Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 13. december 2006 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter: se protokollen
 3.Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger: se protokollen
 4.Udvidelsesstrategien - EU's kapacitet til at integrere nye medlemsstater (forhandling)
 5.De politiske gruppers sammensætning: se protokollen
 6.Dagsorden: se protokollen
 7.Meddelelse fra formanden
 8.Afstemningstid
  8.1.Reach, kemikalieagentur og miljøgifte (afstemning)
  8.2.Ændring af direktiv 67/548/EØF om farlige stoffer (Reach) (afstemning)
  8.3.Bulgarsk og rumænsk som processprog ved Domstolen (afstemning)
  8.4.Bulgarsk og rumænsk som processprog ved Retten i Første Instans (afstemning)
  8.5.Det europæiske år for interkulturel dialog (2008) (afstemning)
  8.6.Finansforordningen vedrørende det almindelige budget (afstemning)
  8.7.Ændringsbudget nr. 6/2006 (afstemning)
  8.8.Tv-radiospredningsvirksomhed (afstemning)
  8.9.Globaliseringsfonden (afstemning)
  8.10.Emissioner fra motorkøretøjer (afstemning)
  8.11.Den Internationale Fond for Irland (2007-2010) (afstemning)
  8.12.Banansektoren (afstemning)
  8.13.Merværdiafgiftssystemet for radio- og tv-spredningstjenester (afstemning)
  8.14.Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram for 2007 (afstemning)
  8.15.Topmøde Rusland/Den Europæiske Union (afstemning)
 9.Investeringsinstitutter (afstemning)
  9.1.Udvidelsesstrategien (afstemning)
  9.2.EU's kapacitet til at integrere nye medlemsstater (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 12.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 13.Databeskyttelse (forhandling)
 14.Forberedelse af Det Europæiske Råd (14. og 15. december 2006) (forhandling)
 15.Velkomstord
 16.Forberedelse af Det Europæiske Råd (14. og 15. december 2006) (fortsat forhandling)
 17.Velkomstord
 18.Forberedelse af Det Europæiske Råd (14. og 15. december 2006) (fortsat forhandling)
 19.Velkomstord
 20.Forberedelse af Det Europæiske Råd (14. og 15. december 2006) (fortsat forhandling)
 21.Spørgetid (spørgsmål til Rådet)
 22.Kørekort (forhandling)
 23.Dobbeltskrog for olietankskibe (forhandling)
 24.Anden generation af Schengen-informationssystemet (ændring af forordning) - Anden generation af Schengen-informationssystemet (ændring af afgørelse) (forhandling)
 25.Voldelige videospil (forhandling)
 26.Forretningsordenen (kvæstorer og udvalgenes formandskab) (forhandling)
 27.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 28.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (709 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (1323 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik