Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 14 december 2006 - Strasbourg EUT-utgåva

2. Inkomna dokument: se protokollet
Protokoll
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy