Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Ceturtdiena, 2007. gada 18. janvāris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 3.Iintegrēta pieeja sieviešu un vīriešu līdztiesībai komiteju darbā (debates)
 4.Ārpuslīguma saistībām piemērojami likumi (“Roma II”) (debates)
 5.Padomes kopējo nostāju paziņošana (sk. protokolu)
 6.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 7.Izmeklēšanas komiteja saistībā ar sabiedrības „Equitable Life Assurance Society” sabrukumu (pilnvaru termiņa pagarināšana) (sk. protokolu)
 8.Prezidentūras paziņojums (sk. protokolu)
 9.Balsošanas laiks
  9.1.Komiteju sastāvs (balsojums)
  9.2.Partnerattiecību nolīgums starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem un EK ("Kotonū nolīgums") (balsojums)
  9.3.Kopienas dzelzceļa attīstība (balsojums)
  9.4.To vilcienu vadītāju sertifikācija, kuri vada lokomotīves un vilcienus Kopienas dzelzceļu sistēmā (balsojums)
  9.5.Starptautisko dzelzceļa pasažieru tiesības un pienākumi (balsojums)
  9.6.Ārpuslīguma saistībām piemērojami likumi (“Roma II”) (balsojums)
  9.7.Nāvessoda piespriešana medicīnas darbiniekiem Lībijā (balsojums)
  9.8.Septītais un Astotais ikgadējais ziņojums par ieroču eksportu (balsojums)
  9.9.Eiropas rīcības plāns ceļu satiksmes drošībai — starpposma pārskats (balsojums)
  9.10.Iintegrēta pieeja sieviešu un vīriešu līdztiesībai komiteju darbā (balsojums)
 10.Balsojumu skaidrojumi
 11.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 12.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 13.Pieprasījums atcelt deputāta neaizskaramību (sk. protokolu)
 14.Lēmumi attiecībā uz atsevišķiem dokumentiem (sk. protokolu)
 15.Rakstiskas deklarācijas, kas ir iekļautas reģistrā (Reglamenta 116. pants) (sk. protokolu)
 16.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana (sk. protokolu)
 17.Nākamo sēžu datumi (sk. protokolu)
 18.Sesijas pārtraukšana
Debates
Pārskatītā redakcija (227 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (426 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika