Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 13 december 2006 - Strasbourg EUT-utgåva

9.2. De institutionella aspekterna av Europeiska unionens kapacitet att integrera nya medlemsstater (omröstning)
  

- Före omröstningen om ändringsförslag 8:

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Stubb (PPE-DE), föredragande. – (EN) Herr talman! När det gäller ändringsförslag 8 som har lagts fram av PSE-gruppen, kommer vi att följa den franska originalversionen där man hänvisar till ”Lissabonstrategin”. I den engelska versionen talas det om den ”sociala modellen”, och självklart menade PSE-gruppen inte detta.

(Det muntliga ändringsförslaget antogs.)

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. Omröstningen är härmed avslutad.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy