Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2082(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0347/2006

Συζήτηση :

PV 14/12/2006 - 3
CRE 14/12/2006 - 3

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2006 - 6.36
CRE 14/12/2006 - 6.36
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0604

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2006 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

7. Αιτιολογήσεις ψήφου
Συνοπτικά πρακτικά
  

Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό έτος 2007, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Θα προσφέρουμε και πάλι τη βασική μας προοπτική όσον αφορά τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Η Λίστα του Ιουνίου πιστεύει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να περιοριστεί στο 1% του μέσου όρου του ΑΕΠ των κρατών μελών. Επιλέξαμε επομένως να καταψηφίσουμε όλες τις αυξήσεις που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την ίδια στιγμή που η Λίστα του Ιουνίου χαιρετίζει τις λίγες αποταμιεύσεις που προτάθηκαν με τη μορφή τροπολογιών, είτε από την Επιτροπή Προϋπολογισμών, είτε από μεμονωμένους βουλευτές.

Υπάρχουν μερικά ατυχή κονδύλια του προϋπολογισμού, αλλά η Λίστα του Ιουνίου εκφράζει κυρίως την απογοήτευσή του για το τεράστιο ποσό ενίσχυσης της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ, του Ταμείου Συνοχής και της αλιευτικής βιομηχανίας, καθώς και για τα κονδύλια του προϋπολογισμού στο πλαίσιο των οποίων θα επιχορηγηθούν ποικίλες μορφές ενημερωτικών εκστρατειών.

Η Λίστα του Ιουνίου πιστεύει επίσης ότι η συνεχής μεταφορά του Κοινοβουλίου από το Στρασβούργο στις Βρυξέλλες πρέπει να σταματήσει και ότι η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών πρέπει να κλείσουν.

Στις 23 Οκτωβρίου 2006, το Ελεγκτικό Συνέδριο της ΕΕ παρατήρησε για 13η συνεχόμενη χρονιά ότι δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι μόλις ένα μικρό τμήμα του προϋπολογισμού της ΕΕ χρησιμοποιήθηκε σωστά ή για τους σκοπούς για τους οποίους προοριζόταν. Πως μπορεί να συνεχίζεται αυτός ο παραλογισμός, σύμφωνα με τον οποίο, χρόνο με το χρόνο, διατίθενται χρηματοδοτικοί πόροι, των οποίων μόλις ένα μικρό ποσοστό μπορεί να διασφαλιστεί ότι θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς για τους οποίους προορίζεται;

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Erik Meijer και Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), γραπτώς. (ΕΝ) Δεν μπορούμε να στηρίξουμε αυτόν τον προϋπολογισμό για διάφορους λόγους. Καταρχάς ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το γεγονός ότι πριν από λίγους μήνες το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν ενέκρινε και πάλι τους λογαριασμούς της ΕΕ. Η ΕΕ δεν θα πρέπει να αυξήσει τον προϋπολογισμό της, διότι δεν μπορεί να καταπολεμήσει επιτυχώς την απάτη και την αναποτελεσματικότητα. Δεύτερον, θεωρούμε ότι αυτός ο προϋπολογισμός κάνει λανθασμένες πολιτικές επιλογές, όπως το γεγονός ότι εστιάζει υπερβολικά στη βιομηχανική γεωργία και σε σχέδια εξωτερικής πολιτικής και στρατιωτικά σχέδια και λιγότερο σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά σχέδια. Τέλος, αυτός ο προϋπολογισμός δεν αλλάζει επαρκώς κάποιες πολιτικές που είναι απλώς πολυέξοδες, όπως οι μαζικές επιδοτήσεις καταστροφής οίνου και οι συνεχείς επιδοτήσεις καλλιέργειας καπνού.

 
  
  

Έκθεση: Elles / Grech (A6-0451/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). – (LT) Κύριε Πρόεδρε, υπερψήφισα τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2007. Ο εισηγητής επί του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, James Elles, αντιπρόσωπος της Μεγάλης Βρετανίας, έχει αναμφίβολα τη δική του άποψη για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κατανομής των κονδυλίων του. Πιστεύω πως αυτό οφείλεται κυρίως στις προσπάθειές του να καταστεί ο προϋπολογισμός του 2007 καινοτόμος και βασισμένος στην αρχή «σχέση κόστους-ωφέλειας». Εκφράζω την ικανοποίησή μου για την επίτευξη συμβιβασμού όσον αφορά τη χρηματοδότηση της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την εφαρμογή του μέσου ευελιξίας, την υπεράσπιση της εξωτερικής περιμέτρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων της δια βίου μάθησης. Εκφράζω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι θα ξεκινήσουμε το πρώτο έτος των νέων δημοσιονομικών προοπτικών με έναν επιβεβαιωμένο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Poul Nyrup Rasmussen, Christel Schaldemose και Britta Thomsen (PSE), γραπτώς. (DA) Οι βουλευτές της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τη Δανία –κ. Rasmussen, κ. Thomsen, κ. Schaldemose, κ. Jørgensen και κ. Christensen– καταψήφισαν την τροπολογία 1, η οποία υποβλήθηκε από τον κ. Tomczak και τον κ. Bonde της Ομάδας Ανεξαρτησία/Δημοκρατία.

Άποψη αυτής της αντιπροσωπείας είναι ότι η Τροπολογία είναι ασύμβατη προς τους ισχύοντες κανονισμούς, αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο νιώσαμε υποχρεωμένοι να την καταψηφίσουμε.

Η αντιπροσωπεία θα ήθελε, ωστόσο, να επισημάνει τη στήριξή της για μια γενική σταδιακή μείωση της γεωργικής ενίσχυσης της ΕΕ, αποκλείοντας τη δυνατότητα διαφορετικής αντιμετώπισης για τα διάφορα κράτη μέλη.

Οι βουλευτές της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τη Δανία –κ. Rasmussen, κ. Thomsen, κ. Schaldemose, κ. Jørgensen και κ. Christensen– καταψήφισαν την τροπολογία 2, η οποία υποβλήθηκε από τον κ. Tomczak και τον κ. Bonde της Ομάδας Ανεξαρτησία/Δημοκρατία.

Άποψη αυτής της αντιπροσωπείας είναι ότι η Τροπολογία είναι ασύμβατη προς τα ισχύοντα καταστατικά, αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο νιώσαμε υποχρεωμένοι να την καταψηφίσουμε.

Εντούτοις, άποψη της αντιπροσωπείας βουλευτών της ομάδας PSE από τη Δανία είναι ότι υπάρχει ανάγκη για αναθεώρηση των κανόνων που διέπουν τα έξοδα ταξιδιού ώστε, στο μέλλον, να καταβάλλονται ποσά τα οποία ανταποκρίνονται στις υφιστάμενες δαπάνες. Όσον αφορά αυτό το θέμα, η αντιπροσωπεία θα περιλάβει στο έργο της αναφορές όσον αφορά το νέο καταστατικό για το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που θα τεθεί σε ισχύ το 2009. Σε αυτό το πλαίσιο, η αντιπροσωπεία εκφράζει την ικανοποίησή της που με το νέο καταστατικό θα προκύψουν νέοι κανόνες βάσει των οποίων, από το 2009 και μετά, τα έξοδα ταξιδιού θα καλύπτονται με ποσά που θα ανταποκρίνονται στις υφιστάμενες δαπάνες.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Θα μπορούσε να πει κανείς, όσον αφορά την πρόταση προϋπολογισμού για το 2007, ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται αλλά, δεδομένου του τι συνέβαινε στο παρελθόν, η σημασία αυτού του προϋπολογισμού είναι πιο ανησυχητική.

Αφού «άσκησε κριτική» για το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού που προτάθηκε από την Επιτροπή και το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο μόλις ενέκρινε έναν προϋπολογισμό στον οποίο οι πιστώσεις πληρωμών ανέρχονται σε ποσοστό 0,99% του ΑΕΕ της Κοινότητας, κάτω από το ποσοστό περίπου 1,06% που συμφωνήθηκε πριν ένα χρόνο στις δημοσιονομικές προοπτικές 2007 – μια περικοπή περίπου 8 εκατ. ευρώ.

Δεδομένου ότι το 2007 είναι το πρώτο έτος της ΕΕ των 27 κρατών μελών, ένα έτος το οποίο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τους μελλοντικούς προϋπολογισμούς, το Κοινοβούλιο ενέκρινε έναν προϋπολογισμό που απέχει από τη χρηματοδότηση που είναι αναγκαία για την αποτελεσματική οικονομική και κοινωνική συνοχή, έναν προϋπολογισμό του οποίου οι προτεραιότητες απέχουν μακράν από το να αποτελέσουν μια επαρκή λύση αυτού του ζητήματος. Στην πραγματικότητα, συμβαίνει σχεδόν το αντίθετο. Η μείωση της αποκαλούμενης οικονομικής «αποζημίωσης» στην Πορτογαλία, το αποδεικνύει.

Πρόκειται για έναν προϋπολογισμό ο οποίος αποσκοπεί –μεταξύ άλλων– στη στήριξη της εφαρμογής νεοφιλελεύθερων πολιτικών που περιλαμβάνονται στη Στρατηγική της Λισαβόνας, όπως η απελευθέρωση της αγοράς εργασίας και της εσωτερικής αγοράς και η χρηματοδότηση του κύριου κεφαλαίου· στην προώθηση της διάλυσης πολλών αλιευτικών σκαφών· στη σταδιακή καταστροφή των αγροτικών οικογενειών· και στην προώθηση της στρατικοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του παρεμβατισμού από την πλευρά της ΕΕ.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τον απορρίπτουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne E. Jensen και Karin Riis-Jørgensen (ALDE), γραπτώς. (DA) Οι βουλευτές του Κόμματος των Φιλελευθέρων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τη Δανία καταψήφισαν τις τροπολογίες 1 και 2 που υποβλήθηκαν από τον κ. Tomczak και τον κ. Bonde της Ομάδας Ανεξαρτησία / Δημοκρατία.

Το Κόμμα των Φιλελευθέρων της Δανίας πιστεύει στην μεταρρύθμιση των γεωργικών ενισχύσεων αλλά δεν πιστεύει πως αυτός είναι ο τρόπος για την επίτευξη αυτής της μεταρρύθμισης, ούτε ότι η έκθεση για τον ετήσιο προϋπολογισμό είναι το κατάλληλος μέρος για να διατυπώσει κάποιος σχετικές προτάσεις. Η πρόταση του κ. Bonde μπορεί να θεωρηθεί πως δεν έχει εξετασθεί διεξοδικά.

Το Κόμμα των Φιλελευθέρων της Δανίας πιστεύει επίσης στη μεταρρύθμιση των εξόδων ταξιδιού, ώστε να χρηματοδοτηθούν λογικές και απαραίτητες δαπάνες ταξιδιού. Αυτό, ωστόσο, έχει αποφασιστεί ήδη βάσει του νέου καταστατικού για τους βουλευτές, το οποίο θα εφαρμοστεί από το 2009. Η πρόταση του κ. Bonde αντιτίθεται στο υφιστάμενο καταστατικό και μπορεί επομένως να θεωρηθεί ότι δεν εξετάστηκε διεξοδικά.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (ΕΝ) Συγχαίρω τον εισηγητή για το ότι συνέθεσε μια δέσμη που συγκέντρωσε τη μεγάλη πλειοψηφία του Σώματος. Στα 22 χρόνια της θητείας μου ως βουλευτή, αυτή είναι η συντομότερη ψηφοφορία για προϋπολογισμό που θυμάμαι. Εκφράζω τη λύπη μου για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο συμφώνησε σε ορισμένες μειώσεις προκειμένου να παραμείνει εντός των δημοσιονομικών ορίων. Ειδικότερα θεωρώ ατυχέστατο το γεγονός ότι μειώσαμε τον προϋπολογισμό για την «ενίσχυση του εμπορίου». Πρόκειται για μια σημαντική θέση του προϋπολογισμού για τη στήριξη της σύνδεσης των αναπτυσσόμενων χωρών με το παγκόσμιο σύστημα εμπορίου.

 
  
  

Έκθεση: Daul (A6-0412/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Jens-Peter Bonde (IND/DEM), γραπτώς. (DA) Είναι πολύ άδικο να υπάρξει διάκριση εις βάρος των νέων κρατών μελών μέσω της άρνησης να τους παρασχεθεί η ίδια βοήθεια που λαμβάνουν τα παλαιά κράτη μέλη. Υπερψήφισα ωστόσο τις μεταβατικές ρυθμίσεις, καθώς η μη έγκρισή τους θα οδηγούσε σε μηδενικές παροχές για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Γενικά, αντιτίθεμαι στις γεωργικές ενισχύσεις, οι οποίες πιστεύω πως πρέπει να καταργηθούν. Θα προτιμούσα ωστόσο να μειωθεί η βοήθεια προς τα παλαιά κράτη μέλη, ώστε να ισχύουν παντού οι ίδιες συνθήκες. Παρόμοια μείωση θα έπρεπε να ξεκινήσει από την κορυφή, με ανώτατο όριο τα 40 000 ευρώ ανά νομική οντότητα, όπως πρότεινα στην τροπολογία μου για τον προϋπολογισμό.

 
  
  

Έκθεση: Segelström (A6-0452/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Οι εκθέσεις αυτές είναι διαποτισμένες με πλήθος λαϊκίστικων προτάσεων, οι οποίες αντιτίθενται σε μία από τις πιο βασικές αρχές ενός κράτους δικαίου: το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης σε σχέση με το ποινικό δίκαιο. Συστήνεται για παράδειγμα, να υπάρχει ένας γνήσιος ευρωπαίος δικαστής και γνήσιο ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο. Ο σκοπός αυτών των προτάσεων δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας. Υπάρχει η βούληση να δημιουργηθεί ένα υπερκράτος της ΕΕ και οι προτάσεις αποτελούν ένα αποφασιστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο.

Η Λίστα του Ιουνίου υπερασπίζεται την κυριαρχία του εθνικού κράτους όσον αφορά τα νομικά ζητήματα. Η συνεργασία της ΕΕ πρέπει να περιοριστεί στην απόκτηση μιας αποτελεσματικής εσωτερικής αγοράς και την αντιμετώπιση διασυνοριακών περιβαλλοντικών ζητημάτων. Η ΕΕ πρέπει οπωσδήποτε να μην αποκτήσει ένα εναρμονισμένο νομικό σύστημα.

Συνεπώς καταψηφίσαμε αυτές τις εκθέσεις κατά τη σημερινή ψηφοφορία.

 
  
  

Έκθεση: Kudrycka (A6-0437/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Bourzai (PSE), γραπτώς. – (FR) Πιστεύω πως η έκθεση του κ. Langen σχετικά με τη στρατηγική για τη βιομάζα και τα βιοκαύσιμα περιγράφει επιτυχώς όλα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ωστόσο, θα ήθελα να υπενθυμίσω ορισμένες τροπολογίες που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, οι οποίες δεν έγιναν αποδεκτές.

Καταρχάς, ακόμη και αν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να προσέξουμε περισσότερο την κατανάλωση ενέργειας και επομένως, τον τρόπο ζωής μας και τις μεθόδους παραγωγής προκειμένου να καταναλώνουμε καλύτερα αλλά κυρίως, να καταναλώνουμε λιγότερο.

Στη συνέχεια, δεν πρέπει να επιδοθούμε σε μια εντατική και έντονα επικεντρωμένη στην παραγωγή διαδικασία παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, γεγονός το οποίο θα έχει επιβλαβείς περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις και δεν θα εμπίπτει στη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της Ευρώπης.

Η βασική λειτουργία της γεωργίας πρέπει να παραμείνει η παραγωγή τροφίμων. Η εκμετάλλευση των δασικών πόρων πρέπει να γίνεται με σύνεση. Η συμπαραγωγή πρέπει να αποτελέσει τον κανόνα όσον αφορά την παραγωγή βιομάζας.

Τέλος, πρέπει να οργανώσουμε και να βελτιώσουμε τα δίκτυα εφοδιασμού, διανομής και εμπορίας γεωργικών και δασικών πρώτων υλών και ενέργειας που παράγεται σε επίπεδο τοπικών αγορών, αποτρέποντας υπερβολικά μεγάλες χρονικές περιόδους μεταφοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Τα υψηλά ποσοστά της παράνομης μετανάστευσης στην ΕΕ δεν μπορούν να μας τυφλώσουν όσον αφορά το ζήτημα των προσφύγων και κυρίως των πολιτικών προσφύγων. Το δικαίωμα του ασύλου αποτελεί πάνω απ’ όλα μια θεμελιώδη αξία σε μια κοινωνία η οποία προσπαθεί να προστατεύει τη δημοκρατία, την αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αποτελεί επίσης απόδειξη του πνεύματος αλληλεγγύης που επικρατεί σε αυτή την κοινωνία. Επομένως, επειδή πρέπει να ηγηθούμε της προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και επειδή, όταν πρόκειται για αρχές, οι λέξεις απλώς δεν είναι αρκετές, αυτοί που καταφέρνουν να διαφύγουν των διώξεων, των βασανιστηρίων, του πολέμου και της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρέπει να ξέρουν ότι η Ευρώπη θα τους υποδεχτεί σωστά, όταν υπάρχει η δυνατότητα να τους υποδεχτεί, και προκειμένου να είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι για αυτόν τον σκοπό, το ταμείο αυτό είναι απαραίτητο και εξαιρετικά επιθυμητό.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), γραπτώς. (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, υποστηρίζω θερμά τη σύσταση αυτού του ταμείου για τους πρόσφυγες. Πολύ συχνά βλέπουμε τους πρόσφυγες να αγνοούνται και να βρίσκονται τελευταίοι στις προτεραιότητες των κρατών μελών και είναι απόλυτα σωστό το γεγονός ότι όταν τα κράτη μέλη αδυνατούν, η Ένωση θα πρέπει τότε να αναλαμβάνει δράση ώστε να εξασφαλίσει τη διατήρηση των προτύπων μας. Η έκθεση αυτή μας φέρνει πιο κοντά σε ένα συνεκτικό σύστημα και ευχαρίστως την υποστηρίζω.

 
  
  

Έκθεση: Le Rachinel (A6-0417/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE), γραπτώς. (ΕΝ) Στηρίζω τα μέτρα διπλού κύτους που αναμένεται ότι θα να συμβάλουν στη μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης από τα πετρελαιοφόρα, τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την ακτή του Yorkshire και τις εκβολές του ποταμού Humber.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Η Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ ψήφισε την πρόταση τροποποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ)αριθ.417/2002, τόσο κατά την έγκριση στην "Επιτροπή μεταφορών και Τουρισμού" στις 22/ 11/ 2006, όσο και στην Ολομέλεια του ΕΚ στις 14/12/2006, έτσι ώστε η μεταφορά βαρέος κλάσματος πετρελαίου να γίνεται αποκλειστικά με πετρελαιοφόρα διπλού κύτους.

Το ΚΚΕ με συνέπεια μαζί με τους ναυτεργάτες, και γενικότερα με τους εργαζόμενους, παλεύει ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της ΕΕ και των κυβερνήσεων στα κράτη- μέλη, στους εφοπλιστές και το κεφάλαιο, προκειμένου να ληφθούν αυστηρά μέτρα για την ενίσχυση των κανόνων ασφάλειας για τα πετρελαιοφόρα και γενικότερα για όλες τις κατηγορίες πλοίων για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και του περιβάλλοντος.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Η ασφάλεια στη θάλασσα είναι εξαιρετικά σημαντική για την ΕΕ, μετά από ατυχήματα όπως αυτό του Prestige και τις κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις παρόμοιων ατυχημάτων και λόγω της ανάγκης αποτροπής άλλων τραγωδιών, οι οποίες υπονομεύουν τη βιωσιμότητα των θαλασσών και των εδαφών μας.

Τα μέτρα που προωθούνται στην έκθεση Le Rachinel αποτελούν ένα ζωτικής σημασίας βήμα μπροστά, το οποίο διασφαλίζει ότι οι διατάξεις της Κοινότητας είναι σαφείς, συνεπείς και σταθερές.

Ο τομέας των πετρελαιοφόρων για παράδειγμα, απαιτεί ένα εξαιρετικά σταθερό και σαφές νομικό και δικαστικό πλαίσιο, χωρίς το οποίο η αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων στον αλιευτικό τομέα δεν μπορεί να διασφαλιστεί και να διατηρηθεί. Συνεπώς, παρόλο που πρακτικά τα κράτη μέλη τηρούν ήδη και εφαρμόζουν την απαγόρευση πετρελαιοφόρων μονού κύτους, τα οποία μεταφέρουν βαρέα πετρελαιοειδή προϊόντα, τα οποία εισέρχονται στα κοινοτικά λιμάνια, αυτή η προτεινόμενη τροπολογία στον κανονισμό θα λειτουργήσει ως μια εξαιρετικά αναγκαία διασαφήνιση και επιβεβαίωση του κειμένου.

Μετά από λεπτομερή ανάλυση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων αυτού του μέτρου, είναι σαφές ότι πρόκειται για ένα ευαίσθητο μέτρο και ότι πρέπει να συνεχίσουμε να ευθυγραμμίζουμε τα κοινοτικά μέτρα με σκοπό τη διασφάλιση της μέγιστης θαλάσσιας ασφάλειας για τα σκάφη μας, τα λιμάνια και τα εδάφη μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), γραπτώς. (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, αυτή η δέσμη για τα πετρελαιοφόρα διπλού κύτους έχει καθυστερήσει εδώ και πολύ καιρό, ωστόσο είμαι στην ευχάριστη θέση να την υποστηρίξω σήμερα. Είδαμε στη Σκωτία την καταστροφή που προκάλεσε το ναυάγιο του Braer στις Νήσους Shetland και πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφάλεια του ευρωπαϊκού θαλάσσιου περιβάλλοντος και των ακτών μας. Η ΕΕ πρέπει να επιβάλει υψηλά πρότυπα σε αυτούς τους διεθνείς επιχειρηματίες και η συγκεκριμένη έκθεση κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση.

 
  
  

Έκθεση: Kudrycka (A6-0419/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Όπως έχει σχεδιαστεί, αυτό το ταμείο θα χρηματοδοτήσει την ταχεία κοινοτικοποίηση των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Πρόκειται για ενός είδους απερίσκεπτης «αστικής πολιτικής» σε επίπεδο κρατών μελών.

Στη χώρα μου, αντιμετωπίσαμε ήδη τις συνέπειες αυτών των πολιτικών, οι οποίες επικεντρώνονται στον απόλυτο σεβασμό των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων των μεταναστευτικών πληθυσμών. Οι πολιτικές αυτές αποδίδουν σημαντικά, μη επιστρεφόμενα ποσά στο πλαίσιο της λήψης μέτρων που προορίζονται για ανθρώπους που δεν έχουν την επιθυμία να ενσωματωθούν, αλλά που υπερασπίζονται το δικαίωμά τους στα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά δικαιώματα που θα έπρεπε να προορίζονται για τους ημεδαπούς. Αυτό συνεπάγεται την γκετοποίηση, τις διεθνοτικές συγκρούσεις, τις εξεγέρσεις κατά της Γαλλίας, την καταστροφή των δημόσιων εγκαταστάσεων –κάποιες φορές με ανθρώπινες απώλειες– και την αύξηση της δύναμης του ισλαμισμού.

Ωστόσο, εφόσον τα ποσά που διατίθενται σε κάθε κράτος θα είναι ανάλογα με τον αριθμό των μεταναστών που δέχεται, το ταμείο αυτό μπορεί τελικά να αποδειχθεί χρήσιμο: θα μας βοηθήσει τελικά να γνωρίζουμε τα πραγματικά αριθμητικά στοιχεία για τους μετανάστες. Διότι, λόγω του ότι μεταβάλλονται διαρκώς, οι επίσημοι αριθμοί κυμαίνονται μεταξύ 17 και 40 εκατομμυρίων εξωκοινοτικών υπηκόων οι οποίοι ζουν στο εσωτερικό της ΕΕ.

Έτσι, κατανοώντας το εύρος του προβλήματος, οι λαοί της Ευρώπης θα μπορέσουν ίσως να ξυπνήσουν, πριν να είναι πολύ αργά!

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα της μεταναστευτικής πολιτικής είναι αυτό της ενσωμάτωσης. Η ικανότητά μας να ενσωματώνουμε τους μετανάστες και η ικανότητα των μεταναστών να ενσωματώνονται είναι ο βασικός παράγοντας –ή τουλάχιστον ένας από τους βασικούς παράγοντες– για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης σύγκρουσης και έντασης μεταξύ των διάφορων κοινωνιών, γεγονός το οποίο αποτελεί ένα εξαιρετικά επίκαιρο ζήτημα.

Όπως έχω πει αρκετές φορές, το πρώτο πράγμα που πρέπει να επισημαίνεται όσον αφορά τη μετανάστευση, είναι ότι η χώρα υποδοχής θα κερδίσει πολλά αν υποδεχτεί τους άνδρες και γυναίκες που έχουν υποστεί τρομερές δοκιμασίες αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Πρόκειται για ανθρώπους που εμπλουτίζουν τις κοινωνίες μας. Αναγνωρίζοντας πως συμβαίνει αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραβλέψουμε την άλλη πλευρά του νομίσματος, τις δυσκολίες δηλαδή που συνεπάγεται η μετανάστευση. Προσπαθώντας να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, το Ταμείο αυτό μπορεί να διαδραματίσει έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο, με τη χρηματοδότηση προγραμμάτων που αποσκοπούν στη διευκόλυνση και την προώθηση της μετανάστευσης. Ασφαλώς, όλα θα εξαρτηθούν από το πολιτικό όραμα στο οποίο στηρίζεται ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται. Αυτό είναι πάνω από όλα ένα ζήτημα το οποίο εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.

 
  
  

Έκθεση: La Russa (A6-0390/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Η Έκθεση της επιτροπής σχετικά με τo χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την "πρόληψη, ετοιμότητα και διαχείριση των συνεπειών της τρομοκρατίας" προχωράει ακόμη πιο πέρα από την Πρόταση απόφασης της Κομισιόν, προσθέτοντας στους σκοπούς του προγράμματος την προστασία των ζωτικών υποδομών και της "αδιάλειπτης δράσης του δημοσίου"! Το εντάσσει δηλαδή στο "αναμορφωμένο πρόγραμμα δράσης της Ε.Ε. για την τρομοκρατία", που εστιάζεται στην πρόληψη της "βίαιης ριζοσπαστικοποίησης" (!) και της προστασίας των ζωτικών υποδομών των κρατών μελών και της Ε.Ε. Με βάση το πρόγραμμα αυτό ιδεολογικές αντιλήψεις, τοποθετήσεις και στάσεις που αμφισβητούν τα "όσια και τα ιερά" της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, της εκμετάλλευσης και των πολιτικών συστημάτων της εμπίπτουν στην έννοια της "τρομοκρατίας", ενώ ως "τρομοκρατικές ενέργειες" μπορούν εν δυνάμει να χαρακτηριστούν κατακτημένες και συνηθισμένες δράσεις του μαζικού λαϊκού κινήματος, όπως συμβολικές καταλήψεις κτιρίων ή δρόμων που μπορούν να θεωρηθούν ότι θέτουν σε κίνδυνο "ζωτικές υποδομές" ή την απρόσκοπτη λειτουργία δημόσιων υπηρεσιών.

Τα προγράμματα και τα μέτρα του ευρωπαϊκού κεφαλαίου και των πολιτικών εκφραστών του ενάντια στα δικαιώματα και τις ελευθερίες των λαών, στη δράση των λαϊκών κινημάτων δείχνουν ακριβώς τον φόβο τους. Δεν είναι πανίσχυροι όπως διακηρύσσουν. Ανίκητοι είναι μόνο οι λαοί όταν αποφασίζουν να αντεπιτεθούν και να διεκδικήσουν το δίκιο τους.

 
  
  

Έκθεση: Gröner (A6-0455/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Οι αρχές της μη διάκρισης και της ισότητας των φύλων αποτελούν τους δημοκρατικούς ακρογωνιαίους λίθους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι επομένως φυσικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να αγωνιστεί για τη θέσπιση θεσμικών μηχανισμών, όπως το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, προκειμένου να προαχθεί η πιο αποτελεσματική ισότητα των φύλων. Επομένως, υπερψήφισα αυτή την έκθεση και στη δεύτερη ανάγνωση.

Χαιρετίζουμε την απόφαση της Επιτροπής για τη σύσταση του Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων σε ένα νέο κράτος μέλος, καθώς τα νέα κράτη μέλη έχουν μείνει πίσω όσον αφορά την ισότητα των φύλων συγκριτικά με τα παλαιά 15 κράτη. Εκφράζω την ειλικρινή ικανοποίησή μου που το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου αποφάσισε τη σύσταση του Ινστιτούτου στη Λιθουανία. Πρέπει να παραδεχτώ ότι νιώθω λίγο απογοητευμένη που η Σλοβακία, μια χώρα η οποία υστερεί όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία της ισότητας των φύλων, δεν κατάφερε να κερδίσει το Συμβούλιο, παρά το πλεονέκτημα της κεντρικής γεωγραφικής της θέσης. Είμαι πεπεισμένη ότι, μέσω των παρεμβάσεών μας και της ενεργούς προώθησης της Σλοβακίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι συνάδελφοί μας βουλευτές κ. Záborská, κ. Bauer, η κ. Belohorská και εγώ, συμβάλαμε ουσιαστικά στις προσπάθειες που αποσκοπούσαν στη σύσταση του Ινστιτούτου στη Μπρατισλάβα.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Αυτό είναι κάτι το οποίο ζητούσαν οι οργανώσεις των γυναικών για πολύ καιρό· το Κοινοβούλιο το στήριξε, αλλά η επίτευξή του αποτελεί μια επίπονη διαδικασία. Τέλος, έπειτα από την πρόταση της Επιτροπής για τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του στην πρώτη ανάγνωση στις 14 Μαρτίου 2006, με την έγκριση 50 τροπολογιών στην πρόταση της Επιτροπής, η οποία δημοσιεύτηκε στις 8 Μαρτίου 2006. Στο μεταξύ, το Συμβούλιο ενέκρινε την κοινή του πρόταση στις 21 Σεπτεμβρίου 2006, ενσωματώνοντας 35 τροπολογίες που υποβλήθηκαν από το Κοινοβούλιο.

Δεδομένης της ανάγκης να λειτουργήσει το Ινστιτούτο το 2007, πραγματοποιήθηκε διαπραγμάτευση των τροπολογιών, με σκοπό να επιτευχθεί μια γρήγορη συμφωνία στη δεύτερη ανάγνωση. Αυτός ήταν ο συμβιβασμός για τον οποίο δώσαμε τη συγκατάθεσή μας και ο οποίος περιλαμβάνει 13 τροπολογίες για την κοινή πρόταση.

Μεταξύ των διατάξεών της, η συμφωνία αυτή προβλέπει την απόσυρση του Προεδρείου που προτάθηκε στην κοινή πρόταση και την επανέναρξη του Φόρουμ Εμπειρογνωμόνων, ένα φόρουμ διαβούλευσης που αποτελείται από εμπειρογνώμονες του τομέα της ισότητας των φύλων και αυτό είναι κάτι που επιθυμεί τόσο η Επιτροπή, όσο και το Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Sérgio Marques (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Θα ήθελα να συγχαρώ την κ. Gröner και την κ. Sartori για την επίκαιρη έκθεσή τους σχετικά με τη σύσταση υποβολής σε δεύτερη ανάγνωση της κοινής θέσης του Συμβουλίου, όσον αφορά την έγκριση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, την οποία στηρίζω απόλυτα. Χαιρετίζω κυρίως την ιδέα αντικατάστασης του Προεδρείου με ένα Φόρουμ Εμπειρογνωμόνων, στο πλαίσιο της διάρθρωσης του Ινστιτούτου.

Ο στόχος της οργάνωσης και λειτουργίας του Ινστιτούτου το συντομότερο δυνατό, μέσα στο 2007, με τον οποίο συμφωνούν όλα τα όργανα, συνεπάγεται ότι τα όργανα αυτά εργάζονται από κοινού για την επίτευξη αυτού του στόχου. Η ταχύτητα και το τρόπος με τον οποίο διεξήχθη όλη η διαδικασία αξίζει να επαινεθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων. Η μελέτη σκοπιμότητας της Επιτροπής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο ρόλος ενός τέτοιου ινστιτούτου είναι σαφής. Η προτεινόμενη υπηρεσία θα είναι μικρή, με προσωπικό 10 ατόμων περίπου. Ο γενικός στόχος του ινστιτούτου θα είναι η παροχή συνδρομής προς τα κοινοτικά θεσμικά όργανα, ιδιαίτερα στην Επιτροπή, και τις αρχές των κρατών μελών για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου και την προώθηση της ισότητας των φύλων, καθώς και η ευαισθητοποίηση των πολιτών της ΕΕ για την ισότητα των φύλων.

 
  
  

Έκθεση: Grosch (A6-0414/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  James Hugh Allister (NI), γραπτώς. (EN) Σήμερα ψήφισα υπέρ της απόρριψης της κοινής θέσης του Συμβουλίου για την προτεινόμενη δέσμη ενός συστήματος Ευρωπαϊκής Άδειας Οδήγησης. Τα θέματα εθνικών μεταφορών αφορούν τις εθνικές κυβερνήσεις και, συνεπώς, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να καθορίζει ελεύθερα τους δικούς του κανόνες και τα κριτήρια για τις άδειες οδήγησης. Αυτή η υπερβολικά γραφειοκρατική και ρυθμιστική πρόταση δεν φαίνεται σε καμία περίπτωση να βελτιώνει τα επίπεδα οδικής ασφάλειας και, επομένως, θεωρώ ότι αποτελεί μια ακόμα περιττή και αδικαιολόγητη νομοθετική πράξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. – (SV) Η οδική ασφάλεια είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό διασυνοριακό ζήτημα. Η οδηγία της ΕΕ για την άδεια οδήγησης θα μπορούσε έτσι να συμβάλει πρακτικά στην προστιθέμενη αξία. Όπως συνήθως, ωστόσο, η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιχειρούν, λόγω του ζήλου τους, να ελέγχουν λεπτομερώς τους κανόνες των κρατών μελών σε αυτόν τον τομέα.

Πιστεύουμε πως οι αρχές της επικουρικότητας και της χώρας προέλευσης πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως, γεγονός που δεν συμβαίνει στην παρούσα έκθεση όσον αφορά, για παράδειγμα, τις λεπτομερείς προτάσεις για τους κανονισμούς της άδειας οδήγησης που διέπουν τις μοτοσικλέτες και τα μοτοποδήλατα. Πιστεύουμε στην αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης και συνεπώς είμαστε πεπεισμένοι ότι τα κράτη μέλη είναι ικανά να λάβουν σοφές και σωστά μελετημένες αποφάσεις. Οι κανονισμοί για την άδεια οδήγησης μπορούν να εναρμονιστούν χωρίς αναλυτική πρόταση οδηγίας όπως η υφιστάμενη οδηγία για τις άδειες οδήγησης. Υπερψηφίσαμε επομένως την τροπολογία 6, η οποία προτείνει να απορριφθεί η κοινή θέση, με την αιτιολογία ότι είναι εξαιρετικά ρυθμιστική, χωρίς να βελτιώνει την οδική ασφάλεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), γραπτώς. (DE) Ψήφισα υπέρ της έγκρισης του ευρωπαϊκού συστήματος άδειας οδήγησης, διότι αυτή η αναμόρφωση αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, σημαντική πρόοδο. Η νέα οδηγία για τις άδειες οδήγησης συνεπάγεται μεγαλύτερη ασφάλεια και λιγότερη εγκληματικότητα σε σχέση με τις άδειες οδήγησης, καθώς περιορίζεται αισθητά η δυνατότητα του λεγόμενου τουρισμού για την έκδοση άδειας οδήγησης. Η δημιουργία μιας τράπεζας δεδομένων με παραβάτες οδικής κυκλοφορίας, από τους οποίους έχει αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης στις χώρες προέλευσής τους, είναι ιδιαίτερα σημαντική από αυτή την άποψη. Ως αποτέλεσμα, οι οδηγοί που οδηγούσαν μεθυσμένοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν νέα εκπαίδευση οδήγησης στο εξωτερικό.

Ωστόσο, έχω την αίσθηση ότι η περίοδος των 26 ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας πρέπει να αποσυρθούν όλες οι άδειες οδήγησης που ισχύουν σήμερα, είναι υπερβολικά μακρά.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Grosch, η οποία αποσκοπεί στην αναδιατύπωση της οδηγίας για τις άδειες οδήγησης ώστε να ενσωματωθούν όλοι οι κανόνες για τις άδειες οδήγησης σε ένα έγγραφο, καθιστώντας τους έτσι περισσότερο διαφανείς και προσβάσιμους στον πολίτη. Εάν αυτές οι προτάσεις βρουν τον δρόμο τους στη νομοθεσία, θα σταματήσουν την πρακτική του τουρισμού αδειών οδήγησης, όπου ένα άτομο του οποίου η άδεια οδήγησης έχει αφαιρεθεί σε ένα κράτος μέλος αποκτά άδεια οδήγησης σε άλλο κράτος μέλος. Γνωρίζω ότι πολλοί μοτοσικλετιστές εκφράζουν τις ανησυχίες τους για το γεγονός ότι για να έχουν πρόσβαση σε μηχανές μεγαλύτερης ιπποδύναμης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 24 ετών. Ελπίζω ότι θα συμφωνήσουν με τον συμβιβασμό του να επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε μικρότερη ηλικία εφόσον διαθέτουν επαρκή εμπειρία, καθώς η ασφάλεια βρίσκεται στην κορυφή όσων μας απασχολούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN), γραπτώς. (EN) Χαιρετίζω αυτήν την οδηγία, η οποία θα αντικαταστήσει πάνω από 110 διαφορετικά υποδείγματα αδειών οδήγησης τα οποία επί του παρόντος κυκλοφορούν σε ολόκληρη την ΕΕ. Πιστεύω ότι αυτό το νέο ενιαίο σχήμα πιστωτικής κάρτας σε επίπεδο ΕΕ θα συμβάλει επίσης σημαντικά στην καταπολέμηση του τουρισμού αδειών οδήγησης. Η ουσιαστική συνέπεια αυτής της κατάστασης θα είναι ότι κράτη μέλη όπως η Ιρλανδία μπορούν να αρνηθούν να εκδώσουν άδεια οδήγησης σε έναν αιτούντα του οποίου η ισχύς της άδειας έχει περιοριστεί, ανασταλεί ή αφαιρεθεί σε ένα άλλο κράτος μέλος.

Υποστηρίζω επίσης την πτυχή για την οδική ασφάλεια αυτής της έκθεσης, με την επιβολή θεωρητικής δοκιμασίας για τα μοτοποδήλατα από το 2013. Επίσης, η αρχή της «σταδιακής πρόσβασης» σημαίνει ότι οι αναβάτες πρέπει να αποκτήσουν εμπειρία σε μικρότερες μοτοσικλέτες πριν προχωρήσουν σε κινητήρες μεγαλύτερου κυβισμού.

Πάντα υποστήριζα ότι σε ορισμένα ζητήματα η ανταλλαγή βέλτιστης πρακτικής και ο καθορισμός προτύπων σε επίπεδο ΕΕ μπορεί συχνά να αποφέρει θετικά αποτελέσματα. Πιστεύω επομένως ότι η θέσπιση προτύπων σε επίπεδο ΕΕ για τα βασικά προσόντα και τα προγράμματα επανεκπαίδευσης των εξεταστών οδήγησης αποτελεί θετική εξέλιξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), γραπτώς. – (FR) Το 2032, τα εγγόνια μας θα έχουν όλα την ίδια άδεια οδήγησης: μία άδεια οδήγησης για όλους τους Ευρωπαίους, υπό μορφή πιστωτικής κάρτας, μια «made in the USA» άδεια οδήγησης. Αυτό αποδεικνύει την ενισχυμένη ασφάλεια και αποτελεί ένα απτό μήνυμα όσον αφορά την ευρωπαϊκή ταυτοποίηση. Εκφράζω τη λύπη μου για το γεγονός ότι χρειάστηκαν 26 έτη για την επίτευξη εναρμόνισης· έτσι, οι πρώτες άδειες θα διανεμηθούν από το 2012.

Καιρός ήταν! Υπάρχουν σήμερα 110 διαφορετικά είδη αδειών οδήγησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός αυτό δημιουργεί μια σύγχυση που ευνοεί τους πιο ανέντιμους από εμάς και καθιστά τους δρόμους πιο επικίνδυνους από ό,τι πρέπει να είναι. Η εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών σημαίνει ότι καταπολεμούμε τον «τουρισμό αδειών οδήγησης», δηλαδή τη δυνατότητα για τους ευρωπαίους πολίτες στους οποίους αφαιρείται η άδεια οδήγησης στη χώρα τους λόγω σοβαρής παράβασης να αποκτούν μια άλλη άδεια, αλλού στην Ένωση.

Θα υπάρξει επίσης εναρμόνιση των κανόνων εκπαίδευσης των εξεταστών. Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί η ποιότητα εκπαίδευσης παντού στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Κύριε Πρόεδρε, υποστηρίζω αυτήν την έκθεση με ορισμένες επιφυλάξεις, και συγκεκριμένα δεν είμαι πεπεισμένος για το γεγονός ότι η πιστοποίηση των οδηγών θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει κατάλληλη αναγνώριση προτύπων από άλλα μέλη της ΕΕ. Είμαι επιφυλακτικός για τις ανησυχίες που διατυπώθηκαν από την αντι-ευρωπαϊκή δεξιά ότι αυτή η δέσμη θα καθιερώσει εμμέσως τα δελτία ταυτότητας, όμως συμμερίζομαι εν μέρει την ιδέα ότι αυτή η δέσμη απαντά σε μια ανάγκη που δεν υπάρχει στην πράξη.

 
  
  

Έκθεση: Corbett (A6-0415/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Ο συνάδελφός μου Richard Corbett είναι αναμφισβήτητα ο κορυφαίος ειδικός του Κοινοβουλίου σε συνταγματικά θέματα. Επικροτώ αυτήν την τελευταία έκθεση που τροποποιεί τον Κανονισμό ώστε να ευθυγραμμιστεί με τη νέα συμφωνία για την επιτροπολογία. Ενώ αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως τεχνικό ζήτημα, στην πραγματικότητα είναι άκρως πολιτικό επειδή ο τρόπος που προσαρμόζουμε τους κανόνες μας επηρεάζει άμεσα την ικανότητα επιρροής μας στη νομοθεσία της ΕΕ. Ο Richard ήταν ανέκαθεν υπέρμαχος της μεγιστοποίησης της επιρροής του Κοινοβουλίου.

 
  
  

Έκθεση: Leinen (A6-0464/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα παρατηρήσατε ότι αυτή η έκθεση, αυτή η αλλαγή στον Κανονισμό μας, εγκρίθηκε με πλειοψηφία μόνο επτά ψήφων. Ήταν πολύ δύσκολη ψηφοφορία. Πιστεύω ότι αυτό είναι ενδεικτικό της αίσθησης αυτού του Κοινοβουλίου ότι πρόκειται για μια αλλαγή στον Κανονισμό μας που δεν ήταν απολύτως απαραίτητη, αλλά που εισήχθη προσωρινά –υπάρχει μια ρήτρα λήξης ισχύος που λήγει στο τέλος της τρέχουσας νομοθετικής περιόδου– για να διευκολύνει την ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουμε τώρα. Πιστεύω ότι το δίδαγμα αυτής της δύσκολης ψηφοφορίας είναι ότι οποιαδήποτε προσπάθεια στο τέλος αυτής της νομοθετικής περιόδου να δοθεί παράταση μέχρι το διορισμό τέταρτου Αντιπροέδρου για κάθε επιτροπή και έκτου Κοσμήτορα θα ήταν καταδικασμένη σε αποτυχία, και δεν θα τη συνιστούσα.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (ΕΝ) Ψήφισα κατά της έκθεσης Leinen για την τροποποίηση του Κανονισμού σχετικά με την αύξηση του αριθμού των αντιπροέδρων επιτροπής από τρεις σε τέσσερις και του αριθμού των κοσμητόρων από πέντε σε έξι. Πιστεύω ότι είναι ειλικρινά γελοίο να υπάρχουν τέσσερις αντιπρόεδροι σε κάθε επιτροπή. Δεν υπάρχει προφανής ρόλος για έναν τέταρτο αντιπρόεδρο και αυτή η αύξηση συνιστά απλώς πολιτική σκοπιμότητα που εξασφαλίζει ότι οι επικεφαλής ομάδας έχουν να μοιράσουν αρκετές θέσεις ώστε να ικανοποιήσουν τους βασικούς υποστηρικτές τους. Όσο για την αύξηση των κοσμητόρων, μπορεί οριακά να δικαιολογείται περισσότερο, αλλά θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο να υπάρχει άρτιος αριθμός κοσμητόρων.

 
  
  

Έκθεση: Kudrycka (A6-0427/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Η απόφαση της σύστασης ενός Ταμείου για τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης είναι επίκαιρη. Ενώ είναι αλήθεια ότι τα σύνορα κάθε κράτους μέλους εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της εθνικής κυριαρχίας, είναι επίσης αλήθεια ότι αυτά τα σύνορα αποτελούν την ίδια στιγμή τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Υπάρχει επομένως μια διττότητα που πρέπει να αναγνωριστεί και να αντιμετωπιστεί αναλόγως. Σε μια εποχή αυξημένου κινδύνου –όπως η τρομοκρατική απειλή, η παράνομη μετανάστευση ή το οικονομικό έγκλημα– η ανάγκη ενίσχυσης των συνόρων μας είναι πρωταρχικής σημασίας, παρόλο που αυτό δεν πρέπει, για να το δηλώσω σαφώς, να οδηγήσει στο χτίσιμο ψηλών τειχών στην Ευρώπη ή στην κατασκευή μιας ηπείρου-φρουρίου. Πρόκειται για ένα κοινό βάρος, το κόστος του οποίου προκύπτει, εν μέρει, από το γεγονός ότι ανήκουμε στην ΕΕ. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Ελπίζουμε, κυρίως, ότι θα λειτουργήσει με αποτελεσματικό τρόπο.

 
  
  

Έκθεση: Kudrycka (A6-0425/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Διαβάζοντας τον τίτλο της έκθεσης, πίστεψα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρότεινε να ενισχύσει οικονομικά τα κράτη μέλη για τον επαναπατρισμό των λαθρομεταναστών στις χώρες προέλευσής τους, στο πλαίσιο μέτρων απέλασής τους ή ακόμη να τους βοηθήσει, τη στιγμή που η νομοθεσία τους προβλέπει μια ενίσχυση για την επανεγκατάσταση των νόμιμων μεταναστών στις χώρες τους.

Πιστεύουμε πως η ΕΕ δεν έχει και δεν πρέπει να αποκτήσει αρμοδιότητες στον τομέα της μετανάστευσης. Πράγματι, μια τέτοια πρόταση θα μπορούσε να δικαιολογηθεί από τις επιπτώσεις για κάθε ευρωπαϊκή χώρα των καταστροφικών πολιτικών νομιμοποίησης που ασκούνται από μερικές χώρες, όπως την Ισπανία και τη Γαλλία, οι οποίες προσελκύουν τους λαθρομετανάστες όπως το μέλι τις μέλισσες.

Τίθεται επίσης ζήτημα χρηματοδότησης, εκτός από τον επαναπατρισμό των λαθρομεταναστών, αλλά και οικονομικά κίνητρα και άλλες ενισχύσεις για την επανένταξη, την απασχόληση και ένας Θεός ξέρει για τι άλλο, με σκοπό, παραθέτω, την «προσωπική εξέλιξη» του επαναπατρισθέντος μετανάστη.

Πρόκειται, κατά κάποιον τρόπο, για την πριμοδότηση μιας παράνομης πράξης και για την ενθάρρυνση να ξεκινήσουν πάλι από την αρχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Το "Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφών" συνιστά ένα ακόμη βήμα στην προώθηση της αντιμεταναστευτικής πολιτικής της Ε.Ε. Αποτελεί τμήμα του ευρύτερου Χρηματοδοτικού Προγράμματος "Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών", το οποίο προορίζεται να αποτελέσει το οικονομικό στήριγμα της "Ευρώπης Φρουρίου", με ένταση των ελέγχων και "δυνάμεις ταχείας αντίδρασης" στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε., ουσιαστική κατάργηση του ασύλου και της προστασίας των προσφύγων, ακόμη περισσότερη καταστολή για τους οικονομικούς μετανάστες.

Το Ταμείο Επιστροφών προορίζεται να ενισχύσει τους μηχανισμούς βίαιης επιστροφής των "παράνομων" μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους, πρόκειται δηλαδή στην ουσία για ένα ταμείο υποβοήθησης μαζικών απελάσεων οικονομικών μεταναστών και προσφύγων, αποκαλύπτοντας τον υποκριτικό χαρακτήρα των διακηρύξεων της Ε.Ε. για κοινωνική ένταξη των μεταναστών.

Η πολιτική της Ε.Ε. για τη μετανάστευση κινείται αποκλειστικά στα πλαίσια της Στρατηγικής της Λισαβόνας, από τη σκοπιά της αύξησης της κερδοφορίας του ευρωπαϊκού κεφαλαίου. Στα πλαίσια της πολιτικής αυτής διαμορφώνεται το αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο των κρατών μελών και της Ε.Ε., που κρατά σε καθεστώς παρανομίας ή ημινομιμότητας εκατομμύρια μετανάστες σε ολόκληρη την Ε.Ε., ώστε να τους κρατάει ομήρους της πιο σκληρής εκμετάλλευσης του κεφαλαίου με κακοπληρωμένη, ανασφάλιστη εργασία, χωρίς στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα και αποκλεισμό της πρόσβασής τους σε στοιχειώδη κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα.

 
  
  

Έκθεση: Grossetête (A6-0396/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (ΕΝ) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, η οποία είναι μια προσαρμογή στη νέα διαδικασία της επιτροπολογίας. Ενώ πρόκειται για μια τεχνική έκθεση, θα ήθελα να τονίσω τη στήριξή μου στο περιεχόμενο που εξασφαλίζει ότι τα φάρμακα και άλλα προϊόντα για παιδιά είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους και δεν αποτελούν απλώς παραλλαγές (δηλ. μικρότερες δόσεις) φαρμάκων για ενήλικες.

 
  
  

Έκθεση: Mayer (A6-0387/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (ΕΝ) Χαιρετίζω θερμά αυτήν την έκθεση, η οποία αναφέρει τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών. Σκοπός της είναι να απλοποιήσει και να επιταχύνει την εκδίκαση μικροδιαφορών (έως 2 000 ευρώ) και να μειώσει τα έξοδα των διαδίκων. Το γεγονός ότι είναι ευκολότερο σε ορισμένες χώρες για τους πιστωτές να εγείρουν αγωγές δημιουργεί στρέβλωση στην ενιαία αγορά, συνεπώς επικροτώ αυτήν την προσπάθεια διασφάλισης ίσων όρων ανταγωνισμού.

 
  
  

Έκθεση: La Russa (A6-0389/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (ΕΝ) Υποστηρίζω πλήρως τους στόχους αυτής της έκθεσης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Το ειδικό πρόγραμμα «Πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας 2007-2013» είναι μια ευπρόσδεκτη προσπάθεια εξασφάλισης υψηλού επιπέδου ασφάλειας για τους πολίτες με την πρόληψη και καταπολέμηση του οργανωμένου ή άλλου εγκλήματος, και ιδίως της τρομοκρατίας, της εμπορίας ανθρώπων και των εγκλημάτων κατά ανηλίκων, του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και όπλων, της διαφθοράς και της απάτης. Είναι σαφές ότι όλες αυτές οι δραστηριότητες ενέχουν μια διασυνοριακή πτυχή και συνεπώς ο συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ μπορεί να προσδώσει πραγματική προστιθέμενη αξία στις εγχώριες προσπάθειες επιβολής του νόμου.

 
  
  

Έκθεση: Coelho (A6-0413/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), γραπτώς. – (FR) Υποβλήθηκε μια πρόταση για την τροποποίηση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν «SIS», το οποίο, παρόλο που περιγράφεται ως επιτυχές, δεν θα καταφέρει να λειτουργήσει με περισσότερα από 18 κράτη μέλη. Σύμφωνα με τους ευρωπαϊστές, το «SIS II» θα πρέπει επομένως να αποτελεί ένα εξαιρετικά τεχνολογικά προηγμένο σύστημα και να επιτρέπει και στα νέα κράτη μέλη να εφαρμόσουν το κεκτημένο Σένγκεν συνολικά, καταργώντας τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα με τους γείτονές τους.

Δεδομένου ότι σχεδιάστηκε στην αρχή υπό το καθολικά ελκυστικό πρίσμα της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, κυρίως της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, μπορεί να αναρωτηθεί κανείς σήμερα για τους κινδύνους της ομοσπονδιακής και συγχρόνως ολοκληρωτικής κατάχρησης στην οποία μπορεί να οδηγήσει ένα τέτοιο μέσο. Αυτός ο δυνητικός ευρωπαίος Μεγάλος Αδερφός, διαθέτει πράγματι την πιο εκτεταμένη βάση δεδομένων ατόμων, με περισσότερες από 15 εκατομμύρια καταχωρήσεις που περιλαμβάνουν πληροφορίες από το επώνυμο και το όνομα πολιτών, τα φυσικά χαρακτηριστικά, έως τραπεζογραμμάτια που έχουν χαθεί, κλαπεί ή υπεξαιρεθεί.

Πέρα από το γεγονός ότι αυτή η συγκέντρωση πληροφοριών θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή κατά της προσωπικής ζωής και της ελευθερίας σκέψης των ανθρώπων, είναι λογικό να φοβόμαστε ότι το SIS II θα υπερβεί τον αρχικό του στόχο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας και θα καταστεί μια μέρα ο αυτοανακηρυχθείς πληροφοριοδότης του συστήματος ευρωπαϊστών και οπαδών της παγκοσμιοποίησης.

 
  
  

Έκθεση: Seppänen (A6-0397/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Árpád Duka-Zólyomi (PPE-DE).(SK) Εκφράζω την ικανοποίησή μου για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας όσον αφορά τον κανονισμό για την πυρηνική ασφάλεια. Η πυρηνική ενέργεια αποτελεί μια σημαντική συνιστώσα για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς και καθαρού ενεργειακού εφοδιασμού για τον κόσμο.

Μετά τα ατυχήματα στους πυρηνικούς σταθμούς του Three Mile Island και του Τσερνομπίλ, η προσοχή της Κοινότητας έχει επικεντρωθεί στις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Η βοήθεια που τους παρέχεται, συνέβαλε ουσιαστικά στην αύξηση της ασφάλειας των πυρηνικών σταθμών σε αυτές τις χώρες. Η Δημοκρατία της Σλοβακίας έλαβε επίσης ενισχυμένη βοήθεια για την αύξηση της ασφάλειας των πυρηνικών σταθμών του Jaslovské Bohunice και του Mochovce και επομένως βρίσκονται στα ίδια επίπεδα ασφαλείας με παρόμοιους πυρηνικούς σταθμούς στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης.

Θα ήταν επίσης επιθυμητό για την Κοινότητα να παρέχει βοήθεια για τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται, λειτουργούν και αποξηλώνονται, καθώς και να προωθήσει την προστασία και την ασφάλεια όσον αφορά τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου. Το σχέδιο κανονισμού συμβαδίζει με τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με τους στόχους και την αποστολή της Ευρατόμ. Η αναβάθμιση της ασφάλειας των πυρηνικών εγκαταστάσεων πέρα από τα σύνορα της ΕΕ, θα συμβάλει στην προστασία της ασφάλειας των πολιτών της ΕΕ και θα αποτελέσει επίσης σημαντική συμβολή για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (ΕΝ) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης που πραγματεύεται τη βοήθεια και τη συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας μεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών, κυρίως κρατών της Ανατολικής Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας. Στόχος της αποτελεί η θέσπιση ενός μέσου βοηθείας για την πυρηνική ασφάλεια και προστασία. Το ατύχημα του Τσερνομπίλ το 1986 υπογραμμίζει την παγκόσμια σημασία της πυρηνικής ασφάλειας. Προκειμένου να δημιουργηθούν οι συνθήκες ασφαλείας που είναι απαραίτητες για την εξάλειψη των κινδύνων για τη ζωή και την υγεία, η ΕΕ θα πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξει την πυρηνική ασφάλεια στις τρίτες χώρες. Η έκθεση αυτή επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία επιτρέποντας στην ΕΕ να προωθεί τη χρήση ασφαλέστερων τεχνολογιών και μεθόδων, ενώ δεν απαλλάσσει τις τρίτες χώρες από την υποχρέωσή τους να διασφαλίζουν ότι οι πυρηνικοί σταθμοί στο έδαφός τους λειτουργούν με ασφαλή και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο.

 
  
  

Έκθεση: Βαρβιτσιώτης (A6-0431/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (ΕΝ) Υποστήριξα την πρόταση της Επιτροπής που αφορά κανονισμό του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων οφείλουν να είναι κάτοχοι θεωρήσεων για να διασχίσουν τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όμως πρέπει να απαλλαγούν τα πρόσωπα που δεν είναι υπήκοοι κάποιας χώρας, είναι κάτοικοι ενός κράτους μέλους και είναι κάτοχοι διαβατηρίου αλλοδαπών, διαβατηρίου ανιθαγενών ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου που έχει εκδοθεί από αυτό το κράτος μέλος.

 
  
  

Προτάσεις ψηφίσματος: B6-0665/2006 και B6-0666/2006

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten, Graham Booth, Derek Roland Clark, Nigel Farage, John Whittaker και Thomas Wise (IND/DEM), γραπτώς. (EN) Αν και υποστηρίζουμε πλήρως τη δημοκρατία και καταδικάζουμε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν αναγνωρίζουμε την ηθική ή πολιτική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προβαίνει σε δηλώσεις σχετικά με αυτό το θέμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Το ΚΚΕ δεν αναγνωρίζει ούτε συμμετέχει στις διαδικασίες του ονομαζόμενου βραβείου Ζαχάρωφ, που υποτίθεται ότι δίνεται για την ελευθερία της σκέψης, αλλά στην πράξη υπηρετεί τους πολιτικούς και ιδεολογικούς στόχους της ΕΕ. Το Ευρωκοινοβούλιο θεωρεί "ελευθερία σκέψης" πρωτίστως όσους ασπάζονται και υπηρετούν τον ιμπεριαλισμό, γι' αυτό κυρίως βραβεύει "προσωπικότητες" ή "οργανώσεις" που προωθούν την ιμπεριαλιστική βαρβαρότητα. Τέτοιο βραβείο έχει δοθεί σε Κουβανούς αντεπαναστάτες, ενώ το 2006 στον εκλεκτό των ΗΠΑ- ΝΑΤΟ- ΕΕ λευκορώσο Μιλίνκιεβιτς που απέσπασε το "εκπληκτικό" ποσοστό του 6% στις τελευταίες εκλογές ενισχυμένος με πακτωλό εκατομμυρίων Ευρώ από την ΕΕ.

Θεωρούμε απαράδεκτο το ψήφισμα που αποτελεί προκλητική επέμβαση στα εσωτερικά της Κούβας, καθώς αποφασίζει τη μετάβαση αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου στην Κούβα αγνοώντας την Κυβέρνηση της χώρας που έχει τη λαϊκή στήριξη και αγωνίζεται ηρωικά κατά του εμπάργκο και των υπονομευτικών ενεργειών του ιμπεριαλισμού.

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στην Κούβα, που υπερασπίζει και οικοδομεί το σοσιαλισμό παρά τις λυσσαλέες προσπάθειες των ιμπεριαλιστών να τον ανατρέψουν.

Οι πολιτικές ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου, μεταξύ των οποίων και η πλειοψηφία της GUE, έχουν τεράστιες πολιτικές ευθύνες, καθώς προσπαθούν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για να δικαιολογήσουν το φανερό ή μυστικό πόλεμο που έχει εξαπολυθεί κατά της Κουβανικής Επανάστασης. Η υπεράσπισή της αποτελεί καθήκον όχι μόνο των κομμουνιστών αλλά και κάθε προοδευτικού ανθρώπου.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Το βραβείο Ζαχάρωφ απονέμεται σε άνδρες και γυναίκες οι οποίοι αφιέρωσαν τη ζωή τους, πραγματοποιώντας πάντα μια μεγάλη θυσία με σκοπό την ελευθερία έκφρασης, τη δημοκρατία, την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Δεν αποτελεί επομένως έκπληξη το γεγονός ότι κάποιοι από αυτούς τους άνδρες και γυναίκες εμποδίζονται να λάβουν αυτό το βραβείο, από τα κατασταλτικά καθεστώτα των χωρών τους. Το γεγονός ότι αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, δεν σημαίνει ότι πρέπει να αγνοήσουμε το πρόβλημα. Επομένως χαιρετίζω την απόφαση του Κοινοβουλίου να συνεχίσει την άσκηση πίεσης σε αυτά τα καθεστώτα, λαμβάνοντας την απόφαση να δημιουργήσει έναν μηχανισμό για την παρακολούθηση των περιπτώσεων κατά τις οποίες έχει απαγορευθεί στους νικητές να λάβουν το βραβείο που κέρδισαν επάξια ή καλούνται να το επιστρέψουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως στις περιπτώσεις του Oswaldo Payá, της Aung San Suu Kyi, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό στη Μυανμάρ και των «Κυριών στα λευκά», οι οποίες τιμήθηκαν με το βραβείο το 2005 και το καθεστώς του Φιντέλ Κάστρο στην Κούβα τους απαγόρεψε να το λάβουν.

Απαγορεύοντας στους νικητές να λάβουν το βραβείο που επάξια κέρδισαν, τα καθεστώτα αποδεικνύουν ότι ήταν άξιοι να το λάβουν. Είναι επομένως σημαντικό να συνεχιστεί η μάχη της υπεράσπισης των κυριότερων ελευθεριών τόσο στη Μυανμάρ όσο και στην Κούβα…

(Η αιτιολόγηση ψήφου συντομεύτηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 163 (1) του Κανονισμού)

 
  
  

Έκθεση: Roure (A6-0456/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (EN) Κύριε Πρόεδρε, δεν με χαροποιεί καθόλου το γεγονός ότι η Ομάδα ALDE δεν ψήφισε σωστά επί της τροπολογίας 1 της Ομάδας PPE-DE στην έκθεση Roure από. Έπρεπε να ψηφίσουμε κατά της τροπολογίας αυτής και ήταν ένα μεγάλο λάθος στον εκλογικό κατάλογο. Δέχομαι ότι, πρακτικά, η τροπολογία εγκρίθηκε και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για αυτό, αλλά θα έλεγα ότι, πολιτικά, η ψηφοφορία δεν αντιπροσωπεύει τη βούληση του Σώματος, η οποία εκφράστηκε στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων το απόγευμα της Δευτέρας, όταν απορρίφθηκε ολόθυμα μια παρόμοια τροπολογία.

Δεν μπορεί να γίνει τίποτα για αυτό, όμως η θέση της Ομάδας ALDE παραμένει ότι δεν θα συμφωνήσουμε με τον Κανονισμό VIS εκτός εάν και ωσότου υπάρξει μια κατάλληλη απόφαση πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων, και δεσμευόμαστε απόλυτα για όλα όσα πράττει η κ. Roure, ως εισηγήτρια, για την προώθηση αυτής της απόφασης για την προστασία των δεδομένων. Την υποστηρίζουμε ολόψυχα και το γεγονός ότι αυτό δεν το εκφράσαμε με αυτήν την ευκαιρία αποτελεί τεχνικό –θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω μια πιο άσεμνη λέξη– λάθος για το οποίο, φοβούμαι ότι πιθανώς ευθύνονται ορισμένοι από εμάς.

Θα φροντίσω ώστε να μην επαναληφθεί ένα τέτοιο λάθος, όμως ο τρόπος που ψηφίσαμε δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική θέση μας επί της τροπολογίας 1.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), γραπτώς – (PT) Πρέπει να διασφαλίσουμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων και να αποτρέψουμε τη λανθασμένη χρήση τους. Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα της προσωπικής του ταυτότητας και ιδιωτικής ζωής.

Η αυξημένη συνεργασία μεταξύ των δικαστικών και αστυνομικών οργάνων όσον αφορά την καταπολέμηση του εγκλήματος, οδήγησε στη μεταφορά ολοένα και περισσότερων δεδομένων.

Διοργανώσαμε εκστρατείες για να διασφαλίσουμε ότι αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών υπερασπίζεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως τον σεβασμό στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά δεδομένα και ενισχύει την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των αρμόδιων αστυνομικών και δικαστικών αρχών.

Θέλουμε να υπάρξει μια απόφαση πλαίσιο που συμμορφώνεται με όσα ορίζονται στον πρώτο πυλώνα. Δεν έχει νόημα για την Ένωση να διατηρεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων βάσει του πρώτου πυλώνα και να θεσπίζει εντελώς διαφορετική νομοθεσία όσον αφορά τον τρίτο πυλώνα.

Το πιο σημαντικό είναι να διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά του αστυνομικού και δικαστικού έργου.

Το ζήτημα τίθεται εκ νέου από προεδρία σε προεδρία και το Συμβούλιο επέδειξε δυστυχώς μικρή πρόθεση να λάβει απόφαση.

Το Συμβούλιο πρέπει να αντιληφθεί ότι αυτή η απόφαση πλαίσιο συνδέεται με τις διάφορες προτάσεις που έχουν τεθεί επί του παρόντος στο Κοινοβούλιο, όπως το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις, αλλά αυτές οι προτάσεις δεν πρέπει να μετατραπούν σε ομήρους, έως την έγκριση της απόφασης πλαισίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Camiel Eurlings (PPE-DE), γραπτώς. (EN) Η Ομάδα EPP-ED χαίρεται που το Συμβούλιο όχι μόνο εγκρίνει την απόφαση-πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων που λαμβάνει δεόντως υπόψη τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά που αυτό γίνεται τόσο σύντομα, όπως ανέλαβε την υποχρέωση να πράξει όταν εγκρίθηκαν τόσο η δέσμη SIS II όσο και η συμφωνίας ΕΕ-PNR. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι μια ισχυρή απόφαση-πλαίσιο θα διευκολύνει σημαντικά την έγκριση της δέσμης VIS. Ωστόσο, ενώ θεωρούμε άκρως επιθυμητή τη σύντομη έγκριση μιας απόφασης-πλαίσιο, συμφωνούμε με τη δήλωση του εισηγητή ότι η έγκριση της απόφασης δεν μπορεί να εκληφθεί ως απαραίτητη προϋπόθεση για τις μελλοντικές εργασίες. Η Ομάδα EPP-ED θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποδειχθεί υπεύθυνος και πιστός εταίρος στη νομοθετική διαδικασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – H πρόταση σύστασης αποτυπώνει την ουσιαστική άρνηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προστατεύσει έστω στο ελάχιστο τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

Αφού προηγούμενα οι πολιτικές δυνάμεις του κεφαλαίου υπερψήφισαν τη Σύμβαση Σέγκεν, την εξελιγμένη της μορφή, το Σύστημα Πληροφοριών SIS II, ενώ αποδέχονται το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS), που νομιμοποιούν τη συλλογή, επεξεργασία και ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων που αφορούν ακόμη και τις πολιτικές, ιδεολογικές, φιλοσοφικές, θρησκευτικές κ.α. αντιλήψεις κάθε πολίτη της ΕΕ και την εισαγωγή βιομετρικών δεδομένων και δεδομένων που συνδέονται με το DNA, τώρα κάνουν πως δήθεν ανησυχούν γιατί το Συμβούλιο προσανατολίζεται σε μία απόφαση η οποία δεν θα κατοχυρώνει "υψηλό επίπεδο προστασίας" των προσωπικών δεδομένων. Αφού αποδέχτηκαν τη δυνατότητα διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων σε αστυνομικές αρχές και μυστικές υπηρεσίες τρίτων χωρών, όπως με τη Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων των Ευρωπαίων που κατευθύνονται αεροπορικά στις ΗΠΑ (PNR), αφού συμφώνησαν στη δυνατότητα διαβίβασης προσωπικών δεδομένων ακόμη και σε ιδιώτες (!), καλούν τώρα το Συμβούλιο να εξασφαλίσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, αφού όμως λάβει υπόψη "την ιδιαιτερότητα του έργου των αστυνομικών και δικαστικών αρχών".

Οι υποκριτικές συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν μπορούν να κρύψουν την πλήρη ευθυγράμμιση του με την πολιτική για τη νομιμοποίηση της παρακολούθησης και του "φακελώματος" των Ευρωπαίων πολιτών.

 
  
  

Έκθεση: Morgan (A6-0426/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Bourzai (PSE), γραπτώς. (FR) Θα ήθελα να συγχαρώ την κ. Morgan για την πρωτοβουλία που ανέλαβε εκπονώντας μια έκθεση για την Πράσινη Βίβλο που παρουσιάστηκε από την Επιτροπή σχετικά με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για βιώσιμη, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια.

Πράγματι, σήμερα πρέπει να απαντήσουμε σε κάποια σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης: πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε έναν ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό με τιμές που θα είναι αναμενόμενες και προσιτές, κυρίως για τους φτωχότερους πολίτες; Πώς μπορούμε να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα και από λίγες παραγωγούς χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο;

Ωστόσο, έπρεπε να απέχω από την τελική ψηφοφορία επειδή πιστεύω ότι ο προτεινόμενος πλήρης διαχωρισμός της ιδιοκτησίας ενεργειακών δικτύων δεν θα μας επιτρέψει να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα με αξιοπρέπεια, κυρίως ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των επενδύσεων και του εφοδιασμού.

Ως αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας ΕΕ-Κεντρικής Ασίας, ανησυχώ για την έκκληση αύξησης του ενεργειακού εφοδιασμού από τους παραγωγούς της Κεντρικής Ασίας όπως το Καζακστάν, το Τουρκμενιστάν και το Ουζμπεκιστάν.

Αυτές οι χώρες είναι στην πραγματικότητα περιοχές όπου υπάρχει μικρός σεβασμός για τη δημοκρατία ή το κράτος δικαίου και πιστεύω, όπως ο Πρόεδρος Borrell, ότι κανείς δεν ανταλλάσσει το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο ή τον ηλεκτρισμό με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η έκθεση που εγκρίθηκε, δυστυχώς συμφωνεί απόλυτα με την πρόταση της Επιτροπής, καθορίζοντας με ακρίβεια την ερμηνεία της «Ευρωπαϊκής ενεργειακής στρατηγικής», της απελευθέρωσης δηλαδή, του ελέγχου των πηγών εφοδιασμού και της απειλής της κυριαρχίας των λαών.

Βασιζόμενη στην προϋπόθεση ότι η «αγορά» θα επιλύσει το πρόβλημα του ενεργειακού εφοδιασμού και κατανάλωσης, η έκθεση προσπαθεί να αποκρύψει το εμφανέστατο γεγονός ότι η «αγορά» λειτουργεί προς όφελος των λίγων, οι οποίοι αποκτούν εξαιρετικά μεγάλα κέρδη, και όχι υπέρ των συμφερόντων των καταναλωτών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ακόμη υψηλότερους λογαριασμούς ενέργειας και ακόμη πιο συχνές διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Η «αγορά» προβάλλεται ως η λύση της απουσίας μιας πραγματικής πολιτικής που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της ενεργειακής εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και την υπερβολική ενεργειακή κατανάλωση.

Είναι απαράδεκτο επίσης, κατά τη γνώμη μας, να θεωρείται το σύστημα εμπορίας εκπομπών ως η λύση στα προβλήματα ρύπανσης, δεδομένου ότι δεν συμβάλλει στη μείωση των «αερίων του θερμοκηπίου». Αυτό που καταφέρνει είναι να προωθεί τα οφέλη όσων είναι σε θέση να τα απολαμβάνουν, επιτείνοντας κατά συνέπεια την ανισότητα όσον αφορά την ανάπτυξη.

Επιπλέον, ο δρόμος προς την κοινή εξωτερική ενεργειακή πολιτική αποτελεί μια γνήσια απειλή για την κυριαρχία των κρατών μελών που είναι κυρίως εξαρτημένα, …

(Η αιτιολόγηση ψήφου συντομεύτηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 163 (1) του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Vasco Graça Moura (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Η Πράσινη βίβλος για «μια Ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια» δημιουργεί τη βάση για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για την ενεργειακή αποδοτικότητα, το οποίο πρόκειται να κατατεθεί στις αρχές του 2007, ένα εξαιρετικά σημαντικό έγγραφο το οποίο θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, της ρύπανσης του περιβάλλοντος και της κακής χρήσης των φυσικών πόρων, καθώς και στην προστασία του ενεργειακού εφοδιασμού.

Η έκθεση αυτή προωθεί σαφέστατους στόχους: το 20% της ενέργειας που παράγεται στην ΕΕ να προκύπτει από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2020 και το 50% έως το 2040· και μια μείωση κατά 30% των ευρωπαϊκών εκπομπών άνθρακα έως το 2020 και μείωση τουλάχιστον 60% έως το 2050. Επισημαίνει επίσης τον στόχο που θέτει η Πράσινη βίβλος όσον αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα για τη μείωση της ευρωπαϊκής κατανάλωσης κατά 20% έως το 2020.

Όσον αφορά την ανανεώσιμη ενέργεια, η έκθεση συστήνει ότι πρέπει να γίνουν επενδύσεις κυρίως στους θαλάσσιους πόρους –τα κύματα, τις παλίρροιες και το τεράστιο δυναμικό υπεράκτιων εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας– και στην ηλιακή ενέργεια. Ζητά επίσης από την Επιτροπή να διεξαγάγει μια αμερόληπτη ανάλυση σχετικά με τα δυνητικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της πυρηνικής ενέργειας και των πυρηνικών σταθμών παραγωγής ενέργειας…

(Η αιτιολόγηση ψήφου συντομεύτηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 163 (1) του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Noëlle Lienemann (PSE), γραπτώς. (FR) Καταψηφίζω αυτή την έκθεση η οποία, με το πρόσχημα της βιώσιμης ανάπτυξης και της ενεργειακής ασφάλειας, προτείνει ένα νέο στάδιο ελευθέρωσης και ανταγωνισμού σε έναν τομέα στον οποίον οι δημόσιες υπηρεσίες θα έπρεπε, αντιθέτως, να είναι ενοποιημένες.

Η έκθεση επιβεβαιώνει την ανάγκη αύξησης του διαχωρισμού μεταξύ των φορέων που είναι υπεύθυνοι για την αγορά ενέργειας και των ιδιοκτητών και διαχειριστών των ενεργειακών δικτύων. Επιπλέον, επιμένει στην επιβολή διαφοροποίησης σχετικά με την ιδιοκτησία αυτών των δύο τομέων. Είναι σαφές ότι πρόκειται για μια πρόκληση για την ύπαρξη των δημόσιων επιχειρήσεων οι οποίες είναι υπεύθυνες για το σύνολο των λειτουργιών των δημόσιων υπηρεσιών.

Δεν μπορώ να εγκρίνω αυτή την πολιτική ιδιωτικοποίησης και απόλυτου ανταγωνισμού: θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών ενέργειας, δεν διασφαλίζει τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ούτε διασφαλίζει την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αυξάνει τις ανισότητες μεταξύ περιοχών και πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Morgan σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενέργεια. Είμαι βέβαιος ότι κινείται προς την ορθή κατεύθυνση για μια πολιτική αειφόρου, ανταγωνιστικής και ασφαλούς ενεργειακής πολιτικής για την Ευρώπη και την οποία οι αρχηγοί κρατών καλά θα κάνουν να λάβουν προσεκτικά υπόψη κατά τη συνεδρίασή τους τον Μάρτιο οπότε θα συζητήσουν το μέλλον της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ. Το μόνο που με απογοητεύει είναι ότι το Κοινοβούλιο δεν έδειξε μεγαλύτερη ισχυρογνωμοσύνη στην ανάγκη «διαχωρισμού» της ενεργειακής ιδιοκτησίας ώστε να αποφευχθούν συγκρούσεις συμφερόντων και να διασφαλιστούν πιο ίσοι όροι ανταγωνισμού στον τομέα της ενέργειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), γραπτώς. (ΕΝ) Αυτή η έκθεση περιέχει ορισμένα σημεία με τα οποία δεν συμφωνούμε, ιδίως όσον αφορά την πυρηνική ενέργεια και την ελευθέρωση. Ωστόσο, αποφασίσαμε να ψηφίσουμε υπέρ καθώς η έκθεση περιλαμβάνει πολλά θετικά στοιχεία, όπως ειδικότερα η έμφαση που δίδει στην ανανεώσιμη ενέργεια, η οποία είναι καθαρή, οικονομικά αποδοτική και ασφαλής. Συμφωνούμε επίσης ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην ενεργειακή ένδεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), γραπτώς. (EN) Κατά την ψηφοφορία για την έκθεση αυτή, ψήφισα να τοποθετηθούν οι καταναλωτές στο επίκεντρο της ενεργειακής πολιτικής παράλληλα με μια αποτελεσματική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των επιβλαβών εκπομπών, όπως το CO2.

Η αποτελεσματικότητα ενός λογικού Συστήματος Εμπορίας για το Φόρο Άνθρακα εξαρτάται από τη διεθνοποίηση της αγοράς. Περαιτέρω, οι υψηλοί στόχοι για την περίοδο 2020-2050 σχετικά με τη μείωση των εκπομπών CO2 όπως δηλώνεται στην εν λόγω έκθεση είναι η μόνη λογική μελλοντική πορεία.

Ωστόσο, η τακτοποίηση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής (ETS) τόσο από άποψη μεθοδολογίας όσο και στόχων είναι κάτι που η ΕΕ πρέπει απαραιτήτως να δρομολογήσει για να διατηρήσει την ηγετική θέση της παγκοσμίως τόσο στην προσπάθεια για ένα καθαρότερο περιβάλλον όσο και στην υποστήριξη μιας πανευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Υπάρχει κίνδυνος, εάν δεν ληφθούν μέτρα τώρα, να απειληθεί τόσο το περιβάλλον μας όσο και η ενεργειακή μας ασφάλεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Κύριε Πρόεδρε, συγχαίρω ολόψυχα την εισηγήτριά μας, την κ. Morgan, για την έκθεση αυτή, και είμαι ευγνώμων που έχει αποδεχθεί τόσο πολλές τροπολογίες οι οποίες απαντούν συγκεκριμένα στις ανησυχίες της Σκωτίας. Οι αγορές ενέργειας της Ένωσης είναι ολοένα και περισσότερο αλληλοσυνδεόμενες και αλληλοεξαρτώμενες και είναι σωστό να δημιουργηθεί ένα κοινοτικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει ότι οι καταναλωτές μας επωφελούνται από την κοινή αγορά μας. Από την προοπτική της Σκωτίας, έχουμε ιδιαίτερη συμμετοχή στο διάλογο για την ενέργεια λόγω των μαζικών ενεργειακών πόρων μας και το ακόμη μεγαλύτερο ενεργειακό δυναμικό. Το δυναμικό αυτό επί του παρόντος παρεμποδίζεται από την κοντόφθαλμη στάση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, και αυτή η έκθεση θα μας βοηθήσει να καταστεί υπόλογη, από πλευράς ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Trautmann (PSE), γραπτώς. – (FR) Θα ήθελα να συγχαρώ τη συνάδελφό μου κ. Morgan για την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για μια βιώσιμη, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια.

Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει αξιοσημείωτες προόδους σε κοινωνικό επίπεδο, κυρίως όσον αφορά τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην ενέργεια των φτωχότερων πολιτών, καθώς και σε περιβαλλοντικό επίπεδο.

Ωστόσο, απείχα από την τελική ψηφοφορία διότι εκφράζω τη λύπη μου για τον απόλυτο διαχωρισμό της ιδιοκτησίας στον τομέα του φυσικού αερίου. Λόγω των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών αυτού του στρατηγικού τομέα, πιστεύω πως ένας πιο ευέλικτος διαχωρισμός θα διευκόλυνε τη διασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασμού και των επενδύσεων.

 
  
  

Έκθεση: Langen (A6-0347/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Παρά τις ανεπάρκειές της και μερικά σημεία με τα οποία διαφωνούμε, υπάρχουν ορισμένες θετικές πτυχές σε αυτή την έκθεση, μεταξύ άλλων στον τομέα της προστασίας των εναλλακτικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ωστόσο, θα επισημάνουμε το γεγονός ότι τα βιοκαύσιμα δεν μπορούν, σε μόνιμη βάση, να επιλύσουν τα κύρια προβλήματα της ενεργειακής εξάρτησης, καθώς είναι τεχνικού ενδιαφέροντος μόνο σε τοπικό επίπεδο και έχουν περιορισμένο αντίκτυπο. Το σημαντικότερο είναι ότι η παραγωγή βιομάζας και βιοκαυσίμων δεν πρέπει να αντικαταστήσει την κύρια λειτουργία της γεωργίας, η οποία είναι η παραγωγή τροφίμων.

Θα ήθελα να επισημάνω τις καταστροφικές επιπτώσεις της παραγωγής διάφορων ελαιούχων πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες, για παράδειγμα η καταστροφή τεράστιων δασικών περιοχών, και οι ελαιούχοι πόροι αποτελούν την πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοκαυσίμων στην Ευρώπη.

Δεν συμφωνούμε επομένως με την υπερβολική έμφαση που δίδεται στην προαγωγή ενεργειακών καλλιεργειών για την απόκτηση βιοκαυσίμων, δεδομένου ότι παρόμοιες καλλιέργειες χρησιμοποιούν ελάχιστους παράγοντες παραγωγής όπως το νερό και το έδαφος, καθώς και τα λιπάσματα.

Επομένως αισθανόμαστε ότι το ιδανικό θα ήταν να στηρίξει η Κοινότητα την παραγωγή βιομάζας και βιοκαυσίμων που προκύπτουν από διάφορες πηγές οργανικών αποβλήτων, όπως δασικά υπολείμματα, στερεά και αστικά απόβλητα, βρώσιμα έλαια και απόβλητα που προκύπτουν από τη διαχείριση υγρών αποβλήτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. (FR) Ό,τι ελπίδες και αν τρέφουμε για τη βιομάζα και τα βιοκαύσιμα, θα αποτελέσουν απλώς μια μερική λύση στα προβλήματα ενεργειακής εξάρτησης των χωρών μας και στην αναζήτηση καθαρής και ανανεώσιμης παραγωγής ενέργειας.

Αυτό οφείλεται πρωτίστως στο γεγονός ότι όλες οι αρόσιμες και δασικές περιοχές της Ευρώπης, ακόμη και του πλανήτη, δεν θα ήταν αρκετές για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες μας και επειδή δεν επιθυμούμε να αντικαταστήσουμε μια εξάρτηση με μια άλλη περισσότερο σοβαρή, που σχετίζεται με τα τρόφιμα· και δεύτερον, διότι η παρούσα κατάσταση του παγκόσμιου άνθρακα δεν είναι απαραίτητα τόσο θετική όσο ορισμένοι θα ήθελαν να πιστεύουμε.

Είναι αλήθεια ότι πρέπει να επωφεληθούμε από το δυναμικό αυτών των πηγών ενέργειας, αλλά όχι εις βάρος της παραγωγής τροφίμων, εις βάρος της βιοποικιλότητας και της ύπαρξης των δασών, ούτε των άλλων χρήσεων αυτών των προϊόντων στον τομέα της ξυλείας ή σε άλλους τομείς, ή ακόμη της προόδου που ελπίζουμε πως θα επιτευχθεί από την έρευνα σχετικά με τους νέους κινητήρες υδρογόνου. Επιπλέον, πρέπει αρχικά να απαλλαγούμε από τους παράλογους κανονισμούς σύμφωνα με τους οποίους στη χώρα μου, τη Γαλλία, μπορεί να επιβληθούν σοβαρά πρόστιμα σε μια κοινότητα ή σε έναν γεωργό για τη χρήση βιοκαυσίμων σε δημόσια μέσα μεταφοράς ή σε ένα τρακτέρ, κατά παράβαση παράλογων φορολογικών διατάξεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Κύριε Πρόεδρε, συγχαίρω τον εισηγητή μας που διαπραγματεύεται αυτό το περίπλοκο ζήτημα. Η βιομάζα και τα βιοκαύσιμα έχουν μαζικό συνολικό δυναμικό, ωστόσο η ανάπτυξη αυτού του τομέα απαιτεί πάντοτε λεπτούς χειρισμούς. Είμαι βέβαιος ότι δεν είμαι ο μόνος που λαμβάνω επιστολές από πολλά μέλη της εκλογικής μου περιφέρειας τα οποία ανησυχούν ότι μια απρόβλεπτη συνέπεια αυτής της πολιτικής μπορεί να είναι η αποψίλωση του τροπικού βροχερού δάσους για τη μονοκαλλιέργεια βιοκαυσίμων. Πιστεύω ότι αυτή η έκθεση, όπως τροποποιήθηκε, λαμβάνει δεόντως υπόψη αυτές τις ανησυχίες και ευχαρίστως την υποστηρίζω σήμερα.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου