Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 17 januari 2007 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Programma van het Duitse voorzitterschap (debat)
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 5.Samenstelling Parlement: zie notulen
 6.Regeling van de werkzaamheden
 7.Terdoodveroordeling van het in Libië vastgehouden medisch personeel (debat)
 8.Zevende en achtste jaarverslag betreffende wapenuitvoer (debat)
 9.Ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap - Bevoegdheidsbewijs van machinisten die locomotieven en treinen op het spoorwegnet van de Gemeenschap besturen - Rechten en verplichtingen van reizigers in het internationale treinverkeer (debat)
 10.Samenstelling commissies (termijn voor de indiening van amendementen): zie notulen
 11.Ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap - Bevoegdheidsbewijs van machinisten die locomotieven en treinen op het spoorwegnet van de Gemeenschap besturen - Rechten en verplichtingen van reizigers in het internationale treinverkeer (voortzetting van het debat)
 12.Europees actieprogramma voor verkeersveiligheid - tussentijdse evaluatie (debat)
 13.Sluiting van de overeenkomst tot wijziging van de partnerschapsovereenkomst ACS/EG-lidstaten (debat)
 14.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 15.Sluiting van de vergadering
Debatten
Uitgave PB (573 kb)
 
Debatten
Uitgave PB (1144 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid