Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Četrtek, 18. januar 2007 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 3.Celovit pristop k enakosti žensk in moških pri delu odborov (razprava)
 4.Veljavno pravo za nepogodbene obveznosti ("RIM II") (razprava)
 5.Predložitev skupnega stališča Sveta: gl. zapisnik
 6.Sprejetje zapisnika predhodne seje: glej zapisnik
 7.Preiskovalni odbor o krizi družbe "Equitable Life Assurance Society" (podaljšanje mandata): gl. zapisnik
 8.Sporočila predsedstva: gl. zapisnik
 9.Čas glasovanja
  9.1.Sestava odborov (glasovanje)
  9.2.Sprememba sporazuma o partnerstvu med državami AKP in ES ("Sporazum iz Cotonouja") (glasovanje)
  9.3.Razvoj železnic Skupnosti (glasovanje)
  9.4.Izdajanje spričeval za vlakovno osebje, ki upravlja lokomotive in vlake (glasovanje)
  9.5.Pravice in obveznosti potnikov v mednarodnem železniškem prometu (glasovanje)
  9.6.Veljavno pravo za nepogodbene obveznosti ("RIM II") (glasovanje)
  9.7.Obsodba smrtne obsodbe zdravstvenega osebja v Libiji (glasovanje)
  9.8.Sedmo in osmo letno poročilo o izvozu orožja (glasovanje)
  9.9.Evropski program za varnost v cestnem prometu - vmesni pregled (glasovanje)
  9.10.Celovit pristop k enakosti žensk in moških pri delu odborov (glasovanje)
 10.Obrazložitev glasovanja
 11.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 12.Sestava odborov in delegacij: gl. zapisnik
 13.Zahteva za odpravo poslanske imunitete (g. PANELLE): gl. zapisnik
 14.Sklepi o nekaterih dokumentih: glej zapisnik
 15.Pisne izjave, vpisane v register (člen 116 Poslovnika): gl. zapisnik
 16.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji: glej zapisnik
 17.Časovni razpored prihodnjih sej: glej zapisnik
 18.Prekinitev zasedanja
Razprave
Pregledana izdaja (227 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (426 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov