Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0156(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0477/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0477/2006

Συζήτηση :

PV 31/01/2007 - 25
CRE 31/01/2007 - 25

Ψηφοφορία :

PV 01/02/2007 - 7.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0017

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2007 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

25. Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γκαμπόν (συζήτηση)
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0477/2006) του κ. Σταύρου Αρναουτάκη, εξ ονόματος της Επιτροπής Αλιείας, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γκαμπόν (COM(2006)0454 - C6-0303/2006 - 2006/0156(CNS)).

 
  
MPphoto
 
 

  Ján Figeľ, Μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Κοινότητα και η Δημοκρατία της Γκαμπόν ξεκίνησαν, κατόπιν διαπραγμάτευσης, την εφαρμογή, στις 28 Οκτωβρίου 2005, συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης για περίοδο έξι ετών. Το νέο πρωτόκολλο ίσχυσε προσωρινά από τον Δεκέμβριο του 2005 βάσει απόφασης του Συμβουλίου. Κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της, η εν λόγω συμφωνία θα ακυρώσει και θα αντικαταστήσει τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γκαμπόν σχετικά με την αλιεία στα ανοικτά της Γκαμπόν, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 1998.

Η χρηματική αντιστάθμιση έχει οριστεί σε 860 000 ευρώ ετησίως. Το 60% αυτής της χρηματικής αντιστάθμισης θα επιτρέψει την παροχή ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης για την κατάρτιση και εφαρμογή μιας τομεακής αλιευτικής πολιτικής στην Γκαμπόν, με σκοπό την εφαρμογή των αρχών της υπεύθυνης και βιώσιμης αλιείας.

Αυτό το νέο πρωτόκολλο προσφέρει αλιευτικές δυνατότητες για 24 τοναλιευτικά καταψύκτες και 16 τράτες με παραγάδια επιφανείας, με αλιευτικό βάρος 11 000 τόνων ανά έτος.

Η συμφωνία είναι τμήμα ενός σημαντικού δικτύου κοινοτικών συμφωνιών για την αλιεία τόνου στον Ατλαντικό Ωκεανό, στα ανοικτά των χωρών της Δυτικής Αφρικής.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η συμφωνία προσφέρει στην Κοινότητα και στην Γκαμπόν ένα ικανοποιητικό νομικό και πολιτικό πλαίσιο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων του κοινοτικού στόλου στο αλιευτικό πεδίο της Γκαμπόν. Επιτρέπει επίσης στην Κοινότητα να στηρίξει την ανάπτυξη του αλιευτικού τομέα στην εν λόγω χώρα, προς αμοιβαίο όφελος όλων των πλευρών.

 
  
MPphoto
 
 

  Σταύρος Αρναουτάκης (PSE), εισηγητής. – Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Δημοκρατία της Γκαμπόν διαπραγματεύτηκαν και υπέγραψαν στις 28 Οκτωβρίου 2005 μια πολυετή αλιευτική σύμπραξη που θα καλύπτει τις σχέσεις των ευρωπαϊκών χωρών με τη Δημοκρατία της Γκαμπόν στον τομέα της αλιείας. Η συμφωνία σύμπραξης, η οποία συνοδεύεται από πρωτόκολλο, έχει διάρκεια έξι έτη, ενώ οι τεχνικοί και οικονομικοί όροι των αλιευτικών δραστηριοτήτων έχουν ξεκινήσει ήδη από τις 3 Δεκεμβρίου 2005.

Ο κύριος στόχος της συμφωνίας σύμπραξης, η οποία υπερβαίνει το στενό εμπορικό πλαίσιο της προηγούμενης διμερούς συμφωνίας, είναι η ανάπτυξη μιας αειφόρου αλιευτικής πολιτικής με υπεύθυνη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων, ενίσχυση των παράκτιων πληθυσμών, δημιουργία μικρών τοπικών βιομηχανιών κατάψυξης και μεταποίηση μέσω μιας γενικότερης οικονομικής και επιστημονικής συνεργασίας. Σημαντικό καινοτόμο βήμα αποτελεί η παρακολούθηση των αλιευτικών σκαφών με δορυφόρο με σκοπό την πάταξη της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας.

Όπως τονίστηκε από τον αρμόδιο Επίτροπο για θέματα αλιείας, κύριο Borg, αυτή η νέα συμφωνία ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γκαμπόν, δεδομένου ότι θα εντείνει τις προσπάθειές της για να εξασφαλίσει τη διάρκεια της αλιείας στα ύδατά της. Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικές τέτοιου είδους συμφωνίες αφού προωθούν την οικονομική ανάπτυξη και την συνεργασία με τρίτες χώρες.

Η συμφωνία αυτή με τη Γκαμπόν στον τομέα της αλιείας αποτελεί ένα ακόμη αναπτυξιακό εργαλείο που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να τονίσει το αίσθημα αλληλεγγύης και διάθεσης για περαιτέρω συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες τρίτες χώρες. Θεωρώ λοιπόν απαραίτητο να ενημερώνεται εγκαίρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως το άμεσα εκλεγμένο όργανο από τους πολίτες, και όχι να καλείται ένα χρόνο μετά, απλά και μόνο για να επικυρώσει τις αποφάσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Carmen Fraga Estévez, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να διαμαρτυρηθώ για άλλη μία φορά για το γεγονός ότι η αλιεία συζητείται πάντα με ένα μυστικό, νυχτερινό τρόπο· αυτό συμβαίνει σήμερα για άλλη μία φορά.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Αρναουτάκη για την εξαιρετική έκθεσή του. Καθώς είναι τόσο αργά, θα είμαι σύντομη και σαφής και θα υπογραμμίσω τρεις πτυχές σχετικά με τη Δημοκρατία της Γκαμπόν και τις αλιευτικές συμφωνίες γενικά που πιστεύω ότι είναι σημαντικές.

Πρέπει να υπογραμμίσω για άλλη μία φορά την καθυστέρηση της Επιτροπής να παρουσιάσει αυτό το θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να επισημάνω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να καταβάλλει το πρώτο μέρος των οικονομικών πληρωμών στην Γκαμπόν τουλάχιστον με έξι μήνες καθυστέρηση. Αυτό είναι απαράδεκτο, και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να προκαλεί αυτού τους είδους τις καθυστερήσεις, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τρίτες χώρες οι οικονομίες των οποίων είναι τόσο αδύναμες. Πιστεύω ότι έχουμε καταλήξει σε συμφωνία με τον Επίτροπο Borg και ελπίζω ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις στο μέλλον.

Δεύτερον, θα ήθελα να υπογραμμίσω επίσης τις οικονομικές πτυχές των αλιευτικών συμφωνιών γενικά, και αυτή η συγκεκριμένη περίπτωση είναι ένα πολύ δυσάρεστο παράδειγμα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εδώ –και λυπάμαι που δεν είναι τα άτομα εκείνα που είναι πιο επικριτικά σε σχέση με τις αλιευτικές συμφωνίες– που διαμαρτύρονται ότι ο αλιευτικός τομέας δεν συνεργάζεται, ή συνεισφέρει ελάχιστα, στη χρηματοδότηση αυτών των συμφωνιών. Στην πραγματικότητα, στην προκειμένη περίπτωση, στη συμφωνία με τη Δημοκρατία της Γκαμπόν, ο αλιευτικός τομέας θα πληρώσει σχεδόν 20% περισσότερα από όσα πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Αυτό θα πρέπει να καθησυχάσει εκείνους που λένε ότι ο αλιευτικός τομέας δεν συνεισφέρει στη χρηματοδότηση των συμφωνιών.

Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα επίσης να υποβάλω ένα αίτημα στην Επιτροπή σχετικά με τις συμφωνίες, το οποίο εμείς, στην Επιτροπή Αλιείας, διατυπώνουμε επανειλημμένα: ότι, στο όνομα της μεγαλύτερης διαφάνειας, βουλευτές αυτού του Κοινοβουλίου θα πρέπει να μπορούν να συμμετάσχουν ως παρατηρητές στις μικτές επιτροπές που ελέγχουν την εφαρμογή των αλιευτικών συμφωνιών. Το έχουμε ήδη καταφέρει αυτό για τις περιφερειακές οργανώσεις αλιείας και θα ήταν καλό αν μπορούσαμε να συμμετάσχουμε στις μικτές επιτροπές στο μέλλον. Υποβάλαμε αυτό το αίτημα τις προάλλες στην Προεδρία του Συμβουλίου και ελπίζω ότι ο Επίτροπος Figel' θα διαβιβάσει αυτό το αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτως ώστε, μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων, να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τη μεγαλύτερη συμμετοχή των βουλευτών αυτού του Κοινοβουλίου. Αν μη τι άλλο, λόγω της περασμένης ώρας που αναγκαζόμαστε να εργαζόμαστε, πιστεύω ότι μας αξίζει να συμμετέχουμε σε αυτές τις επιτροπές ως παρατηρητές.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Κυρία Fraga Estévez, συμμερίζομαι την άποψή σας και θα διαβιβάσω στο Προεδρείο τις ανησυχίες σας σχετικά με τις διακρίσεις μεταξύ των θεμάτων προς συζήτηση. Ίσως θα ήταν πιο δίκαιη η εφαρμογή ενός συστήματος περιτροπής.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη, στις 11.30.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου