Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 18. januára 2007 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3.Integrovaný prístup k rovnosti žien a mužov v rámci práce výborov (rozprava)
 4.Rozhodné právo pre mimozmluvné záväzky („Rím II“) (rozprava)
 5.Oznámenie spoločných pozícií Rady: pozri zápisnicu
 6.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 7.Vyšetrovací výbor vo veci úpadku spoločnosti Equitable Life Assurance Society (predĺženie mandátu): pozri zápisnicu
 8.Oznámenie predsedníctva: pozri zápisnicu
 9.Hlasovanie
  9.1.Zloženie výborov (hlasovanie)
  9.2.Zmena a doplnenie dohody o partnerstve AKT/ES („Dohoda z Cotonou“) (hlasovanie)
  9.3.Rozvoj železníc Spoločenstva (hlasovanie)
  9.4.Certifikácia rušňovodičov rušňov a vlakov (hlasovanie)
  9.5.Práva a povinnosti cestujúcich v medzinárodnej železničnej preprave (hlasovanie)
  9.6.Rozhodné právo pre mimozmluvné záväzky („Rím II“) (hlasovanie)
  9.7.Odsúdenie zdravotníkov v Líbyi na trest smrti (hlasovanie)
  9.8.Siedma a ôsma výročná správa o vývoze zbraní (hlasovanie)
  9.9.Európsky akčný program bezpečnosti na cestách - strednodobé preskúmanie (hlasovanie)
  9.10.Integrovaný prístup k rovnosti žien a mužov v rámci práce výborov (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 12.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 13.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity: pozri zápisnicu
 14.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 15.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (článok 116 rokovacieho poriadku): viď zápisnicu
 16.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 17.Termíny nasledujúcich schôdzí: pozri zápisnicu
 18.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie (227 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (426 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia