Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Woensdag 31 januari 2007 - Brussel Uitgave PB

Nieuwe PNR-overeenkomst - SWIFT (debat)
MPphoto
 
 

  Cem Özdemir (Verts/ALE). - (DE) Mijnheer de Voorzitter, voordat een overeenkomst wordt gesloten dient er een zorgvuldige evaluatie te worden gemaakt, waarbij vooral wordt gekeken naar het functioneren van zowel de huidige als de vorige overeenkomst. Daar moet eerst duidelijkheid over bestaan, alvorens we verder kunnen.

Bij een toekomstige overeenkomst moet worden uitgegaan van de pushmethode. De pullmethode is niet meer acceptabel omdat de invoering van de pushmethode zoals bekend reeds voorzien was in het kader van de vorige overeenkomst. Bij een doorgifte van passagiersgegevens, zoals die ons voor de geest staat, moet het beginsel van doelgebondenheid beter tot zijn recht komen.

Ook moet de toekomstige overeenkomst met inspraak van het Europees Parlement en eventueel ook de nationale parlementen volledig democratisch worden gelegitimeerd.

Voorts moet een jaarlijkse evaluatie deel uitmaken van welke overeenkomst dan ook, en de evaluatieverslagen moeten openbaar toegankelijk zijn. Het is volkomen duidelijk dat er binnen de derde pijler dringend behoefte is aan bescherming van de regels inzake persoonsgegevens, evenals aan algemene normen voor alle categorieën van persoonsgegevens.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid