Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2007 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

Νέα συμφωνία «PNR» - SWIFT (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Cem Özdemir (Verts/ALE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, χρειαζόμαστε μια συστηματική αξιολόγηση πριν από μια συμφωνία. Εδώ έχει κεντρικό ρόλο το θέμα της αποτελεσματικότητας όχι μόνο της υφισταμένης αλλά και της προηγούμενης συμφωνίας. Πρέπει να δοθεί μια απάντηση σε αυτό για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε.

Κάθε μελλοντική συμφωνία πρέπει να βασίζεται στο σύστημα «push». Το σύστημα «pull» δεν μπορεί πλέον να γίνει αποδεκτό γιατί, όπως γνωρίζουμε, το σύστημα «push»έπρεπε να έχει καθιερωθεί ήδη στην προηγούμενη συμφωνία. Η διαβίβαση δεδομένων επιβατών πρέπει να περιοριστεί αυστηρά ως προς τον σκοπό που εξυπηρετεί, διαφορετικά δεν μπορούμε να φανταστούμε έναν τέτοιο κανονισμό.

Επίσης, η μελλοντική συμφωνία πρέπει να έχει πλήρη δημοκρατική νομιμοποίηση και στη διαδικασία αυτή πρέπει να συμμετάσχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ενδεχομένως τα εθνικά κοινοβούλια.

Χρειαζόμαστε επίσης μια ετήσια αξιολόγηση που πρέπει να περιλαμβάνεται υποχρεωτικά σε κάθε συμφωνία, οι δε εκθέσεις αξιολόγησης πρέπει να είναι διαθέσιμες στο κοινό. Είναι σαφές ότι οι κανόνες που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα πρέπει επειγόντως να τεθούν υπό την προστασία του τρίτου πυλώνα, το ίδιο και οι παγκόσμιες προδιαγραφές που καλύπτουν όλες τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου