Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 18 stycznia 2007 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: patrz protokół
 3.Zintegrowane podejście do zagadnienia równouprawnienia kobiet i mężczyzn w pracach komisji (debata)
 4.Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II”) (debata)
 5.Komunikat nt. wspólnych stanowisk Rady: patrz protokół
 6.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 7.Komisja śledcza do zbadania sprawy upadku spółki „Equitable Life Assurance Society” (przedłużenie mandatu): Patrz protokól
 8.Komunikat Przewodniczącego: Patrz protokól
 9.Głosowanie
  9.1.Skład komisji (głosowanie)
  9.2.Zmiana Umowy o partnerstwie AKP-WE („Umowa z Kotonu”) (głosowanie)
  9.3.Rozwój kolei wspólnotowych (głosowanie)
  9.4.Przyznawanie uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi (głosowanie)
  9.5.Prawa i obowiązki pasażerów w międzynarodowym ruchu kolejowym (głosowanie)
  9.6.Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II”) (głosowanie)
  9.7.Wyrok śmierci wydany w Libii na personel medyczny (głosowanie)
  9.8.Siódme i ósme roczne sprawozdanie w sprawie wywozu broni (głosowanie)
  9.9.Europejski program działań na rzecz bezpieczeństwa na drodze - ocena śródokresowa (głosowanie)
  9.10.Zintegrowane podejście do zagadnienia równouprawnienia kobiet i mężczyzn w pracach komisji (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 12.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 13.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego: Patrz protokól
 14.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 15.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu): patrz protokół
 16.Przekazanie tekstów przyjętych na niniejszym posiedzeniu: patrz protokół
 17.Kalendarz kolejnych posiedzeń: patrz protokół
 18.Odroczenie sesji
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (227 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (426 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności