσουν τραπεζικά δάνεια. Επίσης, θα ήταν δυνατόν να υπάρξει 100% σαφήνεια όσον αφορά τις ενισχύσεις που καταβλήθηκαν ήδη την 1η Δεκεμβρίου. Στο πλαίσιο του ισχύοντος συστήματος, υπάρχει σαφήνεια μόνο όσον αφορά το 20% έως 40% των πληρωμών. Πραγματικά θεωρώ ότι τα κράτη μέλη εκτιμούν τις αλλαγές αυτές.

Γενικά, μπορώ να πω με κάποια βεβαιότητα ότι η πρότασή μας σχετικά με τον προϋπολογισμό θα είναι πολύ θετική για τις χώρες που παράγουν μπανάνες. Αν είχαμε επιλέξει άλλες περιόδους αναφοράς, το αποτέλεσμα θα ήταν χειρότερο από ό,τι τώρα που επιλέξαμε την περίοδο 2000-2002. Είμαι επομένως ευτυχής για το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να μην ξανανοίξει αυτήν τη συζήτηση.

Υπήρξαν ορισμένες παρατηρήσεις για τον τομέα των οπωροκηπευτικών. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής καθώς σήμερα είμαι σε θέση να πω ότι στις 24 Ιανουαρίου πρόκειται να προσέλθω στην Επιτροπή Γεωργίας για να δώσω εξηγήσεις σχετικά με τις νέες μεταρρυθμίσεις στον τομέα των οπωροκηπευτικών. Τότε θα αποσαφηνιστούν ορισμένα από τα ερωτήματα που τέθηκαν εδώ απόψε.

Ως προς τις διάφορες προτάσεις, η Επιτροπή υποστηρίζει την ενσωμάτωση της τροπολογίας 4, όσον αφορά τη συμβολή του τομέα της μπανάνας στην κοινωνική και οικονομική συνοχή, καθώς και της τροπολογίας 9, η οποία κάνει λόγο για τη σημασία των ποικίλων ποιοτικών προτύπων και τη σχέση τους με τον τουρισμό, αν και ενδέχεται να χρειαστεί να αναθεωρήσουμε ελαφρώς τη διατύπωση.

Όσον αφορά τις τροπολογίες που ζητούν τη σύνδεση της έκθεσης POSEI με τον τομέα της μπανάνας και τη δυνατότητα μερικής αποδέσμευσης για τις μη απομακρυσμένες περιφέρειες, η Επιτροπή θεωρεί ότι κάτι τέτοιο θα αντέβαινε σαφώς σε ολόκληρο το σκεπτικό της μεταρρύθμισης, καθώς και στη συνάφειά της με τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ του 2003.

Θέλω να σας ευχαριστήσω ακόμη μια φορά για όλες τις προσπάθειές σας να επιταχυνθεί η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση στον τομέα της μπανάνας. Με χαροποιεί το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο φαίνεται ότι συμφωνεί με τη βάση όλης αυτής της μεταρρύθμισης και αναμένω την αυριανή ψηφοφορία στην ολομέλεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι.

Γραπτή δήλωση (άρθρο 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE). – (FR) Η μπανάνα διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στις οικονομίες τεσσάρων από τις επτά εξόχως απόκεντρες περιφέρεις λόγω της σημασίας των ευρωπαϊκών αγορών και του εξαιρετικά μεγάλου εργατικού δυναμικού που απαιτεί.

Το Σώμα μας πρέπει να διασφαλίσει ότι η η προτεινόμενη στήριξη θα οριστεί σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο και ότι θα λάβει υπόψη τις πιθανές μεταβολές των τιμών στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί μια πιθανή πτώση του εισοδήματος των παραγωγών, πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για μια ρήτρα αυτόματης αναθεώρησης, και πρέπει να θεσπιστεί εκ νέου το σημερινό σύστημα προκαταβολών που είναι απαραίτητο για την επιβίωση της δραστηριότητας του κλάδου.

Οι παραγωγοί μπανάνας στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες περιμένουν ένα ξεκάθαρο σημάδι σχετικά με την επιβίωση του τομέα, ώστε να επανακτήσουν την εμπιστοσύνη τους στη βιομηχανία. Κατακερματισμένος και αναποτελεσματικός για πολλά χρόνια, ο τομέας της μπανάνας των Δυτικών Ινδιών αποτελεί σήμερα πρότυπο οργάνωσης, και πρέπει να δοθεί έμφαση στις προσπάθειες ανασυγκρότησης.

Θα ήθελα να τονίσω ότι ο τομέας της μπανάνας στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες πληροί τα κριτήρια μη εμπορικότητας σε ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντίθετα από από τους ανταγωνιστές τους στις χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Χωρίς τη μπανάνα, η οποία συντηρεί 15 000 θέσεις εργασίας, να αποτελεί την πραγματική οικονομική ραχοκοκαλιά αυτών των περιφερειών, ολόκληρος ο γεωργικός τομέας της Γουαδελούπης και της Μαρτινίκας θα απειλούνταν με εξαφάνιση λόγω έλλειψης εναλλακτικών καλλιεργειών.

 

19. Κυκλοφορία των σύνθετων ζωοτροφών (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την έκθεση (A6-0411/2006) του κ. Graefe zu Baringdorf, εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη διόρθωση της οδηγίας 2002/2/ΕΚ για την τροποποίηση της οδηγίας 79/373/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί κυκλοφορίας των σύνθετων ζωοτροφών (COM(2006)0340 C6-0209/2006- 2006/0117(COD)).

 
  
MPphoto
 
 

  Μάρκος Κυπριανού, Μέλος της Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, θα ήθελα να αρχίσω ευχαριστώντας την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου για τις εργασίες της σε σχέση με αυτόν το φάκελο, και ιδιαίτερα τον εισηγητή, κ. Graefe zu Baringdorf, που, δυστυχώς, δεν τα κατάφερε να βρίσκεται σήμερα εδώ.

Οι συζητήσεις της Επιτροπής απεικονίζουν το υψηλό ενδιαφέρον που γεννά η σήμανση των σύνθετων ζωοτροφών. Η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί τη λογική συνέπεια της απόφασης που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τον περασμένο Δεκέμβριο. Η πρόταση επιδιώκει απλώς να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία μας, δηλαδή την οδηγία 2002/2, έτσι ώστε να εκφράζει την εν λόγω απόφαση του Δικαστηρίου. Καταλαβαίνω πλήρως και αναγνωρίζω την ανάγκη πολιτικής συζήτησης σχετικά με τις πιθανές βελτιώσεις του σημερινού συστήματος σήμανσης των σύνθετων ζωοτροφών.

Εκτιμώ ιδιαίτερα την ευρεία συναντίληψη εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι η σημερινή πρόταση δεν είναι το κατάλληλο πλαίσιο γι' αυτή τη συζήτηση. Το κυλιόμενο πρόγραμμα απλούστευσης της Επιτροπής περιλαμβάνει για το 2007 τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της νομοθεσίας περί ζωοτροφών. Το σκοπό αυτό ακολουθεί η Επιτροπή στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης επιπτώσεων κατά την οποία θα ληφθούν υπόψη ενδιαφέρουσες νέες ιδέες σχετικά με τη σήμανση των σύνθετων ζωοτροφών που συζητήθηκαν εντός του Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων.

Όπως ενημέρωσα και πρόσφατα την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, η αξιολόγηση των επιπτώσεων θα ετοιμάσει το δρόμο για τη νομοθετική πρόταση για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας μας σχετικά με τη σήμανση των ζωοτροφών που αναμένεται να είναι έτοιμη κατά το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου χρόνου. Αυτό θα αποτελέσει την ευκαιρία να μελετηθεί πλήρως ο καλύτερος τρόπος με τον οποίο θα εκσυγχρονιστούν όλες οι πτυχές της νομοθεσίας σχετικά με τη σήμανση των ζωοτροφών.

 
  
MPphoto
 
 

  Albert Jan Maat, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. (NL) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή, και ειδικά το επιτελείο του, για την αφοσίωση που επέδειξαν κατά την κατάρτιση αυτής της έκθεσης. Ενώ πρόκειται ασφαλώς για μια ενδιαφέρουσα έκθεση, είναι ταυτόχρονα και αντιφατική και η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου έκανε μια διόρθωση στην πρόταση της Επιτροπής. Αυτό σημαίνει ότι το άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο β, της οδηγίας 2002 έπρεπε να διαγραφεί σύμφωνα με την πρόταση που υποβλήθηκε μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Κατά την ανταλλαγή απόψεων, έγινε σύντομα προφανές ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικές γνώμες σχετικά με τη σήμανση των σύνθετων ζωοτροφών. Το θέμα δεν είναι ο ακριβής χαρακτηρισμός, αλλά το αν θέλουμε πραγματικά να διεξαγάγουμε μια συζήτηση σχετικά με τα άρθρα ανοικτής δήλωσης στη σχετική νομοθεσία. Κατά τη γνώμη μου, αυτή η ανοικτή δήλωση θα πρέπει να είναι εκτεθειμένη, καθώς ο ισχύων κανονισμός σε αυτόν τον τομέα δεν είναι εφαρμόσιμος και ούτε διαφανής ακόμα, διότι κυκλοφορούν ακόμα επισημάνσεις που αναφέρουν το 110% των συστατικών.

Επίσης, δίνεται ελάχιστη προσοχή στην πνευματική ιδιοκτησία της βιομηχανίας ζωοτροφών, η οποία, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, είναι υποχρεωμένη να δημοσιοποιεί τις συνταγές της. Αυτό είναι επιζήμιο όχι μόνο για τη βιομηχανία, αλλά και για τους γεωργούς, διότι οι συνέπειες είναι ότι οι ανταγωνιστές μας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ξέρουν ακριβώς τι κάνουμε. Επίσης, η τρέχουσα νομοθεσία αποτρέπει την καινοτομία στη βιομηχανία ζωοτροφών και ούτε αυτό ωφελεί τους γεωργούς. Δυστυχώς, διέρρευσε ότι διακυβευόταν η διαγραφή του άρθρου 1, παράγραφος 1 στοιχείο β, και αυτό, σύμφωνα με τις νομικές υπηρεσίες της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, σημαίνει ότι δεν είναι δυνατή η τροποποίηση των άλλων άρθρων της νομοθεσίας.

Πρέπει να πω ότι οι συντονιστές όλων των κομμάτων είχαν την ίδια άποψη. Γι’ αυτό, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ζητά την άμεση αναθεώρηση ολόκληρης της νομοθεσίας περί ζωοτροφών, ειδικά ως μέσο για να διασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια.

Όσον αφορά τις τροπολογίες, οφείλω να πω ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι συγκλονισμένο από το γεγονός ότι η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη κατέθεσε μια τροπολογία σε ένα άλλο άρθρο, ενώ ο δικός τους συντονιστής χαρακτήρισε αυτή την τροπολογία μη αποδεκτή. Αυτό που θέλουμε εμείς στην ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ είναι μια άμεση αναθεώρηση και χαιρετίζουμε τη δέσμευση του Συμβουλίου να διεξαγάγει πλήρη επανεξέταση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2007. Υποθέτω ότι ο κύριος Επίτροπος θα ενεργήσει σύμφωνα με αυτή την πρόταση της Επιτροπής στο Συμβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Heinz Kindermann, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, η Ομάδα μου υποστηρίζει την έκκληση του εισηγητή για σαφήνεια και διαφάνεια όσον αφορά την κυκλοφορία των σύνθετων ζωοτροφών. Αναγνωρίζουμε επίσης αυτές τις σημαντικές προσπάθειές του για την επίτευξη μιας συμβιβαστικής λύσης. Οι συζητήσεις στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου αποκάλυψαν μια μεγάλη ποικιλία απόψεων, ειδικά όσον αφορά την ανοικτή δήλωση σχετικά με τις σύνθετες ζωοτροφές. Υπήρξαν διαφορετικές απόψεις όχι μόνον όσον αφορά τα υπέρ και τα κατά των επιμέρους τροπολογιών, αλλά κυρίως σε σχέση με το παραδεκτό των τροπολογιών από νομικής άποψης. Αυτό δεν οφειλόταν κατ’ ανάγκη στην αμφιλεγόμενη φύση του θέματος, αλλά κυρίως στην ασυνήθιστα περίπλοκη νομική προπαρασκευή για τη διαδικασία.

Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να υπενθυμίσω στο Σώμα ότι συζητούμε για μια πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη διόρθωση μιας οδηγίας του 2002 για την τροποποίηση μιας οδηγίας του 1979 σχετικά με την κυκλοφορία σύνθετων ζωοτροφών που βασίζεται σε μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 6ης Δεκεμβρίου 2005. Εφαρμόστηκε η διαδικασία της συναπόφασης, μολονότι συνήθως η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου έχει μόνο το δικαίωμα να γνωμοδοτεί. Μετά από μια μακρά παλινδρόμηση, οι προκαταρκτικές συζητήσεις με το Συμβούλιο κατέληξαν σε μια γραμμή που η Ομάδα μου, η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορεί να υποστηρίξει.

Η Επιτροπή υποσχέθηκε να παρουσιάσει το προσεχές έτος μια αναθεωρημένη έκδοση της συνολικής δήλωσης για τις σύνθετες ζωοτροφές. Ελπίζω ότι αυτό θα φέρει πραγματικά σαφήνεια και διαφάνεια για τους γεωργούς, τους καταναλωτές, τη βιομηχανία, αλλά κυρίως για εμάς τους πολιτικούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Mulder, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (NL) Κύριε Πρόεδρε, μπορεί ο εισηγητής να απουσιάζει, παρά ταύτα θέλω να του εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου, διότι έχω την εντύπωση ότι, αν και είναι βουλευτής του Κοινοβουλίου εδώ και χρόνια, δεν έχασε καθόλου τον αρχικό ενθουσιασμό που επιδείκνυε στο παρελθόν. Αν κοιτάξουμε στο παρελθόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αντιμετωπίσει αρκετά άνευ προηγουμένου σκάνδαλα σε σχέση με τις ζωοτροφές των βοοειδών που επηρέασαν βαθιά την πολιτική σε αυτόν τον τομέα. Είναι συνεπώς αυτονόητο ότι απαιτείται εξαιρετικά μεγάλη προσοχή στον τομέα των ζωοτροφών και έχουμε κάθε λόγο να καθιερώσουμε λεπτομερείς ελέγχους.

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα δηλώνοντας ακριβή ποσοστά και ποσότητες στην επισήμανση, και επομένως αυτή η μέθοδος είναι πιθανόν αναποτελεσματική, καθώς η σύσταση αλλάζει ημέρα με την ημέρα και δεν ξέρω και πολλούς κτηνοτρόφους που να μελετούν κάθε επισήμανση πριν αποφασίσουν ποια ζωοτροφή θα αγοράσουν. Αυτό που έχει σημασία για έναν μέσο κτηνοτρόφο, έναν μέσο κτηνοτρόφο βοοειδών, είναι η περιεκτικότητα σε ενέργεια της ζωοτροφής και η φήμη της εταιρείας. Ποιος είναι ο ρόλος της κυβέρνησης σε όλα αυτά; Πρέπει να έχει πάντα η κυβέρνηση έναν ορισμένο βαθμό επίγνωσης σχετικά με το τι κάνει ένας συγκεκριμένος παραγωγός, και πώς μπορεί αυτό να επιτευχθεί;

Κατά συνέπεια, πιστεύω ότι είναι σημαντικό κάθε παραγωγός ζωοτροφών στην Ευρώπη να έχει τις πληροφορίες διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή προκειμένου να μπορεί να τις παρουσιάσει σε όποιον ενδιαφερθεί, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλα τα μυστικά της εταιρείας θα πρέπει ξαφνικά να αποκαλυφθούν. Το αντίθετο μάλιστα, αμφιβάλλω αν μπορούμε να ζητήσουμε κάτι τέτοιο. Υπάρχουν ορισμένες εμπειρίες ωφέλιμες για κάποια εργοστάσια και αυτές μπορούν να διατηρηθούν, αλλά εκτιμώ ότι η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση να πει ότι, ως κυβερνητικό η εθνικό όργανο, πρέπει να μπορεί πάντα να ελέγχει τη σύσταση της ζωοτροφής και τις πιθανές επιπτώσεις αυτής στη δημόσια υγεία.

Μία από τις ενδιαφέρουσες πτυχές της απόφασης του Δικαστηρίου ήταν ότι τα κριτήρια της οδηγίας, όπως τα γνωρίζουμε, δεν συμφωνούσαν καθόλου με τον βασικό στόχο της οδηγίας, δηλαδή την καλύτερη δημόσια υγεία. Το καυτό μου ερώτημα είναι λοιπόν: η σημερινή Επιτροπή είναι υπέρ της λιγότερης νομοθεσίας, αλλά πώς μπορεί αυτό να συνδυαστεί με τις προηγούμενες απαιτήσεις της Επιτροπής –και ίσως και τις σημερινές, αν ερμηνεύω σωστά την πρόταση– που περιλαμβάνουν ακριβή ποσοστά; Δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει. Λιγότερη ρύθμιση και παράλληλα αναγραφή των ακριβών ποσοστών; Ένας άλλος σημαντικός τομέας ανησυχίας για μένα είναι το γεγονός ότι σε επτά από τα κράτη μέλη, οι εθνικές δικαστικές αρχές χαρακτήρισαν ήδη την οδηγία μη αποδεκτή. Μπαίνω λοιπόν στον πειρασμό να σκεφτώ ότι ολόκληρη η οδηγία υπό την τρέχουσα μορφή της είναι ένα νομοθετικό τέρας. Κατά συνέπεια, χαιρετίζω την πρόταση της Επιτροπής για εκ νέου υποβολή πρότασης το ταχύτερο δυνατόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnes Schierhuber (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας, διότι ο κ. Graefe zu Baringdorf κατέβαλε ουσιαστικές προσπάθειες να εξεύρει μια κοινή συναίνεση με όλα τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου.

Υποστηρίζω δύο ουσιαστικές τροπολογίες, διότι πιστεύω ότι το κείμενο που είναι υπερβολικά λεπτομερές και με υπερβολικά καλές προθέσεις οδηγεί συχνά σε σύγχυση παρά ενημερώνει. Συμφωνώ απολύτως ότι, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να λάβουν ακριβείς πληροφορίες για τις πρώτες ύλες που περιέχονται στις σχετικές ζωοτροφές και ότι αυτές οι λεπτομέρειες πρέπει να αποκαλύπτονται. Φυσικά, ο ορισμός της έννοιας «περίπτωση έκτακτης ανάγκης» είναι ανοιχτός προς συζήτηση, αλλά, κατά τη γνώμη μου, η κοινή λογική είναι αυτή που τελικά θα την καθορίσει.

Δεύτερον είναι σημαντικό ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος απλοποίησης, οι προτάσεις για την αναμόρφωση της νομοθεσίας για τις ζωοτροφές θα έχει θεσπιστεί έως τα μέσα του 2007. Πιστεύω ότι όλοι μας διδαχθήκαμε από τα λάθη του παρελθόντος. Ελπίζουμε η κρίση της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών στα τέλη της δεκαετίας του 1990 να ήταν μοναδική, μια ακραία κατάσταση που δεν πρόκειται να ξανασυμβεί ποτέ. Θα ήθελα να επισημάνω στον Επίτροπο ότι η διαφάνεια είναι σημαντική όταν αφορά κυρίως την παραγωγή των τροφίμων. Το πρόγραμμα απλοποίησης για το δίκαιο των τροφίμων και των ζωοτροφών κινείται επίσης προς την ίδια κατεύθυνση. Σήμερα περισσότερο από ποτέ, η διαφάνεια και η εμπιστοσύνη σε ένα προϊόν είναι συντριπτικά πλεονεκτήματα στον διεθνή ανταγωνισμό για τους καταναλωτές· αλλά πρέπει επίσης να επιτρέψουμε τον διεθνή ανταγωνισμό και στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον εισηγητή –τις οποίες θα του διαβιβάσετε, είμαι σίγουρος– αλλά λυπάμαι που η Επιτροπή δεν ενέκρινε την πρόταση του Κοινοβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας του 2002 περί κυκλοφορίας των σύνθετων ζωοτροφών. Πράγματι, παρόλο που η απαίτηση για την πληροφόρηση μόνο των αρχών για τα συστατικά στοιχεία των μειγμάτων σε περίπτωση κρίσης είναι μια πρόοδος, δεν επαρκεί και αυτό το ζήτημα θα πρέπει να εξεταστεί όταν θα επανεξεταστεί η νομοθεσία από την Επιτροπή το 2007.

Είναι ουσιώδους σημασίας οι κτηνοτρόφοι, που χρησιμοποιούν αυτές τις ζωοτροφές, να γνωρίζουν την προέλευση των συστατικών στοιχείων, είτε αυτά είναι φυτικής είτε ζωικής προέλευσης. Διαφορετικές μεταλλικές και φυτικές πρωτεΐνες έχουν και διαφορετικές ιδιότητες, και από έλλειψη ενημέρωσης για την προέλευση ήταν που, παραδείγματος χάρη, ζωοτροφές βρέθηκαν να περιέχουν κατάλοιπα ζωικών λιπών, επιφέροντας τη γνωστή κρίση της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών.

Επιπλέον, η σύνθεση των μειγμάτων δεν μπορεί να παραμένει κρυφή υπό το πρόσχημα της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του συστατικού τύπου. Στην εκπλήρωση των εργασιών τους και στην κατασκευή της τροφής για τα ζώα που εκτρέφουν, οι κτηνοτρόφοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εξισορροπούν την τροφή, συμπληρώνοντάς την με ένα μείγμα. Προκειμένου να διατηρήσουν αυτήν την ισορροπία, είναι ζωτικής σημασίας για τους κτηνοτρόφους να έχουν επίγνωση της σύνθεσης των μειγμάτων που αγοράζουν. Οι κτηνοτρόφοι πρέπει να διατηρήσουν τον έλεγχο των υποθέσεών τους, και το μονοπώλιο των κατασκευαστών δεν πρέπει να τους εμποδίζει από την εκτέλεση των εργασιών τους, ειδικά αφού, σε περίπτωση κρίσης, αυτοί θα κατηγορηθούν για την εσφαλμένη χρήση ζωοτροφών, για τις οποίες δεν γνωρίζουν τίποτα.

Με λίγα λόγια, παρά τις τροποποιήσεις που επήλθαν στις προτάσεις της Επιτροπής με αυτήν την έκθεση, οι γεωργικές επιχειρήσεις και οι κατασκευαστές ζωοτροφών ευνοούνται υπέρμετρα σε βάρος των κτηνοτρόφων.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Jeggle (PPE-DE). – (DE) Κύριε Επίτροπε, σήμερα, βάσει μιας απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, συζητούμε για τη διόρθωση της οδηγίας 2002/2/ΕΚ όσον αφορά την κυκλοφορία των σύνθετων ζωοτροφών ή την ανοικτή δήλωση για τις σύνθετες ζωοτροφές. Ο σκοπός αυτής της οδηγίας δεν είναι η προστασία της υγείας· από την άποψη αυτή, η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ήταν αποδεκτή. Ωστόσο, η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου πραγματοποίησε μια εκτενή συζήτηση, την οποία ακολούθησε η παρουσίαση των τροπολογιών που απαιτούν διατάξεις για τον καθορισμό των συστατικών των ζωοτροφών σύμφωνα με το βάρος και για την αναφορά τους σε ποσοστά.

Θα ήθελα να εκφράσω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μου στον εισηγητή. Υποστηρίζω επίσης τις τροπολογίες που κατατέθηκαν από την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, κυρίως όμως την τροπολογία μου –η οποία εγκρίθηκε– που ζητά να μην υπάρξουν περαιτέρω τροπολογίες της νομικής πράξης από τούδε και στο εξής, ούτως ώστε να επιτευχθεί μια γρήγορη δράση. Η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να καταθέσει προτάσεις έως τα μέσα του 2007 για ευρεία αναμόρφωση του δικαίου ζωοτροφών και πρέπει να το πράξει. Αυτός θα είναι ο κατάλληλος χρόνος για να συζητήσουμε τις προτάσεις, οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο τα ζητήματα των καταναλωτών, αλλά επίσης τα συμφέροντα των γεωργών, στους οποίους θα παρέχονται ακριβείς και λεπτομερείς πληροφορίες όσον αφορά τα συστατικά που περιέχονται στις ζωοτροφές, καθώς επίσης και τα συμφέροντα των επιχειρήσεων διασφαλίζοντας ότι τα επιχειρηματικά μυστικά θα προφυλαχθούν καταλλήλως. Θα μπορούσε επίσης να είναι ο κατάλληλος χρόνος για να επανεξετάσουμε την πιθανότητα, στο μέλλον, να χρησιμοποιηθούν υψηλής ποιότητας ζωικές πρωτείνες ή συστατικά πρωτεϊνών, που ασφαλώς είχαν απαγορευτεί μετά τη σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών και εξακολουθούν να μην είναι αποδεκτές. Όπως όλοι γνωρίζουμε, μόνον οι ζωοτροφές που περιέχουν τα καλύτερα, υψηλής ποιότητας συστατικά εγγυώνται την ευεξία των ζώων, βέλτιστες επιδόσεις και υψηλής ποιότητας τρόφιμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Thijs Berman (PSE). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, μετά τη σκάνδαλα της ΣΕΒ και της διοξίνης, οι γεωργοί και οι καταναλωτές χρειάζονται, τώρα περισσότερο από ποτέ, αξιόπιστες πληροφορίες για την προέλευση και τη σύσταση των ζωοτροφών. Δεν υπάρχουν σαφείς κανόνες ως προς αυτό το θέμα. Η αποτελεσματική πρόληψη της εκδήλωσης ζωικών ασθενειών απαιτεί μέγιστη διαφάνεια και αυτή πρέπει να κυριαρχεί πάνω από τα συμφέροντα της βιομηχανίας που αρνείται να αποκαλύψει τη σύσταση των ζωοτροφών. Καθώς ο συμβιβασμός είναι έτοιμος να επιτευχθεί, απευθύνω έκκληση στην Επιτροπή να υποβάλει μια νέα πρόταση το 2007.

Η δήλωση όλων των συστατικών ουσιών πρέπει να είναι υποχρεωτική, αλλά τα ποσοστά είναι απαραίτητα μόνο για τις ουσίες που καθορίζουν το όνομα του προϊόντος. Τα ακριβή ποσοστά δεν χρειάζεται να αναφέρονται πάντα. Οι κανόνες για τις ζωοτροφές των βοοειδών δεν θα πρέπει να είναι πιο αυστηροί από εκείνους που ισχύουν για τα ανθρώπινα τρόφιμα, αλλά οι πληροφορίες πρέπει να αναγράφονται στα ίδια τα προϊόντα προς όφελος των χρηστών, των γεωργών και των καταναλωτών και όχι να παραμένουν μυστικές μέχρι κάτι να πάει στραβά, διότι τότε είναι πολύ αργά.

Η πρόταση της Επιτροπής πρέπει να οδηγήσει στην αποσαφήνιση του τομέα των συστατικών ουσιών. Απαιτείται μια διαφανής αγορά· οι γεωργοί και οι καταναλωτές τη δικαιούνται, όπως και η βιομηχανία ζωοτροφών. Δυστυχώς, οι Συντηρητικοί και οι Φιλελεύθεροι σε αυτό το Σώμα παρασύρθηκαν, στις τροπολογίες τους, υπερβολικά από τη βιομηχανία. Η ΕΕ θα πρέπει να αποφασίσει υπέρ των κανόνων που είναι προς όφελος των καταναλωτών και των γεωργών. Όχι περιττές καθυστερήσεις· κάθε κτηνοτρόφος θέλει να γνωρίζει την ακριβή σύσταση της ζωοτροφής που δίνει στα ζώα του. Η πρόληψη μιας νέας κρίσης απαιτεί μέγιστη διαφάνεια που πρέπει να επιτευχθεί το 2007.

 
  
MPphoto
 
 

  Μάρκος Κυπριανού, Μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, επιθυμώ να ευχαριστήσω τους βουλευτές για αυτήν την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα συνεχίσω τώρα στα ελληνικά.

Κύριε Πρόεδρε, αυτό που θα ήθελα να υπενθυμίσω σήμερα είναι ότι καλούμαστε να αποφασίσουμε ή να συμφωνήσουμε σε μια πρόταση για απόφαση που διορθώνει την οδηγία έχοντας ως βάση την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Και εδώ, νομίζω, συμφωνούμε ότι, ασχέτως των απόψεων που μπορεί να έχει ο καθένας, αυτή η στιγμή δεν είναι κατάλληλη για να συζητήσουμε την πλήρη αναθεώρηση της νομοθεσίας. Αυτό, όπως σας έχω διαβεβαιώσει και προηγουμένως, θα γίνει μέσα στον επόμενο χρόνο· ευελπιστώ, πριν το τέλος του επόμενου χρόνου.

Βεβαίως είναι ενδιαφέρον - πιστεύω, και για εσάς - ότι στο μεταξύ θα εκδώσουμε έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2000/2, δηλαδή το πώς έχει εφαρμοστεί αυτή η οδηγία από τα κράτη μέλη, πράγμα που νομίζω ότι θα βοηθήσει και εσάς και εμάς στην περαιτέρω συζήτηση για την πλήρη αναθεώρηση της νομοθεσίας.

Βεβαίως, η σημερινή συζήτηση δείχνει το υψηλό επίπεδο ενδιαφέροντος για τη βελτίωση της νομοθεσίας - και πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης - και, βεβαίως, τη δέσμευση του Κοινοβουλίου να ακολουθηθούν οι καθιερωμένες διαδικασίες. Είμαι βέβαιος ότι το Κοινοβούλιο θα ακολουθήσει την πρότασή μας, διορθώνοντας σε αυτή τη φάση την οδηγία για τη σήμανση των ζωοτροφών με βάση την απόφαση του Δικαστηρίου.

Σχετικά με τις τροπολογίες, θα κυκλοφορήσουμε πλήρη κατάλογο με τις θέσεις Επιτροπής για καθεμιά από τις τροπολογίες και ελπίζω ότι αυτός ο κατάλογος θα συμπεριληφθεί στα πρακτικά της παρούσας συνόδου.(1)

Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε ένα-δυο ακόμη θέματα: Η Οδηγία 2002/2 έχει ως νομική της βάση την προστασία της δημόσιας υγείας, πράγμα που συμβάλλει, βεβαίως, σημαντικά στην ασφάλεια των ζωοτροφών. Τούτο έχει επιβεβαιωθεί από την απόφαση του Δικαστηρίου, γι' αυτό δεν μπορεί η Επιτροπή να δεχθεί την τροπολογία αριθ. 1, που θα μπορούσε να υποσκάψει σοβαρά αυτή την αρχή.

Το νέο άρθρο που προτείνεται με την τροπολογία αριθ. 4 σχετικά με την κοινοποίηση των ακριβών ποσοστών σε περίπτωση μεγάλων κρίσεων περιλαμβάνει κάτι το οποίο έχει ήδη ενσωματωθεί στην οδηγία με σαφέστερο τρόπο. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα δίνονται τα ακριβή ποσοστά, γι' αυτό δεν πιστεύουμε ότι χρειάζεται να υιοθετηθεί η ρύθμιση που επικαλύπτει ήδη αυτή την πρόνοια, ως εκ τούτου η Επιτροπή δεν μπορεί να δεχθεί την τροπολογία 4.

Θέλω να διαβεβαιώσω ξανά ότι η Επιτροπή στο πρόγραμμά της για απλούστευση και βελτίωση της νομοθεσίας έχει συμπεριλάβει και αυτή την πρόταση, δηλαδή στην πρότασή της έχει συμπεριλάβει και αυτή τη νομοθεσία για την σήμανση των ζωοτροφών. Πιστεύω ότι όλη η συζήτηση που έχει προηγηθεί αυτής της διορθωτικής απόφασης θα ληφθεί υπόψη στην διαμόρφωση της νέας μας πρότασης αλλά θα έχουμε, βεβαίως, την ευκαιρία να συζητήσουμε, επανειλημμένως, σε εύθετο χρόνο σχετικά με τη μελλοντική μας πρόταση όσον αφορά τη νομοθεσία για την επισήμανση των ζωοτροφών, προσπαθώντας πάντα - δεν είναι εύκολο, το παραδέχομαι - να συνδυάσουμε την προστασία των καταναλωτών, τις καλύτερες υπηρεσίες προς τους καταναλωτές με τη μείωση της επιβάρυνσης που θα υφίστανται άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς. Αυτός είναι ο στόχος μας και πιστεύουμε ότι μέσω της συνεργασίας μας θα μπορέσουμε να τον επιτύχουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τρίτη στις 12.30.

 
  
  

Παράρτημα – Θέση της Επιτροπής

Έκθεση Graefe zu Baringdorf (A6-0411/2006)

Ναι/ αιτιολογική σκέψη 1α: τροπολογία 5, τροπολογίες 11 ή 14

Ναι/ αιτιολογική σκέψη 1β: τροπολογία 2

Ναι/ αιτιολογική σκέψη 2β: τροπολογίες 7 ή 13 ή 16

Ναι/ αιτιολογική σκέψη 3α: τροπολογίες 9 ή 12 ή 15

Η τροπολογία 3/αιτιολογική σκέψη 3α μπορεί να γίνει δεκτή με νέα διατύπωση.

Η Επιτροπή δεν κάνει δεκτές τις τροπολογίες 1, 4, 6, 8 και 10.

 
  

(1) Βλ. Παράρτημα "Θέση της Επιτροπής"


20. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

21. Λήξη της συνεδρίασης
  

(Η συνεδρίαση λήγει στις 23.45)

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου