Назад 
 Напред 
PVTACRE
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 17 януари 2007 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Внасяне на документи: вж. протоколи
 3.Програма на германското председателство (разискване)
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 5.Състав на Парламента: вж. протоколи
 6.Ред за работата на Парламента
 7.Смъртната присъда на медиците в Либия (разискване)
 8.Седми и Осми годишни доклади на Съвета относно износа на оръжие (разискване)
 9.Развитие на железниците в Общността - Сертифициране на машинисти, управляващи локомотиви и влакове по железопътната система на Общността - Права и задължения на пътниците по международните железопътни линии (разискване)
 10.Състав на комисиите (срок за внасяне на предложения за изменения): вж. протокола
 11.Развитие на железниците в Общност та - Сертифициране на ма шинисти, управляващи лок омотиви и влакове по железопътната система н а Общността - Права и задължения на пътниците по международните жел езопътни линии (продълже ние на разискването)
 12.Европейска програма за сигурност по пътищата - оценка в средносрочен план (разискване)
 13.Споразумението за сътрудничество АКТБ - ЕО и държави-членки (разискване)
 14.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 15.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (589 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (990 kb)
Правна информация - Политика за поверителност