Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Keskiviikko 31. tammikuuta 2007 - Bryssel EUVL-painos

Vanhentumisajat henkilövahinkoihin ja kuolemaan johtaneisiin onnettomuuksiin liittyvissä rajatylittävissä riita-asioissa (keskustelu)
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE). – (EN) Suosituksella ei ole tarkoitus korvata kansallista lainsäädäntöä, vaan ottaa huomioon tilanne, jossa prosessin osapuolet asuvat tai oleskelevat Euroopan unionin eri valtioissa tai jossa yksi osapuoli asuu tai oleskelee yhteisön ulkopuolisessa valtiossa tai jossa on tehtävä valinta eri valtioiden lainsäädäntöjen välillä.

On yhä tärkeämpää, että vanhentumisaikoja koskevat periaatteet esitetään hyvin selkeästi ja asianmukaisessa muodossa vahingonkorvausvaatimuksia varten.

Nyt ehdotetaan yleistä neljän vuoden vanhentumisaikaa lukuun ottamatta tilannetta, jossa vaatimukseen sovellettavassa lainsäädännössä säädetään pidemmästä ajanjaksosta. Tämä yleinen periaate voi aiheuttaa ongelmia, sillä kansallisen lainsäädännön mukainen vanhentumisaika voi olla lyhyempi, jolloin voi syntyä syrjivä tilanne sen mukaan, asuvatko tai oleskelevatko riita-asian osapuolet samassa valtiossa vai eri valtioissa.

Samoin voidaan todeta myös keskeyttämisestä, pysäyttämisestä ja vanhentumisajan alkamisen laskentamenetelmistä.

Tästä huolimatta on parempi laatia selkeät ja samalla kansallisista lainsäädännöistä poikkeavat säännökset rajatylittäviä riita-asioita varten. Ehkä ongelman ratkaisu voisi alkaa siitä, että kansallisia lainsäädäntöjä yhdenmukaistetaan ehdotetuilla säännöksillä.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö