Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/2505(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0021/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0021/2007

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 01/02/2007 - 7.6
CRE 01/02/2007 - 7.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0016

Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 1. helmikuuta 2007 - Bryssel EUVL-painos

7.6. Intian kastittomien ihmisoikeustilanne (äänestys)
Pöytäkirja
MPphoto
 
 

  Hartmut Nassauer (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, ehdotan, että käytämme parlamentin työjärjestyksen 168 artiklan 2 kohdan nojalla mahdollisuutta palauttaa asia valiokuntakäsittelyyn. Ehdotan tätä, koska tiedän 90 artiklaan liittyvän ongelman. Tässä päätöslauselmassa kuvaillaan epäilemättä totuudenmukaisesti Intian kastittomien, niin kutsuttujen koskemattomien, tilannetta, ja on selvää, ettei kukaan meistä hyväksy heidän olojaan. Olemme siksi velvollisia tekemään kaikkemme asian korjaamiseksi. Intia on kuitenkin esittänyt voimakkaita vastalauseita tätä päätöslauselmaa vastaan, koska siinä käsitellään Intian kastilaitosta ja näin ollen asiaa, joka on osa Intian perinnettä ja kulttuuria.

Pyydän siksi harkitsemaan, olisiko tästä asiasta tavoitettamme ajatellen järkevää keskustella uudelleen valiokunnassa, vaikkei se, mitä sen jälkeen päätetään, eroaisi millään lailla nyt esillä olevasta päätöslauselmasta. Asiasta olisi kuitenkin hyvä keskustella vielä Intian viranomaisten kanssa, koska me eurooppalaiset usein heristämme muille sormea ja neuvomme, mitä niiden on tehtävä, mikä pikemminkin estää meitä saavuttamasta tavoitteitamme. Parlamentin olisi siis mielestäni viisasta menetellä ehdottamallani tavalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE).(DE) Arvoisa puhemies, jos kuulin oikein, totesitte, että tämä asiakirja on hyväksytty työjärjestyksen 90 artiklan nojalla, koska vastalauseita ei ole esitetty.

Toiseksi totean, että suurlähetystöt puuttuvat jatkuvasti tekemisiimme. Tässä tapauksessa näin tekee Intian suurlähetystö, mutta mehän puhumme väestön emmekä suurlähetystön puolesta, joten meidän on hyväksyttävä päätöslauselma nykyisessä muodossaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE). – (EN) Arvoisa puhemies, minun huomautukseni liittyy aivan eri asiaan. Toimin ihmisoikeuksien alivaliokunnan varapuheenjohtajana ja ulkoasiainvaliokunnan varakoordinaattorina, kun tämä päätöslauselma hyväksyttiin kehitysyhteistyövaliokunnassa. Tämä on ennen kaikkea ihmisoikeuksia käsittelevä päätöslauselma. Asiaa käsitellyt valiokunta ei pyytänyt ulkoasiainvaliokunnan eikä ihmisoikeuksien alivaliokunnan lausuntoa päätöslauselmasta. Meillä ei ollut mahdollisuutta tehdä tarkistuksia. Kyse on kehitysyhteistyövaliokunnan laatimasta päätöslauselmasta, jossa käsitellään ihmisoikeuksia. Nämä asiat eivät kuulu kehitysyhteistyövaliokunnan vastuualueeseen.

Tässä ei ole kyse vain Intian hallituksesta vaan menettelystä. Miten on mahdollista, että päätöslauselma hyväksytään täysistunnossa ilman äänestystä tai mahdollisuutta tehdä siihen tarkistuksia, vaikka asiasta ensisijaisesti vastaavat valiokunnat eivät ole nähneet koko päätöslauselmaa eikä niillä ole ollut missään vaiheessa mahdollisuutta korjata siinä olevia virheellisiä tietoja? Tämä ei ole todellakaan oikein!

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE).(DE) Arvoisa puhemies, kuten jäsen Swoboda totesi, päätöslauselma on jo hyväksytty, joten keskustelu on päättynyt. Kaikki muut pohdinnat ovat siis turhia. Jos jäsenet Nassauer ja Tannock haluavat laatia uuden päätöslauselman, heidän on aloitettava koko työ alusta. Äänestämme heidän asiakirjastaan sitten viiden vuoden kuluttua.

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (PPE-DE). – (EN) Arvoisa puhemies, neuvottelin nyt esillä olevasta päätöslauselmasta kehitysyhteistyövaliokunnassa ja ymmärrän kollega Tannockin näkökannan. Kun meillä kerran on ihmisoikeuksien alivaliokunta, sen olisi täytynyt saada esittää huomautuksensa tästä päätöslauselmasta. Asiakirja oli ainoastaan kehitysyhteistyövaliokunnan käsiteltävänä, mutta myös ihmisoikeuksien alivaliokunnan olisi kuulunut käsitellä sitä, koska kyse on pohjimmiltaan ihmisoikeuksia käsittelevästä päätöslauselmasta. Suositan näin ollen, että palautamme asian valiokuntakäsittelyyn ja pyydämme ihmisoikeuksien alivaliokuntaa antamaan siitä lausunnon.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE). – (EN) Arvoisa puhemies, suhteista Etelä-Aasian maihin ja Etelä-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (SAARC) vastaavan valtuuskunnan puheenjohtajana myönnän, että tämä on erittäin arkaluonteinen päätöslauselma. Meidän on kuitenkin lisäksi myönnettävä, että siinä on virheellisiä tietoja.

Sovelletusta menettelystä totean, että tämä päätöslauselma hyväksyttiin kehitysyhteistyövaliokunnassa 19. joulukuuta 2006 ja että tarkistusten jättämisen määräaika oli 15. tammikuuta 2007. Joulutauko vei suurimman osan tästä ajasta. Olemme pohtineet asioita ja järjestäneet useita kokouksia, ja meillä on mielipiteitä. Pyydänkin valtuuskunnan puheenjohtajana, että saamme tilaisuuden tulla kuulluiksi. Kannatan asian palauttamista valiokuntakäsittelyyn. Ei ole hyväksyttävää, ettei päätöslauselmasta keskustella eikä äänestetä. Tällainen menettely on demokraattisen valvontaprosessin kiertämistä, ja meidän on mielestäni oltava kunniaksi parlamentille.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Luisa Morgantini (GUE/NGL).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, olen erittäin pettynyt siihen, millaista esimerkkiä näytämme päätöslauselmalla, josta olemme keskustelleet perusteellisesti kehitysyhteistyövaliokunnassa ja johon meillä on ollut aikaa jättää tarkistuksia. Tässä päätöslauselmassa ei tietenkään puututa Kiinan sisäisiin asioihin yhtään sen enempää kuin monissa muissa huomattavasti voimakassävyisemmissä parlamentin päätöslauselmissa.

Tiedämme erittäin hyvin, että kastijärjestelmä on äärimmäisen arkaluonteinen asia, mutta olemme kuunnelleet paitsi Intian myös monien muiden maiden kastittomia. Kyse on miljoonista ihmisistä, jotka elävät alentavissa ja epäinhimillisissä oloissa.

Olen pahoillani, mutta parlamentti näyttää mielestäni todellakin erittäin huonoa esimerkkiä. Kuten kaikista muistakin päätöslauselmista, parlamentin pitäisi mielestäni äänestää myös tästä päätöslauselmasta, josta on jo äänestetty kehitysyhteistyövaliokunnassa, koska siinä käsitellään ongelmaa, joka koskee ihmisarvoa ja miljoonien ihmisten oikeutta elää siten, että heidän elämäänsä ja ihmisarvoaan kunnioitetaan.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Hyvät kollegat, meidän on noudatettava työjärjestystä. Luen teille nyt työjärjestyksen 90 artiklan 4 kohdan ja pyydän kuuntelemaan tarkkaavaisesti, sillä tämä on melko hankalaa lakikieltä. Puhemiehen on kuitenkin noudatettava tätä artiklaa, koska puhemiehen on meneteltävä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Työjärjestyksen 90 artiklan 4 kohdassa määrätään seuraavaa: "Tällä tavoin laaditut suositukset otetaan seuraavan istuntojakson esityslistalle. Puhemiehen kiireellisiksi katsomissa tapauksissa suositukset voidaan ottaa meneillään olevan istuntojakson esityslistalle. Suositukset katsotaan hyväksytyiksi, jollei vähintään 40 jäsentä ole jättänyt kirjallista vastalausetta ennen istuntojakson alkua. Jälkimmäisessä tapauksessa valiokunnan suositukset otetaan keskustelua ja äänestystä varten kyseisen istuntojakson esityslistalle. Poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä voi jättää käsiteltäväksi tarkistuksia."

Olen velvollinen noudattamaan työjärjestystä, ja minun on tässä yhteydessä todettava, ettei 40 jäsentä ole jättänyt kirjallista vastalausetta ennen tämän istuntojakson alkua. Suositan näin ollen, että asiasta vastaavat valiokunnat jatkavat tämän erittäin arkaluonteisen asian käsittelyä, ja jos ne tulevat jossain vaiheessa toisenlaiseen lopputulokseen, se on täysin hyväksyttävää. Minun on kuitenkin meneteltävä nyt parlamentin työjärjestyksen mukaisesti.

(Suosionosoituksia)

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö