Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Keskiviikko 31. tammikuuta 2007 - BrysselEUVL-painos
 1.Istunnon uudelleen avaaminen
 2.Juhlaistunto – Romania
 3.Puhemiehen julkilausuma
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 5.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 6.Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö: ks. pöytäkirja
 7.Nimitykset valiokuntiin (puheenjohtajakokouksen ehdotus): ks. pöytäkirja
 8.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 9.Neuvoston toimittamat sopimustekstit: ks. pöytäkirja
 10.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 11.Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 12.Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla): ks. pöytäkirja
 13.Esityslista: ks. pöytäkirja
 14.Tervetulotoivotukset
 15.Kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon lykkääminen (keskustelu)
 16.Ilmastonmuutos (keskustelu)
 17.Äänestykset
  17.1.Jäsenten nimitykset parlamentin valiokuntiin (äänestys): ks. pöytäkirja
 18.Ilmastonmuutos (jatkoa keskustelulle)
 19.Uusi sopimus matkustajarekisteritiedoista (PNR) - SWIFT-järjestelmä (keskustelu)
 20.Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 144 artikla)
 21.Terveellisen ruokavalion ja liikunnan edistäminen: eurooppalainen ulottuvuus ylipainoisuuden, lihavuuden ja kroonisten sairauksien ehkäisemisessä (keskustelu)
 22.Vanhentumisajat henkilövahinkoihin ja kuolemaan johtaneisiin onnettomuuksiin liittyvissä rajatylittävissä riita-asioissa (keskustelu)
 23.Nuorten naisten ja tyttöjen syrjintä koulutuksessa (keskustelu)
 24.EU:n suhteet Tyynenmeren saariin – kumppanuuden vahvistamisstrategia (keskustelu)
 25.Euroopan yhteisön ja Gabonin tasavallan välinen kalastuskumppanuussopimus (keskustelu)
 26.Kestävyyden huomioon ottaminen kehitysyhteistyöpolitiikassa (keskustelu)
 27.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 28.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
EUVL-painos (548 kb)
 
Puheenvuorot
EUVL-painos (938 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö