Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 1 февруари 2007 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Внасяне на документи: вж. протоколи
 3.Препоръките към Комисията за устав на Европейското частно дружество (разискване)
 4.Споразумение за публичните търгове (СПТ) (разискване)
 5.Тържествено заседание - България
 6.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 7.Време за гласуване
  7.1.Предпазване на пътниците от разместване на багажи (вот)
  7.2.Одобрението на моторни превозни средства по отношение на предното зрително поле на водача на моторното превозно средство (вот)
  7.3.Споразумение за научно и технологично сътрудничество между EО и Корея (вот)
  7.4.Включването на устойчивостта в политиките на сътрудничество за развитието (вот)
  7.5.Проект за изменящ бюджет № 1/2007 на Европейския съюз за финансовата 2007 г. (вот)
  7.6.Човешките права на далитите в Индия (вот)
  7.7.Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Габон (вот)
  7.8.Мораториум върху смъртното наказание (вот)
  7.9.„Насърчаване на здравословното хранене и физическата активност: Европейско измерение за превенцията на наднорменото тегло, затлъстяването и хроничните заболявания" (вот)
  7.10.Давностни срокове при трансгранични спорове, свързани с телесни повреди и злополуки с летален изход (вот)
  7.11.Дискриминацията на млади жени и момичета в сферата на образованието (вот)
  7.12.Отношенията между ЕС и тихоокеанските острови — Стратегия за засилено партньорство (вот)
  7.13.Препоръките към Комисията за устав на Европейското частно дружество (вот)
 8.Обяснения на вот
 9.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 10.Поръчение, възложено на член на Парламента: вж. протокола
 11.Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
 12.Решения относно някои документи: вж. протоколи
 13.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протоколи
 14.График на следващите заседания: вж. протоколи
 15.Прекъсване на сесията
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (271 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (486 kb)
Правна информация - Политика за поверителност