Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 31 януари 2007 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Подновяване на сесията
 2.Тържествено заседание - Румъния
 3.Изявление на председателството
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 5.Състав на Парламента: вж. протоколи
 6.Искане за защита на парламентарен имунитет: вж. протокола
 7.Назначения в комисиите (предложения на Председателския съвет): вж. протокола
 8.Внасяне на документи: вж. протоколи
 9.Изпращане на текстове на споразумения от Съвета: вж. протоколи
 10.Действия, предприети вследствие резолюции на Парламента: вж. протокола
 11.Въпроси с искане за устен отговор и писмени декларации (внасяне): вж. протокола
 12.Писмени декларации (член 116 от правилника): вж. протоколи
 13.Дневен ред: вж. протоколи
 14.Приветствие за добре дошли
 15.Мораториум върху смъртното наказание (разискване)
 16.Изменения на климата (разискване)
 17.Време за гласуване
  17.1.Кандидатури в парламентарните комисии (вот): вж. протокола
 18.Изменения на климата (продължение на разискването)
 19.Новото споразумение "PNR" - SWIFT (разискване)
 20.Едноминутни изказвания (член 144 от Правилника на ЕП)
 21.„Насърчаване на здравословното хранене и физическата активност: Европейско измерение за превенцията на наднорменото тегло, затлъстяването и хроничните заболявания" (разискване)
 22.Давностни срокове при трансгранични спорове, свързани с телесни повреди и злополуки с летален изход (разискване)
 23.Дискриминацията на млади жени и момичета в сферата на образованието (разискване)
 24.Отношенията между ЕС и тихоокеанските острови — Стратегия за засилено партньорство (разискване)
 25.Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Габон (разискване)
 26.Включването на устойчивостта в политиките на сътрудничество за развитието (разискване)
 27.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 28.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (586 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (979 kb)
Правна информация - Политика за поверителност