Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2003/0257(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0345/2006

Συζήτηση :

PV 11/12/2006 - 14
CRE 11/12/2006 - 14

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2006 - 8.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0553

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2006 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

10. Αιτιολογήσεις ψήφου
Συνοπτικά πρακτικά
  

Έκθεση Sacconi (A6-0352/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Anna Hedh, Ewa Hedkvist Petersen, Inger Segelström και Åsa Westlund (PSE), γραπτώς. – (SV) Επιλέγουμε να στηρίξουμε τη συμβιβαστική θέση που προτάθηκε, διότι συνιστά σαφή βελτίωση έναντι της ισχύουσας νομοθεσίας για τα χημικά.

Επιπλέον, θεωρούμε ότι η συνδιαλλαγή θα ήταν επικίνδυνη, καθόσον πιστεύουμε ότι θα οδηγούσε πιθανώς σε αποδυνάμωση του REACH.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), γραπτώς. – (SV) Απείχα από τη σημερινή ψηφοφορία σχετικά με τη δεύτερη ανάγνωση του REACH. Ο λόγος είναι ότι δεν μπορώ να στηρίξω την αποδυνάμωση της θέσης του Κοινοβουλίου την οποία επέβαλε το Συμβούλιο και ενέκρινε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων τον Οκτώβριο.

Η κριτική μου κατά της συμφωνίας περιστρέφεται γύρω από τρεις βασικές παραμέτρους, οι οποίες έχουν ως εξής:

- Η αρχή της υποκατάστασης δεν ισχύει για όλα τα χημικά. Απεναντίας, πολλά χημικά, περιλαμβανομένων καρκινογόνων ουσιών, θα συνεχίσουν να εξαιρούνται από την υποχρέωση υποκατάστασης, εφόσον «ελέγχονται επαρκώς».

- Το δικαίωμα ενημέρωσης αποδυναμώνεται δεδομένου ότι καλύπτει λιγότερες χημικές ουσίες και θα ισχύει για συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από αυτές που κρίνονται επιθυμητές από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του Κοινοβουλίου.

- Η αρχή της ευθύνης δεν περιλαμβάνεται στο σώμα του νομοθετικού κειμένου, αλλά περιορίζεται απλώς στο προοίμιο. Αυτό είναι σοβαρό, ιδίως για τον μεγάλο αριθμό χημικών με ελάχιστη ή καμία συναφή υποχρέωση ενημέρωσης.

Η αποχή μου δεν συνιστά αδυναμία, αλλά αποτελεί καταγραφή της δυσαρέσκειάς μου απέναντι στη θέση του Συμβουλίου. Δεν επιθυμώ, ωστόσο, να μεμφθώ τον εισηγητή, κ. Sacconi. Απεναντίας, θέλω να τον συγχαρώ θερμότατα για το εξαίρετο έργο του σχετικά με ένα πολύ δύσκολο θέμα το οποίο τον απασχόλησε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η σημερινή ψηφοφορία προετοιμάζει το έδαφος για την εφαρμογή του REACH στις αρχές του δεύτερου εξαμήνου του 2007. Η προσπάθειά μου, και πολλών άλλων, για την περαιτέρω βελτίωση αυτής της νομοθεσίας αρχίζει τώρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Ferreira (PSE), γραπτώς. – (FR) Με τη σημερινή ψηφοφορία, η ΕΕ βρίσκεται με ένα κείμενο, το πεδίο του οποίου απέχει μακράν από την επίτευξη των επιθυμητών στόχων. Το σχέδιο ήταν φιλόδοξο: η έγκριση της νομοθεσίας η οποία θα δώσει τη δυνατότητα καταχώρισης και αξιολόγησης των χημικών ουσιών, με την υποχρέωση υποκατάστασης επικίνδυνων προϊόντων με λιγότερο βλαβερή εναλλακτική ουσία, όπου αυτή υπάρχει.

Αυτό το σχέδιο δεν άντεξε την πίεση ορισμένων ομάδων από τη χημική βιομηχανία, ισχυρά υποστηριζόμενη εντός του Κοινοβουλίου, το οποίο προτίμησε να επικαλεστεί οικονομικούς περιορισμούς εις βάρος της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας με σκοπό την επίτευξη λιγότερο δεσμευτικής νομοθεσίας, ιδιαίτερα όσον αφορά την υποκατάσταση. Λυπάμαι επίσης για την εξαίρεση των ενδοκρινικών διαταρακτών από τη διαδικασία υποκατάστασης και το γεγονός ότι η έκθεση χημικής ασφάλειας δεν θα να είναι υποχρεωτική για ουσίες βάρους μεταξύ ενός και δέκα τόνων.

Η συναφθείσα συμφωνία είναι ανεπαρκής· ωστόσο, το να την απορρίψουμε θα σήμαινε ότι διατρέχουμε τον κίνδυνο έναρξης της διαδικασίας συνδιαλλαγής και ότι κινδυνεύουμε να καταλήξουμε με ένα εντελώς ανούσιο κείμενο.

Παρότι βεβαίως ανεπαρκής, αυτή η νομοθεσία υπάρχει, και λαμβάνοντας υπόψη και μόνο αυτό το γεγονός, αξίζει περισσότερο τη συμμετοχή μας όσον αφορά το αίτημα διάθεσης οικονομικών και ανθρωπίνων πόρων για να εφαρμόσουμε αυτήν τη νομοθεσία, να την προωθήσουμε και να εγγυηθούμε την υποκατάσταση σε πολύ βαθμιαία βάση.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Απείχαμε από την ψηφοφορία σχετικά με τη συμβιβαστική θέση στην οποία κατέληξαν κατόπιν συμφωνίας οι δύο μεγαλύτερες πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου –η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών και η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο– διότι θεωρούμε ότι δεν ανταποκρίνεται στα εύλογα δικαιώματα και τις ανησυχίες των καταναλωτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όσον αφορά την προστασία των εργαζομένων και του περιβάλλοντος.

Θεωρούμε ότι δεν επιτυγχάνει την αναγκαία ισορροπία μεταξύ της προστασίας της υγείας των εργαζομένων, της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιομηχανικής ανάπτυξης.

Μάλιστα, τα δικαιώματα των καταναλωτών δεν διασφαλίστηκαν επαρκώς, λόγω των περιορισμών του δικαιώματος ενημέρωσης· ενώ και το δικαίωμα των εργαζομένων στην καλή υγεία δεν έχει επίσης διασφαλιστεί, δεδομένου ότι δεν διατίθενται πληροφορίες σχετικά με τις δυνητικά αρνητικές επιπτώσεις των υλικών τα οποία μεταχειρίζονται. Επιπλέον, στην έκθεση δεν λαμβάνονται επαρκώς υπόψη οι εξαιρετικά μικρές, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ακόμη και μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ήδη εκφράσει την επιθυμία να αντικαταστήσουν επικίνδυνες χημικές ουσίες, δεδομένου ότι το κόστος καταχώρησης των ουσιών αναμφίβολα θα αυξηθεί, χωρίς να παρέχεται κατάλληλη στήριξη.

Τούτου λεχθέντος, χαιρετίζουμε το γεγονός ότι το βάρος της απόδειξης μετατίθεται στη βιομηχανία. Αυτός ο στόχος, ο οποίος έχει τώρα επιτευχθεί, ήταν ένας από τους βασικούς στόχους του REACH. Λυπούμαστε, ωστόσο, διότι δεν έγιναν δεκτές ορισμένες τροπολογίες τις οποίες κατέθεσε η Ομάδα μας, και οι οποίες προέβλεπαν τη δυνατότητα των κρατών μελών να εφαρμόζουν περισσότερο αυστηρά μέτρα εάν το επιθυμούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Fruteau (PSE), γραπτώς. – (FR) Το κείμενο που υποβάλλεται στη σημερινή ψηφοφορία θέτει τέλος σε επτά μακρά έτη και ζωηρές συζητήσεις μεταξύ, αφενός, των υποστηρικτών της χημικής βιομηχανίας, οι οποίοι επέμειναν μέχρις υπερβολής στην προβολή επιχειρημάτων ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης με σκοπό τη διατήρηση του status quo, που εγγυάται έτσι τα δικά τους οικονομικά συμφέροντα, και, αφετέρου, των ευρωπαίων αξιωματούχων, οι οποίοι ανυπομονούσαν να καταλήξουν σε μια υπεύθυνη νομοθεσία με στόχο την προστασία των Ευρωπαίων από τους κινδύνους των επικίνδυνων χημικών ουσιών που συναντούμε στα προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης.

Φυσικά, όπως συχνά συμβαίνει, η έκβαση δεν ικανοποιεί πλήρως τα αιτήματά μας. Απόδειξη αυτού είναι ο αριθμός των προϊόντων που καλύπτονται από το REACH, μόνο 30 000 από τις επιθυμητές 100 000. Ωστόσο, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, αν λάβουμε υπόψη ιδιαίτερα το γεγονός ότι σήμερα μελετώνται μόνο 3 000 ουσίες, και ότι από εδώ και πέρα εναπόκειται στη χημική βιομηχανία να αναλάβει το βάρος της απόδειξης όσον αφορά την τοξικότητα των ουσιών, να αποδεικνύει, δηλαδή, ότι δεν είναι επιβλαβείς για τον άνθρωπο.

Στο τέλος, χάρη στη σθεναρή στάση του εισηγητή της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, του κ. Sacconi, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει τη δεσμευτικότερη νομοθεσία του κόσμου όσον αφορά το θέμα αυτό. Αυτός είναι ο λόγος που με έμφαση υποστήριξα την έγκριση αυτού του κειμένου σε δεύτερη ανάγνωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), γραπτώς. – (FR) Στήριξα το συμβιβασμό του κ. Sacconi σχετικά με το REACH, διότι αποτελεί μέγα βήμα προς τα εμπρός για τους καταναλωτές, τους εργαζόμενους του συγκεκριμένου τομέα, ακόμη και για τη βιομηχανία η οποία, προσαρμοζόμενη, θα καταστεί η ηγέτιδα παγκοσμίως στις ασφαλέστερες χημικές ουσίες.

Βεβαίως, το REACH παραμένει κάπως γραφειοκρατικό και δεν λαμβάνει πάντοτε υπόψη τα συμφέροντα των μεσαίων και, ιδιαίτερα, των μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες κάνουν την Ευρώπη ισχυρή. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ούτε η Επιτροπή ούτε ο Οργανισμός θα υποχωρήσουν σε μια αρχή προφύλαξης που θα εμποδίζει να αναλαμβάνεται κάθε κίνδυνος και κάθε απόφαση, και ότι το REACH που, σε κάθε περίπτωση, είναι μια διαδικασία εκτεινόμενη σε διάρκεια 11 ετών θα εφαρμόζεται με τρόπο ευφυή, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να περιορίσουμε τις ουσιαστικά άχρηστες μελέτες και τις περίπλοκες διαδικασίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. – (SV) Η Λίστα του Ιουνίου επιδιώκει ενεργά τον περιορισμό της συνεργασίας στο πλαίσιο της ΕΕ σε πραγματικά διασυνοριακά θέματα. Τέτοια θέματα αφορούν την εσωτερική αγορά και διάφορα περιβαλλοντικά θέματα. Είμαστε πεπεισμένοι για το γεγονός ότι μια ισχυρή οδηγία για τα χημικά θα συνιστούσε μακροπρόθεσμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη σουηδική και την ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Επικρίνουμε, συνεπώς, την αποδυναμωμένη συμβιβαστική θέση την οποία πρότειναν η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη. Βάσει του εν λόγω συμβιβασμού, η αρχή της υποκατάστασης έχει ουσιαστικά καταργηθεί. Δεν προβλέπεται εξάλλου κάποια νομικώς δεσμευτική αρχή υπευθυνότητας η οποία θα καθιστούσε σαφές ότι το βάρος της απόδειξης πρέπει να βαρύνει τις εταιρείες, και όχι τις αρχές των κρατών μελών. Κατά τον ίδιο τρόπο, δεν έγινε δεκτό το αίτημα να μπορούν τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν πιο εκτεταμένη νομοθεσία για τα χημικά. Αυτός ο συμβιβασμός μπορεί να αποτελεί νίκη για τους παράγοντες της χημικής βιομηχανίας που έχουν μείνει πίσω από τις εξελίξεις, αλλά αποτελεί ήττα για τις σύγχρονες και προοδευτικές εταιρείες, για τη δημόσια υγεία και για το κοινό μας περιβάλλον.

Καταψηφίσαμε αυτήν την πλειοψηφική συμβιβαστική θέση στηριζόμενοι στις απόψεις που εκτέθηκαν ανωτέρω. Ψηφίσαμε υπέρ της πιο φιλικής για το περιβάλλον εναλλακτικής λύσης, δηλαδή της συμβιβαστικής δέσμης την οποία πρότειναν η Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών και η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Το REACH συνιστά ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα όσον αφορά τη χημική πολιτική της ΕΕ. Η αντιστροφή της αρχής του καθήκοντος μέριμνας, η οποία μετατίθεται από τις δημόσιες αρχές στη βιομηχανία και τους μεταποιητές, είναι μια μεγάλη επανάσταση για ολόκληρο τον κλάδο. Επίσης, κανείς δεν μπορεί να υποτιμήσει το τεράστιο κέρδος σε γνώση που θα προκύψει από τη διαδικασία καταχώρισης, αξιολόγησης και αδειοδότησης. Αυτό το κέρδος σε γνώση θα έχει αποτελέσματα για ολόκληρη τη βιομηχανία και για τα δικά μας μέσα προστασίας της ανθρωπότητας και του περιβάλλοντος.

Η μόνη μεγάλη λύπη που παραμένει είναι ότι η αρχή της υποκατάστασης για «εξαιρετικά ανησυχητικές» χημικές ουσίες δεν θα είναι όσο δεσμευτική θα επιθυμούσε κανείς. Ας ελπίσουμε ότι, στο εγγύς μέλλον, αυτή η αρχή θα συμπεριληφθεί και θα γίνει αποδεκτή από τους δύο ευρωπαϊκούς συννομοθέτες και ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε 20 χρόνια για κάτι τέτοιο, όπως κάναμε για αυτήν την οδηγία.

Εάν είχαμε απορρίψει ολόκληρη τη νομοθεσία REACH, αυτό θα ισοδυναμούσε με το πέταγμα του μωρού μαζί με τα νερά του μπάνιου, και αυτό βεβαίως δεν θα είχε οδηγήσει σε καλύτερη νομοθεσία βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα.

Καλώ τον μελλοντικό οργανισμό να παραμείνει ρεαλιστικός στη στάση του έναντι ορισμένων γνωστότατων ουσιών όπως ο ασβέστης, για παράδειγμα η χρήση του οποίου, καταρχήν, δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Η παρούσα η συμφωνία για τον κανονισμό REACH θα μας δώσει τη δυνατότητα να προστατεύουμε καλύτερα την υγεία και το περιβάλλον, και η ευρωπαϊκή βιομηχανία θα πρέπει να επιδείξει μεγαλύτερη υπευθυνότητα, ενώ θα παραμένει ανταγωνιστική στην παγκόσμια αγορά.

Το κείμενο που εγκρίθηκε περιλαμβάνει αριθμό σημαντικών βελτιώσεων: μείωση της γραφειοκρατίας, μείωση άχρηστων δοκιμών, καλύτερη προστασία για τις εμπιστευτικές πληροφορίες των επιχειρήσεων και εισαγωγή σχεδίου υποχρεωτικής υποκατάστασης.

Αυτός ο κανονισμός θα δώσει τη δυνατότητα στη νομοθεσία να γίνει σαφέστερη: ο τομέας των χημικών υπόκειται σήμερα σε περίπου 40 ευρωπαϊκές οδηγίες. Αυτός ο κανονισμός θα δώσει τη δυνατότητα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων να καταχωρίσει άνω των 30 000 χημικών ουσιών κατά τη διάρκεια των προσεχών 11 ετών.

Λυπάμαι, ωστόσο, που δεν θα έχει βρεθεί μόνιμη λύση στο πρόβλημα των εισαγωγών από τρίτες χώρες. Πράγματι, οι ευρωπαίοι εισαγωγείς χημικών πρέπει να τα καταχωρούν, βάσει διαδικασίας υποκείμενης στη νομοθεσία REACH. Το πρόβλημα έγκειται πραγματικά στην εισαγωγή των τελικών προϊόντων, των οποίων οι ουσίες που περιέχονται σε αυτά θα πρέπει απλά να γνωστοποιούνται.

 
  
MPphoto
 
 

  Ambroise Guellec (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ένα εναρμονισμένο σύστημα για την καταχώριση, την αδειοδότηση και τον έλεγχο των χημικών ουσιών. Ένα κράτος μέλος μόνο του δεν μπορεί να θεσπίσει ένα αποτελεσματικό σύστημα. Το σύστημα αυτό πρέπει να καθιστά δυνατή, αφενός, τη μείωση των κινδύνων για την υγεία και το περιβάλλον μας, και, αφετέρου, την προαγωγή της καινοτομίας και της στήριξης για μη ρυπογόνες οικονομικές δραστηριότητες.

Ο συμβιβασμός που ψηφίστηκε επιτυχώς σήμερα ανταποκρίνεται στην πρόκληση μιας φιλόδοξης νομοθεσίας, της οποίας ο κύριος στόχος είναι η δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος για την προστασία των ανθρώπων, χωρίς να παρεμποδίζεται η οικονομική ανάπτυξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. – (EN) Στήριξα την πρωτοβουλία της Ομάδας μου και άλλων βουλευτών, η οποία συνίστατο σε μια συμβιβαστική θέση που θα είχε διατηρήσει τα καλύτερα στοιχεία του REACH αντιμετωπίζοντας συγχρόνως πολλές από τις ανησυχίες των επιχειρήσεων.

Όπως έχει διαμορφωθεί τώρα η κατάσταση, η νέα νομοθεσία είναι γεμάτη από κενά και εξαιρέσεις, πράγμα που με κάνει να ανησυχώ ότι θα επιτραπεί έτσι η συνέχιση της χρήσης τοξικών χημικών στον μεταποιητικό τομέα, ακόμα και όταν υπάρχουν ασφαλέστερες εναλλακτικές χημικές ουσίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Δεν είμαι ευχαριστημένη, και θα προτιμούσα μια διαφορετική εκδοχή αυτού του κειμένου, το οποίο παραμένει πραγματικό γραφειοκρατικό τέρας, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ενώ η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία και η Αριστερά με επικρίνουν έντονα και φθάνουν μέχρι του σημείου να ισχυρίζονται ότι υπερασπίζομαι τη χημική βιομηχανία εις βάρος της δημόσιας υγείας, η χημική βιομηχανία και, προ παντός, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτού του κλάδου μας κατηγορούν ότι τους επιβάλλουμε νομοθεσία που είναι δαπανηρή και η διαχείρισή της δυσχερής, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει στη μετεγκατάσταση μεγάλων επιχειρήσεων εκτός Ευρώπης και που θα μπορούσε, προπαντός, να απειλήσει την επιβίωση των ΜΜΕ.

Ορισμένες χημικές ουσίες, όπως μερικές από τις 130 ουσίες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ελαστικών, δεν θα μπορούσαν πλέον να χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα αυτές να ενσωματώνονται στα τελικά προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες, διαφεύγοντας έτσι κάθε έλεγχο.

Κατά συνέπεια, μια υπερβολικά τέλεια νομοθεσία REACH είναι τόσο επικίνδυνη όσο και μια ακραία νομοθεσία REACH, επειδή θα μπορούσε να καταργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη χωρίς, ωστόσο, να βοηθά στη βελτίωση της δημόσιας υγείας.

Ένα πλεονέκτημα του REACH είναι ότι ο κανονισμός αυτός συνδυάζει 40 υφιστάμενες οδηγίες, γεγονός που συνιστά βελτίωση προς την κατεύθυνση της προαγωγής της ενιαίας αγοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  Jules Maaten (ALDE), γραπτώς. – (NL) Το θέμα του REACH είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα στην ιστορία της ΕΕ, ενώ αποτέλεσε αντικείμενο εξίσου έντονων πιέσεων από ομάδες συμφερόντων. Τόσο η βιομηχανία όσο και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν ήδη τηρήσει επικριτική στάση έναντι του αποτελέσματος. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι ο συμβιβασμός μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου είναι βιώσιμος και ισορροπημένος. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε χαρακτηρίζεται από την ενδεδειγμένη ισορροπία μεταξύ των οικονομικών συμφερόντων και της μέριμνας για το περιβάλλον.

Οι επιβλαβείς ουσίες πρέπει, όπου είναι δυνατόν, να απαγορεύονται, και υποστηρίζω αναφανδόν ότι η βιομηχανία πρέπει να διαθέτει πόρους για την επίτευξη αυτού του στόχου, στον βαθμό που η επιβάρυνση –ιδίως για μικρομεσαίες επιχειρήσεις– δεν είναι υπερβολικά δυσβάστακτη. Αυτό προβλέπεται στην οδηγία, καθώς ενθαρρύνεται η αντικατάσταση επιβλαβών ουσιών από εναλλακτικές και στηρίζονται οι ΜΜΕ όταν πραγματοποιούνται προσαρμογές ενόψει των ενημερωμένων κανόνων και κανονισμών. Με λιγότερες δοκιμές σε ζώα και καλύτερη ενημέρωση για τον καταναλωτή, η οδηγία αποτελεί βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Όταν ξεκαθαρίσει το τοπίο, είμαι βέβαιος ότι πολλοί πολέμιοι θα μεταβάλουν σταδιακά τη θέση τους και θα στηρίξουν την οδηγία.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE-DE), γραπτώς. (DE) Οι ΜΜΕ και οι εργαζόμενοι σε αυτές δεν μπορούν να είναι ικανοποιημένοι με όλα τα στοιχεία του συμβιβασμού για το REACH, που δεν περιλαμβάνει ούτε την πρόταση του Σώματος για λιγότερο αυστηρούς ελέγχους για μικρές ποσότητες ούτε την ιδέα για βελτίωση του ορισμού των κατηγοριών έκθεσης και χρησιμοποίησης, με συνέπεια να επιβάλλει η ΕΕ σημαντικά έξοδα στις επιχειρήσεις και να περιορίζει την ανταγωνιστικότητά τους.

Παρά τις σημαντικές αυτές αδυναμίες, ενέκρινα τον συμβιβασμό διότι φέρει και τη σφραγίδα της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της οποίας τη γνωμοδότηση συνέταξα, και διότι η νέα οδηγία δημιουργεί νομική ασφάλεια σε ολόκληρη την Ευρώπη αντικαθιστώντας σαράντα επιμέρους κανονισμούς, βελτιώνει σημαντικά την ενημέρωση για 30 000 ουσίες και ελαχιστοποιεί τους κινδύνους ως προς την ασφάλεια για τους καταναλωτές και τους εργαζομένους στη χημική βιομηχανία. Δεν συμπεριλήφθηκε η καθιέρωση μιας έκθεσης ασφαλείας για ουσίες που παράγονται σε ποσότητα μικρότερη των δέκα τόνων ετησίως, και έτσι ειδικά οι ΜΜΕ απέφυγαν μεγάλες δαπάνες και κόπο σχετικά με την τεκμηρίωση. Η προστασία βιομηχανικών μυστικών βελτιώθηκε σημαντικά και είναι δυνατή η απεριόριστη έγκριση ιδιαίτερα επικίνδυνων ουσιών, πράγμα που βοηθά να αποφευχθούν προβλήματα εφοδιασμού. Η παράταση της προθεσμίας καταχώρησης για το πρώτο στάδιο στα τριάμισι χρόνια είναι άλλη μία αισθητή διευκόλυνση για τη χημική βιομηχανία.

Η οδηγία θα τεθεί σε ισχύ το 2007, και η επιτυχία της μεταφοράς της εξαρτάται από την καλή συνεργασία μεταξύ του κεντρικού οργανισμού για τα χημικά, των εθνικών αρχών και των επιχειρήσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (UEN), γραπτώς. (IT) Θα ήθελα να υπογραμμίσω την ικανοποίησή μου για την επιτυχία του τριμερούς διαλόγου, ο οποίος, παρά τις δυσκολίες του, κατόρθωσε να οδηγήσει σε μια αξιοπρεπή λύση όσον αφορά το ζήτημα της καταχώρισης των χημικών ουσιών, τόσο από άποψη προστασίας της υγείας των καταναλωτών όσο και των συμφερόντων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εύχομαι ο συμβιβασμός που επετεύχθη την προηγούμενη εβδομάδα να εγκριθεί από το Σώμα, ολοκληρώνοντας έτσι το έργο που επιτελέσθηκε σε διάστημα τριών ετών για να συγκεντρωθούν σε έναν μόνο κανονισμό τα σαράντα ισχύοντα νομοθετικά κείμενα. Είμαι ευγνώμων στους συναδέλφους που έκαναν δεκτές ορισμένες τροπολογίες που κατέθεσε η Ομάδα μου για την προστασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την ευημερία των ζώων. Η περιπλοκότητα του κανονισμού προβλέπει, μεταξύ άλλων, την αξιολόγηση της ασφάλειας περίπου 30 000 ουσιών που έχουν εισαχθεί στην αγορά πριν από το 1981 και παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες που υπερβαίνουν τον 1 τόνο ετησίως. Η προοπτική αυτή αποτελεί μια πρόσθετη εγγύηση για την προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Παρά τον μεγάλο αριθμό των νέων διατάξεων, απομένουν ακόμη ορισμένες πτυχές της εφαρμογής που απαιτούν διευκρίνηση για την ορθή και απρόσκοπτη εφαρμογή του REACH στο πλαίσιο ειδικών τομέων, όπως, για παράδειγμα, των καλλυντικών. Τα υπό συζήτηση σημεία είναι πολλά, όπως αποδεικνύουν οι εκατοντάδες των τροπολογιών που κατατέθηκαν, αλλά το τελικό αποτέλεσμα είναι, κατά τη γνώμη μου, αρκετά ισορροπημένο. Για τον λόγο αυτόν, ψήφισα υπέρ του τελικού συμβιβασμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Χρειάστηκε να περάσουν πέντε χρόνια, αλλά η ΕΕ μοιάζει να είναι επιτέλους έτοιμη να εγκρίνει ένα νομοθέτημα για αυτό το σημαντικό θέμα. Δεδομένου ότι έχει περάσει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι αναγκαίο να υπερψηφίσουμε έναν συμβιβασμό, ακόμη και αν δεν μπορούμε να τον στηρίξουμε στο σύνολό του. Αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, δεδομένου ότι πρόκειται για μια δύσκολη, αλλά ζωτικής σημασίας, ισορροπία μεταξύ της προστασίας των διαφόρων συμφερόντων των καταναλωτών, της προστασίας των αναγκών της ευρωπαϊκής βιομηχανίας (η οποία, εκτός του ότι απασχολεί χιλιάδες Ευρωπαίους, είναι κρίσιμη για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας) και της προστασίας του περιβάλλοντος. Διαφορετικά, αν υπάρχει αμφιβολία, πρέπει να επιδιώξουμε την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών, διότι είναι αναγκαία η διατήρηση μιας ανταγωνιστικής βιομηχανίας παράλληλα με την προστασία του περιβάλλοντος. Συνεπώς, υπερψηφίσαμε αυτήν την έκθεση.

Θέλω, εντούτοις, να αναφέρω ένα ακόμη σχόλιο, συγκεκριμένα ότι η περίοδος των πέντε ετών ήταν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ορισμένες φορές χάνουμε χρόνο με θέματα τα οποία δεν έχουν την ίδια βαρύτητα και σημασία με αυτό, οπότε δεν μας μένει χρόνος για να ασχοληθούμε με τα θέματα που είναι πιο σημαντικά για την οικονομία μας. Αυτό δεν πρέπει να το λησμονούμε, κατά τη γνώμη μου, όταν συζητάμε τα προβλήματα της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ του συμβιβασμού που επιτεύχθηκε με το Συμβούλιο στις 30 Νοεμβρίου σχετικά με τον κανονισμό REACH, ακολουθώντας τα βήματα των τριών μεγάλων πολιτικών ομάδων (της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη). Το έπραξα έτσι ώστε οι συμπολίτες μας να μπορούν να έχουν σύντομα μια νομοθεσία της οποίας η θέση σε ισχύ είναι προγραμματισμένη για την 1η Απριλίου 2007 η οποία θα ελέγχει τη χρήση χημικών ουσιών στα είδη καθημερινής χρήσης.

Βέβαια, αυτός ο συμβιβασμός είναι λιγότερο φιλόδοξος από αυτόν που φιλοδοξούσα λαμβάνοντας θέση, σε πρώτη ανάγνωση, υπέρ της αναγκαστικής υποκατάστασης «εξαιρετικά ανησυχητικών» χημικών ουσιών όπου υπάρχουν ασφαλέστερες εναλλακτικές ουσίες. Παρά ταύτα, ως καρπός τριετούς προετοιμασίας και δύσκολων διαπραγματεύσεων, ο συμβιβασμός αντιπροσωπεύει μια αδύναμη, πλην όμως απαραίτητη, ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για υγεία και περιβαλλοντική προστασία και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Ελπίζω, ωστόσο, ότι το πλαίσιο που παρέχει ο κανονισμός REACH θα καταστήσει δυνατό, παρά τα όποια εμπόδια, η διαδικασία υποκατάστασης να αναγνωριστεί πραγματικά, ακόμη και αν, στην πράξη, μεγάλος αριθμός τοξικών ουσιών γλιστρήσει από το δίχτυ. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της εφαρμογής αυτού του κανονισμού είναι αυτά που θα βοηθήσουν στην παγίωση μιας ισχυρότερης έκδοσης του REACH.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydia Schenardi (NI), γραπτώς. – (FR) Ψηφίσαμε κατά του κανονισμού REACH σχετικά με τις χημικές ουσίες σε πρώτη ανάγνωση, με την πεποίθηση ότι οι τροπολογίες που εγκρίθηκαν δεν θα καθιστούσαν δυνατή τη διατήρηση της ισορροπίας που επιτεύχθηκε μεταξύ των τριών στόχων αυτού του κανονισμού, ήτοι της προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, και της υποκατάστασης επικίνδυνων ουσιών με λιγότερο επιβλαβείς ή αβλαβείς εναλλακτικές ουσίες.

Ο συμβιβασμός που μας προτείνεται σήμερα δεν είναι πολύ πιο ισορροπημένος. Περιέχει, βέβαια, ορισμένες σημαντικές προόδους, όπως πολλοί ομιλητές επισήμαναν κατά τη διάρκεια της συζήτησης: απλουστευμένες καταχωρίσεις, περισσότερο πρακτική προσέγγιση, και κάποια, παρότι ανεπαρκής, πρόοδος για τις ΜΜΕ, για παράδειγμα. Ωστόσο, έχει ορισμένα κενά και ασάφειες, κυρίως όσον αφορά τους περιορισμούς στις εισαγωγές και τα δυνητικά μειονεκτήματα αυτού για τους ευρωπαίους κατασκευαστές, καθώς επίσης και σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της υποκατάστασης αποκλειστικά για επικίνδυνες ουσίες, η οποία συνιστά ήδη βήμα προς τα εμπρός, το οποίο όμως δεν εγγυάται την αποτελεσματικότητά του ακόμη και σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν οικονομικά βιώσιμες εναλλακτικές επιλογές.

Η ανταλλαγή μίας ανισορροπίας με μία άλλη δεν λύνει το θέμα. Κανείς, πλέον, από τους αρχικούς στόχους της οδηγίας δεν θα επιτευχθεί πραγματικά, και θα πρόσθετα, δεν θα επιτευχθεί ούτε και ο στόχος να απλοποιηθεί η νομοθεσία ή να καταστεί περισσότερο συμβατή με την κοινοτική νομοθεσία.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), γραπτώς. – (EN) Εκφράζω την ικανοποίησή μου διότι σήμερα εγκρίθηκε μια βελτιωμένη πρόταση για την αντιμετώπιση των καίριων ζητημάτων που εθίγησαν στην έκθεση REACH. Ειδικότερα, η χρήση δοκιμών σε πειραματόζωα, θέμα το οποίο απασχολεί εντόνως πολλά από τα μέλη της εκλογικής μου περιφέρειας, άλλαξε προκειμένου να ενσωματωθεί η επικύρωση εναλλακτικών μεθόδων. Επίσης, η προβλεπόμενη τριετής αναθεώρηση επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον θα είναι χρήσιμη η υποβολή νομοθετικών προτάσεων για τη ρύθμιση αυτού του τομέα με στόχο να μειωθεί περαιτέρω η ανάγκη πραγματοποίησης τέτοιων δοκιμών.

Ομοίως, το βελτιωμένο κείμενο το οποίο υπερψήφισα σήμερα αντικατοπτρίζει ακριβέστερα τις απόψεις χιλιάδων ατόμων και ομάδων συμφερόντων ως προς την αντιμετώπιση των σωρευτικών συνεπειών από τη χρήση τοξικών χημικών ουσιών σε εκατοντάδες προϊόντα οικιακής χρήσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), γραπτώς. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, μετά από τόσες προσπάθειες για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτή η δέσμη μέτρων δεν αξίζει τις φιλοφρονήσεις και τους αυτοεπαίνους που ακούστηκαν σήμερα. Η εναλλακτική δέσμη μέτρων την οποία πρότεινε η Ομάδα μου θα είχε λειτουργήσει, εφαρμόζοντας ένα νέο καθεστώς το οποίο θα προστάτευε τους καταναλωτές και θα εξισορροπούσε τις ανάγκες των επιχειρήσεων και της οικονομίας, οι οποίες πρέπει ασφαλώς να συνυπολογίζονται στα σχέδιά μας. Η σημερινή δέσμη μέτρων δεν θα επιτύχει αυτά που υπόσχεται, και είναι κρίμα που οι βουλευτές του ΕΚ από τις Ομάδες των Εργατικών και των Συντηρητικών δεν ένωσαν μαζί μας τις δυνάμεις τους για την επίτευξη καλύτερης συμφωνίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), γραπτώς. – (NL) Δεν είναι δυνατόν να αισθάνομαι αισιόδοξος σχετικά με την πρόταση REACH η οποία εγκρίθηκε τόσο βεβιασμένα από το Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θαμπώθηκαν από το οικονομικό κέρδος και επέδειξαν ξεκάθαρα απάθεια. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, η ΕΕ είχε την ευκαιρία να καταρτίσει νομοθεσία η χρησιμότητα της οποίας θα ήταν εμφανής σε όλους τους πολίτες: αυστηρή, σύνθετη, αλλά συγχρόνως συγκεκριμένη, και πάντα με προτεραιότητα την υγεία όλων των κατοίκων της.

Η χλιαρότητα με την οποία αντιμετωπίστηκαν επικίνδυνες χημικές ουσίες δεν ικανοποιεί ούτε τη βιομηχανία ούτε την κοινή γνώμη. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, ορισμένοι θεωρούν ότι πρόκειται για «εύλογο συμβιβασμό». Όμως, δεν είναι. Ένας τέτοιος ισχυρισμός θα ισοδυναμούσε με το να πούμε ότι η μείωση κατά το ήμισυ του πάχους του Τείχους του Βερολίνου μπορεί να αποτελούσε καλή λύση. Δεν μπορούμε να παίζουμε με τη δημόσια υγεία. Δεν υπάρχει μέση οδός. Ακόμη και αν κάποιος είναι λίγο περισσότερο υγιής, δεν παύει να ασθενεί.

Στη Φλάνδρα, η κατάσταση έχει φτάσει πλέον σε τέτοιο σημείο ώστε οι επικίνδυνες ουσίες να κάνουν την εμφάνισή τους παντού. Ενώ γνωρίζουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι επιβλαβείς για την υγεία, δεν γνωρίζουμε ακριβώς γιατί. Μια εύλογη συμφωνία REACH θα είχε λύσει αυτό το πρόβλημα και θα εξυγίαινε, για παράδειγμα, τη Φλάνδρα σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Η πρόταση που έχει πλέον ψηφιστεί δεν επιτυγχάνει κάτι τέτοιο. Εξάλλου, το να είναι κανείς πιο υγιής κατά το ήμισυ δεν συνιστά επιλογή.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. – (EN) Η καταχώριση, η αξιολόγηση, η αδειοδότηση και οι περιορισμοί των χημικών προϊόντων (REACH), έχει καίρια σημασία για την προστασία της δημόσιας υγείας. Αυτή η νομοθεσία είναι ιδιαιτέρως σημαντική για την υγεία των βρεφών που θηλάζουν. Το μητρικό γάλα, η καλύτερη πηγή των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών για ένα βρέφος, επηρεάζεται σήμερα από επικίνδυνες χημικές ουσίες οι οποίες βρίσκονται στο περιβάλλον και εισέρχονται στο σώμα της μητέρας. Μέσω του REACH, τέτοιες επικίνδυνες χημικές ουσίες θα αντικατασταθούν, όπου είναι δυνατόν, με ασφαλέστερες εναλλακτικές. Οι βιομηχανίες θα έχουν καθήκον να προστατεύουν την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Εκτός αυτού, ο κανονισμός REACH προάγει την αυξημένη διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση αλλά και τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών λύσεων αντί των δοκιμών σε ζώα. Η σημερινή συμβιβαστική θέση είναι η καλύτερη που θα μπορούσαμε να ελπίζουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (PSE), γραπτώς. – (FR) Καταρχάς, θα ήθελα να επισημάνω το εξαίρετο έργο που επιτέλεσε ο εισηγητής, κ. Sacconi.

Αποφάσισα να ψηφίσω υπέρ της συμβιβαστικής τροπολογίας μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, κυρίως επειδή αυτή η τροπολογία θα επιτρέψει τον καλύτερο έλεγχο ορισμένων επικίνδυνων προϊόντων, ενώ καθιστά ανταγωνιστικότερη τη χημική βιομηχανία.

Ενώ είναι αληθές ότι αυτός ο συμβιβασμός δεν είναι τέλειος, πιστεύω ότι, αν δεν είχε εγκριθεί, η κατάσταση θα ήταν περισσότερο περίπλοκη. Αυτός ο συμβιβασμός προβλέπει την υποχρεωτική αντικατάσταση των πιο επικίνδυνων ουσιών όπου υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές, την αναγνώριση «καθήκοντος μέριμνας» εκ μέρους των κατασκευαστών και η προαγωγή μεθόδων άλλων από τη δοκιμή σε ζώα.

Αυτή η εκδοχή του κειμένου δεν πηγαίνει βεβαίως τόσο μακριά όσο το κείμενο που υποβλήθηκε σε πρώτη ανάγνωση, αλλά, αν το κείμενο είχε απορριφθεί, θα έπρεπε να πηγαίναμε μέσω της διαδικασίας συνδιαλλαγής, πράγμα που θα είχε οδηγήσει σε άλλα, λιγότερο πλεονεκτικά συμπεράσματα.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έκρινα σοφότερο να ψηφίσω υπέρ αυτής της εκδοχής του κειμένου, η οποία είναι βεβαίως ατελής, η οποία ωστόσο καθιστά δυνατή την επίτευξη προόδου και τη διενέργεια περισσότερο εκτεταμένων ελέγχων σχετικά με τα χημικά τα οποία συναντούμε στη ζωή μας καθημερινά.

 
  
  

Έκθεση Sacconi (A6-0345/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), γραπτώς. – (FR) Αυτό το ταμείο είναι ένα νέο εργαλείο: για πρώτη φορά, η ΕΕ δεν θα έλθει πλέον σε βοήθεια επιχειρήσεων και τοπικών αρχών, αλλά πραγματικά απ’ ευθείας σε βοήθεια εργαζομένων που έχουν χάσει τη δουλειά τους λόγω μετεγκαταστάσεων. Πολύ δε περισσότερο επειδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήθελε να επεκτείνει τα οφέλη αυτού του ταμείου σε «μικρές αγορές εργασίας» όπου οι απολύσεις έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην απασχόληση και στην τοπική οικονομία. Αυτή η ευκαιρία προσφέρει ελπιδοφόρες προοπτικές στις περισσότερο ευπαθείς περιοχές της περιφέρειάς μου, το οποίο είναι κάτι που χαιρετίζω.

Χαιρετίζω επίσης την ακλόνητη δέσμευση των μελών του Σοσιαλιστικού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα οποία έχουν λάβει σθεναρή και ανυποχώρητη θέση, προασπιζόμενα την εφαρμογή αυτού του εργαλείου και καταθέτοντας πολλές τροπολογίες που στόχευαν στην επέκταση της εφαρμογής, του χρηματικού ποσού και του αριθμού των δικαιούχων.

Αυτό είναι το πρώτο βήμα προς μια πιο κοινωνική και πιο ενωμένη Ευρώπη. Η ΕΕ δεν μπορεί, ωστόσο, απλά «να γιατρεύει τις πληγές» της παγκοσμιοποίησης. Σήμερα, οι Ευρωπαίοι αναμένουν από την Ευρώπη να βοηθήσει να διατηρήσουν ασφαλή τη θέση εργασίας τους και τον τρόπο ζωής τους, όπως ακριβώς μπόρεσε να εγγυηθεί ειρήνη και σταθερότητα επί σχεδόν 50 χρόνια.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE), γραπτώς. – (EN) Η έγκριση αυτής της νομοθεσίας αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου προς την κατεύθυνση της προστασίας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος από δυνητικά επικίνδυνες χημικές ουσίες. Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι θα μπορούσε να είναι καλύτερη, ενώ υπάρχουν εύλογα επιχειρήματα σύμφωνα με τα οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι μια τέτοια συμβιβαστική θέση δεν είναι τέλεια. Ωστόσο, μια κοινή δέσμη κανόνων ως προς αυτό το σημαντικό θέμα είναι καλύτερη από ένα μωσαϊκό τέλειων (αλλά αντικρουόμενων) κανόνων σε ορισμένες χώρες, ημίμετρων σε άλλες χώρες και πλήρους απουσίας κανόνων αλλού – σε μια κοινή, υποτίθεται, αγορά με κοινούς κανόνες. Κάτι τέτοιο μας προσφέρει λιγότερη προστασία με μεγαλύτερο κόστος.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Αυτός ο νέος κανονισμός για τα χημικά αποσκοπεί στη θέσπιση ενός συστήματος καταχώρισης, αξιολόγησης και αδειοδότησης των χημικών ουσιών με τις οποίες ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή.

Αυτή η νέα πρόταση θα καλύψει σημαντικά κενά στις τρέχουσες γνώσεις μας σχετικά με τα χημικά που διατίθενται στην αγορά, ενώ συγχρόνως θα επιδιώξει την προώθηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και θα προσφέρει μεγαλύτερη προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Παρότι οι δοκιμές στα ζώα είναι αναπόφευκτες, έχουν προταθεί μέτρα τα οποία θα εγγυώνται τη χαμηλότερη δυνατή αύξηση, για παράδειγμα το σύστημα OSOR (μία ουσία-μία καταχώριση), το οποίο διασφαλίζει ότι δεν επαναλαμβάνονται άσκοπα οι ίδιες δοκιμές.

Η προσέγγιση που στηρίζεται στις ποσότητες που παράγονται ή εισάγονται θα οδηγήσει σε λιγότερη διοικητική και οικονομική επιβάρυνση για τις ΜΜΕ. Η υποβολή σχεδίου αντικατάστασης πρέπει να περιλαμβάνει επαρκές χρονικό διάστημα ώστε να μπορούν οι εταιρείες να προσαρμοστούν και να προετοιμαστούν για την αλλαγή, όταν εγκαταλείπουν τις πιο επικίνδυνες χημικές ουσίες. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται πλέον ικανοποιητικά.

Διατηρώντας την αρχή της υποκατάστασης, αν και μέσω της υποβολής σχεδίου, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι, στο εγγύς μέλλον, θα δημιουργήσουμε έναν κόσμο, ή τουλάχιστον μια Ευρώπη, με λιγότερα επικίνδυνα χημικά.

Συνεπώς, οι πορτογάλοι Σοσιαλδημοκράτες βουλευτές του ΕΚ στηρίζουμε την έκθεση Sacconi...

(Η αιτιολόγηση ψήφου συντομεύτηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 163, παράγραφος 1, του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Marie Coûteaux, Patrick Louis και Philippe de Villiers (IND/DEM), γραπτώς. – (FR) Οι βουλευτές του κόμματος Κίνημα για τη Γαλλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρνήθηκαν να στηρίξουν τον συμβιβασμό που προτείνεται για την ψηφοφορία σε δεύτερη ανάγνωση, σχετικά με το σχέδιο οδηγίας για επικίνδυνες ουσίες, τη λεγόμενη οδηγία REACH.

Τώρα που η οδηγία έχει περάσει από τον έλεγχο των διαφόρων ευρωπαϊκών οργάνων, ελάχιστες έχουν απομείνει από τις αρχικές καλές προθέσεις της.

Έτσι, το συμβιβαστικό κείμενο που ψηφίστηκε σήμερα το πρωί είναι ιδιαίτερα ανεπαρκές όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και των καταναλωτών.

Επιπλέον, τα νέα βάρη που επιβάλλει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν αντισταθμίζονται από παρόμοιες υποχρεώσεις επιβαλλόμενες επί των εισαγωγών τελικών προϊόντων, προκαλώντας έτσι διατάραξη του ανταγωνισμού, η οποία θέτει σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή βιομηχανία.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Sacconi για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ σχετικά με τις επικίνδυνες χημικές ουσίες (REACH), σε δεύτερη ανάγνωση, διότι θεώρησα ότι η κοινή θέση την οποία ενέκρινε το Συμβούλιο είναι μια καλή συμφωνία η οποία θα ωφελήσει τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θεωρώ ότι πρόκειται για μια ισορροπημένη νομοθετική πρόταση η οποία επιδιώκει την ισορροπία μεταξύ της διασφάλισης των ευλόγων συμφερόντων της βιομηχανίας, και ιδίως των ΜΜΕ, και της ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Η συμφωνία REACH θα εγγυηθεί, από τον Ιούνιο του 2007, ότι οι ουσίες οι οποίες είναι εξαιρετικά προβληματικές για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία θα αντικαθίστανται, όπου είναι εφικτό, από εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. – (EN) Υπερψήφισα τις συμβιβαστικές τροπολογίες που κατατέθηκαν σε αυτήν την έκθεση και καταψήφισα όλες τις άλλες. Το έπραξα προκειμένου να αποφευχθεί η προώθηση της οδηγίας REACH στη διαδικασία συνδιαλλαγής, μέσω της οποίας θεώρησα ότι δεν ήταν σίγουρο ότι θα καταλήγαμε σε αξιόλογο νομοθετικό κείμενο. Πολλές από τις τροπολογίες ήταν ιδιαιτέρως αξιόλογες, αλλά θα απειλούσαν την οδηγία συνολικά – όπως τόσο συχνά συμβαίνει στην πολιτική, το καλύτερο θα αποδεικνυόταν εχθρός του καλού.

 
  
  

- Εκθέσεις Sacconi (A6-0352/2006 και A6-0345/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, η βασική ιδέα να εξασφαλιστεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, ουσίες που δίνουν αφορμή για μεγάλη ανησυχία αντικαθίστανται από λιγότερο επικίνδυνες ουσίες ή τεχνολογίες είναι καλή, εφόσον υπάρχουν κατάλληλες και εφικτές από τεχνική άποψη εναλλακτικές λύσεις. Ωστόσο, εδώ πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ενδεχόμενες επιπτώσεις του κανονισμού αυτού για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας που προσφέρουν. Αφού, λοιπόν, κατέστη δυνατόν να βρεθεί ένας συμβιβασμός που προλαμβάνει αυτούς τους κινδύνους, ήταν επίσης δυνατή η έγκριση της εν λόγω έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Κύριε Πρόεδρε, αυτό που θεώρησα σημαντικό στην έκθεση ήταν ότι εξέτασε όλες τις επιλογές και τις εναλλακτικές λύσεις με σκοπό να μειωθούν στο ελάχιστο οι δοκιμές στα ζώα.

Δεδομένου ότι ο πόνος που προκαλούν οι δοκιμές σε ζώα –ιδίως σε θηλαστικά– ανησυχεί πολλούς ευρωπαίους πολίτες, η χρήση τέτοιων δοκιμών πρέπει να αποφεύγεται με κάθε κόστος, όπου αυτό είναι δυνατόν.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικύρωσης Εναλλακτικών Μεθόδων αναλαμβάνει σημαντικό ρόλο σε αυτήν τη διαδικασία. Το εν λόγω όργανο, στο οποίο χορηγούνται περισσότεροι πόροι, καλείται να αναζητήσει μεγάλο αριθμό επικυρωμένων εναλλακτικών μεθόδων προκειμένου να τερματιστούν μακροπρόθεσμα οι δοκιμές σε ζώα. Τασσόμαστε επίσης υπέρ της διαφάνειας και της σαφήνειας ως προς τον αριθμό των ζώων και των τύπων δοκιμών που διενεργούνται σε ερευνητικά εργαστήρια.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Κύριε Πρόεδρε, είναι, βεβαίως, δύσκολο να ενθουσιαστεί κανείς για μια ψηφοφορία και ένα κείμενο τα οποία είναι πολύ σύνθετα και ως προς τα οποία δεν θα μπορέσουμε ουσιαστικά να αποφανθούμε χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να τα μελετήσουμε με άνεση χρόνου· εν πάση περιπτώσει, εγώ έχω την εντύπωση ότι καταφέραμε να καταλήξουμε σε ισορροπία μεταξύ του σεβασμού της φιλοδοξίας της χημικής μας βιομηχανίας να είναι ανταγωνιστική, αφενός, και της προστασίας και μέριμνας που απαιτεί η δημόσια υγεία μας, αφετέρου. Δεν μπορούμε, πάντως, παρά να σημειώσουμε με ικανοποίηση ότι κατέστη σαφές τα τελευταία χρόνια ότι η χημική μας βιομηχανία γνωρίζει πολύ καλά τις ευθύνες της και έχει αναλάβει το βάρος της απόδειξης, ενώ αποδέχτηκε την αρχή του καθήκοντος μέριμνας.

Θέλω να προβώ σε μια τελευταία επισήμανση. Στην περίπτωση των ουσιών για τις οποίες δεν υπάρχουν εναλλακτικές, η χρήση των οποίων είναι απολύτως ελεγχόμενη και η υποχρέωση υποκατάστασης θα προξενούσε σοβαρή οικονομική ζημία, θα ήταν, κατά τη γνώμη μου, εξαιρετικά λυπηρό να εξωθήσουμε τη βιομηχανία μας στη μετεγκατάστασή της σε ανταγωνιστικές περιφέρειες λόγω της προσκόλλησής μας σε κανόνες και διατάξεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE).(SK) Μετά τις συζητήσεις σχετικά με αυτό το εκτεταμένο και δύσκολο νομοθέτημα, η προετοιμασία του οποίου διήρκεσε τρία χρόνια, πολλοί από τους βουλευτές στο Σώμα βρισκόμαστε σε δίλημμα σχετικά με το πώς πρέπει να αντιδράσουμε στο REACH. Πρέπει να στηρίξουμε τη συμβιβαστική δέσμη, την κοινή θέση, ή να απορρίψουμε την πρόταση;

Από τη μία πλευρά, οι περιβαλλοντολόγοι θεωρούν αποδυναμωμένη τη συμβιβαστική δέσμη· από την άλλη πλευρά, απειλεί τη χημική βιομηχανία, ιδίως τις ΜΜΕ, πλήττοντας την ανταγωνιστικότητα και τις θέσεις απασχόλησης. Εξέτασα λεπτομερώς όλα τα επιχειρήματα των ενδιαφερομένων και ψήφισα υπέρ της συμβιβαστικής δέσμης, η οποία φέρει τα χαρακτηριστικά στοιχεία της παρέμβασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθόσον έχω πεισθεί ότι χρειαζόμαστε κανόνες προκειμένου να μάθουμε περισσότερα σχετικά με τις τριάντα χιλιάδες χημικές ουσίες που περιέχονται σε προϊόντα με τα οποία ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή.

Πρέπει να αντικαταστήσουμε σαράντα απαρχαιωμένους κανόνες με έναν ενιαίο κανονισμό για τα χημικά, ο οποίος θα καλύπτει την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και, τελευταίο αλλά όχι έσχατο, τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων. Χρειαζόμαστε ισχυρά κίνητρα ώστε η ευρωπαϊκή έρευνα να διασφαλίσει τη σταδιακή και φυσική εξάλειψη των επιβλαβών ουσιών όπου αυτός ο κανονισμός δεν προβλέπει την υποκατάσταση. Είμαι πεπεισμένη ότι αυτό το νομοθέτημα αποτελεί σωστό μέτρο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευρωπαίων πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να υπογραμμίσω ότι αυτός ο συμβιβασμός ασφαλώς θα μπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω, ιδίως όσον αφορά την υποκατάσταση, όπου δυστυχώς οι κανόνες είναι εξαιρετικά ασαφείς. Ωστόσο, η πείρα από την εφαρμογή τους θα αποτελέσει τον κύριο τρόπο για να δείξουμε αν είναι εφαρμόσιμοι στην πράξη. Τα κράτη μέλη, η Επιτροπή και ο οργανισμός για τα χημικά –που θα συσταθεί τώρα– πρέπει να κάνουν κάτι για τις επιχειρήσεις, και εμείς εδώ στο Σώμα ασφαλώς θα πρέπει να παρακολουθήσουμε με προσοχή αν θα το κάνουν σωστά.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ του σχεδίου κανονισμού για τις επικίνδυνες ουσίες, γνωστού και ως REACH. Εντούτοις, έχω ορισμένες αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσον η συμβιβαστική θέση που επιτεύχθηκε, μετά από μακροχρόνιες και δύσκολες διαπραγματεύσεις, θα συμβάλει στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, αφενός, και θα ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό και την καινοτομία στη χημική βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφετέρου.

Έχω την πεποίθηση ότι πρέπει σταδιακά να αποσύρουμε τις επικίνδυνες χημικές ουσίες από την αγορά και να τις αντικαταστήσουμε με λιγότερο επικίνδυνες ουσίες. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι νέοι, περιοριστικοί κανόνες θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα κληθούν να καταβάλουν το μεγαλύτερο μέρος του κόστους για την προσαρμογή στη νομοθεσία. Πρέπει, συνεπώς, να εξετάσουμε τρόπους ενίσχυσής τους. Οι νέοι κανόνες πρέπει επίσης να ισχύουν για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες και, κατά συνέπεια, πρέπει να συζητηθούν σε επίπεδο ΠΟΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Christoph Konrad (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το REACH είναι πραγματικά ένα παράδειγμα προς αποφυγήν.

Το REACH δεν είναι παράδειγμα καλύτερης νομοθεσίας στην ΕΕ, και για τον λόγο αυτόν δεν ενέκρινα τη νέα μας νομοθεσία για τα χημικά. Τώρα, πολλά θα εξαρτηθούν από τη διοίκηση του νέου οργανισμού για τα χημικά, όμως φαίνεται ότι θα υπάρξει οπωσδήποτε μεγάλη γραφειοκρατία, με παραπάνω από 5 000 σελίδες κανόνων και διατάξεων που θα αποτελέσουν σοβαρό μειονέκτημα ιδίως για τις ΜΜΕ της Ευρώπης. Το REACH δεν αποτελεί απάντηση στο αίτημα –που επαναλαμβάνεται σαν το «πάτερ ημών» στην ΕΕ– για καλύτερη, δηλαδή απλούστερη νομοθεσία. Είναι αμφίβολο αν κάνει πραγματικά κάτι για να προστατεύσει τον καταναλωτή, ασφαλώς όμως επιβάλλει πρόσθετα βάρη στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα και καλά θα κάναμε να αποφεύγουμε μελλοντικά τέτοιου είδους νομοθεσίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Kurt Joachim Lauk (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, είναι θετικό ότι το REACH έχει ως κύριο μέλημα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, των θέσεων εργασίας και του περιβάλλοντος, ωστόσο ο τρόπος οργάνωσης της προστασίας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος όπου ζουν θα έχει αρνητικά αποτελέσματα στην Ευρώπη και θα καταλήξει στη δημιουργία μεγάλης γραφειοκρατίας, με αρκετές χιλιάδες σελίδες περιττών διατάξεων, ενώ μακροπρόθεσμα θα γίνει μεταφορά θέσεων εργασίας και έτσι θα μειωθεί το εργατικό δυναμικό. Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να υπερψηφίσουμε εμείς στην Ευρώπη. Η μείωση της απασχόλησης και η αύξηση της γραφειοκρατίας δεν είναι η Ευρώπη που θέλουμε.

Η απόφαση ήταν δύσκολη επειδή ο παρών συμβιβασμός 191 ήταν προτιμότερος από την εναλλακτική που είχε υποβληθεί, και έτσι δεν ενέκρινα αυτόν τον κακό συμβιβασμό ούτε τάχθηκα υπέρ της κατηγορηματικής απόρριψης. Για τον λόγο αυτόν, απείχα της ψήφου.

 
  
  

Έκθεση Hennicot-Schoepges (A6-0435/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Στενά συνδεδεμένος καθώς είναι με τη φιλοδοξία οικοδόμησης μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα ενώνει τα έθνη, ο διαπολιτισμικός διάλογος αντιπροσωπεύει σήμερα μια σημαντική διάσταση πολλών κοινοτικών πολιτικών και μέσων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χαιρετίζω την έγκριση σε δεύτερη ανάγνωση της απόφασης για θέσπιση Ευρωπαϊκού Έτους 2008, το οποίο θα είναι αφιερωμένο στο διαπολιτισμικό διάλογο.

Ως συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων σε πρώτη ανάγνωση, ελπίζω ότι αυτό το Ευρωπαϊκό Έτος θα δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους Ευρωπαίους, ιδιαίτερα στους νέους, να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με την ανάγκη για διαπολιτισμικό διάλογο στην καθημερινή ζωή τους. Ο θεσμός πρέπει να προβάλει την καλύτερη πρακτική σε αυτόν τον τομέα, με τον ειδικό στόχο της ένταξης των μεταναστών, και θα πρέπει να το κάνει συνεχίζοντας τις δράσεις που αναλήφθηκαν το 2007 κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους Ίσων Ευκαιριών για Όλους. Έτσι, η προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου θα πρέπει να συνεχιστεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολύ πέραν του 2008, όπως ζητεί το κείμενο που εγκρίθηκε.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. – (SV) Η Λίστα του Ιουνίου θεωρεί ότι η όλη ιδέα ενός ευρωπαϊκού έτους για το ένα ή το άλλο θέμα είναι περιττή και δεν πρέπει να χρηματοδοτείται από τους φορολογουμένους της ΕΕ.

Το να επενδύσουμε 10 εκατ. ευρώ για ένα ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου θα ήταν απολύτως κατακριτέο, και είναι δύσκολο έως αδύνατον να κατανοήσει κανείς σε τι θα ωφελούσε κάτι τέτοιο.

Καταψηφίζουμε τις τροπολογίες επί της έκθεσης, σύμφωνα με την άποψη που εκφράσαμε προηγουμένως, κατά την ψηφοφορία επί του ιδίου κειμένου στο στάδιο της πρώτης ανάγνωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Katalin Lévai (PSE), γραπτώς. – (HU) Θέλω να επιστήσω την προσοχή στην τροπολογία την οποία πρότεινε το Κοινοβούλιο και στην οποία τονίζονται οι πολιτισμικοί και εκπαιδευτικοί στόχοι της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισαβόνας, καθώς και στην ανάγκη διάδοσης της πληροφόρησης σχετικά με την ισότητα των ευκαιριών και την κατάργηση των διακρίσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επ’ αυτού, θέλω να υπενθυμίσω ένα φαινόμενο το οποίο φέρνει στην επιφάνεια την επείγουσα ανάγκη διεξαγωγής διαπολιτισμικού διαλόγου, ήτοι την κατάσταση των μεταναστών, ειδικότερα δε των μεταναστριών.

Σύμφωνα με τη Eurostat, το ποσοστό των γυναικών μεταξύ των μεταναστών αυξάνεται σταθερά. Επί του παρόντος αποτελούν σχεδόν το 54 τοις εκατό του συνόλου των μεταναστών. Αυτό που καθιστά το πρόβλημα ακόμη πιο σοβαρό είναι το γεγονός ότι πλήττονται από εξαιρετικά υψηλά επίπεδα ανεργίας.

Η εξάρτησή τους επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός μεταναστών ζουν στα περιθώρια της κοινωνίας και η πρόσβασή τους στη δημόσια, πολιτική και οικονομική ζωή είναι πολύ περιορισμένη. Μεταξύ των πληθυσμών μεταναστών, οι μετανάστριες είναι θύματα διπλής διάκρισης, λόγω τόσο του φύλου τους όσο και της εθνικής τους καταγωγής. Τα σοβαρότατα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, ήτοι η ανεργία, ο αποκλεισμός από το εκπαιδευτικό σύστημα και η κατάσταση νομικής ανασφάλειας πλήττουν επίσης πολύ περισσότερο τις γυναίκες και τα παιδιά. Είναι τραγικό το γεγονός ότι κάθε χρόνο περίπου πέντε χιλιάδες μετανάστριες πέφτουν θύματα ψυχικής ή σωματικής βίας, εξαναγκαστικού γάμου, ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων και εγκλημάτων που διαπράττονται στο όνομα της τιμής.

Κατά τη γνώμη μου, έχει ιδιαίτερη σημασία ο καθορισμός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του 2007 ως Ευρωπαϊκού Έτους Ίσων Ευκαιριών για Όλους και του 2008 ως Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου. Ελπίζω ότι τα προγράμματα αυτά θα προσφέρουν μια ευκαιρία αντιμετώπισης όλων αυτών των προβλημάτων και, στον βαθμό του δυνατού, εξεύρεσης λύσεων. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, έχω ανακοινώσει, σε συνεργασία με το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, μια σειρά προγραμμάτων στην Ουγγαρία με την ευκαιρία του 2007, Έτους Ίσων Ευκαιριών.

 
  
  

Έκθεση Pittella (A6-0444/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Η μειωμένη δημοσιονομική εκτέλεση των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους υποβλήθηκε αυτός ο διορθωτικός προϋπολογισμός για το 2006.

Λόγω της μη εκτέλεσής τους, έχει προταθεί η ακύρωση πιστώσεων πληρωμών ύψους 2,5 δισ. ευρώ, στις ακόλουθες δημοσιονομικές κατηγορίες: 1,5 δισ. ευρώ για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης· 500 εκατ. ευρώ για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο· και 500 εκατ. ευρώ για το Ταμείο Συνοχής.

Ανεξαρτήτως των λόγων για τους οποίους κατέθεσε η Επιτροπή αυτήν την πρόταση ακύρωσης ποσών που είχαν διατεθεί για την πολιτική συνοχής, διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για συνήθη πρακτική.

Εκείνο, ωστόσο, που απαιτείται είναι να αξιολογήσουμε ορθώς τους λόγους μείωσης της δημοσιονομικής εκτέλεσης και να μην επιτρέψουμε αυτή η αναγκαία αξιολόγηση –για παράδειγμα, του αντικτύπου των ονομαστικών κριτηρίων που κατοχυρώνονται στο Σύμφωνο Σταθερότητας για τις δημόσιες επενδύσεις στα κράτη μέλη, και της μείωσης των συνεισφορών των κρατών μελών στον κοινοτικό προϋπολογισμό– να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για τη μείωση των ποσών που διατίθενται κάθε χρόνο από τον κοινοτικό προϋπολογισμό για τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής.

 
  
  

Έκθεση Hieronymi (A6-0399/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, που μου δώσατε τον λόγο προκειμένου να αιτιολογήσω την ψήφο μου όσον αφορά τη σημαντική και ισορροπημένη, κατά την άποψή μου, έκθεση της κ. Hieronymi σχετικά με τις τηλεοπτικές δραστηριότητες.

Ψηφίζοντας υπέρ της έκθεσης εξέφρασα την προσωπική μου ελπίδα, αλλά και όλων των συνταξιούχων της Ιταλίας και της Ευρώπης, να υπάρξει στα μελλοντικά τηλεοπτικά προγράμματα ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αξιοπρέπεια και τη συμμετοχή των ηλικιωμένων στον κόσμο του πολιτισμού.

Είναι πολύ ωραίο να βλέπουμε νέες και νέους στις τηλεοπτικές εκπομπές, είναι πολύ ωραίο και για τους ηλικιωμένους να βλέπουν πολλούς ελκυστικούς άνδρες και γυναίκες, αλλά πιστεύω πως είναι πολύ σημαντικό να εκφράζονται και οι αρετές των ηλικιωμένων από τα τηλεοπτικά μέσα.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Anna Hedh, Ewa Hedkvist Petersen, Inger Segelström και Åsa Westlund (PSE), γραπτώς. – (SV) Καταψηφίσαμε την έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Οι κοινοί κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις μεταδόσεις τηλεοπτικών προγραμμάτων και άλλων οπτικοακουστικών μέσων είναι αναγκαίοι σε μια Ευρώπη στην οποία τα σύνορα βαίνουν προς εξαφάνιση. Ωστόσο, θεωρούμε ότι μια τέτοια οδηγία πρέπει να εγγυάται υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά τις διαφημίσεις που απευθύνονται σε παιδιά ή προωθούν οινοπνευματώδη ποτά.

Πρέπει, επιπλέον, η αποδέκτρια χώρα να έχει δυνατότητα επιρροής του περιεχομένου των προγραμμάτων τα οποία απευθύνονται συγκεκριμένα στην εν λόγω χώρα. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν η υπέρμετρη ελευθέρωση των κανόνων σχετικά με τη διαφήμιση. Μάλιστα, κινδυνεύει να υπονομευθεί η απαγόρευση που ισχύει στη Σουηδία όσον αφορά τις διαφημίσεις που απευθύνονται σε παιδιά και τις διαφημίσεις οινοπνεύματος, και αυτό είναι απαράδεκτο.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Beazley (PPE-DE), γραπτώς. – (EN) Οι βρετανοί Συντηρητικοί βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ στηρίζουν την έκθεση Hieronymi (A6-0399/2006) κυρίως επειδή περιλαμβάνει τη στήριξη της από κοινού ρύθμισης και της αυτορύθμισης, καθώς και τον κανόνα των 30 λεπτών για τα διαφημιστικά διαλείμματα.

Οι άλλες σημαντικές πτυχές που αφορούν την αρχή της χώρας προέλευσης, τη διάθεση προϊόντων και τα σύντομα αποσπάσματα τροποποιήθηκαν σημαντικά από την εισηγήτρια αφότου δημοσίευσε η Επιτροπή το αρχικό της κείμενο.

Θέλουμε να συγχαρούμε την κ. Ruth Hieronymi για την επιμέλειά της και τις πολλές δημόσιες ακροάσεις, στις οποίες ελήφθησαν δεόντως υπόψη τα ρυθμιστικά και εμπορικά συμφέροντα του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και για το γεγονός ότι εκπόνησε ένα ισορροπημένο, εφαρμόσιμο και βιώσιμο νομοθέτημα το οποίο περιλαμβάνει πολλές από τις βελτιώσεις τις οποίες πρότειναν συνάδελφοι.

 
  
MPphoto
 
 

  Dorette Corbey (PSE), γραπτώς. – (NL) Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους ολλανδούς βουλευτές της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τάσσομαι υπέρ των τροπολογιών 170, 156 και 177, οι οποίες αποσκοπούν στον περιορισμό των διαφημίσεων ανθυγιεινών τροφίμων τα οποία απευθύνονται σε παιδιά, και τα επιχειρήματά μου υπέρ αυτής της θέσης είναι τα εξής.

1. Στην ΕΕ, ένα στα τέσσερα παιδιά είναι παχύσαρκο λόγω ακατάλληλης δίαιτας σε συνδυασμό με απουσία επαρκούς άσκησης. Τα παχύσαρκα παιδιά ξεκινούν με άσχημες προοπτικές τη ζωή τους όσον αφορά τόσο την κοινωνική όσο και τη σωματική τους ανάπτυξη. Σύμφωνα με έρευνες, η διαφήμιση έχει σημαντικό αντίκτυπο στην κατανάλωση και την αγοραστική συμπεριφορά.

2. Η κοινή γνώμη υποστηρίζει ευρέως τον περιορισμό της διαφήμισης ανθυγιεινών τροφίμων. Το Κέντρο Διατροφής, το Καρδιολογικό Ίδρυμα και η Ένωση Καταναλωτών τάσσονται υπέρ της απαγόρευσης των τηλεοπτικών διαφημίσεων ανθυγιεινών τροφίμων τα οποία απευθύνονται σε νέα παιδιά. Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις (Κέντρο Διατροφής) και έρευνες (στο φύλλο του Σαββάτου, 2 Δεκεμβρίου, του Algemeen Dagblad), σχεδόν το ήμισυ των γονέων τάσσονται υπέρ του περιορισμού ή της απαγόρευσης επιθετικών διαφημίσεων.

3. Το ζήτημα είναι, βεβαίως, κατά πόσον αυτή η κατάσταση απαιτεί νομική απαγόρευση ή αυτορύθμιση. Προσωπικά, θα προτιμούσα την αυτορύθμιση, εκτός εάν αποδεικνυόταν ότι οι κώδικες δεοντολογίας είναι αναποτελεσματικοί. Επιπλέον, είναι συζητήσιμο το κατά πόσον ο περιορισμός ή η απαγόρευση θα μπορούσε να εφαρμοστεί καλύτερα σε εθνικό ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εν πάση περιπτώσει, τάσσομαι υπέρ του να επιτραπεί ένα τέτοιο μέτρο σε εθνικό επίπεδο. Με αυτήν την οδηγία για τις τηλεοπτικές δραστηριότητες, πρέπει να αποφύγουμε να στερήσουμε από τα κράτη μέλη το δικαίωμα να παρεμβαίνουν σε τέτοια θέματα.

Καθώς η οδηγία για τις τηλεοπτικές δραστηριότητες κατατίθεται για πρώτη ανάγνωση, δεν έχει ακόμη την τελική μορφή νομικού κειμένου. Γι’ αυτό είναι καλύτερο σε αυτό το στάδιο να εγκρίνουμε τις τροπολογίες οι οποίες κινούνται προς την ορθή κατεύθυνση και οι οποίες προσφέρουν επίσης στις Κάτω Χώρες τις περισσότερες δυνατότητες διατήρησης του δικαιώματος περιορισμού των διαφημίσεων. Αυτό θα στείλει το πολιτικό μήνυμα ότι η υγεία των παιδιών είναι πιο σημαντική από τα εμπορικά συμφέροντα της βιομηχανίας τροφίμων.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Στόχος υποτίθεται ότι είναι η τροποποίηση της ισχύουσας οδηγίας με το πρόσχημα της εξέλιξης της τηλεόρασης, όμως ο πραγματικός στόχος είναι να εξασφαλιστούν τα κέρδη των ιδιωτικών τηλεοπτικών επιχειρήσεων. Μια σειρά μελετών έχει καταδείξει ότι οι θεατές βλέπουν λιγότερες διαφημίσεις, δεδομένου ότι μπορούν να αλλάξουν σταθμό, και γι’ αυτό τα διαφημιστικά διαλείμματα πραγματοποιούνται όλο και πιο συχνά το ίδιο χρονικό διάστημα σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Τα κέρδη από τις διαφημίσεις έχουν μειωθεί έναντι του παρελθόντος, διότι οι σταθμοί δεν μπορούν να εγγυηθούν τον αριθμό των τηλεθεατών σε όσους αγοράζουν διαφημίσεις, και τα πάντα στην τηλεόραση μετρώνται με βάση τις θεαματικότητες.

Συνεπώς, η διαφήμιση πρέπει να εφευρεθεί εκ νέου προκειμένου να συνεχιστεί η κερδοφορία, για παράδειγμα μέσω της τοποθέτησης προϊόντων, της διπλής οθόνης, των τηλεπροωθήσεων, της εικονικής διαφήμισης και της διαδραστικής διαφήμισης. Το ίδιο ισχύει και για τη διάρκεια προγράμματος η οποία μπορεί να καλυφθεί από διαφημίσεις. Υπήρξαν επίσης ορισμένες προτάσεις σχετικά με τη διαφήμιση τροφίμων και ποτών υψηλής θερμιδικής αξίας κατά τη διάρκεια προβολής παιδικών προγραμμάτων.

Συνεπώς, δεδομένου ότι εγκρίθηκαν οι θέσεις που είναι λιγότερο ευνοϊκές για τους πολίτες και ότι τα πιο ευάλωτα τμήματα της κοινωνίας δεν έχουν προστατευθεί, δεν υπερψηφίσαμε αυτήν την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. – (SV) Η Λίστα του Ιουνίου απορρίπτει την πρόταση της Επιτροπής. Το Συμβούλιο χειρίστηκε αυτό το θέμα τον Νοέμβριο, πριν από την πρώτη ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τώρα, τον Δεκέμβριο. Συμφωνήθηκε μια συμβιβαστική θέση, όμως αυτή η συμβιβαστική θέση δεν υποστηρίχθηκε από επτά χώρες, περιλαμβανομένης της Σουηδίας.

Η Σουηδία –και η Λίστα του Ιουνίου– αμφισβητούν τη λεγόμενη αρχή της χώρας προέλευσης, σύμφωνα με την οποία μια τηλεοπτική επιχείρηση οφείλει να τηρεί τους κανόνες που ισχύουν στη χώρα από την οποία εκπέμπει, ανεξαρτήτως της χώρας στην οποία παρακολουθούνται τα προγράμματα, διότι αυτό οδηγεί σε προβλήματα όταν, για παράδειγμα, τα TV 3 και Kanal 5 μεταδίδουν από το Ηνωμένο Βασίλειο, οπότε διέπονται από τη βρετανική και όχι από τη σουηδική νομοθεσία. Η Σουηδία αγωνίζεται στους κόλπους του Συμβουλίου για το δικαίωμα της αποδέκτριας χώρας να λαμβάνει μέτρα κατά τηλεοπτικών επιχειρήσεων οι οποίες εκπέμπουν από διαφορετική χώρα της ΕΕ προκειμένου σκοπίμως να παρακάμπτουν την εθνική νομοθεσία.

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας κατέθεσε μια τροπολογία η οποία αφορά περιπτώσεις στις οποίες ο πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας έχει εγκατασταθεί στο κράτος μέλος το οποίο έχει τη σχετική δικαιοδοσία «προκειμένου να αποφύγει τους αυστηρότερους κανόνες στα πεδία» που συντονίζει η οδηγία. Θα προτιμούσαμε, όμως, να είχε συζητηθεί περισσότερο το θέμα προκειμένου να καταλήξουμε σε πιο ισχυρή διατύπωση.

Η Σουηδία και η Λίστα του Ιουνίου θεωρούν ότι τόσο οι διαφημίσεις που απευθύνονται σε παιδιά όσο και η εξοικείωση με τα οινοπνευματώδη πρέπει να απαγορεύονται πλήρως.

Προσπαθήσαμε, στο μέτρο του δυνατού, να ψηφίσουμε κατά τρόπο που να βελτιώνεται η οδηγία σύμφωνα με τις ανωτέρω κατευθυντήριες γραμμές.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. – (EN) Ψήφισα κατά στην τελική ψηφοφορία σχετικά με τις τηλεοπτικές μεταδόσεις, καθόσον θεωρώ ότι η έκθεση αυτή σημαίνει ότι τα προγράμματα θα κατακλυστούν από διαφημίσεις.

Λυπούμαι που το Κοινοβούλιο απέρριψε τις προσπάθειες απαγόρευσης των διαφημίσεων ανθυγιεινών τροφίμων κατά τη διάρκεια παιδικών προγραμμάτων.

Η σημερινή ψηφοφορία θα οδηγήσει αναμφίβολα σε επιδείνωση της ποιότητας των τηλεοπτικών προγραμμάτων στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της εκδοχής της οδηγίας σχετικά με τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων όπως τροποποιήθηκε από τις συμβιβαστικές τροπολογίες της εισηγήτριας επειδή καθιστούν την οδηγία βιώσιμη και λογική.

Η αρχή της χώρας καταγωγής που περιλαμβάνεται σε αυτήν την οδηγία είναι ύψιστης σημασίας. Θα δίνει τη δυνατότητα στα τηλεοπτικά κανάλια να έχουν την έδρα τους σε κράτος μέλος και να εκπέμπουν τα προγράμματά τους σε όλα τα κράτη μέλη από αυτό το κράτος μέλος.

Επιπλέον, θεωρώ ότι ο συμβιβασμός σχετικά με τη διάθεση προϊόντων είναι βιώσιμος, δεδομένου ότι εγγυάται σε ανεξάρτητους ευρωπαίους παραγωγούς έσοδα, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει τους καταναλωτές από οποιεσδήποτε ανάρμοστες υπερβολές και τηρείται μακριά από τα παιδικά προγράμματα.

Σε ό,τι αφορά τις διακοπές για διαφημίσεις, ψήφισα υπέρ διαστημάτων διάρκειας 30 λεπτών επειδή αυτό είναι ρεαλιστικό δεδομένου του μέσου μήκους των τηλεοπτικών προγραμμάτων στην Ευρώπη. Αυτό το διάστημα εγγυάται στα ιδιωτικά κανάλια ένα επαρκές εισόδημα, χάρη στο οποίο αυτά μπορούν να εξακολουθούν να χρηματοδοτούν την παραγωγή προγραμμάτων. Υποστηρίζω την άδεια για μεμονωμένα διαφημιστικά σποτ για τους ίδιους λόγους. Αυστηρότεροι περιορισμοί στη διαφήμιση, όπως προτάθηκαν από την αριστερή πτέρυγα αυτού του Κοινοβουλίου, θα είχαν επιζήμιες συνέπειες για τις ευρωπαϊκές τηλεοπτικές παραγωγές και θα οδηγούσαν σε σημαντική απώλεια εσόδων για τα ιδιωτικά κανάλια, εκτιμώμενα σε περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. – (EN) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση και τις τροπολογίες οι οποίες επιτρέπουν στα κράτη μέλη να λαμβάνουν μέτρα προστασίας των ανηλίκων, περιορισμού των ωρών μετάδοσης διαφημίσεων αλκοολούχων ποτών και των διαφημίσεων ανθυγιεινών τροφίμων. Υπερψήφισα επίσης μια τροπολογία η οποία επιτρέπει στα κράτη μέλη να αναλαμβάνουν δράση κατά ιδιοκτητών μέσων ενημέρωσης οι οποίοι μεταφέρουν την έδρα τους σε άλλο κράτος μέλος προκειμένου να παρακάμψουν την εθνική νομοθεσία.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), γραπτώς. – (EN) Ως προς την τροπολογία 226, η οποία αφορά έναν κώδικα δεοντολογίας για τις διαφημίσεις τροφίμων που απευθύνονται σε παιδιά, ψήφισα κατά διότι δεν θεωρώ ότι η εν λόγω τροπολογία έχει διατυπωθεί κατά τρόπο αρκετά αυστηρό ώστε να υποχρεώνει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τα επείγοντα προβλήματα που οφείλονται στην αύξηση των επιπέδων παχυσαρκίας μεταξύ των παιδιών.

Στήριξα την τροπολογία 170 προκειμένου να καταγραφεί η ανάγκη ελέγχου της προώθησης ανθυγιεινών τροφίμων σε παιδιά.

Όσον αφορά την τροπολογία 169 σχετικά με το αλκοόλ, στηρίζω τις εκκλήσεις για απαγόρευση των διαφημίσεων αλκοολούχων ποτών πριν από τις 21.00, παρά το γεγονός ότι στην Ιρλανδία εφαρμόζουμε έναν ισχυρό εθελοντικό κώδικα σε αυτόν τον τομέα. Η επισκόπηση του πρώτου έτους εφαρμογής του εν λόγω κώδικα θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2007, και αυτό θα μας βοηθήσει να λάβουμε αποφάσεις σχετικά με το επίπεδο αποτελεσματικότητας τέτοιων κωδίκων.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Αντιστεκόμενο στον πειρασμό να ρυθμίσει τα πάντα, να επιβάλει τη βούλησή του στα πάντα και να ελέγξει τα πάντα, το Κοινοβούλιο κατάφερε να συμβάλει θετικά σε αυτήν την πρόταση οδηγίας. Φυσικά, στην αναζήτηση ισορροπιών και συμβιβασμών, ορισμένες σημαντικές παράμετροι παραμελήθηκαν ή ρυθμίστηκαν σε μικρότερο βαθμό. Στην περίπτωση των μη γραμμικών υπηρεσιών, θεωρώ ότι προχωρήσαμε περισσότερο από ό,τι ήταν αναγκαίο στο παρόν στάδιο γνώσης και πείρας σε αυτόν τον τομέα. Επιπλέον, οι λύσεις στις οποίες καταλήξαμε είναι ισορροπημένες παρά τη γνωστή ζέση με την οποία ορισμένοι συνάδελφοι στο Σώμα επιδίδονται σε υπέρμετρη ρύθμιση. Στην περίπτωση των ραδιοφωνικών εκπομπών, ο καταναλωτής γίνεται όλο και πιο ισχυρός. Αυτό είναι θετικό και πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ο κανόνας πρέπει να είναι ότι τα δεδομένα πρέπει να καθίστανται σαφή στους καταναλωτές και ότι πρέπει στη συνέχεια να είναι ελεύθεροι να πράξουν ό,τι επιθυμούν.

Συνεπώς, θεωρώ ότι, σε γενικές γραμμές, τα συμφέροντα των καταναλωτών και της βιομηχανίας ελήφθησαν δεόντως υπόψη, γεγονός που δικαιολογεί πλήρως τη θετική ψήφο μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της εξαιρετικής έκθεσης της κ. Hieronymi σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για την ευρωπαϊκή τηλεόραση χωρίς σύνορα με σκοπό την ένταξη σε αυτήν λαμπρών τεχνολογικών καινοτομιών.

Είμαι ευτυχής που η οδηγία διατηρεί το ανώτατο όριο σχετικά με την ποσόστωση παραγωγής ευρωπαϊκών έργων και την προστασία των ανηλίκων υπό το φως ορισμένων υπερβολών. Η προαγωγή της πολιτισμικής πολυμορφίας και των ευρωπαϊκών αξιών ανοχής σημαίνει επίσης ότι θέτει φραγμό στην υποκίνηση του μίσους, οποιαδήποτε και αν είναι τα μέσα για τη διάδοσή της: η δορυφορική τηλεόραση ή το Διαδίκτυο. Αυτός είναι ο λόγος που υποστήριξα τις τροπολογίες που συστήνουν την επέκταση του «φιλτραρίσματος» σε «μη γραμμικές» υπηρεσίες: αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος, στο μέλλον, για την πρόληψη εκπομπής προγραμμάτων που δικαιολογούν την τρομοκρατία στο ευρωπαϊκό έδαφος.

Τέλος, επιδοκιμάζω την αποφασιστικά σύγχρονη ψήφο που έδωσε σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή της διαφήμισης στη δημιουργία ποιοτικών ανεξάρτητων έργων και της ψυχαγωγικής τηλεόρασης που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των Ευρωπαίων. Θα επισημάνω επίσης ότι τα εμπορικά κανάλια είναι αυτά που δίνουν το παράδειγμα: με πλέον του 30% των προγραμμάτων να ανατίθενται σε ανεξάρτητους παραγωγούς, όχι μόνον ανταποκρίνονται ευρέως στην ποσόστωση του 10% που ορίζει η οδηγία, αλλά, κυρίως, δαπανούν τα διπλάσια από τους ανταγωνιστές τους του δημόσιου τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), γραπτώς. – (EN) Αντικείμενο αυτής της οδηγίας είναι, μεταξύ άλλων, οι τηλεοπτικές διαφημίσεις προϊόντων καπνού και αλκοόλ. Ωστόσο, η τηλεπροώθηση αυτών των προϊόντων αντιμετωπίστηκε διαφορετικά στη σημερινή ψηφοφορία. Ψήφισα υπέρ της απαγόρευσης των διαφημίσεων καπνού μέσω της τηλεόρασης και του περιορισμού της διαφήμισης του αλκοόλ. Παρότι, όμως, ο καπνός απαγορεύτηκε, δεν συγκεντρώθηκαν αρκετές ψήφοι για το αλκοόλ. Ενόψει της δυστυχίας που προκαλεί το αλκοόλ στη ζωή πολλών οικογενειών στο σύνολο της ΕΕ, καθώς και συναφών προβλημάτων υγείας, θεωρώ μη ικανοποιητικό αυτό το αποτέλεσμα. Ειδικότερα, πρέπει να προστατέψουμε τους νέους από την έκθεση σε προτροπές για κατανάλωση αλκοόλ.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), γραπτώς. – (NL) Στην τηλεοπτική βιομηχανία βρίσκονται σε εξέλιξη τεράστιες αλλαγές· κατ’ αυτήν, λοιπόν, την έννοια, η πλήρης αναθεώρηση της οδηγίας «τηλεόραση χωρίς σύνορα» είναι θετική. Η διάκριση που γίνεται μεταξύ γραμμικών (παραδοσιακή τηλεόραση, Διαδίκτυο, κινητή τηλεφωνία) και μη γραμμικών –κατ’ αίτηση δηλαδή– υπηρεσιών μάς υποχρεώνει να θεσπίσουμε βασικούς κανόνες προστασίας για νέους, προκειμένου να αποτραπούν η πρόκληση ρατσιστικού μίσους ή οι παράνομες διαφημίσεις. Το κείμενο, στη μορφή που έχει εγκριθεί, περιλαμβάνει και θετικά και αρνητικά στοιχεία. Τα θετικά είναι, μεταξύ άλλων, μια ρύθμιση σχετικά με την αναμετάδοση σύντομων αποσπασμάτων από αθλητικούς αγώνες ή άλλες εκδηλώσεις. Η πρόταση θέσπισης ελάχιστου χρόνου κατά τη διάρκεια του οποίου να μην μπορούν να διακοπούν τα προγράμματα από διαφημίσεις (45 λεπτά) είναι επίσης δικαιολογημένη.

Η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία εκφράζει τη λύπη της διότι η πρόταση περιορισμού των διαφημιστικών διαλειμμάτων σε τρία, το πολύ, ανά ώρα δεν κατέστη δυνατό να εγκριθεί, καθώς και διότι η τοποθέτηση προϊόντων καλύπτεται από πέπλο αοριστίας. Η σχετική απόφαση επαφίεται στα κράτη μέλη. Το όριο μεταξύ «τοποθέτησης προϊόντων» και «παροχής διευκολύνσεων στην παραγωγή» είναι πολύ λεπτό, πράγμα που καθιστά αναπόφευκτες την αβεβαιότητα και τις διενέξεις. Επιπλέον, οι Πράσινοι εκφράζουν τη λύπη τους διότι αποδυναμώθηκε πλήρως η πρόταση περιορισμού των διαφημίσεων ανθυγιεινών τροφίμων κατά τη διάρκεια παιδικών προγραμμάτων. Είναι επίσης ατυχές το γεγονός ότι οι αναφορές στην πολυφωνία και την πρόληψη της συγκέντρωσης μέσων ενημέρωσης περιλαμβάνονται μόνο στις αιτιολογικές σκέψεις και όχι στα άρθρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. – (EN) Η υγεία των παιδιών στην Ευρώπη πρέπει να είναι ένα από τα κύρια μελήματά μας. Συνεπώς, η εμπορική προώθηση τροφίμων που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε λίπη, ζάχαρη και αλάτι σε παιδιά υπονομεύει τις προσπάθειες καταπολέμησης της παιδικής παχυσαρκίας, ενός προβλήματος που αντιμετωπίζει ένα στα πέντε παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι μορφές εμπορικής προώθησης δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο την προσπάθεια των γονιών να ενθαρρύνουν την υγιεινή διατροφή: ο περιορισμός τους είναι, συνεπώς, επιβεβλημένος για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.

Επιπλέον, οι ευρωπαίοι υπουργοί (τον Νοέμβριο) και η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του ΕΚ (την περασμένη εβδομάδα) ενέκριναν την έκκληση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη θέσπιση αυστηρής νομοθεσίας σε αυτόν τον τομέα. Ως νομοθέτες, οφείλουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να προστατεύσουμε την υγεία των παιδιών και να απαγορεύσουμε τη διαφήμιση τέτοιων ανθυγιεινών προϊόντων σε παιδιά.

Επίσης, στηρίζω πλήρως την τροπολογία βάσει της οποίας πρέπει να απαγορεύεται η διαφήμιση οινοπνευματωδών μετά τις 21.00.

Με ιδιαίτερη λύπη διαπίστωσα ότι η σημερινή ψηφοφορία δεν προστατεύει επαρκώς την υγεία των παιδιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (PSE), γραπτώς. – (FR) Αποφάσισα να ψηφίσω υπέρ της έκθεσης Hieronymi διότι αυτή περιλαμβάνει πολλές προόδους στον τομέα της τηλεοπτικής μετάδοσης.

Χαιρετίζω, μεταξύ άλλων, την έγκριση της τροπολογίας 227 που απαγορεύει την τοποθέτηση προϊόντων στα ειδησεογραφικά προγράμματα και τα προγράμματα με θέματα επικαιρότητας, τα πολιτικά προγράμματα, τα παιδικά προγράμματα, τα ντοκιμαντέρ και τα συμβουλευτικά προγράμματα, και την επιτρέπει υπό αυστηρές προϋποθέσεις στα κινηματογραφικά έργα, τις τηλεοπτικές ταινίες, τα τηλεοπτικά σήριαλ και τις αθλητικές εκπομπές.

Έχω, ωστόσο, να διατυπώσω δύο σημαντικές επικρίσεις για αυτήν την έκθεση. Λυπάμαι για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο ψήφισε με διαφορά μίας ψήφου υπέρ του να διακόπτεται η μετάδοση ταινιών που γίνονται για την τηλεόραση, κινηματογραφικών έργων, παιδικών προγραμμάτων και ειδησεογραφικών προγραμμάτων και προγραμμάτων με θέματα επικαιρότητας με διαφημιστικά διαλείμματα κάθε 30 λεπτά αντί των 45 λεπτών, όπως είχε ψηφιστεί στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας.

Επιπλέον, λυπάμαι για την ψήφο επί της τροπολογίας 221 σχετικά με εξαιρέσεις από την αρχή της χώρας προέλευσης, η οποία επιτρέπει στα κράτη μέλη να εγκρίνουν λεπτομερέστερους ή αυστηρότερους κανόνες· αυτή η τροπολογία αποτελεί κίνδυνο στην πολιτισμική πολυμορφία, μια αρχή που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καθήκον να προστατεύει.

 
  
  

Έκθεση Bachelot-Narquin (A6-0385/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, η παγκοσμιοποίηση –που είναι το προκείμενο– συμβαίνει είτε το θέλουμε είτε όχι και συνοδεύεται από το άνοιγμα των αγορών, τον διεθνή ανταγωνισμό, την οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά –δυστυχώς– και από απώλεια θέσεων εργασίας στους λιγότερο ανταγωνιστικούς τομείς.

Ωστόσο, ενόψει της ανάγκης να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που προσφέρει η παγκοσμιοποίηση και να υποστηρίξουμε όσους εργαζομένους πλήττονται από αυτήν, η σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής είναι κάτι πολύ θετικό. Όμως, η αντιπροσωπεία του Λαϊκού Κόμματος της Αυστρίας, γνωρίζοντας τη δομή και το μέγεθος των αυστριακών επιχειρήσεων, ζήτησε να γίνει μια αλλαγή: να ενεργοποιείται το ταμείο ήδη από τις 500 και όχι από τις 1 000 απολύσεις και να χορηγεί τους ανάλογους πόρους.

Θεωρούμε θετικά όλα τα άλλα μέτρα, από τις μικροπιστώσεις ως την εκπαίδευση, και ως εκ τούτου υποστηρίζουμε συνολικά την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που μου δώσατε τον λόγο για δεύτερη φορά στη συζήτηση για αυτό το σημαντικό έγγραφο της κ. Bachelot, με το οποίο ορθώς επιδιώκεται η προστασία των ευρωπαίων πολιτών από τα προβλήματα της παγκοσμιοποίησης.

Ψήφισα υπέρ της έκθεσης ελπίζοντας ότι, λόγω της παγκοσμιοποίησης, εκτός από την οικονομική και χρηματική βοήθεια θα υπάρχει και βοήθεια πολιτιστικού χαρακτήρα. Πιστεύω εν ολίγοις πως είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η παγκοσμιοποίηση σημαίνει παράλληλα έναν ενιαίο κόσμο, και συνεπώς θέλω να πω στους ηλικιωμένους ότι πρέπει να αντιληφθούν πως δεν ζουν μόνο σε ένα εθνικά κυρίαρχο κράτος, αλλά και σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, όπου όλοι οι ηλικιωμένοι, αλλά και οι νέοι, έχουν ανάγκη από κάτι.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark και Anna Ibrisagic (PPE-DE), γραπτώς. – (SV) Ο αυξημένος ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων και οι αυξημένες ευκαιρίες για νέα, φθηνότερα και καλύτερα προϊόντα για τους καταναλωτές που επιφέρει η παγκοσμιοποίηση συνοδεύονται από νέες απαιτήσεις όσον αφορά την ευελιξία, τον νέο τρόπο σκέψης και την προσαρμοστικότητα.

Μόνο αν προσπαθήσουμε να βελτιωθούμε και να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί και ταχύτεροι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις νέες απαιτήσεις και τις ευκαιρίες της παγκοσμιοποίησης. Το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση που έχει ήδη δημιουργηθεί θα οδηγήσει στα αντίθετα αποτελέσματα. Θα εμποδίζει την αναζωογόνηση και θα καθυστερεί την προσαρμογή, χωρίς να επιτρέπει την εκμετάλλευση των ευκαιριών που προσφέρει η παγκοσμιοποίηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE), γραπτώς. – (PT) Αναμφίβολα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) θα είναι ένα αξιόλογο χρηματοδοτικό μέσο το οποίο θα καθιστά δυνατή την αντίδραση σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε απώλειες θέσεων απασχόλησης οι οποίες προκαλούνται λόγω του ανοίγματος των αγορών και των αυξημένων πιέσεων του διεθνούς ανταγωνισμού. Οι απολύσεις είναι μία από τις βασικές αρνητικές συνέπειες του φαινομένου της (οικονομικής) παγκοσμιοποίησης, παράλληλα με τα αναγνωρισμένα οφέλη.

Είμαι, ωστόσο, βαθύτατα απογοητευμένος διότι σκοπός της δημιουργίας του ΕΤΠ, με βάση τους όρους της πρότασης της Επιτροπής, είναι να επιτραπεί στην Κοινότητα να προσφέρει στήριξη για την αποκατάσταση των θέσεων απασχόλησης εργαζομένων οι οποίοι έμειναν άνεργοι λόγω σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών του παγκοσμίου εμπορίου. Αυτή η προσέγγιση αποκαλύπτει την παρανόηση του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης. Παραβλέπεται το γεγονός ότι, εκτός της ελευθέρωσης του παγκοσμίου εμπορίου, η ελευθερία κυκλοφορίας του κεφαλαίου και η απορρύθμιση της αγοράς, που είναι επίσης κινητήριες δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης, μπορούν επίσης να αποτελούν αιτίες για την απώλεια θέσεων απασχόλησης που αποδίδονται στην παγκοσμιοποίηση. Σε αυτό το πλαίσιο, κατέθεσα αρκετές τροπολογίες επί της πρότασης, στο πνεύμα της γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, για την οποία υπεύθυνη ήταν η κ. Madeira.

Παρόλο που στην υπό εξέταση έκθεση διατηρείται το εύρος εφαρμογής του ΕΤΠ, περιλαμβάνονται επίσης ορισμένες τροπολογίες στην πρόταση της Επιτροπής οι οποίες την βελτιώνουν σημαντικά, προσθέτουν στοιχεία και την καθιστούν σαφέστερη. Συνεπώς, ψήφισα υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Είμαστε πολύ απογοητευμένοι από την απόρριψη των προτάσεων τις οποίες καταθέσαμε με σκοπό να βελτιωθούν τα κριτήρια επιλογής και ειδικότερα να καταστεί δυνατή η χορήγηση ενίσχυσης σε περιπτώσεις μετεγκαταστάσεων εκτός της ΕΕ. Αυτό μπορεί να προκαλέσει αισθήματα αδικίας μεταξύ των εργαζομένων που έχουν μείνει άνεργοι εξαιτίας κάποιας μετεγκατάστασης ή αναδιάρθρωσης εντός της ΕΕ.

Η απόρριψη των προτάσεών μας κατέστησε σαφέστερο το γεγονός ότι, με τη δημιουργία αυτού του ταμείου, η ΕΕ προσπαθεί να δημιουργήσει στους εργαζόμενους την εντύπωση ότι ενδιαφέρεται να καταπολεμήσει τις αρνητικές επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης, ενώ στην πραγματικότητα είναι ένα συμβολικό μέτρο το οποίο δεν προσφέρει λύσεις. Ο προϋπολογισμός του είναι περιορισμένος και τα κριτήρια επιλεξιμότητας αυστηρά.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι περίπου 35 000 έως 50 000 εργαζόμενοι θα μπορέσουν να ωφεληθούν από το ταμείο· όμως, μόνο το 2005, ο αριθμός των εργαζομένων που απολύθηκαν λόγω αναδιαρθρώσεων ξεπέρασε τους 570 000, ενώ οι περισσότερες απολύσεις οφείλονταν σε μετεγκαταστάσεις εντός της ΕΕ, οι οποίες δεν είναι επιλέξιμες.

Συνεπώς, απείχαμε από την τελική ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Διστάζω ως προς την επιλογή του κατάλληλου όρου με τον οποίο θα περιγράψω την έκθεση της κ. Bachelot-Narquin σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση.

Δημαγωγική; Ναι, διότι πίσω από έναν ελκυστικό τίτλο που υπονοεί ότι οι Βρυξέλλες θα σπεύσουν σε βοήθεια των οικονομικών και κοινωνικών θυμάτων της ανεξέλεγκτης παγκοσμιοποίησης, διαπιστώνει κανείς μια πιο γήινη πραγματικότητα: τα κριτήρια και οι μέθοδοι χορήγησης αυτού του ταμείου εγείρουν τον φόβο ότι αυτό δεν θα καταλήξει ούτε στους εργαζόμενους ούτε στην αγορά εργασίας που το έχουν ανάγκη. Ενδέχεται ακόμη και να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις στη χρήση στρατηγικών παράκαμψης ή στην αναζήτηση ανέλπιστων κερδών.

Περιττή; Αναμφίβολα, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Κυνική; Βεβαίως, στον βαθμό που η Επιτροπή κάνει ότι συμβάλλει στον περιορισμό των συνεπειών των δικών της διεθνών οικονομικών και εμπορικών πολιτικών. Θα ήταν λιγότερο δαπανηρό για αυτήν να συμβιβάσει αυτές τις πολιτικές προς όφελος των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και των ευρωπαίων εργαζομένων.

Ωστόσο, η έκθεση δεν είναι άχρηστη για όλους, και είναι σίγουρα πολύ χρήσιμη όσον αφορά την προπαγάνδα των Βρυξελλών. Το άρθρο 9 του κανονισμού, περαιτέρω ενισχυμένο με την τροπολογία 38 της κ. Bachelot-Narquin, όντως ορίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να καθιστούν ευρέως γνωστό ότι η Επιτροπή είναι αυτή που πληρώνει. Ωσάν αυτά τα χρήματα να μην προέρχονται από τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών, δηλαδή από τις τσέπες των ίδιων των Ευρωπαίων!

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. – (SV) Επικρίνουμε έντονα το σκεπτικό στο οποίο στηρίζεται η δημιουργία ενός Ταμείου για την Παγκοσμιοποίηση. Καταρχάς, η πρόταση ξεκινά από την παραδοχή ότι η ίδια η παγκοσμιοποίηση αποτελεί πρόβλημα. Κατά τη γνώμη μας, η παγκοσμιοποίηση αποτελεί, απεναντίας, μια ευκαιρία, ιδίως για τις φτωχές, αναπτυσσόμενες χώρες, με την προϋπόθεση ότι σημαντικοί οικονομικοί παράγοντες, όπως η ΕΕ και οι ΗΠΑ, θα μεταβάλουν τις θέσεις τους σχετικά με τις πολιτικές εμπορικού προστατευτισμού που εφαρμόζουν στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι ικανά να λαμβάνουν εθνικά μέτρα στήριξης των τομέων οι οποίοι θεωρούν ότι χρήζουν οικονομικής ενίσχυσης. Ένα ειδικό κοινοτικό ταμείο θα καθιστούσε βέβαιη την αυθαιρεσία, την αναποτελεσματικότητα, τη γραφειοκρατία και την άσκοπη σπατάλη. Πώς θα μπορεί να αποφασίσει η Επιτροπή αν η παγκοσμιοποίηση είχε αρνητικό αντίκτυπο σε έναν συγκεκριμένο τομέα; Καταψηφίσαμε αυτήν την έκθεση με βάση τις απόψεις που εκτέθηκαν ανωτέρω.

 
  
MPphoto
 
 

  Ambroise Guellec (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Με ένα μέγιστο ποσό της τάξεως των 500 εκατομμυρίων ευρώ που διατίθεται σε αυτό ετησίως, αυτό το ευρωπαϊκό ταμείο προορίζεται να αμβλύνει το κτύπημα της παγκοσμιοποίησης για τους εργαζόμενους που πλήττονται από την αναδιάρθρωση.

Αυτή δεν είναι μια νέα μορφή βοήθειας για τις επιχειρήσεις, αλλά πρόσθετη βοήθεια που στοχεύει να βοηθήσει στην εύρεση νέας εργασίας τους εργαζόμενους που έχουν απολυθεί συνεπεία των μεταβολών στο παγκόσμιο εμπόριο.

Το ταμείο θα συσταθεί με τρεις προϋποθέσεις: να υπάρχουν τουλάχιστον 1 000 απολύσεις· να έχουν σοβαρή επίπτωση στην απασχόληση και την τοπική οικονομία· και να συνδέονται με διατάραξη του παγκόσμιου εμπορίου. Το ταμείο μπορεί, κατά συνέπεια, να χρησιμοποιηθεί μόνο σε περίπτωση «μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που προκαλούν σοβαρή οικονομική αναστάτωση», όπως μια μεγάλη αύξηση στις εισαγωγές, μια βαθμιαία υποχώρηση στο μερίδιο αγοράς της ΕΕ σε έναν τομέα, ή μια μετεγκατάσταση εταιρείας σε τρίτη χώρα.

Χαιρετίζω την έγκριση του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στους Ευρωπαίους να λαμβάνουν απαντήσεις στις ανησυχίες τους σχετικά με τις αρνητικές συνέπειες της παγκοσμιοποίησης και θα βοηθήσει στη δημιουργία μεγαλύτερης οικονομικής και κοινωνικής συνοχής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), γραπτώς. – (FR) Αντίθετα με την εισηγήτρια, δεν πιστεύω ότι η παγκοσμιοποίηση είναι μια ευκαιρία για τη Γαλλία και την Ευρώπη. Άλλο πράγμα είναι τα οικονομικά κέρδη των πολυεθνικών και άλλο πράγμα τα οικονομικά και κοινωνικά κέρδη ως προς την απασχόληση και την προστασία του βιομηχανικού ιστού της Ευρώπης.

Η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, συγκαλυμμένο ως επιθυμία αντιστάθμισης για τις μετεγκαταστάσεις, θα είναι απλά ένα ακόμη γραφειοκρατικό και δημαγωγικό εργαλείο. Αν οι φιλοευρωπαίοι ήθελαν να είναι πιο αποτελεσματικοί και ειλικρινείς με τον εαυτό τους, θα σκέφτονταν αντίθετα τη βελτίωση και την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Εγώ, από την πλευρά μου, πιστεύω ότι μόνο η εφαρμογή της προτίμησης και της εθνικής και κοινοτικής προστασίας μπορεί να σώσει τις θέσεις εργασίας μας με τον επανακαθορισμό θεμιτών κανόνων παγκόσμιου εμπορίου.

Αυτό το Ταμείο Προσαρμογής είναι, επιπλέον, απαράδεκτο, πολύ δε περισσότερο επειδή στοχεύει στην υπονόμευση του έργου των κρατών μελών, θεωρώντας ότι οι προσπάθειες για την προαγωγή της αλληλεγγύης θα μπορούσαν να γίνονται μόνο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι πλέον σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.

Τα οικονομικά αναλγητικά αυτού του είδους δεν θα απαλύνουν το κοινωνικό άλγος του λαού μας. Η μέρα που θα ζητήσει εξηγήσεις πλησιάζει.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν ότι αυτό το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση είναι εντελώς περιττό, αν όχι αντιπαραγωγικό: είναι το πρωτότυπο μιας κακής «καλής ιδέας», όμως άπαξ και μια τέτοια ιδέα ξεκινήσει, είναι δύσκολο να την σταματήσει κανείς.

Έχουμε διαρθρωτικά ταμεία, έχουμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και άλλα ταμεία που λειτουργούν και είναι τέλεια εξοπλισμένα για να απαντούν στις προκλήσεις και τις συνέπειες της αναδιάρθρωσης, η οποία συνδέεται με την μετεγκατάσταση, η οποία με τη σειρά της μπορούμε να πούμε ότι συνδέεται με την παγκοσμιοποίηση.

Αυτό που είναι εντελώς παράλογο είναι ότι ορισμένες τροπολογίες προτείνουν την ανάθεση στόχων σε αυτό το ταμείο οι οποίοι δεν θα συμβάλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και οι οποίοι δεν είναι επιτεύξιμοι στο πλαίσιο αυτού του ταμείου.

Γνωρίζω ότι οποιαδήποτε αντίθεση σε αυτό το ταμείο μπορεί να ερμηνευθεί ως έλλειψη ευαισθησίας στις αρνητικές συνέπειες των μετεγκαταστάσεων που συνδέονται με την παγκοσμιοποίηση. Αυτή η ερμηνεία είναι αδικαιολόγητη, τέτοια συναίσθηση έχουμε όσον αφορά τους φόβους των Ευρωπαίων σχετικά με την παγκοσμιοποίηση. Θέλουμε να διορθώσουμε την κατάσταση με εποικοδομητικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και όχι με ένα ταμείο που προσφέρει τέλεια προσχήματα στις επιχειρήσεις και τις αφήνει με καθαρή συνείδηση. Το ταμείο στην πραγματικότητα τις ενθαρρύνει έμμεσα να μετεγκατασταθούν αφού δεν θα ανησυχούν πλέον για τις αρνητικές συνέπειες για την απασχόληση στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE-DE), γραπτώς. (DE) Μόλις καταψήφισα το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση. Η προσέγγισή του, δηλαδή η υποστήριξη εργαζομένων που έχασαν τη θέση τους εξαιτίας διεθνών μετεγκαταστάσεων επιχειρήσεων, με τη βοήθεια κατάρτισης και μέτρων επανένταξης, είναι σωστή, αλλά ο τρόπος εφαρμογής του δεν είναι ικανοποιητικός.

Το ταμείο αντιμετωπίζει με εσφαλμένο τρόπο την κατάσταση, διότι ασχολείται περισσότερο με τα συμπτώματα παρά με τα αίτια των απολύσεων. Οι διαδικασίες έγκρισης είναι υπερβολικά πολύπλοκες και η μεγάλη γραφειοκρατία προξενεί σημαντικές δαπάνες.

Πρώτα από όλα, ωστόσο, η άρνηση μείωσης του ορίου από τις 1 000 στις 500 απολύσεις σημαίνει πως είναι άχρηστο για τις ΜΜΕ. Επιπροσθέτως, όταν απολύονται λιγότεροι από 1 000 εργαζόμενοι, καταβάλλεται μόνο το 15% των πόρων αντί για το 20% που ζητάμε. Χρήση του ταμείου μπορεί να γίνει όταν ένα κράτος μέλος δηλώσει 1 000 απολύσεις στις ΜΜΕ του μέσα σε διάστημα 9 μηνών, ενώ η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων είχε ζητήσει διάστημα 12 μηνών.

Όταν θα τελειώσουν τα χρήματα –το μέγιστο ποσό είναι 500 εκατ. ευρώ ετησίως– οι αποδέκτες θα απογοητευθούν οικτρά. Αν η ΕΕ δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες, αλλά δεν τηρεί τις υποσχέσεις της, οι πολίτες θα απογοητευθούν. Οι συνάδελφοί μου της ομάδας της CDU/CSU στο ΕΚ συμμερίζονται την άποψή μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), γραπτώς. – (EN) Παρότι στηρίζουμε με ιδιαίτερη θέρμη μέτρα βελτίωσης της κατάστασης των εργαζομένων που απολύονται λόγω των μετεγκαταστάσεων επιχειρήσεων, θεωρούμε ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα.

Οι πόροι που διατίθενται είναι τελείως ανεπαρκείς, καθώς χορηγούνται σε λιγότερο από το 10% των εργαζομένων που μένουν άνεργοι λόγω δραστηριοτήτων αναδιάρθρωσης. Οι αναδιαρθρώσεις και απολύσεις από ΜΜΕ σε μικρότερα κράτη μέλη, οι οποίες έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην εθνική, περιφερειακή και τοπική οικονομία, θα ωφεληθούν ελάχιστα από το εν λόγω ταμείο.

Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι ορισμένοι εργαζόμενοι που έχασαν τις θέσεις εργασίας τους σε μεγάλες επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση σε αυτό το ταμείο, ενώ καλούμε τις εν λόγω επιχειρήσεις να διαπραγματευτούν σοβαρά με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και να μην χρησιμοποιήσουν την ύπαρξη του ταμείου ως πρόφαση για να μην εκπληρώνουν τις κοινωνικές τους υποχρεώσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Tο «Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στη Παγκοσμιοποίηση» αποτελεί ένα ταμείο ελεημοσύνης που καταβάλλεται εφάπαξ στοχεύοντας στον αποπροσανατολισμό και την εξαπάτηση των εργαζομένων.

Στόχος του είναι δήθεν η βοήθεια και αλληλεγγύη στους απολυμένους εργαζόμενους μιας περιοχής που πλήττεται από μετεγκατάσταση επιχειρήσεων, όπου δηλαδή το κεφάλαιο επιδιώκει την μεγιστοποίηση των κερδών του μεταφερόμενο σε χώρες, όπου η τιμή της εργατικής δύναμης είναι χαμηλότερη.

Τα κριτήρια που θέτει ο Κανονισμός για την εφαρμογή του είναι τόσο στενά, ώστε ελάχιστος αριθμός εργαζομένων θα το δικαιούνται, αφού καταβάλλεται σε περιοχές, όπου λόγω της μετεγκατάστασης επιχειρήσεων υπάρχουν τουλάχιστον 1000 απολύσεις σε μία επιχείρηση ή τουλάχιστον 1000 απολύσεις σε ένα 6μηνο (ή 12μηνο όπως προτείνει η Έκθεση της επιτροπής), που αντιπροσωπεύουν το 1% της απασχόλησης στην περιφέρεια.

Ζητείται μόνο με αίτηση της κυβέρνησης κράτους-μέλους και όχι των εργαζομένων ή των συνδικαλιστικών οργανώσεών τους και καταβάλλεται μόνο από τη κυβέρνηση. Έτσι, οι εργαζόμενοι βρίσκονται στο έλεος της κάθε κυβέρνησης, που μπορεί να το χρησιμοποιεί επιλεκτικά και σαν μέσο άσκησης πίεσης και εκβιασμών στους εργαζόμενους, αλλά και σαν μέσο χειραγώγησης συνειδήσεων και εκτόνωσης της αγανάκτησης των εργαζομένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), γραπτώς. – (FR) Η Ευρώπη θα παράσχει στήριξη στα θύματα των εταιρικών μετεγκαταστάσεων. Από την 1η Ιανουαρίου, το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση θα δίνει τη δυνατότητα χορήγησης έως 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε εργαζόμενους που έπεσαν θύματα διεθνών αναδιαρθρώσεων. Αυτοί οι εργαζόμενοι θα μπορούν να βασίζονται στην Ένωση για να γίνει πιο εύκολη, ή μάλλον λιγότερο δύσκολη, η εκ νέου κατάρτισή τους. Εξατομικευμένη κατάρτιση, μικροπιστώσεις, ενίσχυση στην κινητικότητα: πρόκειται σαφώς για παροχή βοήθειας σε εργαζόμενους, όχι σε επιχειρήσεις.

Ένα ερώτημα βρίσκεται προφανώς στο μυαλό όλων: οι εργαζόμενοι της VW Forest θα μπορούν να βασιστούν σε αυτήν την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη;

Τα κριτήρια πρόσβασης στο ταμείο είναι αυστηρά: οι απολύσεις πρέπει να αφορούν τουλάχιστον 1 000 άτομα, περιλαμβανομένων των υπεργολάβων, και πρέπει να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία. Κυρίως, ωστόσο, οι βελγικές αρχές οφείλουν να έχουν τη δυνατότητα να αποδείξουν ότι η αναδιάρθρωση είναι το αποτέλεσμα «διαρθρωτικών αλλαγών στις τάσεις του παγκόσμιου εμπορίου», και αυτό δεν είναι δεδομένο! Η Ένωση είναι εδώ αντιμέτωπη με καθαρή περίπτωση κοινωνικού ανταγωνισμού εντός της επικράτειάς της, και εναπόκειται στην Επιτροπή να επιδείξει ευελιξία κατά την εξέταση των κριτηρίων.

Η εικόνα της Ευρώπης και η αντίληψη που έχουμε για την αλληλεγγύη σε επίπεδο ΕΕ διακυβεύονται!

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ του συμβιβασμού που διέπει τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ). Η παγκοσμιοποίηση είναι μια πραγματικότητα που μπορεί να είναι επωφελής όταν είναι θεμιτή και δίκαιη.

Ωστόσο, όταν η παγκοσμιοποίηση έχει αρνητικές συνέπειες για τους εργαζόμενους, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθήκον, για λόγους αλληλεγγύης, να αμβλύνει τις συνέπειες των αλλαγών στη διάρθρωση του παγκόσμιου εμπορίου. Αυτό το ταμείο, το οποίο ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια ευρώ, δεν θα χρησιμεύει για τις αναδιαρθρώσεις των εταιρειών αλλά για να ενισχύει τους εργαζόμενους που έχουν απολυθεί, ιδιαίτερα δε στις προσπάθειές τους να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Το ΕΤΠ είναι ένα σημαντικό μέσο διότι βοηθά να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει πλήρως υπόψη τις κοινωνικές επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης και δεν αδιαφορεί για την τύχη των εργαζομένων. Ήταν το 2005 όταν, με τη διαπίστωση των επιπτώσεων της ελευθέρωσης και του ανταγωνισμού στον κλάδο της υφαντουργίας και της ένδυσης, και ιδιαίτερα στους εργαζόμενούς του, γεννήθηκε η ιδέα ενός τέτοιου ταμείου. Το 2007, δηλαδή μόνο δύο χρόνια αργότερα, αυτό το ταμείο αρχίζει να αποδίδει και ανταποκρίνεται πραγματικά στις προσδοκίες των απολυμένων εργαζόμενων. Ναι, η Ευρώπη μπορεί να συμπαρίσταται στους πολίτες της, και σήμερα το αποδεικνύει!

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), γραπτώς. – (SV) Θεωρώ ότι ο αντίκτυπος της παγκοσμιοποίησης στην παγκόσμια ανάπτυξη είναι θετικός και μας έχει βοηθήσει πολύ. Σήμερα ψηφίσαμε σχετικά με μια έκθεση για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ταμείου το οποίο θα επιδιώκει προσαρμογές ενόψει των αποτελεσμάτων της παγκοσμιοποίησης. Η έκθεση περιλαμβάνει μια σειρά επικριτικών δηλώσεων σχετικά με τα εν λόγω αποτελέσματα. Ο ανασχηματισμός του διεθνούς εμπορίου δεν επέφερε σε καμία περίπτωση τα αρνητικά αποτελέσματα που θα ήθελαν να πιστέψουμε οι συντάκτες της έκθεσης.

Η άποψή μου για την παγκοσμιοποίηση, και τη μεγαλύτερη ανταλλαγή ανθρώπων, προϊόντων, υπηρεσιών και κεφαλαίων που την συνοδεύει, είναι θετική. Θεωρώ ότι αξίζει να κοπιάσουμε για έναν κόσμο με ανοικτά σύνορα στον οποίο η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οι αξίες που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και των χωρών. Η παγκοσμιοποίηση έχει δημιουργήσει, και συνεχίζει να δημιουργεί, τεράστιες ευκαιρίες απελευθέρωσης των λαών από τα δεσμά της τυραννίας και της ακραίας φτώχειας, ενίσχυσης της ευημερίας και διαμόρφωσης καλύτερων συνθηκών για την ανάπτυξη της δημοκρατίας. Συνεπώς, επέλεξα να καταψηφίσω σήμερα αυτήν την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), γραπτώς. – (NL) Δεδομένου ότι φαινόμενα όπως οι μαζικές απολύσεις εξαιτίας του κλεισίματος επιχειρήσεων, εκτεταμένης αναδιάρθρωσης στο εσωτερικό τομέων οι οποίοι είναι ευάλωτοι στην παγκοσμιοποίηση, καθώς και μικρότερης κλίμακας συλλογικές απολύσεις λόγω διαρθρωτικών αλλαγών του διεθνούς εμπορίου, έχουν σοβαρό αντίκτυπο στις τοπικές αγορές εργασίας, η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση είναι θετική. Σε αντίθεση με άλλα διαρθρωτικά ταμεία, το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση επιτρέπει στα κράτη μέλη να αντιδρούν με ταχύτητα και αμεσότητα σε καταστάσεις κοινωνικοοικονομικής έκτακτης ανάγκης, επιτρέποντας στους πληγέντες εργαζόμενους, μετά την απόλυσή τους, να εντάσσονται εκ νέου στην αγορά εργασίας. Είναι επίσης θετικό το γεγονός ότι τα κράτη μέλη προσφέρουν το 50% της χρηματοδότησης και ότι η ενίσχυση από το εν λόγω ταμείο συμβάλλει, αλλά δεν υποκαθιστά αυτές τις προσπάθειες.

Χαίρομαι επίσης διότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή αποδέχονται την ιδέα των μικροδανείων ως ενεργού μέτρου για την αγορά εργασίας. Ένα εξίσου θετικό στοιχείο είναι ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι δεν υποχρεώνονται πλέον να εργάζονται περισσότερο για χαμηλότερες αποδοχές, αλλά τους προσφέρονται οικονομικά κίνητρα προκειμένου να παραμείνουν στην αγορά εργασίας.

Το γεγονός, τέλος, ότι το ταμείο είναι διαρθρωμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι συνεισφορές να μην μπορούν να παροχετευτούν σε «άλλους φορείς», αλλά ενισχύουν απευθείας τους εργαζόμενους δεν μπορεί παρά να χρησιμεύσει ως υπόδειγμα για άλλα διαρθρωτικά ταμεία.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Vergnaud (PSE), γραπτώς. – (FR) Η παγκοσμιοποίηση δημιουργεί αρνητικές συνέπειες για τους πλέον ευάλωτους και λιγότερο ειδικευμένους εργαζόμενους σε ορισμένους κλάδους. Οι μετεγκαταστάσεις προκαλούν ένα κλίμα επιβλαβούς κοινωνικής αβεβαιότητας για την κοινωνική πρόοδο. Οι επιχειρήσεις επωφελούνται από ένα νέο είδος ελευθερίας που αψηφά σύνορα, αφήνοντας άνεργους πλήθη συχνά ελάχιστα καταρτισμένων υπαλλήλων, οι οποίοι θα συναντήσουν τεράστιες δυσκολίες για να βρουν ξανά εργασία. Έντεκα χιλιάδες θέσεις εργασίας έχουν μετεγκατασταθεί τους τελευταίους 12 μήνες στη Γαλλία. Ο φόβος των μετεγκαταστάσεων εξαπλώνεται από περιοχή σε περιοχή, με ρυθμό περικοπών περίπου 1 000 θέσεων μηνιαίως, ένας αριθμός που είναι υπεραρκετός για να τροφοδοτήσει την κοινωνική αναταραχή.

Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Bachelot-Narquin, διότι παρέχει μια αρχική απάντηση στις δικαιολογημένες ανησυχίες των ευρωπαίων εργαζομένων. Η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) θα παρέχει ετήσια ενίσχυση της τάξεως των 500 εκατομμυρίων ευρώ σε εργαζόμενους που έχουν πέσει θύματα των διεθνών αναδιαρθρώσεων, με σκοπό την επανένταξή τους στην εργασία. Η βοήθεια που παρέχεται από το ΕΤΠ θα εξασφαλίζει έτσι αλληλεγγύη και στήριξη σε εργαζόμενους που έχουν απολυθεί λόγω αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου, παρότι πιθανόν το ταμείο να αποδειχθεί ανεπαρκές.

 
  
  

Έκθεση Groote (A6-0301/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, μολονότι είναι σωστή η προσέγγιση που επελέγη για τη νομοθεσία αυτή που αφορά μια πολιτική για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα με γνώμονα τις εκπομπές, εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει υιοθετηθεί μια πιο φιλόδοξη γραμμή για τις οριακές τιμές, ιδίως των οξειδίων του αζώτου, διότι αυτοί οι ρύποι προξενούν μείζονα προβλήματα ειδικά σε στενές ορεινές κοιλάδες.

Παρόλα αυτά, επικροτώ την πρόταση και μάλιστα την ενέκρινα επειδή υιοθετεί ειδικά για τα σωματίδια μια προσέγγιση με βάση τον αριθμό. Τώρα η Επιτροπή πρέπει να την εφαρμόσει σωστά στην πράξη. Επίσης, χαίρομαι διότι οι πληροφορίες επισκευής τώρα θα διαβιβάζονται σε όλα τα ανεξάρτητα συνεργεία.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που μου δώσατε τον λόγο για τρίτη φορά όσον αφορά την έκθεση του κ. Groote σχετικά με την προστασία των ευρωπαίων πολιτών από τις επιβλαβείς εκπομπές των αυτοκινήτων.

Ψήφισα υπέρ αυτού του εγγράφου ελπίζοντας ότι, στο προσεχές μέλλον, θα εγκριθεί και μια οδηγία κατά των επιβλαβών συνεπειών των κυβερνήσεων, διότι, δυστυχώς, ακόμη και οι κυβερνήσεις προκαλούν βλάβες στην υγεία και το περιβάλλον στο οποίο ζουν οι πολίτες.

Αναφέρομαι ειδικότερα, αλλά όχι μόνο, στους νόμους που προκαλούν ρύπανση και καθιστούν ασφυκτική την ατμόσφαιρα για τους ηλικιωμένους και τους συνταξιούχους, οι οποίοι δεν μπορούν να ζήσουν με μια ανεπαρκή σύνταξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Anna Hedh, Ewa Hedkvist Petersen, Inger Segelström και Åsa Westlund (PSE), γραπτώς. – (SV) Θα προτιμούσαμε πιο αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή του προτύπου Euro 5 και χαμηλότερα όρια για τις εκπομπές διοξειδίου του αζώτου στο στάδιο Euro 6.

Υπερψηφίσαμε, ωστόσο, τον συμβιβασμό με το Συμβούλιο των Υπουργών διότι θεωρούμε ότι είναι εύλογος και ότι η παράταση της διαδικασίας δεν θα οδηγούσε στη θέσπιση καλύτερων κανόνων, αλλά στην απλή αναβολή του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Οι μεταφορές ευθύνονται για μεγάλο ποσοστό περιβαλλοντικής ρύπανσης και έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην αλλαγή του κλίματος. Το νέο πρότυπο, αποκαλούμενο Euro 5, θα επικεντρωθεί ειδικά στα σωματίδια και στο οξείδιο του αζώτου (NOx) που εκπέμπουν οχήματα με κινητήρα ντίζελ.

Αυτή η μεγαλύτερη αυστηρότητα των ορίων στις εκπομπές των οχημάτων για σωματίδια και οξείδιο του αζώτου αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου όσον αφορά τη δημόσια υγεία.

Η έγκριση αυτής της έκθεσης θα ενισχύσει το εμπορικό δυναμικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον σχεδιασμό και την κατασκευή καθαρών οχημάτων.

Το μελλοντικό πρότυπο Euro 6 θα περιέχει αυστηρά όρια για τις εκπομπές, ιδιαίτερα για το οξείδιο του αζώτου, και, ταυτόχρονα, θα ενθαρρύνει την τεχνολογική έρευνα για την αυτοκινητοβιομηχανία.

Το κείμενο που εγκρίθηκε προτείνει ένα χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή αυτών των δύο προτύπων που θα είναι απαιτητικό, αλλά επιτεύξιμο, για τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Πιστεύω, ωστόσο, ότι πρέπει να παραμείνουμε σε ετοιμότητα για την ανανέωση του συνόλου των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν και έτσι να εφαρμόσουμε τα πλέον πρόσφατα πρότυπα Euro με την ελπίδα επίτευξης σημαντικών αποτελεσμάτων στην ποιότητα της ατμόσφαιρας.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. – (EN) Στήριξα αυτήν τη συμβιβαστική δέσμη, η οποία διασφαλίζει ότι η αυτοκινητοβιομηχανία θα υποχρεωθεί να παράγει πιο οικολογικά και καθαρά οχήματα, τα οποία θα συμβάλουν στη μείωση της ρύπανσης. Αυτή η δέσμη τροπολογιών σημαίνει ότι τα παραγόμενα οχήματα πρέπει να πληρούν καθορισμένα επίπεδα εκπομπών μακροπρόθεσμα. Ενθαρρύνει την αυτοκινητοβιομηχανία να επενδύει σε τεχνολογίες δημιουργίας πιο οικολογικών οχημάτων, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία του περιβάλλοντός μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE -DE), γραπτώς. (PT) Η πρόταση επί της οποίας ψηφίσαμε σήμερα προβλέπει την αναθεώρηση των οριακών τιμών εκπομπών που ισχύουν σήμερα για τα μηχανοκίνητα οχήματα και τη συμπερίληψη των οχημάτων που κινούνται με βιοκαύσιμα.

Οι νέες τεχνολογίες και οι επιστημονικές ανακαλύψεις μάς επέτρεψαν να αποβλέπουμε σε ένα υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας και να επενδύουμε σε νέους τομείς της αγοράς οχημάτων.

Στη σημερινή εποχή δεν μπορούμε να αγνοούμε τις περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, ούτε μπορούμε να αγνοούμε το γεγονός ότι υπάρχει μια νέα αγορά που αναπτύσσεται στον τομέα των καθαρών καυσίμων. Κατά συνέπεια, η παροχή πληροφοριών στον καταναλωτή για οχήματα που ρυπαίνουν λιγότερο, για επισκευές του οχήματος και για τα νέα είδη που οι κατασκευαστές θέτουν στην κυκλοφορία είναι σημαντικά μέτρα για την προστασία και την επένδυση στην κοινωνία του μέλλοντος.

Για μία ακόμη φορά, η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η προώθηση περιβαλλοντικά βιώσιμης ανάπτυξης και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών είναι υπό απειλή.

Ως εκ τούτου, ψήφισα υπέρ της έκθεσης Groote.

 
  
  

Έκθεση Higgins (A6-0432/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω απλώς να εξηγήσω γιατί καταψήφισα την τροπολογία 1 επί της έκθεσης Higgins, με άλλα λόγια την αλλαγή της νομικής βάσης από το άρθρο 308 της Συνθήκης στο άρθρο 159.

Κατανοώ τους λόγους για τους οποίους ορισμένοι συνάδελφοι υποστηρίζουν αυτήν την αλλαγή, η οποία ενισχύει τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου, καθόσον το ταμείο έχει οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους. Το Κοινοβούλιο κινείται, βεβαίως, εντός των αρμοδιοτήτων του. Ωστόσο, ανησυχώ για το ενδεχόμενο εμφάνισης ανεπιθύμητων επιπτώσεων, διότι θεωρώ απίθανο να συμφωνήσει το Συμβούλιο, οπότε θα σημειωθεί καθυστέρηση. Μια τέτοια καθυστέρηση, εάν προκύψει, θα έχει ως συνέπεια να καθυστερήσει η χρηματοδότηση έργων τα οποία βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Θεωρώ ότι αυτό θα είχε σοβαρές επιπτώσεις, καθόσον την περίοδο που διανύουμε η πολιτική κατάσταση στη Βόρεια Ιρλανδία είναι εξαιρετικά ευαίσθητη. Ετοιμαζόμαστε να κάνουμε το μεγάλο βήμα, και ειλικρινά δεν νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να λάβουμε αρνητικά μηνύματα από την ΕΕ. Επίσης, σε κάποιο βαθμό θα είναι μια άδοξη νίκη για το Κοινοβούλιο, δεδομένου ότι αυτή είναι η τελευταία φορά που ζητείται από το Σώμα να εγκρίνει χρηματοδότηση του προγράμματος, ενόψει του τερματισμού του το 2010.

Τέλος, ψήφισα λανθασμένα επί της τροπολογίας 169 στην έκθεση Hieronymi. Απλούστατα, πάτησα λάθος κουμπί. Έπρεπε να είχα πατήσει το «συν».

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Θα γραφεί στα πρακτικά ότι θέλατε να εκφράσετε μια διαφορετική άποψη για το θέμα αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND /DEM), γραπτώς. (SV) Παρά το γεγονός ότι η Δημοκρατία της Ιρλανδίας και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι δύο από τις πλουσιότερες χώρες στον κόσμο, υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για την υποστήριξη του Διεθνούς Ταμείου για την Ιρλανδία. Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συνεισφέρουν σε αυτό το ταμείο μπορούν να το πράξουν μέσω αποφάσεων που θα λάβουν τα εθνικά κοινοβούλιά τους. Η διαδικασία αυτή, πέραν του ότι είναι δημοκρατική, σημαίνει επίσης ότι οι οικονομικοί πόροι των κρατών μελών δεν χρειάζεται να διοχετεύονται χωρίς λόγο μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ. Συνεπώς, ψηφίσαμε κατά της εν λόγω έκθεσης.

 
  
  

Έκθεση Fruteau (A6-0422/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, η μπανάνα είναι ένα θέμα που έδωσε αφορμή για ένα αληθινό σήριαλ από τη δεκαετία του 1990. Στην Ευρώπη, καταναλώνουμε μπανάνες προέλευσης τριών περιοχών: περίπου 850 000 τόνοι ευρωπαϊκών μπανανών προέρχονται από τις Γαλλικές Δυτικές Ινδίες, τις Καναρίους Νήσους και τις Αζόρες· καταναλώνουμε μπανάνες από τις χώρες ΑΚΕ και, τέλος, μπανάνες «δολαρίου», που καλλιεργούνται στη Λατινική Αμερική, για λογαριασμό της Chiquita και της Dole.

Πριν από δέκα χρόνια, οι δασμοί επί των 2,5 εκατομμυρίων τόνων αμερικανικών μπανανών έφθαναν τα 850 ευρώ τον τόνο· σήμερα, ανέρχονται στα 176 ευρώ. Με άλλα λόγια, η Ευρώπη προσφέρει στις αμερικανικές πολυεθνικές ένα δώρο 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Επιπλέον, αυτές οι μπανάνες παράγονται στον Ισημερινό από παιδιά ηλικίας 10 ετών τα οποία αμείβονται με 2 δολάρια ΗΠΑ την ημέρα, αναπνέουν εντομοκτόνα, υποφέρουν από άσθμα, έχουν προβλήματα με την ισορροπία τους και υποφέρουν από εγκεφαλική αταξία. Και σε άλλες περιοχές οι συνθήκες εργασίας είναι παρόμοιες για όσους εργάζονται σε θερμοκήπια που χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια τριαντάφυλλων.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ένα 18-κιλο κιβώτιο μπανάνες μπορεί να πωληθεί στη Γερμανία έναντι 3 δολαρίων ΗΠΑ. Αυτό αποκαλείται δουλεία. Ωστόσο, είναι αλήθεια ότι το και Κοινοβούλιό μας προσφεύγει σε μια μορφή δουλείας όταν απασχολεί προσωπικό για τις περιόδους συνόδων. Θεέ μου, με έναν σκλάβο παραπάνω η πραγματικότητα δεν αλλάζει!

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Anna Hedh, Ewa Hedkvist Petersen, Inger Segelström και Åsa Westlund (PSE), γραπτώς. (SV) Ψηφίσαμε κατά της τροπολογίας 10. Εμείς, οι σουηδοί Σοσιαλδημοκράτες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ερμηνεύουμε την εν λόγω τροπολογία ως ένα μέσο να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη που το επιθυμούν να κρατήσουν ένα ποσοστό της ενίσχυσης για την παραγωγή της μπανάνας. Υπό το πρίσμα του γεγονότος ότι εργαζόμαστε με συνέπεια προς την κατεύθυνση της αποσύνδεσης των γεωργικών ενισχύσεων, το θεωρούμε απαράδεκτο. Η στήριξη της παραγωγής μπανάνας καθιστά αδύνατο για τους παραγωγούς μπανάνας από χώρες εκτός της ΕΕ να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις.

Είμαστε επίσης επικριτικοί για το σύνολο της πρότασης, καθώς θα οδηγήσει σε υψηλότερες δαπάνες. Μια μεταρρύθμιση της οργάνωσης της αγοράς μπανάνας θα πρέπει, κατά την άποψή μας, να οδηγήσει σε προσπάθεια οικονομιών στον προϋπολογισμό.

 
  
MPphoto
 
 

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE), γραπτώς. (PT) Υποστηρίζω ολόψυχα την πρόταση της Επιτροπής, όπως τροποποιείται με αυτήν την έκθεση, οι στόχοι της οποίας, ενισχυμένοι από τις τροπολογίες που εισήχθησαν, είναι οι εξής:

- να διατηρηθεί η παραγωγή μπανάνας στην Κοινότητα, που είναι η κύρια γεωργική δραστηριότητα σε ορισμένες παραγωγικές περιοχές, ήτοι στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και στις περιοχές όπου διαδραματίζει σπουδαίο κοινωνικο-οικονομικό ρόλο·

- να προστατευθούν τα εισοδήματα των παραγωγών μπανάνας και να αποφευχθεί η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης του τομέα της μπανάνας·

- να δοθεί στα κράτη μέλη που παράγουν μπανάνες έλεγχος επί της χορήγησης ενισχύσεων, έτσι ώστε αυτό να μπορεί να γίνει όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές προτεραιότητες αυτών των περιοχών.

Συνεπώς, ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής.

Ωστόσο, αντιτίθεμαι στην ιδέα να συνεχίσει να είναι υποχρεωτική για τους παραγωγούς η εγγραφή τους σε κάποια αναγνωρισμένη οργάνωση παραγωγών προκειμένου να λαμβάνουν ενίσχυση –σύμφωνα με τις επιθυμίες των ευρωπαίων παραγωγών μπανάνας (μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παραγωγών Μπανάνας), των αρχών των εξόχως απόκεντρων περιφερειών και των κρατών μελών που παράγουν μπανάνες– καθώς θεωρώ ότι αυτό είναι αντιφατικό και αντίκειται στον τελευταίο στόχο. Κατέθεσα, ως εκ τούτου, μια τροπολογία που δηλώνει ότι τα κράτη μέλη είναι αυτά που πρέπει να αποφασίσουν αν η απαίτηση αυτή θα είναι υποχρεωτική, όπως πρότεινε η Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND /DEM), γραπτώς. (SV) Καταψηφίσαμε την έκθεση αυτή, διότι είναι εντελώς προκατειλημμένη όσον αφορά τα ιδιαίτερα συμφέροντα των καλλιεργητών μπανάνας της ΕΕ.

Είμαστε απολύτως αντίθετοι στην τροπολογία 10 της έκθεσης, που προτείνει ειδική μεταχείριση για τη στήριξη για το βαμβάκι, το ελαιόλαδο, τον ακατέργαστο καπνό, τον λυκίσκο και τη μπανάνα.

Αν επιμέρους κράτη μέλη επιθυμούν, για λόγους περιφερειακής πολιτικής, να υποστηρίξουν την καλλιέργεια μπανάνας στην επικράτειά τους, τότε εξαρτάται από αυτά, με την προϋπόθεση φυσικά ότι θα λάβουν υπόψη τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες και τους κανόνες της ΕΕ. Σε παρόμοια περίπτωση, ωστόσο, θα εναπόκειτο επίσης στα επιμέρους κράτη μέλη να χρηματοδοτήσουν αυτήν την ενίσχυση, χωρίς την ανάμιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Είμαστε αντίθετοι στην αποσύνδεση της ενίσχυσης από την παραγωγή, που αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα της πρότασης της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του τομέα της μπανάνας. Η Επιτροπή επιδιώκει να θέσει τέρμα στην αντιστάθμιση για τους παραγωγούς και να προάγει την ελευθέρωση του τομέα στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

Αν και οι τρέχουσες ρυθμίσεις είναι ανεπαρκείς, θα προτιμούσαμε να διατηρηθούν ή να πραγματοποιηθεί μια μεταρρύθμιση που θα στόχευε πραγματικά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί μπανάνας, εστιάζοντας στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και τις λιγότερο ευνοημένες περιοχές της ΕΕ.

Χαιρετίζουμε την έγκριση των τροπολογιών που καταθέσαμε και αποσκοπούσαν, πρώτον, στη διατήρηση του συστήματος των ετήσιων προκαταβολών για το σύνολο της περιόδου και, δεύτερον, στην πρόβλεψη υποβολής μιας έκθεσης εκτίμησης αντίκτυπου για τις επιπτώσεις του κανονισμού στο εισόδημα των παραγωγών.

Είμαστε πολύ απογοητευμένοι από την απόρριψη των τροπολογιών που καταθέσαμε, οι οποίες πρότειναν, πρώτον, μια ετήσια μεταβατική περίοδο μέχρι να τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός και, δεύτερον, να μετατεθεί η περίοδος αναφοράς για τον υπολογισμό της ενίσχυσης από το 2005 στο 2004.

Πιστεύουμε ότι η έκθεση βελτιώνει ορισμένες ουσιαστικές πτυχές της πρότασης της Επιτροπής προτείνοντας τη μερική αποσύνδεση των ενισχύσεων και τη διατήρηση των ενισχύσεων για τις οργανώσεις παραγωγών.

Τέλος, απορρίπτουμε την πρόταση για την εφαρμογή του συστήματος αποσύνδεσης των ενισχύσεων σε όλους τους άλλους «μη μεταρρυθμισμένους» τομείς.

 
  
  

Προτάσεις ψηφίσματος: B6-0630/2006

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Cashman (PSE), γραπτώς. – (EN) Η αντιπροσωπεία των βρετανών Σοσιαλιστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EPLP) χαιρετίζει την έγκριση του ψηφίσματος σχετικά με το νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2007. Το εν λόγω πρόγραμμα είναι εκτεταμένο και φιλόδοξο. Παρότι υπάρχουν ορισμένες λυπηρές παραλείψεις, συνολικά στηρίζουμε το πρόγραμμα της Επιτροπής. Ως προς το ιδιαίτερο θέμα της ασφάλειας των πολιτών, της δικαιοσύνης και της μετανάστευσης, η αντιπροσωπεία των βρετανών Σοσιαλιστών στηρίζει τη γενική θέση του ΕΚ καθώς και των άλλων θεσμικών οργάνων για τον σχεδιασμό της πολιτικής σε αυτόν τον σημαντικό τομέα. Τούτου λεχθέντος, όσον αφορά τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε αυτόν τον τομέα, υπογραμμίζουμε ότι, επί του θέματος αυτού, η αποκλειστική αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων βρίσκεται στα χέρια των κρατών μελών και του Συμβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Καταψηφίσαμε αυτήν την πρόταση ψηφίσματος για το νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2007, διότι προτείνει τις γνωστές νεοφιλελεύθερες πολιτικές με τις καταστροφικές συνέπειες που γνωρίζουμε, όπως η αύξηση της φτώχειας και της κοινωνικής ανισότητας. Αυτό που πραγματικά χρειάζεται, από την άλλη πλευρά, είναι μια σαφής απομάκρυνση από τέτοιες πολιτικές και μια ολοκληρωτική αλλαγή, όπως προτείνεται σε πολλά σημεία του ψηφίσματος της Ομάδας μας.

Μεταξύ των προτάσεων που καταθέσαμε και δυστυχώς απορρίφθηκαν, επιθυμούμε να υπογραμμίσουμε την ακόλουθη: ζητούμε την άμεση αναστολή της τρέχουσας διαδικασίας ελευθέρωσης των δημοσίων υπηρεσιών και μια σαφή υπόσχεση για τη μείωση του χρόνου εργασίας, χωρίς περικοπή των μισθών, με απώτερο στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Λυπούμαστε επίσης που το νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής αγνοεί την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός ότι δεν υπάρχει οικονομική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Παλαιστινιακής Αρχής.

Επίσης, επικρίνουμε το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει προωθήσει πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη βελτίωση της κοινωνικής πολιτικής και ότι επιδιώκει ελευθερώσεις σε αρκετούς τομείς, μεταξύ των οποίων ο τομέας των υπηρεσιών και η αγορά ενέργειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), γραπτώς. – (EN) Εγώ και οι βρετανοί Συντηρητικοί συνάδελφοί μου στηρίζουμε την έκκληση του Προέδρου της Επιτροπής προκειμένου να επικεντρωθούμε εκ νέου στην υλοποίηση ουσιαστικών οικονομικών μεταρρυθμίσεων μέσω της ατζέντας της Λισαβόνας, οι οποίες θεωρούμε ότι πρέπει να εστιάζονται στην προώθηση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη, οι οποίες οδηγούν σε αύξηση της απασχόλησης.

Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς είναι επίσης στοιχείο με το οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε, και η αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες θα είναι σημαντικό στοιχείο αυτής της προσπάθειας. Η ελευθέρωση και η εφαρμογή πολιτικών ελευθέρων συναλλαγών θα δημιουργήσουν μια πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία στην Ευρώπη. Στηρίζουμε επίσης την έμφαση που δίνει η παρούσα Επιτροπή στην απορρύθμιση και την εντατική διεξαγωγή αξιολογήσεων αντικτύπου, στοιχεία τα οποία υποστήριζαν προ πολλού οι βρετανοί Συντηρητικοί. Χαιρετίζουμε επίσης κάθε λογικό μέτρο το οποίο προάγει την προστασία του περιβάλλοντος και καταπολεμά την παγκόσμια φτώχεια. Μπορούμε επίσης να συμφωνήσουμε με την έμφαση που δίνεται στον αγώνα κατά της απάτης και της κακοδιαχείρισης.

Δεν μπορούμε, ωστόσο, να στηρίξουμε τις εκκλήσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το ψήφισμα για εφαρμογή του Συντάγματος της ΕΕ, τις εκκλήσεις για εφαρμογή κοινής πολιτικής της ΕΕ για τη μετανάστευση, τις θεωρήσεις και το άσυλο, ή την εκτίμηση ότι η ΕΕ δεν διαθέτει επαρκείς πόρους για να ανταποκριθεί σε μελλοντικές προκλήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE -DE), γραπτώς. (PT) Το προτεινόμενο νομοθετικό πρόγραμμα της Επιτροπής για το 2007 δείχνει πολύ παραστατικά πώς η έλλειψη πολιτικής ηγεσίας σε πολλά κράτη μέλη περιπλέκει τα πράγματα για την ΕΕ. Ενώ είναι αλήθεια ότι η Επιτροπή είναι ο κινητήριος μοχλός των κοινοτικών θεσμικών οργάνων, είναι επίσης αλήθεια ότι όταν τα κράτη μέλη βασανίζονται από εσωτερικά προβλήματα, αυτό τους απορροφά πάρα πολλή ενέργεια.

Εντούτοις, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι, δίδοντας έμφαση στα οικονομικά ζητήματα –συγκεκριμένα, στο ζήτημα της τεχνολογίας και, εξίσου σημαντικό, στο ζήτημα της ενέργειας– και μην αποδίδοντας υπερβολική σημασία στα θεσμικά ζητήματα, η παρούσα Επιτροπή αποδεικνύει ότι έχει κατανοήσει ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες. Η συνεχής δέσμευση στη βελτίωση της νομοθεσίας αποκαλύπτει επιπλέον ότι έχει κατανοηθεί η ανάγκη για απλούστευση του νομοθετικού περιβάλλοντος. Ελπίζουμε ότι το 2007 θα είναι ένα έτος στο οποίο ο πολιτικός ιστός της Ευρώπης θα ξεδιαλύνει, έτσι ώστε να μην επιβεβαιωθεί η αντίληψη ότι δεν έχουμε ούτε ένα σχέδιο κινητοποίησης για την Ευρώπη ούτε την πολιτική ώθηση για να υλοποιήσουμε ένα τέτοιο σχέδιο.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ribeiro e Castro (PPE -DE), γραπτώς. (PT) Ενόψει της επιχειρηματικής και οικονομικής σημασίας της και δεδομένων των σαφών ιστορικών και πολιτισμικών δεσμών με τις χώρες που απαρτίζουν την ΕΕ, η Ρωσία αξίζει του ιδιαίτερου ενδιαφέροντός μας.

Η πτώση της σοβιετικής δικτατορίας γέννησε αληθινή ελπίδα ότι μπορεί να ακολουθήσει την οδό της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Δυστυχώς, οι πρόσφατοι τραγικοί θάνατοι της Anna Politkovskaya και του Alexander Litvinenko είναι σαφείς ενδείξεις ότι η Ρωσία απέχει ακόμη πολύ από τα αποδεκτά πρότυπα όσον αφορά τις βασικότερες θεμελιώδεις ελευθερίες.

Πέρα από τις ένοπλες παρεμβάσεις στη γεωπολιτική σφαίρα επιρροής της, πρέπει επίσης να κατακρίνω τους μηχανισμούς εμπορίου και ενέργειας, τους οποίους η Ρωσία χρησιμοποιεί ως μέσο άσκησης πίεσης στους γείτονές της, γεγονός που ισοδυναμεί με διακριτικές κυρώσεις.

Πιστεύω ότι η ΕΕ πρέπει να επιμείνει στην εδραίωση στενής συνεργασίας με τη Ρωσία, τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στο επίπεδο της κοινής γειτονίας, αλλά αυτή η εταιρική σχέση πρέπει να υπόκειται σε συνεχή επαγρύπνηση και κριτικό πνεύμα από την πλευρά μας.

Για τη δική της ισορροπία και ασφάλεια, η ΕΕ χρειάζεται σαφώς μια ακμάζουσα, ελεύθερη και δημοκρατική Ρωσία. Ελπίζω ότι ο ρωσικός λαός θα μπορέσει να χαράξει μια ασφαλή πορεία προς αυτήν την κατεύθυνση.

 
  
  

Προτάσεις ψηφίσματος: B6-0631/2006

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, η κατάσταση στη Ρωσία συνέχισε να οξύνεται δραματικά από τότε που έγινε η συζήτησή μας – που δυστυχώς έγινε σε μίνι-Ολομέλεια. Δεν μπορώ παρά να απευθύνω έκκληση προς τον Πρόεδρο Πούτιν να φροντίσει πολύ τους φυλακισμένους –τους επονομαζόμενους διαχειριστές της Yukos και άλλους πολιτικούς κρατουμένους και να προσέξει να μην δολοφονηθούν με μυστηριώδη τρόπο όπως άλλοι. Οι κανόνες του κράτους δικαίου ισχύουν και στη Ρωσία, τουλάχιστον τυπικά, και είναι επειγόντως απαραίτητη η τήρησή τους. Η παγκόσμια κοινή γνώμη θα παρακολουθεί άγρυπνα τον Πρόεδρο Πούτιν περιμένοντας ότι θα το κάνει αυτό.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Horáček, διότι προσέθεσε σε αυτό το εξαίρετο ψήφισμα την αναφορά στους διαχειριστές της Yukos, εμμένοντας να αφεθούν επιτέλους ελεύθεροι ή τουλάχιστον να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το ρωσικό δίκαιο και ο τόπος φυλάκισής τους να είναι κοντά στον τόπο κατοικίας τους.

Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω αυτήν την αιτιολόγηση ψήφου για να κάνω μια προσωπική δήλωση. Επειδή δεν γνωρίζω αν θα έχω ξανά την τιμή να αγορεύσω υπό τη δική σας προεδρία, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τον εξαίρετο τρόπο με τον οποίο ασκήσατε το αξίωμά σας ως Αντιπρόεδρος.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Κύριε Posselt, σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Όσον αφορά το ψήφισμα που εγκρίθηκε σήμερα από την πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, αξίζει να επισημάνουμε ότι δεν γίνεται σκοπίμως καμία αναφορά σε ζητήματα όπως η προέλαση του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη, και η στρατηγική εγκατάσταση νέων στρατιωτικών βάσεων που περιβάλλουν και απειλούν τη Ρωσία, προσθέτοντας νέα ώθηση στη στρατιωτικοποίηση των διεθνών σχέσεων και στην κούρσα των εξοπλισμών.

Επιπλέον, το ψήφισμα δεν κάνει καμία αναφορά στις κινήσεις που αποσκοπούν στην αποσταθεροποίηση του Καυκάσου από δυνάμεις που συνδέονται με το ΝΑΤΟ, με τη Γεωργία να χρησιμοποιείται ως σημείο στήριξης για τους τσετσένους αντάρτες.

Επίσης, δεν λέει τίποτα για τους χιλιάδες ανθρώπους ρωσικής καταγωγής που υφίστανται διακρίσεις και δεν τους αναγνωρίζονται δικαιώματα ιθαγένειας σε χώρες της Βαλτικής που είναι κράτη μέλη της ΕΕ.

Επιπλέον, το ψήφισμα ταλαντεύεται μεταξύ του καρότου και του μαστιγίου. Με άλλα λόγια, ενώ το ψήφισμα αυτό χαρακτηρίζεται από παρεμβατισμό και πολιτική πίεση στη Ρωσία –και άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και του Καυκάσου, ιδίως τη Λευκορωσία– οι δυνάμεις του μεγάλου κεφαλαίου στην ΕΕ επιδιώκουν να έχουν πλήρη πρόσβαση στις πλούσιες ενεργειακές προμήθειες της Ρωσίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), γραπτώς. (DE) Εγκρίνω την πρόταση ψηφίσματος διότι θεωρώ ότι το κείμενο που εκπονήθηκε από κοινού είναι πολύ ισορροπημένο και λαμβάνει υπόψη τα δύο κύρια μελήματά μου, συγκεκριμένα τα διαρθρωτικά ελλείμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ενεργειακή πολιτική και την ποιότητα των σχέσεων της Ευρώπης με τη Ρωσία.

Δεν πρέπει να αρνούμαστε τη σημερινή μας εξάρτηση από αλλοδαπούς κρατικοποιημένους φορείς παροχής ενέργειας, ούτε όμως πρέπει να επιτρέψουμε να μπουν οι ευρωπαϊκές αξίες σε δεύτερη μοίρα μπροστά στα επιχειρηματικά συμφέροντα. Οι επιχειρήσεις και τα πολιτικά συμφέροντα δεν πρέπει να συγχέονται, ούτε πρέπει να αποσιωπούνται οι ενδοιασμοί μας σχετικά με της παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας του Τύπου επειδή ελπίζουμε να γίνουν έτσι πιο αποδοτικές οι συζητήσεις για την ενέργεια. Τώρα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε μια ενιαία ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, προκειμένου να μην υπονομευθούν από την οικονομική μας εξάρτηση από τρίτους οι βασικές ευρωπαϊκές αξίες της Κοινότητά μας, στις οποίες συγκαταλέγεται και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. – (EN) Η αδυναμία έναρξης διαπραγματεύσεων για μια νέα συμφωνία πλαίσιο μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας μάς προξενεί βαθύτατη ανησυχία. Υπάρχουν πολλά θέματα, όπως λόγου χάρη η πρόσφατη δολοφονία ενός πρώην ρώσου κατασκόπου, στα οποία πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Ευελπιστώ ότι η επόμενη Προεδρία της ΕΕ θα δώσει επίσης προτεραιότητα στις σχέσεις με τη Ρωσία.

 
  
  

Έκθεση Brok (A6-0436/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, δεν θα σας προξενήσει έκπληξη το γεγονός ότι ενέκρινα αυτήν την έκθεση επειδή προσεγγίζει με πολύ ρεαλιστικό τρόπο το ευρωπαϊκό σχέδιο και θέτει σαφείς στόχους για τη μελλοντική του εξέλιξη.

Τώρα το ζητούμενο είναι να προχωρήσει η ολοκλήρωση προκειμένου να μπορούν πραγματικά να αξιοποιηθούν όλες οι ευκαιρίες και η Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει τη σταθερότητά της. Για τον σκοπό αυτόν, χρειάζονται νέοι κανόνες για την εργασία, τη συνεργασία των θεσμικών οργάνων και τη χρηματοδότηση. Ελπίζουμε ότι αυτή η νομοθεσία θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2008.

Εφόσον τόσες πολλές χώρες θέλουν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειαζόμαστε νέες στρατηγικές. Η πλήρης ένταξη δεν μπορεί να είναι ο μόνος στόχος. Πρέπει να αναπτυχθούν εναλλακτικές προοπτικές συνεργασίας με τις γείτονες χώρες και αυτό πρέπει να το εξετάσουν οι αρχηγοί κυβερνήσεων, και σε σχέση με την Τουρκία, ειδικά σε ό,τι αφορά μια προνομιακή εταιρική σχέση. Η ιδέα της πλήρους ένταξης της Τουρκίας δεν είναι ρεαλιστική εφόσον δεν γίνεται να υπάρχουν 71 ομόφωνες ψήφοι σε επίπεδο ΕΕ, ούτε μπορούν όλα τα εθνικά δημοψηφίσματα –ή και η ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο– να έχουν θετικά αποτελέσματα. Έτσι, είναι ακόμα πιο σημαντικό να αρχίσουν τώρα οι διαπραγματεύσεις, που θα έχουν ως στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη ευνοϊκού κλίματος και θα καταλήξουν κατά πάσα πιθανότητα σε μια προνομιακή εταιρική σχέση με τον σημαντικό αυτόν εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, ο διακεκριμένος συνάδελφός μου κ. Claeys επέστησε την προσοχή, κατά τη διάρκεια της συζήτησης σήμερα το πρωί, στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις με την Τουρκία, μια προβληματική υποψήφια χώρα για την ιδιότητα του κράτους μέλους. Έχει καταστεί τώρα σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αντάξια του αυθάδους τρόπου διαπραγμάτευσης της Τουρκίας, τον οποίο ο συνάδελφός μου περιέγραψε ολίγον σαρκαστικά αλλά με απόλυτη ακρίβεια ως «παζάρεμα». Ο τρόπος με τον οποίο οι ευρωπαίοι διαπραγματευτές άφησαν όλα τα δικά τους τελεσίγραφα να εκπνεύσουν, και άφησαν την Τουρκία να ξεφύγει, είναι εξωφρενικός και εκπέμπει ένα εντελώς λανθασμένο μήνυμα προς την Τουρκία, δίνοντάς της την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διατεθειμένη να κάνει τα πάντα προκειμένου να ενταχθεί η Τουρκία, και αυτό είναι εντελώς αντίθετο με τη βούληση του μεγαλύτερου μέρους του ευρωπαϊκού κοινού. Μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εξίσου αντιδημοκρατική με το κράτος –την Τουρκία– που επιδιώκει να εισέλθει στους κόλπους της.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όπως πρότεινε ο κ. Brok, ψήφισα υπέρ της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς, τόσο προσωπικά όσο και ως εκπρόσωπος του Κόμματος των Συνταξιούχων της Ιταλίας, πιστεύω ότι η διεύρυνση της Ευρώπης πρέπει να επεκταθεί σε όλο τον κόσμο.

Η Ευρώπη πρέπει να επεκτείνει τα σύνορά της σε όλο τον κόσμο, καθώς η Ευρώπη διατηρεί την ειρήνη ανάμεσα στα κράτη μέλη της. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των κρατών που θα ενταχθούν στην Ευρώπη, τόσο περισσότερη ειρήνη θα έχουμε, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Συνεπώς, «Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλο τον κόσμο!», κύριε Πρόεδρε.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Όχι, η έγκριση Συντάγματος και η δημιουργία ενός συγκεντρωτικού ευρωπαϊκού υπερκράτους δεν είναι, σε καμία περίπτωση, προαπαιτούμενα για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, θα ψηφίσουμε κατά της έκθεσης του κ. Stubb, η οποία προσπαθεί να επαναφέρει από το παράθυρο ένα Σύνταγμα που πέταξαν από το παράθυρο δύο ευρωπαϊκά έθνη.

Πέρα και πάνω από αυτές τις αποκαλούμενες «θεσμικές» πτυχές, οι οποίες είναι μάλλον ιδεολογικής φύσεως, οφείλουμε να αναρωτηθούμε μήπως ήλθε η στιγμή να κάνουμε ένα διάλειμμα. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διευρυνθεί από τα 15 μέλη στα 27 μέλη, και σύντομα στα 28. Πέραν των τυποποιημένων δηλώσεων, ουδείς, σε αυτήν την Αίθουσα, μπορεί να πει σήμερα ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτής της άνευ προηγουμένου διεύρυνσης είτε για την ΕΕ είτε για έκαστο από τα κράτη μέλη μας.

Η διεύρυνση χάριν της διεύρυνσης δεν έχει κανένα νόημα, παρά μόνον στην περίπτωση, για την οποία αντιτιθέμεθα, των κρατών μελών που απορροφώνται από τον Λεβιάθαν των Βρυξελλών, και που τελικά διαλύονται.

Κανένα από αυτά τα προβλήματα δεν θα υπάρξει αν οικοδομήσουμε μια πραγματική Ευρώπη κυρίαρχων εθνών, συνεργαζόμενα στους τομείς της δικής τους επιλογής, προς αμοιβαίο όφελός τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND /DEM), γραπτώς. (SV) Η Λίστα του Ιουνίου είναι, καταρχήν, θετικά διακείμενη στη διεύρυνση της ΕΕ. Είναι, ωστόσο, απολύτως ουσιώδες τα κράτη που θέλουν να γίνουν μέλη να πληρούν τις προϋποθέσεις που τους επιβάλλονται πριν από την προσχώρησή τους. Εκείνες οι χώρες που μπορεί να αποτελέσουν στο μέλλον αντικείμενο μιας πιθανής προσχώρησης έχουν πολύ δρόμο ακόμη να διανύσουν. Δεν θα ήταν προς το συμφέρον ούτε των σημερινών κρατών μελών ούτε και των υποψήφιων χωρών να καθοριστεί ημερομηνία προσχώρησής τους στην ΕΕ τώρα. Θα πρέπει να αφήσουμε αυτήν τη διαδικασία να ωριμάσει αργά.

Η έκθεση δηλώνει, μεταξύ άλλων πραγμάτων, ότι η Συνθήκη της Νίκαιας δεν παρέχει επαρκή βάση για περαιτέρω διευρύνσεις. Αυτό που υπονοείται εδώ είναι η υποστήριξη για ένα νέο Σύνταγμα, παρά το γεγονός ότι οι πληθυσμοί της Γαλλίας και των Κάτω Χωρών απέρριψαν την ιδέα αυτή σε δημοψηφίσματα.

Ο εισηγητής κάνει λόγο επίσης για την «ικανότητα ένταξης» της ΕΕ και πιστεύει ότι πρέπει να καταστεί σαφές ότι αυτή δεν πρέπει κατ’ ουδένα τρόπο να συγχέεται με την αντίληψη που έχει η κοινή γνώμη για τον αντίκτυπο μελλοντικών διευρύνσεων. Υπάρχει μια αισθητή νότα περιφρόνησης για τις θεμελιώδεις δημοκρατικές αρχές στο σημείο αυτό. Αν η πλειονότητα των Ευρωπαίων πιστεύει ότι η ΕΕ δεν θα πρέπει να διευρυνθεί περαιτέρω, αυτοί που εκλέγονται από τον λαό πρέπει να ακούσουν προσεκτικά την επιθυμία του. Είναι ένα σαφές παράδειγμα της περιφρόνησης των πολιτών που ενδημεί σε αυτό το Κοινοβούλιο.

Καταψηφίσαμε την έκθεση αυτή υπό το πρίσμα του γεγονότος ότι χρησιμοποιεί τις μελλοντικές διευρύνσεις ως επιχείρημα υπέρ ενός μελλοντικού Συντάγματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η έκθεση περιέχει ορισμένα σημεία όσον αφορά τη διεύρυνση της ΕΕ στα οποία είμαι κάθετα αντίθετος. Για παράδειγμα, δίνει έμφαση στην τεχνητή «ανάγκη» να ολοκληρωθεί η λεγόμενη «συνταγματική διαδικασία» ως (πλαστή) προϋπόθεση για περαιτέρω διευρύνσεις.

Υπάρχει ένα ακόμη σημείο που αφορά τις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία, που αξίζει να απορριφθεί απερίφραστα και χρειάζεται να υπογραμμιστεί. Η έκθεση λυπάται για το γεγονός ότι ήταν ανεπιτυχείς οι προσπάθειες της φινλανδικής Προεδρίας να εξεύρει λύση στο υφιστάμενο αδιέξοδο και να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή του Συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου, αφενός, αλλά και να μειώσει την απομόνωση της τουρκοκυπριακής κοινότητας που ζει στο βόρειο τμήμα του νησιού, αφετέρου.. Με άλλα λόγια η έκθεση επιδιώκει:

- να συγκαλύψει το γεγονός ότι η απομόνωση της τουρκοκυπριακής κοινότητας προκαλείται αποκλειστικά από την παράνομη στρατιωτική κατοχή από την Τουρκία του 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας·

- να συνδέσει την εφαρμογή του Συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου με την αναγνώριση της πραγματικότητας της (παράνομης) στρατιωτικής κατοχής από την Τουρκία και της αυτοαποκαλούμενης «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βορείου Κύπρου»· αυτό επιθυμούν οι τουρκικές αρχές, και έχουν την υποστήριξη πολλών χωρών ως προς αυτό, μεταξύ των οποίων και κράτη μέλη της ΕΕ.

- να εκμεταλλευτεί το ζήτημα της Κύπρου, στο πλαίσιο των αντιφάσεων που χαρακτηρίζουν την προσχώρηση της Τουρκίας, βάζοντας σε δεύτερη μοίρα τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), γραπτώς. – (FR) Η παρούσα στρατηγική διεύρυνσης που συνίσταται στην ένταξη σε μία ομάδα σαράντα και πλέον κρατών μελών θα αναγκάσει την Ευρώπη των Βρυξελλών να υποστεί τη μοίρα του βατράχου του Jean de la Fontaine ο οποίος, στην επιθυμία του να μεγαλώσει όσο και ένα βόδι, έσκασε. Αυτό θα συμβεί για δύο λόγους.

Ο πρώτος οφείλεται στο γεγονός ότι, μη έχουσα γεωγραφικά σύνορα, αυτή η Ευρώπη, αφού άφησε να εισέλθει η Τουρκία, δεν θα έχει λόγους να αρνηθεί την είσοδο άλλων ασιατικών ή αφρικανικών χωρών.

Ο δεύτερος λόγος συνδέεται με την ιδεολογική φύση του σχεδίου των ευρω-Βρυξελλών, το οποίο στοχεύει στη σύνθλιψη της ταυτότητας και της κυριαρχίας των ευρωπαϊκών εθνών με σκοπό να οικοδομηθεί στα ερείπιά τους ένα συγκεντρωτικό υπερκράτος, η κυβέρνηση του οποίου θα είναι ακόμη πιο επαχθής από ό,τι οι εθνικές κυβερνήσεις.

Αντί να διαλύσουμε τα έθνη μας μέσα σε αυτό το υπερεθνικό όλον, το οποίο προορίζεται, όπως η Σοβιετική Ένωση και η Γιουγκοσλαβία πριν από αυτήν, να εξαφανιστεί, ας οικοδομήσουμε μια μεγάλη Ευρώπη ελεύθερων, κυρίαρχων εθνών, ενωμένων με τις ανθρωπιστικές και χριστιανικές αξίες που συνιστούν το μεγαλείο του πολιτισμού μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE -DE), γραπτώς. (PT) Αν θέλουμε να δώσουμε τη δέουσα προσοχή στις ανάγκες που προέκυψαν από την εξαιρετική διαδικασία διεύρυνσης του 2005 και από οποιονδήποτε μελλοντικό γύρο διεύρυνσης, η λέξη «προσαρμόζω» πρέπει να μπει στο κοινοτικό λεξιλόγιο.

Ενάμισι χρόνο μετά, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι κοινωνίες μας, η οικονομία μας, οι θεσμοί μας και οι νοοτροπίες μας δεν προσαρμόστηκαν απόλυτα στη διεύρυνση. Αυτό είναι κατανοητό δεδομένου ότι η ευελιξία μας δεν είναι απεριόριστη. Η σημασία της 1ης Μαΐου 2005 είναι πάρα πολύ μεγάλη για να εξανεμιστεί ο αντίκτυπός της μέσα σε 18 μόλις μήνες. Τούτου λεχθέντος, δεν πρέπει να συγχέουμε δυσκολίες με αδυναμίες, και οπωσδήποτε όχι με αναπόφευκτες καταστάσεις. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα και καλύτερα πράγματα ώστε αυτή η διαδικασία να στρώσει και να εξομαλυνθεί. Παρομοίως, πρέπει να προετοιμαστούμε για την επόμενη φάση, στο πλαίσιο της προσέγγισης σύμφωνα με την οποία η διεύρυνση της ΕΕ είναι ευεργετική τόσο για τους νεοεισερχόμενους όσο και για τα σημερινά κράτη μέλη. Έτσι πρέπει να ερμηνεύεται η διεύρυνση. Κατά την άποψή μου, αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα.

Ένα από τα αποτελέσματα αυτού είναι η αναγνώριση της ανάγκης να προσαρμοστεί το θεσμικό πλαίσιο στην πραγματικότητα στην ΕΕ, αν και δεν μπορεί να συναχθεί ότι αυτή είναι η κύρια δυσκολία που θα αντιμετωπίσουμε τα ερχόμενα χρόνια. Η προσαρμογή είναι κοινωνική, πολιτική και οικονομική, και πρωτίστως θεσμική.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE), γραπτώς. – (EN) Οι βρετανοί Συντηρητικοί ήμασταν πάντα και παραμένουμε ένθερμοι υποστηρικτές της διεύρυνσης της ΕΕ, καθώς δημιουργεί μια μεγαλύτερη κοινή αγορά και μια πιο ελαστική Ευρώπη εθνικών κρατών. Εντούτοις, διαφωνούμε με την άποψη ότι, για να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία, απαιτείται η πλήρης εφαρμογή ενός Συντάγματος της ΕΕ, με μεταφορά περισσότερων αρμοδιοτήτων από τα κράτη μέλη προς την ΕΕ. Συνεπώς, απείχαμε από την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), γραπτώς. – (EN) Έχω τη σταθερή πεποίθηση ότι η διεύρυνση είναι μια από τις ελάχιστες θετικές πτυχές της ΕΕ, με την προϋπόθεση ότι θα μπορεί να ελεγχθεί η κυκλοφορία των προσώπων – η διεύρυνση της ΕΕ συνεπάγεται μείωση των πιθανοτήτων δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού υπερκράτους· συμβάλλει επίσης στην επέκταση του χώρου σταθερότητας και ευημερίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μάλιστα, όπως διαπιστώσαμε, η διαδικασία της διεύρυνσης και η προοπτική μελλοντικών διευρύνσεων είναι σημαντικός καταλύτης αλλαγών. Η αντίδραση των φεντεραλιστών είναι να προσπαθούν να ελέγξουν περισσότερο την κατεύθυνση της ΕΕ ως πολιτικού εγχειρήματος, μέσω της απόπειρας αναβίωσης του Συντάγματος και επιβράδυνσης των μελλοντικών διευρύνσεων. Αυτό αντικατοπτρίζεται στην έκθεση Brok. Στην έκθεση υποστηρίζεται επίσης μια πολύ μονομερής και ελάχιστα εποικοδομητική προσέγγιση του κυπριακού προβλήματος. Απείχα από την ψηφοφορία προκειμένου, αφενός, να καταδείξω το γεγονός ότι στηρίζω τη διεύρυνση και, αφετέρου, να εκφράσω τη σταθερή και συνεπή αντίθεσή μου στις επιδιώξεις των φεντεραλιστών, στο Σύνταγμα και στην προκατάληψη εις βάρος της Βόρειας Κύπρου.

 
  
  

Έκθεση Stubb (A6-0393/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι διότι το Σώμα θα θέσει άμεσα την ικανότητα ολοκλήρωσης στο επίκεντρο της συζήτησης για τη διεύρυνση, διότι από αυτήν εξαρτάται η επιτυχία τις διαδικασίας της διεύρυνσης και της εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Η ολοκλήρωση πρέπει να επιτελεστεί για να μπορέσουμε να σκεφτούμε μια νέα διεύρυνση. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να βελτιωθεί αρκετά η λειτουργία των θεσμικών οργάνων ώστε να μπορούν να παίρνουν αποφάσεις με αποτελεσματικό και δημοκρατικό τρόπο και πρέπει επίσης να τροποποιηθούν οι υπάρχοντες χρηματοδοτικοί μηχανισμοί. Η διεύρυνση είχε μέχρι τώρα μερική μόνο επιτυχία, και κατά την προώθηση της διαδικασίας ολοκλήρωσης θα χρησιμοποιήσουμε κάθε ευκαιρία για να κάνουμε σταθερότερη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αφού αυτή είναι ίσως η τελευταία σημερινή μου αγόρευση, θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον Πρόεδρο, τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα, για τον τρόπο διεξαγωγής της σημερινής συνεδρίασης που ενισχύθηκε με την ιδιαίτερη γοητεία του. Του εύχομαι ό,τι καλύτερο για ένα επιτυχημένο μέλλον εδώ στο Σώμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE), γραπτώς. – (EN) Η Ομάδα των Σοσιαλιστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στήριξε αυτήν την έκθεση και συγχαίρει τον εισηγητή για την ευρεία συναίνεση την οποία πέτυχε.

Ωστόσο, οι βουλευτές του κόμματος των Εργατικών του Ηνωμένου Βασιλείου στο ΕΚ, καθώς και άλλοι συνάδελφοι, απείχαμε από την ψηφοφορία επί της έκθεσης αυτής και αρκετών από τις παραγράφους της δεδομένου ότι, ενώ στηρίζουμε τα περισσότερα από τα προτεινόμενα μέτρα, δεν μπορούν να θεωρηθούν όλα προϋποθέσεις για τη διεύρυνση. Εάν στην έκθεση δεν δινόταν τέτοια έμφαση στο γεγονός ότι όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για περαιτέρω διεύρυνση, θα είχε αναμφίβολα υπερψηφιστεί με μεγαλύτερη πλειοψηφία.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Η παρούσα πρόταση, που υποβάλλεται σε δεύτερη ανάγνωση, διαφέρει από την κείμενη νομοθεσία σε τρεις βασικούς τομείς.

Ένας από τους σκοπούς της πρότασης είναι ότι τα δεδομένα πρέπει να υποβάλλονται ετησίως αντί μηνιαίως. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, τα μηνιαία στοιχεία που διαβιβάζονται μέχρι και έξι μήνες μετά το γεγονός έχουν περιορισμένη χρησιμότητα στην καθημερινή διαχείριση της αγοράς, ενώ η συλλογή ετησίων δεδομένων μπορεί να είναι χρήσιμη για τις μεσομακροπρόθεσμες μελέτες της αγοράς και μπορεί να συμβάλει στη μείωση του φόρτου εργασίας για τις εθνικές αρχές όσον αφορά τη διαβίβαση των δεδομένων.

Σύμφωνα με την πρόταση, οι υποβολές δεδομένων θα απαιτούνται από τη σημαία (ή την εθνικότητα) των σκαφών που είναι υπεύθυνα για την εκφόρτωση. Αυτή η απαίτηση, σε αντιδιαστολή με τις τρέχουσες υποβολές από ευρείες ομάδες σκαφών της ΕΕ, της ΕΖΕΣ και λοιπών, θα επιτρέψει την πιο λεπτομερή ανάλυση των δεδομένων χωρίς, εντούτοις, να αυξήσει σημαντικά τον φόρτο εργασίας των εθνικών αρχών που ήδη συλλέγουν τα δεδομένα σε αυτό το επίπεδο λεπτομέρειας.

Τέλος, η πρόταση κανονισμού προβλέπει μια πιο ευέλικτη προσέγγιση, που θα επιτρέψει τη χρήση δειγματοληπτικών τεχνικών για την εκτίμηση των συνολικών εκφορτώσεων. Οι εθνικές αρχές δύνανται, σε λογικό βαθμό, να χρησιμοποιήσουν δειγματοληπτικές μεθόδους για σκοπούς συλλογής δεδομένων, με την προϋπόθεση ότι δικαιολογούν τη χρήση τους και αναλύουν την ποιότητα των δεδομένων που προκύπτουν σε μια μεθοδολογική έκθεση...

(Η αιτιολόγηση ψήφου συντομεύτηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 163, παράγραφος 1 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Στην έκθεση του κ. Brok σχετικά με τη στρατηγική της διεύρυνσης γίνεται πολύ συχνά λόγος για «ικανότητα ένταξης», αποκλειστικά εξεταζόμενη από την άποψη της ικανοποίησης των συμφερόντων και της αδηφαγίας για εξουσία των Βρυξελλών.

Σύμφωνα με την έκθεση αυτή, αυτή η «ικανότητα» δεν πρέπει να συγχέεται, παραθέτω «με την αντίληψη που έχει η κοινή γνώμη για τον αντίκτυπο μελλοντικών διευρύνσεων». Κάνετε λάθος. Πρώτον, επειδή αυτοί που πλήττονται περισσότερο από τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της διεύρυνσης είναι οι λαοί των κρατών μελών, οι οποίοι κατά συνέπεια αξίζουν να ακουστούν. Δεύτερον, επειδή είναι αυτοί τελικά που θα αποφασίσουν σχετικά με αυτές τις προσχωρήσεις. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, το δημοψήφισμα θα είναι υποχρεωτικό για οποιαδήποτε προσχώρηση λάβει χώρα μετά την προσχώρηση της Κροατίας. Αυτό είναι το «δώρο» που μας έκανε ένας αδύναμος κ. Σιράκ σε μια μάταιη προσπάθεια να μας προλάβει από το να απορρίψουμε το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα.

Λυπάμαι επίσης για το γεγονός ότι ουδέποτε ετέθη το ερώτημα σχετικά με τα γεωγραφικά σύνορα της Ευρώπης και σχετικά με τον καθορισμό της κοινής ταυτότητάς της. Αυτό θα μας έδινε τη δυνατότητα να πούμε με σαφήνεια ότι η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα, αλλά ότι ουσιαστικά, γεωγραφικά, πολιτισμικά, ιστορικά και δημογραφικά, είναι ασιατική χώρα. Αυτό θα μας έδινε επίσης τη δυνατότητα να θέσουμε τέλος στην προσβλητική για τη χώρα φάρσα που αυτές οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις έχουν καταντήσει.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND /DEM), γραπτώς. (SV) Η Λίστα του Ιουνίου δεν συμμερίζεται την άποψη του εισηγητή ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια πιο ομοσπονδιακή ΕΕ προκειμένου να μπορέσει να συνεχιστεί η διαδικασία διεύρυνσης.

Πιστεύουμε, αντιθέτως, ότι έχει ύψιστη σημασία οι πολιτικές αποφάσεις που πρόκειται να εφαρμοστούν στο σύνολο της ΕΕ να βασίζονται ολοκληρωτικά στο Συμβούλιο των Υπουργών. Είμαστε, συνεπώς, αντίθετοι σε οποιαδήποτε αύξηση στον αριθμό των τομέων στους οποίους οι αποφάσεις μπορούν να λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία.

Πιστεύουμε επίσης ότι έχει ύψιστη σημασία κάθε κράτος μέλος να εκπροσωπείται στην Επιτροπή προκειμένου το έργο της τελευταίας να είναι αξιόπιστο σε όλα τα κράτη μέλη.

Δεν είμαστε σε θέση να καταλάβουμε με ποιον τρόπο η δημιουργία της θέσης του Υπουργού Εξωτερικών θα ωφελούσε τη διαδικασία της διεύρυνσης.

Οι βουλευτές της Λίστας του Ιουνίου ψήφισαν, συνεπώς, κατά του συνόλου της έκθεσης αυτής.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Όπως έχει γίνει πλέον κανόνας, η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου ενέκρινε μια έκθεση βάσει της ιδέας ότι η διεύρυνση της ΕΕ πρέπει να συνεχιστεί με την προϋπόθεση ότι ο φεντεραλισμός θα διασφαλιστεί και θα εμβαθυνθεί περισσότερο, δηλαδή με την προϋπόθεση ότι θα μπορέσει να διασφαλιστεί η κυριαρχία των μεγάλων δυνάμεων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, υποθάλποντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τα συμφέροντα των μεγάλων οικονομικών και χρηματοοικονομικών ομίλων τους.

Η έκθεση αρχίζει με τη διατύπωση του λαϊκιστικού συλλογισμού ότι τα θεσμικά όργανα πρέπει να μεταρρυθμιστούν προκειμένου να διασφαλιστούν η «αποτελεσματικότητα» και «λειτουργία» των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Μετά την παράθεση ενός μακρύ καταλόγου μεταρρυθμίσεων, φτάνει προβλέψιμα στον τελικό προορισμό της, ήτοι την προώθηση του ακατάλληλα αποκαλούμενου «Ευρωπαϊκού Συντάγματος».

Τονίζοντας το περιεχόμενο της ήδη απορριφθείσας Συνθήκης, η έκθεση αυτή δείχνει τις αληθινές προθέσεις για την επανέναρξη της λεγόμενης «συνταγματικής διαδικασίας».

Κατά συνέπεια, έχουμε τη συνήθη πανοπλία των μέτρων που αποσκοπούν στη συγκέντρωση της εξουσίας σε υπερεθνικά όργανα στα οποία κυριαρχούν οι μεγάλες δυνάμεις: μια νέα στάθμιση των ψήφων και το τέλος του συστήματος της εκ περιτροπής Προεδρίας στο Συμβούλιο, επέκταση της ειδικής «πλειοψηφίας», ο «Υπουργός Εξωτερικών», το τέλος του συστήματος «ένας Επίτροπος ανά χώρα» στη σύνθεση της Επιτροπής, και το τέλος της ομοφωνίας για την τροποποίηση των Συνθηκών.

Αυτό είναι απαράδεκτο.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), γραπτώς. – (EN) Εγώ και οι βρετανοί Συντηρητικοί συνάδελφοί μου ήμασταν πάντα και παραμένουμε ένθερμοι υποστηρικτές της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντούτοις, διαφωνούμε ριζικά με τη θέση που διατυπώνεται σε αυτήν την έκθεση, ότι δηλαδή, ουσιαστικά, η περαιτέρω διεύρυνση δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί με επιτυχία εάν δεν τεθεί σε ισχύ το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Η έκθεση για τις «θεσμικές πτυχές της ικανότητας της ΕΕ να εντάσσει νέα μέλη» επιβεβαιώνει τη σταθερή προσήλωση των πολιτικών εκφραστών του ευρωπαϊκού κεφαλαίου στο Ευρωκοινοβούλιο να νεκραναστήσουν το αντιδραστικό Ευρωσύνταγμα, που καταδικάστηκε από τους ευρωπαϊκούς λαούς.

Λόγω του διακαούς πόθου τους να ενταχθούν νέες χώρες στην Ε.Ε., προβάλλουν τις πιο αντιδραστικές πλευρές του Ευρωσυντάγματος (όπως την πλήρη κατάργηση της ομοφωνίας, την ενίσχυση του ρόλου του Προέδρου της Κομισιόν, τη θέσπιση θέσης Υπουργού Εξωτερικών της Ε.Ε., την απλοποίηση της τροποποίησης των Συνθηκών), ως δήθεν αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για την «αποτελεσματικότερη λειτουργία της Ένωσης», εννοώντας την ανεμπόδιστη δυνατότητα του μονοπωλιακού κεφαλαίου να προωθεί τις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις, την αντιλαϊκή, ιμπεριαλιστική πολιτική του σε βάρος των λαών της Ευρώπης και ολόκληρου του κόσμου.

Περιφρονώντας προκλητικά τη δηλωμένη θέληση των λαών για απόρριψη του Ευρωσυντάγματος, καλούν σε ένταση της εκστρατείας «πλύσης εγκεφάλου» των λαών, ώστε να υποχρεωθούν τελικά να το αποδεχθούν, θέτοντας μάλιστα ως στόχο την προώθηση του μέχρι το τέλος του 2008.

Οι πιέσεις, οι εκβιασμοί, η τεράστια επιχείρηση χειραγώγησης συνειδήσεων, αντανακλούν τη βαθιά ανησυχία των πολιτικών δυνάμεων του «ευρωμονόδρομου» από την ολοένα και αυξανόμενη αμφισβήτηση του ίδιου του αντιδραστικού οικοδομήματος από τους λαούς. Για τους λόγους αυτούς καταψηφίζουμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE -DE), γραπτώς. (PT) Δεν μπορεί να δεχτεί κανείς επισκέπτες αν δεν έχει σπίτι για να τους υποδεχτεί. Αν αυτό σημαίνει η «ικανότητα απορρόφησης», τότε συμφωνώ πλήρως, όπως έχω πει σε πολλές περιπτώσεις. Η Ένωση, κάθε φορά που διευρύνεται, πρέπει να είναι ικανή να απορροφήσει εκείνους που εισέρχονται και πρέπει να προσαρμόζεται στις αλλαγές που προκύπτουν από αυτό. Γι’ αυτό ψήφισα υπέρ της έκθεσης. Χειρότερο από το να διαψεύσει κανείς τις προσδοκίες αυτών που επιδιώκουν να ενταχθούν στην Κοινότητα θα ήταν να διαψεύσει τις προσδοκίες των υπό ένταξη χωρών και εκείνων που είναι ήδη κράτη μέλη της Κοινότητας. Ας εξετάζουμε την ικανότητά μας να δεχτούμε νέα κράτη μέλη πριν από κάθε νέο γύρο διεύρυνσης. Μην περιμένετε, ωστόσο, να βοηθήσουμε στην υπονόμευση αυτής της έννοιας και στη μετατροπή της σε κάτι που δεν είναι: έναν ευφημισμό για την παρεμπόδιση της εισόδου.

Τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσω αυτό που είπα πριν: η ικανότητα της ΕΕ να διευρύνεται θα έχει φυσικά κάποια όρια, αλλά θα ήταν καλό αν η ικανότητα της Ένωσης να παράγει τα ίδια αποτελέσματα δεν ήταν περιορισμένη, αρχίζοντας με τους γείτονές μας στην περιοχή της Μεσογείου. Αν και δεν είμαστε, φυσικά, ικανοί να τους απορροφήσουμε, ας φανούμε αντάξιοι του καθήκοντος να τους «ενσωματώσουμε» στον χώρο μας, σε έναν νέο, ευρύτερο ορισμό του όρου.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. – (EN) Παρότι η έκθεση αυτή περιλαμβάνει πολλά στοιχεία τα οποία αξίζουν τη στήριξή μας, εστιάζεται όχι στα όσα απαιτούνται για τη διεύρυνση αλλά στα όσα δεν μπορεί να κάνει η ΕΕ λόγω της μη επικύρωσης της Συνταγματικής Συνθήκης. Αν και δεν τάσσομαι κατά της Συνταγματικής Συνθήκης, δεν θεωρώ ότι η έγκρισή της πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την πραγματοποίηση περαιτέρω διευρύνσεων. Συνεπώς, θα απόσχω από την ψηφοφορία.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου