Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 31. januára 2007 - BruselRevidované vydanie
 1.Obnovenie zasadania
 2.Slávnostná časť schôdze – Rumunsko
 3.Vyhlásenie predsedníctva
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 5.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 6.Žiadosť o ochranu poslaneckej imunity: pozri zápisnicu
 7.Nominácie do výborov (návrh konferencie predsedov): pozri zápisnicu
 8.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 9.Zaslanie textu zmlúv poskytnutých Radou: pozri zápisnicu
 10.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 11.Písomné vyhlásenia a otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 12.Písomné vyhlásenia (článok 116 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 13.Program: pozri zápisnicu
 14.Privítanie
 15.Moratórium na trest smrti (rozprava)
 16.Klimatické zmeny (rozprava)
 17.Hlasovanie
  17.1.Nominácie do parlamentných výborov (hlasovanie): pozri zápisnicu
 18.Klimatické zmeny (pokračovanie rozpravy)
 19.Nová dohoda „PNR“ - SWIFT (rozprava)
 20.Jednominútové vystúpenia (článok 144 rokovacieho poriadku)
 21.Podpora zdravej životosprávy a telesnej aktivity: Európska dimenzia pre prevenciu nadváhy, obezity a chronických chorôb (rozprava)
 22.Premlčacia doba pre cezhraničné nároky na náhradu škody v prípadoch ujmy na zdraví a smrteľných úrazov (rozprava)
 23.Diskriminácia mladých žien a dievčat v oblasti vzdelávania (rozprava)
 24.Vzťahy EÚ s tichomorským ostrovmi - stratégia pre posilnené partnerstvo (rozprava)
 25.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Gabonskou republikou (rozprava)
 26.Začleňovanie trvalej udržateľnosti do politík rozvojovej spolupráce (rozprava)
 27.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 28.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (586 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (979 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia