Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 31. ledna 2007 - BruselRevidované vydání
 1.Pokračování zasedání
 2.Slavnostní zasedání – Rumunsko
 3.Prohlášení předsednictva
 4.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 5.Složení Parlamentu: viz zápis
 6.Žádost o ochranu parlamentní imunity: viz zápis
 7.Členství v parlamentních výborech (návrh Konference předsedů): viz zápis
 8.Předložení dokumentů: viz zápis
 9.Texty smluv dodané Radou: viz zápis
 10.Následný postup na základě usnesení Parlamentu: viz zápis
 11.Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení): viz zápis
 12.Písemná prohlášení (článek 116 jednacího řádu): viz zápis
 13.Pořad jednání: viz zápis
 14.Přivítání
 15.Moratorium k trestu smrti (rozprava)
 16.Změny klimatu (rozprava)
 17.Hlasování
  17.1.Návrhy na členství v parlamentních výborech (hlasování): viz zápis
 18.Změny klimatu (pokračování rozpravy)
 19.Nová dohoda „PNR“ - SWIFT (rozprava)
 20.Jednominutové projevy (Článek 144 jednacího řádu)
 21.Podpora zdravé výživy a fyzické činnosti: evropský rozměr prevence nadváhy, obezity a chronických onemocnění (rozprava)
 22.Promlčecí doba v případě újmy na zdraví a smrtelného úrazu v přeshraničních sporných věcech (rozprava)
 23.Diskriminace mladých žen a dívek v oblasti vzdělání (rozprava)
 24.Vztahy EU s tichomořskými ostrovy – strategie pro posílení partnerství (rozprava)
 25.Dohoda mezi Evropským společenstvím a Gabonskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (rozprava)
 26.Začlenění udržitelnosti do politik rozvojové spolupráce (rozprava)
 27.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 28.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (586 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (979 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí