Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2006. december 13., Szerda - StrasbourgLektorált változat
 1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása: lásd a jegyzőkönyvet
 3.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések: lásd a jegyzőkönyvet
 4.Bővítési stratégia és alapvető kihívások 2006-2007 - Az Európai Unió új tagállamok integrálására való képességének intézményi vonatkozásai (vita)
 5.A képviselőcsoportok tagjai: lásd a jegyzőkönyvet
 6.Napirend: lásd a mellékletet
 7.Az elnök közleménye
 8.Szavazások órája
  8.1.Európai Vegyianyag-ügynökség (REACH) (szavazás)
  8.2.A veszélyes vegyi anyagokról szóló 67/548/EGK tanácsi irányelv módosítása (szavazás)
  8.3.A bolgár és a román nyelv beillesztése az Európai Közösségek Bíróságának eljárási nyelvei közé (szavazás)
  8.4.A bolgár és a román nyelv beillesztése az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságának eljárási nyelvei közé (szavazás)
  8.5.A kultúrák közötti párbeszéd európai éve (2008) (szavazás)
  8.6.Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelet (szavazás)
  8.7.6/2006. sz. költségvetés-módosítás (szavazás)
  8.8.A tagállamok televíziós műsorsugárzással kapcsolatos egyes intézkedéseinek koordinációja (szavazás)
  8.9.Az európai globalizációs kiigatítási alap létrehozása (szavazás)
  8.10.A gépjárművek emisszió tekintetében történő típusjóváhagyása és a járműjavítási információk elérhetősége (szavazás)
  8.11.Az Írországért Nemzetközi Alap részére nyújtott pénzügyi hozzájárulás (2007-2010) (szavazás)
  8.12.Banánágazat (szavazás)
  8.13.A rádióműsor- és televízióműsor-terjesztési szolgáltatásokra és egyes elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra alkalmazandó hozzáadottérték-adó alkalmazási időszaka (szavazás)
  8.14.A Bizottság 2007-es jogalkotási és munkaprogramja (szavazás)
  8.15.Oroszország/Európai Unió csúcstalálkozó (szavazás)
 9.A 85/611/EGK tanácsi irányelv (átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások) végrehajtásáról (szavazás)
  9.1.Bővítési stratégia és alapvető kihívások 2006 - 2007 (szavazás)
  9.2.Az Európai Unió új tagállamok integrálására való képességének intézményi vonatkozásai (szavazás)
 10.A szavazáshoz fűzött indokolások
 11.A szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok: lásd a jegyzőkönyvet
 12.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzőkönyvet
 13.Adatvédelem (vita)
 14.Az Európai Tanács előkészítése (2006. december 14-15.) (vita)
 15.Köszöntések
 16.Az Európai Tanács előkészítése (2006. december 14-15.) (a vita folytatása)
 17.Köszöntések
 18.Az Európai Tanács előkészítése (2006. december 14-15.) (a vita folytatása)
 19.Köszöntések
 20.Az Európai Tanács előkészítése (2006. december 14-15.) (a vita folytatása)
 21.Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)
 22.Vezetői engedélyek (átdolgozás) (vita)
 23.A kettős héjazatú vagy azzal egyenértékű szerkezeti megoldással rendelkező egyhéjazatú olajszállító tartályhajók előírásai (vita)
 24.A Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) kifejlesztése (rendelet) - A Schengeni Információs Rendszer (SIS II) második generációjának kifejlesztése (határozat) (vita)
 25.Erőszakos videójátékok (vita)
 26.Az Európai Parlament eljárási szabályzatának módosítása (bizottságok, quaestorok) (vita)
 27.A következő ülés napirendje: lásd a jegyzőkönyvet
 28.Az ülés berekesztése
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
Lektorált változat (820 kb)
 
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
Lektorált változat (1057 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat