Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 31. jaanuar 2007 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Pidulik istung - Rumeenia
 3.Presidentuuri avaldus
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vaata protokolli)
 5.Parlamendi koosseis (vaata protokolli)
 6.Parlamentaarse puutumatuse kaitsmise taotlus (vt protokoll)
 7.Komisjonidesse nimetamine (esimeeste konverentsi ettepanek) (vt protokoll)
 8.Esitatud dokumendid (vaata protokolli)
 9.Nõukogu saadetud kokkulepete tekstid (vaata protokolli)
 10.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 11.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine) (vt protokoll)
 12.Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116) (vaata protokolli)
 13.Päevakord: vt protokolli
 14.Tervitus
 15.Moratoorium surmanuhtluse suhtes (arutelu)
 16.Kliimamuutused (arutelu)
 17.Hääletused
  17.1.Parlamendikomisjonidesse nimetamine (hääletus) (vt protokoll)
 18.Kliimamuutused (arutelu jätkamine)
 19.Uus "PNR" kokkulepe – SWIFT (arutelu)
 20.Üheminutilised sõnavõtud (Kodukorra artikkel 144)
 21.Tervisliku toitumise ja kehalise aktiivsuse edendamine: Euroopa mõõde ülekaalulisuse, rasvumise ja krooniliste haiguste ennetamisel (arutelu)
 22.Kehavigastuste ja surmaga lõppenud õnnetusjuhtumite aegumistähtajad piiriülestes kohtuvaidlustes (arutelu)
 23.Noorte naiste ja tütarlaste diskrimineerimine hariduses (arutelu)
 24.ELi suhted Vaikse ookeani saartega – tugevdatud partnerluse strateegia (arutelu)
 25.Euroopa Ühenduse ja Gaboni Vabariigi vaheline kalandusalane partnerlusleping (arutelu)
 26.Arengukoostööpoliitika jätkusuutlikkuse süvalaiendamine (arutelu)
 27.Järgmise istungi päevakord (vaata protokolli)
 28.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (586 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (979 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika