Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Neljapäev, 1. veebruar 2007 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid (vaata protokolli)
 3.Euroopa osaühingu põhikiri (arutelu)
 4.Riigihankeleping (GPA) (arutelu)
 5.Pidulik istung – Bulgaaria
 6.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vaata protokolli)
 7.Hääletused
  7.1.Reisijate kaitsmine kinnitamata pagasi tõttu tekkiva ohu eest (hääletus)
  7.2.Mootorsõidukite heakskiitmine seoses mootorsõidukijuhi ettepoole suunatud vaateväljaga (hääletus)
  7.3.EÜ ja Korea vaheline teadus- ja tehnikakoostöö leping (hääletus)
  7.4.Arengukoostööpoliitika jätkusuutlikkuse süvalaiendamine (hääletus)
  7.5.Paranduseelarve nr 1/2007 projekt (hääletus)
  7.6.Puutumatute inimõigused Indias (hääletus)
  7.7.Euroopa Ühenduse ja Gaboni Vabariigi vaheline kalandusalane partnerlusleping (hääletus)
  7.8.Moratoorium surmanuhtluse suhtes (hääletus)
  7.9.Tervisliku toitumise ja kehalise aktiivsuse edendamine: Euroopa mõõde ülekaalulisuse, rasvumise ja krooniliste haiguste ennetamisel (hääletus)
  7.10.Kehavigastuste ja surmaga lõppenud õnnetusjuhtumite aegumistähtajad piiriülestes kohtuvaidlustes (hääletus)
  7.11.Noorte naiste ja tütarlaste diskrimineerimine hariduses (hääletus)
  7.12.ELi suhted Vaikse ookeani saartega – tugevdatud partnerluse strateegia (hääletus)
  7.13.Euroopa osaühingu põhikiri (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vaata protokolli)
 10.Parlamendiliikmele antud ülesanne (vt protokoll)
 11.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vaata protokolli)
 12.Teatud dokumente puudutavad otsused (vaata protokolli)
 13.Istungil vastuvõetud tekstide edastamine (vaata protokolli)
 14.Järgmiste istungite ajakava (vaata protokolli)
 15.Istungjärgu vaheaeg
Arutelud
Uuendatud versioon (271 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (486 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika