Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/0156(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0477/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0477/2006

Keskustelut :

PV 31/01/2007 - 25
CRE 31/01/2007 - 25

Äänestykset :

PV 01/02/2007 - 7.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0017

Puheenvuorot
Keskiviikko 31. tammikuuta 2007 - Bryssel EUVL-painos

25. Euroopan yhteisön ja Gabonin tasavallan välinen kalastuskumppanuussopimus (keskustelu)
PV
MPphoto
 
 

  Puhemies. Esityslistalla on seuraavana Stavros Arnaoutakisin kalatalousvaliokunnan puolesta laatima mietintö (A6-0477/2006) ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja Gabonin välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä (KOM(2006)0454 – C6-0303/2006 – 2006/0156(CNS)).

 
  
MPphoto
 
 

  Ján Figeľ, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, Euroopan yhteisö ja Gabonin tasavalta ovat neuvotelleet ja allekirjoittaneet 28. lokakuuta 2005 kalastuskumppanuussopimuksen kuudeksi vuodeksi. Uutta pöytäkirjaa on sovellettu tilapäisesti joulukuusta 2005 neuvoston päätöksen nojalla. Sopimuksen tullessa voimaan sillä kumotaan ja korvataan Euroopan talousyhteisön ja Gabonin tasavallan välillä Gabonin rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehty, joulukuussa 1998 voimaan tullut sopimus.

Taloudelliseksi korvaukseksi vahvistetaan 860 000 euroa vuodessa. Siitä 60 prosenttia osoitetaan vuosittain Gabonin kalastuspolitiikan kehittämiseen ja täytäntöönpanoon, tarkoituksena varmistaa kestävä ja vastuullinen kalastus.

Uudella pöytäkirjalla myönnetään kalastusmahdollisuudet 24:lle nuottaa käyttävälle, tonnikalanpyyntialukselle ja 16 pintasiima-alukselle sekä 11 000 tonnin viitesaalismäärä.

Sopimus kuuluu tonnikalaa koskevaan tärkeään EY:n sopimuskokonaisuuteen, joka koskee Atlantin valtamerta Länsi-Afrikan rannikkoalueella.

Komissio katsoo, että sopimuksen ansiosta Euroopan yhteisö ja Gabon saavat asianmukaiset oikeudelliset ja poliittiset puitteet Gabonin kalastusvyöhykkeellä toimivan EU:n kalastuslaivaston seurantaa ja valvontaa varten. Sopimuksen ansiosta yhteisö voi myös tukea kalastusalan kehittämistä Gabonissa molempien sopimuspuolten hyväksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Stavros Arnaoutakis (PSE), esittelijä. (EL) Arvoisa puhemies, Euroopan unioni ja Gabonin tasavalta neuvottelivat ja allekirjoittivat 28. lokakuuta 2005 monivuotisen kalastuskumppanuussopimuksen, joka käsittää Euroopan yhteisön ja Gabonin tasavallan väliset suhteet kalastusalalla. Kumppanuussopimus ja siihen liittyvä pöytäkirja laadittiin kuudeksi vuodeksi. Kalastustoimintaa säätelevät tekniset ehdot ja rahoitusehdot tulivat voimaan jo 3. joulukuuta 2005.

Kumppanuussopimus menee aiempaa, tiukasti kaupallisluonteista kahdenvälistä sopimusta pidemmälle, ja sen päätavoitteena on kehittää kestävä kalastuspolitiikka, jossa kalavaroja käytetään vastuullisesti, rannikkoväestöä tuetaan ja perustetaan pieniä paikallisia kalanpakastus- ja kalanjalostusyrityksiä yleisen taloudellisen ja tieteellisen yhteistyön avulla. Innovatiivista sopimuksessa on kalastusalusten satelliittiseuranta laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen poistamiseksi.

Kuten kalastusasioista vastaava komission jäsen Borg korosti, uudella sopimuksella avataan uusi luku Euroopan unionin ja Gabonin tasavallan välisessä yhteistyössä, sillä sen avulla tehostetaan toimia, joiden tarkoituksena on varmistaa kalastuksen tulevaisuus Gabonin vesillä. On syytä korostaa, että tämänkaltaiset sopimukset ovat erittäin tärkeitä, koska niillä edistetään kolmansien maiden talouskehitystä ja niiden kanssa tehtävää yhteistyötä.

Gabonin kanssa tehtävä kalastusalan sopimus täydentää sellaisten kehitysyhteisyövälineiden sarjaa, joita Euroopan unioni käyttää korostaakseen solidaarisuuttaan ja aikomustaan tehdä tiiviimpää yhteistyötä kehittyvien kolmansien maiden kanssa. Tämän vuoksi Euroopan parlamentille, joka on suorilla kansanvaaleilla valittu elin, on mielestäni ilmoitettava muutoksista ajoissa, eikä sitä pidä ottaa prosessiin mukaan vasta vuoden kuluttua, kun jäljellä on enää vain päätösten ratifioiminen.

 
  
MPphoto
 
 

  Carmen Fraga Estévez, PPE-DE-ryhmän puolesta. (ES) Arvoisa puhemies, haluan jälleen kerran ilmaista vastustavani sitä, että kalastusasioita käsitellään aina salamyhkäisesti myöhään illalla. Taas kävi niin.

Haluan kiittää jäsen Arnaoutakisia erinomaisesta mietinnöstä. Koska kello on jo paljon, ilmaisen asiani lyhyesti ja korostan kolmea tärkeänä pitämääni seikkaa, jotka liittyvät Gaboniin ja yleisesti kalastussopimuksiin.

Joudun jälleen kerran huomauttamaan siitä, että komissio esittelee tämän asian parlamentille aivan liian myöhään, minkä vuoksi Euroopan unioni maksaa ensimmäisen erän taloudellisesta korvauksesta ainakin kuusi kuukautta myöhässä. Tätä ei voida hyväksyä, eikä Euroopan unionin pidä aiheuttaa tällaisia viivästyksiä erityisesti sellaisten kolmansien maiden tapauksissa, joiden taloudet ovat hyvin hauraita. Olemme uskoakseni päässeet sopimukseen komission jäsenen Borgin kanssa siitä, ettei tällaisia viivästyksiä enää tapahdu.

Toiseksi haluan korostaa taloudellisia näkökohtia, jotka liittyvät yleisesti kalastussopimuksiin, jollaisista nyt esillä oleva sopimus on surullisenkuuluisa esimerkki. Monet – jotka eivät ikävä kyllä ole niitä, jotka suhtautuvat kaikkein kriittisimmin kalastussopimuksiin – valittavat, ettei kalastusala tee yhteistyötä näiden sopimusten rahoittamisen alalla eikä osallistu niiden rahoittamiseen. Itse asiassa tämän Gabonin kanssa tehtävän sopimuksen nojalla kalastusalan maksut ovat lähes 20 prosenttia suuremmat kuin yhteisön talousarviosta suoritetut Euroopan unionin maksut. Tämän pitäisi saada vakuuttuneeksi ne, jotka väittävät, ettei kalastusala osallistu sopimusten rahoittamiseen.

Arvoisa puhemies, haluan lopuksi esittää komissiolle pyynnön sopimuksista, joita olemme kerta toisensa jälkeen tehneet kalatalousvaliokunnassa: Pyydän, että avoimuuden lisäämiseksi parlamentin jäsenet voisivat osallistua tarkkailijoina yhteisiin komiteoihin, jotka valvovat kalastussopimusten täytäntöönpanoa. Olemme jo saaneet tämän oikeuden alueellisten kalastusjärjestöjen osalta, ja olisi hyvä, jos voisimme osallistua vastaisuudessa myös yhteisten komiteoiden kokouksiin. Esitimme tämän toiveen jokin aika sitten neuvoston puheenjohtajalle, ja toivon, että komission jäsen Figel' välittää sen Euroopan komissiolle, jotta kolmesta toimielimestä juuri parlamentin jäsenet voivat osallistua paremmin toimintaan. Meidän on saatava oikeus osallistua komiteoihin tarkkailijoina mielestäni jo pelkästään siksi, että joudumme aina työskentelemään yöaikaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Hyvä jäsen Fraga Estévez, olen samaa mieltä kanssanne ja esitän puhemiehistölle huolenne keskustelun aiheisiin liittyvästä syrjinnästä. Kiertävä käsittelyjärjestys saattaisi olla oikeudenmukaisempi.

Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan torstaina klo 11.30.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö