Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Posėdžio stenograma
Trečiadienis, 2006 m. gruodžio 13 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Plenarinio posėdžio atidarymas
 2.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 3.Veiksmai įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas: žr. protokolą
 4.Plėtros strategija ir pagrindiniai iššūkiai 2006 - 2007 m. - Europos Sąjungos pajėgumų integruoti naujas valstybes nares instituciniai aspektai (diskusijos)
 5.Frakcijų sudėtis (žr. protokolą)
 6.Darbotvarkė: žr. protokolą
 7.Pirmininko pranešimas
 8.Balsavimui skirtas laikas
  8.1.Europos cheminių medžiagų agentūra (REACH) (balsavimas)
  8.2.Direktyvos 67/548/EEB dėl pavojingų medžiagų (REACH) dalinis pakeitimas (balsavimas)
  8.3.Bulgarų ir rumunų kalbų įtraukimas į Europos Bendrijų Teisingumo Teismo procedūrų kalbų sąrašą (balsavimas)
  8.4.Bulgarų ir rumunų kalbų įtraukimas į Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo procedūrų kalbų sąrašą (balsavimas)
  8.5.Europos kultūrų dialogo metai (2008 m.) (balsavimas)
  8.6.Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomas Finansinis reglamentas (balsavimas)
  8.7.Taisomojo biudžeto Nr. 6/2006 projektas (balsavimas)
  8.8.Valstybių narių tam tikrų nuostatų dėl televizijos transliacijos koordinavimas (balsavimas)
  8.9.Europos prisitaikymo prie globalizacijos fondo įsteigimas (balsavimas)
  8.10.Variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimas atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį ir prieiga prie informacijos, susijusios su transporto priemonių remontu (balsavimas)
  8.11.Lėšos Tarptautiniam Airijos fondui (2007-2010 m.) (balsavimas)
  8.12.Bananų sektorius (balsavimas)
  8.13.PVM priemonių, taikomų radijo ir televizijos transliacijų paslaugoms ir tam tikroms elektroninėmis priemonėmis teikiamoms paslaugoms, taikymo laikotarpis (balsavimas)
  8.14.2007 m. Komisijos teisėkūros ir darbo programa (balsavimas)
  8.15.Rusijos ir Europos Sąjungos aukščiausio lygio susitikimas (balsavimas)
 9.Direktyvos 85/611/EEB įgyvendinimas (kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai) (balsavimas)
  9.1.Plėtros strategija ir pagrindiniai iššūkiai 2006 - 2007 m. (balsavimas)
  9.2.Europos Sąjungos pajėgumų integruoti naujas valstybes nares instituciniai aspektai (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
 11.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 12.Ankstesnio posėdžio protokolų tvirtinimas (žr. protokolą)
 13.Duomenų apsauga (diskusijos)
 14.Pasirengimas Europos Vadovų Tarybai (2006 m. gruodžio 14, 15 d.) (diskusijos)
 15.Pasveikinimo žodžiai
 16.Pasirengimas Europos Vadovų Tarybai (2006 m. gruodžio 14, 15 d.) (diskusijų tęsinys)
 17.Pasveikinimo žodžiai
 18.Pasirengimas Europos Vadovų Tarybai (2006 m. gruodžio 14, 15 d.) (diskusijų tęsinys)
 19.Pasveikinimo žodžiai
 20.Pasirengimas Europos Vadovų Tarybai (2006 m. gruodžio 14, 15 d.) (diskusijų tęsinys)
 21.Klausimų valanda (klausimai Tarybai)
 22.Vairuotojo pažymėjimai (nauja redakcija) (diskusijos)
 23.Dvigubo korpuso arba lygiaverčio dizaino reikalavimai viengubo korpuso naftos tanklaiviams (diskusijos)
 24.Antros kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimas (reglamentas) . Antros kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimas (sprendimas) (diskusijos)
 25.Smurtą skatinantys video žaidimai (diskusijos)
 26.Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių pakeitimas (komitetai, kvestoriai) (diskusijos)
 27.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 28.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (820 kb)
 
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (1057 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika