Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 18. tammikuuta 2007 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3.Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen valiokuntatyöskentelyssä (keskustelu)
 4.Sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovellettava laki ("Rooma II") (keskustelu)
 5.Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista: ks. pöytäkirja
 6.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 7.Equitable Life Assurance Society -yhtiön vararikkoa käsittelevä tutkintavaliokunta (toimikauden jatkaminen): ks. pöytäkirja
 8.Puhemiehen ilmoitus: ks. pöytäkirja
 9.Äänestykset
  9.1.Valiokuntien kokoonpano (äänestys)
  9.2.AKT-EY-kumppanuussopimuksen ("Cotonoun sopimus") muuttaminen (äänestys)
  9.3.Yhteisön rautateiden kehittäminen (äänestys)
  9.4.Vetureita ja junia rautateillä yhteisössä ajavien veturinkuljettajien hyväksyminen (äänestys)
  9.5.Kansainvälisen rautatieliikenteen matkustajien oikeudet ja velvollisuudet (äänestys)
  9.6.Sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovellettava laki ("Rooma II") (äänestys)
  9.7.Libyassa työskennelleelle hoitohenkilökunnalle langetettu kuolemantuomio (äänestys)
  9.8.Aseiden vientiä koskeva neuvoston seitsemäs ja kahdeksas vuosikertomus (äänestys)
  9.9.Tieliikenneturvallisuuden eurooppalainen toimintaohjelma - väliarviointi (äänestys)
  9.10.Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen valiokuntatyöskentelyssä (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 12.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanot: ks. pöytäkirja
 13.Pyyntö parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämiseksi: ks. pöytäkirja
 14.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset: ks. pöytäkirja
 15.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla): ks. pöytäkirja
 16.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 17.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 18.Istuntokauden keskeyttäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (183 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö