Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Torstai 18. tammikuuta 2007 - Strasbourg EUVL-painos

Sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovellettava laki ("Rooma II") (keskustelu)
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE). – (EN) Ihmisten, tuotteiden ja tiedon rajatylittävän liikkumisen lisääntymisen vuoksi nyt on oleellista sopia yhteisesti siitä, mitä lakia sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovelletaan. Komission ehdotuksen ja oikeudellisten asioiden valiokunnan kannan välillä näyttäisi kuitenkin olevan eroa.

Oleellisinta tässä lainsäädännössä on se, voiko se olla voimassa ristiriidattomasti voimassa olevien kansallisten lakien rinnalla tai voiko se syrjäyttää ne. Valiokunnan mielestä kansalliset lait ja asianomainen ehdotus eivät heikennä kansallisia lakeja vaan vahvistavat niitä.

Selvä ero on tehtävä, ja heti kun yhtenäisyyden lisäämisestä on päästy yleisesti sovintoon, säädöksestä olisi tehtävä kaikenkattava. Mahdolliset sovellettavaa lakia koskevat epäselvyydet on tärkeää ratkaista.

On selvää, että vuoden 1980 Rooman yleissopimuksessa on puute, joka siirtyi sittemmin Bryssel-asetukseen. Vaikka sopimukseen perustumattomissa velvoitteissa sovellettavaan lakiin on puututtu asianmukaisesti, jäljellä olevat kiistakysymykset on silti käsiteltävä perin pohjin.

Toinen tärkeä ero liittyy sisältöön. Näyttäisi olevan erilaisia näkemyksiä siitä, mitkä sopimukseen perustumattomat velvoitteet olisi sisällytettävä tähän säädökseen. Ympäristöasioiden kaltaiset kysymykset olisi jätettävä kansallisten lainsäädäntöjen huoleksi, kun taas alkuperäisen ehdotuksen soveltamisala oli laajempi.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö