Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2006/0126(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A6-0413/2006

Arutelud :

PV 13/12/2006 - 23
CRE 13/12/2006 - 23

Hääletused :

PV 14/12/2006 - 6.30
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2006)0598

Istungi stenogramm
Neljapäev, 14. detsember 2006 - Strasbourg Uuendatud versioon

7. Selgitused hääletuse kohta
Protokoll
  

Progetto di bilancio generale dell'Unione europea - Esercizio 2007, modificato dal Consiglio

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. Vi vill återigen avge vår principiella syn på EU:s budget.

Junilistan anser att EU:s budget skall begränsas till 1,00 procent av medlemsländernas genomsnittliga BNI. Vi har därför valt att rösta nej till samtliga höjningar som Europaparlamentet föreslagit, samtidigt som Junilistan välkomnat de få besparingar som endera budgetutskottet eller enskilda ledamöter lagt fram som ändringsförslag.

Det finns fler olyckliga budgetposter, men Junilistan beklagar i synnerhet det stora stödet till EU:s jordbrukspolitik, sammanhållningsfonden, fiskerinäringen samt de budgetposter som innehåller stöd till olika former av informationskampanjer.

Junilistan anser vidare att Europaparlamentets ständiga resande mellan Strasbourg och Bryssel måste upphöra samt att Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén skall läggas ned.

Den 23 oktober konstaterade EU:s revisionsrätt för trettonde året i rad att den inte kan gå i god för att mer än en liten del av EU:s budget använts rätt eller till det den varit avsedd för. Hur kan vansinnet fortsätta, att år efter år anslå finansiella medel som, bara till en liten del, kan garanteras gå till det de avsetts för?

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Erik Meijer and Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), in writing. We cannot support this budget for a number of reasons. First of all, out of protest against the fact that a few months ago the Court of Auditors once again did not approve the EU´s accounts. Because the EU cannot successfully combat fraud and inefficiency, it should not increase its budget. Secondly, we believe this budget makes the wrong political choices, such as too large a focus on industrial agriculture and foreign policy and military projects, and not enough on environment and social projects. Finally, this budget does not adequately change some policies which are simply wasteful, such as mass subsidizing of destruction of wine and continuing subsidies for growing tobacco.

 
  
  

Relazione: Elles / Grech (A6-0451/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). – Pirmininke, aš balsavau už Europos Sąjungos 2007 m. biudžetą. Europos Parlamento biudžeto pranešėjas James Elles, Jungtinės Karalystės atstovas, neabejotinai turi savo Europos Sąjungos biudžeto formavimo ir jo lėšų naudojimo viziją. Manau, kad didele dalimi jo pastangomis 2007 m. biudžetas yra inovatyvus, pagrįstas „value for money“ principu. Džiaugiuosi, kad pavyko pasiekti kompromisą dėl Europos Sąjungos bendrosios užsienio ir saugumo politikos finansavimo, lankstumo priemonės taikymo, Europos Sąjungos išorės sienų apsaugos, mokymosi visą gyvenimą programų finansavimo. Džiaugiuosi, kad pirmuosius naujos finansinės perspektyvos metus pradėsime turėdami patvirtintą Europos Sąjungos biudžetą.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Poul Nyrup Rasmussen, Christel Schaldemose og Britta Thomsen (PSE), skriftlig. De danske socialdemokratiske medlemmer af Europa-Parlamentet - Poul Nyrup Rasmussen, Britta Thomsen, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen og Ole Christensen - har stemt imod ændringsforslag nr. 1, fremsat af Witold Tomczak og Jens-Peter Bonde, IND-DEM-gruppen.

Det er delegationens opfattelse, at ændringsforslaget er uforeneligt med de gældende regler, hvorfor delegationen har set sig nødsaget til at stemme imod.

Delegationen ønsker imidlertid at understrege sin støtte til en generel nedtrapning af EU's landbrugsstøtte uden mulighed for forskelsbehandling mellem medlemsstaterne.

De danske socialdemokratiske medlemmer af Europa-Parlamentet - Poul Nyrup Rasmussen, Britta Thomsen, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen og Ole Christensen - har stemt imod ændringsforslag nr. 2, fremsat af Witold Tomczak og Jens-Peter Bonde, IND-DEM-gruppen.

Det er delegationens opfattelse, at ændringsforslaget er uforeneligt med de gældende statutter, hvorfor delegationen har set sig nødsaget til at stemme imod.

Det er imidlertid den danske socialdemokratiske delegations opfattelse at der er behov for en reform af reglerne for rejseomkostninger, så de fremover udbetales svarende til det faktiske forbrug. Delegationen henviser i den forbindelse til sit arbejde med de nye statutter for Europa-Parlamentets arbejde, der træder i kraft 2009. Delegationen glæder sig i den forbindelse over, at der med de nye statutter indføres nye regler, hvorefter rejseomkostningerne fra 2009 vil blive dækket svarende til det faktiske forbrug.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Poder-se-ia afirmar, a propósito do orçamento para 2007, que a história se repete, mas, face a situações anteriores, o seu significado é mais grave.

O PE, depois de "criticar" o tecto orçamental proposto, quer pela Comissão quer pelo Conselho, acaba por dar o seu aval a um orçamento em que as dotações para pagamentos equivalem a 0,99% do RNB comunitário, abaixo do acordado, apenas há um ano, nas Perspectivas Financeiras para 2007, cerca de 1,06% - um corte de cerca de 8 mil milhões de euros.

Sendo 2007 o primeiro ano de uma UE com 27 Estados-Membros, um ano de referência para os futuros orçamentos, o PE aprova um orçamento muito aquém das necessidades financeiras para assegurar uma efectiva coesão económica e social e com prioridades que estão longe de lhe dar reposta, bem pelo contrário. A redução das ditas "contrapartidas" financeiras para Portugal o atesta.

Um orçamento que, entre muitos outros exemplos, tem por objectivo apoiar a concretização das políticas neoliberais da Estratégia de Lisboa - como a liberalização do mercado de trabalho e do mercado interno ou o financiamento do grande capital -, promover o desmantelamento de muitas embarcações de pesca, o definhamento da agricultura familiar ou a militarização e o intervencionismo da UE.

Daí a nossa rejeição!

 
  
MPphoto
 
 

  Anne E. Jensen og Karin Riis-Jørgensen (ALDE), skriftlig. Venstres medlemmer af Europa-Parlamentet har stemt imod ændringsforslag 1 og 2, fremsat af Witold Tomczak og Jens Peter Bonde, IND/DEM-gruppen.

Venstre er tilhænger af en reform af landbrugsstøtten, men finder ikke, at dette er måden, ej heller at betænkningen vedrørende det årlige budget er stedet at ytre ønske om forslag hertil. Hr. Bondes forslag må anses for at være ugennemtænkt.

Venstre er ligeledes tilhænger af en reform af rejsegodtgørelserne, så alle rimelige og nødvendige rejseomkostninger refunderes. Dette er imidlertid allerede besluttet med den ny medlemsstatut, der gennemføres fra 2009. Hr. Bondes forslag er i strid med den gældende statut og må derfor anses for at være ugennemtænkt.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. I congratulate the rapporteur on putting together a package which found a large majority across the House. In 22 years as a Member, this is the shortest budget vote I can recall. I regret that Parliament has agreed a number of reductions in order to stay within budgetary limits. In particular I think it very unfortunate that we have reduced the budget for ‘aid for trade’. This is a vital budget line to assist developing countries connect with the global trading system.

 
  
  

Relazione: Daul (A6-0412/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Jens-Peter Bonde (IND/DEM), skriftlig. Det er dybt uretfærdigt, at man diskriminerer de nye lande ved ikke at give dem den samme støtte som de gamle medlemslande. Alligevel har jeg stemt ja til overgangsordningen, da det kan føre til, at Bulgarien og Rumænien intet får, hvis den ikke vedtages.

Jeg er generelt imod landbrugsstøtten, som jeg mener skal afvikles. Derfor havde jeg hellere set, at man reducerede støtten til de gamle medlemslande, så alle fik lige vilkår. Denne reduktion skulle starte fra toppen - ved at lægge et loft på 40.000 euro pr. juridisk enhed, som jeg har foreslået det i mit ændringsforslag til budgettet.

 
  
  

Relazione: Segelström (A6-0452/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. Dessa betänkanden genomsyras av en mängd populistiska förslag vars innebörd är att angripa självbestämmanderätten över straffrätten, en av de mest grundläggande principerna i en rättstat. Bland annat förespråkas en ”verklig europeisk domare” och en ”verklig europeisk straffrätt”. Syftet med dessa förslag är otvetydigt. Man vill bygga en EU-superstat, och förslagen utgör ett avgörande steg i den riktningen. Detta är helt oacceptabelt.

Junilistan värnar om nationalstatens suveränitet i rättsliga frågor. EU-samarbetet skall vara begränsat till att få en fungerande inre marknad, samt till att hantera gränsöverskridande miljöfrågor. EU skall absolut inte ha ett harmoniserat rättssystem.

Således har vi vid dagens omröstning röstat emot dessa betänkanden.

 
  
  

Relazione: Kudrycka (A6-0437/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Bourzai (PSE), par écrit. – Je trouve que le rapport de M. Langen sur une stratégie en faveur de la biomasse et des biocarburants décrit bien l'ensemble des coûts et avantages que présente l'utilisation des énergies renouvelables.

Toutefois, je souhaite rappeler quelques amendements déposés en commission de l'agriculture qui n'ont pas été retenus.

Tout d'abord, même si les énergies renouvelables peuvent contribuer à la réduction de la dépendance énergétique de l'Union européenne, il faut mener en parallèle une réflexion plus globale sur notre consommation d'énergie et, donc, sur nos modes de vie et de production afin de consommer mieux mais surtout moins

Ensuite, il ne faudrait pas se lancer dans une culture intensive et productiviste des sources d'énergie renouvelables qui aurait des conséquences environnementales, économiques et sociales néfastes et ne s'inscrirait pas dans la stratégie européenne de développement durable.

La fonction principale de l'agriculture doit rester la production alimentaire. La ressource forestière doit être exploitée raisonnablement. La cogénération doit être la règle dans la production de biomasse.

Enfin, on doit organiser et améliorer les circuits d'approvisionnement, de distribution et de commercialisation des matières premières agricoles et sylvicoles et de l'énergie produite au niveau des marchés locaux en évitant des temps de transport trop longs.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. A dimensão e a importância que a imigração ilegal tem assumido na União Europeia não podem fazer esquecer a relevante questão dos refugiados, nomeadamente dos refugiados políticos. O direito de asilo é, antes de mais, um valor fundamental em qualquer sociedade que deseje proteger a democracia, a dignidade e os direitos humanos. E é, também, a prova de vida da solidariedade de uma comunidade. Por tudo isso, porque há um patamar de defesa da dignidade humana em que devemos ser os primeiros e porque em matéria de valores não se pode ser apenas proclamatório, os que fogem à perseguição, à tortura, à guerra, às violações dos direitos humanos devem saber que aqui, na Europa, serão tão bem acolhidos quanto nos for possível. E para que essa capacidade de acolhimento exista plenamente, este Fundo é necessário e muito bem-vindo.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), in writing. Mr President, I am delighted to support the establishment of this fund for refugees. Too often we see refugees being ignored and at the end of Member State priorities, and it is only right that where Member States fall down the Union should step in to ensure our standards are maintained. This report takes us closer to a coherent system and I am pleased to support it.

 
  
  

Relazione: Le Rachinel (A6-0417/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE), in writing. I support the measures on double-hulling that should help diminish maritime pollution from oil tankers, which are particularly important for the Yorkshire coast and the Humber estuary.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Η Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ ψήφισε την πρόταση τροποποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ)αριθ.417/2002, τόσο κατά την έγκριση στην "Επιτροπή μεταφορών και Τουρισμού" στις 22/ 11/ 2006, όσο και στην Ολομέλεια του ΕΚ στις 14/12/2006, έτσι ώστε η μεταφορά βαρέος κλάσματος πετρελαίου να γίνεται αποκλειστικά με πετρελαιοφόρα διπλού κύτους.

Το ΚΚΕ με συνέπεια μαζί με τους ναυτεργάτες, και γενικότερα με τους εργαζόμενους, παλεύει ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της ΕΕ και των κυβερνήσεων στα κράτη- μέλη, στους εφοπλιστές και το κεφάλαιο, προκειμένου να ληφθούν αυστηρά μέτρα για την ενίσχυση των κανόνων ασφάλειας για τα πετρελαιοφόρα και γενικότερα για όλες τις κατηγορίες πλοίων για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και του περιβάλλοντος.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. A segurança marítima é da maior importância para a União Europeia, não só devido a acidentes como o do Prestige e às suas consequências socio-económicas e ambientais, mas também devido à necessidade de prevenção de novas tragédias, que resultam em atentados à sustentabilidade dos nossos mares e territórios.

As medidas preconizadas no relatório do colega Le Rachinel são da maior importância para assegurar a clareza das disposições comunitárias, a sua coerência e a sua estabilidade.

Ora, também o sector dos navios petroleiros necessita do máximo de estabilidade e de clareza no quadro legislativo e jurídico comunitário. Só isto poderá assegurar e preservar a eficácia e a transparência das relações económicas e comerciais no sector marítimo. Assim, se na prática os Estados-Membros já respeitam e aplicam a proibição de entrada de petroleiros de casco simples, que transportem produtos petrolíferos pesados, nos portos comunitários, esta proposta de alteração do regulamento é uma clarificação e confirmação necessária do texto.

As consequências socioeconómicas desta medida foram intensamente analisadas e torna-se clara a sua razoabilidade e ainda a necessidade de continuar a alinhar as medidas comunitárias com o objectivo da segurança marítima máxima dos nossos navios e dos nossos portos e territórios.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), in writing. Mr President, this package on double hull oil tankers has been a long time coming, though I am pleased to support it today. We saw in Scotland the disaster that the wreck of the Braer inflicted upon the Shetland Islands and we must do all we can to ensure the safety of our European marine environment and our coastlines. The EU must impose high standards on these international operators, and this report takes us some of the way there.

 
  
  

Relazione: Kudrycka (A6-0419/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – Tel qu'il est conçu, ce fonds va servir à financer la communautarisation accélérée des sociétés européennes. Il s'agit d'une sorte de "politique de la ville" démente à l'échelle des vingt-cinq.

Dans mon pays, nous connaissons déjà les conséquences de ces politiques axées sur le respect absolu des spécificités culturelles des populations immigrées. Elles injectent des sommes considérables à fonds perdus dans des mesures visant des gens qui n'ont pas la volonté de s'intégrer, mais réclament comme un dû des droits sociaux, économiques et politiques que l'on devrait réserver aux nationaux. Ces conséquences, ce sont la ghettoïsation, les affrontements interethniques, les émeutes antifrançaises, le saccage des équipements publics, avec parfois des morts, la montée en puissance de l'islamisme.

Mais puisque les sommes allouées à chaque État seront fonction du nombre d'immigrés qu'il accueille, ce fonds aura finalement peut-être une utilité: nous permettre enfin de connaître les vrais chiffres de l'immigration. Car, constamment maquillés, les chiffres officiels oscillent entre 17 et 40 millions de ressortissants extracommunautaires vivant sur le territoire de l'Union.

Prenant ainsi conscience de l'ampleur du problème, les peuples européens pourront peut-être se réveiller avant qu'il ne soit trop tard!

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. Uma das questões mais relevantes da política de imigração é a questão da integração. Na capacidade de integrar os imigrantes e de os imigrantes se integrarem está a chave, pelo menos uma das chaves para superar os riscos de conflito e as tensões entre diferentes comunidades, matéria que hoje é da maior actualidade.

Como tenho dito repetidas vezes, a primeira nota sobre a imigração deve ser para recordar a enorme vantagem que é para os países de acolhimento receberem homens e mulheres que passam pelas maiores provações com o objectivo de alcançarem uma vida melhor. São pessoas que tornam as nossas comunidades mais ricas. Do reconhecimento destes factos não decorre que ignoremos outra dimensão, a que diz respeito às dificuldades de integração. Ora, ao procurar responder a essa questão, com verbas para financiar programas que facilitem e promovam a integração, este Fundo pode ter um papel extremamente relevante. Tudo dependerá, claro, da visão política subjacente à sua utilização. Mas essa é, sobretudo, uma matéria do domínio dos Estados-Membros.

 
  
  

Relazione: La Russa (A6-0390/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Η Έκθεση της επιτροπής σχετικά με τo χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την "πρόληψη, ετοιμότητα και διαχείριση των συνεπειών της τρομοκρατίας" προχωράει ακόμη πιο πέρα από την Πρόταση απόφασης της Κομισιόν, προσθέτοντας στους σκοπούς του προγράμματος την προστασία των ζωτικών υποδομών και της "αδιάλειπτης δράσης του δημοσίου"! Το εντάσσει δηλαδή στο "αναμορφωμένο πρόγραμμα δράσης της Ε.Ε. για την τρομοκρατία", που εστιάζεται στην πρόληψη της "βίαιης ριζοσπαστικοποίησης" (!) και της προστασίας των ζωτικών υποδομών των κρατών μελών και της Ε.Ε. Με βάση το πρόγραμμα αυτό ιδεολογικές αντιλήψεις, τοποθετήσεις και στάσεις που αμφισβητούν τα "όσια και τα ιερά" της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, της εκμετάλλευσης και των πολιτικών συστημάτων της εμπίπτουν στην έννοια της "τρομοκρατίας", ενώ ως "τρομοκρατικές ενέργειες" μπορούν εν δυνάμει να χαρακτηριστούν κατακτημένες και συνηθισμένες δράσεις του μαζικού λαϊκού κινήματος, όπως συμβολικές καταλήψεις κτιρίων ή δρόμων που μπορούν να θεωρηθούν ότι θέτουν σε κίνδυνο "ζωτικές υποδομές" ή την απρόσκοπτη λειτουργία δημόσιων υπηρεσιών.

Τα προγράμματα και τα μέτρα του ευρωπαϊκού κεφαλαίου και των πολιτικών εκφραστών του ενάντια στα δικαιώματα και τις ελευθερίες των λαών, στη δράση των λαϊκών κινημάτων δείχνουν ακριβώς τον φόβο τους. Δεν είναι πανίσχυροι όπως διακηρύσσουν. Ανίκητοι είναι μόνο οι λαοί όταν αποφασίζουν να αντεπιτεθούν και να διεκδικήσουν το δίκιο τους.

 
  
  

Relazione: Gröner (A6-0455/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – Zásada nediskriminácie a rovnosti pohlaví sú základné kamene demokratických zásad, na ktorých je založená Európska únia. Je preto prirodzené, že v záujme efektívnejšej podpory presadzovania rodovej rovnosti sa Únia snaží vytvárať aj inštitucionálne mechanizmy, ako je rodový inštitút. Preto som podporila túto správu aj v druhom čítaní.

Privítali sme rozhodnutie Komisie zriadiť rodový inštitút v novom členskom štáte z dôvodu, že problematika rodovej rovnosti v nových členských štátoch výrazne zaostáva za európskou pätnástkou. Vyjadrujem úprimnú radosť nad tým, že rozhodnutím decembrovej Rady získala sídlo inštitútu Litva. Priznám sa, že mi je trochu ľúto, že Slovensko, ktoré podľa štatistík patrí medzi krajiny s horšou bilanciou týkajúcou sa rodovej rovnosti, nedokázalo presadiť svoju pozíciu v Rade aj vzhľadom na výhodnú geografickú polohu. Som presvedčená, že v Európskom parlamente sme spolu s kolegyňami Záborskou, Bauer a Belohorskou svojimi vystúpeniami a aktívnou propagáciou Slovenska urobili výrazné kroky na zriadenie inštitútu v Bratislave.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Esta é uma antiga reivindicação das organizações femininas que o Parlamento Europeu tem apoiado, mas que custou a obter. Finalmente, após a proposta da Comissão de criar um Instituto Europeu da Igualdade entre Homens e Mulheres, o PE aprovou a sua posição, em primeira leitura, em 14 de Março de 2006, tendo aprovado 50 alterações à proposta da Comissão publicada em 8 de Março de 2006. Entretanto, o Conselho adoptou a sua posição comum em 21 de Setembro de 2006, tendo tido em consideração 35 alterações do Parlamento.

Mas face à necessidade de garantir que o Instituto possa iniciar as suas actividades em 2007 foram negociadas alterações visando alcançar um rápido acordo no âmbito da segunda leitura. Foi a esse compromisso que demos o nosso acordo, que inclui 13 alterações à posição comum.

Esse acordo inclui a supressão da Mesa prevista na posição comum e a reintrodução do Fórum de Peritos, um fórum consultivo composto por especialistas no domínio da igualdade dos géneros, fórum esse pretendido, quer pela Comissão, quer pelo Parlamento.

O Conselho reviu a sua posição e concordou com a substituição da Mesa por um Fórum de Peritos composto por um representante por Estado-Membro, dois membros nomeados pelo Parlamento e três representantes dos parceiros sociais.

 
  
MPphoto
 
 

  Sérgio Marques (PPE-DE), por escrito. Felicito as colegas Lissy Gröner e Amalia Sartori pelo oportuno relatório produzido sobre a Recomendação para segunda leitura referente à posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a aprovação do regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria um Instituto Europeu para a Igualdade de Género, à qual dou o meu apoio, em especial no que refere à substituição da Mesa por um Fórum de Peritos na orgânica deste Instituto.

O objectivo, partilhado por todas as instituições, de fazer com que este Instituto inicie as suas actividades o mais rapidamente possível, em 2007, fez com que todas as instituições trabalhassem em conjunto para que este objectivo fosse concretizado. É de louvar a rapidez e a forma como foi conduzido todo este processo.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. I voted in favour of this report on the establishment of a European Institute for Gender Equality. The Commission’s feasibility study concluded that there is a clear role for such an Institute. The proposed agency would be small, with a staff of 10 or so. The overall objective of the Institute will be to assist the Community institutions, in particular the Commission, and the authorities of the Member States in the fight against discrimination based on sex and the promotion of gender equality and to raise EU citizens’ awareness of gender equality.

 
  
  

Relazione: Grosch (A6-0414/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  James Hugh Allister (NI), in writing. Today I voted to reject the Council's common position on the proposed package for a European Driving Licence system. National transport issues are a matter for national governments and, accordingly, each Member State should be free to determine its own rules and criteria on drivers' licences. In no way does this over-bureaucratic and over-regulatory proposal appear to improve road safety records and therefore I consider it to be another unnecessary and unjustifiable piece of legislation.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. Trafiksäkerhet är en ytterst betydelsefull fråga av gränsöverskridande karaktär. EU:s körkortsdirektiv skulle därmed kunna bidra med ett konkret mervärde. I vanlig ordning försöker dock kommissionen och Europaparlamentet i sin regleringsiver detaljstyra medlemsländernas regler inom detta område.

Vi anser att subsidiaritets- och ursprungslandsprincipen bör tillämpas fullt ut. Detta är inte fallet i det aktuella betänkandet, t.ex. vad gäller de detaljerade förslagen om körkortsbestämmelser för motorcyklar och förarbevis för mopeder. Vi tror på principen om ömsesidigt erkännande och har således full tillit till att medlemsstaterna är kapabla att fatta väl övervägda och kloka beslut. Harmoniseringen av körkortsbestämmelser kan ske utan ett detaljerat direktivförslag, likt det aktuella körkortsdirektivet. Vi har således röstat ja till ändringsförslag 6, vilket förordar att den gemensamma ståndpunkten skall avvisas, med motiveringen att den reglerar överdrivet mycket, utan att förbättra trafiksäkerheten

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), schriftlich. Ich stimme für die Annahme des Europäischen Führerscheins, da diese Neuordnung für mich einen großen Fortschritt darstellt. Mit der neuen Führerscheinrichtlinie kommt es zu mehr Sicherheit und weniger Kriminalität im Umgang mit dem Führerschein, da die Möglichkeit des so genannten Führerscheintourismus deutlich sinkt. Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang der Aufbau einer Datenbank für Verkehrssünder, denen in ihren Heimatländern die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Somit kann klar verhindert werden, dass Alkoholsünder sich ihren Führerschein einfach im Ausland neu machen lassen.

Als zu lang empfinde ich jedoch die Frist von 26 Jahren, nach der spätestens alle heute gültigen Führerscheine aus dem Verkehr gezogen werden müssen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. I voted in favour of the Grosch report, which aims to recast the Driving Licences Directive to have all rules on driving licences in one document and thus make them more transparent and accessible to the citizen. If these proposals find their way into law they should end the practice of driving licence tourism, where an individual banned in one Member State obtains a licence in another Member State. I know many motorcyclists are concerned about the minimum age of 24 years for access to more powerful machines. I hope they will find the compromise of allowing them access at an earlier age if they have sufficient experience acceptable, as that keeps safety at the top of our concerns.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN), in writing. I welcome this directive which will replace over 110 different driving licence models currently in circulation throughout the EU. I believe that this new single EU-wide credit card format will also go a long way in combating driving licence tourism. The net effect of this will be that Member States like Ireland can refuse to issue a driving licence to an applicant whose permit was restricted, suspended or withdrawn in another Member State.

I also support the targeted road safety aspect to this report, with a theory test for mopeds becoming compulsory from 2013. Also, the principle of "progressive access" will mean that riders must accumulate experience on smaller motorcycles before moving up to larger engines.

I have always maintained that on certain issues exchange of best practice and standard setting at EU level can often reap positive results. In this respect I believe that EU standard setting on the basic qualifications and retraining programmes for driving examiners is a positive development.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. – En 2032, nos petits enfants auront tous les même permis de conduire! Un seul permis pour tous les Européens, sous forme d'une carte de crédit, la driving licence made in USA: voilà un gage de sécurité accrue, et un signal concret d'identification européenne. Je regrette qu'il faille attendre 26 ans pour atteindre l'harmonisation; cela dit, les tout premiers permis seront diffusés dès 2012.

Il était temps! Il existe aujourd'hui 110 permis de conduire différents dans l'Union européenne! De quoi créer une confusion favorable aux moins honnêtes, et rendre la route plus dangereuse que nécessaire. Harmoniser les législations nationales, c'est lutter contre le "tourisme du permis de conduire", c'est-à-dire contre la possibilité pour les citoyens européens qui se sont vu retirer leur permis de conduire dans leur pays suite à une infraction grave d'obtenir un autre permis ailleurs dans l'Union.

Les règles de formation des examinateurs seront aussi harmonisées. De quoi assurer la qualité de la formation partout en Europe!

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), in writing. Mr President, I support this report with a few reservations, namely that I am not convinced that the certification of drivers should be dealt with on an EU level, provided there is suitable recognition of standards from other EU members. I am sceptical of concerns that have been expressed by the anti-European right that this package would introduce ID cards by the back door, but I do have some sympathy with the idea that this package is answering a need not in fact felt on the ground.

 
  
  

Relazione: Corbett (A6-0415/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. My colleague Richard Corbett is undoubtedly Parliament’s leading expert on constitutional matters. I welcome this latest report which amends the rules of procedure to bring them in line with the new agreement on comitology. While this can be seen as a technical matter it is in fact highly political because the way we adapt our rules directly impacts on our ability to influence EU legislation. Richard has always been adept at maximising Parliament’s influence.

 
  
  

Relazione: Leinen (A6-0464/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE). – Mr President, you will have noticed that this report, this change to our rules, was adopted by a majority of only seven votes. It was very close. I think that is indicative of the feeling of this Chamber that this is a change that was not strictly necessary to our rules, but one that has been brought in on a temporary basis – there is a sunset clause and it expires at the end of this legislature – to help with the particularly difficult situation that we have now. I think the lesson of this close vote is that any attempt at the end of this legislature to prolong the life of having a fourth Vice-President for each committee and a sixth Quaestor would be doomed to failure, and I would advise against it.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. I voted against the Leinen report on amending the Rules of Procedure to increase the number of committee vice-chairmen from three to four and the number of Quaestors from five to six. I think it is frankly ludicrous to have four vice-chairs per committee. There is no obvious role for a fourth vice-chair and this increase is simply political expediency to ensure that group leaders have enough jobs to hand round to keep key supporters happy. As for the increase in Quaestors, this may be marginally more justified but I think it dangerous to have an even number of Quaestors.

 
  
  

Relazione: Kudrycka (A6-0427/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. A decisão de criar um Fundo para as fronteiras externas da União chega em boa hora. Sendo certo que as fronteiras de cada Estado estão no mais estrito âmbito das soberanias nacionais, a verdade é que quando essas fronteiras são, ao mesmo tempo, fronteiras externas da União Europeia, há aí uma dupla natureza que tem de ser reconhecida e tratada em conformidade. Num tempo de riscos acrescidos - seja a ameaça terrorista, seja a imigração ilegal ou a criminalidade económica - a necessidade de reforçar as fronteiras é imperiosa. Sem que, sublinhe-se, com tal se pretenda a edificação de muralhas à volta da Europa ou a construção de um continente-fortaleza. Trata-se aqui de partilhar uma parcela de um encargo cujo custo resulta, em parte, exactamente da pertença à União Europeia. Nada de mais justo. Esperemos, sobretudo, que seja eficiente.

 
  
  

Relazione: Kudrycka (A6-0425/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – J'ai cru, en lisant le titre du rapport, que l'Union européenne se proposait d'aider financièrement les États membres à rapatrier dans leurs pays d'origine les immigrés clandestins faisant l'objet d'une mesure d'expulsion, ou encore de leur donner un coup de pouce, quand leur législation prévoit une aide à la réinstallation, dans leur pays, des immigrés légaux.

Nous considérons que l'UE n'a pas et ne devrait pas avoir de compétences dans le domaine de l'immigration. Certes, une telle proposition aurait pu s'expliquer par les conséquences pour tous les pays européens de politiques désastreuses de régularisation menées par quelques-uns, comme l'Espagne et la France, véritables pompes aspirantes de l'immigration clandestine.

Or, il s'agit également de financer, outre le rapatriement des étrangers en situation irrégulière, des incitations en espèces et autres aides à la réintégration, à l'emploi et que sais-je encore, en vue, je cite, "du développement personnel" du clandestin rapatrié!

En quelque sorte une prime à la clandestinité, et un encouragement à recommencer!

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Το "Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφών" συνιστά ένα ακόμη βήμα στην προώθηση της αντιμεταναστευτικής πολιτικής της Ε.Ε. Αποτελεί τμήμα του ευρύτερου Χρηματοδοτικού Προγράμματος "Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών", το οποίο προορίζεται να αποτελέσει το οικονομικό στήριγμα της "Ευρώπης Φρουρίου", με ένταση των ελέγχων και "δυνάμεις ταχείας αντίδρασης" στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε., ουσιαστική κατάργηση του ασύλου και της προστασίας των προσφύγων, ακόμη περισσότερη καταστολή για τους οικονομικούς μετανάστες.

Το Ταμείο Επιστροφών προορίζεται να ενισχύσει τους μηχανισμούς βίαιης επιστροφής των "παράνομων" μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους, πρόκειται δηλαδή στην ουσία για ένα ταμείο υποβοήθησης μαζικών απελάσεων οικονομικών μεταναστών και προσφύγων, αποκαλύπτοντας τον υποκριτικό χαρακτήρα των διακηρύξεων της Ε.Ε. για κοινωνική ένταξη των μεταναστών.

Η πολιτική της Ε.Ε. για τη μετανάστευση κινείται αποκλειστικά στα πλαίσια της Στρατηγικής της Λισαβόνας, από τη σκοπιά της αύξησης της κερδοφορίας του ευρωπαϊκού κεφαλαίου. Στα πλαίσια της πολιτικής αυτής διαμορφώνεται το αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο των κρατών μελών και της Ε.Ε., που κρατά σε καθεστώς παρανομίας ή μισονομιμότητας εκατομμύρια μετανάστες σε ολόκληρη την Ε.Ε., ώστε να τους κρατάει ομήρους της πιο σκληρής εκμετάλλευσης του κεφαλαίου με κακοπληρωμένη, ανασφάλιστη εργασία, χωρίς στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα και αποκλεισμό της πρόσβασής τους σε στοιχειώδη κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα.

 
  
  

Relazione: Grossetête (A6-0396/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. I voted in favour of this report, which is an adaptation to the new comitology procedure. Even though this is a technical report I wish to stress my backing for the content, which ensures that medicines and other products for children are tailored to their needs and not simply variations (i.e. lower doses) of adult medicines.

 
  
  

Relazione: Mayer (A6-0387/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. I warmly welcome this report, which sets out to establish a European procedure for small claims. It is intended to simplify and speed up litigation concerning small claims (up to EUR 2000) and reduce the costs for litigants. The fact that it is easier in some countries for creditors to pursue claims creates a distortion in the single market, so I welcome this attempt to create a level playing field.

 
  
  

Relazione: La Russa (A6-0389/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. I fully support the objectives of this report on preventing and fighting crime. The specific programme ‘Prevention and fight against crime 2007-2013’ is a welcome attempt to contribute to a high level of security for citizens by preventing and combating crime, organised or otherwise, in particular terrorism, trafficking in persons and offences against children, illicit drug trafficking and illicit arms trafficking, corruption and fraud. Clearly all these activities have a cross-border aspect to them and therefore EU coordination can bring real added value to domestic law enforcement efforts.

 
  
  

Relazione: Coelho (A6-0413/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), par écrit. – Il est proposé de modifier le Système d'information de Schengen "SIS" qui bien que qualifié de succès ne pourra pas fonctionner avec plus de dix-huit États membres. "SIS II" devrait donc devenir, selon les européistes, un système technologiquement très avancé et permettant aussi aux nouveaux États membres d'appliquer l'acquis de Schengen dans sa totalité en supprimant les contrôles aux frontières intérieures avec ses voisins.

Conçu au départ sous l'angle, séduisant pour nous, de la coopération entre États membres, notamment de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, on peut s'interroger aujourd'hui sur les risques d'une dérive à la fois fédéraliste et totalitaire qu'un tel outil peut permettre. Ce potentiel Big Brother européen possède en effet la plus vaste base de données sur les personnes avec plus de quinze millions d'entrées contenant des informations allant du nom et prénom, des particularités physiques jusqu'aux billets de banque perdus, volés ou détournés.

Outre qu'une telle concentration d'informations pourrait constituer une menace contre la vie privée et la liberté de penser, il est légitime de craindre que SIS II ne déborde de sa mission principale de coopération policière et judiciaire pour devenir un jour le mouchard subjectif du système européiste et mondialiste.

 
  
  

Relazione: Seppänen (A6-0397/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Árpád Duka-Zólyomi (PPE-DE). – Vyjadrujem spokojnosť s výsledkom hlasovania o nariadení o jadrovej bezpečnosti. Jadrová energia je dôležitým pilierom zabezpečenia stabilnej a čistej elektrickej energie vo svete.

Po udalostiach na jadrových elektrárňach Three Mile Island a v Černobyle sa pozornosť Spoločenstva zamerala na krajiny strednej a východnej Európy a na štáty bývalého Sovietskeho zväzu. Poskytovaná pomoc značne prispela k zvýšeniu bezpečnosti jadrových zariadení v týchto krajinách. Rozsiahlu pomoc obdržala aj Slovenská republika pri zvyšovaní bezpečnosti jadrových elektrární v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach, takže v súčasnosti dosahujú rovnakú úroveň bezpečnosti ako obdobné jadrové elektrárne v západoeurópskych krajinách.

Je želateľné, aby Spoločenstvo poskytovalo pomoc aj pre budované, prevádzkované a vyraďované jadrové zariadenia, prípadne podporovalo zvyšovanie bezpečnosti pri nakladaní s rádioaktívnym odpadom a vyhoretým palivom. Návrh nariadenia je v súlade so záujmami Európskej únie, respektíve s cieľmi a poslaním Euroatomu. Zvyšovaním bezpečnosti jadrových zariadení za hranicami EÚ prispeje k ochrane zdravia obyvateľov Únie a je tiež dôležitým príspevkom k nešíreniu jadrových zbraní.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. I voted in favour of the report which deals with assistance and cooperation in the area of nuclear safety between the Community and third countries, mainly states in Eastern Europe and Central Asia. It aims at establishing an Instrument for Nuclear Safety and Security Assistance. The Chernobyl accident in 1986 highlighted the global importance of nuclear safety. In order to create the conditions of safety necessary to eliminate hazards to life and health the EU should be able to support nuclear safety in third countries. This report strikes the right balance by allowing the EU to promote the use of safer technologies and methods while not relieving third countries of their duty to ensure that nuclear plants on their territory operate safely and environmentally responsibly.

 
  
  

Relazione: Varvitsiotis (A6-0431/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. I supported the Commission’s proposal for a Council regulation amending Regulation (EC) No 539/2001 listing third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders of Member States and those whose nationals are exempt from the requirement, but we must have exemption for persons who are not nationals of any country, who reside in a Member State and who are holders of an alien’s passport, a non-citizen’s passport or another travel document issued by that Member State.

 
  
  

Proposte di risoluzione: B6-0665/2006 e B6-0666/2006

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten, Graham Booth, Derek Roland Clark, Nigel Farage, John Whittaker and Thomas Wise (IND/DEM), in writing. Although we fully support democracy and we condemn human rights abuses, we do not recognise the European Union's moral or political authority to make pronouncements in this area.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Το ΚΚΕ δεν αναγνωρίζει ούτε συμμετέχει στις διαδικασίες του ονομαζόμενου βραβείου Ζαχάρωφ, που υποτίθεται ότι δίνεται για την ελευθερία της σκέψης, αλλά στην πράξη υπηρετεί τους πολιτικούς και ιδεολογικούς στόχους της ΕΕ. Το Ευρωκοινοβούλιο θεωρεί "ελευθερία σκέψης" πρωτίστως όσους ασπάζονται και υπηρετούν τον ιμπεριαλισμό, γι' αυτό κυρίως βραβεύει "προσωπικότητες" ή "οργανώσεις" που προωθούν την ιμπεριαλιστική βαρβαρότητα. Τέτοιο βραβείο έχει δοθεί σε Κουβανούς αντεπαναστάτες, ενώ το 2006 στον εκλεκτό των ΗΠΑ- ΝΑΤΟ- ΕΕ Λευκορώσο Μιλίνκιεβιτς που απέσπασε το "εκπληκτικό" ποσοστό του 6% στις τελευταίες εκλογές ενισχυμένος με πακτωλό εκατομμυρίων Ευρώ από την ΕΕ.

Θεωρούμε απαράδεκτο το ψήφισμα που αποτελεί προκλητική επέμβαση στα εσωτερικά της Κούβας, καθώς αποφασίζει τη μετάβαση αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου στην Κούβα αγνοώντας την Κυβέρνηση της χώρας που έχει τη λαϊκή στήριξη και αγωνίζεται ηρωικά κατά του εμπάργκο και των υπονομευτικών ενεργειών του ιμπεριαλισμού.

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στην Κούβα, που υπερασπίζει και οικοδομεί το σοσιαλισμό παρά τις λυσσαλέες προσπάθειες των ιμπεριαλιστών να τον ανατρέψουν.

Οι πολιτικές ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου, μεταξύ των οποίων και η πλειοψηφία της GUE, έχουν τεράστιες πολιτικές ευθύνες, καθώς προσπαθούν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για να δικαιολογήσουν το φανερό ή μυστικό πόλεμο που έχει εξαπολυθεί κατά της Κουβανικής Επανάστασης. Η υπεράσπισή της αποτελεί καθήκον όχι μόνο των κομμουνιστών αλλά και κάθε προοδευτικού ανθρώπου.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. Os laureados com o Prémio Sakharov são, por definição, homens e mulheres cuja vida tem sido entregue à causa do direito de expressão, da democracia, da liberdade e dos direitos humanos, sempre com um enorme sacrifício para as suas vidas.

Não espanta, portanto, que alguns destes homens e mulheres sejam impedidos de receber este prémio pelos regimes ou pelos poderes repressores dos seus países. Não espanta, mas isso não significa que devamos ser indiferentes a esse facto. É por isso de louvar a decisão do Parlamento Europeu de manter a pressão sobre esses regimes e esses poderes ao decidir criar um mecanismo de acompanhamento dos casos em que os vencedores do Prémio Sakharov tenham sido impedidos de receber o seu merecido prémio ou de voltar ao Parlamento Europeu, como sucede com Oswaldo Payá. É o caso de Aung San Suu Kyi, ainda em detenção domiciliária na Birmânia. E o caso do regime cubano de Fidel Castro, que impede a entrega do Prémio às Damas de Blanco, ganhadoras do Prémio Sakharov em 2005.

Ao proibir os vencedores de receber o merecido prémio estes regimes provam como foi merecida a sua atribuição, da mesma maneira que é necessário manter a luta pelas liberdades mais básicas, tanto na Birmânia como em Cuba...

(Declaração encurtada por força do nº 1 do artigo 163º do Regimento)

 
  
  

Relazione: Roure (A6-0456/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford, on behalf of the ALDE Group . – Mr President, it gives me no pleasure to say that the ALDE Group voted the wrong way on amendment 1, by the PPE-DE Group, to the Roure report. We should have voted against this amendment and it was a sheer mistake on the voting list. I accept that, technically, the amendment went through and there is nothing we can do about that, but I would say that, politically, the vote does not represent the will of the House, which was expressed in the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs on Monday evening, when a similar amendment was wholeheartedly rejected.

Nothing can be done about that, but the position of the ALDE Group remains that we will not agree to the VIS Regulation unless and until we have an adequate framework decision on data protection, and we are utterly committed to everything that Mrs Roure, as rapporteur, is doing to seek to promote that decision on data protection. We wholeheartedly support her, and the fact that we did not express it on this occasion is a technical – I could use a ruder word – mistake for which, I am afraid, a number of us probably bear responsibility.

We will try to ensure that no such mistake ever happens again, but the way we voted did not represent our actual position on amendment 1.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. Temos de garantir a protecção dos dados pessoais e impedir a sua utilização indevida. Cada pessoa tem direito à sua identidade e à sua privacidade.

A cooperação crescente entre as entidades judiciais e policiais no combate ao crime transnacional vem acentuando o trânsito de dados pessoais.

Temos reclamado que estas trocas de informação respeitem os direitos fundamentais, como o respeito pela vida privada e a protecção de dados pessoais, e reforcem a confiança mútua entre as autoridades competentes no domínio policial e judiciário.

Queremos uma decisão-quadro que se aproxime do que está estabelecido para o primeiro pilar. Não faz qualquer sentido que a nossa União tenha um elevado grau de protecção de dados pessoais no primeiro pilar e legisle de forma substancialmente diferente relativamente ao terceiro pilar.

Importa garantir um alto nível de protecção tendo em conta a especificidade do trabalho policial e judicial.

Este assunto tem-se arrastado de Presidência em Presidência e o Conselho lamentavelmente tem-se revelado pouco determinado em tomar uma decisão.

É importante que o Conselho perceba que esta decisão-quadro está ligada a várias propostas actualmente em apreciação pelo PE, como o VIS, embora entenda que estas não devam ficar reféns da aprovação da decisão-quadro.

 
  
MPphoto
 
 

  Camiel Eurlings (PPE-DE), in writing. The EPP-ED Group is keen that the Council not only adopts a Framework Decision on Data Protection which takes due account of the opinion of the European Parliament, but that it does so soon, as it undertook to do at the time of the adoption of both the SIS II package and the EU-PNR agreement. We believe strongly that a strong Framework Decision will greatly facilitate the adoption of the VIS package. However, while we consider it highly desirable that a Framework Decision be adopted soon, we agree with the statement of the rapporteur that the adoption of the Decision cannot be construed as a sine qua non for future work. The EPP-ED Group will do everything in its power to prove responsible and loyal partners in the legislative process.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – H πρόταση σύστασης αποτυπώνει την ουσιαστική άρνηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προστατεύσει έστω στο ελάχιστο τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

Αφού προηγούμενα οι πολιτικές δυνάμεις του κεφαλαίου υπερψήφισαν τη Σύμβαση Σέγκεν, την εξελιγμένη της μορφή, το Σύστημα Πληροφοριών SIS II, ενώ αποδέχονται το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS), που νομιμοποιούν τη συλλογή, επεξεργασία και ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων που αφορούν ακόμη και τις πολιτικές, ιδεολογικές, φιλοσοφικές, θρησκευτικές κ.α. αντιλήψεις κάθε πολίτη της Ε.Ε και την εισαγωγή βιομετρικών δεδομένων και δεδομένων που συνδέονται με το DNA, τώρα κάνουν πως δήθεν ανησυχούν γιατί το Συμβούλιο προσανατολίζεται σε μία απόφαση η οποία δεν θα κατοχυρώνει "υψηλό επίπεδο προστασίας" των προσωπικών δεδομένων. Αφού αποδέχτηκαν τη δυνατότητα διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων σε αστυνομικές αρχές και μυστικές υπηρεσίες τρίτων χωρών, όπως με τη Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων των Ευρωπαίων που κατευθύνονται αεροπορικά στις ΗΠΑ (PNR), αφού συμφώνησαν στη δυνατότητα διαβίβασης προσωπικών δεδομένων ακόμη και σε ιδιώτες (!), καλούν τώρα το Συμβούλιο να εξασφαλίσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, αφού όμως λάβει υπόψη "την ιδιαιτερότητα του έργου των αστυνομικών και δικαστικών αρχών".

Οι υποκριτικές συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν μπορούν να κρύψουν την πλήρη ευθυγράμμιση του με την πολιτική για τη νομιμοποίηση της παρακολούθησης και του "φακελώματος" των Ευρωπαίων πολιτών.

 
  
  

Relazione: Morgan (A6-0426/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Bourzai (PSE), par écrit. – Je souhaite féliciter Mme Morgan pour l'initiative qu'elle a prise de rédiger un rapport sur le Livre vert présenté par la Commission sur une stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable.

En effet, nous devons aujourd'hui répondre à des questions majeures pour l'avenir de l'Europe: comment garantir des approvisionnements en énergie sûrs à des prix prévisibles et abordables, notamment pour les citoyens les plus démunis? Comment réduire notre dépendance par rapport aux énergies fossiles et aux quelques pays producteurs au niveau mondial ?

J'ai toutefois dû m'abstenir sur le vote final car je pense que la proposition de séparation totale de propriété des réseaux énergétiques ne permettra pas de répondre convenablement à ces questions, notamment celles concernant la sécurité des investissements et de l'approvisionnement.

En tant que vice-présidente de la Délégation UE-Asie centrale, je m'inquiète de l'appel à accroître les approvisionnements d'énergie en provenance de producteurs d'Asie centrale tels que le Kazakhstan, le Turkménistan et l'Ouzbékistan.

En effet, ces pays sont des zones de non-respect de la démocratie et de l'État de droit et je pense comme le président Borrell que l'on n'échange pas du pétrole, du gaz ou de l'électricité contre les droits de l'homme.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Este relatório que foi aprovado está, lamentavelmente, em total alinhamento com a proposta da Comissão, expressando o que entendem como "estratégia europeia para a energia": a liberalização, o controlo dos fontes de abastecimento e de aprovisionamento e a ameaça à soberania dos povos.

Partindo da premissa que o "mercado" resolverá o problema do abastecimento e do consumo energético tenta escamotear que é cada vez mais difícil ignorar que o "mercado" apenas tem funcionado para alguns, com a acumulação de lucros fabulosos, mas não para os consumidores, que se vêem confrontados com o aumento crescente dos preços na factura energética e os cada vez mais numerosos "apagões". À falta de uma verdadeira política que procure ultrapassar a dependência energética dos combustíveis fósseis e o consumo excessivo de energia, o "mercado" aparece como a solução.

Igualmente consideramos inadmissível que a solução para as questões da poluição seja um sistema de troca de emissões, dado que não contribui para a diminuição dos "gases com efeitos de estufa". Apenas serve para facilitar mais ganhos a quem os pode obter, agravando as desigualdades ao nível do desenvolvimento.

Também o caminho apontado de uma política energética externa comum é uma nova ameaça à soberania dos Estados que são mais dependentes, o contra...

(Declaração de voto encurtada nos termos do nº 1 do artigo 163º do Regimento)

 
  
MPphoto
 
 

  Vasco Graça Moura (PPE-DE), por escrito. O Livro Verde sobre a "Estratégia europeia para uma energia sustentável, competitiva e segura" serve de base ao plano de acção para a estratégia energética europeia, a apresentar no início de 2007, documento esse que se reveste de enorme importância por ter um papel fundamental em assuntos como o combate às alterações climáticas, a poluição do meio ambiente, a utilização abusiva dos recursos naturais e a segurança do aprovisionamento energético.

Neste relatório propõem-se objectivos claríssimos: uma fatia de 20% da energia produzida na UE proveniente de fontes renováveis até 2020 e 50% até 2040; uma redução das emissões europeias de carbono de 30% até 2020 e no mínimo de 60% até 2050. Relembra-se também a meta definida pelo Livro Verde sobre a eficiência energética de reduzir o consumo europeu em 20% até 2020.

No campo das energias renováveis aponta-se essencialmente para uma aposta nos recursos marinhos (ondas, marés e para o enorme potencial das eólicas offshore) e na energia solar. Solicita-se ainda à Comissão uma análise isenta das potencialidades e dos defeitos inerentes à energia nuclear e às suas centrais de produção...

(Declaração de voto encurtada nos termos do nº 1 do artigo 163º do Regimento)

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Noëlle Lienemann (PSE), par écrit. – Je vote contre ce rapport qui, sous prétexte de développement durable et de sécurité énergétique, propose une nouvelle étape de libéralisation et de concurrence dans un secteur où le service public devrait, au contraire, être consolidé.

Le rapport affirme la nécessité d'accroître la séparation entre les acteurs chargés de la commercialisation de l'énergie et les propriétaires et gestionnaires de réseaux, en insistant de plus sur la différence imposée pour la propriété de ces deux domaines. En clair, c'est une contestation de l'existence d'entreprises publiques chargées de l'ensemble des missions de service public.

Je ne peux valider une telle politique de privatisation et de concurrence totale qui provoque une augmentation du prix de l'énergie, ne garantit pas la réduction de la consommation et le développement des énergies renouvelables et accroît les inégalités entre territoires et citoyens.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. I voted in favour of the Morgan report on European energy strategy. I am convinced it points the right way forward for a sustainable, competitive and secure energy policy for Europe and one that the Heads of Government would do well to take careful note of when they meet in March to discuss the future of EU energy policy. My one disappointment is that the Parliament was not stronger on the need to ‘unbundle’ energy ownership to avoid conflicts of interest and to create a more level playing field for energy competition.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), in writing. In this report there are a number of points we do not agree with, particularly in relation to nuclear power and liberalisation. However, we have decided to vote in favour as there are a lot of positive elements in the report, particularly its emphasis on renewable energy, which is clean, cost-effective and secure. We also agree that there should be an emphasis on fuel poverty.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), in writing. In voting for this report I voted to put consumers at the centre of energy policy alongside an effective approach to dealing with harmful emissions such as CO2.

The effectiveness of a sensible Carbon Tax Trading Scheme depends upon internationalising the market. Furthermore, strong targets for 2020-2050 for reduction of CO2 emissions as pronounced in this report are the only reasonable way ahead.

However, tidying up the ETS in both methodology and targets is something the EU must crucially put into action to remain a world leader in both working for a cleaner environment as well as sustaining a pan-European energy policy. There is a danger that unless action is taken now then both our environment and our energy security will be under threat.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), in writing. Mr President, I wholeheartedly congratulate our rapporteur Ms Morgan on this report, and am grateful that she has taken so many amendments which specifically answer Scottish concerns. The Union's energy markets are increasingly interlinked and interdependent, and it is right that an EU framework be created to ensure that our consumers benefit from our common market. From a Scottish perspective, we have a particular stake in the energy debate given our massive energy resources and even greater energy potential. That potential is currently being held back by the shortsightedness of the UK Government, and this report will help us, from the EU side, to hold them to account.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Trautmann (PSE), par écrit. – Je félicite ma collègue Eluned Morgan pour son rapport d'initiative sur la Stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable.

Ce rapport comporte des avancées notables sur le plan social, avec notamment une facilité d'accès des plus démunis à l'énergie, et sur le plan environnemental.

Toutefois, je me suis abstenue sur le vote final car je regrette la séparation totale de propriété dans le secteur du gaz. En raison des spécificités de ce secteur stratégique, je pense qu'une séparation plus souple aurait facilité une sécurisation des approvisionnements et des investissements.

 
  
  

Relazione: Langen (A6-0347/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Apesar das suas insuficiências e, até, algumas contradições, há aspectos positivos neste relatório, designadamente na área da defesa das energias alternativas e renováveis. Contudo, insistimos que é preciso ter em conta que os biocombustíveis não têm condições para, de forma duradoura, resolver os graves problemas de dependência energética, pois apresentam um interesse técnico localizado e um impacto limitado. Além do mais, a produção de biomassa e de biocombustíveis não deve substituir a função principal da agricultura: a produção alimentar.

Recorde-se os efeitos devastadores da produção de diversas oleaginosas, em países do terceiro mundo, designadamente com a destruição de vastas áreas de floresta, oleaginosas que constituem a matéria-prima para a produção de biocombustíveis na Europa.

Por isso não subscrevemos a excessiva ênfase na promoção de culturas energéticas que sejam a base para a obtenção de biocombustíveis, uma vez que tais culturas utilizam factores de produção escassos como a água e o solo, além de diversos adubos.

Daí considerarmos que o mais importante seria o apoio da Comunidade na promoção da biomassa e dos biocombustíveis obtidos a partir de resíduos orgânicos diversos, nomeadamente resíduos florestais, resíduos resultantes do tratamento de águas residuais, resíduos sólidos e urbanos e óleos alimentares.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – Quels que soient les espoirs que l'on place dans la biomasse et les biocarburants, ils ne peuvent être qu'une solution partielle aux problèmes de dépendance énergétique de nos pays et de production d'énergie propre et renouvelable.

D'abord parce que toute la surface arable ou forestière de l'Europe, et même de la planète, ne suffirait pas à couvrir nos besoins et qu'il ne s'agit pas de remplacer une dépendance par une autre, encore plus grave, de nature alimentaire. Ensuite parce que le bilan carbone global n'est pas forcément aussi positif que l'on veut bien nous le faire croire.

Certes, il faut profiter des potentialités offertes par ces sources d'énergie, mais pas au détriment de la production alimentaire, pas au détriment de l'existence des forêts, de la biodiversité, des autres utilisations de ces productions, pour la filière bois ou d'autres, ou encore des progrès que l'on peut attendre des recherches sur les nouvelles motorisations ou l'hydrogène. Et il faut commencer par en finir avec cette absurdité qui fait que dans mon pays, la France, une commune ou un agriculteur peuvent être condamnés à de lourdes amendes pour avoir utilisé des biocarburants dans les transports publics ou un tracteur, en violation de règles fiscales aberrantes.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), in writing. Mr President, I congratulate our rapporteur for negotiating this complex area. Biomass and biofuels are of massive global potential, yet the growth of this sector must at all times be managed sensitively. I am sure I am not alone in receiving correspondence from many constituents worried that an unforeseen consequence of this policy could be the decimation of tropical rainforest to make way for biofuel monocultivation. I believe this report, as amended, takes due account of these concerns and am happy to support it today.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika