Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 31 januari 2007 - BrusselUitgave PB
 1.Hervatting van de zitting
 2.Plechtige vergadering - Roemenië
 3.Verklaring van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 5.Samenstelling Parlement: zie notulen
 6.Verzoek om verdediging van de immuniteit: zie notulen
 7.Benoemingen in de commissies (voorstel van de Conferentie van voorzitters): zie notulen
 8.Ingekomen stukken: zie notulen
 9.Van de Raad ontvangen verdragsteksten: zie notulen
 10.Aan de resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 11.Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening): zie notulen
 12.Schriftelijke verklaringen (artikel 116): zie notulen
 13.Agenda: zie notulen
 14.Welkomstwoord
 15.Moratorium op de doodstraf (debat)
 16.Klimaatverandering (debat)
 17.Stemmingen
  17.1.Benoemingen in de parlementaire commissies (stemming): zie notulen
 18.Klimaatverandering (voortzetting van het debat)
 19.Nieuwe PNR-overeenkomst - SWIFT (debat)
 20.Spreektijd van één minuut (artikel 144 van het Reglement)
 21.Bevorderen van gezonde voeding en lichaamsbeweging: een Europese dimensie voor de preventie van overgewicht, obesitas en chronische ziekten (debat)
 22.Verjaringstermijnen voor grensoverschrijdende geschillen met betrekking tot letsel en dodelijke ongevallen (debat)
 23.Discriminatie van vrouwen en meisjes in het onderwijs (debat)
 24.Betrekkingen tussen de EU en de eilanden in de Stille Oceaan - strategie voor versterkt partnerschap (debat)
 25.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EG/Gabon (debat)
 26.Mainstreaming van duurzaamheid in het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid (debat)
 27.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 28.Sluiting van de vergadering
Debatten
Uitgave PB (559 kb)
 
Debatten
Uitgave PB (1114 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid