Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Istungi stenogramm
Neljapäev, 18. jaanuar 2007 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid (vaata protokolli)
 3.Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine komisjonide töö raames (arutelu)
 4.Lepinguvälistele võlasuhetele kohaldatav õigus (ROOMA II) (arutelu)
 5.Nõukogu ühiste seisukohtade edastamine (vaata protokolli)
 6.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vaata protokolli)
 7.Equitable Life Assurance Society kokkuvarisemise uurimiskomisjon (mandaadi pikendamine) (vt protokoll)
 8.Presidentuuri teadaanne (vt protokoll)
 9.Hääletused
  9.1.Parlamendi komisjonide koosseis (hääletus)
  9.2.Leping, millega muudetakse AKV riikide rühma ja EÜ vahelist koostöölepingut (hääletus)
  9.3.Ühenduse raudteede arendamine (hääletus)
  9.4.Ühenduse raudteesüsteemis vedureid ja ronge juhtivate vedurijuhtide sertifitseerimine (hääletus)
  9.5.Rahvusvaheliste rongireisijate õigused ja kohustused (hääletus)
  9.6.Lepinguvälistele võlasuhetele kohaldatav õigus (ROOMA II) (hääletus)
  9.7.Meditsiinipersonalile Liibüas mõistetud surmanuhtlus (hääletus)
  9.8.Relvaekspordi seitsmes ja kaheksas aastaaruanne (hääletus)
  9.9.Euroopa liiklusohutuse tegevusprogramm - vahekokkuvõte (hääletus)
  9.10.Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine komisjonide töö raames (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vaata protokolli)
 12.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vaata protokolli)
 13.Parlamentaarse puutumatuse võtmise taotlus (vt protokoll)
 14.Teatud dokumente puudutavad otsused (vaata protokolli)
 15.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116) (vaata protokolli)
 16.Istungil vastuvõetud tekstide edastamine (vaata protokolli)
 17.Järgmiste istungite ajakava (vaata protokolli)
 18.Istungjärgu vaheaeg
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (227 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (426 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika