Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2006 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

24. Ανάπτυξη του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (κανονισμός) - Ανάπτυξη του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (απόφαση) (συζήτηση)
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση των ακόλουθων εκθέσεων,

- A6-0410/2006 του κ. Coelho, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2424/2001 σχετικά με την ανάπτυξη του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II)

(COM(2006)0383 - C6-0296/2006 - 2006/0125(CNS))

- A6-0413/2006 του κ. Coelho, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2001/886/ΔΕΥ σχετικά με την ανάπτυξη του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II)

(COM(2006)0383 - C6-0297/2006 - 2006/0126(CNS)) .

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θεωρώ καταρχάς επιβεβλημένο να ευχαριστήσω τον εισηγητή κ. Coelho για το εξαιρετικό έργο που επιτέλεσε με αυτές τις προτάσεις, αλλά και για την ταχύτητα με την οποία λάβαμε τις εκθέσεις και φθάσαμε στη σημερινή συζήτηση στην Ολομέλεια.

Πολλοί από εσάς θα γνωρίζουν ότι την προηγούμενη εβδομάδα το Συμβούλιο των Υπουργών Εσωτερικών κατέληξε σε σημαντικά συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα αυτά επιβεβαίωσαν ακόμη μία φορά ότι το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς αποτελεί τη βασική προτεραιότητα της Ένωσης, και καθίσταται συνεπώς σαφές ότι είναι αναγκαία η παράταση της εντολής της Επιτροπής για το Σύστημα Σένγκεν δεύτερης γενιάς, προκειμένου να διασφαλισθεί η συνέχιση της ανάπτυξης του συστήματος σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη.

Θα γνωρίζετε επίσης ότι το Συμβούλιο αποδέχθηκε μια πρόταση που διατυπώθηκε από την πορτογαλική κυβέρνηση –με την οποία εγώ ο ίδιος συναίνεσα εξ ονόματος της Επιτροπής– σχετικά με μια προσωρινή λύση την οποία ονομάσαμε «SIS one for all». Πρόκειται για έναν μηχανισμό που θα διασφαλίζει τη δυνατότητα κατάργησης των εσωτερικών συνόρων των νέων κρατών μελών στη μεταβατική φάση προς το SIS II, τηρώντας την αρχική προθεσμία που είχε ορισθεί για το τέλος του 2007.

Αυτό δεν σημαίνει εγκατάλειψη του αρχικού στόχου, δηλαδή του Συστήματος δεύτερης γενιάς, το οποίο θα παρέχει περισσότερη ασφάλεια στους συνοριακούς ελέγχους και θα επιβεβαιώσει το αποτέλεσμα που θέλουμε να επιτύχουμε μέχρι το τέλος του 2007, ήτοι την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα των νέων κρατών μελών που ζήτησαν να ενταχθούν στη διευρυμένη συμφωνία Σένγκεν.

Συνεπώς, εάν, όπως ελπίζω, οι χώρες αυτές ανταποκρίνονται στα κριτήρια όσον αφορά τις αναγκαίες συνθήκες ασφαλείας των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων και των αεροδρομίων, θα μπορέσουν να επισφραγίσουν αυτήν την πολιτική ολοκλήρωση της διεύρυνσής τους, δημιουργώντας έναν ευρωπαϊκό χώρο χωρίς συνοριακούς ελέγχους, ο οποίος θα εκτείνεται από την Πορτογαλία έως τη Λιθουανία. Θα πρόκειται για μια εξαιρετικά μεγάλη πολιτική επιτυχία της Ευρώπης.

Το Σύστημα Σένγκεν δεύτερης γενιάς θα εξακολουθήσει, ωστόσο, να αποτελεί τον κύριο στόχο μας: θα διασφαλίζει ένα υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας, θα ενισχύσει περισσότερο τις αστυνομικές αρχές ελέγχου και ασφαλείας, και θα παρέχει υψηλότερο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τα οποία θα εισάγονται στο σύστημα με μεγαλύτερη διαφάνεια και υπευθυνότητα.

Για όλους αυτούς τους λόγους του Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς παραμένει ο στόχος για τον ευρωπαϊκό χώρο ασφάλειας και ελεύθερης κυκλοφορίας, και για τον λόγο αυτόν –αποδεχόμενοι τις θέσεις του εισηγητή– ζητάμε την παράταση της εντολής της Επιτροπής προκειμένου να μπορέσει να συνεχίσει την ανάπτυξη του SIS II.

Η αποδοχή από πλευράς του Συμβουλίου Υπουργών της πορτογαλικής πρότασης, θα έχει ως συνέπεια την καθυστέρηση της εφαρμογής του συστήματος δεύτερης γενιάς. Δεν θα είναι μια μεγάλη καθυστέρηση, και μπορώ να προαναγγείλω στον εισηγητή και στο Σώμα ότι, τον Φεβρουάριο του 2007, η Επιτροπή θα παρουσιάσει μια οριστική πρόταση για την τελική ημερομηνία ανάπτυξης του συστήματος δεύτερης γενιάς. Η καθυστέρηση δεν θα υπερβεί του 6-8 μήνες σε σχέση με την αρχική προθεσμία, πράγμα που είναι μάλλον αποδεκτό, εάν λάβουμε υπόψη ότι εν τω μεταξύ τα νέα κράτη μέλη θα έχουν υλοποιήσει τον πολιτικό στόχο της συμμετοχής σε έναν ευρωπαϊκό χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. COCILOVO
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE). – (PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Frattini, κυρίες και κύριοι, γνωρίζουμε όλοι τη σημασία του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II), και ο κ. Frattini μόλις μας το υπενθύμισε. Η έλευση της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός του κοινοτικού χώρου και η απουσία εσωτερικών συνόρων σημαίνει ότι πρέπει να ενισχύσουμε την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, και αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν οι πληροφορίες ανταλλάσσονται μεταξύ όλων των μελών του χώρου Σένγκεν.

Ο κ. Frattini είπε επίσης και αυτή είναι μια άποψη που συμμερίζομαι ότι το SIS II δεν είναι μόνο μια νέα γενιά του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν μπορεί επίσης να ειπωθεί ότι αυτό είναι ένα νέο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν, με νέες λειτουργίες, νέες χρήσεις και νέα εισαχθέντα δεδομένα. Πέραν των τεχνικών θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη ενός νέου συστήματος, υπάρχει επίσης πολιτικό θέμα, που αφορά τη νόμιμη φιλοδοξία των νέων κρατών μελών να ενταχθούν στον χώρο Σένγκεν με την πρώτη ευκαιρία. Αυτό είναι κρίσιμης σημασίας θέμα για τα νέα κράτη μέλη πρόκειται για το αν θα μπορούν ή όχι να προσφέρουν στους πολίτες τους την ευκαιρία ελεύθερης κυκλοφορίας στον κοινοτικό χώρο.

Προκειμένου αυτά να είναι στον χώρο Σένγκεν πρέπει να ενταχθούν στο SIS. Όπως γνωρίζουμε, το SIS από μόνο του δεν αρκεί, με άλλα λόγια, μόνη η ένταξη στο SIS δεν αρκεί προκειμένου αυτά να είναι στον χώρο Σένγκεν. Υπάρχει μια σειρά και άλλων προαπαιτούμενων που πρέπει να εκπληρωθούν. Ωστόσο, είναι απαραίτητη απαίτηση δεν μπορεί να είναι κανείς στον χώρο Σένγκεν χωρίς να είναι στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν. Επομένως, η δημιουργία του SIS II πρέπει να είναι προτεραιότητα για εμάς, και αυτός είναι ο λόγος που εργαστήκαμε τόσο σκληρά για να επιτύχουμε την έγκριση της νομικής βάσης του SIS II σε πρώτη ανάγνωση και, έχοντας συνεργαστεί στενά με το Κοινοβούλιο για αυτόν τον στόχο, ο κ. Frattini είναι αυτόπτης μάρτυς αυτού. Η έγκριση της νομικής βάσης θα μας δώσει τη δυνατότητα να μην υποστούμε μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην εφαρμογή του SIS II, και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω ακόμη μία φορά για την αποφασιστική βοήθειά του στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Η εντολή που έδωσε το Συμβούλιο στην Επιτροπή για την ανάπτυξη του SIS II λήγει σε λίγες ημέρες, στις 31 Δεκεμβρίου. Η Επιτροπή προτείνει την παράταση αυτής της ημερομηνίας έως το 2007 και παραδέχεται ότι το σύστημα δεν θα είναι λειτουργικό πριν από το 2008. Η πρόταση να παραταθεί η προθεσμία πέρα του Δεκεμβρίου του 2007 είναι η αισιόδοξη εκδοχή. Με ιδιαίτερη χαρά άκουσα τον κ. Frattini να λέει ότι το 2007 θα καθορίσει οριστικό χρονοδιάγραμμα και ότι αναμένει καθυστέρηση μόνο έξι έως οκτώ μηνών. Πρέπει να πω ότι αυτή η πρόβλεψη είναι σημαντικά θετικότερη από ό,τι οι ανησυχητικές πληροφορίες που κυκλοφόρησαν. Δεν παύει να είναι καθυστέρηση, αλλά λιγότερο σοβαρή από ό,τι φοβόμασταν. Ελπίζω να έχει δίκιο, καθώς υπάρχουν αυτοί που πιστεύουν ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Frattini γνωρίζει ότι το Κοινοβούλιο εκπληρώνει πάντοτε τις υποχρεώσεις ελέγχου που έχει. Θέλουμε να παρακολουθούμε την εφαρμογή αυτής της διαδικασίας, και αν υπάρχουν καθυστερήσεις θέλουμε να γνωρίζουμε γιατί έχουν συμβεί.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές από τις άλλες πολιτικές ομάδες, ιδιαίτερα την κ. Mastenbroek και τον κ. Lax, και θα ήθελα να ευχαριστήσω δημοσίως τους βουλευτές του ΕΚ της δικής μου πτέρυγας του Σώματος οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει από κοντά αυτό το θέμα και οι οποίοι πάντοτε με ενθάρρυναν και δεν έπαυαν να εκφράζουν τη μεγάλη ανησυχία τους για τον ρυθμό με τον οποίο εφαρμοζόταν το SIS II, ιδιαίτερα την κ. Bauer από τη Σλοβακία, τον κ. Brejc από τη Σλοβενία, την κ. Gál από την Ουγγαρία, τον κ. Δημητρίου από την Κύπρο και, φυσικά, την κ. Kudrycka από την Πολωνία, η οποία θα ομιλήσει στη συζήτηση αυτή εξ ονόματος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kudrycka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κ. Coelho για την τόσο εξαιρετική έκθεση και θα ήθελα να πω ότι η παράταση της εντολής της Επιτροπής δεν έχει εγείρει επιφυλάξεις. Το SIS II είναι, και θα πρέπει να παραμείνει, προτεραιότητα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κάνει τα πάντα εντός των ορίων των δυνατοτήτων του για να διασφαλίσει ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Επιθυμούμε ακόμη να στηρίξουμε την Επιτροπή, έτσι ώστε το SIS II να μπορέσει να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατόν. Οι αρχικοί στόχοι του νέου συστήματος ήσαν η αναβάθμιση του SIS I και η επέκτασή του για να ενσωματώσει τα νέα κράτη του συστήματος Σένγκεν.

Ο πρώτος από αυτούς τους στόχους δεν έχει ακόμη εκπληρωθεί. Ο δεύτερος απαιτούσε πολιτική απόφαση και τη δημιουργία ενός εναλλακτικού συστήματος «SIS I for all». Είναι κρίμα που έπρεπε να καταλήξει σε αυτό, όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διατηρήσει την αξιοπιστία της και να εκπληρώσει τις πολιτικές υποχρεώσεις της προς τα νέα κράτη μέλη.

Ωστόσο, ελπίζω για σαφέστερο ορισμό του τρόπου, όσον αφορά την οργάνωση, τον χρόνο και τη χρηματοδότηση, με τον οποίο το σχέδιο «SIS I for all» θα επηρεάσει την εφαρμογή του συστήματος SIS δευτέρας γενιάς. Χρειαζόμαστε ακόμη στενή συνεργασία και το Κοινοβούλιο πρέπει να τηρείται ενήμερο σχετικά με αμφότερα τα σχέδια. Αναμένουμε επίσης η Επιτροπή να εγκρίνει μια πιο κατηγορηματική και απαιτητική στάση έναντι των κρατών μελών, προκειμένου να αποφευχθούν αντεγκλήσεις αργότερα.

Το SIS II είναι ένα κοινοτικό σχέδιο που χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη φέρουν την ευθύνη σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι συνέβαινε προηγουμένως με το σύστημα SIS 1+. Η Επιτροπή μπορεί να υπολογίζει στην πολιτική στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ωστόσο, πρέπει να διδαχθούμε από τα λάθη και τις παραλήψεις που έχουν συμβεί έως τώρα. Ελπίζω ότι, στο τέλος, το έργο της Επιτροπής θα έχει ως αποτέλεσμα όλα τα κράτη μέλη να αισθάνονται ότι όλα μαζί είναι ιδιοκτήτες του SIS II, χωρίς διαχωρισμούς μεταξύ των νέων και παλαιών κρατών μελών του συστήματος Σένγκεν.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Jerzy Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν, ή SIS, όπως είναι γνωστό, είναι μια βάση δεδομένων που επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες με σκοπό τη δημιουργία ενός χώρου χωρίς εσωτερικούς συνοριακούς ελέγχους. Το σύστημα αυτό καθιστά σημαντικά ευκολότερο για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ταξιδεύουν και παρέχει στις δυνάμεις του νόμου και της τάξης καλύτερες συνθήκες υπό τις οποίες θα καταπολεμούν το έγκλημα.

Ωστόσο, το SIS υφίσταται και λειτουργεί από το 1995. Πρόκειται για μεγάλο χρονικό διάστημα σε μια εποχή εξαιρετικά ταχείας προόδου στον τομέα της πληροφορικής τεχνολογίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, ήδη από τον Οκτώβριο του 2001, ακριβώς πριν από πέντε χρόνια, το Συμβούλιο ανέθεσε στην Επιτροπή τη δημιουργία συστήματος SIS II δεύτερης γενιάς. Είναι ζωτικής σημασίας για την επέκταση του χώρου Σένγκεν να περιληφθούν τα νέα κράτη μέλη. Γι’ αυτό και δεν εκπλήσσει που η κοινή γνώμη στις χώρες αυτές ανησυχεί οποτεδήποτε ακούει σχετικά με καθυστερήσεις στην εφαρμογή αυτού του συστήματος.

Παρότι οι υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόσφατα αποφάσισαν ότι οκτώ από τα δέκα νέα κράτη μέλη θα ενταχθούν στον χώρο Σένγκεν στα τέλη του 2007 και στις αρχές του 2008, που σημαίνει ότι για κάποιο χρονικό διάστημα αυτά θα είναι στο σύστημα SIS I, αυτή είναι προσωρινή λύση, η οποία θα είναι δαπανηρή και καθόλου τέλεια.

Ελπίζω ότι η Επιτροπή θα διδαχθεί κάπως από την καθυστέρηση στην εφαρμογή του συστήματος SIS II και ότι, στο μέλλον, θα εργαστεί πιο αποτελεσματικά για τα σχέδια που είναι σημαντικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, ένα σύστημα πληροφοριών που λειτουργεί εύρυθμα αποτελεί βάση για την επιτυχή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό ισχύει τόσο για την αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις όσο και για τους συνοριακούς ελέγχους και τις θεωρήσεις διαβατηρίων και την έκδοση αδειών διαμονής. Επιπλέον, ένα σύστημα αυτού του είδους θα πρέπει να οδηγεί σε μεγαλύτερη ασφάλεια, παρέχοντας ένα εργαλείο το οποίο είναι ικανό και ταυτόχρονα ευέλικτο, και να μπορεί να χρησιμοποιείται για να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις.

Ενόψει του γεγονότος ότι η αποτελεσματικότητα του τρέχοντος συστήματος του επιτρέπει να εξυπηρετεί κατά μέγιστο δεκαοκτώ κράτη μέλη, είναι πολύ σημαντικό να εφαρμοστεί το νέο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν νέας γενιάς το συντομότερο δυνατόν. Έως τώρα η εφαρμογή αυτού του φιλόδοξου σχεδίου έχει συναντήσει πολλά εμπόδια που είχαν ως αποτέλεσμα να υπάρξουν σοβαρές καθυστερήσεις στην εφαρμογή του. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στο μέλλον πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να προλάβουμε παρόμοιες καταστάσεις.

Οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή του συστήματος SIS II είναι πολύ επικίνδυνες όσον αφορά τα νέα κράτη μέλη. Σημαίνουν καθυστέρηση στην πλήρη ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και περιορίζουν την ικανότητά τους να επωφεληθούν πλήρως από τα επιτεύγματα του συστήματος Σένγκεν και την κατάργηση συνοριακών ελέγχων στα δικά τους εσωτερικά σύνορα με άλλες χώρες του Σένγκεν.

Θα ήθελα επίσης να επιστήσω την προσοχή σας στην ανατολική διάσταση της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αλλαγών οι οποίες πρόκειται να λάβουν χώρα ως συνέπεια της επέκτασης του χώρου Σένγκεν. Σήμερα η Πολωνία, η οποία δεν ανήκει σε αυτόν τον χώρο, δεν εισπράττει ούτε τέλη θεώρησης διαβατηρίων από τους ανατολικούς γείτονές της ούτε τέλη που να είναι πολύ χαμηλά. Από τη στιγμή που θα επεκταθεί ο χώρος Σένγκεν, τα ανατολικά σύνορα της Πολωνίας θα καταστούν τα μόνα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα σημαίνει υψηλότερα τέλη θεώρησης διαβατηρίων ανερχόμενα σε δεκάδες δολάρια ΗΠΑ, γεγονός που θα έπληττε επίσης τους πολίτες της Λευκορωσίας και της Ουκρανίας.

Αυτή η κατάσταση δύσκολα θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή από τους ανατολικούς γείτονές μας, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τόσο η Πολωνία όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ορισμένα πολιτικά σχέδια όσον αφορά τη διευρυνόμενη συνεργασία με αυτές τις χώρες, η οποία ενδέχεται να έχει ως συνέπεια τη δημιουργία εμποδίου παρόμοιου με ένα νέο Τείχος του Βερολίνου. Αυτό είναι κάτι που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να υποστεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz (UEN). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η εφαρμογή του συστήματος SIS II αντανακλά την οργανωτική αδυναμία του οργανωτικού τμήματος στο οποίο ανατέθηκε το έργο αυτό. Καθημερινά δεκάδες χιλιάδες οδηγοί σχηματίζουν ουρά, όπως οι πρόσφυγες, στα σύνορα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό φοβερές συνθήκες. Οι εταιρείες χάνουν χιλιάδες ευρώ. Οι άνθρωποι αναρωτιούνται για τη φύση μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης που βάζει αυτογκόλ όπως αυτό. Στο Στρασβούργο, τα όμορφα διοικητικά κτήρια στέκονται αχρησιμοποίητα για το 80% του χρόνου. Το κόστος συντήρησής τους υπερβαίνει τα 200 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ταυτόχρονα μας λέγουν ότι θα υπάρξουν καθυστερήσεις επειδή δεν υπάρχουν κτήρια για τη στέγαση του συστήματος. Οι πολίτες απλά δεν μπορούν να καταλάβουν την αναποτελεσματικότητα των αρμοδίων.

Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ωφελούνταν αν οι υπεύθυνοι για αυτήν την κατάσταση υποχρεώνονταν να διανυκτερεύσουν σε ένα φορτηγό. Σύντομα οι νύχτες θα φωτίζονται με χιόνι, ενώ λίγος κρύος αέρας δεν βλάπτει κανέναν, για να μην πω ότι ενισχύει και την επαγρύπνηση. Προτείνω να προχωρήσουμε επιτέλους στη διευκρίνιση του θέματος που είναι τόσο σημαντικό για τους πολίτες μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη, στις 11.00.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου